Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 31.8.2023 ‎(2)
Zaštita vinove loze31.8.2023 12:27Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Subotica  zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi od  šarak bobica do omekšavanje bobica ( BBCH 83-85 ).

Vinova loza je u fazama sazrevanja veoma osetljiva na infekciju od strane gljive  prouzrokovača sive truleži grožđa  ( Botrytis cinerea ).

U cilju zaštite grozdova proizvođačima se preporučuje, primena nekog od registrovanih fungicida:

-          Luna privilege ( a.m. fluopiram ) u količini 0,5 l/ha ( karenca 7 dana  stone sorte i  21 dan  vinske sorte),  MBT 2

-          Mevalone ( a.m. eugenol+garaniol+timol ) u količini 1,6-4 l/ha ( karenca 7 dana stone sorte i 3 dana  vinske sorte), MBT 4

U vinogradima gde je počela berba ili se ona planira u narednim danima, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Subotica
Zaštita vinove loze 31.8.2023 11:11Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fazi šarak bobica do faze omekšavanje bobica (81-85).

Vinova loza se nalazi u fazi kada je osetljiva na infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botritys cinerea), a s obzirom na trenutne proizvodne uslove kao i one koji su vladali u ovoj vegetacionoj sezoni, postoji rizik od zaraza, a negde i daljeg razvoja patogena. 

U cilju zaštite grozdova, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

- Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

- Mevalone (a.m. eugenol+garaniol+timol) u količini 1,6-4 l/ha (karenca 3 dana za stone sorte, 7 dana za vinske sorte) ili

- Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

- Liberto (a.m. fenheksamid) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci preparata i maksimalnom broju tretmana (MBT). Kod vinskih sorti, botriticidi mogu ugroziti kvalitet vina ukoliko se ne ispoštuje karenca.

U zasadima u kojima je berba u toku ili se uskoro očekuje ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Primena botriticida je

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 30.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze30.8.2023 9:19Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od faze šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

faza razvoja BBCH 85

faza razvoja

Vinova loza je u ovim fazama osetljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Za naš region se za naredni period najavljuje nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju navedenim patogenom.

U cilju zaštite grozdova proizvođačima se preporučuje, pre padavina, primena nekog od registrovanih fungicida:

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana za stone sorte; 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

Liberto (a.m. fenheksamid) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte; 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte; 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

Mevalone (a.m. eugenol+garaniol+timol) u količini 1,6-4 l/ha (karenca 3 dana za stone sorte; 7 dana za vinske sorte).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju tretiranja (MBT).

U vinogradima gde je počela berba ili se ona planira u narednim danima, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 29.8.2023 ‎(1)
Zastita vinove loze 29.8.2023 11:42Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze se u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije samog zasada. Dominantna fenofaza je početak omekšavanja bobica (BBCH 85). Tretmanom treba obuhvatiti sorte srednjeg i kasnog perioda zrenja (Italijanski rizling, Merlot, Kaberne Sovinjon i dr.)

 

U narednom periodu, očekuje se promenljivo vreme sa kišom te se proizvođačima preporučuje tretman fungicidom u cilju sprečavanja infekcije patogenom prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botritys cinerea).

Preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida sa kratkom karencom:

 

a.m. fenheksamid, preparati :Teldor 500 SC ili Liberto u koncentraciji 0,1%- karenca preparata je 7 dana za stone i 21 dan za vinske sorte;

 

a.m. eugenol+ garaniol + timol, preparat Mevalon u količini 1,6 -4 l/ ha, karenca preparata je 3 dana za stone i 7 dana za vinske sorte vinove loze;

 

 a.m. fluopiram,preparat Luna privilege u količini 0,5 l/ha , karenca preparata je 7 dana za stone i 21 dan za vinske sorte vinove loze.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 28.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze28.8.2023 14:46Siva trulež (botrytis cinerea)

Na lokalitetu Grocke i Sopota zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama sazrevanja bobice (BBCH 81-85).

Ovonedeljno prognozirano  vreme sa mogućim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije vinove loze prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botritys cinerea).

Sa ciljem zaštite grozdova od pomenutog patogena, a pre najavljenih padavina, preporučuje se primena jednog od fungicida:

- Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha, karenca stone sorte 7 dana, vinske sorte 21 dan ili

- Mevalone (a.m.eugenol+garaniol+timol) u količini 1,6-4 l/ha, karenca 3 dana stone i 7 dana vinske sorte ili

- Teldor 500 SC, (a.m.fenheksamid) u koncentraciji 0,1%, karenca 7 dana stone sorte i 21 dan vinske sorte ili

- Libreto ( a.m. fenheksamid) u količini 1l/ha , karenca 7 dana stone sorte i 21 dan vinske sorte.

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci preparata i maksimalnom broju tretmana (MBT).

U zasadima u kojima je berba u toku ili se uskoro očekuje ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 25.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze25.8.2023 8:36Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)
 

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi od šarak bobica do faze početak omekšavanja bobica (BBCH 83-85).

