Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.6.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze19.6.2017 14:52Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

RC Subotica –vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sorte  nalazi u fenofazi od BBCH 71 do 75 - formiranje i rast plodova.

Uslovi su povoljni za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze- Phytophtora infestans   i  pepelnice vinove loze –Uncinula necator.

Zaštitu zasada sprovesti primenom sledeće kombinacije preparata:

 

folpet + metalaksil M Ridomil gold combi 45 WG 0,2-0,25 %

+

metrafenon Vivando 0,02% .

Region: Subotica
Zaštita vinove loze19.6.2017 14:06Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Vinova loza se na lokalitetima RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi BBCH skale 75, grozdovi obešeni, bobice veličine zrna graška.

 

fenofaza v.loze

 

Predhodnog dana, registrovane  padavine stvorile su povoljne uslove za infekciju fitopatogenom gljivom Plasmopara viticola- prouzrokovač plamenjače vinove loze.

Vremenski uslovi pogoduju i razvoju pepelnice- Uncinula necator.

Preporuka proizvođačima je zaštita zasada vinove loze od oba patogena.

 

Za suzbijanje plamenjače koristiti sledeći fungicid:

 

a.m. cimoksanil + famoksadon preparat Equation pro u konc.0,04%

 

Za suzbijanje pepelnice, obzirom na intenzivan porast svih biljnih delova koristiti kombinaciju sledećih preparata:

a.m. metrafenon preparat Vivando u konc.0,015-0,020%

+

 a.m. elementarni sumpor, preparati (Kumulus DF, Wesul, Kolosul, Thiovit jet)  u konc. 0,5 %.

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 17.6.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze17.6.2017 16:18Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)
 

Na terenu RC Ruma vinova loza se  nalazi u fazi bobice veličine zrna graška, grozdovi obešeni (75 BBCH).

 

Fenofaza vinove loze

 

Vinova loza se nalazi u veoma osetljivoj fazi razvoja. Najavljene nestabilne vremenske prilike sa mogućim padavinama pogodovaće razvoju  i daljem širenju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Proizvođačima se preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida:

Equation pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha  /za plamenjaču/  +

 

Vivando (a.m. metrafenon) 0,02% +

Kossan WG, Kolosul, Kumulus-DF ili Thiovit jet 80 WG (a.m. sumpor) 5 kg/ha  /za pepelnicu/

 

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze16.6.2017 23:29Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Kruševac  vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u različitim fazama razvoja ploda, od faze bobice veličine zrna pšenice do bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).

 

Vinova loza se nalazi u osetljivoj feno fazi razvoja. Najavljene padavine za vikend mogu povoljno uticati na razvoj  i širenje patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), kao i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 Proizvođačima se preporučuje da nastave sa redovnom zaštitom vinograda primenom kombinacije fungicida:

Vivando (a.m.metrafenon) 0,02%    +

 Kossan WG, Kumulus-DF, Thiovit jet 80 WG (a.m.sumpor) 5 kg/ha    +

 Equation pro WG (a.m.cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Tretman izvršiti u večernjim časovima.

Region: Kruševac
Zaštita vinove loze16.6.2017 15:56Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se nalazi u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75).

U neadekvatno štićenim vinogradima registruju se simptomi pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na listovina i grozdovima. Takođe, registruje se i širenje simptoma plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) na listovima.

Za dane vikenda najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti dalji razvoj i širenje navedenih patogena. U cilju zaštite grozdova i lisne mase proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Vivando (metrafenon) 0,02% +

·         Kossan WG, Kumulus-DF, Thiovit jet 80 WG (sumpor) 5 kg/ha +

·         Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Tretman izvršiti u večernjim časovima.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 14.6.2017 ‎(3)
Zaštita vinove loze14.6.2017 15:32Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)
Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u različitim fazama razvoja ploda, od faze bobice veličine zrna pšenice do bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).
 
