Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.9.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice u zasadima maline i vinove loze9.9.2021 10:39Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području rada RC Knjaževac, monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih kolpki sa mirisnim atraktantom u zasadu maline (sorta Polka) na lokaciji Vitkovac i u zasadu vinove loze na lokaciji Boševo. Prvi ulov u zasadu maline je registrovan 26.08.2021. godine. Od tada se beleže pojedinačni ulovi.

S obzorom da berba remontantnih sorti maline još traje i da se grožđe nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u različitim fazama sazrevanja bobica, u navedenim zasadima postoji rizik od nastanka šteta od azijske voćne mušice.  Ova štetočina polaže jaja unutar zrelih zdravih plodova pomoću testeraste legalice. Unutar plodova dolazi do piljenja larvi koje se hrane njegovim sadržajem i uništavaju ga.

 

Poljoprivrednim proizvođačima remontantnih sorti malina i vinove loze se preporučuje da preduzmu sve raspoložive nepesticidne mere kontrole  koje se mogu primeniti, kako bi se smanjila brojnost azijske voćne mušice i rizik od nastanka šteta:

- Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju na ivične delove na razmak od 2 do 3 metra i unutar parcele na rastojanju od 5 metara (broj klopki nije ograničen);

-Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova;

-Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili;

Pesticidne mere  za kontrolu  azijske voćne mušice su veoma otežane, s obzirom da se jaja i larve nalaze u plodovima gde su nedostupni delovanju insekticida, kao i zbog nemogućnosti poštovanja karence.

U pojedinim zasadima vinove loze vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula). Sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih štetočina, u zasadu vinove loze, može se primeniti insekticid Plures (deltametrin) u količini od 500 - 700 ml/ha, čija je karenca 14 dana i koji će delovati i na suzbijanje odraslih jedinki azijske voćne mušice.

U vinogradima gde ne može da se ispoštuje karenca ne preporučuje se primena hemijskih mere zaštite.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 6.9.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) i mere kontrole6.9.2021 13:52Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom u zasadu maline (sorta Polka) na lokaciji Srbovac i u zasadu vinove loze na lokaciji Kosovska Mitrovica.

Prvi ulov navedene štetočine registrovan je u zasadu vinove loze u drugoj dekadi jula (19.07.), dok je prvi ulov u zasadu maline, na lokaciji Srbovac, registrovan 02.08.2021. godine i od tada se beleže pojedinačni ulovi. Berba maline u Srbovcu je i dalje u toku. Imajući u vidu da je azijska voćna mušica štetočina koja napada plodove u fazi zrenja i da ima visok reproduktivni potencijal postoji visok rizik od nastanka šteta. Ova štetočina polaže jaja unutar zdravih plodova pomoću testeraste legalice. Unutar plodova dolazi do piljenja larvi koje se hrane njegovim sadržajem i uništavaju ga.

Poljoprivrednim proizvođačima remontantnih sorti malina i vinove loze se preporučuje da preduzmu sve raspoložive mere kontrole kako bi se smanjila brojnost azijske voćne mušice i rizik od nastanka šteta: 

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu da se koristite plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju na ivične delove na razmak od 2 do 3 metra i unutar parcele na rastojanju od 5 metara (broj klopki nije ograničen);

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova;

-     Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili;

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (divlja kupina, džanarika, zova i druge) koje su često domaćini ovoj štetočini;

Navedene nepesticidne mere su od izuzetnog značaja za kontrolu azijske voćne mušice. S obzirom da se jaja i larve nalaze u plodovima gde su nedostupni delovanju insekticida njihova primena usmerena je na suzbijanje imaga ove štetočine,. Zbog činjenice da navedena štetočina polaže jaja u zrele plodove primena insekticida je dodatno otežana zbog nemogućnosti poštovanja karence.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 2.9.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze2.9.2021 10:48Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od šarka bobica do faze omekšavanja bobica (83-85 BBCH).

Na lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, postavljenim u zasadu vinove loze, koje služe za monitoring azijske voćne mušice (Drosophilla suzukii) na lokalitetu Đakus, u predhodnom periodu, registrovani su prvi ulovi ove štetočine. Za sada se registruju pojedinačni ulovi.

