Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.2.2024 ‎(1)
Zaštita uljane repice22.2.2024 7:16Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno, do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetima Bogosavac, Lipolist , Jevremovac I Maovi registrovano je  prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u indeksu napada 2,75%. 

   

mala repičina pipa    sl.2

Prag štetnosti je dostignut na 3 parcele (Bogosavac I  Lipolist ), dok je na ostalim parcelama ta brojnost  znatno niža. Disekcijom  nije utvrđeno prisustvo jaja u telu ženki.

Trenutne vremenske prilike veoma su povoljne za njihov izlazak sa mesta prezimljavanja i njihovo masovno naseljavanje  novih useva uljane repice, kao i početak polaganja jaja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak  useva uljane repice, u najtoplijem delu dana, u cilju utvrđivanja njihove brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje brojnost na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka, preporučuje se  primena registrovanog insekticida:

Grom ( a.m.lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha

Ovim hemijskim tretmanom sprečava se polaganje jaja repičine pipe u stablo i lisne drške i time nastanak šteta.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 21.2.2024 ‎(2)
Zaštita uljane repice21.2.2024 14:05Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 9 i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 19 - 30).

 

usev uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva se registruje prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi) na do 15 % biljaka.

 

mala repičina pipa

 

Nivo prisustva navedenih štetočina se razlikuje u zavisnosti od lokaliteta, blizine prošlogodišnjih repičišta i faze razvoja useva. Prethodnih dana su beležene temperature iznad proseka,  koje su uticale na povećanje aktivnosti repičinih pipa. Narednih dana se i dalje prognoziraju temperature iznad proseka, što će uticati na njihovu intenzivniju pojavu u novim usevima uljane repice kao i početak polaganje jaja.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice u najtoplijem delu dana, jer je tada aktivnost pipa najveća. Ukoliko se utvrdi prisustvo pipa na nivou praga štetnosti od 1 pipa na 5 biljaka, preporučuje se sprovođenje tretmana primenom insekticida:

 

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

Region: Vrbas
PROIZVOĐAČI ULJANE REPICE – OPREZ21.2.2024 13:05Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Pre nedelju dana smo preporučili preglede useva uljane repice na prisustvo male repičine pipe i shodno tome primenu insekticida. Još jednom skrećemo pažnju proizvođačima da se u usevima registruje značajno prisustvo male repičine pipe, ali i pojava velike repičine pipe.

Na velikom broju parcela postignut je prag štetnosti (1 pipa/5 biljaka). Svim proizvođačima koji do sada nisu sproveli mere zaštite, preporučuje se pregled repičišta u najtoplijem delu dana i po utvrđivanju praga štetnosti sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 20.2.2024 ‎(1)
Zaštita uljane repice20.2.2024 8:55Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus) se registruje od 08.02., a pri poslednjem pregledu 19.02. registruje se i pojava velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi).

 

mala i velika repičina pipa

 

Prognozirani porast  dnevnih temperatura u narednim danima uticaće na masovniji izlazak ovih štetočina sa mesta prezimljavanja i intenziviranje njihove aktivnosti. S obzirom da je disekcijom tela ženki male repičine pipe utvrđeno prisustvo jaja, očekuje  se i početak njihovog polaganja. 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Po postizanju praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka), a u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja u lisne drške i stabla, preporučuje se primena insekticida registrovanog za tu namenu:

 

·         Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,25 l/ha.

 

Preporuka je da se pregled useva i tretman sprovedu u najtoplijem delu dana kada su pipe najaktivnije.

 

U usevima uljane repice se uočava i prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru navedenih štetočina,  njihovo suzbijanje primenom registrovanih rodenticida  (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Nakon upotrebe mamaka rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 19.2.2024 ‎(2)
Zaštita uljane repice19.2.2024 8:47Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno do početka porasta stabla (BBCH 19-30).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Imaga pomenute štetočine izlaze sa mesta prezimljavanja, a prve jedinke registrovane su 05.02.
 
 
 
Vremenske prilike tokom proteklih dana sa dnevnim temperaturama oko 15 °C kao i najavljene temperature za ovu nedelju, iniciraće i masovnije naseljavanje useva uljane repice i početak polaganja jaja.
 
Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je obilazak useva uljane repice i utvrđivanje brojnosti repičinih pipa na parceli. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo pipa na nivou praga štetnosti (1 pipa / 5 biljaka)  da bi se sprečilo polaganja jaja u lisne drške preporuka je da se izvrši tretman navedenim insekticidom:
  • lamda-cihalotrin (Grom) u količini 0,25l/ha

Hemijske mere suzbijanja potrebno je sprovesti u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost pipa najveća.

Takođe, prilikom pregleda useva uljane repice registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara - poljski miš (Apodemus sylvaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis).
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena registrovanih rodenticida ukoliko se pri pregledu utvrdi više od 10 aktivnih rupa po hektaru.
 
Prilikom primene rodenticida obavezno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja ptica i divljači.
 
 
 
 
 
Region: Kikinda
Zaštita uljane repice19.2.2024 8:04Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuenim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na do 13% biljaka. U toku je migracija sa mesta prezimljavanja na useve uljane repice.

