Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 16.7.2018 23:02Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
 

 

velika slika

 

 

Na terenu RC Ruma, na teritoriji opštine Inđija (lokaliteti: Inđija, Ljukovo, Novi Slankamen i Slankamenački Vinogradi), registrovano je prisustvo  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Pri poslednjim pregledima lovnih klopki postavljenih u zasade maline, kupine, breskve, višnje, i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki (od pojedinačnih primeraka do 15 na nedeljnom nivou). Vizuelnim pregledom zapuštenih zasada maline u unutrašnjosti plodova uočeno je prisustvo larvi.

 

Na lokalitetima Ruma, Irig i Rivica u lovnim klopkama se za sada ne beleže ulovi ove štetočine.

 

 Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Bez obzira na trenutne niske brojnosti sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana)

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

 

-hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 5.7.2018 ‎(1)
Zaštita višnje i trešnje5.7.2018 10:47Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin berba trešnje i višanje je završena (BBCH 91).

Nestabilno vreme praćeno padavinama koje je najavljeno za vikend, stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Pomenuti patogen može izazvati prevremeno opadanje listova tokom leta i defolijaciju, koja dovodi do manjeg formiranja rodnih pupoljaka za narednu godinu i iznurivanja voćaka što može dovesti do izmrzavanje biljaka tokom zime.

U cilju sprečavanja zaraze pomenutim patogenom, proizvođačima se preporučuje da posle berbe, a pre narednih padavina izvrše fungicidni tretman preparatom :

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% ili

Mankogal  80 (a.m. mankozeb) 0,025 %.

pegavost lišća višnje i trešnje

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 3.7.2018 ‎(1)
Zaštita višnje posle berbe3.7.2018 12:37Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja  RC Niš berba višanja je završena.

Nestabilne vremenske prilike i velike količine padavina pogoduju razvoju i širenju infekcije prouzrokovačem pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Prisutna infekcija na listu i povoljne vremenske prilike mogu izazvati defolijaciju napadnutih stabala. Prevremeno opadanje lišća tokom leta može negativno uticati na prezimljavanje i značajno umanjiti rod u narednoj godini.

velika slika

Preporuka proizvođačima u cilju očuvanja lisne mase  je primena fungicida pred naredne padavine:

-          Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% ili

-         Mankogal 80 ili Dithane M 45 (a.m.mankozeb) 0,2-0,25%.

U pojedinim zasadima u regionu registrovano je prisustvo imaga i larvi žilogriza (Capnodis tenebrionis) i imaga šiljokrilca (Perotis lugubris).

imago žilogriza (velika slika)

U cilju njihovog suzbijanja primeniti mehaničke, agrotehničke i hemijske mere borbe:

-          sakupljanje odraslih jedinki u cilju smanjenja brojnosti populacije,

-          lovne klopke (postavljanje posuda svetlijih boja sa voćnim sokom),

-          uklanjanje zaraženih i osušenih stabla sa korenom i njihovo spaljivanje, a rupu nakon vađenja istretirati zemljišnim insekticidom,

-          zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla PVC folijom u cilju sprečavanja ženki da odlože jaja,

-          suzbijanje imaga primenom insekticida Pyrinex 48 SC, Kozma 0,1-0,15% , Radar 300 EC 0,15-0,25% (a.m. hlorpirifos).

-          obrada zemljišta, navodnjavanje u cilju smanjenja brojnosti ispiljenih larvi,

-          upotreba zdravog sadnog materijala,

-          pri podizanju novih zasada, primena zemljišnih insekticida u iskopane jame

-          prvih godina razvoja voćaka tretiranje zemljišta 50 cm do 1 m oko stabala insekticidima uz njihovu inkorporaciju u površinski sloj zemljišta u periodu polaganja jaja, piljenja larvi

-          odmaranje zemljišta (na iskrčenim parcelama 3-5 godina ne podizati voćnjak).

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 28.6.2018 ‎(3)
Zaštita višnje i trešnje28.6.2018 15:17Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Leskovac, berba trešnje je završena, a berba višnje je pri kraju.

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima višnje registrovani su simptomi pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

pegavost lista višnje sl.1

velika slika

pegavost lista višnje sl.2

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama pogoduju širenju infekcije. U povoljnim uslovima, u početku sitne purpurne pege na licu lista se brzo šire i zahvataju veću površinu. Inficirani listovi žute i prevremeno opadaju. Prevremena defolijacija se negativno odražava na prezimljavanje voćaka i rodnost u narednoj godini. U vlažnim uslovima na pegama se javlja beličasta prevlaka sporonosnih organa gljive, koji se putem kiša i vazdušnih struja šire od lista do lista, ostvarujući sekundarne infekcije.

