Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.7.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze18.7.2018 15:41Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Vranja vinova loza se zavisno od sortimenta nalazi u fazi od potpunog dodirivanja do šarka bobica (79-83 BBCH).

 

 

          sl.1

 

Česte padavine u proteklom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike u narednom periodu pogoduju daljem razvoju  i širenju prouzrokovača   pepelnice vinove loze (Uncinula necator),plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola),   kao i  sive truleži grožđa(Botrytis cinerea).

 

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida na bazi aktivne meterije: 

 

bakar-hidroksid (Funguran OH,  BlauvitKocide 2000,Everest)  0,2-0,4%  

+

kresoksim metil (Stroby DF, Lunar, Asena) 0,02%                                        

 +

pirimetanil (Pyrus 400 SC, Pehar, Botrystock) 0,25 %

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 16.7.2018 23:02Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
 

 

velika slika

 

 

Na terenu RC Ruma, na teritoriji opštine Inđija (lokaliteti: Inđija, Ljukovo, Novi Slankamen i Slankamenački Vinogradi), registrovano je prisustvo  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Pri poslednjim pregledima lovnih klopki postavljenih u zasade maline, kupine, breskve, višnje, i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki (od pojedinačnih primeraka do 15 na nedeljnom nivou). Vizuelnim pregledom zapuštenih zasada maline u unutrašnjosti plodova uočeno je prisustvo larvi.

 

Na lokalitetima Ruma, Irig i Rivica u lovnim klopkama se za sada ne beleže ulovi ove štetočine.

 

 Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Bez obzira na trenutne niske brojnosti sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana)

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

 

-hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 15.7.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze15.7.2018 13:52Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
 

Na terenu RC Ruma vinova loza se zavisno od sortimenta nalazi u fazi od potpunog dodirivanja do šarka bobica (79-83 BBCH).

 

velika slika

 

Osetljiva faza vinove loze, padavine u proteklom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike pogoduju daljem razvoju  i širenju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator) sive truleži (Botrytis cinerea).

 

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida: 

 

(a.m. bakar-hidroksid) Funguran OH, Blauvit, Everest  4 kg/ha (za suzbijanje plamenjače, očvršćavanje pokožice bobica i odrvenjavanje lastara)

+

(a.m.tebukonazol +fluopiram) Luna experience 0,4 l/ha (za suzbijanje  pepelnice)

+

(a.m.ciprodinil+fludioksonil) Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha (za suzbijanje sive truleži)

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 14.7.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze14.7.2018 10:51Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na terenu RC Subotica, zasadi vinove loze koji nisu pretrpeli štete od izmrzavanja u martu se nalaze u fenofazi početka šarka (BBCH 81).

 

Padavine u prethodnom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze  (Uncinula necator)  i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). 

 

pepelnica na listu

 

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida na bazi: 

 

bakar-hidroksid (Funguran-OH, Blue Jet 50 DF, Blauvit, Kocide 2000,Everest)  0,2-0,4%

+

kresoksim metil (Stroby DF,Lunar,Summo,Asena) 0,02%

+

pirimetanil (Pyrus 400 SC,Pehar,Mythos,Botrystock) 0,25 %

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 13.7.2018 ‎(2)
Zaštita vinove loze13.7.2018 23:38Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od početka dodirivanja bobica do šarak bobica (79-83 BBCH). 

 Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao  i pepelnice vinove loze  (Uncinula necator).

U cilju zaštite grozdova i lisne mase  od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: 

       Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1 - 1,5 kg/ha    + 

       Stroby DF (a.m. kreoksim-metil) 200 g/ha

 

Region: Kruševac
Zaštita vinove loze13.7.2018 10:38Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od početka dodirivanja bobica do početka šarka (79-81 BBCH). 

Padavine u prethodnom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze  (Uncinula necator)  i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). 

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: 

-         Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,4% 

-         Stroby DF, Lunar, Summo, Asena (a.m. kreoksim-metil) 200 g/ha

-          Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,06-0,08%.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 12.7.2018 ‎(1)
Zaštita vinove loze12.7.2018 14:28Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području delovanja RC Pirot zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

 

 

Velika slika

 

Tokom proteklih dana su zabeležene velike količine padavina sa relativno visokim temperaturama a takvo vreme se očekuje i u narednim danima. Ovakvi uslovi, kao i osetljiva faza vinove loze, pogoduje razvoju i daljem širenju gljiva prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

Preporuka proizvođačima je primena kombinacije sledećih fungicida:

 

Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,4%  (za suzbijanje plamenjače) +

Luna experience (a.m.tebukonazol +fluopiram ) 0,4 l/ha (za suzbijanje pepelnice) +

Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,06-0,08% (za suzbijanje sive truleži).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 11.7.2018 ‎(3)
Zaštita vinove loze11.7.2018 15:44Siva trulež (botrytis cinerea); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Smederevo zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, u fazi od potpuno dodirivanje bobica do šarak bobica (BBCH 79-83).

 

U predhodnom periodu su zabeležene velike količine padavina sa relativno visokim temperaturama a takvo vreme se očekuje i u narednim danima. Ovakvi uslovi, kao i osetljiva faza vinove loze, pogoduje razvoju i daljem širenju gljiva prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Preporuka proizvođačima je primena kombinacijom sledećih fungicida:

Ridomil Gold MZ 68-WG (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha  (protiv plamenjače) +

Luna experience (a.m.tebukonazol +fluopiram ) 0,4 l/ha (protiv pepelnice) +

Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,06-0,08% (protiv sive truleži)

 

Prilikom zaštite voditi računa o karenci preparata.

