Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.3.2019 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća od monilioze23.3.2019 9:44Monilioza (monilia laxa)

Na području Srbije, koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena. Registruju se faze od formiranih cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa). Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova. Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

Prema trenutnim prognozama vremena, u pojedinim delovima naše zemlje najavljene su padavine za ponedeljak i utorak. Proizvođačima koštičavog voća se preporučuju redovni pregledi zasada i utvrđivanje faza razvoja biljaka. U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04% - kajsija, breskva, višnja, trešnja, šljiva

Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha – višnja, breskva

Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% - breskva, višnja, šljiva

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Svi regioni
Zaštita koštičavih voćnih vrsta23.3.2019 9:27Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze cvetna loža otvorena­: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

U vreme cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Voćarima se preporučuje da  prate fazu razvoja voća, kao i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, neophodno je obaviti preventivni tretman protiv ovog patogena primenom nekog od navedenih fungicida:

·         Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04%

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.3.2019 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća15.3.2019 13:56Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Pirot koštičave voćne vrste šljiva, višnja i trešnja, se nalaze u različitim fenofazama bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

   

sl. Trešnja                            sl.Šljiva

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i  bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih bakarnih preparata:

Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75%

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.3.2019 ‎(2)
Zaštita trešnje14.3.2019 14:31Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Požarevac, na lokalitetu Zabela, zasad trešnje se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka (BBCH 02).

 

slika 1. 

 

 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i  bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih bakarnih preparata:

 

Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75%

 

Region: Požarevac
Zaštita koštičavog voća14.3.2019 5:17Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Sombor koštičave voćne vrste šljiva i trešnja, se nalaze u različitim fenofazama bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

pupoljci šljive

pupoljci trešnje

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.),  šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) , pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), rogača šljive (Taphrina pruni), kao i bakterioznih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena preparata na bazi bakra:

Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%  ili  Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 – 0,35% ili Blauvit (bakar hidroksid) 0,5-1%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 9.3.2019 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća9.3.2019 20:15Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Vranje koštičave voćne vrste šljiva,kajsija,višnja i trešnja se nalaze se u fazi početak bubrenja pupoljaka (BBCH 01).

 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), rogača šljive (Taphrina pruni), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i  bakterioznih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih bakarnih preparata:

Cuproxat (bakar sulfat) 0,2% - 0,35 %

Blauvit (bakar hidroksid) 0,5-1%

Bakarni oksihlorid-50 (bakar oksihlorid)  0,75%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 8.3.2019 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća8.3.2019 7:47Monilioza (monilia laxa); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Senta koštičave voćne vrste šljiva,višnja i trešnja se nalaze  u različitim fenofazama razvoja, od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (00-03 BBCH).  

fenofaza šljive

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i  bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih bakarnih preparata:

-Blauvit (bakar hidroksid) 0,5-1%

-Bakarni oksihlorid-50 (bakar oksihlorid)  0,75%

-Cuproxat (bakar sulfat) 0,2% - 0,35 %

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 7.3.2019 ‎(5)
Zaštita višnje i trešnje7.3.2019 13:40Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Novi Sad, višnje i trešnje se nalaze u različitim fazama bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.),  šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) kao i bakterioznih oboljenja, preporučuje se primena preparata na bazi bakra:

·         Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%

·         Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 – 0,35%

Region: Novi Sad
Zaštita koštičavog voća7.3.2019 13:24Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Kruševac, koštičave voćne vrste  se nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

  

U zasadima koštičavog voća (kajsija, trešnja i višnja), u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetnih organizama, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman kombinacijom preparata:

Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% ili Cuproxat (a.m. bakarni-sulfat) 0,2-0,35%

+

Galmin ( a.m. minerano ulje) 3-4%.

Region: Kruševac
Zaštita višnje i trešnje7.3.2019 10:34Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Niš, zasadi višnje i trešnje se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog  potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i pegavost  lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii),  proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2 – 0,35%.

Region: Niš
1 - 10 Next