U cilju očuvanja lisne mase i dobre kondicije zasada, neophodno je i nakon berbe nastaviti sa zaštitom. Posle berbe, a pre narednih padavina preporučuje se primena nekog od fungicida:

(a.m. mankozeb) Mankogal 80, Dithane M 45 0,25% ili

(a.m. dodin) Agrodin 65 WP 0,1%

Region: Leskovac
Zaštita višnje i trešnje 28.6.2018 15:13Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Žilogriz (Capnodis tenebrionis)
 U regionu južnog Banata berba višnje i trešnje je uglavnom završena.
 Posle berbe je u zasadima ovih koštičavih voćnih vrsta preporuka da se nastavi sa primenom fungicida u cilju zaštite protiv patogena prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella jaapii).Učestale padavine koje su pratile prethodni period su doprinele  širenju ovog obolenja i u zasadima se rigistruje prisustvo simptoma  na listovima.Usled intenzivne infekcije može doći do prevremenog opadanja listova.
 
Simptom pegavosti na listu
 
Preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:
  • Mankogal 80 ili Dithane M 45 (a.m.mankozeb) 0,2-0,25% ili
  • Agrodin 65 WP ili Dodine S 65 (a.m.dodin) 0,1%

Takođe podsećamo proizvođače da je u regionu registrovano prisustvo štetočina koštičavih voćnih vrsta: žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris).Posle berbe je u cilju njihovog suzbijanja potrebno nastaviti sa primenom agrotehničkih i hemijskih mera borbe koje su date u  prilogu.

Region: Vršac
Zaštita višnje i trešnje28.6.2018 13:59Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Vranje završena je berba trešnje i višnje.

Realizovane padavine u  predhodnom periodu i najavljene padavine u narednom period stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije  gljivom Blumeriella jaapii koja prouzrokuje pegavosti lista višnje i trešnje.

               sl.1

Proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja zaraza ovim patogenom posle berbe, a pre narednih padavina,  sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicidia:

Dithane M 45, Mankogal 80  (a.m.mankozeb) 0,2-0,25%

Agrodin 65 WP, Dodine S-65 (a.m.dodin) 0,1%

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 25.6.2018 ‎(1)
Tretman u višnjama25.6.2018 15:26Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Zrenjanin berba višanja je u toku ili je završena (BBCH 89).

Nestabilne vremenske prilike i velike količine padavina pogoduju širenju infekcije od strane prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Usled napada ovog patogena može doći do prevremenog opadanja lista tokom leta i defolijacije, što se negativno odražava na prezimljavanje biljaka, kao i na rodnost naredne godine.

Preporuka proizvođačima je da nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena. Pred najavljene padavine sprovesti hemijske mere zaštite fungicidom:

Mankogal – 80 (a.m. mankozeb) 0,025 %

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.6.2018 ‎(1)
Zaštita višnje i trešnje23.6.2018 13:17Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terotoriji RC Smederevo završena je berba trešnje, dok je berba višanja u toku (BBCH 87-91).

Nestabilno vreme će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Simptomi ove bolesti mogu se naći na licu lista gde se razvijaju sitne crvenoljubičaste pege i na naličju lista gde se na mestu pege razvija svetla naslaga letnjih konidija. Kada sa na jednom listu nalazi veliki broj pega on poprimi crvenkasto žutu boju i već krajem jula i početkom avgusta može doći do potpune defolijacije. Uticaj kasnijih zaraza i prerane defolijacije lišća negativno se odražava na prezimljavanje biljaka kao i na rodnost u narednoj godini.

Pred najavljenje padavine a nakon obavljene berbe neophodno je sprovesti fungicidni tretman primenom preparata na bazi aktivne materije mankozeb:

Mankogal 80, Bevesan 45 M, Dithane M 45 u koncentraciji 0,2-0,25%.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 22.6.2018 ‎(1)
Zaštita trešnje i višnje22.6.2018 10:57Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Šabac, berba trešnje je završena, a berba višnje je pri kraju.

U proteklom periodu imali smo nestabilno vreme sa obilnim padavinama. Nastavlja se period nestabilnog vremena, što će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Pegavost lista višnje i trešnje je izuzetno opasna bolest, jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta i defolijaciju napadnutih stabala.

Prevremeno opadanje lista može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka u tekućoj sezoni što je za njih pogubno u momentu kada nastupi zima. Ako do cvetanja i ne dođe, moguće je da će rod sledeće godine biti izuzetno umanjen jer biljka nije imala list kojim bi se hranila,  i pupoljke koji su rodni.

Proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja zaraza ovim patogenom posle berbe urade tretman nekim od registrovanih fungicidima na bazi  a.m.mankozeba (Dithane, Mankogal), a.m.dodina (Agrodin, Dodine S-65),  ili fungicidima na bazi bakra. Tretmane izvršiti posle berbe, pre narednih padavina.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 20.6.2018 ‎(3)
Zaštita višnje20.6.2018 15:27Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja  RC Bačka Topola  berba višanja je u toku ili je završena.

Zasad višnje

Prisutno nestabilno vreme sa obilnim padavinama koje se očekuju i u narednom periodu, usloviće  ostvarenje povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje zaštita zasada protiv ovog patogena  nakon berbe, a pre narednih padavina, nekim od sl. preparata (a.m.mankozeb): Mankogal 80, Dithane M 45,u koncentraciji  0,025 %.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next