Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća9.11.2022 8:34Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Subotica koštičave voćne vrste (breskva, nektarina trešnja) se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95). 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača: kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), bakterijskih oboljenja i drugih, kada opadne više od 70% lisne mase,  proizvođačima se preporučuje jesenji tretman koštičavog voća nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·     Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·     Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

·      Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·      Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)

ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, na temperaturi vazduha iznad 7°C. Sa ciljem što bolje pokrivenosti biljaka depozitom preparata preporučuje se  sprovođenje tretmana sa većom količinom vode.

Pre hemijskog tretmana, u cilju smanjenja infektivnog potencijala, preporuka je da se mehanički odstrane i unište sve osušene i obolele grane, kao i mumificirani plodovi.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 8.11.2022 ‎(2)
Zaštita višnje8.11.2022 10:42Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Šabac zasadi višanja se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike nalaze u fazama razvoja od  lišće počinje da opada do faze 60 % lišća opalo (BBCH 93-96).

 

Faza razvoja višnje

Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase.

Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal  prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas spp.) i dr.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu uz utrošak što veće količine vode.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75 % ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata)  0,25-0,35 % ili
  • Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) 1-1,5%.

    

Mumificirani plod višnje

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih grana, ali i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka tamo gde je to moguće.

Region: Šabac
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta8.11.2022 7:55Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·        Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

·        Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·        Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)

ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu na temperaturi vazduha iznad 7°C.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 7.11.2022 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća7.11.2022 13:08Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje opadati do 70% listova opalo (BBCH 93-97).

       

     Zasad šljive                  Fenofaza razvoja šljive

Proizvođačima se preporučuje da kada opadne 60 % do 70 % lisne mase sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja);

Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oskihlorid) 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija);

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8% (breskva, šljiva);

Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) 4l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija).

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti kao što su: sušenje cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Pseudomonas spp.) i dr.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, uz primenu velike količine vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Pored hemijskih mera zaštite, proizvođačima se preporučuje  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka i tamo gde je to moguće, sakupljanje i uništavanje opalog lišća i mumificiranih plodova.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.11.2022 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 4.11.2022 10:16Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Sombor koštičave voćne vrste (šljiva, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi starenja i opadanja lišća (BBCH 93-96).

   

velika slika                                                  velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da kada opadne oko 70 % lisne mase, sprovedu preventivni treman koji za cilj ima smanjenje infektivnog potencijala patogena: prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp) , šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) kao bakteriozih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr.

Za tretman se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakar oksihlorid 50(a.m. bakar oksihlorid) 0,75 % ili

-Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) 0,25-0,35% ili

-Grifon ( a.m.bakar-oxihlorid+bakar-hidroksid) 4 l/ha .

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 7°C, sa velikim utroškom vode.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sakupljanje opalog lišća, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 3.11.2022 ‎(4)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta3.11.2022 14:45Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Kragujevac koštičave voćne vrste se u zavisnosti od vrste, sorte, primenjenih agrotehničkih mera i mera zaštite nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja-od početka opadanja lišća (BBCH 93) do svo lišće opalo (BBCH 97).

 

 

U trenutku kada opadne bar 70% lišća preporučuje se fungicidni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakarni oksihlorid)  ...0,75%  ili

Cuproxat (a.m.bakar sulfat) … 0,25-0,35 % ili neki od registrovanih bakarnih preparata.

 

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala za narednu sezonu različitih prouzrokovača gljivičnih oboljenja - kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans); rogača šljive (Taphrina pruni); sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.); šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), ali i bakterioznih oboljenja.

 

Preporučuje se korišćenje veće količine vode (“kupanje” biljaka) sa naročitim fokusom na pregibe grana i slična skrovita mesta. Tretman je optimalno izvršiti u najtoplijem delu dana (na temperaturama većim od 7°C), po mirnom vremenu bez vetra.

 

Uoči tretmana potrebno je ukloniti mumificirane plodove, oštećene i obolele biljne delove.

Region: Kragujevac
Jesenji tretman koštičavog voća3.11.2022 13:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi starenja i opadanja lišća (BBCH 93-96).

Proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za narednu vegetaciju poput prouzrokovača rak-rana i  bakterioznog izumiranja koštičavog voća (Pseudomonas syringe pv.syringe), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i dr, preporučuje tretman sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

Sprovođenje tremana se preporučuje kada opadne oko 70 % lisne mase, po mirnom i tihom vremenu sa većom količinom tečnosti po jedinici površine, tzv.,,bakarno kupanje voća,,

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·       a.m. bakarni oksihlorid, preparat Bakar oksihlorid 50 u konc.0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar oksihlorid + bakar hidroksid, preparat Grifon u količini 4l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar sulfat, preparat Cuproxat u koncentraciji 0,25-0,35 % (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

  • a.m. bakar hidroksid, preparat Everest u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)  ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.
Region: Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta3.11.2022 12:19Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaze koštičavog voća: od početka obezbojavanja lišća do 70 % listova opalo.
 
U zasadima koštičavog voća kada je 60-70 % lisne mase opalo preporučuje se primena preparata na bazi bakra. Cilj ovog tretmana je smanjenje infektivnog potencijala patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (stigmina carpophila), pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae).
 
 
 
 
Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i mirnom vremenu bez vetra sa većom količinom vode, nekim od sledećih registrovanih preparata:
  • Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid)-0,75 %(šljiva, trešnja, višnja, kajsija)
  • Cuproxat (bakar-sulfat)-0,2-0,35 % (šljiva, trešnja, višnja)    
  • Everest (bakar-hidroksid)-0,6 % (šljiva, višnja)
  • Grifon (bakar-oksihlorid)-4 l/ha (šljiva, trešnja, kajsija).

Pored hemijskih mera od velikog su značaja i mehaničke mere koje takođe imaju za cilj smanjenje infektivnog potencijala padogen: sakupljanje i uništavanje opalog lišća, uklanjanje mumificiranih plodova, orezivanje polomljenih i obolelih grana.

Region: Vršac
Jesnji tretman trešnje3.11.2022 8:16Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području rada Zlatiborskog okruga zasadi trešnje se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od lišće se počinje obezbojavati do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).

U ovom periodu, preporuka je tretiranje zasada preparatima na bazi bakra koji imaju širok spektar delovanja na patogene koji prezimljavaju u rak ranama, pupoljcima, pukotinama kore, obolelim delovima stabla. Najznačajniji od njih su prouzrokovač sušenja cvetova i grančica i truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), prouzrokovači bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i drugi.

Preporuka je da se tretman sprovede kada opadne oko 70% lisne mase, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakar oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
-Everest (Cu iz bakar -hidroksida)  u koncentraciji 0,6-0,8% ili
-Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili
-Grifon
( bakar oksihlorid i bakar hidroksid) u količini 4 l/ha.


Tretiranje treba obaviti sa većom količinom tečnosti, tako da stabla budu okupana do osnove i najtanjih grančica, po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C.

Takođe, važne su i sanitarne mere,  kao što je orezivanje i uklanjanje  obolelih i polomljenih grana, uklanjanje opalog lišća, trulih i mumificiranih plodova, koji predstavljaju izvore zaraze za narednu godinu.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 2.11.2022 ‎(5)
Jeseni tretman šljive i trešnje2.11.2022 13:03Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Požarevac koštičavo voće (šljiva i trešnja) se nalaze, u zavisnosti od vrste, lokaliteta i sortimenta, u fazi od lišće počinje opadati do 50% lišća je žuto i opalo (BBCH 93-95).

Proizvođačima se preporučuje jesenji tretman koštičavog voća, kada opadne 70% lisne mase, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

-          Everest (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji  0,6-0,8% ili

-          Cuproxat (a.m. bakar sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

-          Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4l/ha.

Ovim tretmanom smanjuje se infektivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr.

Izvođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu, na temperaturi vazduha iznad 7°C, sa velikim utroškom vode kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera zaštite treba sprovesti i agrotehničke mere kao što su rezidba i ukljanjanje zaraženih grana, sakupljanje i uništavanje opalog lišca i mumificiranih plodova, jer su to mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Region: Požarevac
1 - 10 Next