Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.5.2019 ‎(1)
Virusi u usevima pšeniceCikade (cicadellidae)

Na pojedinim parcelama pšenice uočeno je prisustvo simptoma viroza. Obolele biljke su nižeg rasta u odnosu na zdrave, na nekima se nije formirao klas, listovi su hlorotični ili sa nijansama crvene boje, a u nekim usevima došlo je i do potpunog propadanja biljaka.

U laboratoriji sistema PIS-a, analizom obolelih biljaka utvrđeno je prisustvo:

·        Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV) – u 90% analiziranih uzoraka

·        Virusa crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus, WSMV) – u 10% analiziranih uzoraka

 

Simptomi viroza su uglavnom registrovani na parcelama koje su jesenas posejane u optimalnim rokovima setve i koje su imale veoma povoljne uslove za početni rast i razvoj i na kojima je krajem septembra i početkom novembra registrovano prisustvo raznih insekata koji mogu biti vektori virusa.

Vektor virusa patuljavosti pšenice je cikada Psammotettix alienus, a virusa crtičastog mozaika pšenice je grinja Aceria tosichella.

U mere kontrole viroza spadaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa. Virus patuljavosti pšenice se ne prenosi semenom. Stepen prenošenja viusa crtičastog mozaika pšenice semenom je nizak i kreće se od 0,5 do 1,5%, ali može imati veliki epidemiološki značaj jer se na taj način unosi virus u usev u početnim fazama razvoja biljaka i predstavlja izvor inokuluma za dalje širenje.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)

Na teritoriji koju pokriva RC Užice, na lokalitetu Požega,  usevi pšenice nalaze se  u fazi  od klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

Fenofaza razvoja

Kišan period je povoljan za infekciju pšenice prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen, u povoljnim  uslovima, može značajno uticati na smanjenje prinosa  kao i kvaliteta zrna pšenice.

Preporuka poljoprivrednicima je da obiđu svoje parcele i u fazi „početak cvetanja“ izvrše tretman useva pšenice jednim od sledećih preparata:

Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Bumper P (a.m prohloraz, propiokonazol)  0,75-1 l/ha

Zamir (a.m prohloraz, tebukonazol)   0,75-1 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol, protiokonazol) 1 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, usevi pšenice zavisno od lokaliteta se nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61). 

Najavljene učestale padavine u predstojećem periodu  mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju pomenute kulture prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen, u povoljnim  uslovima, može značajno uticati na smanjenje prinosa  kao i kvalitet  zrna pšenice te je preporuka proizvođačima da obiđu svoje parcele i u fazi početka cvetanja (5% klasova izbacilo prašnike) sprovedu hemijske mere zaštite jednim od sledećih preparata:

Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil)  1,5 l/ha

Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha 

Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha 

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol), u dozi 0,75-1l/ha

Duett ultra (a.m epoksikonazol , tiofanat-metil) 0,6 l/ha

Osiris (a.m epoksikonazol, metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Šabac, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61). 

 

faza razvoja pšenice

U periodu cvetanja pšenice i u vlažnim uslovima može doći do infekcije klasa gljivom koja prouzrokuje šturost klasa (Fusarium graminearum). Ova gljiva ima sposobnost sinteze štetnih mikotoksina.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja useva. Ukoliko se registruje početak cvetanja  (5% klasova  sa prašnicima), preporučuje se pre najavljenih padavina tretman nekim od registrovanih fungicida:

Artea 330 EC (a.m propikonazol, ciprokonazol)  0,5 l/ha

Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil)  1,5 l/ha

Bumper P (a.m prohloraz, propikonazol) … 0,75-1 l/ha

Caramba EC (a.m metkonazol )  1,2-1,5 l/ha

Cello (a.m tebukonazol, protiokonazol, spiroksamin) 1,25 l/ha

Duett ultra (a.m epoksikonazol , tiofanat-metil) 0,6 l/ha

Osiris (a.m epoksikonazol, metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol, protiokonazol) 0,75-1l/ha

Zamir 400 EW (a.m prohloraz, tebukonazol)  0,75-1 l/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 16.5.2019 ‎(2)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice, zavisno od lokaliteta i rokova setve, nalaze se u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

U periodu cvetanja pšenice i u vlažnim uslovima može doći do infekcije klasa gljivom koja prouzrokuje šturost klasa (Fusarium graminearum). Ova gljiva ima sposobnost sinteze štetnih mikotoksina.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja useva. Ukoliko se registruje početak cvetanja  (5% klasova  sa prašnicima), po stabilizaciji vremena, preporučuje se tretman nekim od registrovanih fungicida:

 

Artea 330 EC (a.m propikonazol, ciprokonazol)  0,5 l/ha

Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil)  1,5 l/ha

Bumper P (a.m prohloraz, propikonazol) … 0,75-1 l/ha

Caramba EC (a.m metkonazol )  1,2-1,5 l/ha

Cello (a.m tebukonazol, protiokonazol, spiroksamin) 1,25 l/ha

Duett ultra (a.m epoksikonazol , tiofanat-metil) 0,6 l/ha

Osiris (a.m epoksikonazol, metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol, protiokonazol) 0,75-1l/ha

Zamir 400 EW (a.m prohloraz, tebukonazol)  0,75-1 l/ha.