 Bobice veličine zrna graška BBCH 75
 
 
Vremenski uslovi koji vladaju odgovaraju razvoju patogena prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Takođe, za vikend su najavljene padavine te je neophodna i  zaštita zasada od patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).
Preporuka je primena kombinacije fungicida:
 • Forum gold (a.m.ditianon+dimetomorf) 0,12-0,15%

+

 • Vivando (a.m. metrafenon) 0,02%
Region: Vršac
Zaštita vinove loze14.6.2017 13:21Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada vinove loze na punktu Voljavče, ustanovljeno je da se po BBCH skali vinova  loza nalazi u fazi razvoja 69-73 (kraj cvetanja, bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise).
 
Vinova loza se nalazi u jako osetljivoj fazi razvoja i najavljeno nestabilno vreme može povoljno da utiče na razvoj patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), kao i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U zasadima je registrovano prisustvo plamenjače vinove loze pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje tretman kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (mankozeb+metalaksil-M) RIDOMIL GOLD MZ WG 2,5kg/ha
+
a.m (miklobutanil+kvinoksifen) POSTALON 90 SC 1,25l/ha
 
Simptomi plamenjače vinove loze - punkt Voljavče
Region: Jagodina
Zaštita vinove loze14.6.2017 10:08Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se  nalazi u fazi od kraja cvetanja do faze bobice veličine zrna pšenice (69-73 BBCH).

U zasadima u kojima nije vršena  adekvatna zaštita registrovano je prisustvo simptoma plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Vinova loza se nalazi u osetljivoj fenofazi  na infekciju prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom kombinacije  fungicida:

-          Ridomil Gold MZ WG (a.m. mankozeb + metalaksil - M) 2,5 kg/ha 

-          Postalon 90 SC (miklobutanil + kvinoksifen) 1,25 l/ha

simptomi plamenjače vinove loze

Pregledom listova vinove loze registrovano je prisustvo larvi trećeg uzrasta cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je vektor fitoplazme prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Preporučuje se primena insekticida:

-          Todome 24 SC ( a.m. buprefozin + fenpiroksimat) 0,1% ili

-          Elisa (a.m. buprofezin) 0,06%.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 10.6.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze10.6.2017 20:25Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na terenu RC Senta, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi  u fenofazi od kraja cvetanja do faze bobice  veličine zrna pšenice (69-73 BBCH skale).

 

fenofaza vinove loze

 

S obzirom da se vinova loza nalazi u veoma osetljivoj fazi razvoja i najavljuje se nestabilno vreme, a uslovi za pojavu bolesti su povoljni (prvi simptomi plamenjače su već registrovani u vinogradima), neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite protiv prouzrokovača plamenjače vinove loze i pepelnice (Plasmopara viticola; Uncinula necator) sa kombinacijom  fungicida:

 

     Postalon 90 SC (miklobutanil + kvinoksifen) 1,25 l/ha

Ridomil Gold MZ WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

 

rani simptom plamenjače

 

Pregledom vinograda registrovane su larve cikada (Scaphoideus titanus) drugog i trećeg larvenog stadijuma.

larva cikade

Preporuka je suzbijanje cikada sa insekticidima:

 

      Todome 24 SC (buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili

     Elisa  buprofezin)  0,06%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 8.6.2017 ‎(3)
Zaštita vinove loze8.6.2017 18:45Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)
 

Na terenu RC Ruma vinova loza se  nalazi u fazi od kraja cvetanja do faze bobice veličine zrna pšenice (69-73 BBCH).

 

Fenofaza (velika slika)

 

Ova fenofaza je izuzetno osetljiva na infekciju prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U zasadima u kojima nije vršena  adekvatna zaštita registrovano je prisustvo simptoma plamenjače na licu lista, dok je na naličju lista u okviru pega došlo do sporulacije patogena.

 

Simptomi plamenjače vinove loze (velika slika)

 

Padavine u periodu od 06.06.do 07.06. i trenutni uslovi koji vladaju u vinogradima pogoduju razvoju navedenih patogena i omogućiće dalje širenje bolesti. Proizvođačima se u ovom momentu preporučuje primena kombinacije preparata:

 • Ridomil gold MZ 68 WG (a.m. mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha +
 • Postalon 90 SC (a.m. miklobutanil + kvinoksifen) 1,25 l/ha

Pregledom vinograda registrovano je prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Preporučuje se primena insekticida:

 • Todome 24 SC (a.m. buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili
 • Elisa (a.m. buprofezin) 0,06%

 

Region: Ruma
Zaštita vinove loze8.6.2017 12:29Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze bobice veličine zrna pšenice ( BBCH 69 – 73 ).

