Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 31.3.2020 ‎(4)
Zaštita višnje31.3.2020 14:10Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Niš, zasadi višnje se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, nalaze u fazi vidljivi pojedinačno formirani cvetni popoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama, zelene ljuspice neznatno otvorene (BBCH 55) do faze cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele, još uvek zatvoreni (BBCH 57)

Velika slika

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja ova voćna vrsta je osetljiva na infekciju  gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak zasada radi utvrđivanja  fenofaze razvoja, kao i praćenje vremenske prognoze. Takođe se preporučuje primena hemijskih mera zaštite u fazama početka cvetanja koštičavog voća, pre najavljenih padavina, primenom nekog od fungicida:

Chorus 50 WG u dozi  0,3 kg/ha (a.m. ciprodinil) ili

Ciprodex u koncentraciji od 0,05% (a.m. ciprodinil) ili

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi od 0,562-0,75 kg/ha.

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati upustva za upotrebu i preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Niš
Zaštita trešnje31.3.2020 11:05Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Užice, zasadi trešnje i višnje se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi vidljivi pojedinačno formirani cvetni popoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama, zelene ljuspice neznatno otvorene (BBCH 55) do faze cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje, još uvek zatvoreni (BBCH 57).


Velika slika


 

U narednom periodu se očekuje početak cvetanja, kada su trešnja i višnja osetljive na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i rodnih grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje praćenje faze razvoja voća, kao i vremensku prognozu.

 

U cilju sprečavanja ostvarivanja infekcija od navedenog patogena, od faze početka cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

  • Chorus 50 WG u dozi  0,3 kg/ha (a.m.ciprodinil) ili
  • Ciprodex u koncentraciji od 0,05% (a.m.ciprodinil) ili
  • Signum (a.m. boskalid i piraklostrobin) u dozi od 0,562-0,75 kg/ha

Tretman treba obaviti po mirnom vremenu, bez vetra. Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati upustva za upotrebu i preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača. 

Region: Užice
Zaštita koštičavog voća31.3.2020 8:57Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Bačka Topola koštičave voćne vrste (šljiva, trešnja)nalaze se  u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama cvetanja: od faze prvi cvetovi otvoreni , do faze  punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

Fenofaza šljive               Fenofaza trešnje

Tokom cvetanja i u vlažnim uslovima koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje redovno praćenje fenofaza razvoja koštičavog voća, kao i vremenskih prilika. Hemijske mere zaštite neophodno je sprovesti pre najavljenih padavina primenom nekog od registrovanih fungicida:

·    Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha

·    Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Bačka Topola
Zaštita koštičavog voća31.3.2020 6:34Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi trešnje, višnje i šljive nalaze se u različitim fenofazama, od faze vidljivi pojedinačno formirani cvetni popoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; zelene ljuspice neznatno otvorene (BBCH 55) do faze cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje (još uvek zatvoreni) (BBCH 57).

Koštičave voćne vrste su u fazi cvetanja osetljive na prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica koštičavog voća (Monilia laxa).  Proizvođačima se preporučuje praćenje faze razvoja voća, kao i vremenske prognoze. U cilju sprečavanja ostvarivanja infekcija, pre najavljenih padavina, u fazi početka cvetanja, preporuka je primena  nekog od navedenih fungicida:

-Signum (a.m. boskalid i piraklostrobin) u dozi od 0,562-0,75 kg/ha ili

-Ciprodex u koncentraciji od 0,05% (a.m.ciprodinil) ili

 -Chorus 50 WG u dozi  0,3 kg/ha (a.m.ciprodinil).

