Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.3.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice25.3.2019 12:52Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području RC Šabac, usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (50 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, sorta  Pionir, registrovana su imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti. 

 

imago repičinog sjajnika

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primena nekog od registrovanih insekticida:

 

1.       Decis 2,5 EC, Deltametrin, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

2.       Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili

3.       Bifentrin, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha ili

4.       Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 22.3.2019 ‎(6)
Zaštita uljane repice22.3.2019 13:16Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem  ( BBCH 50).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na cvetnim pupoljcima, na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.  Ova štetočina oštećuje cvetne pupoljke dok su još zatvoreni, jer se hrani polenom, a kad se cvetovi otvore ne predstavlja opasnost.

 

Slika: imago repičinog sjajnika

velika slika

 

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primena nekog od registrovanih insekticida:

 

 • Fobos, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,15 l/ha ili
 • Mavrik EW   (a.m.tau-fluvalinat)  0,15-0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC,Konfuzija  (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Pridržavati se uputstva za primenu pesticida i preduzeti sve mere u cilju sprečavanja trovanja pčela!

Region: Subotica
Zaštita uljane repice22.3.2019 12:43Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (50 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, sorta Factor, registrovana su imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primena nekog od registrovanih insekticida:

 

1.       Decis 2,5 EC, Deltametrin, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

2.       Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili

3.       Bifentrin,, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha ili

4.       Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

 

faza useva uljane repice

repičin sjajnik

Region: Vrbas
Zaštita uljanje repice22.3.2019 10:54Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fenofazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem  (50 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na cvetnim pupoljcima, na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.  Ova štetočina oštećuje cvetne pupoljke dok su još zatvoreni, a kad se cvetovi otvore ne predstavlja opasnost jer se hrani polenom.

 

 

 

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primena nekog od registrovanih insekticida:

 

 • Fobos, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,15 l/ha ili
 • Mavrik EW   (a.m.tau-fluvalinat)  0,15-0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC,Konfuzija  (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Pridržavati se uputstva za primenu pesticida i preduzeti sve mere u cilju sprečavanja trovanja pčela!

Region: Senta
Zaštita uljane repice22.3.2019 9:44Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na području delovanja RC Vršac, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (BBCH 50).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).
 
Imago repičinog sjajnika
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva.
Ukoliko se registruje prisustvo imaga repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti (0,8 - 1 imaga po cvasti), sprovesti mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:
 • Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15l/ha ili
 • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Hemijske mere sprovesti do početka cvetanja uljane repice zbog zaštite oprašivača! Obavestiti pčelare o primeni insekticida!

Region: Vršac
Zaštita uljane repice22.3.2019 9:13Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice  se nalaze u različitim fazama, od faze početak rasta stabla (rozeta) do faze prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (BBCH 30-50).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

   

Faza razvoja repice                        Imago Repičinog sjajnika

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se povećan rizik od nastanka šteta koje prouzrokuje repičin sjajnik,  i to na osnovu visoke brojnosti ove štetočine i ulaska uljane repice u osetljive faze razvoja, faze formiranja pupoljaka. Preproučuje se obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti odraslih jedinki repičinog sjajnika i utvrđivanje faze razvoja uljane repice. Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 do 1 imaga po cvasti, u fazi formiranja pupoljaka,  preporučuje se primena  nekog od registrovanih insekticida:  

·         Decis 2,5 EC, Deltametrin, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Bifentrin,, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·         Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

·         Mavrik-EW (a.m. tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha

Primena hemijskih mera zaštite je opravdana samo do početka cvetanja zbog zaštite pčela i drugih polinatora. Hemijske tretmane sprovoditi u večernjim časovima i obavestiti pčelare o primeni insekticida.

Region: Bačka Topola
Zaštita uljane repice22.3.2019 7:42Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice nalaze se u fenofazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (BBCH 50).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na nivou praga štetnosti (0,8-1 imago po cvasti).
 
Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida :
 • Fobos, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,15 l/ha ili
 • Mavrik EW   (a.m.tau-fluvalinat)  0,15-0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC,Konfuzija  (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Pridržavati se uputstva za primenu pesticida i preduzeti sve mere u cilju sprečavanja trovanja pčela !

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 21.3.2019 ‎(5)
Zaštita uljane repice21.3.2019 23:14Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (50 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Ruma i Jazak uočava se prisustvo  repičinog sjajnika, Melighates aneus, na nivou praga štetnosti (0,8 - 1 imago po cvasti).

 

Repičin sjajnik

 

Preporučuje se pregled useva  radi utvrđivanja  faze razvoja  uljane repice i prisustva repičinog sjajnika. 

 

U slučaju da je  prisustvo ove štetočine na nivou praga štetnosti,  u osetljivoj fenofazi  uljane repice (faza formiranja  cvetnih pupoljaka) predlaže se  primena  nekog od  registrovanih insekticida:

 

 (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) Nurelle D, Konzul, Despot 0,75-1 l/ha ili

(a.m. bifentrin)  Bifenicus, Fobos 0,15 l/ha ili

(a.m. deltametrin) Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5,  Konfuzija 0,2-0,3 l/ha ili

 (a.m. lambda-cihalotrin)  Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha

 

Hemijske mere se preporučuju samo do početka cvetanja zbog zaštite oprašivača. Tretman sprovesti u večernjim satima, uz obavezno obaveštenje pčelara.

 

Region: Ruma
Zaštita uljane repice21.3.2019 14:36Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi cvast upravo vidljiva izmedju mladih listova prisutni cvetni pupoljci zatvoreni lišćem (BBCH 50).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjanika (Melighetes aenus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine na nivou praga štetnosti, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Pančevo
Zaštita uljane repice21.3.2019 14:01Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci još zatvoreni lišćem (BBCH 50).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjanika (Melighetes aenus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo repičinog sjajnika.  Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine na nivou praga štetnosti, tretman sprovesti sa nekim od registrovanih preparata:

Bifenicus, Fobos (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Mavrik EW (a.m. tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha

Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

        

    repičin sjajnik             fenofaza razvoja

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next