Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.3.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice4.3.2021 10:49Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na terenu RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno do početak razvoja stabla: vidljivo prvo sekundarno stablo (19-21 BBCH).

 

 

usev uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom ulova imaga pipa u žutim Merikovim posudama, na lokalitetima Maovi, Lipolist i Duvanište nije registrovano prisustvo repičinih pipa. Na lokalitetu Slepčević, u usevu koji se nalazi blizu starog repičišta, vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus, Ceuthorynchus napi) u brojnosti blizu praga štetnosti od 1 imago pipe na 5 biljaka, pri čemu preovlađuje prisustvo velike repičine pipe. 

 

 

Porast dnevnih temperatura uticaće na povećanje aktivnosti repičinih pipa. Disekcijom tela ženki utvrđeno je prisustvo jaja, što ukazuje na početak polaganja jaja u stablo i lisne drške uljane repice.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Po postizanju praga štetnosti, u cilju suzbijanja repičinih pipa, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·        Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,25 l/ha.

 

Preporuka je da se pregled useva i tretman sprovedu u najtoplijem delu dana kada su pipe najaktivnije.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 26.2.2021 ‎(2)
Zaštita uljane repice26.2.2021 22:00Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus, Ceuthorynchus napi). Brojnost ovih štetočina je na nivou ili blizu pragu štetnosti (1 imago na 5 biljaka), pri čemu preovlađuje prisustvo male repičine pipe.

 

 

 

 Mala i velika repičina pipa (velika slika)

 

Porast dnevnih temperatura uticaće na povećanje aktivnosti repičinih pipa. Disekcijom tela ženki utvrđeno je prisustvo jaja, što ukazuje  da se pipe nalaze pred samim početkom polaganja jaja.

 

 

              Jaja u telu ženke male repičine pipe

        velika slika                                velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Po postizanju praga štetnosti, u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja u lisne drške i stabla, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·         Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,25 l/ha.

 

Preporuka je da se pregled useva i tretman sprovedu u najtoplijem delu dana kada su pipe najaktivnije.

Region: Ruma
Zaštita useva i zasada od poljskih glodara26.2.2021 9:05Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita, lucerke, uljane repice i voćnih zasada, registrovano je značajno prisustvo štetnih glodara: poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

Poljski glodari mogu naneti značajne štete kada su prisutni u visokim brojnostima, a na njihovo prenamnoženje najveći uticaj imaju klimatski uslovi, nesistemsko suzbijanje, dostupnost hrane i neadekvatna obrada zemljišta. 

Poljska voluharica i poljski miš su aktivni tokom cele godine. Poljska voluharica se hrani nežnim, sočnim biljnim delovima. Tokom vegetacije najviše nastanjuje lucerišta, dok zimi štete pravi na strnim žitima. Hrani se posejanim semenom, a nastavlja ishranu i na izniklim biljkama, praveći oaze na poljima. U zasadima voća poljska voluharica oštećuje podzemne delove biljaka i može doći do sušenja stabala, naročito mladih voćaka. Poljski miševi najveće štete prave u vreme setve strnih žita, jer sakupljaju seme i odnose ga u leglo. Takođe se hrane i klijalim semenom i zelenim i sočnim podzemnim delovima biljaka.

Intezitet napada određuje se na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem postojećih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko u sledećem obilasku rupe ponovo budu otkopane, ubrajamo ih u aktivne rupe.

Kategorije brojnosti glodara

Kategorija

Opis brojnosti

Broj aktivnih rupa po ha

 

 

Poljska voluharica

(Microtis arvalis)

Poljski miš

(Apodemus sylvaticus)

I

Vrlo niska

do 10

do 10

II

Niska

10-500

10-50

III

Srednja

500-5000

50-500

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara u kategoriji II, preporučuje se njihovo suzbijanje. Za suzbijanje glodara mogu se koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Mamke nakon postavljanja u aktivne rupe treba zatrpati, kako ne bi došlo do trovanja divljači, domaćih životinja i ptica.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 25.2.2021 ‎(2)
Zaštita uljane repice25.2.2021 13:41Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva i lovnih klopki registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Najavljene vremenske prilike doprineće povećanoj aktivnosti pipa, a u narednom periodu se očekuje i početak polaganja jaja.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa, u najtoplijem delu dana. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo pipa na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka), u cilju sprečavanja polaganja jaja, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Grom (a.m.lambda – cihalotrin) 0,25 l/ha ili

Fastac ME (a.m. alfa – cipermetrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana.