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 30.3.2020 ‎(4)
Zaštita trešnje i šljive 30.3.2020 20:37Monilioza (monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma zasadi trešnje i šljive, zavisno od sortimenta i lokaliteta, nalaze se u različitim fazama:

 

Trešnja- od  pucanja cvetnih pupoljaka (ljuspice se odvajaju, vidljivi delovi svetlo zelenih pupoljaka) do početnih faza cvetanja  (53-61 BBCH)

 

velika slika

 

Šljiva- od zatvorenih cvetnih pupoljaka sa neznatno otvorenum zelenim ljuspicama, do početnih faza cvetanja  (55-61 BBCH)

 

velika slika

 

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na infekciju  gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

 

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak zasada radi utvrđivanja  fenofaze razvoja, kao i praćenje vremenske prognoze. Hemijske mere zaštite u periodu cvetanja  neophodno je sprovesti pre najavljenih padavina nekim od registrovanih fungicida:

 

 (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG 0,05% ili

 

(a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridrzavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća30.3.2020 17:08Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do punog cvetanja (BBCH 65).

U fazama cvetanja i u vlažnim uslovima koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). Proizvođačima se preporučuje redovno praćenje fenofaza razvoja koštičavog voća, kao i vremenske prognoze. Hemijske mere zaštite neophodno je sprovesti pre najavljenih padavina primenom nekog od registrovanih fungicida:

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida treba se pridrzavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Zaštita koštičavih voćnih vrsta30.3.2020 15:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na teritoriji RC Kragujevac koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja.
 
Breskve i nektarine su u punom cvetanju (BBCH 65), šljive se u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazama od prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59) do početak cvetanja (BBCH 61). Višnje su u fazi pucanja pupoljaka (BBCH 53).
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada koštičavog voća i utvrđivanje fenofaze razvoja, kao i paraćenje vremenske prognoze. U cvetanju, u slučaju povoljnih uslova, odnosno padavina, može doći do ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem monilioze ili sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). U cilju preventivne zaštite uoči predviđenih padavina, preporuka je fungicidni tretman nekim od preparata:
 
Ciprodex (a.m ciprodinil) … 0,05%
Signum (a.m.boskalid, piraklostrobin) ... 0,5-0,75kg/h
 
Prilikom hemijskih tretmana potrebno je pridržavati se uputstva za upotrebu pesticida i sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.
Region: Kragujevac
Zaštita koštičavog voća30.3.2020 15:00Monilioza (monilia laxa)

Na području rada RC Valjevo koštičave voćne vrste (breskva, šljiva i trešnja) nalaze se u različitim fazama cvetanja.

Faza razvoja breskve

U fazama cvetanja i u uslovima visoke vlažnosti može doći do infekcije koštičavog voća prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite u fazama cvetanja koštičavog voća, pre najavljenih padavina, primenom nekog od fungicida:

·       Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili

·       Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 29.3.2020 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća29.3.2020 14:37Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Smederevo zasadi trešnje i šljive se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

Za naredni period najavljeno je veoma promenljivo vreme, smenjivaće se topli dani i dani kada su prognozirane padavine. U fazama cvetanja koštičavog voća i u uslovima visoke vlažnosti,  može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa).

 

U cilju zaštite koštičavog voća od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica veoma su važne preventivne mere, jer ukoliko dođe do infekcije, dalji razvoj i širenje ove gljive nemoguće je sprečiti upotrebom fungicida.

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da redovno obilaze svoje voćnjake i da pred padavine, u fazama cvetanja koštičavog voća, sprovedu tretman primenom nekog od fungicida:

 

Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05%

Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil) 0,03-0,05%

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,5-0,75kg/h

 

Mere zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu. Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 28.3.2020 ‎(1)
Zaštita trešnje i višnje28.3.2020 13:30Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot zasadi trešnje i višnje se nalaze u različitim fazama početka cvetanja, od faze pucanje pupoljaka: ljuspice se odvajaju, vidljivi delovi svetlo zelenih pupoljaka (BBCH 53), do faze čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena; izdvajaju se pojedinačni cvetovi (BBCH 56).

U narednim danima se očekuje ulazak trešnje i višnje  u intenzivno cvetanje. U vreme cvetanja ove voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Voćarima se preporučuje da  prate fazu razvoja voća, kao i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, preporuka je da se sprovede preventivni tretman protiv ovog patogena nekim od navedenih fungicida:

·      Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha ili

·      Ciprodex, Chorus 50WG (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Pirot
1 - 10 Next