Obilne lokalne padavine sa sitnim gradom u toku jučerašnjeg dana, kao i padavine najavljene za utorak i sredu naredne nedelje za naš region stvoriće povoljne uslove za širenje prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritys cinerea). Vinova loza nalazi se u fazi kada je izuzetno osetljiva na infekcije navedenim patogenom. Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave tretman svojih zasada jednim od fungicida :

-Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha, karenca stone sorte 7 dana, vinske sorte 21 dan ili

-Mevalone (a.m.eugenol+garaniol+timol) u količini 1,6-4 l/ha, karenca 3 dana stone i 7 dana vinske sorte ili

-Teldor 500 SC, (a.m.fenheksamid) u koncentraciji 0,1%, karenca 7 dana stone sorte i 21 dan vinske sorte ili

-Libreto ( a.m. fenheksamid) u količini 1l/ha , karenca 7 dana stone sorte i 21 dan vinske sorte.

Pri izboru preparata za ovaj tretman voditi računa o vremenu berbe i karenci preparata koji će biti korišćen, posebnu pažnju obratiti na stoni sortiment koji pristiže za berbu.  Kako se i dalje najavljuju visoke dnevne temperature tretman obaviti u večernjim satima.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 24.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze24.8.2023 8:50Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83) do faze omekšavanje bobica (BBCH 85).

U fazi sazrevanja grožđa vinova loza je osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Za region Novog Sada se početkom naredne sedmice prognoziraju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od navedenog patogena, te se u cilju zaštite grozdova, pre padavina, proizvođačima preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Teldor 500 SC, Liberto (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili

·        Luna privilege (fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili

·        Mevalone (eugenol+geraniol+timol) 1,6-4 l/ha (karenca 7 dana stone i 3 dana vinske).

MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI SAMO U ZASADIMA GDE JE MOGUĆE ISPOŠTOVATI KARENCU, kako zbog zdravstvene bezbednosti tako i zbog kvaliteta vina.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(2)
Zaštita vinove loze 23.8.2023 13:21Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji Topličkog okruga, vinova loza se nalazi u različitim fazama sazrevanja bobica do faze šarak bobica (BBCH 83).

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu vinove loze na lokalitetu Đakus,  registruju se povećani ulovi leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je i prisustvo položenih jaja ove štetočine. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi III generacije pepeljastog grožđanog moljca.

Takođe, na lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, postavljenim u zasadu vinove loze  koje služe za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na navedenom lokalitetu, registrovani su povećani ulovi ove štetočine.

 

Ženke azijske voćne mušice napadaju zrele plodove biljaka i uz pomoć svoje testeraste legalice zasecaju epidermis plodova i zatim u njih polažu jaja. U unutrašnjosti napadnutih plodova se razvijaju larve, koje se hrane mesom ploda. Osim direktnih šteta koje izazivaju larve svojom ishranom, nastaju i indirektne štete, jer se kroz otvore oštećenih bobica na vinovoj lozi otvara put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Plures (a.m. deltametrin) u količini 500-700 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Laser 240 SC (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,008-0,01% (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Šakal (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Osetljiva faza razvoja vinove loze,  faza sazrevanja bobica i najavljene padavine koje se za Toplički okrug prognoziraju početkom naredne nedelje, mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite od sive truleži, pre najavljenih padavina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·       Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

·       Linus (a.m ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

·       Zenby (a.m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

·       Libreto , Telodor 500 SC (a.m.fenheksamid) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju tretiranja (MBT) u toku jedne sezone.

Region: Prokuplje
Zaštita zasada vinove loze23.8.2023 8:03Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi od potpuno zatvaranje grozdova do šarak bobica (BBCH 79-83).

Vinova loza se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, kada može doći do ostvarivanja infekcije patogenima prouzrokovačima sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Nestabilno vreme koje je najavljeno za početak naredne sedmice na području Kolubarskog okruga, može stvoriti povoljne uslove za razvoj navedenih patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u cilju zaštite zasada od navedenih patogena, pre padavina sprovođenje fungicidnog tretmana nekim od preparata:

·          Luna experience (a.m.tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji primene 0,035-0,04% (karenca 14 dana) ili

·          Linus (a.m.ciprodinil + tebukonazol) u količini primene 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan).

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci, kao i maksimalnom broju tretiranja (MBT) tokom jedne vegetacije.

Tretman bi trebalo sprovesti u ranim jutarnjim ili večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura!

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 22.8.2023 ‎(2)
Zaštita vinove loze22.8.2023 22:42Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se nalazi u različitim fazama sazrevanja bobica do faze šarak bobica (BBCH 83).

Trenutno je u toku polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Takođe, u klopkama se registruje i prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Kako bi se sprečila oštećenja bobica od ovih štetočina, preporučuje se primena nekog od preparata:

 

Plures (a.m.deltametrin) 0,5-0,7  l/ha (karenca 14 dana) ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad)  0,008-0,01% (karenca 14 dana).

 

Vinova loza se  nalazi u fazi sazrevanja bobica, kada je osetljiva na infekcije gljivom koja prouzrokuje sivu trulež grožđa (Botrytis cinerea). Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama u narednim danima, može pogodovati razvoju infekcije pomenutim patogenom.

U cilju zaštite vinove loze, a pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) 0,1% karenca 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte ili

Luna privilege (a.m.fluopiram) 0,5 l/ha karenca7 dana stone i 21 dan vinske sorte.

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kruševac
1 - 10 Next