Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.9.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice21.9.2021 11:10Repičina lisna osa (athalia rosae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza uljane repice: u fazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).
 

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina) setva uljane repice je u našem regionu  na najvećem broju parcela završena u drugoj dekadi septembra meseca. Na pojedinim parcelama na kojima je setva obavljena početkom septembra i usevi su ponikli, registruje se prisustvo više vrsta štetočina:

  • gusenice pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 5% biljaka,
  • tek ispiljene pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 28% biljaka i
  • krilate forme vaši (Aphididae) na do 2% biljaka.
Suvo i toplo vreme je odgovaralo aktivnosti imaga repičine lisne ose i u usevima se registruju tek ispiljene pagusenice te štetočine. S obzirom da su usevi u početnim fenofazama razvoja, za kratko vreme, usled ishrane pagusenica, mogu nastati ozbiljne štete u vidu golobrsta.
 
Pagusenice repičine lisne ose
 
 
Lisne vaši
 

Proizvođačima se preporučuje pregled poniklih useva uljane repice i po postizanju praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2  primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1l/ha ili
  • Grom (lambda cihalotrin) 0,2-0,25l/ha ili
  • Decis 2,5 EC ili Polux ili Konfuzija (deltametin) 0,2-0,3l/ha.

Navedeni insekticidi će imati delovanje i na ostale registrovane štetočine.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 20.9.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice20.9.2021 11:26Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na oko 10% biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), treba sprovesti hemijske mere zaštite upotrebom nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili,

·          Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili,

·          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo  pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 17.9.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice17.9.2021 13:41Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Subotica setva uljane repice je pri kraju. Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 2 lista razvijena ( BBCH 09-12). 

 

 repice - velika slika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo  ispiljenih  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 10% biljaka.

 

 

velika slika
lisne ose - velika slika

Toplo i suvo vreme u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju ove štetočine, a narednih dana se očekuje intenzivno piljenje ove štetočine. Svojom ishranom repičina lisna osa oštećuje listove, i u  početnim fazama razvoja useva mogu prouzrokovati golobrst.

 Hemijski tretman se preporučuje kada brojnost pagusenica dostigne prag štetnosti od 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: 

-       a.m.deltametrin (Decis 2,5 EC,Konfuzija,Polux) u količini 0,3 l/ha ili

-       a.m.lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,25 l/ha ili

-       a.m. alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC) u količini 0,1 l/ha

Na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) na do 5% biljaka. Gore navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 16.9.2021 ‎(2)
Zaštita uljane repice16.9.2021 11:46Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Pančevo,  usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice utvrđeno je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 10% biljaka. Repičina lisna osa najveće štete na uljanoj repici nanosi u početnim fazama razvoja. Ispiljene pagusenice izgrizaju lišće uljane repice i u slučaju jačeg napada mogu dovesti do čitavog golobrsta lišća.

 
 

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak  useva uljane repice i ukoliko se utvrdi prisustvo ove štetočine na nivou praga štetnosti od jedne pagusenica po biljci ili 50 pagusenica na m2, primene isekticidni tretman nekim od navedenih preparata:

Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) - 0,3 l/ha ili

Fastac 10-EC (a.m.alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha.

Region: Pančevo
Zaštita uljane repice16.9.2021 11:35Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja.Setva uljane repice otpočela je polovinom avgusta, te se ti usevi nalaze u fazi četiri razvijena lista (BBCH 14). Usevi iz kasnijih rokova setve nalaze se u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 00-09), dok se na pojedinim parcelama upravo završava setva uljane repice. 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na do 16 % biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

 

Pagusenice repičine lisne ose    Imago repičine lisne ose

U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje pagusenica repičine lisne ose, čemu će pogodovati i prisutne vremenske prilike.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Hemijske mere zaštite treba sprovesti ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), primenom  nekog od registrovanih insekticida:

·        Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili,

·        Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m.deltametrin)u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili,

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin)u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 6 % biljaka.

