Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
 Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području RC Beograd, lokalitet Padinska Skela pregledane su dve sorte ozime pšenice: Talas i Merkur. Ozima pšenica se nalazi u fenofazi bokorenja po BBCH 23-24, vidljivo treće i četvrto stablo.

U odnosu na prethodni pregled nije došlo do značajne promene u procentu biljaka zaraženih od strane gljive prouzrokovača bolesti sive pegavosti lista - Septoria tritici.

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja BBCH skala

Prouzrokovači bolesti

Zaražene biljke (%)

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

TALAS

02.02.2017.

22. drugo stablo vidljivo

3

0

0

28.02.2017.

24. četvrto stablo vidjivo

4

0

0

MERKUR

02.02.2017.

21. početak bokorenja

1

0

0

28.02.2017.

23. treće stablo vidjivo

1

0

0

 

Slika 1.

 

RC Beograd i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.