Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.6.2020 ‎(1)
Zaštita višnje nakon berbe30.6.2020 12:52Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u zasadima višnje i trešnje, završena je berba. Zasadi se nalaze u fenofazi -završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Pregledom zasada uočeni su simptomi pegavosti lista (Blumeriella jaapii). Na naličju listova su prisutne  konidije patogena koje u vlažnim uslovima vrše sekundarne zaraze i nakon berbe, čak do kraja vegetacije.

U godinama sa kišovitim letima, patogen prouzrokuje ranu defolijaciju, pa su štete višestruke (biljke nisu dovoljno spemne za niske temperature u toku zime, smanjena diferencijacija cvetnih pupoljaka dovodi do smanjenog prinosa u narednoj vegetaciji).

Simptom na licu lista

Pred najavljene padavine preporučuje se tretman zasada fungicidom na bazi:

a.m. mankozeb, preparati: Mancogal 80, Manfild, Mankosav u koncentracijiu 0,25%

ili

a.m. dodin, preparat Agrodin 65 WP u koncentraciji 0,1%.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Oprez zbog grinja26.6.2020 14:07Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

U pojedinim zasadima voća i usevima povrća i soje, registrovano je prisustvo grinja. U usevima povrća i soje je utvrđeno prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) dok je u zasadima voća, pored ove vrste, uočeno i prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i razne vrste rđastih grinja iz roda Aculus.

U narednih deset dana je najavljeno izrazito toplo i suvo vreme. U najavi su dnevne temperature koje će u najtoplijem delu dana prelaziti 30°C kao i tople noći, što će izuzetno povoljno uticati na razvoj ove grupe štetočina. S obzirom da je već u zasadima jabuka, višanja, šljiva, bresaka i u usevima lubenica, krastavaca, pasulja i soje utvrđeno prisustvo grinja, postoji u narednom periodu rizik od nastanka šteta usled ishrane grinja.  

Preporuka je da se zasadi i usevi redovno obilaze i pregledaju na prisustvo grinja kako bi se na vreme sprovele mere zaštite registrovanim akaricidima i sprečilo prenamnožavanje ovih štetočina.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisane karence.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 18.6.2020 ‎(1)
Zaštita trešnje 18.6.2020 12:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na teritoriji RC Valjevo, završava se berba ranih i srednjih sorti trešanja, a kasne sorte trešnje se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 
 

Nestabilni vremenski uslovi u prethodnom periodu sa skoro svakodnevnim padavinamabili su veoma povoljni za razvoj prouzrokovača različitnih vrsta truleži (Monilinia spp.) i prouzrokovača pegavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii). Prema trenutnoj vremenskoj prognozi, samo za petak i subotu je najavljeno vreme bez padavina, a već od nedelje se najavljuje višednevni kišni period kada se opet mogu steći uslovi za ostvarenje zaraza pomenutim patogenima.

U cilju zaštite od navednih prouzrokovača bolesti, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06 % (karenca 7 dana).

Preporuka proizvođačima, u zasadima gde je završena berba, a u cilju zaštite lisne mase od infekcije prouzrokovačem mrke pegavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii) je primena preparata:

  •  Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1 %.


Na feromonskim klopkama, postavljenim u zasadu trešnje, registruje se ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju zaštite sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha, (karenca 7 dana).

 

Imago R.cerasi

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o propisanoj karenci preparata.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 17.6.2020 ‎(3)
Zaštita višnje17.6.2020 14:30Trešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Niš, zasadi višnje se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od obojavanje skoro završeno (Šumadinka)  do plod zreo za branje (Oblačinska) (BBCH 85-87). Početak berbe višnje na Nišavskom regionu očekuje se za 8-15 dana u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta.

velika slika

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima višnje kontinuirano se beleže ulovi imaga trešnjine muve (Rhagolestis cerasi). 

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, preporučuje se primena insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha - karenca 7 dana.

Oštećenja usled polaganja jaja trešnjine muve i nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu prouzrokovati trulež plodova (Monilinia spp.). Vremenske prilike pogoduju i razvoju gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Laboratorijskim pregledom apotecija ove gljive sa prezimelog lišća i dalje se registruje prisustvo askospora, te je period primarnih zaraza ovog patogena još uvek u toku.

