Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području RC Beograd, lokalitet Padinska Skela pregledane su dve sorte pšenice:

·         Talas, setva 16.10.2016 i

·          Merkur, setva 18.11.2016

Ozima pšenica sorte Talas je u fenofazi po BBCH skali 21-22 (početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo do2 stablo vidljivo) a Ozima pšenica sorte Merkur je u fenofazi po BBCH skali 21 (početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo prouzrokovača sive pegavosti lista - Septoria tritici.

Sorta

Fenofaza

Patogen

% zaraženih biljaka

Talas

21-22 BBCH

Septoria tritici

3

Merkur

21 BBCH

Septoria tritici

1

 

Slika 1.

Slika 2.

Na biljkama je primećeno sušenje vrhova  listova kao posledica dejstva ekstremno niskih temperatura tokom januara, kada se temperatura spuštala i do -20oC.

Slika 3.

 

Takođe, na parceli su uočene pojedinačne aktivne rupe i štete od glodara, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje redovan obilazak svojih parcela.

Slika 4.

U slučaju povećane brojnosti, više od 50 aktivnih rupa po hektaru, potrebno je izvršiti  suzbijanje postavljanjem mamaka sa cink fosfidom u aktivne rupe. Cink fosfid deluje kontaktno te je rupe sa mamcima obavezno zatrpati zbog sprečavanja trovanja divljači.

RC Beograd i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.