Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.6.2020 ‎(1)
Zaštita vinove loze1.6.2020 14:21Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Na području delovanja RC Valjevo, punkt Babina Luka, zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak cvetanja, cvetovi potpuno razvijeni, cvetovi odvojeni (BBCH 57).
 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama, kao i najavljene padavine u narednim danima, veoma povoljno utiču na razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

U fazi cvetanja vinova loza je veoma osetljiva na infekciju ovim patogenima.

Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata:

Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4%

+

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 30.5.2020 ‎(2)
Zaštita vinove loze30.5.2020 19:14Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na terenu  RC Senta zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvast potpuno razvijena; cvetovi odvojeni do početnih faza cvetanja ( 57-61BBCH).

 

početak cvetanja

 

Padavine u proteklom periodu, kao i najavljeno  nestabilno vreme u narednim danima, pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

Faza cvetanja je veoma osetljiva na infekcije ovim patogenima te se, u cilju zaštite vinove loze,  proizvođačima preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata:

 -Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4% +

 -Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

Region: Senta
Zaštita vinove loze30.5.2020 15:57Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području  RCSmederevo, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi od cvast potpuno razvijena; cvetovi odvojeni do početnih faza cvetanja (BBCH 57-61).

 

 

Protekli period obeležile su česte padavine koje se najavljuju i za naredne dane, što pogoduje razvoju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) .

 

S obzirom da vinova loza ulazi u veoma osetljivu fazu cvetanja, u cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena,  proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4% +

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 29.5.2020 ‎(3)
Zaštita vinove loze29.5.2020 11:47Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja  RC Subotica zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvast potpuno razvijena; cvetovi odvojeni do početnih faza cvetanja (BBCH 57-61).

 

faza vinove loze

 

Česte  padavine u proteklom periodu, kao i najavljeno  nestabilno vreme u predstojećim danima, pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

S obzirom da vinova loza ulazi u osetljivu fazu cvetanja, u cilju zaštite od pomenutih patogena, čim vremenski uslovi dozvole, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata:

 Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4% +

 Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

Region: Subotica
Zaštita vinove loze29.5.2020 10:38Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Eriofide (eriophyoidae)
Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57) do početak cvetanja (BBCH 61).
 
 
Prva sekundarna inkubacija gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) je pri kraju.
 
Budući da se vinova loza nalazi u fazi cvetanja koja je posebno osetljiva na infekciju pomenutim patogenom, preporuka je fungicidni tretman:
 
Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum, folpet) ... 0,3-0,4%
 
U cilju zaštite od pepelnice vinove loze (Uncinula necator), preporučuje se dodavanje fungicida:
 
Luna expirience (a.m. tebukonazol, fluopiram) … 0,04%
 
Na pojedinim čokotima zapaženo je prisustvo eriofidnih grinja.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak vinograda i po potrebi akaricidni tretman:
 
Demitan 200-SC (a.m fenazakvin) … 0,04 – 0,06%.
Region: Kragujevac
Zaštita vinove loze29.5.2020 9:28Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fazi cvast potpuno razvijena; cvetovi odvojeni do faze početak cvetanja (BBCH 57-61).

Padavine u prethodnom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike za naredne dane stvaraju povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).  

S obzirom da vinova loza ulazi u fazu cvetanja kada je najosetljivija na infekciju od strane navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% +

·         Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 28.5.2020 ‎(5)
Zaštita vinove loze28.5.2020 15:12Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do faze početak cvetanja (BBCH 57- 61).

velika slika

Vremenske prilike u proteklom periodu, kao i najavljeno  nestabilno vreme u predstojećem periodu, pogoduju  razvoju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta i ulazi u fazu cvetanja kada je najosetljivija na infekciju od strane navedenih patogena.

U cilju zaštite  lisne mase i cvasti proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

         Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4%   +

         Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

Region: Niš
Zaštita vinove loze28.5.2020 14:25Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja  RC Leskovac zasadi vinove loze se nalaze u fazi cvast potpuno razvijena; cvetovi odvojeni do početnih faza cvetanja (57-61 BBCH).

vinova loza-početak cvetanja

velika slika

Česte  i obilne padavine u proteklom periodu, kao i najavljeno  nestabilno vreme u predstojećim danima, pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze ( Uncinula necator).

S obzirom da vinova loza ulazi u osetljivu fazu cvetanja, u cilju zaštite od pomenutih patogena, kada vremenski uslovi dozvole, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata:

 Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4% +

 Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

Region: Leskovac
Zaštita vinove loze 28.5.2020 12:17Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Na području delovanja RC Jagodina, na punktu Voljavče, zasad vinove loze, zavisno od sortimenta i ekspozicije terena se nalazi u fazi cvast potpuno razvijena; cvetovi odvojeni do početka cvetanja (BBCH 57-61).
 
 
Česte  i obilne padavine proteklih dana kao i najavljeno nestabilno vreme sa padavinama u narednom periodu, pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze ( Uncinula necator).
 
Kako vinova loza ulazi u fazu cvetanja kada je najosetljivija na infekciju ovim patogenima, proizvođačima se u cilju zaštite vinove loze, preporučuje primena kombinacije fungicida :
 
  - Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4 %    +
   - Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04 %.
Region: Jagodina
Zaštita vinove loze28.5.2020 11:10Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi cvast potpuno razvijena; cvetovi odvojeni do početnih faza cvetanja (57-61 BBCH).

 

velika slika

 

 

Vremenske prilike u proteklom periodu, kao i najavljeno  nestabilno vreme u predstojećem periodu, pogoduju  razvoju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

S obzirom da vinova loza ulazi u fazu cvetanja kada je najosetljivija na infekciju ovim patogenima, preporučuje se primena kombinacije fungicida:

 

         Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4% +

 

         Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next