Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2020 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na području delovanja RC Niš, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od nicanja do tri lista razvijeno (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 3% biljaka.

velika slika

Ove štetočine nanose direktne štete sisanjem biljnih sokova, a značajnije su kao prenosioci  fitopatogenih virusa. Sada, u ovom periodu, može doći do infekcije biljaka fitopatogenim virusima čiji simptomi se mogu uočiti tek narednog proleća. Biljke zaražene virusom karakteriše zaostajanje u porastu, nekroza listova i izostanak klasanja.

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo ovih štetočina na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Obilaskom useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo preko 10 aktivnih  rupa po hektaru, primena nekog od gotovih registrovanih mamaka. Nakom primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Niš
Zaštita pšeniceCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Šabac setva ozimih strnina je još uvek u toku. Ponikli usevi ozime pšenica se nalaze u fazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13) .

  

usev pšenice   faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na različitim lokalitetima, uočeno je prisustvo beskrilnih i krilatih formi vaši (Aphididae) na do 5% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka. 

  

lisna vaš           lisna vaš 

  

cikada na listu  cikada na zemlji 

Pored direktnih šteta koje ove štetočine nanose  sisanjem biljnih sokova, one su veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. Biljke zaražene virusom karakteriše zaostajanje u porastu, nekroza listova i izostanak klasanja. Sada, u ovom periodu, može doći do infekcije biljaka fitopatogenim virusima čiji simptomi se mogu uočiti tek narednog proleća.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Plures (a.m deltametrin)  500-650 ml/ha ili

Fastac ME (a.m alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 5.11.2020 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Subotica usevi  pšenice  se nalaze u fazi od prvi list razijen do tri razvijena lista (BBCH 10-13), dok su usevi ječma u fazi od razvoja listova do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 13-21).

Vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisajući biljne sokove, ove štetočine su veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa, koji mogu biti veoma destruktivni. Biljke koje su zaražene virusom zaostaju u porastu i na takvim biljkama dolazi do nekroze listova i  izostanka klasanja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma. Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (alfa-cipermetrin)  0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.
Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 4.11.2020 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječmaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)
Na području delovanja RC Jagodina setva ozimih useva se privodi kraju. Usevi ozime pšenice i ječma koji su posejani u optimalnom roku setve, nalaze se u fazama razvoja lista, od prvi list razvijen do faze tri lista razvijeno (BBCH 11-13).
 
 
Vizuelnim pregledom mladih biljaka strnih žita registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka.
 
Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, ove štetočine su veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.
 
 
 
Bijlke zaražene virusom zaostaju u porastu, na listovima se pojavljuje nekroza, a naredne godine ne dolazi do formiranja klasova.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma i utvrđivanje prisustva pomenutih štetočina.
Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1,u ovim fazama razvoja strnih žita, je 10% biljaka naseljenih sa jednom ili više vaši.
 
Ako se prilikom pregleda useva pšenice i ječma registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je primena nekog od registrovanih insekticida:
 
 - Decis 2,5 EC; Polux; Konfuzija (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 - Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha.
 
Vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovane su i aktivne  rupe od glodara. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i ukoliko uoče više od 10 aktivnih  rupa po hektaru, primene neki od gotovih registrovanih mamaka. Nakom primene mamaka rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 3.11.2020 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Smederevo u toku je setva ozimih useva. Pšenica i ječam koji su posejani u optimalnom roku se nalaze u fazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 6% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka.

 

 

Pored direktnih šteta koje ove štetočine nanose sisanjem biljnih sokova, one su veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. Najpre se kod biljaka uočava zaostajanje u porastu, nekroza listova i izostanak klasanja, što se, kada dođe do infekcije biljaka fitopatogenim virusima, može uočiti tek narednog proleća.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·        Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi od 0,2 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u dozi od 0,2-0,3 l/ha.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 2.11.2020 ‎(1)
Zaštita ozimih strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica setva ozimih strnina je još uvek u toku. Pšenica posejana  u optimalnim rokovima se nalazi u fazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13) dok se ječam nalazi u fazi do četiri razvijena lista (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnina uočeno je prisustvo beskrilnih i krilatih formi vaši (Aphididae) na 3% biljaka kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 5% biljaka. S obzirom na lepo vreme do kraja ove nedelje, može se očekivati porast procenta biljaka sa navedenim štetočinama.