Preporuka je plodove i lisnu masu zaštititi primenom fungicida:

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,05-0,06% - karenca 7 dana.

Prilikom upotrebe pesticida obavezno voditi računa o njihovoj karenci zbog blizine berbe! 

Region: Niš
Zaštita trešnje i višnje17.6.2020 10:27Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Pirot završena je berba ranih sorti trešnje i višnje. Kasne sorte ovih voćnih kultura se trenutno nalaze u fazi od obojavanje ploda skoro završeno do tehnološke zrelosti (BBCH 85-87).

U zasadima gde je berba završena (rane sorte), zbog očuvanja lisne mase od infekcije prouzrokovačem pegavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jappii), preporuka je nastaviti sa hemijskom merom zaštite (tretman fungicidima). Jer u protivnom, kasnija zaraza ovim patogenom može dovesti do prerane defolijacije, što se negativno odražava na prezimljavanje biljaka, kao i na formiranje rodnosti za narednu godinu.

U cilju očuvanja lisne mase na voćkama, preporučuje se pred najavljene padavine, tretman fungicidom:

·       Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1%.

Tretman treba sprovesti samo u zasadima u kojima je završena berba.

Zasadi koji su u fazama zrenja plodova su osetljivi na infekciju prouzrokovačima različitih vrsta truleži ploda (Monilinia spp.). Ovi patogeni mogu tokom vegetacije prouzrokovati ozbiljne štete, a takođe i tokom berbe, transporta, skladištenja i prodaje. Kako su vremenske prilike nestabilne ovih dana, registruju se visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha, dnevne temperature su u porastu, a po najavi meteorologa takve vremenske prilike nas očekuju i u narednom periodu, preporuka je da se zaštite plodovi primenom fungicida:

·       Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06%, (karenca je 7 dana).

Zadnjih nekoliko dana imamo svakodnevne ulove imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) na feromonskim klopkama. U cilju suzbijanja imaga ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·       Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana).

Tretman treba sprovesti samo u zasadima u kojima neće biti berbe u narednih 7 dana.

Pri primeni pesticida treba obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Pirot
Zaštita trešnje17.6.2020 8:26Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području rada  RC Užice završava se berba ranih i srednjih sorti trešanja, dok su kasne sorte trešnje u  fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).


U prethodnom  periodu  su bili  nestabilni vremenski uslovi, sa svakodnevnom smenom visokih  temperatura  i  obilnih i čestih padavina, uz povećanu vlažnost vazduha.

Ovakvi uslovi u osetljivoj fazi zrenja  plodova povećava  rizik  za ostvarenje infekcije prouzrokovačem različitih vrsta truleži (Monilinia spp.). Takođe, uslovi su povoljni i za razvoj i širenje prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). 


Proizvođačima se, u cilju zaštite od navedenih bolesti, čim vremenske prilike dozvole,  preporučuje primena fungicida
:

Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06 % (karenca 7 dana).

Na feromonskim klopkama, postavljenim u zasade trešnje, registruje se ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju sprečavanja polaganja jaja trešnjine muve u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Exirel (cijantraniliprol -  0,75 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom  primene preparata strogo treba voditi računa o propisanoj karenci zbog blizine berbe. Tretman se preporučuje samo u zasadima gde neće biti berbe u narednih 7 dana!
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 15.6.2020 ‎(2)
Zaštita višnje15.6.2020 13:43Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)
Fenofaza razvoja višnje:obojavanje skoro završeno (BBCH 85) do plod zreo za branje (BBCH 87). Početak branja višnje se na našem regionu očekuje za 10 do 15 dana.
 
 
Na feromonskim klopkama se beleže ulovi imaga trešnjine muve (Rhagolestis cerasi). U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida:
  • Exirel (cijantraniliprol) 0,75 l/ha - karemca 7 dana ili
  • Decis expert EC (deltametrin) 0,175 l/ha - karenca 7 dana

Takođe, zbog učestalih padavina, u cilju suzbijanja patogena prouzrokovača truleži ploda (Monilinia sp), preporuka je primena fungicida:

  • Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% - karenca 7 dana

Primena navedenih pesticida se preporučuje u zasadima u kojima neće biti berbe u narednih 7 dana.Obavezno treba voditi računa o karenci preparata!

