Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.2.2024 ‎(1)
SKREĆEMO PAŽNJU RATARIMA NA TRENUTNO ZDRAVSTVENO STANJE STRNIH ŽITAMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Rđa pšenice (Puccinia spp.)

Usevi strnih žita se na području VOJVODINE nalaze u fazi od razvoja lista do bokorenja - do 8 stabala razvijeno (BBCH 15-28). Na području CENTRALNE i JUŽNE SRBIJE usevi su u slabijim fazama razvoja, od prvi list razvijen do 4 stabla razvijena (BBCH 11-24).

 

U proteklih nedelju dana su izvršeni vizuelni pregledi useva strnih žita na više lokaliteta u sva 34 regionalna centra PIS-a na području Srbije, a rezultati su sledeći:

 

U usevima pšenice su prisutni simptomi sive pegavosti lista pšenice, pepelnice žita i rđe, u sledećim procentima zaraze:

 

% zaraženih biljaka

 

VOJVODINA

CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA

Septoria tritici

5-73%

3-9%

Erysiphe graminis

0-14%

1-5%

Puccinia spp.

1-8%

0-2%

 

U usevima ječma su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, sočivaste pegavosti lista kao i simptomi pepelnice žita, u sledećim procentima zaraze:

 

% zaraženih biljaka

 

VOJVODINA

CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA

Pyrenophora teres

10-86%

2-10%

Rhynchosporium secalis

2-10%

2-5%

Erysiphe graminis

7-14%

-

 

Procenat zaraženih biljaka je različit i zavisi od nekoliko faktora. Najveći procenat zaraženih biljaka je u usevima iz ranih rokova setve, sa gustim sklopom biljaka, u usevima uskog plodoreda i regionima gde se žita tradicionalno gaje na velikim površinama. Generalno, u centralnim i južnim krajevima naše zemlje, usevi su sa znatno nižim nivoom zaraženih biljaka u odnosu na Vojvodinu.

 

Vremenski uslovi u proteklom periodu bili su povoljni za razvoj i širenje patogena, dominantno prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice i mrežaste pegavosti lista ječma.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od ovih patogena, ali važno je upozoriti  da sve navedeno upućuje da je neophodan oprez i redovno prisustvo proizvođača na parcelama.

 

Zbog značajnih razlika u zdravstvenom stanju po regionima, detaljnije pogledati na linku.

 

Važno: Od početka vegetacije strnih žita proizvođači vrše kontinuirano suzbijanje poljskih glodara. Njihova brojnost se trenutno u usevima pšenice i ječma kreće u kategoriji vrlo niske do niske brojnosti. Neophodne su i dalje mere opreza kao i dalji redovni pregledi na njihovo prisustvo, i ukoliko se postignu pragovi štetnosti primena rodenticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 25.12.2023 ‎(1)
Povećanje brojnosti glodara u usevima strnih žitaPoljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Vizuelnim pregledom strnih žita na teritoriji Topličkog okruga, registrovano je povećanje brojnosti aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis), kao i štete u usevima, nastale usled njihove ishrane.

Vizuelnim pregledom na više lokaliteta, uočene su vrlo niske do niske kategorije brojnosti (I i II kategorija brojnosti) za poljsku voluharicu, kao i niske do srednje kategorije brojnosti (II i III kategorija brojnosti) za poljskog miša. Štete nastale ishranom poljskih glodara, uočene su na svakoj pregledanoj parceli.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih parcela, ukoliko se obilaskom parcela uoče aktivne rupe od glodara na nivou praga štetnosti od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu, preporuka je primena nekih od registrovanih gotovih mamaka na bazi cink-fosfida, u količini 5 -10 g po aktivnoj rupi.

Nakon ubacivanja gotovih mamaka u aktivne rupe od glodara iste obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 15.12.2023 ‎(1)
Povećanje brojnosti glodaraPoljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva strnih žita je uočeno povećanje brojnosti aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis) u odnosu na preglede u predhodnom periodu. 

Na većini parcela konstantovane su brojnosti koje spadaju u nisku do srednju kategoriju brojnosti, dok je na pojednim parcelama u blizini utrina i samim utrinama registrovana visoka kategorija brojnosti. Poljski glodari najveće štete trenutno prave na ozimim usevima strnog žita hraneći se zelenom biljnom masom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u skladu sa vermenskim uslovima, obilazak parcela u cilju sagledavanja broja aktivnih rupa.