  

   imaga repičinih pipa

Region: Zrenjanin
Zaštita uljane repice25.2.2021 9:12Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi  od 9 i više listova razvijeno do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) u brojnostima koje su na pojedinim parcelama dostigle prag štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 biljaka). Veliki  broj proizvođača uljane repice na području RC Bačka Topola, unazad više godina se bavi proizvodnjom ove biljne vrste, te su i  prošlogodišnja repičišta  u blizini ovogodišnjih, pa je samim tim  i prisutna značajna brojnost ovih štetočina. U predstojećim danima očekuje se početak polaganja jaja repičinih pipa, čemu će pogodovati i najavljene vremenske prilike.

Repičine pipe

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko je postignut prag štetnosti, u cilju suzbijanja ovih štetočina, preporučuje se  primena  hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·         Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha , ili

·         Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

Preporučuje se sprovođenje tretmana  u najtoplijem delu dana!

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 24.2.2021 ‎(5)
Zaštita uljane repice24.2.2021 13:36Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno do početka rasta stabla (19-30 BBCH).

 

Pregledom useva  uljane repice u najtoplijem delu dana, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus),  kao i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi).

 

Pregledom 100 biljaka na parceli uljane repice u Senti, koja se nalazi u fazi početka rasta stabla, registrovano je prisustvo 17 imaga male repičine pipe i 3 imaga velike repičine pipe. Na ovoj parceli je dostignut prag štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka.

 

 

mala repičina pipa               velika repičina pipa

 

 

Sa toplim vremenom u narednom periodu očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja, kada se preporučuju hemijske mere suzbijanja sa nekim od navedenih preparata:

 

Fastac ME (alfa-cipermetrin)  u dozi 0,2-0,3 l/ha ili

Grom (lambda-cihalotrin) u dozi od 0,25 l/ha. 

 

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana.

Region: Senta
Zaštita uljane repice od repičinih pipa24.2.2021 9:45Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva  i lovnih klopki registrovana je pojava imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Porast dnevnih temperatura uticaće na povećanje aktivnosti repičinih pipa, a narednih dana očekuje se i početak polaganja jaja.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo navedenih štetočina. Preporuka je da se pregled sprovede u najtoplijem delu dana. Ukoliko se pregledom utvrdi da je dostignut prag štetnosti (1 pipa na 5 biljaka), u cilju sprečavanja polaganja jaja, preporučuje se  sprovođenje hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanog insekticida:

  • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin)  0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.
Region: Požarevac
Zaštita uljane repice od repičinih pipa24.2.2021 8:59Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 19 -30).

U zavisnosti od lokaliteta, faze razvoja uljane repice i blizine prošlogodišnjih repičišta registruje se različit nivo prisustva male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactilys) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Na osnovu biologije ovih štetočina i laboratorijskog pregleda tela ženki u kojima se registruje prisustvo jaja, kao i pregledom biljaka uljane repice, u narednim danima se očekuje početak polaganja jaja.

 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled repičišta na prisustvo repičinih pipa i to u najtoplijem delu dana. Ukoliko se registruje prisustvo pipa na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka), u cilju njihovog suzbijanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 
Fastac ME (alfa-cipermetrin)  0,2-0,3 l/ha ili

Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana.

Region: Svi regioni
Zaštita uljane repice 24.2.2021 8:41Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 8-9  i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 18-30).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta (Apatin, Gakovo, Čonoplja)  registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi), na nivou praga štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka).

imago velike repičine pipe

imago male repičine pipe

Sa porastom temperatura , u narednom periodu, očekuje se polaganje jaja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da , u najtoplijem delu dana, pregledaju svoje useve u cilju utvrđivanja brojnosti imaga.  

Ukoliko se utvrdi njihova brojnost na nivou praga štetnosti, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:  

Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha 

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana.

 

Region: Sombor
Zaštita uljane repice od repičinih pipa24.2.2021 8:00Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledima je registrovano prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka).

mala repičina pipa

mala repičina pipa

Pregledom ženki utvrđeno je prisustvo jaja u njihovom telu. U narednim danima očekuje se početak polaganja jaja.

jaja u telu ženke

jaja u telu ženke

Proizvođačima se preporučuje da u najtoplijem delu dana pregledaju useve uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko je njihova brojnost na nivou praga štetnosti, a da bi sprečili polaganje jaja, preporuka je primena nekog od  registrovanih insekticida:

-          Fastac ME (alfa-cipermetrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha ili

-          Grom (lambda-cihalotrin) u dozi 0,25 l/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Subotica
1 - 10 Next