Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.5.2019 ‎(1)
Zaštita vinove loze21.5.2019 9:50Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Vranje, vinova loza se nalazi u fenofazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni (55 BBCH).

 

Nestabilni vremenski uslovi u proteklom periodu sa obilnim padavinama omogućili su povoljne uslove za razvoj gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima da listove i cvasti zaštite fungicidima:

 

Mikal flash (a.m.fosetil aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

+

Postalon 90 SC (a.m. miklobutanil + kvinoksifen) 0,8 - 1,25 l/ha.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(5)
Zaštita vinove loze20.5.2019 14:48Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na terenu RC Požarevac, vinova loza se nalazi u fenofazi ; cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

 

slika 1.

  

Nestabilni vremenski uslovi u proteklom periodu sa obilnim padavinama pogodovali su  razvoju gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao i prouzrokovaču pepelnice (Uncinula necator) te je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da listove i cvasti zaštite fungicidima:

 

Mikal flash (a.m.fosetil aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

+

Postalon 90 SC (a.m. miklobutanil + kvinoksifen) 0,8 - 1,25 l/ha.

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)  je u fazi piljenja larvi prve generacije. Preporuka je se primena nekog od sledećih insekticida:

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,05%.

Region: Požarevac
Zaštita vinove loze20.5.2019 14:30Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57).
 
 
U prethodnom periodu, uslovi su pogodovali razvoju gljive prouzrokovaču plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Kako je fenofaza cvetanja kritična sa stanovišta nastanka infekcije, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman:
 
Mikal flash (a.m fosetil aluminijum, folpet) ... 0,3-0,4%
 
U cilju zaštite od pepelnice vinove loze (Uncinula necator), preporučuje se tretman:
 
Postalon 90 SC (a.m miklobutanil, kvinoksifen) … 0,8 - 1,25 l/ha
 
Trenutno je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na početku. U cilju suzbijanja larvi, preporučuje se insekticidni tretman:
 
Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) ... 0,05%.
 
 
 
 
 
Region: Kragujevac
Zaštita vinove loze20.5.2019 13:12Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Voljavče, vizuelnim pregledom zasada vinove loze utvrđeno je da se nalazi u fazi razvoja cvast jasno vidljiva, cvast potpuno razvijena, cvetovi odvojeni (BBCH 53-57).
 
Nestabilno vreme praćeno padavinama, kao i ulazak vinove loze u osetljivu fazu cvetanja, stvaraju povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U cilju zaštite zasada proizvođačima se preporučuje primena preparata:
 
Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha
 
U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) preporučuje se primena preparata:
 
Postalon 90 SC (a.m.miklobutanil+kvinoksifen)  0,8-1,25 l/ha.
 
U toku je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja larvi ove štetočine preporučuje se primena preparata:
 

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03%.

 
Region: Jagodina
Zaštita vinove loze20.5.2019 12:51Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na većini lokaliteta gajenja, vinova loza se nalazi u fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

U  proteklom periodu, registrovani su povoljni uslovi za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticolla). Uskoro se očekuje istek prve sekundarne inkubacije.

Vinova loza će veoma brzo ući u fenofazu cvetanja (za nekoliko dana) koja je i najosetljivija faza na infekciju plamenjačom. Ukoliko dođe do infekcije cvasti, ceo rod može biti ugrožen. Proizvođačima se preporučuje tretman sa nekim od fungicida:

a.m. mankozeb + metalaksil, preparati Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa u količini 2,5 kg/ha.

Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) koristiti preparate na bazi:

a.m. miklobutanil + kvinoksifen, preparat Postalon 90 SC u količini 0,8-1,25 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze20.5.2019 7:49Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na terenu  RC Senta, vinova loza se nalazi u fenofazi ; cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

 

Nestabilni vremenski uslovi u proteklom periodu sa obilnim padavinama pogodovali su  razvoju gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao i prouzrokovaču pepelnice (Uncinula necator) te je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da listove i cvasti zaštite fungicidima:

 

Mikal flash (a.m.fosetil aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

+

Postalon 90 SC (a.m. miklobutanil + kvinoksifen) 0,8 - 1,25 l/ha.

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)  je u fazi piljenja larvi prve generacije. Preporuka je se primena nekog od sledećih insekticida:

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,05%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(3)
Zaštita vinove loze18.5.2019 23:18Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Niš, vinova loza se nalazi u fazi od cvast jasno vidljiva do faze cvast potpuno razvijena, cvetovi odvojeni (BBCH 53-57).

velika slika

U proteklom periodu zabeleženi su povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), U cilju zaštite lisne mase i cvasti, proizvođačima se preporučuje  primena fungicida:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha.

Takođe, vremenski uslovi pogoduju i razvoju prouzrokovača pepelnice vinove loze  (Uncinula necator). Proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Postalon 90 SC (a.m.miklobutanil+kvinoksifen)  0,8-1,25 l/ha.

U toku je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja larvi ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03%.

Region: Niš
Zaštita vinove loze18.5.2019 15:26Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi od  cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni, zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

 

Fenofaza vinove loze

 

Vremenske prilike u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

 

S obzirom da će vinova loza ubrzo ući u fazu cvetanja koja je izuzetno osetljiva na ovog patogena, kao i na najavljene nestabilne vremenske prilike i u narednom periodu, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

·         Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (a.m. mankozeb + metalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha.

 

U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) preporučuje se primena fungicida:

 

·          Postalon 90 SC (a.m. miklobutanil+kvinoksifen) u količini 0,8 - 1,25 l/ha.

 

U zasadima vinove loze u toku je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja larvi ove štetočine, kao i eriofidnih grinja  čiji se simptomi prisustva  uočavaju, preporučuje se primena insekticida:

 

·         Talstar 10 EC, Fobos EC ili Bifenicus (a.m. bifentrin) u količini 0,5 l/ha.

 

Region: Ruma
Zaštita vinove loze18.5.2019 12:37Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin zasadi vinove loze se, u zavisnosti od sortimenta,  nalaze se  u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Nestabilno vreme praćeno padavinama, dugotrajno vlaženje lista, kao i ulazak vinove loze u fazu cvetanja,  predstavljaju povoljne uslove za nastanak infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Takođe, vremenski uslovi pogoduju i razvoju gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze  (Uncinula necator). Proizvođačima se preporučuje  da, u cilju zaštite lisne mase i cvasti od pomenutih patogena, sprovedu hemijske mere zaštite fungicidima:

Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

+

Postalon 90 SC (a.m. miklobutanil+kvinoksifen) 0,8-1,25 l/ha.

Fenofaza vinove loze

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(9)
Zaštita vinove loze  17.5.2019 23:47Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Leskovac, vinova loza se zavisno od sortimenta nalazi u fazi od cvast jasno vidljiva do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 53-57).

fenofaza vinove loze

velika slika

Intenzivne padavine u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Za zaštitu cvasti i formirane lisne mase,  proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha 

U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena fugicida:

Postalon 90 SC (a.m.miklobutanil+kvinoksifen)  0,8-1,25 l/ha.

U toku je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja larvi ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03%

Region: Leskovac
1 - 10 Next