Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.10.2023 ‎(1)
Zaštita uljane repice3.10.2023 7:40Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Usled odsustva padavina u prethodnom periodu, setva uljane repice u ranijim rokovima je obavljena na malom broju površina i takvi usevi su u fazi 4-5 razvijenih listova. Na većini parcela setva je otpočela pred padavine realizovane 23-25.09. i ovi usevi se većinom nalaze u fazi klijanja i nicanja, pa do faze kotiledona ili dva razvijena lista.

U proizvodnji uljane repice nailazi kritičan period u zaštiti od štetočina: repičine lisne ose, buvača, lisnih vaši, glodara.

 

Vizuelnim pregledima useva uljane repice iz svih rokova setve registruje se prisustvo odraslih jedinki, jaja i pagusenica repičine lisne ose, koje u početnim fazama razvoja biljaka ishranom mogu pričiniti veoma značajne štete, a usled jačeg napada može doći i do golobrsta. Takođe, na pojedinim parcelama registruje se i prisustvo odraslih jedinki buvača koje rupičasto izgrizaju kotiledone i mlado lišće, kao i prisustvo vaši koje imaju veoma značajnu ulogu u prenošenju fitopatogenih virusa.

Značaj svih navedenih štetočina se povećava u uslovima suvog i toplog vremena kakvo trenutno vlada u proizvodnji, a u najavi je i za naredni period.

Hemijske mere suzbijanja navedenih štetnih insekata treba izvoditi po postizanju pragova štetnosti:

-       Repičina lisna osa – jedna mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci

-       Lisne vaši – 20% infestiranih biljaka lisnim vašima u fazi uljane repice od kotiledona do 6. razvijenog lista

-       Buvači – 5-10% uništene lisne površine. 

 

Proizvođačima uljane repice se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice i po potvrdi prisustva štetnih insekata i postizanju navedenih pragova štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux

deltametrin

0,2-0,3 l/ha

Grom

lambda-cihalotrin

0,2-0,25 l/ha

Takođe, u poniklim usevima, kao i u tek posejanim, registruju se rupe od poljskih glodara (poljski miš i poljska voluharica). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da primene registrovane rodenticide po utvrđivanju brojnosti iz II kategorije (10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice i 10-50 rupa od poljskih miševa), uz poštovanje svih mera zaštite životne sredine, kako u samim usevima uljane repice, tako i na uvratinama parcela.

Skrećemo pažnju na površine pod samoniklom uljanom repicom na kojima se registruje prisustvo poljskih glodara u kategoriji visoke brojnosti: 5000-20000 rupa po hektaru od poljske voluharice i 500-2000 rupa po hektaru od poljskih miševa. Ove površine su žarišta sa kojih  glodari migriraju na novoposejane useve, te je neophodno primeniti odgovarajuće agrotehničke mere za uništavanje samoniklih biljaka uljane repice.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.10.2023 ‎(2)
Zaštita useva uljane repice2.10.2023 13:15Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz ranih rokova setve (kraj avgusta-početak septembra) se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16), dok se usevi posejani tokom druge dekade septembra nalaze u različitim fazama nicanja do faze kotiledoni potpuno razvijeni (BBCH 10).

Vizuelnim pregledom useva iz ranih rokova setve na kojima su odrađene hemijske mere zaštite po preporuci PIS-a od 12.09. nije registrovano prisustvo repičine lisne ose, dok su krilate vaši (Aphididae) registrovane na do 4% biljaka. Za sada se na ovim usevima ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

Vizuelnim pregledom useva posejanih tokom druge dekade septembra registrovano je prisustvo odraslih jedinki, jaja na do 43%, kao i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 12%. U toku je polaganje jaja i početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu (početne faze razvoja useva) u kojem pagusenice repičine lisne ose mogu dovesti do golobrsta useva. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva (u najtoplijem delu dana) i pregled na prisustvo navedene štetočine. Po postizanju praga štetnosti (jedna mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci) preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Takođe, obilaskom useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica - Microtus arvalis i poljski miš - Apodemus sylvaticus).

Proizvođačima se preporučuje redovni obilasci, pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa i sprovođenje mera zaštite primenom registrovanih rodenticida ukoliko se postigne prag štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti).

