Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze11.8.2017 22:42Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Na području delovanja RC Kruševac vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica -omekšavanje bobica (BBCH 85). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije pepelastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). 
 
U cilju suzbijanja larvi ,kako ne bi došlo do oštećenja bobica,kod sotri kasnije grupe zrenja preporučuje se primena insekticida: Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,03-0,05% - (karenca 14 dana). Voditi računa o karenci preparata.
Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 8.8.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze 8.8.2017 15:54Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica -omekšavanje  bobica (BBCH 85). 
Vizuelnim pregledom, na bobicama se registruju   položena jaja i tek ispiljene larve pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.
 
Jaje pepeljastog grožđanog moljca na bobici
 
 
Zbog visokih dnevnih temperatura i odsustva padavina, ubrzano je sazrevanje grožđa. Kod sortimenta koji pripada kasnijem periodu sazrevanja, preporučuje se primena insekticida u cilju suzbijanja larvi, vodeći računa o karenci:
 • Šakal (a.m.lambda cihalotrin) 0,058-0,06l/ha - karenca 14 dana ili
 • Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,03-0,05% - karenca 14 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze2.8.2017 9:30Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica: šarak bobica (BBCH 83).

U cilju preventivne zaštite od gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao i očvršćavanja pokožice ploda i odrvenjavanja lastara, preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije bakar-hidroksid (Funguran OH, Blue jet 50-DF) u koncentraciji 0,4%. Karenca za navedene preparate je 21 dana.

Za suzbijanje gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) preporučuje se primena fungicida Collis (boskalid + kresoksim-metil) u koncentraciji 0,04% (karenca 28 dana).

U fazi početka sazrevanja bobica neophodno je sprovesti tretman u cilju preventivne zaštite od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) nekim od sledećih fugicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,6-0,8 kg/ha (karenca 28 dana)

·         Linus (ciprodinil + tebukonazol) 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan)

U proteklih nekoliko dana na feromonskim klopkama postavljenim u vinogradu beleži se povećanje broja imaga pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je let kao i početak polaganja jaja treće generacije ove štetočine. U narednim danima se očekuje početak piljenja larvi pa je neophodna primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,018% (karenca  28 dana).

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze1.8.2017 23:55Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

RC Subotica-vinova loza

Na teritoriji RC Subotica  vuizelnim pregledom ustanovljeno je da zasadi  vinove loze se nalaze u zavisnosti od sorte u fazama razvoja : potpuno dodirivanje bobica do početak šarka ( po BBCH skali od 79 do 81).

U cilju zadebljanja pokožice bobica potrebno je izvršiti tretman, za zaštitu od pepelnice vinove loze -Uncinula necator  se takođe preporučuje tretman,i u cilju sprečavanja sive truleži -Botrytis cinerea .

Preporuka, kombinacija preparata na bazi:

bakar hidroksid Funguran-OH 0,4%

 + sumpor Kumulus DF 0,3-0,5%

+ ciprodinil+fludioksonil Switch 62,5 WG 0,06-0,08 %.

Tretman zasada vinove loze obavezno obaviti u večernjim satima zbog mogućnosti ožegotine pri tretiranju na  visokim temperaturama.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze31.7.2017 15:28Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vuizelnim pregledom zasada vinove loze na punktu Voljavče ustanovljeno je da se vinova loza nalazi u zavisnosti od sorte u fazama razvoja (79-81), potpuno dodirivanje bobica, sazrevanje bobica, početak šarka).
 
U ovom periodu u cilju zadebljanja pokožice bobica potrebno je izvršiti tretman preparatom na bazi bakra:
 
a.m (bakar hidroksid) FUNGURAN OH 0,4%
Karenca 28 dana.
 
