Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(1)
Zaštita višnje23.5.2019 7:49Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi višnje se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju visok rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje (Blumeriella jaapii).

Preporuka je nastaviti sa zaštitom zasada pred najavljene padavine fungicidom

Bravo 720 SC (a.m. hlorotalonil)   1,5-2 l/ha. 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(4)
Zaštita višnje22.5.2019 14:57Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Eriofide (eriophyoidae)

Na području delovanja RC Leskovac, višnje se nalaze u fenofazi plod oko polovine krajnje veličine  (BBCH 75).

višnja, razvoj ploda

velika slika

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka,  utvrđeno je prisustvo zrelih askospora u apotecijama gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Sa novim padavinama postoji visok rizik od ostvarenja infekcije ovim patogenom. U cilju zaštite zasada proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje  primena fungicida:

Bravo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima uočavaju se simptomi  napada grinja u vidu bronzaste boje listova. Na naličju takvih listova registrovano je prisutvo eriofidne grinje (Aculus fockeui).

rđasta grinja

velika slika

Prozvođačima se preporučuje pregled listova i ukoliko se utvrdi prisustvo ove štetočine preporučuje se tretman preparatom:

(a.m. abamektin) Abastate, Armada, Vertimec 018 EC 0,075 – 0,1%

Region: Leskovac
Zaštita višnje22.5.2019 14:53Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi višnje se nalaze u fazi razvoja ploda, plod oko 70%  krajnje veličine (BBCH 77 ).

Na feromonskim klopkama registrovani su ulovi imaga trešnjine muve (Rhagolestis cerasi).

S obzirom da se u narednom periodu očekuje ulazak višnje u osetljivu fazu obojavanja ploda, kada ženke trešnjine muve  zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja, preporučuje se hemijski tretman nekim od insekticida:

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,07%  karenca 14 dana  ili

Kestrel  (a.m. acetamiprid) 0,025%  karenca 14 dana

Učestale padavine u predhodnom periodu i najavljene padavine u narednom periodu kao i prisustvo infektivnog materijala stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Preporuka proizvođačima je da sprovedu fungicidni tretman u cilju zaštite zasada preparatom:

        Agrodin 65 WP (a.m.dodin) 0,1% - karenca 21 dan

  imago tešnjine muve

Region: Zrenjanin
Zaštita trešnje22.5.2019 14:08Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Požarevac, trešnje se nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze početka obojavanja plodova (BBCH 75- 81).

 

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u zasadima trešanja registrujemo ulove imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

 

Velika slika

 

U cilju suzbijanja ove  štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,07% (karenca 14 dana)

 

Afinex, Tonus (a.m. acetamiprid) 0,025% (karenca 14 dana)

 

Takođe,  padavine stvaraju visok rizik od infekcije prouzrokovačem mrke truleži plodova (Monilinia fructigena) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

 

U cilju zaštite višnje i trešnje od navedenih patogena preporuka je primena fungicida:

 

Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% (karenca 7 dana).

 

Kod ranog sortimenta obavezno se pridržavati karence primenjenih preparata!

Region: Požarevac
Zaštita višnje22.5.2019 0:13Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Niš zasadi višnje se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Sa novim padavinama postoji visok rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje (Blumeriella jaapii).

Preporuka je nastaviti sa zaštitom zasada pred najavljene padavine fungicidom na bazi a.m. hlorotalonil  (Bravo 720 SC) 1,5-2 l/ha.   

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 21.5.2019 ‎(1)
Zaštita višnje21.5.2019 12:20Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)
Višnje se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi plod oko polovine do 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).
 
Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima višnje,registruju se imaga trešnjine muve (Rhagolestis cerasi).U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,07% - karenca 14 dana  ili
  • Lamdex  (a.m. lambda cihalotrin) 0,05-0,07% - karenca 14 dana
 
Imago na feromonskoj klopci
 
Učestale padavine odgovaraju razvoju patogenu prouzrokovaču pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).Preporučuje se primena fungicida u cilju zaštite zasada:
  • Agrodin 65 WP (a.m.dodin) 0,1% - karenca 21 dan

Prilikom primene pesticida voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(1)
Zaštita trešnje20.5.2019 9:09Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na teritoriji RC Pančevo, trešnje se nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze početka obojavanja plodova (BBCH 75- 81).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u zasadima trešanja registrujemo imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

 

 

U cilju suzbijanja ove  štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,07% (karenca 14 dana)

 

Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05 - 0,07% (karenca 14 dana)

 

Takođe,  padavine stvaraju rizik od infekcije prouzrokovačem mrke truleži plodova (Monilinia fructigena) i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

 

U cilju zaštite višnje i trešnje od ovih patogena preporuka je primena fungicida:

 

Luna expirince (tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% (7 dana karenca).

 

Kod ranog sortimenta obavezno se pridržavati karence primenjenih preparata!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(2)
Zaštita trešnje18.5.2019 16:03Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na terenu RC Ruma zasadi  trešnje se nalaze u fazi od plod od 50 do 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja plodova (75- 81 BBCH).

 

Fenofaza trešnje

 

U uslovima povećane vlažnosti u periodu sazrevanja plodova  može doći do pucanja pokožice i infekcije plodova prouzrokovačima truleži  (Monilinia spp.), pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida:

 

Signum ili Luminis  (a.m.boskalid + piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

 

Na feromonskim klopkama registruju se prvi ulovi imaga trešnjine muve  (Rhagoletis cerasi).

 

U cilju suzbijanja ove  štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida (karenca 14 dana):

 

Decis 2,5 EC ili Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,07%

 

Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05 - 0,07%

 

Kestrel ili Zlatospilan SP (a.m.acetamiprid) 0,025%

 

Obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata!

Region: Ruma
Zaštita višnje i trešnje18.5.2019 12:33Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Negotin, zasadi višnje i trešnje se nalaze u fenofazi plod oko polovine krajnje veličine do faze početak obojavanja plodova (BBCH 75-81).

Pregledom feromonskih klopki registruje se ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). U cilju sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,07% (karenca 14 dana).

Trešnjina muva

velika slika

Velike količine padavina i dugotrajno vlaženje plodova u fazi sazrevanja mogu dovesti do pucanja plodova, a takvi plodovi su pogodni za  infekcije od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).  Proizvođačima se preporučuje da zaštite plodove višnje i trešnje nekim od registrovanih fungicida:

Luminis, Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata!

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(3)
Zaštita trešnje 17.5.2019 23:46Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se nalazi u fenofazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze početka obojavanja plodova (BBCH 75- 81).

 

U periodu sazrevanja plodova, kada dolazi do omekšavanja pokožice ploda i u uslovima povećane vlažnosti, može doći do infekcije ploda prouzrokovačima truleži  (Monilinia spp.). Rizik od infekcija se povećava ukoliko su plodovi mehanički oštećeni (insekti, vetar, grad) pa je i prodor patogena u tkivo ploda lakši. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u cilju zaštite plodova trešnje primena fungicida:

Signum, Luminis  (a.m.boskalid + piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u zasadima višnje  i trešnje  registruju se ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju suzbijanja ove  štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,07% (karenca 14 dana)

Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05 - 0,07% (karenca 14 dana)

Kestrel, Zlatospilan SP (a.m.acetamiprid) 0,025% (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata!

Region: Sombor
1 - 10 Next