Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.3.2023 ‎(9)
Zaštita zasada koštičavog voća29.3.2023 15:35Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi šljive se, u zavisnosi od sortimenta, nalaze u vazi od cvetna loža zatvorena do punog cvetanja (BBCH 56-65).

 

 

Zasadi breskve su u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

 

Zasadi trešnje se nalaze u fazi otvoreno oko 30% cvetova (BBCH 63).

 

Na području Kolubarskog okruga padavine se najavljuju od vikenda. Najavljene padavine uz osetljivu fazu cvetanja koštičavog voća mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije cveta patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, pre najavljenih padavina u svim zasadima koštičavog voća koji su u fazi cvetanja.

Preporučeni tetman bi trebalo spovesti nekim od registrovanih preparata u zasadu:

Šljive

·         Duofen 1,5 l/ha, Funomil ili Topsin (a.m.tiofanat metil) u koncentraciji primene 0,07% ili

·         Akord, Lira, Folicur 250 EW ili Orius 25 EW (a.m.tebukonazol) u količini primene 0,75l/ha ili

·         Sekvenca (a.m difenokonazol) u  količini primene 0,2 l/ha ili

·         Indar (a.m difenokonazol) u količini primene 1-1.5 l/ha ili

·         Ciprodex ili Neon 0,05%, Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil)  u količini primene 0,3- 0,5 kg/ha.

Trešnje

·         Luminis ili Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini primene 0,562-0,75 kg/ha ili

·         Cormax (a.m. ciprodinil) u količini primene 0,2 kg/ha ili

·         Pehar (a.m. pirimetanil) u količini primene 2 l/ha ili

·         Tebukon 250 EW(a.m. tebukonazol) u količini primene 0,75 l/ha.

Breskve

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini primene 0,562- 0,75 kg/ha  ili

·         Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05% ili Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) u količini primene 0,3- 0,5 kg/ha ili

·         Pehar (a.m.pirimetanil) u količini primene 2 l/ha ili   

·         Akord ili Lira  (a.m. tebukonazol) u količini primene 0,75 l/ha ili

·         Duofen 1,5 l/ha ili Funomil (a.m. tiofanat-metil) u koncentraciji 0,07%,

 

Strogo je zabranjena upotreba insekticida u toku cvetanja. Veoma je važno  da se prilikom sprovođenja hemijskih tretmana preduzmu sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Valjevo
Zaštita koštičavih voćnih vrsta29.3.2023 15:08Monilioza (Monilia laxa)

Na terenu RC Kragujevac koštičave voćne vrste nalaze se u različitim fazama cvetanja.

 

Breskve i nektarine nalaze se u fazi puno cvetanje (BBCH 65),

Šljive, u zavisnosti od sortimenta, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59, Stenlej) do puno cvetanje (BBCH 65, Čačanska rana)

Višnje, od faze belih balona do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

 

 

 

Kako je za subotu najavljen kišni period koji će da potraje nekoliko dana, mogli bi se stvoriti povoljni uslovi za infekciju gljivom prouzrokovačem cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa) jer je period cvetanja kritičan kad je mogućnost infekcije pomenutim patogenom u pitanju.

 

Stoga se može preporučiti fungicidni tretman uoči padavina nekim od preparata:

 

Duofen (a.m tiofanat metil) … 1,5 l/ha (registrovan u šljivi i breskvi) ili

Funomil (a.m tiofanat metil) … 0,07%  (registrovan u šljivi, breskvi i višnji) ili

Akord (a.m tebukonazol) … 0,75% (registrovan u šljivi, breskvi i višnji) ili

Signum (a.m boskald, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (registrovan u breskvi i višnji) ili

Diverto (a.m ciprodinil) … 0,5 l/ha (registrovan u šljivi, breskvi i višnji) ili neki drugi od registrovanih fungicida.

 

U vreme cvetanja primena insekticida je zabranjena! Prilikom primene pesticida potrebno je pridržavati se uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere radi zaštite pčela i drugih polinatora.

Region: Kragujevac
Zaštita trešnje29.3.2023 14:19Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Pirot, trešnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja. Od faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

 

(fenofaza trešnje)

Prognozirane visoke dnevne temperature u narednih par dana ubrzaće razvoj biljaka i cvetanje trešnje. Od subote su za naš region najavljene padavine, koje u osetljivoj fazi cvetanja mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova trešnje prouzrokovačem sušenja grana, grančica i cvetova koštičavog voća (Monilinia laxa).

Preporučuje se sprovođenje tretmana, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

  • Luminis, Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili
  • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha ili
  • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha ili
  • Tebukon 250 EW (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu, bez vetra.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena. Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite polinatora.