Region: Smederevo
Zaštita vinove loze11.7.2018 12:20Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Voljavče vizuelnim pregledom zasada vinove loze utvrđeno je da se, u zavisnosti od sortimenta,  nalazi u fazi razvoja od potpunog dodirivanja bobica do početka šarka (BBCH 79-81)
 
Nestabilne vremenske prilike sa padavinama stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).
 
U cilju zadebljanja pokožice ploda i zaštite od prouzrokovača plamenjače vinove loze proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi:
 
a.m (bakar oksihlorid + cimoksanil) CURZATE RWG 3kg/ha
 
U cilju zaštite od prouzrokovača  pepelnice vinove loze preporučuje se primena preparata na bazi:
 
a.m (kreoksim metil) STROBY DF, LUNAR 200g/ha
 
U cilju zaštite od prouzrokovača sive truleži grožđa preporučuje se primena preparata ma bazi:
 
a.m (ciprodinil + fluodioksonil) SWITCH 62,5 WG 0,06-0,08%.
 
Region: Jagodina
Obavezne mere u borbi protiv azijske voćne mušice11.7.2018 11:55Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je invanzivna štetočina voća poreklom iz jugoistočne Azije. U Evropi je prvi put registrovana 2008. godine, a u našoj zemlji 2014. godine. Veoma brzo se adaptira i širi u introdukovana područja, te je već tokom 2016. godine bila rasprostranjena na celoj teritoriji naše zemlje. Ima visok reproduktivni potencijal. Jedna ženka tokom svog života položi u proseku 400 jaja (može i do 600), a tokom godine može da razvije od 7 do 15 generacija. Izrazito je polifagna, može da se razvija kako na kultivisanim tako i na divljim vrstama biljaka, a ekonomski značajne štete registrovane su na malinama, kupinama, borovnicama, jagodama, trešnjama, breskvama, šljivama, vinovoj lozi, smokvama i dr. biljnim vrstama. Evropska organizacija za zaštitu bilja (EPPO) svrstala je D. suzukii na A2 listu karantinskih štetočina.

 

Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od drugih mušica iz familije Drosophilidae, ženke D. suzukii imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove i to zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Najveće štete nastaju od ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim vrstama patogena.

 

Na pojedinim lokalitetima, u zasadima malina, kupina, bresaka i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice. Trenutne vrednosti ulova odraslih jedinki se kreću oko 10 na nedeljnom nivou, što je još uvek nizak rizik od nastanka velikih šteta. Veliki problem trenutno predstavljaju i zasadi maline i kupine gde se ne vrši berba zbog niske otkupne cene, zasadi koji su napušteni zbog vremenskih nepogoda koje su ih zadesile u proteklom periodu kao i zasadi gde je berba izostala zbog loših vremenskih prilika.  Takvi zasadi gde se registruje prisustvo prezrelih plodova i plodova sa simptomima truleži, predstavljaju visok rizik za umnožavanje i podizanje brojnosti azijske voćne mušice. Takođe, vremenski uslovi sa dnevnim temperaturama oko 25°C i visokim relativnim vlagama vazduha izuzetno su povoljni za razvoj ove štetočine.

 

SADA JE NEOPHODNO PREDUZETI SVE RASPOLOŽIVE MERE KONTROLE KAKO BI SE SPREČILO DRASTIČNO PODIZANJE NIVOA POPULACIJE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE I SMANJIO RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA MALINA, KUPINA, BOROVNICA, BRESAKA, ŠLJIVA I VINOVE LOZE.

 

MERE KONTROLE

 

1. Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja insekata kako za smanjenje trenutnih šteta, tako i za redukciju broja adulta za prezimljavanje.

2. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta (pogledati dole prilog o klopkama).

3. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara (pogledati šemu postavljanja klopki).

4. Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

5. Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

6. Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

7. Hemijske mere zaštite protiv azijske voćne mušice su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

PRILOG O KLOPKAMA

Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. Klopke se postavljaju na visinu od 1,5 metar u krošnju drveta na senovito mesto. Potrebno ih je prazniti na svakih 7 dana i menjati atraktant.

 

PRILOG O IDENTIFIKACIJI Drosophila suzukii

Odrasle jedinke D. suzukii su veličine od 2 do 4 mm, sa rasponom krila od 6 do 8 mm. Mužjaci su uglavnom manji (2 - 3,5 mm) od ženki (2,5-4 mm). Glava je žute boje sa crvenim očima, a telo je žućkasto-smeđe boje. Mužjaci se prepoznaju po jednoj tamnoj okruglastoj  pegi smeštenoj uz prednju ivicu krila, u vršnom delu. Krila ženke su bez tamne mrlje, ali se lako prepoznaju po  čvrstoj testerastoj legalici sa jako sklerotizovanim tamnim zupcima. Jaja su mlečno bela i sjajna, veličine 0,62 x 0,18 mm, sa dva filamenta na kraju. Larve su bele do krem boje, bez glave i bez nogu. Larve prolaze kroz tri razvojna uzrasta, veličine tela 0,67 x 0,17 mm (prvi uzrast), 2,13 x 0,40 mm (drugi uzrast) i 3,94 x 0,88 mm (treći uzrast). Lutka je smeđe boje, veličine 3 x 1 mm sa dve respiratorne cevčice koje u vršnom delu završavaju sa 7 do 8 radijalno raspoređenih izraštaja.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next