Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća9.11.2018 9:32Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste nalaze se u fenofazi opadanja lista, BBCH skala 93-95.
 
 
 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Tretman izvesti po mirmom, tihom vremenu pri temperaturama iznad 8 ˚C.

Proizvođači mogu koristiti neke od sledećih preparata:

 

·          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

·          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.11.2018 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 3.11.2018 14:59Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Sombor, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

zasad breskve

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da po opadanju 70% lisne mase sprovedu tretman u cilju smanjenja infektivnog materijala prouzrokovača bolesti (Taphrina deformans –prouz. kovrdžavosti lista breskve, Stigmina carpophila –prouz. šupljikavosti lista koštičavog voća, Erwinia amylovora i Pseudomonas syringae-prouz. bakterioza).

Za tretman se preporučuju primena nekog od sledećih registrovanih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 % ili

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 % ili

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

Preporučuje se da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.11.2018 ‎(2)
Jesenji tretman u koštičavom voću2.11.2018 13:52Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi koštičavih voćnih vrsta -  šljiva, trešnja, breskva i kajsija se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Proizvođačima ovih voćnih vrsta preporučujemo jesenji tretman preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja  infekivnog  potencijala patogena prouzrokovača:

- kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae).

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 %

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 %

 Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

Region: Pančevo
Zaštita u voćnim zasadima tokom jeseni 2.11.2018 13:49Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području RC Užice voćni zasadi su u fazi promene boje listova i opadanja lista. U zasadima šljive, trešnje i drugih koštičavih voćnih vrsta registrovana je faza od 70% opadanje lišća, pa do faze potpuno opalo lišće (BBCH 95-97).  Zasadi jabuke su u fazi promene boje listova do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

Šljiva Čačanska rodna opadanje lista (BBCH 95-97)

 

Jabuka ajdared početak opadanja lista (BBCH 92-93)

 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena jednog od bakarnih preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i ili  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu, kupanjem stabala, sa velikom količinom vode.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 1.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta1.11.2018 11:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fazama razvoja:
 • šljiva, trešnja, breskva, kajsija - faza lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)
 • jabuka - faza završen rast mladara: listovi još uvek zeleni (BBCH 91)
 • kruška - faza početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)

Picture

Faza razvoja šljive 

 

Picture

Faza razvoja trešnje 

 

Picture

Faza razvoja breskve

 

Picture

Faza razvoja kajsije 

 

Picture

Faza razvoja jabuke

Proizvođačima voća se u fazi opadanja lišća preporučuje tretman sa preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetativnoj godini. Sprovođenje tretmana se preporučuje u fazi kada otpadne 70% lisne mase, pri čemu  je tretman neophodno sprovoditi po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena sledećih registrovanih preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 31.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u koštičavom i jabučastom voću31.10.2018 15:07Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Šabac (lokalitet Majur, Štitar), zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama razvoja: šljiva u fazi 50% lišća žuto i opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97), a višnja i trešnja u fazi lišće se počinje obezbojavati do faze lišće počinje opadati (BBCH 92-93). Jabučaste voćne vrste se nalaze u fenofazi  početak obezbojavanja lišća do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

Preporuka proizvođačima je da, u fazi kada opadne 70% lisne mase, sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,5 – 0,6% u zasadima jabuke ; 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća.

šljiva BBCH 95 - 97

trešnja BBCH 92-93

jabuka BBCH 92-93

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 29.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u koštičavom voću29.10.2018 14:43Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Bačka Topola (na lokalitetima Bačka Topola, Stara Moravica, Feketić), zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama razvoja: kajsija i šljiva u fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95) i višnja u fazi lišće se počinje obezbojavati do faze lišće počinje opadati (BBCH 92-93).

 

Kajsija BBCH 95                           Šljiva BBCH 95

Višnja BBCH 92-93

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovim tretmanom se sprečava  prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća  , a ujedno se vrši  dezinfekcija stabala i  smanjuje se  infekivni potencijal  patogena. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 26.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u jabučastom i koštičavom voću26.10.2018 15:49Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Sutjeska i Mihajlovo, zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Višnja – BBCH 93: lišće počinje opadati;

velika slika

Šljiva – BBCH 95: 50% lišća žuto i opalo;

velika slika

Kajsija – BBCH 95: 50% lišća žuto i opalo;

velika slika

Jabuka – BBCH 92-93: početak obezbojavanja lišća do početka opadanja lišća.

velika slika

Preporuka proizvođačima je da, u fazi kada opadne 70% lisne mase, sprovedu jesenji tretman u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodiranja patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,5 – 0,6% u zasadima jabuke i kruške; 0,25 -0,35% u zasadima koštičavog voća.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.10.2018 ‎(2)
Raspoložive mere u borbi protov azijske voćne mušice-Drosophila suzukii23.10.2018 13:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području Srbije registruju se izuzetno visoki ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama. Najveće brojnosti, i do nekoliko stotina odraslih jedinki na nedeljnom nivou, registruju se u zasadima malina (sorte Polka i Polana), kupina, vinove loze i trešanja (pogledati Terenske rezultate).  

 

 Prikaz terenskih rezultata za broj odraslih jedinki D.suzukii u zasadu maline (Polana)

 

Kako bi se smanjio broj odraslih jedinki koji ide na prezimljavanje i kako bi u sledeću godinu ušli sa što manjim potencijalom štetočine, preporučuju se  trenutno raspoložive mere kontrole:

1. Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju redukcije broja adulta za prezimljavanje.

2. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta (link za preporuku sa opisom vrste i opisom klopki).

3. U zasadima gde su još uvek  prisutni zaostali plodovi preporučuje se njihovo uništavanje.

4. Uništavanje divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje se nalaze na uvratinama a koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

5. U zasadima maline i kupine gde se registruju visoke brojnosti azijske voćne mušice preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida koji su registrovani u tim kulturama (a.m. lambda-cihalotrin – Karate Zeon, Kozak).

 

Region: Svi regioni
Jesenji tretman voćnih vrsta23.10.2018 11:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza

Breskve, Nektarine

U fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95)

Višnje, Trešnje, Šljive

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)

Jabuke

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleni do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruške

Od faze početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)


 

Proizvođačima pomenutih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Takođe, ovim tretmanom smanjuje se i infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                           - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Region: Novi Sad
1 - 10 Next