Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.3.2023 ‎(2)
Zaštita uljane repice21.3.2023 12:58Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Vrbas usevi uljane repice se nalaze u fazi  prisutni cvetni pupoljci  zatvoreni lišćem (BBCH 50). 

 

usev uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice,  registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

 

imago repičinog sjajnika

 

Prisutnost štetočine se razlikuje u zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja uljane repice. U narednim danima, sa najavom visokih temperatura (više od 20°C) očekuje se intenziviranje pojave i brojnosti sjajnika na usevima  uljane repice.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo repičinog sjajnika. Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Fastac 10 EC  0,1 l/ha, Fastac ME (alfa-cipermetrin), u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin), u količini 0,2-0,3 l/ha ili 

·        Durbin EW (cipermetrin), u količini 0,3-0,6 l/ha, ili

·        Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom (lambda-cihalotrin), u količini 0,25 l/ha ili

·             Mavrik (tau-fluvalinat), u količini 0,15-0,2 l/ha ili

·        Sivanto energy (a.m.flupiradifuron+deltametrin), u količini 0,75l/ha.

Primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Vrbas
Zaštita uljane repice21.3.2023 9:55Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Subotica, uljana  repica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fenofazi od rasta stabla do početka cvetanja (vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka) (BBCH 39-51).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registruje se prisustvo jedinki repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).  Narednih dana se očekuju visoke temperature što će povećati aktivnost repičinog sjajnika i ubrzati formiranje cvetnih pupoljaka.

velika slika

Preporuka proizvođačima je da u najtoplijem delu dana pregledaju useve uljane repice.

Ukoliko se pri pregledu utvrdi prisustvo 0,8 imaga / 1 cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-       a.m. alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC u količini 0,1 l/ha; ili Fastac ME u količini 0,2-0,3 l/ha) ili

-       a.m. cipermetrin (Durbin EW u količini 0,3-0,6 l/ha; ili Durbin 200 EW u količini 0,15-0,3 l/ha) ili

-       a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili Decis expert u količini 0,075 l/ha)  ili

-       a.m. lambda-cihalotrin (Karate zeon, Grom) u količini 0,25 l/ha ili

-       a.m. tau-fluvalinat (Mavrik) u količini 0,15-0,2 l/ha ili

-    a.m. indoksakarb (Avaunt 15 EC) u količini 0,5-0,75 l/ha

U periodu cvetanja zabranjena je primena insekticida!

 

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 20.3.2023 ‎(1)
Zaštita uljane repice od repičinog sjajnika20.3.2023 12:41Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Usevi uljane repice se nalaze u fazama od rasta stabla do početka formiranja cvetnih pupoljaka.

Vizuelnim pregledima useva je uočeno prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) koje u potrazi za hranom izgrizaju popoljke uljane repice koji se zbog toga ne otvaraju, suše se i otpadaju.

Za ovu nedelju je u najavi porast temperatura vazduha koje će u najtoplijem delu dana dostizati 20 °C i više, što će uticati kako na brži razvoj biljaka uljane repice i formiranje cvetnih pupoljaka tako i na povećanu aktivnost repičinog sjajnika.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana radi utvrđivanja faza razvoja useva i prisustva odraslih jedinki repičinog sjajnika. Ukoliko se utvrdi  prisustvo te štetočine na nivou praga štetnosti od 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na termalnim cvastima preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC, Fascord EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili

Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha

Durbin 200 EW (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Decis expert (deltametrin) 0,075 l/ha ili

Sivanto energy (flupiradifuron+deltametrin) 0,75 l/ha ili

Karate zeon (lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha ili

Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili

Mavrik (tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha ili

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Primena insekticida u fazama cvetanja uljane repice je zabranjena!

Prilikom primene pesticida, treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 17.3.2023 ‎(1)
Zaštita uljane repice17.3.2023 12:30Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Fenofaza razvoja uljane repice: prisutni cvetni pupoljci još zatvoreni lišćem (BBCH 50).
 
U usevima uljane repice registrovano je na cvastima prisustvo repičinog sjajnika (Melighetes aeneus). Cvasti su još uvek zatvorene lišćem a populacija sjajnika je za sada ispod nivoa praga štetnosti. Međutim,u najavi za naredne dane je povećanje dnevnih temperatura što će doprineti većoj aktivnosti ovih insekata ali i bržem prolasku biljke kroz fenofaze.
 
 
Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva u toku najtoplijeg dela dana  i pregled cvasti na prisustvo repičinog sjajnika. Ukoliko pri pregledu uoče prisustvo 0,8 sjajnika/cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Fastac 10 EC (alfa cipermetrin) 0,1l/ha
  • Decis 2,5 EC ili Polux ili Konfuzija (deltametrin) 0,2-0,3l/ha
  • Karate zeon (lambda cihalotrin) 0,25-0,35l/ha
  • Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6l/ha
  • Grom (lambda cihalotrin) 0,25l/ha

U fazi cvetanja je primena insekticida zabranjena!