Ukoliko se registruje brojnost glodara iznad praga štetnosti (poljski miš 10-50 aktivnih rupa po ha, poljska voluharica 10-500 aktivnih rupa po ha),  preporuka je primena rodenticida u obliku gotovih mamaka na bazi cink fosfida u količini 5 -10 g po aktivnoj rupi.

Nakon ubacivanja gotovih mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljih životinja i ptica.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.11.2023 ‎(1)
Povećanje brojnosti glodara (region Vršac)Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno  je povećanje brojnosti rupa od poljskih glodara, poljskog miša (rod Apodemus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis).
 
Naseljavanje je posebno intenzivno na parcelama koje se graniče sa utrinama, većim uzglavnicama kao i nezaoranim parcelama gde je bio kukuruz ili suncokret.
Visoke temperature vazduha u prethodnom periodu su pogodovale povećanju populacije glodara.
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha a za poljsku voluharicu 10-500/ha. Suzbijanje treba sprovesti i u toku zime ukoliko se nastave visoke temperature.
 
 
Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:
  • na bazi cink fosfida: Cinkosan, Agrocinkan, Arvalin.

Obavezno je zatrpavanje rupa posle ubacivanja mamaka.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 16.11.2023 ‎(2)
Zaštita pšeniceLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na području delovanja RC Vrbas, setva ozime pšenice je završena. Ponikli usevi pšenice se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi od nicanja do 2 lista razvijena (BBCH 10-12).

usev pšenice

Vizuelnim  pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 30% biljaka, dok je prisustvo  cikade Psammotettix alienus uočeno na do 5 % biljaka. Prisustvo ove cikade uočeno je i na  tek posejanim usevima pšenice što povećava rizik od ranih infekcija virusima. Vaši i cikade prave direktne štete hraneći se sokovima strnih žita, ali su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

odrasle jedinke lisne vaši na pšenici

cikada u usevu pšenice

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  pregled useva pšenice na prisustvo lisnih vaši i cikada.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štetnosti za lisne vaši je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Prag štetnosti za cikade je  5 cikada/m2.

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada blizu ili na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Takođe je vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano prisustvo poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus silvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

rupe od poljskih glodara

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha.

Ovu godinu je obeležilo prisustvo glodara u visokim brojnostima i sada postoji visok rizik od nastanka šteta u poniklim usevima pšenice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u skladu sa  vremenskim uslovima, obilazak posejanih useva, radi utvrđivanja praga štetnosti, na osnovu kojeg će se vršiti primena rodenticida. Suzbijanje se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog  prenamnožavanja.

Preporuka  za suzbijanje glodara:

rodenticid Cinkosan, Agrocinkan (a.m.zink-fosfid) 5-10 g mamka po aktivnoj rupi ili Arvalin (a.m.cink-fosfid), 3 x 0,66 kg/ha.

Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba obavezno zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Vrbas
Opasnost od glodara na strnim žitimaPoljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na teritoriji rada RC Zrenjanin uočena je vrlo visoka brojnost glodara na šta ukazuje veliki broj aktivnih rupa po jedinici površine, Konstatovana je brojnost  u kategoriji V (broj aktivnih rupa poljske voluharice od 2 do 5/m2 , poljskog miša 1 i više aktivnih rupa / m2).

Naročito su ugrožene parcele pod ozimim strnim žitima. Na nekim lokalitetma uništen je vrlo visok procenat biljaka. Velika brojnost glodara je uočena na parcelama koje se graniče sa parcelama sa nezaoranim ostacima kukuruza ili suncokreta. Vremenski uslovi u predhodnom periodu išli su na ruku glodarima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i dalji obilazak parcela pod strnim žitima (naročito ako subijanje glodara do sada nije sprovedeno ili ako je od poslednjeg tretmana prošlo više dana) u cilju sagledavanja broja aktivnih rupa po jedinici površine. Glodari u ovom trenutku uništavaju lisnu masu ozimih strnih žita, ali se hrane i semenom žitarica, što može značajno redukovati površine pod ovim usevima.