Simptomi plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola ) registrovani su u zasadima u kojima nije bilo adekvatne zaštite.

Vinova loza  se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, a  uslovi su povoljni za razvoj bolesti. U ovoj fazi vinova loza je osetljiva i na infekciju prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), pa se preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida :

Ridomil gold MZ 68 WG ( a.m. mankozeb + metalaksil - M ) 2,5 kg / ha

+

Postalon 90 SC  ( a.m. miklobutanil + kvinoksifen ) 1,25 l/ha

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, punkt Hisar, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. S obzirom da su prisutne larve trećeg uzrasnog stadijuma koje su sposobne da prenesu fitoplazmu, za njihovo suzbijanje preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida :

Todome 24 SC ( a.m. buprofezin + fenpiroksimat )0,1% ili

Elisa ( a.m. buprofezin ) 0,06%

simptom Plasmopara viticola
micelija Plasmopara viticola
larva Scaphoideus titanus na listu
larva cikade Scaphoideus titanus

Region: Leskovac
Zaštita vinove loze8.6.2017 10:22Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)
Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se nalazi u fazi od kraja cvetanja do porasta bobica do veličine zrna pšenice (BBCH 69-73).
Vinova loza se nalazi u veoma osetljivoj fenofazi,  a uslovi za pojavu bolesti su povoljni, te je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite protiv plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) sa kombinacijom fungicida:
 
Ridomil gold MZ 68 WG (a.m. mankozeb + metalaksil M) 2,5kg/ha
+
Postalon 90 SC (a.m.miklobutanil + kvinoksifen) 1,25l/ha.
 
Pregledom listova vinove loze registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Ustanovljeno je da su prisutne larve trećeg uzrasta koje su sposobne da prenesu fitoplazmu prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, te je neophodna primena insekticida:
 
Todome 24 SC( a.m.buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili Elisa (a.m. buprofezin) 0,06%.
Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze7.6.2017 22:13Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

RC Subotica-vinova loza

 

Zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze  u fazi od kraja cvetanja/ BBCH 69,  do faze bobice  veličine zrna pšenice /BBCH 73.

S obzirom da se vinova loza nalazi u veoma osetljivoj fazi razvoja i najavljuje se nestabilno vreme, a uslovi za pojavu bolesti su povoljni (prvi simptomi plamenjače su zabeleženi u vinogradima koji se slabo štite), neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite protiv plamenjače vinove loze i pepelnice (Plasmopara viticola; Uncinula necator) sa kombinacijom  fungicida na bazi:

·         tebukonazol+fluopiram Luna experience  0,035-0,04 % 

+

 •  mankozeb+metalaksil-M Ridomil Gold MZ WG 2,5 kg/ha

Pregledom vinograda registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Ustanovljeno je da su prisutne larve drugog i trećeg uzrasta. Dodati insekticid na bazi :

·         buprefozin+fenpiroksimat Todome 24 SC 0,1% ili

·         buprofezin Elisa  0,06%.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 6.6.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze6.6.2017 15:18Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)
 Vinova loza se nalazi u fazi kraja cvetanja  do faze porasta bobica do veličine zrna pšenice (BBCH 69-73).
 U zasadima u kojima nije bilo intenzivne zaštite registrovani su simptomi plamenjače na listovima (Plasmopara viticola).
 