Prognozirane dnevne temperature, koje će do kraja nedelje dostizati i 19°C, usloviće intenzivniji izlazak male repičine pipe sa mesta prezimljavanja i povećanje brojnosti na parcelama. Takođe, u narednim danima se očekuje i početak polaganja jaja.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci i pregledi useva uljane repice na prisustvo pipa. Ukoliko se njihovo prisustvo registruje na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) preporučuje se primena insekticida:

·        Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha.

Pregled useva kao i sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost repičinih pipa najveća.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.2.2024 ‎(1)
Zaštita uljane repice17.2.2024 21:11Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Sombor  usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno, do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

velika slika

Trenutne vremenske prilike veoma su povoljne za njihov izlazak sa mesta prezimljavanja a najavljenje temperature usloviće njihovo masovno naseljavanje  novih useva uljane repice, kao i početak polaganja jaja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak  useva uljane repice,u najtoplijem delu dana, u cilju utvrđivanja njihove brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje brojnost imaga na na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka, preporučuje se  primena registrovanog insekticida:

·        Grom ( a.m.lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha 

U usevima se i dalje registruju aktivne rupe od glodara pa se proizvođačima preporučuje obilazaka i pregleda useva.

Ukoliko se registruje brpoj aktivnih rupa od glodara na nivou praga štetnosti: za poljsku voluharicu (Microtis alvaris) 10-500 aktivnih rupa po ha i/ili za poljskog miša (Apodemus spp.) 10-50 aktivnih rupa po ha, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene gotovih mamka rupe obavezno treba zatrpati radi zaštite divljači i ptica.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 16.2.2024 ‎(1)
Zaštita uljane repice od repičinih pipa16.2.2024 12:09Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno, do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

 

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, registrovano je prisustvo  imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

Mala repičina pipa

 

Vremenske prilike prognozirane za sledećih  nedelju dana, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 12 -18 °C, iniciraće masovnije naseljavanje useva uljane repice ovom štetočinom, kao i početak polaganja jaja. Na osnovu disekcije, potvrđeno je prisustvo jaja u telu ženki.

  

Proizvođačima se preporučuje obilazak  repičišta, u najtoplijem delu dana, kada je i najveća aktivnost repičinih pipa, radi utvrđivanja njihove brojnosti.

Ukoliko se registruje prag od 1 pipe na 5 biljaka, preporuka je primena registrovanog insekticida:

 

  • Grom ( a.m.lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha 

Hemijskim tretmanom sprečavamo polaganje jaja repičinih pipa u stablo i lisne drške. Ovim omogućavamo neometan porast, sprečavamo deformacije, lomljenje i poleganje biljaka uljane repice, a samim tim direktno utičemo na prinos.

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena registrovanih rodenticida u usevima uljane repice, kada se registruje više od 10 aktivnih rupa po ha, uz primenu dobre poljoprivredne prakse (obavezno zatrpavanje rupa nakon primene rodenticida).

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 14.2.2024 ‎(6)
Zaštita uljane repice14.2.2024 14:55Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od devet i više listova razvijeno do početka rasta stabla (19-30 BBCH).

Pregledom useva uljane repice je registrovano  prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus).

Disekcijom ženki je utvrđeno prisustvo jaja u telu ženki. U narednim danima se prognozira sunčano sa dnevnim temperaturama oko 15 °C što će uticati pozitivno na dalji razvoj štetočine i početak polaganja jaja.

v

jaja u telu ženke

Sa ciljem sprečavanja polaganja jaja navedene štetočine u stablo i lisne drške uljane repice, proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo pipa. Po postizanju praga štetnosti koji iznosi 1 pipa na 5 biljaka se preporučuje primena hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidom:

·       Grom (lambda-cihalotrin) u dozi 0,25 l/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana.

Region: Senta
Zaštita uljane repice14.2.2024 14:07Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od devet i više listova razvijeno, do početka formiranja sekundarnih stabala (BBCH 19-20).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo male repičine pipe. Za naredne dane prognoziraju se visoke temperature (iznad 15°C), što će intenzivirati izlazak pipa sa mesta prezimljavanja. Disekcijom ženki utvrđeno je prisustvo jaja u telu ženki.  U narednim danima očekuje se početak polaganja jaja.

slika
velika slika

Preporuka proizvođačima je da pregledaju parcele uljane repice i  utvrde brojnost pipa. Ukoliko se utvrdi brojnost na nivou praga štetnosti (1 pipa/5 biljaka), da bi se sprečilo polaganje jaja u lisne drške, preporuka je da se izvrši tretman sa insekticidom:

 

-      a.m. lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,25 l/ha

 

Preporuka je da se  tretmani izvrše u najtoplijem delu dana, kada je aktivnost pipa najveća.

 

Na parcelama uljane repice registruju se aktivne rupe od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus), i poljske voluharice (Microtus arvalis). Proizvođačima se preporučuje da pregledaju parcele, i ako se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru, primene gotove mamke rodenticida (a.m. cink-fosfid), u količini 10-15 g mamka po nastanjenoj aktivnoj rupi. Nakon primene mamaka obavezno treba zatrpati rupe da ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Subotica
1 - 10 Next