Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.10.2018 ‎(1)
Raspoložive mere u borbi protov azijske voćne mušice-Drosophila suzukii23.10.2018 13:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području Srbije registruju se izuzetno visoki ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama. Najveće brojnosti, i do nekoliko stotina odraslih jedinki na nedeljnom nivou, registruju se u zasadima malina (sorte Polka i Polana), kupina, vinove loze i trešanja (pogledati Terenske rezultate).  

 

 Prikaz terenskih rezultata za broj odraslih jedinki D.suzukii u zasadu maline (Polana)

 

Kako bi se smanjio broj odraslih jedinki koji ide na prezimljavanje i kako bi u sledeću godinu ušli sa što manjim potencijalom štetočine, preporučuju se  trenutno raspoložive mere kontrole:

1. Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju redukcije broja adulta za prezimljavanje.

2. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta (link za preporuku sa opisom vrste i opisom klopki).

3. U zasadima gde su još uvek  prisutni zaostali plodovi preporučuje se njihovo uništavanje.

4. Uništavanje divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje se nalaze na uvratinama a koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

5. U zasadima maline i kupine gde se registruju visoke brojnosti azijske voćne mušice preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida koji su registrovani u tim kulturama (a.m. lambda-cihalotrin – Karate Zeon, Kozak).

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 13.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica13.8.2018 9:23Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom protekle nedelje registrovane su prve odrasle jedinke azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii) na lovnim klopkama u zasadima šljive na lokalitetu Vodanj.

 

 

Iako je trenutna brojnost niska, zbog velikog potencijala razmnožavanja ove štetočine, veoma brzo može doći do prenamnoženja.

Ova štetočina napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka sa izrazito čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja, a time se i otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Embrionalni razvoj može da traje od svega par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima jagodičastog voća, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

- postavljanje što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetara, otvor koji služi za širenje mirisa prekriven gazom, u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta). Klopke se stavljaju u krošnju drveta na senovito mesto.

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele i održavanje higijene unutar i oko zasada. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, a time prenositi  iz jednog u drugi region. Uništavanje divljeg rastinja, koje može biti domaćin.

 

- hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu

zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 7.8.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze7.8.2018 17:12Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na teritoriji RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi omekšavanja bobica (85 BBCH).
 
Na lovnim klopkama u zasadima vinove loze registrovano je prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).
Ovo je veoma opasna štetočina koja može za kratko vreme da prouzrokuje velike štete usled polaganja jaja i ishrane larvi.
Sada, na početku pojave azijske voćne mušice u šumadijskom regionu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere u cilju smanjenja njene populacije i nastanka šteta. Mere pogledati u prilogu RC Kragujevac AZIJSKA VOĆNA MUŠICA (Drosophila suzukii).
 
 
Proizvođačima vinove loze se preporučuje i primena hemijskih mera zaštite:
Laser 240 SC (spinosad) … 0,01% (karenca 14 dana).
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 6.8.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze6.8.2018 9:24Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi šarak bobica (BBCH 83) do faze omekšavanje bobica (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom grozdova registrovano je prisustvo jaja pepeljatog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u različitim embrionalnim fazama razvoja. U narednim danima doći će do početka piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled grozdova na prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca. Ukoliko registruju njihovo prisustvo na početku piljenja larvi neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida Laser 240 SC (spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze i dalje se registruje prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Navedeni insekticid za pepeljastog grožđanog moljca delovaće i na ovu štetočinu. Pored hemijskih mera zaštite u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole (vidi prilog).

U fazi sazrevanja vinova loza je osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·         Teldor 500 SC (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 dan vinske sorte) ili

·         Luna privilege (fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 dan vinske sorte)

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drospohila suzukii)4.8.2018 11:51Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac, lovne klopke kojima se prati prisustvo azijske voćne mušice (Drospohila suzukii) postavljene su u zasadima jagode, maline, šljive, višnje, breskve i vinove loze.

Azijska voćna mušica je invazivna štetočina voća I može predstavljati ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Oštećenja na pokožici ploda usled polaganja jaja predstavljaju put za infekcije različitim vrstama patogena. Najveće štete nastaju usled ishrane larvi mesom ploda.

