Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.3.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća4.3.2021 18:55Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Pirot zasadi koštičavih voćnih vrsta (šljiva, trešnja, višnja) u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: vidljive svetlobraon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama (BBCH 01) do fenofaze kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice odvojene, pupoljci svetlozeleni (BBCH 03).

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada koštičavog voća i sprovođenje mehaničkih mera u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja zasada kao što su orezivanje voćaka  i uklanjanja orezanih grana, sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća, uklanjanje mumificiranih plodova koji su još uvek prisutni na stablima, uklanjanje polomljenih grana.

Nakon rezidbe, a pre otvaranja pupoljaka, u cilju dezinfekcije rana od rezidbe i smanjivanja infektivnog potencijala različitih patogena kao što su prouzrokovači šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), preporučuje se hemijski tretman koštičavog voća nekim od preparata na bazi bakra:

·      Cuproxat (a.m. bakarni  sulfat)  0,2-0,35 %, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8%, Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) 1-1,5%, Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% . 

Uz primenu nekog od navedenih preparata na bazi bakra preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja:

·       Galmin ili Galmin 800 (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4%

u cilju smanjenja brojnosti prezimljavajućih formi štetočina.

Sprovođenje tretmana treba sprovesti po mirnom i lepom sunčanom vremenu, bez vetra, pri dnevnoj temperatura od najmanje 7°C, uz korišćenje zaštitne opreme.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 3.3.2021 ‎(1)
Zaštita trešnje3.3.2021 11:03Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi trešnje se nalazi u fenofazi  početak bubrenja pupoljaka (lisnih); vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama (BBCH 01).

Pre otvaranja pupoljaka preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra  u cilju dezinfekcije rana nakon rezidbe  i smanjivanja infektivnog potencijala prouzrokovača biljnih bolesti:

 

-          Prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)

-          Pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

-          Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.).

 

 

Preporučuje se tretman nekim od preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

-          Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1-1,5% ili

-          Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2 - 0,35%.

U cilju smanjenja prezimljujućih formi štetnih insekata, ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja:

-          Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji  3-4%.

Mere zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 2.3.2021 ‎(3)
Zaštita koštičavog voća2.3.2021 22:00Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Monilioza (Monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste (višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH) dok se kajsije zavisno od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fazi od bubrenja, preko pucanja cvetnih pupoljaka, pa do faze vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; ljuspice su neznatno otvorene (51-55 BBCH).

 

Fenofaza višnje, trešnje i šljive

 

Fenofaza kajsije

 

U zasadima koštičavih voćnih vrsta, nakon završene rezidbe a pre otvaranja pupoljaka, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i brojnosti prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman kombinacijom preparata na bazi bakra  i mineralnog ulja:

 

·         Cuproxat (a.m. bakarni  sulfat)  0,2-0,35 %, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8%, Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) 1-1,5%, Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%  

+

·         Galmin (a.m.mineralno parafinsko ulje) 3-4%.

 

Kajsija će ubrzo ući u fazu cvetanja koja je uz vlažne uslove kritična za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka. Proizvođačima preporučujemo da u fazi belih balona i početka cvetanja (59-61 BBCH) urade preventivni tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG  (a.m. ciprodinil) 0,05% .

U zasadima kajsije u kojima još nije došlo do otvaranja pupoljaka može se još uvek primeniti kombinacija bakarnih preparata i mineralnog ulja.

 

Tretmane treba sprovesti pre najavljenih padavina, po mirnom vremenu i u najtoplijem delu dana.

 

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća2.3.2021 13:50Crvena pegavost lista šljive (polystigma rubrum); Monilioza (Monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Na području delovanja RC Prokuplje zasadi višnje i šljive se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze se u fazi mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).
 
 

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala, prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti  lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja i drugih, preporučuje uklanjanje svih zaraženih delova biljaka nakon rezidbe, kao i sprovođenje hemijskih mera nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·       Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar - oksihlorid) u koncentraciji primene 0, 75% ili

·       Everest (a.m. bakar - hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili

·       Cuproxat ( bakar - sulfat )  u koncentraciji primene 0,2% - 0,35%.   

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata preporuka je da se preparatima na bazi bakra doda neki od preparata na bazi mineralnog ulja :

·       Galmin (mineralno ulje) 3-4% ili

·       Galmin 800 (mineralno ulje) 3-4%    

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu.

Region: Prokuplje
Zaštita zasada trešnje2.3.2021 10:56Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Valjevo, lokalitet Klanica, trešnja se na nalazi u feno fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

Pre otvaranja pupoljaka preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra, u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala bakterioznih oboljenja i prouzrokovača bolesti:  pegavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.).

