Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.9.2020 ‎(2)
Zaštita vinove loze9.9.2020 11:00Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama sazrevanja, od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

Velika slika

Vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica kada je osetljiva na infekcije gljivom koja prouzrokuje sivu trulež grožđa (Botrytis cinerea). Jake jutarnje rose koje se registruju u vinogradima pogoduju razvoju i širenju ovog patogena.

U cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena jednog od fungicida:

Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) u dozi 0,1% (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte) ili

Luna privilege (a.m.fluopiram) u dozi 0,5l/ha (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte).

Prilikom sprovođenja hemijske mere zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Vranje
Zaštita vinove loze9.9.2020 9:54Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u različitim fazama, od faze šarak bobica do omekšavanje bobica (BBCH 83-85)

 

Trenutno je u toku polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Proizvođčima se preporučuje vizuelni pregled bobica i ukoliko se uoči prisistvo larvi i jaja ove štetočine sprovođenje hemijskog tretmana insekticidom u cilju sperečavanja ubušivanja larvi u bobice:

·         Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,01% (14 dana karenca).

U ovoj fazi razvoja, vinova loza je jako osetljiva na infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). U zasadima se registruju jake jutarnje rose koje pogoduju razvoju i širenju navedenog patogena, te se u cilju zaštite vinove loze proizvođačima preporučuje primena fungicida:

·         Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (7 dana karenca za stone i 21 dan za vinske sorte).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. 

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 7.9.2020 ‎(1)
Zaštita vinove loze7.9.2020 11:08Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na teritoriji koju pokriva  RC Valjevo, zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja, od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

velika slika

Na feromonskim klopkama u predhodnih nekoliko dana beleže se ulovi pepeljastog grožđanog  moljca (Lobesia botrana). U toku je poleganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju grozdove na prisustvo jaja i larvi i u slučaju da se oni uoče, u cilju sprečavanja njihovog ubušivanja u bobice, primene insekticid:

·         Laser 240SC(a.m. spinosad) u koncentraciji 0,01%  (karenca 14 dana). 

 

U fazama sazrevanja bobica vinova loza je osetljiva na infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

-        Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid ) 0,1% (karenca: 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte) ili

 

-        Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca:7 dana stone i 21 dan vinske sorte).

 

Prilikom sprovođenja hemijskog tretmana treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida!

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 4.9.2020 ‎(1)
Zaštita vinove loze4.9.2020 9:49Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji koju pokriva RC Beograd i Mladenovac vinova loza se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalazi u različitim fenofazama  sazrevanja bobica, od omekšavanja bobica do bobice zrele za berbu (BBCH 85-89).

Na feromonskim klopkama registruje se ulov imaga pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Vizuelnim pregledom bobice uočeno je prisustvo jaja ove štetočine. Trenutno je u toku intenzivno piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca.  

U cilju zaštite grozda i sprečavanja ubušivanja larvi u bobice preporučuje se primena insekticida:

Laser 240SC (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,01%  (karenca 14 dana).

Vinova loza je u fazi sazrevanja bobica osetljiva na napad gljive koja prouzrokuje truleži grožđa (Botritis cinerea). Padavine u predhodnom periodu pogodovale su razvoju i daljem širenju ovog patogena.

U cilju zaštite vinove loze  preporučuje se primena jednog od fungicida:

Luna privilage (a.m. fluopiram) u količini primene 0,5 L/ha (karenca: 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte ) ili

Teldor  (a.m. fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (karenca: 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte).

Prilikom hemijske zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 slika1

velika slika

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 29.8.2020 ‎(2)
Zaštita vinove loze29.8.2020 12:39Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Smederevo, zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama sazrevanja bobica, od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

 

 

 

U predhodnom periodu, na lokacijama u Suvodolu i Vodnju, beleži se ulov pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Trenutno je u toku polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi ove štetočine u bobice grožđa, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman insekticidom:

 

Laser 240 SC (a.m.spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

 

U lovnim klopkama postavljenim za detektovanje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), na lokalitetu u Suvodolu, registruje se ulov imaga ove štetočine. Preparat koji je preporučen za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca delovaće i na azijsku voćnu mušicu. Od nepesticidnih mera zaštite preporučuje se postavljanje klopki radi smanjivanja brojnosti ove štetočine, kao i sve druge raspoložive mere kontrole (pogledaj preporuku od 15.7.2020. za breskvu)

 

Vinova loza je u fazama sazrevanja bobica osetljiva na napad od gljive koja prouzrokuje sivu trulež grožđa (Botrytis cinerea).

 

 

 

S obzirom da se početkom sledeće nedelje najavljuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje ovog patogena proizvođačima se preporučuju mere zaštite nekim od fungicida:

 

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid ) 0,1% (karenca: 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte) ili

 

Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca:7 dana stone i 21 dan vinske sorte).

