Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.8.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze26.8.2022 15:52Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

faza razvoja BBCH 85

faza razvoja BBCH 85

Vinova loza je u ovim fazama osetljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Za naš region najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama od početka naredne nedelje, može stvoriti povoljne uslove za infekciju navedenim patogenom.

U cilju zaštite grozdova proizvođačima se preporučuje, pre padavina, primena nekog od registrovanih fungicida:

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana za stone sorte; 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte; 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

Linus (a.m. ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

Zenby (a.m. izifetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju tretiranja (MBT).

U vinogradima gde počela berba ili se ona planira u narednim danima, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

 

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 24.8.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze24.8.2022 11:32Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fazi početak šarka do faze omekšavanja bobica (BBCH 81-85).

U fazi sazrevanja grožđa vinova loza je osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Za region severa Kosova i Metohije prognozirane padavine od petka mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije grozda navedenim patogenom.

U cilju zaštite od vinove loze od prouzrokovača sive truleži grožđa poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman zaštite nekim od fungicida:

-Luna privilege (a. m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

- Linus (a. m. ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

- Zenby (a. m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2)

-Libreto , Teldor 500 SC (a. m.fenheksamid) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte).

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba obratiti pažnju na karencu primenjenih pesticida, kao i na maksimalni broj tretmana preparata u toku jedne sezone (MBT).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 19.8.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze19.8.2022 11:03Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu  RC Senta zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od šarak bobica do faze bobice sazrele za berbu (83-89 BBCH).

 faza

       velika slika

U fazi sazrevanja grožđa vinova loza je osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea).

Od subote se prognozira nestabilno vreme sa padavinama, koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenoma, te se u cilju zaštite grozdova, pre padavina, proizvođačima preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

-Liberto, Teldor 500 SC (fenheksamid) u koncentraciji od 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte, MBT 2)

-Luna privilege (fluopiram) u dozi od 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte, MBT 2)

- Zenby (izofetamid) u dozi 1,5 l/ ha (karenca 21 dan, MBT 2)

- Linus (ciprodinil + tebukonazol) u dozi 1,2 – 1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) primenjenih preparata!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 18.8.2022 ‎(9)
Zaštita vinove loze18.8.2022 16:02Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)
Na području delovanja RC Kruševac zasadi vinove loze zavisno od sortimenta nalaze se u fenofazi od šarak do fenofaze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).
 

Vinova loza se  nalazi u fazi sazrevanja bobica, kada je osetljiva na infekcije gljivom koja prouzrokuje sivu trulež grožđa (Botrytis cinerea). Od subote se za naš region prognoziraju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

U cilju zaštite grozdova proizvođačima se, pre najavljenih padavina, preporučuje primena jednog od fungicida:

  • Teldor 500 SC, Liberto (a.m.fenheksamid)  0,1% (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili
  • Luna privilege (a.m.fluopiram)  0,5l/ha (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili
  • Linus (a.m.ciprodinil+tebukonazol) 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili
  • Zenby (a.m.izifetamid) 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) primenjenih preparata. U vinogradima gde je počela berba ili se ona uskoro očekuje, primena hemijskih mera zaštite se ne preporučuje.

Region: Kruševac
Zaštita viinove loze18.8.2022 14:51Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac, vinova loza u zavisnosti od sorte nalazi se u fenofazi omekšavanja bobica do bobice zrele za berbu kod ranih stonih sorata (BBCH 85-89).

v.loza BBCH 85

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama najavljeno za dane vikenda može stvoriti povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju sprečavanja pojave navedenog patogena na grozdovima, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:

-          Luna privilege (a.m. fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

-          Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid)  u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

-          Liberto (a.m. fenheksamid) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte; 21 dan za vinske sorte, MBT 2).

Pri izboru preparata za tretman treba voditi računa o karenci  kao i maksimalnom broju tretmana preparata (MBT) u toku jedne vegetacije.

U vinogradima gde je počela berba ili se ona planira u narednim danima, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Leskovac
Zaštita vinove loze 18.8.2022 14:05Siva trulež (botrytis cinerea)
Na području RC Jagodina zasadi vinove loze zavisno od sortimenta nalaze se u fenofazi od šarak do fenofaze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).
 
