Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree i  bolest zahvata pupoljke, lastare, listove i čokote sa plodovima ukoliko se grozdovi formiraju.

Neki od simptoma bolesti su uočljivi rano sa proleća u vidu kasnijeg kretanja pupoljaka ili oni uopšte ne kreću. Osim toga, na lastarima su učljive promene u vidu skraćenih internodija, njihovog zaostjanja u porastu, nedovoljnog odrvenjavanja što dovodi do izmrzavanja u zimskim mesecima.

Simptomi zlatastog žutila na zaraženim čokotima tokom vegetacije su jasno uočljivi i na listovima, koji menjaju i boju i izgled. Kod obojenih sorti oni su od tamnoljubičaste do svetlocrvene boje, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti, pri čemu se listovi u obe  sorte savijau po obodu i dobijaju trouglast izgled.

Na zaraženim čokotima dolazi do nekroze cvasti, što dovodi do formiranja rehuljavih, smežuranih grozdića koji su lošeg kvaliteta.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Pomenuta cikada svoje razviće završava na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile od maja meseca i imaju pet razvojnih stupnjeva. Hraneći se na naličju listova na zaraženim čokotima larve trećeg razvojnog stupnja prenose fitoplazmu (FD) vinove loze na zdrave čokote.

Imajući sve ovo u vidu, RC Beograd je vizuelno pregledao proizvodne zasade vinove loze, zapuštene zasade vinove loze, kao i korovsku floru na lokalitetima Kamendol, Brestovik, Zaklopača, Mali Požarevac, Konatice, Batajnica. Uočeno je da su na naličju listova vinove loze u svim pregledanim zasadima prisutne larve cikade Scaphoideu titanus i to drugog i trećeg larvenog stupnja. Bitno je naglasati da je cikada prisutna u svim proizvodnim zasadima kao i ekstenzivnim i zapuštenim vinogradima. Njeno prisustvo ukazuje na veliki rizik od ostvarenja zaraza fitoplazmom i kasnije oboljevanje čokota.

RC Beograd preporučuje hemijsko suzbijanje od momenta pojave larvi trećeg razvojnog stupnja sa insekticidima registrovanim za te namene, preporuka 15.6.2022. Međutim, ističemo značaj primene nepesticidnih mera u permanentnoj borbi protiv fitoplazme zlatastog žutila vinove loze, kao što su: uništavanje zaraženih čokota, uklanjanje zapuštenih zasada vinove loze, uništavanje korovske flore.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem navedenog štetnog insekata.

slika 1                                 slika2

velika slika                             velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.