Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.4.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice3.4.2020 9:58Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci iznad “zelenog pupoljka” (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

  

repičin sjajnik u cvasti uljane repice

 

U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete izgrizajući zatvorene pupoljke tako da  proizvođačima preporučujemo da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga štetnosti (0,8-1 imaga/cvasti), izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Nurelle D, Konzul (hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili

·         Fobos EC , Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha.

Prilikom zaštite uljane repice od repičinog sjajnika potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 2.4.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice2.4.2020 12:12Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi cvast (cvetna glavica) upravo vidljiva između listova (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete grickajući zatvorene pupoljke tako da  proizvođačima preporučujemo da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga štetnosti, izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha,

Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha,

Fobos EC , Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 1.4.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice1.4.2020 13:27Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na terenu RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fazi od prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem do vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (50 -51 BBCH).

 

imago rep.sjajnika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti. U ovim fazama razvoja uljane repice, u potrazi za polenom, sjajnik može da napravi velike štete izgrizanjem cvetnih pupoljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo sjajnika na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 ·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha.

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 31.3.2020 ‎(4)
Zaštita uljane repice31.3.2020 20:44Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fazi cvast (cvetna glavica) upravo vidljiva između listova (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

repičin sjajnik u butonu uljane repice

U ovoj fazi razvoja useva pomenuta štetočina može da pričini najveće štete grickajući zatvorene pupoljke, te se s toga proizvođačima preporučuje da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga, izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus, Futocid EC (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Zrenjanin
Zaštita uljane repice 31.3.2020 16:29Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Sombor,  usevi uljane repice se nalaze u fazi od prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem do vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (50 -51 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana u cilju utvrđivanja prisustva i brojnosti repičinog sjajnika.

Ukoliko se prilikom pregleda  registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti (0,8 - 1 imago po cvasti), preporučuje se  primena nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Deltametrin, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ili

Bifentrin, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,15 l/ha ili

Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25- 0,35 l/ha ili

Nurelle D, Konzul, Despot, Savanur (a.m.hlorpirifos + cipermetrin) 0,75 -1 l/ha.

Zabranjena je upotreba insekticida u periodu cvetanja!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Sombor
Zaštita uljane repice31.3.2020 15:39Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka“ (BBCH 51) do faze pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na cvetnim pupoljcima. U ovim fazama razvoja uljane repice, sjajnik može da napravi velike štete izgrizajući cvetne pupoljke u potrazi za polenom.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo ove šetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima ili 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvasti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

·        Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

U toku cvetanja zabranjena je upotreba insekticida.

Region: Požarevac
Zaštita uljane repice31.3.2020 9:35Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na području delovanja RC Vršac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od prisutni cvetni pipoljci još uvek zatvoreni do vidljivi cvetni pupoljci iznad "zelenog pupoljka" (BBCH 50-51).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice u najtoplijem delu dana. Ukoliko se tom prilikom registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, 0,8 - 1 imago po cvasti, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC, Deltametrin, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ili
  • Bifentrin, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,15 l/ha ili
  • Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25- 0,35 l/ha ili
  • Nurelle D, Konzul, Despot, Savanur (a.m.hlorpirifos + cipermetrin) 0,75 -1 l/ha

Zabranjena je upotreba insekticida u periodu cvetanja!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

 
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 30.3.2020 ‎(3)
Zaštita uljane repice30.3.2020 22:26Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi od prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem do vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (50 -51 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.. U ovim fazama razvoja uljane repice, u potrazi za polenom, sjajnik može da napravi velike štete izgrizanjem cvetnih pupoljaka.

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana na prisustvo ove šetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo sjajnika na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

·         Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·         Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha.

 

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

U toku cvetanja zabranjena je upotreba insekticida!

Region: Ruma
Zaštita uljane repice30.3.2020 13:00Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem, do faze vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka  (BBCH 50 - 51).

 

repičin sjajnik

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovana su imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti. Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice u najtoplijem delu dana na prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primeniti neki od registrovanih insekticida:

1.       Decis 2,5 EC, Deltametrin, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

2.       Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili

3.       Bifentrin, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha ili

4.       Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

 

Zabranjena je upotreba insekticida u periodu cvetanja!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Vrbas
Zaštita uljane repice30.3.2020 12:39Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem do faze vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (BBCH 50-51).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na cvetnim pupoljcima na nivou praga štetnosti od 0,8-1 imago po cvasti.
Repičin sjajnik oštećuje cvetne pupoljke dok su zatvoreni pa može pričiniti veće štete u ovoj fazi.
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod uljanom repicom u najtoplijem delu dana i ukoliko se utvrdi prisustvo sjajnika na nivou praga štetnosti preporučuje se primene nekog od registrovanih insekticida:
  • Fobos EC,Talstar 10 EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) u dozi 0,15 l/ha ili
  • Konfuzija,Futocis, Decis 2,5 EC,Polux (a.m.deltametrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha
  • Karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

U toku cvetanja zabranjena je upotreba insekticida !

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača !

Region: Kikinda
1 - 10 Next