Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2018 ‎(1)
Zaštita višnje i trešnje23.5.2018 10:04Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Vranje zasadi višnje i trešnje se nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do faze plod zreo za branje  (BBCH 81-87).

Velika slika

Najavljene padavine povećavaju rizik od infekcije plodova prouzrokovačem mrke truleži ploda Monilinia fructigena.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da u cilju zaštite izvrše tretman fungicidima :

Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) 0,5-0,6 l/ha /7 dana karenca   ili

Signum (boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha /14 dana karenca

Velika slika

Na feromonskim klopkama se beleži ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

Preporučuje se primena insekticida :

Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (deltametrina ) 0,05-0,07%  karenca 14 dana.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 22.5.2018 ‎(1)
Zaštita trešnje22.5.2018 15:02Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Dubona, zasadi višnje i trešnje se  nalaze u fenofazi po BBCH skali 81-87 (od početka obojavanja ploda do faze plod zreo za branje).

 

 

Sl 1 Trešnja Dubona

 

 

Najavljeno nestabilno vreme sa pljuskovima omogućiće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem mrke truleži ploda (Monilinia fructigena).  Proizvođačima se preporučuje  primena fungicida Signum (boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha /14 dana karenca/ ili Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) 0,5-0,6 l/ha /7 dana karenca/ pre najavaljenih padavina.  

 

Na feromonskim klopkama se beleže ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

 

 

Sl 2 Trešnjina muva

 

Preporučuje se primena insekticida na bazi deltametrina: Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux 0,05-0,07% (karenca 14 dana).
Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 21.5.2018 ‎(1)
Zaštita višnje21.5.2018 10:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)
Višnje sorte Oblačinska, koja je dominantna  u regionu koji pokriva RC Vršac, nalazi se u fazi od plod oko 70% krajnje veličine do početka obojavanja ploda (BBCH 77-81).
Na feromonskim klopkama se beleže ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). S obzirom da  zasadi ulaze u fenofazu obojavanja ploda, preporučuje se primena insekticida u cilju suzbijanja imaga pre nego što ženke polože jaja u plodove:
  • Decis 2,5 EC (a.m.lambda cihalotrin)
Imaga trešnjine muve na klopci
 
S obzirom na nestabilne vremenske prilike i lokalne padavine, u cilju zaštite zasada od prouzrokovača pegavosti lišća (Blumeriella jaapii) i mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), preporučuje se primena fungicida:
  • Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,75kg/ha - karenca 14 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 20.5.2018 ‎(2)
Zaštita trešnje 20.5.2018 23:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Sombor, trešnje se nalaze u fenofazi početka obojavanja plodova, BBCH 81.

U fazama zrenja i u vlažnim uslovima može doći do infekcije plodova prouzrokovačem mrke truleži ploda (Monilinia fructigena).

S obzirom na najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite ploda od ovog patogena,   preporučuje se primena fungicida Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0, 562 – 0, 75 kg / ha.

Za sada se na feromonskim klopkama, postavljenim u zasadu trešnje na punktu Karavukovo kao i višnje na punktu Riđica, ne registruju ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

Region: Sombor
Zaštita višnje20.5.2018 17:08Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Crna vaš trešnje i višnje (Myzus pruniavium)
 

Na terenu RC Ruma zasadi višnje se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do faze plod zreo za branje (81-87 BBCH).

 

Fenofaze višnje

 

Najavljene padavine tokom predstojeće nedelje će stvoriti rizik od infekcije prouzrokovačem mrke truleži ploda (Monilinia fructigena).

 

Proizvođačima se preporučuje  primena fungicida Signum (boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha /14 dana karenca/ ili Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) 0,5-0,6 l/ha /7 dana karenca/ pre najavaljenih padavina.

 

U zasadima se uočava prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi)., dok prisustvo trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) nije registrovano.

 

Preporučuje se primena insekticida na bazi deltametrina: Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux 0,05-0,07% (karenca 14 dana).

 

Myzus cerasi

 

S obzirom na blizinu berbe srednjih i kasnih sorti  voditi računa o karenci preparata. Kod ranog sortimenta ne primenjivati mere zaštite.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Zaštita višnje19.5.2018 14:48Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Bačka Topola, zasadi višnje se nalaze u fazi  početka obojavanja plodova (BBCH 81).

Faza razvoja višnje

Predstojeće nestabilno vreme sa padavinama tokom sledeće nedelje, omogućiće ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Takođe postoji opasnost od infekcije gljivom prouzrokovačem mrke truleži ploda (Monilia fructigena).