Ženke azijske voćne mušice napadaju zrele plodove biljaka i uz pomoć svoje testeraste legalice zasecaju epidermis plodova i zatim u njih polažu jaja. U napadnutim plodovima se razvijaju larve, koje se hrane mesom ploda. Osim direktnih šteta koje izazivaju larve svojom ishranom, nastaju i indirektne štete, jer se kroz otvore oštećenih plodova otvara put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Kako bi se smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima i sprečilo podizanje nivoa populacije ove štetočine, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da preuzmu sve raspoložive mere kontrole azijske voćne mušice:

·       Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju na ivične delove parcele na rasotojanju od 1,5 m  i unutar parcele na rastojanju od 5m.

·       Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova.

·       Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

·       Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Od najvećeg značaja je primena navedenih nepesticidnih mera. Hemijske mere zaštite insekticidima usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki i sprečavanja ploaganja jaja. Jaja i larve se nalaze unutar ploda i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja u zrele plodove upotreba insekticida takođe je otežana zbog karence.

U zasadu vinove loze za suzbijanje azijske voćne mušice registrovan je insekticid:

·       Plures (a.m. deltametrin) u količini 500-700 ml/ha (karenca 14 dana).

Ukoliko se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se hemijski tretman insekticidima.  

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 1.9.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze1.9.2021 15:32Siva trulež (botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Kragujevac berba pojedinih stonih sorti grožđa (Kardinal) je u toku ili je pri kraju, dok druge stone sorte (Hamburg) i vinske sorte se nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83), do faze omekšavanje bobica (BBCH 85) i nihova berba se očekuje u narednih mesec do mesec i po dana.

 

velika slika

 

Zbog padavina u prethodnom periodu i najavljenih nestabilnih vremenskih prilika u narednim danima, postoji mogućnost infekcije bobica gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botritis cinerea). Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman:

 

Teldor 500 SC (a.m fenheksamid) … 0,1% (karenca 7 dana stone sorte, 21 vinske sorte) ili

Linus (a.m ciprodinil, tebukonazol) … 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan) ili

Zenby (a.m izofetamid) … 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

 

Potrebno je naglasiti da se u lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom postavljenim u vinogradu beleži ulov azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). U pitanju je vrlo opasna štetočina, zbog činjenice da se javlja neposredno pred berbu i polaže jaja u zrele plodove. Stoga se proizvođačima u cilju zaštite mogu preporučit insekticidi s kraćom karencom:

 

Plures (a.m deltametrin) u količini 500-700 ml/ha (karenca 14 dana)

 

Takođe, preporučuje se i primena nepesticidnih mera borbe, odnosno postavljanje lovnih klopki po zasadu u cilju masovnog izlovljavanja. Klopke za ovu namenu se mogu napraviti od plastičnih flaša (sa sitnim otvorima za ulaz mušice i jednim krupnijim, prekrivenim gazom kroz koji isparava tečnost) u koje se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u istom odnosu i nekoliko kapi deterdženta za sudove. Klopke se postavljaju u gušćem rasporedu na obode parcele (na rastojanje 1,5 m) a ređe u unutrašnjosti (na razmak od 3-5 m).

 

Borba protiv ovog insekta je naročito značajna jer oštećenja nastala od ishrane larvi u unutrašnjosti bobica predstavljaju dobru podlogu za razvoj sive truleži.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 27.8.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze27.8.2021 7:52Siva trulež (botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83), do faze omekšavanje bobica (BBCH 85). Kod pojedinih vinskih sorti, berba se očekuje tek krajem septembra.

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama u proteklih par dana, koje se najavljuju i za naredni period, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju i razvoj gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea).

Takođe, u lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima vinove loze, registruju se kontinuirani ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Prisustvo ove štetočine u vinogradima može dodatno da pospeši širenje sive truleži grožđa, jer su oštećene bobice od strane azijske voćne mušice podložnije napadu od strane ovog patogena.

U cilju zaštite vinove loze proizvođačima se, po stabilizaciji vremenskih prilika, preporučuje primena hemijskih mera zaštite:

Za zaštitu od sive truleži grožđa:

·        Teldor 500 SC (fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili

·        Luna privilege (fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili

·        Linus (cyprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan) ili

·        Zenby (izofetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

Za zaštitu od azijske voćne mušice:

·        Plures (deltametrin) u količini 500-700 ml/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 26.8.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze 26.8.2021 8:29Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi šarak bobica (BBCH 83).
 
