Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.11.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice13.11.2019 12:11Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do sedam listova razvijeno (15-17 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na preko 60% biljaka.

 

RC Pančevo je 18.10. informisao o značajnom prisustvu lisnih vaši u usevima uljane repice, međutim i dalje se registruje izuzetno visoka brojnost ovih štetočina.  

Prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice suzbijanje lisnih vaši se preporučuje ukoliko se njihovo prisustvo registruje na preko 20% biljaka. Još jednom obaveštavamo proizvođače da obiđu useve i utvrde prisustvo lisnih vaši. Prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 25.10.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice25.10.2019 15:13Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do osam listova razvijeno (15-18 BBCH).

 

Pregledom useva uljane repice  (lokaliteti: Ruma, Irig i Rivica) registrovane su kolonije vaši (Aphididae), čije se prisustvo beleži na 30 do 90% pregledanih biljaka. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

 

velika slika

 

Trenutni vremenski uslovi  pogoduje razvoju vaši, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo ovih štetočina.

 

Po utvrđivanju praga štetnosti, koji u ovim fazama razvoja uljane repice iznosi 20% napadnutih biljaka (EPPO PP 2/8(1)), preporučuju se hemijske mere suzbijanja. Prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 23.10.2019 ‎(3)
Zaštita uljane repice23.10.2019 12:39Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi šest do osam listova razvijeno (BBCH 16 -18).

    

   fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na 47% pregledanih biljaka. Suvo i toplo vreme pogoduje brzom razvoju vaši, a najavljene visoke temperature i u narednom periodu uticaće na povećanje brojnosti ovih štetočina u usevima.

Pored direktnih šteta koje mogu doprineti usevima uljane repice, vaši su i vektori nekih fitopatogenih virusa.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

  

   vaši na listu

Region: Zrenjanin
Zaštita uljane repice23.10.2019 12:14Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice iz ranijih rokova setve, nalaze se u fazi 6-8 formiranih listova (BBCH 16-18).
 
 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetima  Vrbas i Lipar, registrovane su kolonije lisnih vaši, (Aphididae) na 50-70 % pregledanih biljaka. Suvo i toplo vreme, rezultiralo je brzom razvoju lisnih vaši, a s obzirom da su neke vrste prenosioci biljnih virusa, neophodno je pregledati useve uljane repice, i po utvrđivanju praga štetnosti ( prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka ) sprovesti hemijske mere zaštite.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, a prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Vrbas
Zaštita uljane repice23.10.2019 8:20Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repeci se nalaze u fazi od 5 do 8 razvijenih listova (BBCH 15-18).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetima Banatska Topola i Kikinda, registrovano je prisustvo lisnih vaši na 35% pregledanih biljaka. Pored direktnih šteta koje ovi organizmi izazivaju sisanjem biljnih sokova, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.
 
Picture
 
Visoke dnevne temperature i suvo vreme izrazito pogoduju razvoju ovih štetočina, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva i insekticidni tretman po postizanju praga štetnosti. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zaštite. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši, po navedenom standardu, u usevima uljane repice, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 22.10.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice22.10.2019 7:47Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od šest do osam listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo kolonija vaši (Aphididae). Suvo i toplo vreme pogoduje brzom razvoju vaši pa je na pojedinim parcelama njihovo prisustvo registrovano na 100% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.10.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice18.10.2019 15:14Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi  uljane repice se nalaze u fazi od pet do šest listova razvijeno (BBCH  15-16).

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 60% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje prouzrokuju svojom ishranom, vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Dnevne visoke temperature, koje se najavljuju i u narednom periodu, uticaće na povećanje brojnosti ovih štetočina u usevima.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Ukoliko se u ovim fazama razvoja uljane repice utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti od 20% infestiranih biljaka (EPPO standard (PP 2/8(1)), preporučuju se hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza.

Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 16.10.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice16.10.2019 7:52Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do prvi list potpuno razvijen (BBCH 01-11). Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Petka, registrovano je prisustvo od 0,3 pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci.

 

slika 1.

 

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 3% biljaka, kao i simptoma oštećenja lista od buvača (Phyllotreta sp.).

 

Zbog izrazito toplog vremena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela pod uljanom repicom jer se očekuje dalji razvoj pomenutih štetočina. Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Fastac 10 EC (a.m.alfa cipermetrin) 0,1 l/ha ili
  • Bifenicus ili Fobos (a.m.bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača i lisnih vaši.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 14.10.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice14.10.2019 14:11Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Vršac usevi uljane repice se nalaze u fazi od kotiledoni listovi potpuno razvijeni do prvi list potpuno razvijen (BBCH 10-11).
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Vatinski put, registrovano je prisustvo od 0,2 pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci.
 
 
 
Takođe, vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 8% biljaka, kao i simptoma oštećenja lista od buvača (Phyllotreta sp.).
 
Za naredni period se prognozira toplo vreme bez padavina, što će pogodovati daljem razvoju pomenutih štetočina, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled parcela pod uljanom repicom.
 
Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Fastac 10 EC (a.m.alfa cipermetrin) 0,1 l/ha ili
  • Bifenicus ili Fobos (a.m.bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača i lisnih vaši.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 10.10.2019 ‎(1)
Zaštita uljane repice10.10.2019 12:29Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, uljana repica se nalazi u fenofazi od kotiledoni listovi potpuno razvijeni do prvi list potpuno razvijen (BBCH 10-11).

 

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Šašinci, registrovano je prisustvo od 0,5 pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci, kao i prisustvo imaga. Na listovima je  uočeno i prisustvo jaja ove štetočine.

 

 

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka uočeno je i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) i lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka.

 

 

U narednom periodu najavljeno je toplo vreme bez padavina koje će prouzrokovati povećanje brojnosti pomenutih štetočina, pa se proizvođačima preporučuje obilazak i pregled parcela.

Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se tretman sa nekim od sledećih insekticida:

 

a.m. lambda-cihalotrin, preparat Grom u količini 0,2-0,25 l/ha

a.m. alfa cipermetrin, preparat Fastac 10 EC u količini 0,1l/ha

a.m.bifentrin, preparat Bifenicus ili Fobos u količini 0,1-0,2 l/ha

 

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača i lisnih vaši.

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next