Kategorije brojnosti:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

Region: Novi Sad
Zaštita uljane repice2.10.2023 10:59Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda setva uljane repice je završena. Usevi koji su posejani krajem avgusta i početkom septembra meseca nalaze se u fenofazi razvoja listova (BBCH 12-15), dok se usevi posejani u drugoj dekadi septembra meseca nalaze u fenofazi od nicanja do razvijena dva lista (BBCH 09-12).
 
velika slika                                velika slika
 
Vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 25% biljaka kao i oštećenja na listovima usled njihove ishrane. U usevima ranije setve registrovano je i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp) kao i karakteristične rupičaste izgizotine i usled velikog broja rupica lišće dobija izgled sita.Prilikom pregleda sa naličja listova utvrđeno je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) kao i prve formirane kolonije.
 
velika slika                             velika slika
 
 
velika slika                            velika slika
                             
 
Suvo, toplo vreme koje je najavljeno i za naredni period pogodovaće daljem razvoju pomenutih štetočina.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva uljane repice u narednim danima.
 

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu je 1 pagusenica po biljci (male pagusenice) ili 0,5 pagusenica po biljci (veće pagusenice), a za buvača je 10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki.

 

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

  1. Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-,25l/ha ili
  2. Konfuzija; Polux; Decis 2,5 EC (deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha

Takođe, prilikom pregleda useva u nicanju registrovano je prisustvo rupa od poljskih glodara kao što je poljski miš (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis) za sada samo po obodima parcele.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled parcela kao i sprovođenje mera zaštite uz primenu registrovanih rodenticida ukoliko primećena brojnost zahteva upotrebu rodenticida (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti).

 

velika slika

 

 

skala za utvrđivanje prisustva poljskih glodara

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 30.9.2023 ‎(2)
Zaštia uljane repice30.9.2023 14:00Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi od kotiledona do razvijeno nekoliko parova listova.

 

usev uljane repice nejednako ponikao

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 50% biljaka i odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.), sa oštećenjem lisne mase od njihove ishrane od 10%.

 

odrasla jedinka buvača

 

pagusenica repičine lisne ose

 

Nicanje uljane repice je zbog vremenskih uslova u prethodnom periodu (duži sušni period) neujednačeno, tako da na istoj parceli registrujemo biljke u fazi kotiledona i biljke sa razvijenim drugim parom listova.

Preporuka je obilazak useva i pregled biljaka na prisustvo pagusenica na naličju lista i buvača i procenta oštećenja od njihove ishrane.

 

Preporuka je obilazak i pregled novoponiklih useva, ali i onih gde su već sprovedeni tretmani jer se na njima uočava intenzivno prisustvo štetočina. 

 

Za naredni period se najavljuje toplo i sunčano vreme koje će povoljno uticati na razvoj i aktivnost navedenih štetočina.

 

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu je 1 pagusenica po biljci (male pagusenice) ili 0,5 pagusenica po biljci (veće pagusenice), a za buvača je 10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki.

 

Po postizanju pragova štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

        -          Decis 2,5 EC,  Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin ) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

      

        -          Grom (a.m.lambda-cihalotrin ) u količini 0,2-0,25 l/ha.
Region: Vrbas
Zaštita uljane repice30.9.2023 12:23Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)

Na terenu RC Ruma setva uljane repice još uvek traje. Posejani usevi se zavisno od rokova setve nalaze u fazi od klijanja i nicanja do 4 lista razvijeno (00-14 BBCH).

 

Zbog suše u prethodnom periodu, setva u  ranijim rokovima je obavljena na malom broju površina i takvi usevi su neujednačenog porasta. Na  većini parcela setva je otpočela pred padavine prošlog vikenda ili tokom ove nedelje i ovi usevi se većinom nalaze u fazi klijanja i nicanja, pa do faze kotiledona i prvog razvijenog lista.

 

Vizuelnim pregledom useva iz ranijih rokova setve (prva dekada septembra, 13-14 BBCH) uočeno je  značajno prisustvo imaga, jaja i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), dok se u poniklim usevima iz kasnijih rokova setve registruje naseljavanje imaga i početak polaganja jaja.

 

 

 velika slika

 

Repičina lisna osa je redovna i najvažnija štetočina uljane repice u ranim fazama razvoja uljane repice, kada pagusenice ove štetočine mogu naneti značajne štete svojom ishranom. U godinama povoljnim za razvoj  može doći do njihovog prenamnoženja i za kratko vreme mogu izazvati golobrst. Najveće štete prave u periodu toplog i suvog vremena, veoma su proždrljive i najaktivnije su u popodnevnim časovima kada je najtoplije, kada i treba sprovesti njihovo suzbijanje.