 

Krilate forme vaši                  Štetočine uljane repice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši, koje osim direktnih šteta mogu biti i vektori veoma destruktivnih fitopatogenih virusa. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, i  to je momenat za sprovođenje hemijskih mera suzbijanja, zbog kontrole viroza.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje vaši.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 15.9.2021 ‎(4)
Zaštita uljane repice15.9.2021 15:02Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od nicanja do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo položenih jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 30% biljaka kao i prisustvo ispiljenih pagusenica pomenute štetočine na 7% biljaka. Toplo i suvo vreme u proteklom periodu pogodovalo je razvoju štetočine, a u narednom periodu se očekuje intenzivnije piljenje larvi.
 
 
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo pagusenica repičine lisne ose i po postizanju praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) sprovođenje mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC; Konfuzija; Polux (deltametrin)u količini 0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (lamda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha ili
  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 10% biljaka.

krilata forma vaši

Vaši su prenosioci raznih fitopatogenih virusa na uljanoj repici i u ovim fazama razvoja prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka kada treba sprovesti mere zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina, ali prema EPPO standardu (PP/2/8(1) u usevu uljane repice mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije deltametrin i lambda-cihalotrin koji su gore navedeni za suzbijanje repičine lisne ose.

Region: Kikinda
Zaštita uljane repice15.9.2021 14:02Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području PIS regionalnog centra Sombor, setva uljane repice je pri kraju. Na lokalitetu Apatin, uljana repica se nalazi u fenofazi dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva je registrovano prisustvo:

- jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 27 % biljaka.

- tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose na do 13 % biljaka.

- krilatih formi vaši (Aphididae) na do 15 % biljaka,  koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

velika slika

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2. Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, primena nekog od sledećih registrovanih  insekticida:

Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin)- 0,3 l/ha ili

Fastac 10-EC (a.m.alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita uljane repice15.9.2021 11:42Repičina lisna osa (athalia rosae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena (09-14 BBCH).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 10% biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine, koje za kratko vreme mogu da pričine značajne štete na mladim biljkama uljane repice. Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

Jaja i larva A.rosae

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: 

o   Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3 l/ha

o   Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

o   Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Takođe je registrovano i prisustvo jaja i larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na oko 5% biljaka. Larve ove štetočine se takođe ishranjuju lisnom masom uljane repice i mogu naneti značajne štete.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje pamukove sovice.

Region: Senta
Zaštita uljane repice15.9.2021 9:10Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području Srbije usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je polaganje jaja i početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Vremenski uslovi u proizvodnji (toplo i suvo vreme) veoma pogoduju razvoju ove štetočine, te se u narednom periodu očekuje intenzivnije piljenje pagusenica.

Najveće štete od ishrane pagusenica nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine i po postizanju praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija

deltametrin

0,2-0,3 l/ha

Grom

lambda-cihalotrin

0,2-0,25 l/ha

Fastac 10 EC

alfa-cipermetrin

0,1 l/ha

 

Takođe, na pojedinim parcelama je registrovano i prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) koje se isto ishranjuju lisnom masom i mogu pričiniti značajne štete, kao i krilatih formi vaši (Aphididae) koje imaju veoma značajnu  ulogu u prenošenju fitopatogenih virusa (u proteklim sezonama je potvrđeno prisustvo virusa žutice postrne repe - Turnip yellows virus, TuYV)). Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 14.9.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice14.9.2021 13:51Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi iz najranijih rokova (kraj avgusta) su u fazi dva lista razvijena (BBCH 12), dok se usevi iz kasnijih rokova nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09). 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 60% biljaka, kao i tek ispiljenih larvi ove štetočine na 4% biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine. Usled povoljnih vremenskih uslova (suvo i toplo vreme) u narednim danima se očekuje intenzivno piljenje pagusenica repičine lisne ose.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 4% biljaka, kao i pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 12% biljaka.

 
 

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next