Region: Pirot
Zaštita koštičavog voća 29.3.2023 13:37Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazama pred cvetanje ili u različitim fazama cvetanja i precvetavanja (55-69 BBCH).

 

velika slika

 

 

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičavih voćnih vrsta postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). 

 

S obzirom na najavljeni kišni period od vikenda,  u zasadima koji se nalaze u fazama cvetanja,  u cilju zaštite od ovog patogena, pred najavljene padavine se preporučuje preventivna primena nekog od registrovanih fungicida.

 

  Breskva i nektarina:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05% ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,

·         (a.m.pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,

·         (a.m. tiofanat-metil) Duofen 1,5 l/ha ili Funomil 0,07%,

·         (a.m. tebukonazol) Akord ili Lira  0,75 l/ha.

 Kajsija:

·         (a.m.ciprodinil+fludioksonil) Atlas 0,8- 1 kg/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562- 0,75 kg/ha,

·         Sekvenca (a.m difenokonazol) 0,03%.

  

      Šljiva:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex ili Neon 0,05%, Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Duofen 1,5 l/ha, Funomil ili Topsin 0,07%,

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW ili Orius 25 EW 0,75l/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha,

·         (a.m.fenbukonazol) Indar 5 EW 1-1,5l/ha.

 

     Višnja:

·         (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m.tiofanat metil) Funomil 0,07%  ili Galofungin T 0,05 %, 

·         (a.m.tebukonazol) Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW, Riza 250 EC ili Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m boskalid+piraklostrobin) Signum, Luminis ili Attica 0,562-0,75 kg/ha,

·         (a.m difenokonazol) Sekvenca 0,2 l/ha.

Trešnja:

·         (a.m. ciprodinil) Cormax 0,2 kg/ha,

·         (a.m. pirimetanil) Pehar 2 l/ha,

·         (a.m. tebukonazol) Tebukon 250 EW 0,75 l/ha,

·         (a.m. boskalid+piraklostrobin) Luminis ili Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Kod voćnih vrsta/sorti breskve i kajsije koje se nalaze u fazi precvetavanja i formiranja plodnika u cilju zaštite formirane lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% ili na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M 45) u koncentraciji 0,2-0,25%.

 

U zasadima breskve i nektarine, vizuelnim pregledom i metodom otresanja grančica, tokom prethodne nedelje, kada je otpočelo cvetanje, registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). /prilog/

 

Sa porastom temperature očekuje se i njihovo masovnije prisustvo u zasadima. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina, u fazi precvetavanja i početka formiranja plodnika kad nema prisustva oprašivača,  preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·         Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% ili

·         Delegate (spinetoram) u količini 0,3 kg/ha.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Region: Ruma
Zaštita šljive i trešnje29.3.2023 12:48Monilioza (Monilia laxa)
Zasadi  šljive i trešnje se u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fenofazama od cvetna loža zatvorena do punog cvetanja (BBCH 56-65).
 
Ove koštičave voćne vrste su osetljive na patogena prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Do infekcije dolazi u fenofazi cvetanja uz prisustvo padavina.
 
Kako su za naš region najavljene padavine od petka, proizvođačima se preporučuje da u svojim zasadima koji su u fazi cvetanja, pre padavina, primene neke od registrovanih fungicida:
  • Ciprodex,Neon,Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,5l/ha
  • Cormax (ciprodinil) 0,2kg/ha
 
 
Prilikom primene fungicida treba preduzeti sve mere za zaštitu oprašivača i pridržavati se uputstva za upotrebu.
Region: Vršac
Zaštita koštičavog voća od prouzrokovača monilioze29.3.2023 11:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području Srbije koštičavo voće se nalazi u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i eskpozicije terena.

Kajsije se nalaze u fazi od punog cvetanja do početka formiranja ploda. Breskve i nektarine su u fazi od početka cvetanja do precvetavanja, a šljiva, trešnja i višnja su u fazi od pojave cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

Za područje neše zemlje se od subote najavljuje višednevni kišni period. U fazama cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti može doći do infekcije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Ukoliko dođe do ostvarenja infekcije navedenim patogenom nije moguće sprečiti dalji razvoj bolesti, te je za zaštitu koštičavog voća od ključnog značaja primena preventivnih mera zaštite.

U svim zasadima koštičavog voća koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Ciprodex (ciprodinil) 0,05%, Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha, Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha, Diverto (ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha, Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha ili

·        Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili

·        Akord, Lira, Tebukon 250 EW (tebukonazol) 0,75 l/ha.

S obzirom da je u toku cvetanje i oprašivanje voća veoma je važno preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!
 
Region: Svi regioni
Zaštita koštičavog voća29.3.2023 9:59Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi koštičavog voća (šljiva, trešnja, višnja) se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja cveta, od početka otvaranja cveta do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 55-60).