Region: Vršac
Zaštita višnje15.6.2020 10:41Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Bačka Topola završena je berba ranih i srednje ranih sorti višnje , dok se kasne sorte (Oblačinska) nalaze u fazi obojavanja ploda skoro završeno do tehnološke zrelosti (BBCH 85-87).

Na osnovu svakodnevnog ulova imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima, proizvođačima se preporučuje primena insekticida :

·         Exirel (a.m.cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana).

U fazama zrenja plodovi su osetljivi na infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.), koji mogu prouzrokovati ozbiljne štete kako tokom vegetacije, tako i tokom perioda transporta, skladištenja i prodaje. Uz količinu inokuluma u zasadu i osetljivosti fenofaze biljke, vremenski uslovi imaju presudan uticaj na verovatnoću ostvarenja infekcije ovim patogenima. Na osnovu prisutnih  nestabilnih  vremenskih prilika, koje se očekuju i u narednom periodu, neophodno je zaštititi plodove primenom fungicida:

·         Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 dana).

Hemijske mere zaštite  treba sprovesti samo u zasadima koji se neće brati u narednih 7 dana.

U periodu berbe veoma su važne i indirektne mere borbe protiv patogena prouzrokovača truleži ploda:

·        pravovremena i redovna berba i izbegavanje nepotrebnog povređivanja biljaka pri redovnim agrotehničkim operacijama,

·        berbu obaviti po mogućnosti pre najavljene kiše,

·        pažjivo rukovanje plodovima pri berbi i kasnijim manipulacijama, ne brati plodove koji su na bilo koji način defektni – oštećeni, zakržljali, zaraženi i sl,

·        zdrave plodove koji su radniku ispali na zemlju ili su, makar i delimično, nagnječeni ne stavljati u ambalažu sa ostalima - ti plodovi ne mogu u skladište sa zdravim plodovima I klase i ne mogu ići u prodaju,

·        plodovi pri berbi ne smeju da padaju u ambalažu već treba da budu pažnjivo spuštani ili im omogućiti da se polako otkotrljaju pri premešanju u veće kontejnere,

·         nikada ne prepunjavati ambalažu,

·        obezbediti uslove za redovno pranje ruku radnika jer na rukama raznose spore patogena,

·         obezbediti odgovarajuću ambalažu za berbu.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 14.6.2020 ‎(2)
Zaštita višnje 14.6.2020 15:02Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

 

Na terenu RC Ruma, proizvodni zasadi višnje se nalaze u fazi obojavanje skoro završeno  do plod zreo za branje (85-87 BBCH). 

 

 

 

Vremenske prilike pogoduju  razvoju prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.),  kao i pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). 

 

S obzirom da su i za narednu nedelju najavljene nestabilne vremenske prilike, u zasadima koji se neće brati u narednih 7 dana, preporučuje se primena fungicida Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 dana).

 

Na feromonskim klopkama se registruju ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

 

U cilju njenog suzbijanja i sprečavanja polaganja jaja u plodove preporučuje se primena insekticida Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha ili Decis expert EC (a.m. deltametrin) u količini 0,175 l/ha čija je karenca 7 dana.

 

Obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Region: Ruma
Zaštita višnje14.6.2020 11:23Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja  RC Leskovac, zasadi višnje, sorta Oblačinska, se nalaze u fazi obojavanje skoro završeno, do faze plod zero za branje (tehnološka zrelost) (BBCH 85-87). Berba ove sorte očekuje se u narednih 10 do 12 dana, a kod ostalog sortimenta berba je u toku.

višnja-tehnološka zrelost

velika slika

Česte padavine u proteklom periodu i najavljeno nestabilno vreme, stvaraju povoljne uslove za  infekcije prouzrokovačima različitih vrsta truleži (Monilinia spp.), kao i prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Sa stabilizacijom vremena, u cilju zaštite ploda,  preporučuje se fungicidni tretman preparatom:

Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% (karenca 7 dana).

Na feromonskim klopkama konstantno se beleže ulovi imaga trešnjine muve (Rhagolestis cerasi). U cilju suzbijanja imaga ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove preporučuje se primena insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o njihovoj karenci zbog blizine berbe! 

Region: Leskovac
1 - 10 Next