Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na području RC Beograd usevi pšenice se nalaze, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na više lokaliteta, nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Slika 1. Usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od 2 lista do pojave prvog sekundarnog stabla (12-21 BBCH skale) (sorta Pivan, lokalitet Padinska Skela), registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma - Pyrenophora teres na 6 % pregledanih biljaka i ramulariozne pegavosti ječma - Ramularia collo-cygni na 1 % pregledanih biljaka.

Slika 2. Simptomi pegavosti na  listovima ječma

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.