Za zaštitu od pepelnice vinove loze Uncinula necator poljoprivrednim proizvođačima se savetuje tretman preparatom na bazi sumpora:
 
a.m (sumpor) KUMULUS DF 0.3-0,5%
Karenca 28 dana
 
U cilju sprečavanja sive truleži na bobicama Botrytis cinerea, ppoljoprivrednim proizvođačima se savetuje tretman preparatom na bazi:
 
a.m (ciprodinil+fludioksonil) SWITCH 62,5 WG 0,6-0,8l/ha.
Karenca 28 dana
 
Tretman vinograda obaviti u vecernjim satima.
 
Faza razvoja
Region: Jagodina
Zaštita vinove loze31.7.2017 13:51Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Većina sorata vinove loze na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze se u fenofazi šarka-početak obojavanja bobica BBCH 81.
 
fenofaza vinove loze
 
U narednom periuodu potrebno je i dalje sprovoditi zaštitu protiv pepelnice.
U cilju zaštite od pepelnice mogu se koristiti kontaktni preparati na bazi sumpora, preparati Kumulus DF, Microthiol disperz, Kolosul u konc 0,3-0,5% ,karenca je 28 dana.
Sumporne preparate koristiti u kasnijim večernjim satima kada temperatura ne prelazi 25 stepeni zbog pojave fitotoksičnosti.
 
Fenofaza šarka je vreme za primenu botriticida , koristiti neke od preparata sa manjom karencom.
a.m. ciprodinil + fludioksinil , preparat Switch 62,5  WG u konc.0,06-0,08%,kareca 28 dana
a.m.fenheksamid , preparat Teldor 500SC u konc.0,1%,karenca za stone sorte 7 dana i za vinske sorte 21 dan.
 
 
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 29.7.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze29.7.2017 12:32Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Smederevo, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi  dodirivanja bobica do sazrevanja bobica  - početak šarka (BBCH 79-81).  

 

 

 Za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze od početka jula meseca nije bilo  povoljnih uslova za razvoj.

U narednom periodu treba obaviti zaštitu vinove loze preparatom na bazi bakra u cilju očvršćavanja pokožice bobica.

Funguran OH (a.m.bakar hidroksida)  0,4 % - karenca 28 dana.

Takođe neophodno je nastaviti zaštitu od pepelnice primenom preparata na bazi sumpora.

 

Kumulus DF (a.m. sumpor) 0,3-0,5 % - karenca 28 dana

Kako bi se sprečio razvoj sive truleži (Botrytis cinerea)  na bobicama, preporučuje se primena fungicida

Switch 62,5WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,6-0,8l/ha - karenca 28 dana.

ili Dional 500 SC (Iprodion 500 g/l) 0,1 % - karenca 28 dana

Tretman obaviti u večernjim satima.

 

 

 

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze27.7.2017 14:28Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Ruma većina sorti vinove loze se nalazi u fazi sazrevanja bobica - početak šarka (81 BBCH).    

  

 Faza v.loze  faza v.loze

 

U ovom periodu potrebno je uraditi tretman na bazi bakra u cilju zadebljanja pokožice bobica kao i tretman za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) i sprečavanje razvoja sive truleži na bobicama (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite od ovih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida:

·         Funguran OH ili Blue jet 50 - DF 0,4 % (u cilju zadebljanja pokožice bobica)-karenca 28

·         Fungicidi na bazi sumpora,ako dozvoljavaju temperature (karenca 28) ili Ardent 50 SC (a.m.kresoksim - metil) 200gr/ha (za pepelnicu)- karenca 21 dan

·         Teldor 500 SC ( a.m fenheksamid) 0,1 % (za sivu trulež) karenca za stone sorte 7 dana i 21 dan za vinske sorte.

ili Switch 62,5 WG (Fludioksonil 250g/kg+Ciprodinil 375g/kg) 0,6-0,8 kg/ha-karenca 28 dana

ili Dional 500 SC (Iprodion 500 g/l) 0,1 % - karenca 28 dana

 Tretman obaviti u večernjim satima.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 26.7.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze26.7.2017 21:55Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u feno-fazi  potpunog dodirivanja bobica do sazrevanja bobica  - početak šarka (BBCH 79-81).

fenofaza razvoja

U ovakvim  vremenskim uslovima (pad temperature i mestimične padavine) potrebno je nastaviti sa redovnom zaštitom,  protiv prouzrkovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) posebno  u cilju zaštite zaperaka. Takodje  u cilju očvršćavanja pokožice bobica  kao i bolje sazrevanje lastara i smanjena osetljivost na niske temperature tokom zime, preporučuje se  primena fungicida na bazi bakra

Funguran OH (a.m.bakar hidroksida)  0,4 % - karenca 28 dana.

