Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.5.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze21.5.2018 15:16Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Na teritoriji koju pokriva RC Vršac zasadi vinove loze se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi :puno cvetanje  -50% cvetnih kapica opalo do formiranje ploda  -mladi plodovi počinju da rastu,ostaci od cvetova opadaju (BBCH 65-71).
 
Sorta: Muskat hamburg
 
Vinova loza se nalazi u fazi u kojoj je osetljiva na infekcije prourokovačem plamenjače vinove loze  (Plasmopora viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). S obzirom na obilne padavine u prethodnom periodu i visoku relativnu vlažnost vazduha ostvaruju se uslovi koji su povoljni i za infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).
 
Preporuka je primena kombinacije fungicida:
  • Forum gold (a.m ditianon+dimetomorf) u konc. 0,12-0,15 % +
  • Collis (a.m boskalid+kresoksim metil) u  konc.      0,04% - efikasan i protiv sive truleži (Botrytis cinerea)
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze19.5.2018 16:22Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii)

Na području  RC Smederevo, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od početak cvetanja do puno cvetanje (BBCH 61 – 65).

 

Proteklu nedelju obeležilo je kišovito vreme, koje je pogodovalo razvoju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), kao i pepelnice (Uncinula necator).

Kako se i za naredni period najavljuje kišovito  vreme preporučuje se tretman sledećim preparatima (kada to dozvole vremenski uslovi):

Mikal flash (a.m.fosetil aluminiju+folpet) 0,3 – 0,4%  +

Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,04%.

 

Takođe, ovakvo vreme pogoduje i razvoju crne truleži (Guignardia bidwelii), ali zaštitom vinove loze od plamenjače štiti se vinova loza i od ove bolesti. 

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 18.5.2018 ‎(4)
Zaštita vinove loze18.5.2018 22:35Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze nalaze se u fazi od početak cvetanja do puno cvetanje (BBCH 61 – 65).

velika slika

Vinova loza je u fazi cvetanja najosetljivija na infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), kao i prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator).  Padavine u proteklom periodu kao i najavljene padavine u narednom periodu stvaraju  povoljne uslove za razvoj ovih patogena. Za zaštitu od navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida:

-          Mikal flash  (a.m. fosetil aluminiju + folpet) 0,3 – 0,4%  +

-          Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04 %.

Region: Niš
Zaštita vinove loze18.5.2018 18:54Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotn, zasadi vinove loze se nalaze po BBCH skali u fenofazi  61-65 (početak cvetanja-puno cvetanje).

Nestabilno vreme praćeno padavinama u predhodnim danima, kao i najavljene  padavine u predstojećem periodu stvaraju povoljne uslove  za infekciju patogenima koji  prouzrokuju  plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnicu  vinove loze (Uncinula necator). Proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi to dozvole, izvrše  fungicidni tretman kombinacijom sledećih preparata:

-Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha za suzbijanje plamenjače vinove loze i

-Topas 100EC (penkonazol) 0.025% za suzbijanje pepelnice vonove loze

Početak cvetanja vinove loze

velika slika

Region: Negotin
Zaštita vinove loze18.5.2018 13:42Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Kragujevac zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak cvetanja , do faze puno cvetanje (BBCH 61-65).

U ovoj fazi razvića vinova loza je najosetljivija na infekciju od strane gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Nestabilno vreme sa značajnom količinom padavina koje je prethodilo, stvorilo je povoljne uslove za infekciju od navedenih patogena. Čim dodje do stabilizacije vremena neophodno je u zasadima vinove loze uraditi hemijski tretman konbinacijom fungicida :

 

 Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% +

 Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%.

Vinova loza

Region: Kragujevac
Zaštita vinove loze18.5.2018 9:09Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Voljavče, vizuelnim pregledom zasada vinove loze utvrđeno je da se vinova loza nalazi u fazi početak cvetanja do puno cvetanje (BBCH 61-65).
 
U fazi cvetanja vinova loza je najosetljivija na infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), kao i prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Nestabilno vreme sa padavinama u proteklom periodu kao i najavljene padavine u narednom periodu stvaraju  povoljne uslove za razvoj ovih patogena. U cilju zaštite zasada preporučuje se tretman kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (fosetil aluminijum + folpet) MIKAL FLASH 0,3-0,4% + a.m (tebukonazol + fluopiram) LUNA EXPIRIENCE 0,04%.
 
 
Faza razvoja  
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 17.5.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze17.5.2018 19:31Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi vinove loze nalaze se u fazi od početak cvetanja do puno cvetanje ( BBCH 61 – 65 ).

v. loza - cvetanje

velika slika

Vinova loza se nalazi u najosetljivoj fazi na infekciju prouzrokovačem plamenjače ( Plasmopara viticola ) i pepelnice vinove loze ( Uncinula necator  ).

Nestabilno vreme sa čestim padavinama u proteklom, kao i najavljene padavine u narednom periodu stvaraju povoljne uslove za ostvarivanje infekcije ovim patogenima.

Vinogradarima se preporučuje fungicidni tretman kombincijom preparata:

( a.m. fosetil aluminiju + folpet ) Mikal flash 0,3 – 0,4% +

( a.m. tebukonazol + fluopiram ) Luna expirience 0,04 %

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(3)
Zaštita vinove loze16.5.2018 18:56Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Kruševac  zasadi vinove loze u zavisnosti od sorte nalaze se u fazi (BBCH 61-65),  početak cvetanja, do faze puno cvetanje.

Ovo  je najosetljivija fenofaza na infekciju patogenima prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator). U protklom periodu imali smo nestabilno vreme sa čestim  padavinama, što je stvarilo povoljne uslove za navedene patogene.

 U cilju zaštite vinove loze, vinogradarima se preporučuje  da u narednom periodu, kada vremenski uslovi to dozvole urade  fungicidni tretman kombinacijom preparata:

Luna expirience (a.m.tebukonazol + fluopiram) 0,04 l/ha     +

Mikal flash (a.m.fosetil aluminijum + folpet) 0,3-0,4%.

 

 

Region: Kruševac
Zaštita vinove loze16.5.2018 10:31Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na teritoriji RC Subotica, zasadi vinove loze koji nisu pretrpeli štete od izmrzavanja u martu, nalaze se u fenofazi od cvast jasno vidljiva do faze cvast potpuno razvijena, cvetovi odvojeni ( 53-57 BBCH).

 

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvrarenje infekcija prourokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

U cilju zaštite vinove loze preporučuje se primena fungicida:

Curzate M68 WG (cimoksanil+mankozeb) 2,3 kg/ha - za suzbijanje plamenjače vinove loze

+

Luna expirience (fluopiram+tebukonazol) 0,035-0,04% - za suzbijanje peplnice vinove loze

Region: Subotica
Zaštita vinove loze16.5.2018 8:35Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak cvetanja (BBCH 61), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vinova loza se nalazi u fazi kada je najosetljivija na infekciju od strane gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U prethodnim danima pala je velika količina kiše koja je stvorila povoljne uslove za infekciju od navedenih patogena, te se proizvođačima preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% +

·         Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%

Tretman je neophodno obaviti po stabilizaciji vremenskih prilika.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next