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10 do 50 aktivnih rupa po ha (ili 1 do 5 aktivnih rupa /100m2), a za poljsku voluharicu 10 do 500 aktivnih rupa po ha (ili 1 do 50 /100 m2).

Ukoliko se utvrdi brojnost na nivou praga štetnosti preporučuje se primena rodenticida u obliku mamaka na bazi cink fosfida u količini 5 -10 g po aktivnoj rupi uz napomenu da se mamci obavezno moraju spuštati u aktivne rupe, koje se nakon unošenja sredstva moraju zatrpati.

 

Štete od glodara, lokalitet Tomaševac

Visoka brojnost aktivnih rupa, lokalitet Elemir

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.11.2023 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma iz prvih rokova setve nalaze se u fazi bokorenja, do 4 razvijena stabaoca (BBCH 24).

 

   

 Velika slika                      Ječam_faza razvoja  

             

Usevi ozime pšenice iz prvih rokova setve nalaze se u fazi do tri razvijena lista (BBCH 13).

 

   Pšenica_faza razvoja

Velika slika                 Pšenica_faza razvoja

Setva pšenice je završena na oko 90% planiranih površina, dok je na ostalih 10% planiranih površina setva u toku. 

Tokom vizuelnih pregleda, u  usevima ozimog ječma  registrovano je prisustvo krilatih jedinki, kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na do 20 % biljaka i odraslih jedinki cikade Psammotettix alienus na do 5% biljaka.

 

   

Lisne vaši                   Cikada

 

 usevima ozime pšenice registrovano  je prisustvo   lisnih vaši na do 7% pregledanih biljaka, kao i odraslih jedinki cikade Psammotettix alienus na do 5% biljaka.

 

    

Aphididae                                 Lisne vaši_krilate forme

 

Navedeni štetni organizmi prvenstveno imaju značaj kao vektori virusa (virusi iz grupe žute patuljavosti ječma i virusi kržljavosti pšenice), koji zbog izrazite destruktivnosti mogu dovesti i do totalnih šteta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva strnih žita  na prisustvo lisnih vaši i cikada. Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/11(1)  za vaši iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Prag štetnosti za cikade iznosi 5 cikada po metru kvadratnom.

Kada se vizuelnim pregledima  registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija, Decaguard 25 EC (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha, MBT 2

·         Decis expert (a.m. deltametrin), u količini 0,075 l.

 

Takođe tokom vizuelnog pregleda useva ozimog ječma registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), na pojedinim parcelama na do 10% pregledanih biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis)  na do 5% biljaka.

 

  

Mrežasta pegavost ječma               Sočivasta pegavost ječma

 

Rupe od poljskih glodara

 

Upozorenje: zbog prisutne povećane brojnosti poljskih glodara preporučuje se redovan obilazak parcela tokom vegetacije strnih žita i blagovremena primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 7.11.2023 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječmaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području RC Požarevac, setva ozime pšenice i ječma je u toku. Usevi iz ranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja, od nicanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom  ozimih strnih žita (pšenice i ječma), registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na oko 18% biljaka, kao i odraslih jedinki cikade (Psammotettix alienus), na oko 5% biljaka.

Navedene štetočine osim direktne štete koju prave sisanjem biljnih sokova, takođe prenose destruktivne fitopatogene viruse. Vaši  prenose virus žute patuljavosti ječma, dok cikade prenose virus kržljavosti pšenice.

Prag štetnosti u početnim fazama razvoja strnih žita, za lisne vaši (Aphididae) iznosi jedna ili više vaši na 10% biljaka, a prag štetnosti za cikade (Psammotettix alienus) je 5 imaga/m2.

Visoke temperature pogoduju razmnožavanju ovih štetočina, pa se proizvođačima preporučuje redovan pregled parcela, i ukoliko se ustanovi prisustvo pomenutih štetnih insekata na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena  nekih od registrovanih insekticida:

-          Decis 2,5 EC i Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          Decis  expert (a.m. deltametrin) u količini 0,075 l/ha ili

-          Plures (a.m. deltametrin) u količini 0,5-0,65 l/ha.