 
Visoka relativna vlaga tokom noći doprinosi sporulisanju patogena i njegovom širenju.Takođe je faza cvetanja i početak formiranja bobica najosetljivija za infekciju i pepelnicom (Uncinula necator).U ovom periodu preporuka je primena kombinacije sledećih fungicida:
 • Ridomil gold MZ 68 WG (a.m. mankozeb + metalaksil M) 2,5kg/ha +
 • Postalon 90 SC (miklobutanil + kvinoksifen) 1,25l/ha

U zasadima na lokalitetu Gudurica,registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus - larve su trećeg uzrasnog stupnja

 

velika slika

 Ova cikada je vektor fitoplazme prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.Kako su od faze trećeg uzrasnog stupnja ove larve  sposobne da prenesu fitoplazmu,u ovom momentu se preporučuje primena insekticida za njihovo suzbijanje:

 • Todome 24 SC (a.m.buprefozin + fenpiroksimat) 0,1% ili
 • Elisa (a.m.buprefozin ) 0,06%
Region: Vršac
Zaštita vinove loze6.6.2017 14:25Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi kraj cvetanja (BBCH 69) do faze bobice rastu do veličine zrna pšenice (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom neadekvatno štićenih zasada registrovano je prisustvo simptoma plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinola necator). Na naličju listova u okviru pega došlo je do sporulacije oba patogena.

Na meteorološkim stanicama postavljenim u vinogradu tokom noći se registruju visoke relativne vlage vazduha i dugotrajne rose koje će omogućiti dalji razvoj i širenje bolesti.

S obzirom da se vinova loza nalazi u veoma osetljivoj fazi razvoja, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom sledeće kombinaćije fungicida:

Ridomil gold MZ 68 WG (mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha +

Postalon 90 SC (miklobutanil + kvinoksifen) 1,25 l/ha

Pregledom vinograda registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. S obzirom da su u vinogradu prisutne larve trećeg razvojnog uzrasta koje su sposobne da prenesu fitoplazmu neophodna je primena insekticida:

Todome 24 SC (buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili

Elisa (buprofezin) 0,06%

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze31.5.2017 0:15Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Niš, vinova loza se u zavisnosti od sorte, nalazi u različitim fenofazama od cvasti potpuno razvijene do početak cvetanja (BBCH 57 – 62).

Ovo  je najosetljivija fenofaza na infekciju patogenima prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Nestabilno vreme sa padavinama protekle nedelje kao i najavljene padavine doprinose razvoju patogena.

U cilju zaštite vinove loze  proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata: 

Mikal flash (a.m. fosetil aluminijum + folpet) 0,3-0,4%  +

Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,035-0,04%

Trenutna brojnost pepeljastog groždjanog moljca (Lobesia botrana) na feromonskim klopkama je niska.Vizuelnim pregledom cvasti nisu uočena jaja i  larve, te se primena insekticida ne preporučuje.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 30.5.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze 30.5.2017 15:55Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

RC Subotica – vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sorte  nalazi u fenofazama od BBCH 57/ cvasti potpuno razvijene do BBCH 65/ puno cvetanje.

 

potpuno razvijena cvast-BBCH 57

 

U periodu cvetanja veoma je vašno zaštititi cvasti od infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze -  Plasmopara viticola i pepelnice vinove loze – Uncinula necator.

Uslovi su povoljni za razvoj oba patogena, te se preporučuje primena sledeće kombinacije preparata na bazi:

fosetil aluminijum + folpet  Mikal flash 0,3-0,4 %

+ tebukonazol + fluopiram Luna experience 0,035-0,04 %.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 29.5.2017 ‎(5)
Zaštita vinove loze 29.5.2017 23:25Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)
 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se  u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fenofazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni, pa do ranog cvetanja: do 30% cvetnih kapica otpalo (BBCH 57-63).