Region: Kruševac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Niš, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

velika slika

U fenofazi cvetanja i vlažnim uslovima pšenica je posebno osetljiva na prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice radi utvrđivanja faze razvoja. Ukoliko se registruje početak cvetanja, najmanje 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, po stabilizaciji vremenskih uslova, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Caramba EC (a.m. metkonazol ) 1,2-1,5 l/ha.

Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha  

Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil)  0,4-0,6 l/ha

Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha.  

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 15.5.2019 ‎(2)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Leskovac usevi ozime pšenice, zavisno od lokaliteta i rokova setve, nalaze se u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

usev pšenice
BBCH 61

 

U fenofazi cvetanja pšenice, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Pored smanjenja prinosa i kvaliteta zrna ovaj patogen ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice radi utvrđivanja faze razvoja. Ukoliko se registruje početak cvetanja, najmanje 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, po stabilizaciji vremenskih uslova, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 0,75- l/ha  
  • Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha  
  • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat- metil) 1,5 l/ha
  • Artea 330 EC (a.m.propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha
  • Cello (a.m.tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
  • Duett ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat-metil)  0,4-0,6 l/h
Region: Leskovac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina usevi pšenice  se nalazi u fazi od sredine klasanja do početka cvetanja (BBCH 55-61).
 
U vlažnim uslovima u periodu cvetanja može doći do ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem šturosti klasa pšenice (Fusarium graminarium). Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i utvrđivanje faze razvoja pšenice i ukoliko se registruje početak cvetanja (5% klasova sa prašnicima) preporučuje se hemijski tretman preparatima na bazi:
 
a.m (prohloraz + propikonazol) BUMPER P 0,75-1l/ha
a.m (tebukonazol + protiokonazol) PROSARO 25 EC 0,75-1l/ha
a.m (prohloraz tebukonazol) ZAMIR 400 EW 0,75-1l/ha
a.m (tebukonazol + tiofanat-metil) ANTRE PLUS 1,5l/ha
 
 
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 14.5.2019 ‎(2)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Valjevo usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fazi od sredine klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice ( BBCH 55-61).

U periodu cvetanja pšenice i u vlažnim uslovima može doći do infekcije klasa gljivom koja prouzrokuje šturost klasa (Fusarium graminearum). Uslovi koji trenutno vladaju i koji su najavljeni za naredni period, veoma su povoljni za razvoj ove gljive. Najveći deo useva još uvek nije ušao u kriticnu fazu cvetanja kada može doći do infekcije klasova ovom gljivom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja useva.

Ukoliko se registruje početak cvetanja (5% klasova sa prašnicima), po stabilizaciji vremena, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od sledećih fungicida:

 

 • Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol), u dozi 0,75-1 l/ha

• Duofen plus (a.m.tiofanat metil+difenokonazol), u dozi 1,5l/ha

• Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

• Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol), u dozi 0,75-1l/ha

• Ceres (a.m. tiofanat metil + epoksikonazol), u dozi 0,4-0,6l/ha

• Caramba EC (a.m. metkonazol ), u dozi 1,2-1,5 l/ha.

Velika slika

Region: Valjevo
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji koju prati RC Kragujevac usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početak klasanja do kraj klasanja, svi klasovi su se pojavili (51-59 BBCH).

 
 

Zbog nepovoljnih uslova uzrokovanih obilnim padavinama i ulaskom biljke u osetljivu fazu cvetanja i polinizacije, može doći do ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum). Iz tog razloga proizvođačima se preporučuje obilazak parcela radi utvđivanja faza razvoja pšenice. Fungicidni tretman se preporučuje u fazi početka cvetanja (prisutno 5% klasova sa prašnicima), čim vremenske prilike dozvole, nekim od registrovanih fungicida:

 
Artea 330 EC (a.m propikonazol, ciprokonazol) ... 0,5 l/ha
Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil) … 1,5 l/ha
Bumper P (a.m prohloraz, propikonazol) … 0,75-1 l/ha
Caramba EC (a.m metkonazol ) … 1,2-1,5 l/ha
Cello (a.m tebukonazol, protiokonazol, spiroksamin) … 1,25 l/ha
Ceres (a.m tiofanat metil, epoksikonazol) … 0,4-0,6l/ha
Duett ultra (a.m epoksikonazol , tiofanat-metil) … 0,6 l/ha
Osiris (a.m epoksikonazol, metkonazol) ...1,5 – 2,5 l/ha
Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol, protiokonazol) ...0,75-1l/ha
Zamir 400 EW (a.m prohloraz, tebukonazol) ... 0,75-1 l/ha
Region: Kragujevac
1 - 10 Next