Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Prisustvo kukuruznog plamenca i pamukove sovice u usevu kukuruza
Prisustvo kukuruznog plamenca i pamukove sovice u usevu kukuruza

Na području našeg rada usevi merkantilnog kukuruza su u različitim fazama razvoja i to: od faze cvetanja, polinizacije do faze  razvoja ploda (BBCH 67-73).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na lokalitetu Obrenovac, Zemun i Mladenovac detektovano je:

a)      prisustvo oštećenja na stablu i klipu od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u intenzitetu od 0-15% napadnutih biljaka.

b)       ispiljene larve pamukove, kukuruzne sovice  (Helicoverpa armigera).

c)      sveže položena jaja II generacije kukuruznog plamenca u intenzitetu napada do 5% infestiranih biljaka. U toku je polaganje jaja II generacije pomenutog štetnog organizma.

d)  položena jaja pamukove sovice na do 7% biljaka.

Kukuruzni plamenac je najznačajnija štetočina u usevu kukuruza u uslovima naše proizvodnje. Proizvodnji kukuruza ona nanosi najznačajnije štete svojom iskranom na klipovima, pri čemu se stvaraju oštećenja i otvori koji predstavljaju ulazna mesta za patogene prouzrokovače plesnivosti klipa. Među najznačajnijim  patogenima spadaju gljive iz roda Aspergillus, zbog njihove sposobnosti da u uslovima dugotrajne suše i visokih dnevnih temperatura vazduha sintetišu alfatoksin, čije je prisustvo u kukuruzu namenjenom za ishranu u mlečnom govedarstvu štetno. U ovom trenutku jedino što je moguće učiniti u cilju zaštite kukuruza  je suzbijanja kukuruznog plamenca primenom insekticida pri dostizanju praga štetnosti, 5% biljka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% napadnutih biljaka kod merkantilnog kukuruza (preporuka 21.7.2022 vidi preporuku). Insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca delovaće i na suzbijanje pamukove sovice.

velika slika                                velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.