Proizvođačima se preporučuje tretman bakarnim preparatima:

-          Fungohem SC (bakar-hidroksid) 1-1,5%  ili

-          Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili

-          Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%,

uz dodatak preparata Galmin (mineralno ulje) 3-4% u cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi insekata.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 1.3.2021 ‎(5)
Zaštita koštičavog voća1.3.2021 14:20Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
Na području delovanja RC Zaječar, lokalitet Zaječar (Lubnički put), koštičavo voće (višnja, trešnja i šljiva), u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta se nalaze u sledećim fazama:
 • šljiva – faza mirovanja: lisni pupoljci i deblji cvetni pupoljci zatvoreni pokriveni tamno braon ljuspicama (BBCH 00),
 • višnja - od faze mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01),

 • trešnja - od faze mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

Nakon rezidbe i uklanjanja mumificiranih plodova sa grana, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala biljnih bolesti, prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja i drugih,  proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 • Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 - 0,35% ili

 • Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

 • Everest (bakar-hidroksid) 0,6% ili

 • Fungohem SC (bakar-hidroksid) 1-1,5%

Preporučuje se da se jednom od preparata na bazi bakra doda preparat na bazi mineralnog ulja u cilju smanjenja prezimljujućih formi štetnih insekata,:

 • Galmin (mineralno ulje) 3-4%.

Mere zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Region: Zaječar
Zaštita koštičavog voća1.3.2021 12:40Monilioza (Monilia laxa); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavog voća  (kajsija, šljiva, višnja i tršnja) se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

 

 

U zasadima koštičavog voća, pre otvaranja pupoljaka,  preporučuje se sprovođenje tretmana sa preparatima na bazi bakra, u cilju  smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača oboljenja kao što su: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)rogač šljive (Taphrina pruni)pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterijskih oboljenja i drugi. Tretmane treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana sa nekim od sledećih preparata:

 • Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35%
 • Bakarni oksihlorid-50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji od  0,75%
 • Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preporučuje se i primena preparata Galmin 800 na bazi mineralnog ulja u koncentraciji od 3 do 4%. 

Region: Senta
Zaštita koštičavog voća 1.3.2021 12:36Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Sombor koštičavo voće ( šljiva, višnja, trešnja) se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fazama od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

pupoljci šljive

pupoljci višnje

U pojedinim zasadima, još uvek traje rezidba. Po završetku rezidbe, a pre pucanja pupoljaka, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih  preparata na bazi bakra. Ovaj tretman, koji pored toga što je veoma važan za dezinfekciju rana nastalih tokom rezidbe, veoma je važan i u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) kao i bakterioznih oboljenja.

Za tretman se preporučuje primena nekog od sledećih preparata na bazi bakra: Cuproxat (a.m.bakar-sulfat)  0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75% ili Everest (a.m.bakar-hidroksid)  0,6%.  

Navedenim preparatima, u cilju smanjenja bronosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preporučuje se dodavanje nekog od preparata na bazi meneralnog ulja Galmin 3-4% ili Galmin 800 3-4%.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Sombor
Zaštita trešnje1.3.2021 12:09Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području rada RC Užice, zasadi trešnje se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazama razvoja od : mirovanje do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-03).

 

Nakon  završene rezidbe, a pre otvaranja pupoljaka, preporuka je da se , u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapi), različitih bakterioznih oboljenja, primene preventivne hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra :

-Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid), u koncentraciji 0,75% ili
-Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid), u koncentraciji 1-1,5% ili
-Cuproxat (a.m. bakar-sulfat), u koncentraciji 0,2-0,35%

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, kada je temperatura vazduha preko 5°C.

Region: Užice
Zaštita šljive i višnje1.3.2021 9:28Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Šabac zasadi šljive i višnje se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

  

zasad šljive                faza razvoja 

  

zasad višnje              faza razvoja

Nakon obavljene rezidbe šljive i višnje, a u cilju dezinfekcije rana usled rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala patogena, prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni),  pegavosti  lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i bakterioznih oboljenja   preporuka je poljoprivrednim proizvođačima sprovođenje preventivnog tretmana, pre pucanja pupoljaka, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

Cuproxat ( bakar -sulfat )  u koncentraciji primene 0,2% - 0,35 % ili

Bakarni oksihlorid 50 ( bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili  

Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji primene 0,6%.

Preporuka je da se preparatima na bazi bakra doda i neki od preparata na bazi mineralnog ulja radi smanjenja brojnosti prezimljujućih formi insekata:

Galmin (mineralno ulje) u koncetraciji primene 3-4% ili

Galmin 800 (mineralno ulje) u koncentraciji primene 3-4%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Region: Šabac
1 - 10 Next