 
Za naš region od vikenda u najavi je višednevni period nestabilnog vremena praćen padavinama koje u ovoj osetljivoj fazi omekšavanja bobica mogu stvarati povoljne uslove za ostvarivanje infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).
U cilju zaštite grozdova od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:
 
 - Luna privilege (a.m.fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone sorte, 21 dan vinske sorte, MBT 2) ili
 
 - Zenby (a.m.izofetamid) 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili
 - Linus (a.m.ciprodinil+tebukonazol) 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2).
 
Prilikom odabira preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) za dati preparat u toku jedne vegetacije! Kod sorti gde je berba u toku i gde nije moguče ispoštovati karencu, hemijske mere zaštite se ne preporučuju!
 
Region: Jagodina
Zaštita vinove loze18.8.2022 13:35Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83) do faze bobice sazrele za berbu (BBCH 89).

U fazi sazrevanja grožđa vinova loza je izuzetno osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Za region Novog Sada se u narednom periodu prognoziraju višednevne padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od navedenog patogena, te se u cilju zaštite grozdova, pre padavina, proizvođačima preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·   Teldor 500 SC, Liberto (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte,MBT  2) ili

·   Luna privilege (fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte, MBT 2) ili

·   Zenby (izofetamid) 1,5 l/ ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

·   Linus (ciprodinil + tebukonazol) 1,2 – 1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana u toku jeden vegetacije (MBT) primenjenih preparata!

U vinogradima gde je u toku berba ili se ona uskoro očekuje ne preporučuje se primena pesticida!

Region: Novi Sad
Zaštita vinove loze18.8.2022 11:00Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

Vinova loza se  nalazi u fazi sazrevanja bobica i osetljiva je na infekcije gljivom koja prouzrokuje sivu trulež grožđa (Botrytis cinerea). Prognozirane padavine od subote za naš region, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije tim patogenom.

U cilju zaštite grozdova proizvođačima se, pre padavina, preporučuje primena jednog od fungicida:

·         Teldor 500 SC, Liberto (a.m.fenheksamid)  0,1% (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

·         Luna privilege (a.m.fluopiram)  0,5l/ha (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

·         Linus (a.m.ciprodinil+tebukonazol) 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

·         Zenby (a.m.izifetamid) 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2)

Prilikom sprovođenja hemijske mera zaštite treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) primenjenih preparata. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim časovima.

U vinogradima gde je počela berba ili se ona uskoro očekuje primena hemijskih mera zaštite se ne preporučuje.

Region: Vranje
Zaštita vinove loze18.8.2022 10:15Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se u zavisnosti lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

 

(faza razvoja)

Za vikend su za naš region najavljene višednevne padavine, koje uz osetljivu fazu razvoja u kojoj se trenutno vinova loza nalazi, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite grozdova od navedenog patogena, pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman. Tretman treba obaviti sa nekim od registrovanih fungicida:

  • Zenby (a.m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (21 dan karenca, MBT 2)
  • Linus (a.m. ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (21 dan karenca, MBT 2) ili
  • Luna privilege (a.m. fluopiram) u količnini 0,5 l/ha (7 dana karenca za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2)
  • Libreto, Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1 l/ha (7 dana karenca za stone sorte, 21 dan za vinske)

Prilikom sprovođenja hemijskih tretmana treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) primenjenih preparata. Preporuka je da se hemijski tretmani sprovedu u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Zaštita  viinove loze18.8.2022 8:41Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)
Na terenu RC Zaječar vinova loza se nalazi u fazi od šarak bobica do omekšavanje bobica (BBCH 83-85).
 
Pojedine sorte stonog grožđa (Kardinal, Kraljica vinograda, Demir kapija i dr.) stigle su za berbu, dok je vecina vinskog sortimenta u fazi šarka.
Od subote se za naš region najavljuje višednevni kišni period, a budući da se vinova loza nalazi u osetljivoj fazi kad je u pitanju mogućnost infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), mogu se steći povoljni uslovi za nastanak infekcije.


U cilju zaštite vinove loze od sive truleži, proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana uoči padavina:

Luna privilege (a.m. fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

Linus (a.m ciprodinil, tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

Zenby (a.m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid)  u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

Liberto (a.m. fenheksamid) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte; 21 dan za vinske sorte, MBT 2).


Prilikom odabira preparata za tretman treba obratiti pažnju na karencu i maksimalni broj tretmana (MBT) u toku jedne vegetacije. U vinogradima gde je berba u toku ili se uskoro planira, hemijske mere  zaštite se ne preporučuju.

Region: Zaječar
1 - 10 Next