U vinogradima koji su redovno štićeni , nema simptoma pepelnice (Uncinula necator) na bobicama. Neophodno je  nastaviti zaštitu protiv prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator). U ovom periodu mogu se primeniti fungicidi na bazi sumpora:

Kumulus DF (a.m. sumpor) 0,3-0,5 % - karenca 28 dana

 
 

U neadekvatno štićenim vinogradima prisutni su simptomi pepelnice i na listu i na grozdu (sorta vranac).U takvim vinogradima preparatima na bazi sumpora ptrebno je dodati  sistemične preparate.

Kako bi se sprečio razvoj sive truleži (Botrytis cinerea)  na bobicama,preporučuje se primena fungicida

Switch 62,5WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,6-0,8l/ha - karenca 28 dana.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 25.7.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze25.7.2017 11:34Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
 
U regionu koji pokriva RC Vršac,pojedine sorte vinove loze su u fazi sazrevanja bobica - početak šarka ( BBCH 81 ).
U cilju očvršćavanja pokožice bobica u ovom periodu se preporučuje primena fungicida na bazi bakra :
 • Funguran OH ili Blue jet 50 - DF 0,4 %

S obzirom na najavljeni pad temperature za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) preporučuje se primena fungicida na bazi sumpora :

 • Kumulus DF 0,3-0,5 %

Karenca za bakarne i sumporne fungicide iznosi 28 dana te se primena ovih fungicida preporučuje za sorte koje ne pripadaju ranoj epohi zrenja. 

Kako bi se sprečio razvoj sive truleži (Botrytis cinerea) u narednom periodu na bobicama , preporučuje se primena fungicida :

 • Teldor 500 SC ( a.m fenheksamid) 0,1 %

Karenca fungicida Teldor je za stone sorte 7 dana i 21 dan za vinske sorte.

 
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 17.7.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze17.7.2017 16:08Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

RC Subotica –vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sorti nalazi u fenofazi od BBCH 77 do 79 - početak dodirivanja bobica do zatvaranja grozda.

Neophodno je nastaviti zaštitu vinove loze od najznačajnijih patogena,  plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  i pepelnice (Uncinula necator).

Preporučuje se primena preparata na bazi:

 

bakar-hidroksid  Everest  0,3-0,4 % (deluje i na očvršćavanje pokožice bobica)

+

tebukonazol+fluopiram Luna experience 0,035-0,04 %.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 13.7.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze13.7.2017 10:03Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se nalazi u fazi zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

U neadekvatno štićenim vinogradima registruje se širenje simptoma plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) na listovima, kao i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na listovima i grozdovima. Nestabilne vremenske prilike sa kratkotrajnim pljuskovima povoljno utiču na dalji razvoj i širenje navedenih patogena.

U cilju očvršćavanja pokožice bobica i odrvenjavanja lastara, kao i preventivne zaštite od gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije bakar-hidroksid (Funguran OH, Blue jet 50-DF) u koncentraciji 0,4%.

Pre tretmana neophodno je izvršiti prekraćivanje lastara i zalamanje zaperaka s obzirom da je najmlađe lišće najosetljivije na napad od strane ovog patogena.

Za suzbijanje pepelnice vinove loze preporučuje se primena kombinacije fungicida:

Topas 100 EC (penkonazol) 0,025% + Kumulus DF ili Kossan WG (sumpor) u količini 5 kg/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman je neophodno izvršiti u večernjim časovima.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.7.2017 ‎(3)
Zaštita vinove loze12.7.2017 16:21Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na terenu RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi  potpuno dodirivanje bobica (79 BBCH).