Promenljivo vreme  sa padavinama koje je u najavi od nedelje, doneće povećanje vlažnosti vazduha što u ovoj fazi razvoja bobica stvara povoljne uslove za ostvarivanje i širenje infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Kod vinskih sorti grožđa kao što su: Cabernet Sauvignon, Merlot, Prokupac..., gde se berba očekuje zadnjih dana septembra i gde se može ispoštovati karenca a u cilju zaštite grozdova od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:
 
 - Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte a 21 dan za vinske sorte).
 
U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju zaštite od navedene štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin koji će istovremeno delovati i na prisutne stenice, braon mramorasta (Halyomorpha halys) i zelena povrtna(Nezara viridula).
 
 
  Halyomorpha halys
 
Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:
 - Plures (a.m.deltametrin) u količini 0,5-0,7 l/ha (karenca 14 dana).
 
Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci!
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 24.8.2021 ‎(2)
Zaštita vinove loze24.8.2021 14:04Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi od početak sazrevanja, bobice početak šarka (BBCH 81) do šarak bobica (BBCH 85).

 

Za naredne dane u najavi su padavine koje bi mogle stvoriti povoljne uslove za razvoj gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite bobica od pomenutog oboljenja, može se preporučiti fungicidni tretman:

 

Luna privilege (a.m fluopiram) … 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone sorte, 21 vinske sorte) ili

Teldor 500 SC (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone sorte, 21 vinske sorte) ili

Zenby (a.m izofetamid) … 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

 

Prilikom odabira preparata obratiti pažnju na karencu!

 

Region: Kragujevac
Zaštita vinove loze24.8.2021 10:15Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

 Na terenu RC Senta zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi: šarak bobica (83 BBCH), a kod ranih sorti berba je u toku.

 

Velika slika

 

U fazi sazrevanja vinova loza je još uvek osetljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Za naredni period se prognozira nestabilno vreme i u cilju zaštite grozdova, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

 

Ø  Teldor 500 SC , Libreto ( fenheksamid) u koncentraciji od 0,1% (karenca: 7 dana za stone i 21 dan za vinske sorte) ili

Ø  Luna privilege ( fluopiram) u dozi od 0,5 l/ha (karenca: 7 dana za stone i 21 dan za vinske sorte).

 U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana ).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u bobice, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Ø  Šakal ( lambda cihalotrin) u količini 0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja tretmana treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 23.8.2021 ‎(6)
Zaštita zasada vinove loze23.8.2021 15:23Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC  Valjevo zasadi vinove loze se  u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

 

Vinova loza se nalazi u osetljivoj fazi razvoja kada u uslovima vlažnosti može doći do infekcije prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). 

Proizvođačima se  u cilju zaštite zasada od navedenog patogena preporučuje sprovođenje  fungicidnog tretmana primenom preparata:

·          Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca:  7 dana za stone, 21 dan za vinske sorte) ili

·          Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u koncentraciji  0,1 % (karenca: 7 dana za stone, 21 dan za vinske sorte).

 

Zbog relativno dugih karenci fungicida kod vinskih sorti, posebnu pažnju treba obratiti prilikom izbora preparata i pri tom obavezno ispoštovati propisanu karencu.   

Region: Valjevo
Zaštita vinove loze23.8.2021 10:48Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi šarak bobica (83 BBCH), dok je berba ranih sorti u toku.

 

 

velika slika

 

U ovoj fenofazi vinova loza je još uvek osetljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botritis cinerea). S obzirom da su za naredne dane najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama, u cilju zaštite grozdova od ovog patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida pre najavljenih padavina:

 

·        Teldor 500 SC ili Libreto (a.m. fenheksamid) 0,1% (karenca: 7 dana za stone i 21 dan za vinske sorte) ili

·        Luna privilege (a.m. fluopiram) 0,5 l/ha (karenca: 7 dana za stone i 21 dan za vinske sorte).

 

Prilikom sprovođenja tretmana treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima će uskoro berba hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Region: Ruma
1 - 10 Next