 

Fenofaza vinove loze

 

Vinova loza je u fenofazi cvetanja izuzetno osetljiva na infekciju prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

Padavine tokom protekle nedelje, dugi periodi vlaženja lista, kao i trenutni uslovi u vinogradima (visoka relativna vlažnost vazduha tokom noći, dugotrajne rose i optimalne temperature) doprinose razvoju navedenih patogena. S obzirom da su i  u narednom periodu najavljenje nestabilne vremenske prilike sa padavinama, u cilju zaštite cvasti od infekcije, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

 

Mikal flash (a.m. fosetil aluminijum + folpet) 0,3-0,4% +

Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,035-0,04%

 

Na feromonskim klopkama postavljenim na  lokalitetima Novi Slankamen i Irig i dalje se beleže male brojnosti  i sporadični ulovi pepeljastog grožđanog moljca  (Lobesia botrana). Vizuelnim pregledima zasada vinove loze  nije registrovano prisustvo položenih jaja niti ispiljenih larvi. Proizvođačima se preporučuje pregled cvasti na prisustvo larvi ove štetočine i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primeniti neki od insekticida na bazi a.m. cipermetrin (Cipkord 20 EC, Notikor ili Crna mamba) u koncentraciji 0,03%.

 

U pojedinim vinogradima  registrovano je i prisustvo larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus (vektor  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze). Mere suzbijanja se još uvek ne preporučuju (infektivne su larve trećeg razvojnog stadijuma).

 

Scaphoideus titanus (L1)

 

 

Region: Ruma
Zaštita vinove loze 29.5.2017 16:23Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Leskovac vinova loza se zavisno od sorte nalazi u različitim fenofazama od cvasti potpuno razvijene do početak cvetanja ( BBCH 53 – 62 ).

Vinova loza ulazi u fenofazu kada je naojsetljivija  na infekciju patogenima prouzokovačima plamenjače ( Plasmopara viticola ) i pepelnice ( Uncinula necator ). U protekloj nedelji imali smo nestabilno vreme sa čestim padavinama, što je stvorilo povoljne uslove za ove patogene.

U cilju zaštite vinove loze preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:

Mikal flash ( a.m. fosetl -aluminijum + folpet ) 0,3 -0,4%

Luna expirience ( a.m. tebukonazol + fluopiram ) 0,04 l/ha

Na feromonaskim klopkama beleže se povremene i niske brojnosti pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana ). Vizuelnim pregledom cvasti vinove loze nisu uočena jaja i piljenje larvi ove štetočine.
 
faza razvoja - punkt Hisar
Region: Leskovac
Zaštita vinove loze29.5.2017 14:50Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Na području delovanja RC SremskaMitrovica, vinova loza se nalazi u fenofazama početka cvetanja  BBCH 53 do BBCH 63

rano cvetanje :30 % cvetnih kapica otpalo.

 

 

fenofaza vinove loze (rane sorte)

Fenofaza početka cvetanja i cvetanje su veoma  osetljive faze za infekciju patogenom koji prouzrokuje plamenjaču vinove loze Plazmopara viticolla.

Sredinom nedelje najavljene su padavine , mada i trenutni uslovi koji vladaju u vinogradima  rosa, i veoma visoke noćne temperature mogu dovesti do infekcije .

Takođe uslovi su povoljni i za razvoj pepelnice v.loze  Uncinula necator.

Preporučuje se proizvođačima tretman sa preparatima  za suzbijanje peplnice i plamenjače.

Za suzbijanje  plamenjače preporučuje se primena preparata :

a.m. fosetil –aluminijum + folpet Mikal flash u kon.0,3%

za suzbijanje pepelnice preporučuje se primena preparat:

a.m. tebukonazol + fluopiram Luna experience u konc.0,04%

Na pojedinim lokalitetima našeg regionalnog centra beleže se visoki ulovi pepeljastog grožđanog moljca Lobesia botrana tako da se preporučuje primena insekticida jer je u toku piljenje štetočine.

a.m.cipermetrin preparat Cipcord 20 EC u kon.0,03%

 

 

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze29.5.2017 12:04Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada vinove loze na punktu Voljavče ustanovljeno je da se po BBCH nalazi u fazi razvoja 53-61 (cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni, početak cvetanja).
 
