Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 11.4.2018 ‎(1)
Repičin sjajnik11.4.2018 10:34Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

RC Subotica –uljana repica

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se usevi uljane repice nalaze u fazi 55-57 BBCH: pojedinačni cvetni pupoljci (glavna cvast) vidljivi, ali još uvek zatvoreni, do pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni.

 

Pregledom useva uljane repice registrovano je  prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti.

 

 

Preporuka:

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka i  ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago repičinog sjajnika po cvasti, primena nekog od registrovanih insekticida  na bazi:

·          bifentrin Talstar 10 EC/Fobos EC/Futocid EC/Bifenicus  0,15 l/ha;

·          deltametrin Decis 2,5 EC/ Futocis EC 2,5/ Konfuzija/Polux  0,2-0,3 l/ha;

·          cipermetrin Durbin EW 0,3-0,6 l/ha;

·          lamda-cihalotrin Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha;

·          hlorpirifos+cipermetrin  Nurelle D/Konzul/ Callifos Super/Savanur EC/Despot 0,75-1 l/ha

Insekticidni tretman sprovesti u večernjim časovima zbog zaštite polinatora.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 10.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice10.4.2018 23:10Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 55-57 BBCH: pojedinačni cvetni pupoljci (glavna cvast) vidljivi, ali još uvek zatvoreni, do pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni.

 

Pregledom useva uljane repice (lokaliteti: Ruma-Fišer i Rivica) registrovano je  prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

Repičin sjajnik (velika slika)

 

Na lokalitetu Ruma-Fišer prisustvo imaga   je  uočeno na 40% pregledanih biljaka (broj imaga po cvasti 0,93). Na lokalitetu  Rivica prisustvo imaga  je uočeno na 55% biljaka (broj imaga po cvasti 1,3),  tako da je dostignut ekonomski prag štetnosti (od 0,5 do 1 imago po cvasti).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago po cvasti, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·         Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Tretman sprovesti u večernjim satima.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 9.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice9.4.2018 12:52Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  nalaze se  u fazi razvoja cvasti ,  pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi ali još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), štetočine koja izgrizajući pupoljke u potrazi za polenom može naneti značajne štete .

Repičin sjajnik

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: neophodan je  obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i brojnosti odraslih jedinki repičinog sjajnika. Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,5 do 1 imaga po cvasti neophodno  je primeniti  neki od registrovanih  insekticida:

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Hemijski tretman sprovesti u večernjim časovima zbog prisustva polinatora. Obavestiti pčelare o primeni insekticida

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 7.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice7.4.2018 13:37Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi cvetni pupoljci slobodni, do faze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-55).

Vizuelnim pregledom biljaka na cvetnim pupoljcima registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u različitom intenzitetu.

U fazi pupoljaka, sjajnik može da napravi velike štete izgrizajući cvetne pupoljke u potrazi za polenom.

Na parcelama gde je postignut ekonomski prag štetnosti (0,5-1 imago po cvasti) proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Ø  Nurelle D, Konzul, Despot, Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Ø  Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Ø  Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 5.4.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice5.4.2018 9:33Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fazi cvetni pupoljci slobodni, do faze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-55).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na cvetnim pupoljcima. U ovim fazama razvoja uljane repice, sjajnik može da napravi velike štete izgrizajući cvetne pupoljke u potrazi za polenom.

S obzirom da je postignut ekonomski prag štetnosti (0,5-1 imago po cvasti) proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

·        Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·        Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 4.4.2018 ‎(4)
Tretman u uljanoj repici4.4.2018 15:57Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi početka cvetanja -  pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aenus) na cvetnim pupoljcima. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje parcele radi utvrđivanja prisustva navedene štetočine, kao i njihove brojnosti.

      repičin sjajnik

Ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago po cvasti potrebno je uraditi tretman nekim od insekticida:

  • Bifenicus, Talstar (a.m. bifentrin) 0, 15 l / ha
  • Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 0, 75 - 1 l / ha
  • Decis 2, 5 EC (a.m. deltametrin) 0,2- 0,3 l / ha
Region: Zrenjanin
Zaštita uljane repice4.4.2018 13:59Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi pojedinačna cvetna glavica vidljiva, ali još uvek zatvorena (55 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta, registruju se imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus). Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima obilazak useva uljane repice radi utvrđivanja prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago repičinog sjajnika po cvasti, neophodno je  izvršiti hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

-          Fastac 10EC (a.m.alfacipermetrin), 0,1l/ha

-          Decis 2,5EC(a.m.deltametrin), 0,2-0,3l/ha

-          Durbin EW(a.m.cipermetrin), 0,3-0,6l/ha

-          Biscaya 240 OD(a.m.tiakloprid), 0,3l/ha

-          Mavrik(a.m.taufluvalinat), 0,15-0,2l/ha

repičin sjajnik u cvetnom pupoljku 

Region: Vrbas
Zaštita uljane repice4.4.2018 13:52Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na teritoriji RC Vršac, uljana repica se nalazi u fenofazi pojedinačni cvetni pupoljci (glavna cvast) vidljivi ali još uvek zatvoreni (BBCH 55).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na punktu Vršac, registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).
 
S obzirom da u ovoj fazi razvoja uljane repice, repičin sjajnik nanosi velike štete, preporučuje se pregled biljaka na prisustvo ove štetne vrste.
 
Melighetes aeneus
 
Ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago po cvasti, treba sprovesti hemijske mere zaštite registrovanim insekticidima.
  • Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili
  • Talstar, Fobos, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,15 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
Region: Vršac
Zaštita uljane repice 4.4.2018 8:35Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva uljane registrovano je da se usev nalazi u fenofazi pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Pregledom biljaka registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

 

 

U ovoj fenofazi sjajnik može da napravi velike štete izgrizajući cvetne pupoljke u potrazi za polenom.

Poljoprivrednim proizvođačima uljane repice se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko primete  0,5 do 1 imaga repičinog sjajnika po biljci neophodno je da izvrše hemijski tretman. Registrovani insekticidi su:

         Bifenicus (a.m bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

         Nurell D (a.m. hlorpirifos+cipermetrin 0,75-1 l/ha 

         Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

         Karate zeon ( a.m. lambda cihalotrin )  0,2 - 0,35 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.4.2018 ‎(3)
Zaštita uljane repice 3.4.2018 19:59Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmlađeg lišća pa do fenofaze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-55).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Karavukovo i Toplana registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva ove šteočine, kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,5 do 1 imaga po cvasti potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih insekticida:

Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha  ili

Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

imago repičinog sjajnika

Region: Sombor
1 - 10 Next