Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 11.8.2020 ‎(2)
Zaštita vinove loze11.8.2020 18:21Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Negotin vinova loza se nalazi u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha pogoduju razvoju prouzrokovača pepelnice vinove loza (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U cilju suzbijanja navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

  Linus (a.m. ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan)

      Ili

  Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u kocentraciji 0,4% (karenca 14 dana).

U ovom periodu se u vinogradima agrotehničkom merom prekraćivanja lastara eliminišu najmlađi listovi koji su osetljivi na infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Samo u zasadima gde su prisutni simptomi plamenjače u jačem intezitetu i gde je moguće ispoštovati karencu preparata, preporučuje se primena fungicida na bazi bakra:

  Everest, Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) u kocentraciji 0,4% (karenca 28 dana).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i vremenu berbe, posebno u zasadima gde su zastupljene rane sorte!Fungicidi koji se koriste za suzbijanje sive truleži grožđa mogu negativno uticati na proces fermentacije i kvalitet vina.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Obojavanje plodova

velika slika

Region: Negotin
Zaštita vinove loze11.8.2020 12:46Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, vinova loza  se u zavisnosti od sorte, ekspozicije terena i primenjenih agrotehničkih mera, nalazi  u različitim fenofazama razvoja bobica, od početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).

 

Vremenski uslovi sa visokom relativnom vlagom i padavinama, povećavaju rizik od razvoja patogena prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), naročito na osetljivom sortimentu vinskih sorata, te se proizvođačima preporučuje tretman:

a.m. elementarni  sumpor, preparati. Kumulus DF, Cosavet 80 DF, Microthiol special disperse i dr. u konc.0,3-0,5%, karenca 28 dana (na manje osetljivim sortama –Italijanski rizling).

Na osetljivijem sortimentu (Šardone, Frankovka),  preporuka je primena preparata:

a.m. fluopiram + tebukonazol, preparat Luna expirience u koncentraciji 0,04%, karenca 14 dana.

U vinogradima kod kojih nije izvršena agrotehnička mera ,,zalamanje lastara,,  postoji rizik od infekcije najmlađeg lišća prouzrokovačem plamenjače (Plasmopara viticola).

U takvim vinogradima se preporučuje tretman preparatom na bazi:

 a.m. bakar hidroksid, preparat Everest u konc.0,4%, karenca 21 dan. 

Tretman bakarnim preparatima u ovom periodu, doprinosi boljem sazrevanju biljnih delova i pripremi biljke za zimski period (odrvenjavanje lastara)  a takođe i povećava koncentaraciju materija koje obezbeđuju čvrstoću pokožice bobice.

Prilikom primene pesticida treba obratiti pažnju na karencu.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 10.8.2020 ‎(1)
Zaštita vinove loze10.8.2020 8:44Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Vranje vinova loza se nalazi u fazi od potpuno dodirivanje bobica do početak sazrevanja bobica, početak šarka (BBCH 79-81).

Velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha, povoljno utiču na razvoj gljiva prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

Linus (a.m.ciprodinil+tebukonazol) u dozi 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan)  ili

Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) u dozi 0,035-0,04% (karenca 14 dana).

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade i samo gde ima simptoma plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) primene neki od bakarnih preparata:

Everest, Fungohem SC (bakar-hidroksid) u dozi 0,4% (karenca 28 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. Fungicidi za suzbijanje prouzrokovača sive truleži mogu negativno uticati na fermentaciju i kvalitet vina! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim stima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 9.8.2020 ‎(1)
Zaštita od azijske voćne mušice-Drosophila suzukii9.8.2020 14:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na terenu RC Kragujevac na klopkama sa mirisnim atraktantima postavljenim u zasad kupine, uhvaćene su prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) za ovo područje.
 
U pitanju je veoma opasna štetočina, čija se destruktivnost ogleda u činjenici da je u stanju u potpunosti da uništi plod, da se javlja pred samu berbu, ima veliki broj generacija, jak reprodukcioni potencijal i široki krug domaćina. Osim toga, svojom aktivnošću utire put i različitim patogenima prouzrokovačima truleži ploda.
 