 

 

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnenvih temperatura.

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Smederevo
Zaštita vinove loze29.8.2020 0:57Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)
Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi šarak bobica do omekšavanje bobica (BBCH 83-85).
 
U toku proteklih nedelju dana beleži se ulov na feromonskim klopkama pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Vizuelnim pregledom grozdova uočeno je prisustvo položenih jaja ove štetočine. Trenutno je u toku polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca. Proizvođačima se preporučuje pregled grozdova na prisustvo jaja i larvi i u slučaju da se oni uoče, sprovođenje hemijskog tretmana.
 
 
Takođe, u vinovoj lozi je detektovan i ulov azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).
 
Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman protiv pomenutih štetočina:
 
Laser 240 SC (a.m spinosad) … 0,01% (karenca 14 dana)
 
Ujedno, protiv azijske voćne mušice se preporučuje set različitih mehaničkih i preventivnih mera (videti ovde).
 
Za početak naredne nedelje prognozirane su padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), pa se proizvođačima preporučuje fungicidni tretman:
 
Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) … 0,1% (karenca 21 dan vinske sorte, 7 dana stone sorte)    ili
 
Luna privilege (a.m fluopiram) … 0,5 l/ha (karenca 21 dan vinske sorte,7 dana stone sorte).
 
Prilikom tretmana voditi računa o karenci preparata.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 26.8.2020 ‎(1)
Zaštita vinove loze 26.8.2020 14:53Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež (botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama sazrevanja bobica, od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).
 
 
U zasadima vinove loze u toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi ove štetočine u bobice grožđa, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od insekticida:
 
 - Laser 240 SC (a.m.spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).
 
U lovnim klopkama postavljenim za izlovljavanje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine. Preparat koji je preporučeni za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca delovaće i na azijsku voćnu mušicu.
Pored hemijskog suzbijanja, u cilju smanjenja populacije ove štetočine, proizvođačima se preporučuje i primena nepesticidnih mera (videti prilog od 15.08.).
 
Vinova loza se nalazi u osetljivoj fazi sazrevanja bobica, a padavine u predhodnom periodu pogodovale su razvoju i širenju prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).
U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:
 
 - Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha(karenca:7 dana sza tone i 21 dan za vinske sorte)
 
ili
 - Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) u koncentraciji 0,1 % (karenca 7 dana za stone sorte i 21 dan za vinske sorte)
 
Prilikom hemijske zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 25.8.2020 ‎(1)
Zaštita vinove loze25.8.2020 8:40Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83) do faze omekšavanje bobica (BBCH 85).

v.loza BBCH (83-85)

velika slika

U zasadima vinove loze, na bobicama se registruju jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a piljenje larvi se očekuje u narednim danima.

U cilju zaštite bobica od ubušivanja larvi, proizvođačima se preporučuje se primena insekticida:  Laser 240 SC (spinosad) 0,01% (karenca 14 dana).

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registruju se ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Preporučeni preparat za pepeljastog grožđanog moljca će ujedno delovati i na navedenu štetočinu. Pored hemijskih mera zaštite u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole (vidi preporuku od 29.07.2020.).

Povećana vlažnost i najavljene padavine izezuzetno pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite od navedeniog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid ) 0,1% (karenca: 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte).

Ili

Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha(karenca:7 dana stone i 21 dan vinske sorte)

Prilikom hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 24.8.2020 ‎(2)
Zaštita vinove loze24.8.2020 20:42Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83) do faze omekšavanja bobica (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom grozdova uočeno je prisustvo položenih jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

jaje treće generacije moljca

velika slika 

Preporuka proizvođačima je da obave pregled grozdova i ukoliko registruju prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca, na početku piljenja larvi, primene insekticid Laser 240SC (a.m. spinosad) u kocentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

Povećana vlažnost i padavine u fazi dozrevanja grožđa pogoduju infekciji i razvoju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

trulež

velika slika

U cilju zaštite grozdova proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

Teldor 500SC (a.m. fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (karenca:7dana stone i 21 dan vinske sorte)

     Ili

Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha(karenca:7 dana stone i 21 dan vinske sorte)

Prilikom primene pesticide treba voditi računa o propisanoj karenci preparata!

Region: Negotin
Zaštita vinove loze24.8.2020 16:11Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Pančevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak šarka do faze omekšavanje bobica (BBCH 81-85)

U zasadima vinove loze, na bobicama se registruju jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite bobica od ubušivanja larvi i otvaranja rana za prodor patogena, preporučuje se primena insekticida:  Laser 240 SC (spinosad) 0,01% (karenca 14 dana).

 

Najavljene padavine pogodovaće razvoju i širenju prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

 

U cilju zaštite od navedeniog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: 

 

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid ) 0,1% (karenca: 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte).

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! 
Region: Pančevo
1 - 10 Next