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 11.3.2023 ‎(1)
Zaštita uljane repice11.3.2023 10:56Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi); Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području RC Šabac, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve i primenjene agrotehnike  nalaze u fenofazi od 9 i više listova razvijeno, do početka rasta stabla (BBCH 19 - 30).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetima Majur, Štitar, Duvanište, Maovi registruje se prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Prisustvo repičinih pipa na našem terenu ranijih godina nije pričinjavalo značajnije štete pa je tako i zaštita  useva izostajala i pored datih preporuka. Povećane brojnosti  su registrovane na terenima gde se uljana repica seje bez poštovanja plodoreda ili pak na terenima u čijoj blizini se nalaze stara repičišta i stočni kelj (Perko).

Na  lokalitetu Štitar i Majur  prisuststvo  male repičine pipe je  na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka. Vizuelnim pregledom  kao i pregledom  žutih lovnih posuda, nije registrovano  prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) ali je registrovano prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). U toku je migracija sa mesta prezimljavanja na useve uljane repice.

   

imago male repičine pipe          imago sjajnika

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko se utvrdi njihova brojnost na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin), u količini 0,2-0,3 l/ha ili

 Grom (a.m. lambda-cihalotrin), u količini 0,25 l/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 10.3.2023 ‎(1)
Zaštita uljane repice10.3.2023 9:49Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi početka rasta stabla (BBCH 30-31). 

 

slika

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na pojedinim parcelama je registrovano prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi), na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) i više. Na takvim parcelama gde do sada nisu sprovedene adekvatne mere zaštite sada je krajnji momenat za njihovu primenu.

 

 
slika
 

 

Registrovani preparati za suzbijanje repičinih pipa u usevu uljane repice su:

 

-       a.m. alfa-cipermetrin (Fastac ME) u količini 0,2-0,3 l/ha  ili

-       a.m. lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,25 l/ha.

 

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana, kada su pipe najaktivnije.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 9.3.2023 ‎(3)
Zaštita uljane repice 9.3.2023 14:09Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice se nalaze u fenofazi porasta stabla ( BBCH 30-32).

      

fenofaza razvoja            parcela pod uljanom repicom

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male i velike repičine pipe (Ceutorynchus pallidactilus i Ceutorynchus napi) na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljka.

Prvu preporuku za suzbijanje repičinih pipa RC Sombor je objavio 18.2. Međutim, od onda je došlo do ponovnog naseljavanja repičinih pipa u useve uljane repice. Trenutno se disekcijom ženki uočava prisustvo jaja u njihovim telima, te još uvek postoji rizik od nastanka šteta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva imaga kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo imaga na nivou praga štetnosti, po stabilizaciji vremenskih uslova, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita uljane repice9.3.2023 11:51Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi od 9 i više listova razvijeno, do početka rasta stabla (BBCH 19 - 30).

usev uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registruje se prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi) na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka.

Brojnost repičinih pipa se razlikuje u zavisnosti od blizine prošlogodišnjih repičišta i do sada primenjenih hemijskih mera zaštite.

 

velika repičina pipa

 

jaja repičine pipe

 

Prvu preporuku za suzbijanje repičinih pipa RC Vrbas je dao 17.2. Na usevima uljane repice registruje se ponovno naseljavanje repičinih pipa i još uvek postoji rizik od nastanka šteta.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko se utvrdi njihova brojnost na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

      -         Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin), u količini 0,2-0,3 l/ha ili

       -        Grom (a.m. lambda-cihalotrin), u količini 0,25 l/ha.

 

Pregled useva i primenu hemijskih mera zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana kada je aktivnost pipa najveća.

Region: Vrbas
Zaštita uljane repice9.3.2023 11:09Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi porasta stabla (BBCH 30-32).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na više lokaliteta, uočeno je prisustvo odraslih jedinki male i velike repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus i Ceutorhynchus napi). Na pojedinim parcelama je dostignut prag štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva na prisustvo navedenih štetočina u najtoplijem delu dana kada je njihova aktivnost najveća. Kako se za područje rada RC Požarevac za naredne dane najavljuju padavine, proizvođačima se preporučuje da ukoliko utvrde prisustvo navedenih štetočina na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka), čim vremenski uslovi dozvole, sprovedu hemijski tretman upotrebom nekog od registrovanih insekticida:

-          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha ili

-          Fastak ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 8.3.2023 ‎(2)
Zaštita uljane repice8.3.2023 12:50Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi); Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi početka rasta stabla (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice  registrovano je prisustvo imaga male i velike repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus i Ceutorrynchus napi) na parceli gde je u februaru već izvršen hemijski tretman za njihovo suzbijanje.

Prisutnost pipa je registrovana u brojnosti iznad nivoa praga štetnosti  od 1 pipe na 5 biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, po stabilizaciji vremenskih prilika, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-      Grom (a.m. lambda – cihalotrin) u količini 0,25 l/ha ili

-      Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Pančevo
1 - 10 Next