Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.4.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice7.4.2022 8:44Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Subotica, uljana  repica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka“, do pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 51-57).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registruje se prisustvo jedinki repičinog sjajnika (Melighetes aeneus)

Preporuka proizvođačima je da nakon prolaska hladnog i kišnog talasa, u najtoplijem delu dana pregledaju useve uljane repice.

Ukoliko se pri pregledu utvrdi prisustvo 1 imaga / 1 cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-       a.m. alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC u količini 0,1 l/ha; ili Fastac ME u količini 0,2-0,3 l/ha) ili

-       a.m. cipermetrin (Durbin EW u količini 0,3-0,6 l/ha; ili Durbin 200 EW u količini 0,15-0,3 l/ha) ili

-       a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili Decis expert u količini 0,075 l/ha)  ili

-       a.m. lambda-cihalotrin (Karate zeon, Grom) u količini 0,25 l/ha ili

-       a.m. tau-fluvalinat (Mavrik) u količini 0,15-0,2 l/ha

 

 U periodu cvetanja  zabranjena je primena insekticida!

 

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 5.4.2022 ‎(4)
Zaštita uljane repice 5.4.2022 15:15Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Sombor , uljana  repica se nalazi u fenofazi od cvetni pupoljci slobodni na nivou najmlađeg lišća, do pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-57).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registruje se prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

velika slika

Najavljene temperature usloviće intenzivniju aktivnost sjajnika, pa se proizvođačima preporučuje da pregledaju useve uljane repice u najtoplijem delu dana.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti (1 imago repičinog  sjajnika po cvasti) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Fastac 10 EC  0,1 l/ha, Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili 

·        Durbin EW (a.m.cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha, ili

·        Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili

       ·        Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

 

Primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena!

Region: Sombor
Zaštita uljane repice5.4.2022 13:36Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi od cvetni pupoljci slobodni na nivou najmlađeg lišća do fenofaze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-55).
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registruje se prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).
 
Preporuka za suzbijanje repičinog sjajnika data je 29.03. pa se poljoprivrednim proizvođačima koji nisu do sada sproveli tretman i proizvođačima iz kasnijih rokova setve, preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana i utvrđivanje prisustva sjajnika.
 
 
Ukoliko se u usevu registruje prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 jedinka repičinog sjajnika po cvasti preporučuje se primena jednog od registrovanih insekticida:
 
  • Karate Zeon 0,25-0,35l/ha ; Grom 0,25l/ha  (lambda-cihalotrin) ili
  • Durbin EW  0,3-0,6l/ha (cipermetrin) ili
  • Fastak 10 EC; Fastak 10 ME 0,2-0,3l/ha (alfa-cipermetrin) ili
  • Mavrik 0,12-0,2l/ha (tau-fluvalinat) ili
  • Decis 2,5 EC; Konfuzija; Polux 0,2-0,3l/ha (deltametrin)

Prilikom upotrebe pesticida se obavezno treba pridržavati uputstva za upotrebu, a primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena!

Region: Kikinda
Zaštita uljane repice5.4.2022 10:53Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

 

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi od cvetni pupoljci slobodni na nivou najmlađeg lišća, do pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-57).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice se registruju odrasle jedinke repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

repičin sjajnik

Porast dnevnih temperatura pojačaće aktivnost sjajnika, pa se proizvođačima preporučuje da pregledaju useve uljane repice u najtoplijem delu dana. Ukoliko se utvrdi prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti od 1 odrasle jednike repičinog  sjajnika po cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Fastac 10 EC  0,1 l/ha, Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili 

·        Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha, ili

·        Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili

       ·        Mavrik (tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena!

Region: Vrbas
Zaštita uljane repice5.4.2022 7:27Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice nalaze se u fenofazi (BBCH 52) - cvetni puipoljci su slobodni na nivou najmlađeg lišća.
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice ustanovljeno je prisutvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)  na nivou praga štetnosti.
 
 
Preporuka proizvođačima je obilazak useva uljane repice u najtoplijem delu dana. Ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti od 0,8 imaga po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima do 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nedefirencirani i zbijeni u cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi:
 
a.m. alfa cipermetrin, preparat Fastac 10 EC u količini 0,1l/ha ili
a.m. deltametrin, preparat Decis 2,5 EC,Konfuzija, Polux u količini 0,2-0,3 l/ha  ili
a.m. cipermetrin , preparat Durbin EW u količini 0,3-0,6l/ ha ili
a.m. lambda-cihalotrin, preparat Karate Zeon u količini 0,25-0,35 l/ha ili
a.m. tau-fluvalinat, preparat Marrik u količini 0,15-0,2 l/ha.
 
Primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 4.4.2022 ‎(8)
Zaštita uljane repice4.4.2022 14:24Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od cvetni pupoljci slobodni na nivou najmlađeg lišća, do pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-57).

 

Faza razvoja uljane repice

 

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na cvetnim pupoljcima.

 

Imago repičinog sjajnika

 

Od predhodne preporuke za suzbijanje ovog štetnog organizma  (videti preporuku od 28.3.), nastupilo je hladno i kišovito vreme koje je onemogućilo proizvođače da sprovedu preporučene mere suzbijanja.

 

U narednim danima, do prognoziranih padavina za četvrtak, povećanje temperature će inicirati povećanu  aktivnost ovog štetnog organizma  u usevima uljane repice.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva dijagonalno u parceli, u najtoplijem delu dana na prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika.

Ukoliko se utvrdi prisustvo 1 imaga po cvasti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac 10 EC  0,1 l/ha, Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili,

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili ,

·          Durbin EW (a.m.cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha, ili,

·         Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili

·         Sivanto energy ( a.m. flupiradifuron+deltametrin) 0,75 l/ha ili,

·         Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena! 

Početkom cvetanja štetnost sjajnika opada jer se tada nesmetano hrani  polenom, a tada počinje i dolet pčela!

Region: Bačka Topola
Zaštita uljane repice4.4.2022 13:42Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi od prisutni cvetni pupoljci još zatvoreni lišćem do faze cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmlađeg lišća (BBCH 50-52).

 

 

Repičin sjajnik može napraviti velike štete u ovoj fazi razvoja uljane repice upravo svojom ishranom, grickajući zatvorene pupoljke u potrazi za polenom. 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u različitim brojnostima.

 

 

Na pojedinim parcelama postignut je prag štetnosti od 0,8 imaga po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima do 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nedefirencirani I zbijeni u cvasti ). 

 

 Preporuka  proizvođačima je  da, u najtoplijem delu dana, obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo ove štetočine u brojnostima iznad praga štetnosti primene neke od registrovanih insekticida:  

 

 Fastak 10 EC (a.m alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

 Decis 2,5 E ili Konfuzija ili Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

 Durbin EW (a.m.cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili

 Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha ili

 Grom ha (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili

 Karate zeon ha (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha i dr.

 

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena.

Region: Pančevo
Zaštita uljane repice4.4.2022 13:20Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fazi rasta stabla do faze početak cvetanja, prisutni cvetni pupoljci još uvek prekriveni lišćem (BBCH  30-50).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na cvetnim pupoljcima. Najavljeno toplo vreme uticaće na povećanje aktivnosti te štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo sjajnika na nivou praga štetnosti od 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljka na terminalnim cvastima ili  1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvast, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

-          Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

-          Karate zeon (a.m. lambda -cihalotrin) u količini 0,25-0,35 l/ha ili

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          Durbin EW (a.m. cipermetrin) u količini 0,3-0,6 l/ha ili

-          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha i dr.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

U toku cvetanja zabranjena je upotreba insekticida!

Region: Požarevac
Zaštita uljane repice4.4.2022 12:46Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fenofazi cvetni pupoljci izdignuti iznad najmlađeg lišća do faze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, još uvek zatvoreni (53-55 BBCH)

Vizuelnim pregledom parcela uljane repice, na usevima, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na pojedinim cvetnim pupoljcima. U narednom periodu se očekuje toplije vreme i nagla pojava ove štetočine, te se za par dana može očekivati postizanje praga štetnosti  (0,8 do 1 imaga po cvasti).  Ova štetočina oštećuje cvetne pupoljke dok su još zatvoreni, a kad se cvetovi otvore ne predstavlja opasnost jer se hrani polenom.

 

sjajnik na cvasti

 

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primena nekog od registrovanih insekticida:

 

  • Fastac 10 EC  (a.m.alfa-cipermetrin)  0,1 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC,Konfuzija  (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha
  •  Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,15-0,2 l/ha 

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju sprečavanja trovanja pčela i drugih oprašivača!

Region: Senta
Zaštita uljane repice4.4.2022 12:08Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci iznad ,,zelenog pupoljka“ do faze cvetni pupoljci izdignuti iznad najmlađeg lišća (BBCH 51-53).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). U narednim danima, sa porastom temperature, očekuje se i povećanje brojnosti odraslih jedinki ove štetočine, koja tokom ishrane oštećuje cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.

Odrasla jedinka repičinog sjajnika

Preporuka proizvođačima je da u najtoplijem delu dana pregledaju svoje parcele i ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima ili 1-1,5 sjajnika u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha;

Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha;

Decis, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha;

Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075 l/ha;

Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena! Prilikom primene pesticida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next