Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.9.2018 ‎(2)
Zaštita uljane repice21.9.2018 14:53Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od kotiledona do dva lista razvijena (10-12).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na 55% biljaka.
 
 

Navedena štetočina ishranom izgriza lišće i usled jačeg napada može u potpunosti uništiti lisnu masu tek izniklih biljaka.

S obzirom da se usevi uljane repice nalaze u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ove štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) neophodno  je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od sledećih insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

Region: Novi Sad
Zaštita uljane repice21.9.2018 8:52Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Pančevo, uljane repice se nalaze  u fazi od kotiledona do prvog para listova (BBCH  12-14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga buvača (Phylllotreta sp.) i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i oštećenja na biljkama uljane repice usled njihove ishrane.

 
 
 

Pragovi štetnosti navedenih štetnih organizama su:

 -10% oštećene lisne mase od imaga buvača (Phylllotreta sp.)  

 -1 pagusenica (Athalia rosae)  po biljci ili 50 pagusenica po m².

Preporuka proizvođačima uljane repice je da redovno obilaze svoje parcele i da po  postizanju praga štetnosti primene neki od registrovanih insekticida:

  Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

  Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

  Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

  Talstar 10 EC, Fobos (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 19.9.2018 ‎(2)
Zaštita uljane repice 19.9.2018 15:16Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Sombor pri kraju je setva uljane repice.

Na parcelama na kojima je setva obavljena u ranijim rokovima, usevi se nalaze u fenofazi razvijena 2-4 lista (po BBCH skali 12-14).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin i Karavukovo, registrovano je prisustvo:

imaga buvača (Phylllotreta sp.) i 

pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

pagusenice repičine lisne ose

Proizvođačima uljane repice se preporučuju redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se u usevima utvrdi prisustvo

-jedne pagusenice  repičine lisne ose po biljci  ili 50 pagusenica po m²  ili

 

-10% oštećene lisne mase od  buvača

preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 0,4 – 0,5 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

Region: Sombor
Zaštita uljane repice19.9.2018 14:22Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice nalaze se  u  fazi od  nicanja (kotiledoni probijaju kroz površinu zemlje) do dva  lista razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 4-6%  biljaka. Pagusenice su najaktivnije u najtoplijem delu dana i mogu izazvati golobrst useva uljane repice.

Pagusenica repičine lisne ose

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: usevi uljane repice nalaze se u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ove štetočine, te se  preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) neophodno  je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od sledećih insekticida:

  • Decis 2,5 EC , Polux  (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
  • Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 11.4.2018 ‎(1)
Repičin sjajnik11.4.2018 10:34Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

RC Subotica –uljana repica

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se usevi uljane repice nalaze u fazi 55-57 BBCH: pojedinačni cvetni pupoljci (glavna cvast) vidljivi, ali još uvek zatvoreni, do pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni.

 

Pregledom useva uljane repice registrovano je  prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti.

 

 

Preporuka:

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka i  ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago repičinog sjajnika po cvasti, primena nekog od registrovanih insekticida  na bazi:

·          bifentrin Talstar 10 EC/Fobos EC/Futocid EC/Bifenicus  0,15 l/ha;

·          deltametrin Decis 2,5 EC/ Futocis EC 2,5/ Konfuzija/Polux  0,2-0,3 l/ha;

·          cipermetrin Durbin EW 0,3-0,6 l/ha;

·          lamda-cihalotrin Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha;

·          hlorpirifos+cipermetrin  Nurelle D/Konzul/ Callifos Super/Savanur EC/Despot 0,75-1 l/ha

Insekticidni tretman sprovesti u večernjim časovima zbog zaštite polinatora.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 10.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice10.4.2018 23:10Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 55-57 BBCH: pojedinačni cvetni pupoljci (glavna cvast) vidljivi, ali još uvek zatvoreni, do pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni.

 

Pregledom useva uljane repice (lokaliteti: Ruma-Fišer i Rivica) registrovano je  prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

Repičin sjajnik (velika slika)

 

Na lokalitetu Ruma-Fišer prisustvo imaga   je  uočeno na 40% pregledanih biljaka (broj imaga po cvasti 0,93). Na lokalitetu  Rivica prisustvo imaga  je uočeno na 55% biljaka (broj imaga po cvasti 1,3),  tako da je dostignut ekonomski prag štetnosti (od 0,5 do 1 imago po cvasti).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago po cvasti, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·         Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Tretman sprovesti u večernjim satima.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 9.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice9.4.2018 12:52Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  nalaze se  u fazi razvoja cvasti ,  pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi ali još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), štetočine koja izgrizajući pupoljke u potrazi za polenom može naneti značajne štete .

Repičin sjajnik

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: neophodan je  obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i brojnosti odraslih jedinki repičinog sjajnika. Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,5 do 1 imaga po cvasti neophodno  je primeniti  neki od registrovanih  insekticida:

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Hemijski tretman sprovesti u večernjim časovima zbog prisustva polinatora. Obavestiti pčelare o primeni insekticida

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 7.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice7.4.2018 13:37Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi cvetni pupoljci slobodni, do faze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-55).

Vizuelnim pregledom biljaka na cvetnim pupoljcima registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u različitom intenzitetu.

U fazi pupoljaka, sjajnik može da napravi velike štete izgrizajući cvetne pupoljke u potrazi za polenom.

Na parcelama gde je postignut ekonomski prag štetnosti (0,5-1 imago po cvasti) proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Ø  Nurelle D, Konzul, Despot, Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Ø  Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Ø  Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 5.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice5.4.2018 9:33Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fazi cvetni pupoljci slobodni, do faze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-55).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na cvetnim pupoljcima. U ovim fazama razvoja uljane repice, sjajnik može da napravi velike štete izgrizajući cvetne pupoljke u potrazi za polenom.

S obzirom da je postignut ekonomski prag štetnosti (0,5-1 imago po cvasti) proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

·        Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·        Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 4.4.2018 ‎(4)
Tretman u uljanoj repici4.4.2018 15:57Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi početka cvetanja -  pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aenus) na cvetnim pupoljcima. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje parcele radi utvrđivanja prisustva navedene štetočine, kao i njihove brojnosti.

      repičin sjajnik

Ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago po cvasti potrebno je uraditi tretman nekim od insekticida:

  • Bifenicus, Talstar (a.m. bifentrin) 0, 15 l / ha
  • Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 0, 75 - 1 l / ha
  • Decis 2, 5 EC (a.m. deltametrin) 0,2- 0,3 l / ha
Region: Zrenjanin
1 - 10 Next