U fazi cvetanja i vlažnim uslovima sredine koštičavo voće je osetljivo na infekcije patogenom prouzrokovačem sušenja grana, grančica i cvetova koštičavog voća (Monilia laxa). Za vikend se za područje rada RC Zaječar najavljuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija cvetova ovim patogenom.

Proizvođačima čiji se zasadi nalaze u osetljivim fazama cvetanja preporučuje se da, pre najavljenih padavina, sprovedu preventivni tretman svojih zasada jednim od registrovanih preparata:

Za šljivu:

-Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili

-Neon (a.m.ciprodinil) u količini 0,5l/ha ili

-Chorus 50WG (a.m.ciprodinil) u količini od 0,3-0,5kg/ha ili

-Akord, Lira (a.m.tebukonazol) u količini 0,75l/ha.

Za trešnju:

-Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75kg/ha ili

-Cormaks (a.m.ciprodinil) u količini 0,2kg/ha .

Za višnju:

-Cormax (a.m.ciprodinil) u količini 0,2kg/ha ili

-Chorus 50WG (a.m.ciprodinil) u količini 0,3-0,5kg/ha ili

-Akord, Lira (a.m.tebukonazol) u količini 0,75l/ha.

Prilikom hemijskog tretmana treba se pridržavati uputstva proizvođača o upotrebi preparata i preduzeti mere za zaštitu pčela i drugih oprašivača.

Region: Zaječar
Zaštita šljive i višnje29.3.2023 8:59Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Šabac zasadi šljiva i višanja se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama razvoja: od početka cvetanja; vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci, zelene ljuspice neznatno otvorene do faze  oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 55-61).

 

    

 

Porast temperature narednih dana ubrzaće cvetanje, a  padavine koje su u najavi od subote mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Infekcija ovim patogenom se ostvaruje u vlažnim uslovima preko žiga tučka u vreme cvetanja koštičavog voća, stoga se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman nekim od registrovanih preparata:

  • Signum (boskalid+piraklostrobin ) u količini primene 0,562-0,75 kg/ha ili
  • Ciprodex(a.m. ciprodinil ) u koncentraciji od 0,05% ; Chorus 50WG (a.m. ciprodinil) u koncentraciji  0,3 kg/ha; Neon (a.m. ciprodinil )  u količini primene 0,5L/ha  ili
  • Akord , Lira, Orius (tebukonazol) u količini primene 0,75L/ha ili
  • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini primene 2L/ha

U vreme cvetanja zabranjena je upotreba insekticida! Prilikom primene preparata treba se pridržavati uputstva proizvođača, vodeći računa o zaštiti pčela i drugih polinatora!

 

Region: Šabac
Zaštita koštičavog voća 29.3.2023 8:42Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Sombor zasadi  koštičavog voća se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama :

- šljiva su nalazi u fazi početka cvetanja –pojedinačni cvetovi bele boje, još uvek zatvoreni, do faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 56-59).

-trešnja se nalazi u fazi  početka cvetanja –vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama do čašične latice se produžuju; cvetna loža zatvorena; izdvajaju se pojedinačni cvetovi (BBCH 55-56).

   

pupoljci šljive                             pupoljci trešnje

U fazi cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana  i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Za područje delovanja RC Sombor od subote se najavljuju  padavine koje u fazi cvetanja koštičavog voća mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju cvetova navedenim patogenom.

U zasadima šljive i trešnje koji se nalaze u fazama cvetanja, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena registrovanih fungicida:

·         Ciprodex (a.m. ciprodinil)  0,05% ili

·         Chorus (a.m. ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha

·         Signum ( a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili,

·         Pehar ( a.m. pirimetanil) 2 l/ha.

U periodu cvetanja voća je zabranjena primena insekticida!

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 28.3.2023 ‎(4)
Zaštita višnje28.3.2023 14:43Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Vrbas, višnje se nalaze se u fenofazi početka cvetanja, vidljivi pojedinačni cvetni pupoljci, još zatvoreni (BBCH 55).

faza višnje

Od petka se prognoziraju padavine, koje u fazi cvetanja, mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekcije cvetova višnje prouzrokovačem sušenja grančica i cvetova koštičavog voća ( Monilia laxa).

Sprovođenje tretmana se preporučuje pre najavljenih padavina, po mirnom vremenu, bez vetra nekim od registrovanih fungicida:

·         Orius 25 EW, Folicur 250 EW, Lira (a.m.tebukonazol), u količini 0,75 l/ha ili

      ·      Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon, (a.m.ciprodinil), u dozi 0,05%

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Vrbas
1 - 10 Next