Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.6.2022 ‎(3)
Zaštita vinove loze28.6.2022 12:51Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice veličine graška, do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus koja ima sposobnost prenošenja fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača destruktivnog oboljenja zlatastog žutila vinove loze.

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida:

-          Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha ili

-          Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

Pored hemijskog suzbijanja, preporučuje se i primena mehaničkih mera kao što su krčenje i spaljivanje zaraženih čokota, krčenje zapuštenih zasada vinove loze, uništavanje korova i divlje loze.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

-          Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,4%

+

-          Gatro 500 SC, Hillan (a.m. fluazinam) u količini 1-1,5 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim časovima.

Region: Požarevac
Zaštita vinove loze28.6.2022 12:47Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na teritoriji rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Vizuelim pregledima zasada vinove loze registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, a u vinogradima je dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje drugi insekticidni tretman vinove loze i to, 10 dana nakon prvog insekticidnog tretmana primenom insekticida:

- Fury 10 EC (a. m. zeta—cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili

- Sivanto prime (a. m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Padavine koje su za region severa Kosova i Metohije najavljene od subote mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Vinova loza je u fenofazi početak dodirivanja bobica, koja je ujedno i osetljiva faza, u kojoj je vinova loza podložna infekciji koju izaziva gljiva prouzrokovač sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuuje primena kombinacije fungicida:

-  Quadris max (a. m. folpet + azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25%

                           +

- Cantus, Bosco, Corvet WG, Dekada (a. m. boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha.

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim ili ranim jutarnjim časovima, zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Kosovska Mitrovica
Zaštita vinove loze28.6.2022 8:56Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Subotica zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovali smo prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), veoma destruktivnog oboljenja vinove loze.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje da u cilju suzbijanja ove cikade i sprečavanja širenja fitoplazme sprovedu drugi tretman (10 dana posle prvog tretmana), sa nekim od registrovanih insekticida:

-       a.m.flupiradifuron (Sivanto prime) u količini 0,5 l/ha ili

-       a.m. zeta-cipermetrin (Fury 10 EC) u koncentraciji 0,01-0,015%

Za zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator)  preporučuje se primena fungicida:

-          a.m.kresoksim-metil (Stroby DF, Lunar, Summo, Asena) u koncentraciji 0,02%  (za pepelnicu)

     +

-          a.m.folpet (Folpan 80 WDG) u koncentraciji 0,15-0,2% (za plamenjaču)

Zbog visokih dnevnih temperatura tretmane треба sprovoditi u večernjim časovima.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(5)
Zaštita vinove loze27.6.2022 14:42Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od grozdovi počinju da vise do bobice veličine graška, grozdovi obešeni. (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Larve trećeg razvojnog stupnja su sposobne da prenesu navedenu fitoplazmu.

Sa ciljem suzbijanja cikade i sprečavanja prenošenja fitoplazme proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman sa nekim od registrovanih insekticida:

- Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin), u koncentraciji 0,01-0,015% ili

- Sivanto prime (a.m. flupiradifuron ), u količini 0,5l/ha.

Pored hemijskih mera za suzbijanje cikada, preporučuju se  i redovni  sanitarni pregledi vinograda kao i mehaničke mere koje uključuju uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze oko proizvodnih zasada, uništavanje korova i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Nestabilno vreme sa padavinama i registrovane temperature  stvorile su  povoljne uslove su za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Najavljene padavine krajem nedelje, mogu stvoriti nove povoljne uslove za infekciju navedenim patogenima.

Takođe, vinova loza koja se nalazi u fazi dodirivanja bobica je podložna infekciji od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

Za zaštitu vinove loze od svih navedenih patogena, preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:

- Quadris max (folpet + azoksistrobin) 0,2-0,25% (za plamenjaču i pepelnicu)

+

- Cantus, Bosco, Corvet WG, Dekada (boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha (za sivu trulež).

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim časovima, zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Knjaževac
Zaštita vinove loze 27.6.2022 14:01Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje  zasadi vinove loze zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi bobice veličine graška do početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Trenutno je u vinogradima dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje drugi insekticidni tretman vinove loze, 10 dana nakon prvog insekticidnog tretmana, primenom insekticida:

·       Fury 10EC (a.m.zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

Takođe vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo položenih jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

Navedeni insekticid za suzbijanje cikade vinove loze, delovaće i na suzbijanje larvi pepeljastog grozdovog moljca.

Dana 25.06.  prema podacima sa automatske meteorološke stanice koja se nalazi u zasadu vinove loze, palo je do 15,5 mm kiše. Nestabilno vreme sa padavinama,  visoka relativna vlažnost vazduha, povoljne temperature i višečasovno vlaženje lista u prethodnom periodu,  stvorile su  povoljne uslove su za razvoj i širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Najavljene padavine krajem nedelje za Toplički okrug, mogu stvoriti nove povoljne uslove za infekciju navedenim patogenima.

Takođe vinova loza koja se nalazi u fazi dodirivanja bobica, podložna je infekciji od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

Za zaštitu vinove loze od svih navedenih patogena, preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:       

·      Quadris max (folpet + azoksistrobin) 0,2-0,25% (za plamenjaču i pepelnicu)

                           +

·       Cantus, Bosco, Corvet WG, Dekada (boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha (za sivu trulež).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na pojedinim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Navedeni fungicidi za suzbijanje plamenjače vinove loze, delovaće i na suzbijanje ovog patogena.

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim ili ranim jutarnjim časovima, zbog visokih dnevnih temperature.