Primenu fungicida  u cilju zaštite lisne mase i plodova od navedenih patogena obaviti pre najavljenih padavina sl. preparatom:

·         Signum (a.m.boskalid + piraklostrobin)  0,75 kg/ha (14 dana karenca).

Na feromonskim klopkama registrujemo ulove trešnjine muve ( Rhagoletis cerasi) čija je aktivnost najizraženija u fenofazi obojavanja ploda višnje. U cilju sprečavanja polaganja jaja ove štetočine u plodove, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin) 0,03-0,05%       (karenca 14 dana)

·         Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05-0,07%    (karenca 14 dana)

·         Kestrel, Afinex (a.m.acetamiprid)0,025%           (karenca 14 dana)

Trešnjina muva

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 18.5.2018 ‎(2)
Zaštita višnje18.5.2018 22:27Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Niš zasadi višnje se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi plodovi od polovine krajnje veličine (Šumadinka) do početka obojavanja plodova (Oblačinska) - BBCH 75-81.

velika slika

Najavljene padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj infekcije prouzrokovačem mrke truleži plodova (Monilinia fructigena) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U cilju zaštite plodova i lisne mase  od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

-          Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin)  0,75 kg/ha (14 dana karenca).

Na žutim lepljivim klopkama registruje se ulov odraslih jedinki trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju sprečavanja polaganja jaja ove štetočine u plodove, preporučuje se primena  insekticida:

-          Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,03-0,05%  (karenca 14 dana).

Region: Niš
Zaštita višnje18.5.2018 18:33Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Eriofide (eriophyoidae)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi višnje se nalaze u fenofazi početak obojavanja plodova ( BBCH 81).

višnja BBCH 81

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama, povoljne temperature, mehanička oštećanja povoljno utiču na razvoj patogena prouzrokovača mrke truleži plodova ( Monilinia fructigena ). Takođe uslovi su povoljni i za infekciju prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje ( Blumeriella jaapii ).

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman pred naredne padavine :

( a.m. boskalid + piraklostrobin ) Signum 0,562 – 0,75 kg/ha – karenca 14 dana

Obilaskom zasada višanja registrovano je prisutvo eriofidne grinje ( Aculus fockeui ).

eriofidna grinja na višnji

velika slika

Prozvođačima se preporučuje pregled listova i ukoliko se utvrdi prisustvo ove štetočine preporučuje se tretman preparatom:

( a.m. abamektin ) Abastate, Armada, Vertimec 018 EC 0,075 – 0,1%

Na žutim lepljivim feromonskim klopkama registruju se ulovi trešnjine muve ( Rhagoletis cerasi).

U cilju sprečavanja polaganja jaja ove štetočine u plodove, preporučuje se insekticidni tretman:

( a.m. deltametrin ) Decis 2,5 EC, Ploux, Konfuzija 0,07% - karenca 14 dana

( a.m. lambda – cihalotirin ) Lamdex 0,05 - 0,07% - karenca 14 dana

Pri primeni preparata voditi računa o karenci.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 17.5.2018 ‎(2)
Zaštita višnje i trešnje17.5.2018 15:13Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Pančevo višnje i trešnje se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi plodovi od polovine krajnje veličine do početka obojavanja plodova (BBCH 75-81).

Na žutim lepljivim feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju sprečavanja polaganja jaja ove štetočine u plodove, preporučuje se primena  insekticida:

Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin) 0,03-0,05% (karenca 14 dana).

 

 

Takođe, najavljene padavine će stvoriti rizik od infekcije prouzrokovačem mrke truleži plodova (Monilinia fructigena) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U cilju zaštite višnje i trešnje od ovih patogena preporuka je primena fungicida

 Signum (boskalid + piraklostrobin)  0,75 kg/ha (14 dana karenca).

Region: Pančevo
Zaštita višnje i trešnje17.5.2018 14:29Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja  RC Kruševac, višnje i trešnje  se nalaze u fenofazi početak obojavanja plodova (BBCH 81).

Nestabilno vreme sa padavinama povoljno utiče na  razvoj prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena). Takođe zbog povoljnih uslova moze doći do infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena fungicida pre najavaljenih padavina:

 Signum (boskalid + piraklostrobin)  0,75 kg/ha, (karenca 14 dana),

Na  feromonskim klopkama registruje se prisustvo trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). U cilju sprečavanja polaganja jaja ispod pokožice ploda, preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,07% , (karenca 14 dana)   

Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kruševac
1 - 10 Next