Pored direktnih šteta koje ove štetočine nanose  sisanjem biljnih sokova, takođe su veoma značajne kao prenosioci  fitopatogenih virusa. Biljke zahvaćene virusom karakteriše zaostajanje u porastu, nekroza listova i izostanak klasanja. Sada, u ovom periodu, može doći do infekcije biljaka fitopatogenim virusima čiji simptomi se mogu uočiti tek narednog proleća.
 
 
        Lisne vaši

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma i ukoliko se registruje prisustvo pomenutih štetočina na 10% biljaka, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux  (a.m deltametrin) 0,2-0,3l/ha

ili

Fastac (a.m alfa-cipermetrin) 0,2l/ha.

Takođe na pojedinim parcelama se uočavaju aktivne rupe od glodara, pa se proizvođačima preporučuje pregled i po utvrđivanju preko 10 aktivnih rupa po hektaru, primena gotovih registrovanih mamaka u rupe koje obavezno treba zatrpati. 

  

  Aktivna rupa od glodara

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 30.10.2020 ‎(1)
Zaštita strnih žitaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin setva ozimih strnina je u toku. Usevi pšenice i ječma koji su posejani u optimalnom roku se nalaze u fazi do dva razvijena lista (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom poniklih useva registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na od 2% do 4% biljaka i cikada (Cicadellidae) na od 2% do 6% biljaka.

Ove štetočine, pored direktnih šteta koje prouzrokuju  sisanjem biljnih sokova, veoma su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa koji mogu biti izuzetno destruktivni. Biljke zaražene virusom karakteriše zaostajanje u porastu, žućenje, nekroza listova i izostanak klasanja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-          Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u dozi od 0,2l/ha ili

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u dozi od 0,2-0,3 l/ha.

   

       Cikada                     Lisne vaši

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.10.2020 ‎(2)
Zaštita strnih žitaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na terenu RC Senta, setva ozimih strnina je u toku, dok se usevi pšenice i ječma, koji su posejani u optimalnim rokovima setve, nalaze se u fenofazi od nicanja do tri razvijena lista (09-13 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadellidae) na do 10% biljaka.

 lisni vaši

velika slika

Ove štetočine su veoma značajne kao vektori fitopatogenih virusa.   

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha . 

Na usevima ječma registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka.

 

velika slika

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

Region: Senta
Zaštita strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Regionalni centar: Vršac
 
Faza razvoja pšenice i ječma: Na području RC VRšac setva ozimih strnina je još uvek u toku. Usevi ozime pšenice i ječma koji su posejani početkom oktobra se nalaze u fazi do dva razvijena lista (BBCH 12). Na kasnije posejanim površinama su biljke u fazi od nicanja do pojave prvog lista (BBCH 10-11).
 
Prilikom vizuelnih pregleda poniklih useva strnih žita registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 8% do 12% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 12% do 21% biljaka.
 
 
 
 
 
 
Ovi štetni organizmi svojom ishranom nanose kako direktne štete sisanjem biljnih sokova, tako i indirektne štete koje su mnogo značajnije, a koje se ogledaju u sposobnosti prenošenja fitopatogenih virusa, koji kod zaraženih biljaka, izazivaju zaostajanje u porastu, žućenje, nekrozu listova i izostanak klasanja. Do najvećih šteta za usev dolazi ako se transmisija virusa dešava u početnim fazama porasta biljaka.
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod pšenicom i ječmom na prisustvo lisnih vaši i cikada.
Ukoliko se pregledom utvrdi njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Fastak ME (alfa-cipermetrin) 0,2l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,2-0,3 l/ha.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 28.10.2020 ‎(1)
Zaštita strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Na području delovanja RC Kikinda setva ozimih strnina je u toku, a usevi pšenice koji su posejani u prvoj dekadi oktobra meseca nalaze se u fenofazi do dva razvijena lista (BBCH 12).
 
 
U poniklim usevima pšenice, prilikom vizuelnih pregleda, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka. Prognozirani vremenski uslovi za naredni period pogodovaće razvoju navedenih štetočina.
 
 
 
Registrovani štetni organizmi, pored direktnih šteta koje prouzrokoju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, oni su mnogo značajni kao vektori fitopatogenih virusa.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela na kojima je došlo do nicanja useva na prisustvo lisnih vaši i cikada.
 
Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.
 
Ukoliko se pregledom useva pšenice i ječma utvrdi prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Fastak ME (alfa-cipermetrin) u dozi od 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC;Polux;Konfuzija (deltametrin) u dozi od 0,2-0,3 l/ha.
Region: Kikinda
1 - 10 Next