U ovom periodu se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju zadebljanja pokožice bobica i preventivne zaštite protiv prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

plemenjača na listu

Potrebno je nastaviti zaštitu i protiv prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) čiji se simptomi registruju na osetljivim sortama.

Preporuka je primena sledeće kombinacije preparata:

Everest (bakar hidroksid) 0,4% + Ardent 50 SC ( krezoksim - metil) 200 g/ha.

U toku je intenzivno piljenje larvi II generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Preporuka je primena insekticida:

Fastac 10 EC ( alfa cipermetrin ) u koncentraciji  0,015%.

Region: Senta
Zaštita vinove loze12.7.2017 13:04Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu Regionalnog Centra Sremska Mitrovica  rane stone sorte vinove loze (Karmen i Kardinal, Julski muskat) se nalaze u fenofazi početak šarka (BBCH 81), dok se većina srednje kasnih i kasnih sorti nalazi u fenofazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

U narednom periodu najavljuje se nestabilno vreme koje će pogodovati razvoju i širenju plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) pa se u cilju suzbijanja  ovih patogena proizvođačima preporučuje primena kombinacije sledećih preparata:

Everest  (a.m. bakar hidroksid)  0,4 %, primenjuje se za suzbijanje plamenjače i za zadebljanja pokožice bobica

+
Ardent 50 SC
 (a.m.kresoksim - metil) 200gr/ha, primenjuje se za suzbijanje pepelnice.

Na ranim stonim sortama vinove loze takođe je neophodno uraditi i tretman za sivu trulež (Botrytis cinerea) primenom preparata Teldor 500 SC (a.m fenheksamid) u koncentraciji 0,1 %.

U toku je intenzivno piljenje larvi II generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) te se preporučuje i primena insekticida Fastac 10-EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,015%.

 

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze12.7.2017 10:00Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se nalazi u fazi BBCH 79 - potpuno dodirivanje bobica.

 

fenofaza razvoja

 

Po najavi meteorologa  narednih dana  očekuju se padavine i pad temperature pa je  u vinogradima potrebno  nastaviti sa redovnim merama zaštite. 

U cilju  preventivne zaštite grožđa od prouzrkovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) preporučuje se primena preparata na bazi bakra.

Takođe, neophodno  je nastaviti zaštitu protiv prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), posebno kod osetljivih sorti .

Proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Everest (a.m. bakar hidroksid) 0,4%    

 +

Ardent 50 SC (a.m.kresoksim - metil) 200 gr/ha

 

U toku je intenzivno piljenje larvi II generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Preporuka je primena insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa cipermetrin) 0,015%

 Tretman sprovesti  u večernjim časovima.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 11.7.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze 11.7.2017 20:20Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
 

Na terenu RC Ruma vinova loza se nalazi u fazi  zatvaranja grozdova: potpuno dodirivanje bobica (79 BBCH).

 

velika slika

 

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama u narednim danima pogodovaće daljem razvoju  i širenju plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pa se u cilju zaštite od ovih patogena preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

Everest (a.m. bakar hidroksid) 0,4% /za plamenjaču i u cilju zadebljanja pokožice bobica/

+

Ardent 50 SC (a.m.kresoksim - metil) 200gr/ha /za pepelnicu/

 

 

U zasadima vinove loze u toku je intenzivno piljenje larvi II generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), pa se preporučuje primena insekticida:

 

Fastac 10 EC (a.m. alfa cipermetrin) 0,015%

 

 Tretman obaviti u večernjim satima.

 

Region: Ruma
Zaštita vinove loze11.7.2017 10:48Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Vinova loza se nalazi u fazi BBCH 79 - potpuno dodirivanje bobica.
 