Naime, ženka polaže jaja moćnom testerastom legalicom (na slici) u zreo plod zasecajući epidermis. U plodu se razvijaju larve pretvarajući pulpu ploda u kašu.
 
 
U ovom trenutku na našem terenu je pri kraju berba ili je u toku kod kasnih sorti šljiva, srednjih sorti bresaka i nektarina, dok se kod kasnih sorti breskve i nektarine, kao i u vinovoj lozi berba tek očekuje. Osim njih napadu su izložene i druge voćne vrste mekog ploda poput maline, kupine i dr.
 
U svakom slučaju, sve pomenute voćne vrste ekonomski značajne za naš region su u opasnosti zbog mogućnosti da budu napadnute od pomenute štetočine. Proizvođačima se preporučuje masovno izlovljavanje u cilju smanjenja populacije ove štetočine i to postavljanjem lovnih klopki (plastične flaše na kojima se izbuše rupice pri sredini, za ulaz mušice, dok se bliže grliću načini otvor koji se prekrije gazom, odakle isparava atraktant koji privlači insekte. Sam atraktant se pravi od mešavine jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1, uz nekoliko kapi detergenta).
 
Klopke se postavljaju nešto gušće ivicom parcele, na 2-3 m jedna od druge, a u malo ređem rasporedu što se zalazi dublje u unutrašnjost voćnjaka, na svakih 5 m.
 
Takođe se preporučuje uništavanje ili uklanjanje prezrelih i natrulih plodova, kako opalih tako i onih na granama, kao i skraćivanje perioda berbe. Potrebno je uništiti sve potencijalne biljke domaćine (divlja kupina, dženarika, zova i dr.) u okolini parcele. Zapušteni i neodržavani voćnjaci osetljivih vrsta su mesta gde se nesmetano odvija razvoj svih pa tako i ove štetočine pa se preporučuje njihovo krčenje.
 
Zbog skrivenog načina života i vremena kad se pojavljuje (uoči berbe), upotreba hemijskih sredstava je teško izvodljiva pa se prednost daje pomenutim mehaničkim i higijenskim merama.
 
 
 
 
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 8.8.2020 ‎(2)
Zaštita vinove loze8.8.2020 8:29Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Uslovi u proizvodnji su izuzetno povoljni za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U narednom periodu treba sačuvati grozd od zaraza navedenim patogenima, te se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Linus (ciprodinil + tebukonazol) 1,2-1,6 l/ha (karenca  21 dan)

ili

·        Luna experience (tebukonazol+fluopiram) 0,04% (karenca 14 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. Fungicidi za suzbijanje prouzrokovača sive truleži mogu negativno uticati na fermentaciju i kvalitet vina! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Zaštita vinove loze8.8.2020 8:00Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Senta, zasadi vinove loze se nalaze u fazi početka sazrevanja  (81 BBCH).

 

 

 

Vremenske prilike pogoduju širenju infekcije od strane prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Proizvođačima se protiv ovih patogena preporučuje primena fungicida:

Cantus ( boskalid) u dozi 1-1,2 kg/ha (karenca 28 dana) ili

- Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) u koncetraciji 0,035-0,04%  (karenca 14 dana).

 

Na feromonskim klopkama se registruju visoke brojnosti imaga pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).  Započela je aktivnost treće generacija, te se u cilju zaštite grozdova od ubušivanja larvi preporučuje primena insekticida :

-Šakal, Grom, Lambada (lambda-cihalotrin) u dozi  0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana).

 

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(8)
Pojava azijske voćne mušice - mere kontrole7.8.2020 17:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Kruševac azijska voćna mušica, Drosophila suzukii, prati se  pomoću  lovnih klopki sa mirisnim atraktantima u zasadima kupine, vinove loze, šljive na više lokaliteta, kao  i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja imaga iz njih.