Vinova loza se nalazi u jako osteljivoj fazi razvoja, faza početka cvetanja kada je najosetljivija na infekciju patogenom prouzrokovača plamenjače vinove loze Plasmopara viticola, kao i patogenom prouzrokovača pepelnice vinove loze Uncinula necator. Nestabilno vreme sa povremenim 
padavinama dovešće do ostvarenja infekcije pa se poljoprivrednim proizvođačima savetuje tretman kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (fosetil aluminijum+folpet) MIKAL FLASH 0,3-0,4% +
a.m (fluopiram+tebukonazol) LUNA EXPIRIENCE 0,35-0,4%
 
Faza razvoja - punkt Voljavče
Region: Jagodina
Zaštita vinove loze29.5.2017 9:46Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Pirot ,vinova loza se nalazi u različitim fenofazama u  zavisnosti od sorte ( 53-62 BBCH) od faze potpuno razvijene cvasti do faze početka cvetanja .

Vinova loza ulazi u  fenofazu  kada je najosetljivija na infekciju patogena prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

U toku prošle nedelje imali smo nestabilno vreme sa čestim  padavinama, što je stvarilo povoljne uslove za navedene patogene. Po najavi meteorologa narednih dana se očekuje toplo i sunčano vreme što će pospešiti razvoj ovih patogena.

Fenofaza razvoja vinove loze

Radi zaštite od ovih patogena vinovu lozu je neophodno zaštiti primenom kombinacije preparata:

- Mikal flash (a.m. fosetil aluminijum+folpet)u koncentraciji 0,3-0,4%

i

- Luna expirience (fluopiram+tebukonazol) u koncentraciji - 0,35-0,4%

 

Trenutna brojnost groždjanog moljca Lobesia botranana na feromonskim klopkama je niska.Vizuelnim pregledom cvasti nisu uočena jaja i piljenje larvi ove štetočine, tako da nije neophodna primena insekticida.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 28.5.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze28.5.2017 12:46Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Kruševac ,vinova loza se nalazi u različitim fenofazama u  zavisnosti od sorte ( 53-62 BBCH) od faze potpuno razvijene cvasti do faze početka cvetanja .

fenofaza vinove loze

Ovo  je najosetljivija fenofaza na infekciju patogenima prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator). U protklom periodu imali smo nestabilno vreme sa čestim  padavinama,što je stvarilo povoljne uslove za navedene patogene.

 U cilju zaštite vinove loze preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

Luna expirience (a.m.tebukonazol + fluopiram) 0,04 l/ha     +

Mikal flash (a.m.fosetil aluminijum + folpet) 0,3-0,4%

 U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja larvi ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Cipkord 20 EC(a.m.cipermetrin) 0,03%.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 27.5.2017 ‎(3)
Zaštita vinove loze27.5.2017 21:29Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)
Vinova loza se nalazi u različitim fenofazama zavisnosti od sortimenta; od faze potpuno razvijene cvasti do faze početka cvetanja ( 53-62 BBCH skale ) ,kada je najosetljivija na infekciju patogenima prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator). Radi zaštite od ovih patogena vinovu lozu je neophodno zaštiti primenom kombinacije preparata: - Mikal flash (a.m. fosetil aluminijum+folpet)u koncentraciji 0,3-0,4% + - Luna expirience (fluopiram+tebukonazol) u koncentraciji - 0,35-0,4%
Region: Senta
Zaštita vinove loze27.5.2017 13:17Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na teritoriji koju pokriva RC Smederevo vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi od cvasti potpuno razvijene do 20% otvorenih cvetova (BBCH 57-62). Vinova loza ulazi u  fenofazu  kada je najosetljivija na infekciju patogenima prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Najavljenje vremenske prilike –  nestabilno vreme sa povremenim pljuskovima  omogućiće ostvarenje infekcije ovim patogenima. Radi zaštite od ovih patogena vinovu lozu je neophodno zaštiti primenom kombinacije preparata:

- Mikal flash (a.m. fosetil aluminijum+folpet)u koncentraciji  0,3-0,4%    +

- Luna expirience (fluopiram+tebukonazol) u koncentraciji - 0,35-0,4%

Trenutna brojnost groždjanog moljca Lobesia botranana na feromonskim klopkama je niska.Vizuelnim pregledom cvasti nisu uočena jaja i piljenje larvi ove štetočine.
Region: Smederevo
(More Items...)