 
U ovom periodu preporuka je primena bakarnih preparata u cilju zadebljanja pokožice bobica i preventivne zaštite zasada protiv prouzrkovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).Takođe je neophodno nastaviti zaštitu protiv prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) čiji se simptomi na osetljivim sortama registruju. Preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:
 • Everest (a.m. bakar hidroksid) 0,4%

+

 • Ardent 50 SC (a.m.krezoksim - metil) 200gr/ha

U toku je intenzivno piljenje larvi II generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Preporuka je primena insekticida:

 • Fastac 10 EC (a.m. alfa cipermetrin) 0,015%

 

Tretman sprovesti u večernjim časovima.

Slika-Upredak od pepeljastog grožđanog moljca

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 3.7.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze3.7.2017 16:48Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

RC Subotica –vinova loza

Vinova loza se nalazi u fenofazi od bobice veličine zrna graška do početak dodirivanja bobica.

 

 

U vinogradima se registruju prvi simptomi pepelnice –Uncinula necator. U narednom periodu, neophodno je nastaviti zaštitu loze od prouzrokovača pepelnice i plamenjače - Plasmopara viticola. U fazi dodirivanja bobica vinova loza je osetljiva i na infekcije prouzrokovača sive truleži -Botrytis cinerea.

Za zaštitu vinove loze od patogena preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata na bazi:

 

propineb  Antracol 70 WG 0,2 %

+

boskalid  Cantus  0,1-0,12 % .

 

Vizuelnim pregledima grozdova nije registrovano prisustvo jaja i larvi pepeljastog grožđanog moljca-Lobesia botrana, te se primena insekticida ne preporučuje.

Region: Subotica
Zaštita vinove loze3.7.2017 16:16Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se nalazi u fazi zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom grozdova registuju se tek ispiljene larve pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U ovom momentu preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije bifentrin (Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus) u koncentraciji 0,05%.

Nestabilno vreme sa padavinama, kao i visoke relativne vlage vazduha tokom noći pogoduju razvoju i daljem širenju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida:

·         Antracol WP 70 (propineb) u koncentraciji 0,2% +

·         Akord (tebukonazol) u količini 0,4 l/ha +

·         Kumulus DF ili Kossan WG (sumpor) u količini 5 kg/ha

Tretman izvršiti u večernjim časovima.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.6.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze30.6.2017 10:03Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fazi od bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise do bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 73 -75).

Velika slika fenofaze razvoja

Velika slika fenofaze razvoja

Po najavi meteorologa za vikend i narednih dana sledeće nedelje se očekuju padavine i pad temperature pa je potrebno da vinogradari nastave sa redovnom zaštitom protiv prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Pergado F 45 WG(a.m.folpet+mandipropamid) 2-2,5 kg/ha     +

Cantus (a.m.boskalid) 1-1,2 kg/ha

Takođe u toku je polaganje jaja i piljenje larvi  II generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja ove štetočine vinogradarima  se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,018%

Tretman raditi u kasnim večernji časovima.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 29.6.2017 ‎(3)
Zastita vinove loze29.6.2017 18:49Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Senta vinova loza se nalazi u fazi ; bobice veličine graška do faze početka dodirivanja bobica (75-77 BBCH skale).


 

 

Vremenske prilike pogoduju daljem razvoju  i širenju plamenjače i pepelnice vinove loze (Plasmopara viticola, Uncinula necator).U fazi dodirivanja bobica vinova loza je osetljiva i na prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea), pa se proizvođačima preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida:

 

Pergado F 45 WG (folpet+mandipropamid) 2-2,5 kg/ha   +

 

Cantus (boskalid) 1-1,2 kg/ha   

 

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), pa se preporučuje primena insekticida

Coragen 20 SC (hlorantranilipol) u koncentraciji  od 0,018%.