 

Ovonedeljnim pregledom lovnih klopki, registovano je prisustvo imaga ove štetočine u zasadima breskve (lokalitet Leskovac) i šljive (lokalitet Donja Jajina).

 lovna klopka

lovna klopka

 

Trenutno se registruju niske brojnosti. S obzirom na izuzetno visok reprodukcioni potencijal ove štetočine i kartko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-         Postavljanje što većeg broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja, smanjenja trenutnih šteta i redukcije brojnosti populacije za prezimljavanje. Klopke se postavljaju na rastojanju od 2-3m po obodu zasada, a na 5m unutar zasada.

-         Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-         Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-         Sprovođenje sanitarnih mera. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, time i mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-         Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

-         Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova, skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, time i  nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 3.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica i zaštita vinove loze3.8.2018 11:11Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Ovonedeljnim pregledom u lovnim klopkama, postavljenim u zasadima vinove loze, šljive i maline, registruje se  prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Vizuelnim pregledom bobica vinove loze  registrovane su larve ove štetočine.

 
larve   
 

 U cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice  preporučuje se primena svih raspoloživih mera kontrole u zasadima jagodičastog, koštičavog voća i vinove loze.

MERE KONTROLE

1. Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja insekata kako za smanjenje trenutnih šteta, tako i za redukciju broja adulta za prezimljavanje.

2. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Na plastičnim flašama je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. Potrebno ih je prazniti na svakih 7 dana i menjati atraktant.

3. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

4. Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

5. Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

6. Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

7. Hemijske mere zaštite protiv azijske voćne mušice su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja. 

Raspoložive mere kontrole treba da se sprovedu na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

U zasadima vinove loze, vizuelnim pregledom bobica, registrovana su položena jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U narednim danima doći će do početka piljenja larvi III generacije ove štetočine.

 

  

U zasadima vinove loze, u cilju suzbijanja pepeljastog grožđanog moljca i azijske voćne mušice, preporučuje  se primena insekticida: 

   Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,01% (karenca 14 dana).

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 31.7.2018 ‎(2)
Zaštita vinove loze31.7.2018 15:23Siva trulež (botrytis cinerea); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Smederevo zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od sortimenta i područja, u fazi od početka šarka bobice do faze omekšavanje bobice (BBCH 81-85).

 

U predhodnoj nedelji su zabeležene velike količine padavina sa  visokim temperaturama, a i u narednim danima se očekuju iste vremenske prilike. Ovakvi uslovi pogoduje razvoju i daljem širenju gljiva prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Preporuka proizvođačima je primena kombinacije fungicida:

 

Akord (a.m. tebukonazol) 0,4 l/ha (karenca 21 dan)

 

+

 

Teldor 500SC (a.m.fenheksamid) 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte) 

 

Prilikom zaštite voditi računa o karenci preparata!

Region: Smederevo
Zaštita vinove loze31.7.2018 14:20Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Senta vinova loza se zavisno od sortimenta nalazi u fenofazi; od početka šarka bobica do faze omekšavanje bobica (81- 85 BBCH).

 

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

Luna experience (fluopiram+tebukonazol) u dozi od 0,4 l/ha (karenca 14 dana)  +

 

Teldor 500 SC (fenheksamid )  u dozi 1 l/ha

(karenca: 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte vinove loze).

Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 30.7.2018 ‎(2)
Zaštita vinove loze30.7.2018 15:24Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Na terenu koji pokriva RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi početak sazrevanja,  od početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).
 
Uslovi u kojima se odvija proizvodnja iziuetno su povoljni za širenje i razvoj  prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).
U cilju zaštite vinove loze preporučuje se tretman kobinacijom fungicida:
 
Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid ) … 1 l/ha  (karenca 7 dana stone sorte, 21 dan vinske sorte)
 +
Akord (a.m. tebukonazol ) … 0,4 l/ha  (karenca 21 dan)
 

Prilikom sprovođenja mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

vinova loza-fenofaza razvoja

Region: Kragujevac
Zaštita vinove loze30.7.2018 9:15Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Pančevo, vinova loza, u zavisnosti od sortimenta, nalazi se u fazi od početka šarka bobice do faze omekšavanje bobice (BBCH 81-85).

 

 

U lovnim klopkama, postavljenim u zasadima vinove loze, registruje se  prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Osim primene insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Polux) u koncentraciji 0,05-0,07% za njihovo suzbijanje se preporučuje niz mehaničkih i sanitarnih mera (vidi prilog).

 

 

Takođe se u cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) preporučuje primena kombinacije fungicida:

 a.m. tebukonazol (Akord) 0,4 l/ha (karenca 21 dan)

+

a.m.ciprodinil+fludioksonil (Switch 62,5 WG) 0,6-0,8 kg/ha (karenca 28 dana)

Prilikom zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Pančevo
1 - 10 Next