Hemijski tretman bi trebalo sprovesti u najtoplijem delu dana, jer je tada aktivnost navedenih štetnih insekata najveća.

Osim pomenutih štetnih insekata, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, uočeno je i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara- poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se uoči prisustvo poljskih glodara na nivou praga štetnosti, potrebno je izvršiti hemijske mere zaštite. Prag štetnosti  za poljskog miša (Apodemus spp.) iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu (Microtus arvalis) 10-500 aktivnih rupa/ha. Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu registrovanih rodenticida:

-          Agrocinkan, Cinkosan (a.m. cink-fosfid) u količini 5-10 g/aktivnoj rupi.

Aktivne rupe u koje su stavljeni mamci treba obavezno zatvoriti, kako bi se sprečilo trovanje divljih životinja i ptica.

Region: Požarevac
ZAŠTITA PŠENICE I JEČMA OD ŠTETOČINA Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području Vojvodine usevi ozimih strnih žita koji su posejani u poslednjoj dekadi oktobra se nalaze u fazama od nicanja do prvih razvijenih listova. Setva se polako privodi kraju.

Na području centralne Srbije setva ozimih strnih žita usled nedostatka vlage obavljena je na jako malom procentu planiranih površina i ti usevi su u početnim fazama rasta. U ovom delu naše zemlje na najvećem delu planiraih površina, setva se tek očekuje u narednom periodu.

U poniklim usevima pšenice i ječma se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada - dominantno vrste Psammotettix alienus. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, lisne vaši1 i cikade2 su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa (virusa iz grupe žute patuljavosti ječma1, virusa kržljavosti pšenice2).

 

Trenutni uslovi u proizvodnji sa visokim dnevnim temperaturama pogoduju povećanoj aktivnosti lisnih vaši i cikada što povećava i rizik od zaraze mladih biljaka virusima. Ukoliko dođe do zaraza virusima u početnim fazama razvoja biljaka štete mogu biti veoma velike.

 

U početnim fazama razvoja strnih žita prag štetnosti za lisne vaši je jedna ili više vaši na 10 % biljaka (EPPO Standard PP2/11(1)).

Prag štetnosti za cikadu P. alienus nije definisan po EPPO standardu niti u našoj zemlji, ali u zemljama u okruženju on iznosi 5 cikada/m2.

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina i po postizanju pragova štetnosti primena nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Decaguard 25 EC 

deltametrin

0,2-0,3 l/ha

Decis expert

0,075 l/ha

 

Apelujemo poljoprivrednim proizvođačima da obrate pažnju i na prisustvo aktivnih rupa od glodara. O pragovima štetnosti i merama kontrole više na linku.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.11.2023 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Na području RC Jagodina setva ozimih strnih žita usled nedostatka vlage obavljena je na jako malom procentu planiranih površina, pa se predsetvena obrada i setva tek očekuju.
Monitoringom poniklih ozimih useva pšenice i ječma iz ranijih rokova setve, pored neujednačenog klijanja i nicanja, na tek izniklim biljkama registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 9-15%, kao i prisustvo cikada (Psammotettix alienus) na 7-9 % pregledanih biljaka.
 
 Lisne vaši i cikade u ozimim usevima žita
 
 
 
Biljne vaši (Aphididae) su vektori virusa žute patuljavosti ječma (BYDV) na ječmu i pšenici, a cikada Psammotettix alienus virusa kržljavosti pšenice (WDV).
Mali broj zasejanih parcela i izniklih ozimih strnih žita deluju poput zelene oaze, a visoke temperature u ovom periodu pogoduju razmnožavanju štetočina, pa ukoliko se nastavi talas visokih temperatura, može se očekivati povećanje njihove brojnosti.
 
Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve na prisustvo ovih štetočina i da po postizanju praga štetnosti, za vaši 10% naseljenih biljaka, za cikade 5 imaga/m2, sprovedu insekticidni tretman primenom nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije deltametrin:
 
 - Decis 2,5 EC ili Konfuzija u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 - Decis expert u količini 0,075l/ha ili
 - Plures u količini 0,5-0,65 l/ha.
 
Hemijski tretman bi trebalo sprovoditi u najtoplijem delu dana kada je aktivnost štetočina najveća.
 
Region: Jagodina
1 - 10 Next