Region: Prokuplje
Zaštita vinove loze27.6.2022 12:38Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Vizuelnim pregledima zasada vinove loze, na pojedinačnim čokotima, na naličju listova, registrovano je prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Dominantno su prisutne larve trećeg razvojnog stupnja koje su sposobne da prenesu navedenu fitoplazmu. 

larve Scaphoideus titanus

Sa ciljem suzbijanja cikade i sprečavanja prenošenja fitoplazme proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman sa nekim od registrovanih insekticida:

-          Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin), u koncentraciji 0,01-0,015% ili

-          Sivanto prime (a.m. flupiradifuron ), u količini 0,5l/ha.

Sprovođenje insekticidnog tretmana se preporučuje u večernjim časovima!

Pored hemijskih mera za suzbijanje cikada, preporučuju se  i redovni  sanitarni pregledi vinograda kao i mehaničke mere koje uključuju uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze oko proizvodnih zasada, uništavanje korova i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Region: Vrbas
Zaštita vinove loze27.6.2022 11:42Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od bobice veličine graška, do početka dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

 

Vinova loza_faza razvoja

 

Tokom  vizuelnih pregleda vinograda registrovano je prisustvo  larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo.

 

Scaphoideus titanus_larva

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju suzbijanja cikada i prenošenja širenja fitoplazme na zdrave čokote preporučuje da sprovedu drugi insekticidni tretman (10 dana nakon prvog tretmana) nekim od sl. registrovanih insekticida:

 

     ·        Sivanto prime (a.m.flupiradifuron) u količini 0,5l/ha ili,

·         Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

 

Pored suzbijanja cikada kao vektora fitoplazme, u zasadima vinove loze važno je i sprovesti  sledeće mere kontrole :

·         uklanjanje zaraženih čokota iz vinograda,

·         krčenje zaraženih vinograda i napuštenih zasada,

·         uništavanje divlje loze i korovskih biljaka u blizini proizvodnih zasada,

·         korišćenje sertifikovanih loznih kalemova.

Divlja loza

Insekticide treba primenjivati u večernjim časovima, zbog  visokih dnevnih temperatura vazduha, koje značajno umanjuju njihovu efikasnost!

Region: Bačka Topola
Zaštita vinove loze27.6.2022 6:33Fitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree)

Na području delovanja RC Novi Pazar  zasadi vinove loze nalaze se u fenofazi bobice veličine zrna pšenice do fenofaze bobice veličine graška (BBCH 73-75).

 

 

U našem regionu  nema značajne vinogradarske proizvodnje. Ali, u cilju očuvanja proizvodnje grožđa u Srbiji i  suzbijanja cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, preporučuje se proizvođačima,  koji imaju čokote vinove loze da sprovedu insekticidni tretman sa ciljem suzbijanja cikada.

 

Za suzbijanje cikade registrovani su sledeći insekticidi:

 

   Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01-0,015% ili

   Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) 0,5 l/ha.

 

Pored hemijskih mera zaštite preporučuju se i redovni pregledi zasada, kao i mehaničke mere (uklanjanje zaraženih čokota,  uništavanje divlje loze, korova, krčenje zapuštenih zasada).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 25.6.2022 ‎(5)
Zaštita vinove loze25.6.2022 13:50Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Fitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi od bobice veličine zrna graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

velika slika

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze i dalje se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus i to prisustvo larvi trećeg larvenog stupnja razvoja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

velika slika

 U cilju suzbijanja navedene štetočine i sprečavanja zaraze vinove loze fitoplazmom, proizvođačima se preporučuje drugi hemijski tretman primenom insekticida:

Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01-0,015%.

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U zasadima gde se registruje prisustvo položenih jaja na grozdova, navedeni insekticid delovaće i na suzbijanje ove štetočine.

U cilju zaštite lisne mase i bobica od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena fungicida: 

 Folpan 80 WDG 0,15-0,2% ili Fighter 1,25-2,4 kg/ha ili Solofol (a.m.folpet) 1-1,5 kg/ha  +

Stroby DF, Asena , Lunar, Summo (a.m. kresoksim-metil) 0,02%.

Region: Niš
Zaštita vinove loze25.6.2022 13:49Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na terenu RC Kragujevac zasadi vinove loze nalaze se u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75) do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

 

Vizuelnim pregledom na naličju lista registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze i to trećeg larvenog stadijuma koji je infektivan i koji se suzbija. Budući da je od prošlog tretmana proteklo deset dana, vreme je za drugi insekticidni tretman protiv ove štetočine nekim od preparata:

 

Fury 10 EC (a.m.zeta cipermetrin) ... 0,01-0,015% ili

Sivanto prime (a.m.flupiradifuron) ... 0,5 l/ha.

 

Međutim, važno je naglasiti da uspešna borba protiv pomenute bolesti podrazumeva suzbijanje prenosioca na širem regionu pa se preporučuje svim vlasnicima vinograda, bez obzira na njegovu veličinu i redovnost sprovođenja mera nege i zaštite, da izvrše preporučene insekticidne tretmane.

 

Osim hemijskih, od značaja su i mehaničke i higijenske mere:

 

Prilikom podizanja vonograda, upotreba sertifikovanih loznih kalemova

Uklanjanje zaraženih čokota iz vinograda

Krčenje zapuštenih i neodržavanih vinograda

Borba protiv korova,

Uništavanje divlje loze

 

Samo kombinacijom svih pobrojanih mera i njihovim konstantnim sprovođenjem na širem području svake godine, mogu se dobiti rezultati u suzbijanju ove bolesti jer protiv nje nema direktnih hemijskih mera.

 

U cilju zaštite vinove loze od gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator), preporuka je fungicidni tretman:

 

Quadris max (a.m folpet, azoksistrobin) ... 0,2-0,025% ili

Cabrio top (a.m. metiram, piraklostrobin)  … 0,15-0,2%.

Region: Kragujevac
1 - 10 Next