Region: Senta
Zaštita vinove loze29.6.2017 14:23Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji delovanja   RC Smederevo vizuelnim pregledom zasada vinove loze punkt Suvodol  utvrđeno je da se ova  biljna vrsta u zavisnosti od sorte  nalazi u fenofazi razvoja - grozdovi  obešeni početak dodirivanja bobica  75-77  po BBCH.  

Potrebno je nastaviti sa zaštitom zasada od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Vinova loza  ulazi u fenofazu kada je osetljiva na prouzrokovača  sive truleži (Botrytis cinerea) i neophodno je obaviti zaštitu primenom botriticida.

Zaštitu od ovih bolesti obaviti  kombinacijom preparata:

(a.m.folpet + mandipropamid)   Pergado  F45WG u dozi  2-2,5kg  +

(a.m.boskalid) - Cantus u dozi 1-1,2kg/ha deluje na trulež i na pepelnicu.

 U toku je početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana ) pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primena preparata na bazi

(a.m. hlorantranilipol ) -  Coragen 20SC u koncentraciji  0,18% .

Region: Smederevo
Zaštita vinove loze29.6.2017 9:07Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada vinove loze na punktu Voljavče ustanovljeno je da se po BBCH skali, vinova loza nalazi u fazi razvoja 75-77 (grozdovi obešeni, početak dodirivanja bobica).
 
Potrebno je nastaviti sa redovnom zaštitom zasada vinove loze od plamenjače vinove loze -Plasmopara viticola, kao i od pepelnice vinove loze -Uncinula necator. Vinova loza se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, fazi početka dodirivanja bobica kada je neophodno  obaviti i zaštitu protiv prouzrokovača sive truleži -Botrytis cinerea.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preparata na bazi:
 
a.m (folpet+mandipropamid) PERGADO F45 WG 2-2,5kg/ha
+
a.m (boskalid) CANTUS 1-1,2 kg/ha.
 
U toku je početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca -Lobesia botrana, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primena preparata na bazi:
 
a.m (hlorantranilipol) CORAGEN 20 SC 0,018%
 
 
Faza razvoja
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze28.6.2017 21:28Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
 

Na terenu RC Ruma vinova loza se nalazi u fazi bobice veličine graška; grozdovi obešeni do faze početak dodirivanja bobica (75-77 BBCH).


 

Fenofaza vinove loze

 

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike u narednom periodu pogodovaće daljem razvoju  i širenju plamenjače i pepelnice vinove loze (Plasmopara viticola, Uncinula necator), pa je neophodno nastaviti sa zaštitom protiv ovih patogena. U fazi dodirivanja bobica vinova loza je osetljiva i na prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea), pa se proizvođačima preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida:

 

Pergado F 45 WG (folpet+mandipropamid) 2-2,5 kg/ha (za plamenjaču)

+

Cantus (boskalid) 1-1,2 kg/ha  (delovanje na pepelnicu i sivu trulež)

 

U toku je polaganje jaja i sam početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), pa se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (a.m. hlorantranilipol) u koncentraciji 0,018%.

 

Region: Ruma
Zaštita vinove loze28.6.2017 12:22Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Vinova loza se nalazi u fazi razvoja ploda - od plod veličine graška (BBCH 75) do početka dodirivanja bobica (BBCH 77).
U ovom periodu neophodno je nastaviti sa primenom fungicida u cilju zaštite  zasada protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) čiji simptomi se registruju na osetljivim sortama. Takođe je u cilju preventivne zaštite pre potpunog zatvaranja grozda potrebno primeniti fungicide protiv sive truleži (Botrytis cinerea). Preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:
 • Antracol (a.m. propineb) 0,2% +
 • Cantus (a.m. boskalid) 1-1,2kg/ha -efikasan  za suzbijanje pepelnice i sive truleži
U toku je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Na bobicama se registruju  sveže položena jaja  i jaja u fazi pred piljenje ("crna glava").
 
 
Preporučuje se primena insekticida:
 • Coragen 20 SC (a.m. hlorantranilipol) 0,018%
Region: Vršac
(More Items...)