U lovnim klopkama, u toku ove nedelje, registrovani su prvi ulovi odraslih jedinki u  zasadima kupine, dok se u vinovoj lozi njena pojava može očekivati uskoro.

Plodovi su na napad od ove štetočine najosetljiviji  u vreme zrenja. Ženke polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice, kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta, proizvođačima  bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

·      Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta.

·      Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

·      Održavanje higijene unutar i oko zasada (uništavanje divljih vrsta-kupina, zova, džanarika), odlaganje prezrelih plodova u posude koje se ne otvaraju nedelju dana

·      Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Kruševac
Zaštita vinove loze7.8.2020 16:00Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)
Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi od potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79) do početka sazrevanja, bobice početak šarka (BBCH 81).
 

U prethodnom periodu nestabilno vreme sa padavinama stvorilo je povoljne uslove za razvoj gljiva prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U zasadima se registruje različit nivo prisustva simptoma navedenih patogena, uglavnom u zavisnosti od prethodno sprovedenih mera.

Sada je mlado lišće loze osetljivo na zaraze prouzrokovačem plamenjače, pa se  samo tamo gde ima simptoma preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra, vodeći računa da se može ispoštovati karenca izabranih preparata.

Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i sive truleži, može se preporučiti primena nekog od fungicida:

  - Collis (a.m.boskalid+kresoksim-metil) 0,03-0,04% (karenca 28 dana)
    ili
  - Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,035-0,04% (karenca 14 dana).
Region: Kragujevac
Zaštita vinove loze7.8.2020 14:52Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Smederevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranja grozdova: potpuno dodirivanje bobica do početka šarka (BBCH 79-81).

 

 

 

Vizuelnim pregledom vinograda, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo simptoma crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

 

Prema najavi meteorologa,  očekuju se nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj pomenutih patogena.

 

Samo u zasadima gde su prisutni simptomi plamenjače i crne pegavosti preporuka je primena:

Everest, Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) 0,4% - karenca 28 dana.

Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i sive truleži, preporuka je primena nekog od fungicida:

 

Cantus (a.m.boskalid) 1-1,2 kg/ha (karenca 28 dana) ili

Luna experience (tebukonazol+fluopiram) 0,04% (karenca 14 dana).

 

U zasadima vinove loze, na bobicama se registruje prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Još uvek je u toku piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju zaštite bobica od ubušivanja larvi i otvaranja rana za prodor patogena, preporučuje se primena insekticida:

Polux (a.m.deltametrin) 0,05-0,06 l/ha (karenca 21 dan) ili

Šakal (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana).

Navedeni insekticidi delovaće i na azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) čije prisustvo je tokom ove vegetacije registrovano u regionu Smedereva. Takođe, u kontroli ove štetočine, ključne su sanitarne mere kontrole (uklanjanje prezrelih plodova i divljih biljaka domaćina oko proizvodnih zasada) kao i postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje.

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i vremenu berbe, posebno u zasadima gde su zastupljene rane sorte!

Region: Smederevo
Zaštita vinove loze7.8.2020 14:34Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od  potpuno dodirivanje bobica do početak šarka (BBCH 79-81).

v.loza (BBCH 79-81)

velika slika

Nestabilni vremenski uslovi pogoduju širenju infekcije od strane prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, preporučuje se primena fungicida:

Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,035-0,04% (karenca 14 dana) ili

Collis (boskalid+kresoksim-metil) 0,03-0,04% (karenca 28 dana).

U lovnim klopkama koje su postavljene u zasadima vinove loze, registuje se prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). U preporuci od 29.07.2020. su date mere kontrole ove štetočine.

U drugoj dekadi jula su registrovane prve jedinke azijske voćne mušice u vinogradima i od tada se beleži povećanje njihove brojnosti. U cilju zaštite grozdova od šteta koje može da prouzrokuje ova štetočina,  preporučuje se primena insekticida:

Šakal (lambda-cihalotrin) 0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata zbog blizine berbe, naročito u zasadima gde su zastupljene rane sorte.

Region: Leskovac
1 - 10 Next