Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.9.2020 ‎(2)
Zaštita uljane repice16.9.2020 14:16Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 56% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljenih larvi ove štetočine na 13% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Trenutno se registruje prisustvo 0,16 pagusenica repičine lisne ose po biljci. S obzirom na vremenske uslove koji vladaju (suvo i toplo vreme) kao i najavljene temperature, intenzivno piljenje pagusenica ove štetočine i postizanje praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) se očekuje za dane vikenda.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha

·        Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 16% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Novi Sad
Zaštita uljane repice16.9.2020 13:53Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice iz ranijih rokova setve nalaze se u fenofazi formiranog prvog para listova (BBCH 12). 
 
Nedostatak padavina u proteklom periodu, na pojedinim parcelama, uslovio je slabije i neujednačeno nicanje useva.
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae ) u brojnosti od 0,56 pagusenica po biljci.
 
 
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedene štetočine i ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m², primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC; Futocis EC 2,5 (deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (lambda-cihalotrin)  u količini 0,2-0,25 l/ha ili
  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Takođe, tokom vizuelnih pregleda na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na biljkama. Preporučeni insekticidi delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 15.9.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice15.9.2020 13:49Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Pančevo, u toku je setva uljane repice, dok se usevi koji su ranije posejani nalaze u fazi  od nicanja do razvoja drugog para listova (BBCH  12-14).

 

Nedostatak vlage u zemljištu u prethodnom periodu doprineo je sporom i  vrlo neujednačenom nicanju i slabom napredovanju useva.

 

Vizuelnim pregledom useva  uljane repice registrovano je prisustvo  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci, kao i oštećenja na biljkama usled njihove ishrane.

 

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po 1 m²) preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

 

Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin ) 0,2-0,25 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 14.9.2020 ‎(3)
Zaštita uljane repice14.9.2020 13:31Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Bačka Topola, u toku je setva uljane repice, dok se usevi ranije posejani  nalaze u fazi od nicanja do 4 razvijena lista (BBCH 10-14).

Period bez padavina je umnogome usporio setvu uljane repice, a značajan broj proizvođača je i odustao od setve.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga i larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). Pagusenice su prisutne u brojnosti do 0,4 po biljci.

   

Imago Repičine lisne ose    Pagusenica Repičine lisne ose

 Najznačajnije štete pagusenice repičine lisne ose  pričinjavaju  u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

U predstojećem periodu najavljene su  visoke dnevne temperature koje će pogodovati razvoju ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2 preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od sledećih  insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC-2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ,

·        Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ,

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha.

Takođe, u toku vizuelnih pregleda, na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.), na do 60% biljaka, sa oštećenjima lisne mase od ishrane odraslih jedinki oko 5%.

 

Imago buvača

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje buvača. Prag štetnosti kada se preporučuje suzbijanje  ovih štetočina iznosi 10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki.

Region: Bačka Topola
Zaštita uljane repice14.9.2020 10:33Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području Srbije, u toku je setva uljane repice, dok se ranije posejani usevi nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena (BBCH 10-14).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je kopulacija odraslih jedinki i polaganje jaja, dok je na pojedinim regionima registrovan i početak piljenja pagusenica.

Najavljene visoke dnevne temperature u narednom periodu pogodovaće intenzivnijem razvoju ove štetočine.

Štete prave pagusenice koje se hrane tek izniklim bijlkama. Najveće štete nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2 preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC-2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

Takođe, u toku vizuelnih pregleda, na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) i vaši (Aphididae). Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Region: Svi regioni
Zaštita uljane repice14.9.2020 10:08Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena ( 09-14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 30% biljaka. U toku je početak piljenja larvi.

Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme.

 

imago repičine ose              pagusenice

 

Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

 

Preporuka: Pregledati useve uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi prisustvo navedene štetočine na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:  

·         Decis 2,5-EC (deltametrin) 0,3 l/ha

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

·         Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 11.9.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice11.9.2020 13:15Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice iz najranijih rokova setve se nalaze u fazi formiranog prvog para listova (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetu Vrbas, registrovano je prisustvo:

  • pagusenica repičine lisne ose, Athalia rosae, na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci,

velika slika

  • imaga buvača, Phyllotreta sp., na 15% biljaka, kao i oko 5% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki ove štetočine,

 

velika slika

  • kolonije vaši, Aphididae na 5% biljaka.

velika slika

Najavljeno toplo i sunčano vreme pogodovaće intenzivnom razvoju i širenju pomenutih štetočina.

Preporučuje se proizvođačima uljane repice da redovno obilaze useve i prate razvoj useva i prisustvo štetočina na njima.

Ukoliko se utvrdi prisustvo štetočina na nivou pragova štetnosti:

  • repičina lisna osa - 1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m²,
  • buvač - 10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki,
  • vaši - 20% infestiranih biljaka sa vašima. Pored direktnih šteta koje uzrokuju svojom ishranom vaši su i veoma značajne kao vektori virusa.

preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od navedenih  insekticida:

·       Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux ( a.m.deltametrin ) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·        Fastac 10 EC (a.m. alfacipermetrin ) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin ) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 3.4.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice3.4.2020 9:58Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci iznad “zelenog pupoljka” (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

  

repičin sjajnik u cvasti uljane repice

 

U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete izgrizajući zatvorene pupoljke tako da  proizvođačima preporučujemo da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga štetnosti (0,8-1 imaga/cvasti), izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Nurelle D, Konzul (hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili

·         Fobos EC , Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha.

Prilikom zaštite uljane repice od repičinog sjajnika potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 2.4.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice2.4.2020 12:12Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi cvast (cvetna glavica) upravo vidljiva između listova (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete grickajući zatvorene pupoljke tako da  proizvođačima preporučujemo da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga štetnosti, izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha,

Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha,

Fobos EC , Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 1.4.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice1.4.2020 13:27Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na terenu RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fazi od prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem do vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (50 -51 BBCH).

 

imago rep.sjajnika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti. U ovim fazama razvoja uljane repice, u potrazi za polenom, sjajnik može da napravi velike štete izgrizanjem cvetnih pupoljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo sjajnika na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 ·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha.

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Šabac
1 - 10 Next