 

Uslovi koji vladaju u proizvodnji pogoduju razvoju ove štetočine, pa se proizvođačima preporučuje redovan obilazak useva. Ukoliko se utvrdi njeno prisustvo na nivou praga štetnosti (1 mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha,

·        Grom ( a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

 

Navedeni insekticidi će delovati i na buvače (Phyllotreta sp.) čije se prisustvo registruje u usevima.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 29.9.2023 ‎(4)
Zaštita uljane repice29.9.2023 17:59Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice iz najranijih rokova setve (kraj treće dekade avgusta) nalaze se u fazi pet  listova  razvijeno (BBCH 15). Setva uljane repice je u toku. Padavine od predhodnog vikenda su omogućile nastavak setve uljane repice nakon dugotrajnog sušnog perioda.

  

Faza razvoja                     Faza razvoja

Vizuelnim pregledima  useva uljane repice iz prvih rokova setve registruje se prisustvo imaga, jaja i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), kao i buvača (Phylolotreta spp.).

 

Repičina lisna osa_imago   Buvač_imago

Na pojedinim usevima uljane repice  gde je izostalo suzbijanje repičine lisne ose  registruju se značajne štete na lisnoj masi, nastale ishranom pagusenica.

Štete od pagusenica

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva radi pregleda na prisustvo pagusenica repičine lisne ose, koje mogu prouzrokovati golobrst useva.

Po postizanju praga štetnosti  (jedna mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekicida:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

Navedeni insekticidi delovaće i na buvače.

Takođe, u poniklim usevima, kao i u tek posejanim, registruju se rupe od poljskih glodara (poljski miš  Apodemus sylvaticus i poljska voluharica  Microtus arvalis), na nivou niske brojnosti: 10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice i 10-50 rupa od poljskih miševa.

 

Velika slika                              Velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da primene registrovane rodenticide, uz poštovanje svih mera zaštite životne sredine, kako u samim usevima uljane repice, tako i na uvratinama parcela.

Skrećemo pažnju na površine pod samoniklom uljanom repicom na kojima se registruje prisustvo poljskih glodara u kategoriji visoke brojnosti: 5000-20000 rupa po hektaru od poljske voluharice i 500-2000 rupa po hektaru od poljskih miševa.

Ove površine su žarišta sa kojih  glodari migriraju na novoposejane useve, te je neophodno primeniti odgovarajuće agrotehničke mere za uništavanje samoniklih biljaka uljane repice.

Rupe od glodara

Region: Bačka Topola
Zaštita uljane repice29.9.2023 12:56Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na terenu  RC Senta, usevi uljane repice se nalaze u fazama razvoja, od klijanja i nicanja, do faze 2 lista razvijena (BBCH 00-12). Setva je još uvek u toku.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice uočeno je prisustvo položenih jaja repičine lisne ose (Athalia rosae), kao i buvači (Phyllotreta sp.).

buvač i jaja lisne ose         jaje lisne ose

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi repičine lisne ose.

Pagusenice repičine lisne ose i odrasle jedinke buvača za veoma kratko vreme mogu uništiti usev, hraneći se mladim lišćem uljane repice.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva uljane repice. Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna tek ispiljena pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci), preporučuje se primena nekih od registrovanih insekticida (koji će ispoljiti delovanje i na buvače):

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux ( deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          Grom ( lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Region: Senta
Zaštita uljane repice29.9.2023 11:08Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice iz redovnog roka setve se nalaze u fazi od razvoja kotiledona do faze prvi list razvijen (BBCH 10-11).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga kao i položenih jaja repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi pagusenica ove štetočine.

Imago repičine lisne ose

S obzirom da se usevi nalaze u početnim fazama razvoja kada pagusenice repičine lisne ose mogu izazvati golobrst, proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 mlada pagusenica po biljci) primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha,

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Zrenjanin
Zaštita uljane repice29.9.2023 8:28Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na područuju delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fenofazama razvoja:  od klijanja i nicanja, do fenofaze dva lista razvijena (BBCH 00-12).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovali smo prisustvo imaga, položenih jaja i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

rosae-velika
slika
velika slika

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve (donju stranu listova), i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti (50 jedinki /m2, ili 1 pagusenicu/ biljci), primene hemijske mere zaštite, sa nekim od registrovanih insekticida:

-          a.m.deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) u količ.0,2-0,3 l/ha ili

-          a.m.lambda-cihalotrin (Grom) u količ. 0,2-0,25 l/ha

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.9.2023 ‎(1)
Zaštita uljane repice28.9.2023 8:39Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice nalaze se u fenofazi (BBCH 11-12) prvi list razvijen do drugi list razvijen. Na velikom broju biljaka registruje se prisustvo jaja, imaga i pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae)

 

Athalia rosae

Ukoliko se utvrdi da je prisustvo pagusenice na nivou praga štetnosi (1 pagusenica /biljci ili 50 pagusenica /m2), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman nekim od registrovanih insekticida:

- Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha,

- Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija, (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next