Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.3.2018 ‎(3)
Zaštita uljane repice15.3.2018 17:05Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Na području delovanja RC Kikinde, usevi uljane repice nalaze se u fenofazi razvijeno devet i više listova do faze razvoja sekundarnih stabala (BBCH 19-25).
 
Pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) na listovima. Indeks napada iznosi 1,5 %.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje 1 pipa na 5 pregledanih biljaka primeniti jedan od registrovanih insekticida : 
 
  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75l /ha ili
  • Fastac ME (a.m. alfacipermetrin) 0,2-0,3l /ha
Region: Kikinda
Tretman u uljanoj repici15.3.2018 15:20Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

Na području delovanja RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja lista ( devet i više listova razvijeno – BBCH 18).

  

    faza uljane repice              mala repičina pipa

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorynchus pallidactylus),čija je brojnost dostigla ekonomski prag štetnosti (1 pipa na 5 pregledanih biljaka).

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde navedenu brojnost tretman obave preparatima:

  • Pyrinex super (hlorpirifos + bifentrin) - 0,5-0,75 l/ha
  • Fastac ME (alfa-cipermetrin) -  0,2-0,3 l/ha
Region: Zrenjanin
Zaštita uljane repice15.3.2018 14:43Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na područiju delovanja RC Sremska Mitrovica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno do fenofaze početka izduživanja stabla (BBCH 19 – 30).

Fenofaza uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Veliki Radinci registrovana je pojava velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Imago velike repičine pipe

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka primeniti neki od registrovanih insekticida:

·         Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili

·         Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 14.3.2018 ‎(5)
Zaštita uljane repice14.3.2018 15:56Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Pregledom useva uljane repice na lokalitetima Vršac i Straža, registrovano je prisustvo male (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Uljana repica se nalazi u fazi porasta stabla do faze prisutnih cvetnih pupoljaka, još zatvorenih lišćem.
 
Mala repičina pipa
 
Preporučuje se pregled parcela pod usevom uljane repice i ukoliko se utvrdi prisustvo 1 pipe na 5 biljaka preporučuje se primena insekticida:
  • Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+cipermetrin) 0,5-0,75l/ha
Region: Vršac
Pojava pipa u uljanoj repici14.3.2018 14:37Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetima Lipar (Expower) i Vrbas (Hydromel), registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactulus). Uljana repica se nalazi u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do faze početka rasta stabla (19-30 BBCH).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko se registruje 1 pipa na 5 pregledanih biljaka primeniti neki od registrovanih insekticida:

 

Pyrinex super(a.m.hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75l/ha ili

 

Fastac ME(a.m.alfacipermetrin) 0,2-0,3l/ha

 

Ceuthorhynchus pallydactilus
 
Region: Vrbas
Zaštita uljane repice od repičinih pipa14.3.2018 13:03Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (19-30 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

 

U toku je dopunska ishrana i kopulacija odraslih jedinki, a uskoro se očekuje i polaganje jaja.  Na pojedinim parcelama dostignut je ekonomski prag štetnosti: prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko je postignut ekonomski prag štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili

Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha

Region: Novi Sad
Zaštita uljane repice14.3.2018 10:12Mala siva repina pipa (Tanymecus palliatus)

Na teritoriji RC Pančevo usevi  uljane repice se nalaze u fazi početka rasta stabla  (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom biljaka utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus).

Slika: Imago male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus)

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da ukoliko prilikom obilaska svojih parcela utvrde prisustvo 1 pipe na 5 biljaka sprovedu insekticidni tretman sa nekim od sledećih preparata:

Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) u dozi od 0,5-0,75 l/ha

ili

Fastac ME (alfa-cipermetrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha

Region: Pančevo
Štetočine uljane repice 14.3.2018 0:10Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se nalazi u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na punktovima Apatin, Riđica i Toplana registrovano je  prisustvo repičinih pipa – male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi).

punkt

sorta

BBCH uljane repice

Indeks napada

C.napi

C.pallidactylus

Apatin

PT200CL

30

1,5

0,75

Riđica

Expower

19

1,25

0

Toplana

Turan

19

0

0

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva repičinih pipa kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje 1 pipa na 5 biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha

 

imago velike repičine pipe

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.3.2018 ‎(2)
Zaštita uljane repice od repičinih pipa13.3.2018 17:16Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Usevi uljane repice se nalaze u fazi početka rasta stabla.

Vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

U toku je kopulacija odraslih jedinki i uskoro se očekuje polaganje jaja.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisutvo repičinih pipa. Ukoliko se registruje prisustvo jedne pipe na pet biljaka neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili

Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha

Region: Svi regioni
Zaštita uljane repice13.3.2018 17:11Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do početka rasta stable (19-30 BBCH).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) u indeksu napada 2,5.

 velika repičina pipa

U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija, a uskoro se očekuje polaganje jaja. Pregledati useve i ukoliko se registruje jedna pipa na pet biljaka primeniti neki od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) u dozi od 0,5-0,75 l/ha

ili

Fastac ME (alfa-cipermetrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha

Region: Senta
1 - 10 Next