Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.11.2022 ‎(1)
Zaštita ozimih useva pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području rada RC Valjevo, setva ozimih strnih žita se privodi kraju, usevi  pšenice i ječma ranijih rokova setve su u fenofazi od nicanja do razvijena tri lista lista (BBCH 10-13).

 

P. alienus

Tokom vizuelnih pregleda useva pšenice i ječma na lokalitetima Babina Luka i Zabrdica uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 20% poniklih biljaka pšenice i na do 15% poniklih biljaka ječma. Takođe, tokom pregleda useva ječma uočeno i prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 3 % biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da  redovno pregledaju svoje useve pšenice i ječma i ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada preko praga štetnosti (10% biljaka sa navedenim insektima) preporučuje se sprovođenje tretmana nekim od preparata:

·          Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini primene 0,2 l/ha ili

·          Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini primene 0,2-0,3 l/ha.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 31.10.2022 ‎(1)
Zaštita ozime pšeniceCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice koji su posejani u prvoj polovini oktobra se nalaze u fenofazi razvoja lista, pojava prvog lista iz stabaoca do fenofaze 2 lista razvijeno (BBCH 10-12).

Vizuelnim pregledom poniklih useva pšenice uočeno je prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 6 % biljaka i lisnih vaši na do 10 % biljaka. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i povećanju aktivnosti navedenih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom cikade i lisne vaši su značajni kao prenosioci fitopatogenih virusa (vidi prilog).

Proizvođačima se preporučuje stalan pregled useva pšenice i ukoliko se u početnim fazama razvoja pšenice uoči više od 10 % biljaka sa cikadama i lisnih vašima, primena nekog od registrovanih insekticida:

a.m. deltametrin, preparat Decis 2,5 EC ili Konfuzija u količini 0,2-0,3 l/ha

ili

a.m. alfa cipermetrin, preparat Fastac ME  u količini 0,2 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 28.10.2022 ‎(2)
Suzbijanje insekata u strnim žitima sa ciljem sprečavanja infekcija virusimaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

U regionima  Beograda i Mladenovca, setva ozimih strnih žita je na nekim parcelama u toku, a iz  ranijih rokova setve  usevi pšenice i ječma su u fenofazi od nicanja do razvijena dva lista (BBCH 10-12).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Surčin, Obrenovac, Zemun, Mladenovac, Barajevo i Lazarevac je uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 15% poniklih biljaka. Osim toga, uočeno je i prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 5 % biljaka, kao i prisustvo aktivnih rupa od  glodara.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva pšenice i ječma i ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka (ovi insekti su prenosioci virusa), primena jednog od insekticida registrovanih za tu namenu:

Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Osim toga, proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice i ječma na prisusvo i aktivnost poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis). Prag štetnosti za poljskog miša je prisustvo 10-50 aktivnih rupa po ha, a za voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha. Preporuka je primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka (Cinkosan, 5-10 g mamka po nastanjenoj rupi uz obavezno zatrpavanje zbog zaštite divljači).

lisne vaši

 

cikada P.alienus

rupa od glodara

Region: Beograd
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Kraljevo u toku je setva ozime pšenice i ječma. Na parcelama koje su ranije posejane usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od nicanja do faze 2 lista razvijeno (BBCH 09-12).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 20% biljaka, kao i cikade Psammotettix alienus na do 3% biljaka.

 

 

Lisne vaši                     Cikada

 

Suvo i toplo vreme koje se očekuje u narednom periodu povoljno će uticati na razvoj i povećanu aktivnost navedenih štetočina.

Pored direktnih šteta koje nanose ishranom, lisne vaši i cikade su i prenosioci fitopatogenih virusa.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled poniklih useva ozime pšenice i ječma radi utvrđivanja prisustva pomenutih štetočina.

Ako se njihovo prisutvo registruje na više od 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

 

   Decis 2,5 EC ili Konfuzija (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha   ili

   Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 27.10.2022 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Čačak setva ozime pšenice i ječma je još uvek u toku, a ranije posejani usevi se nalaze u fazi od nicanja do dva razvijena lista (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo beskrilnih jedinki i krilatih formi vaši (Aphididae) na do 20 % biljaka i cikade Psammotettix alienus na oko 5 % biljaka.

Lisne vaši

Lisne vaši (Aphididae)

 cikadacikada

Cikada Psammotettix alienus    velika slika

Suvo i toplo vreme povoljno utiče na razvoj i povećanu aktivnost ovih štetočina.

Navedene štetočine pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, veoma su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje da u početnim fazama razvoja pšenice i ječma pregledaju useve i ukoliko registruju pomenute štetočine na više od 10 % biljaka, primene neki od registrovanih insekticida:

  • Fastac me (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.
Region: Čačak
Zaštita pšeniceCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje setva ozimih strnih žita je u toku, dok se usevi posejani u ranijim rokovima setve nalaze u fazi razvijenog prvog do trećeg lista (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na više lokaliteta, na teritoriji Topličkog okruga, registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 15 % biljaka i krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na  do 26 % biljaka.

 

Osim direktnih šteta koje pričinjavaju svojom ishranom, ove štetočine  prouzrokuju indirektne štete, kao prenosioci fitopatogenih virusa. Cikada Psammottetix alienus je vektor virusa patuljavosti pšenice (WDV).

Toplo vreme koje se za Toplički okrug prognozira i za naredni period, pogodovaće  daljem razvoju navedenih štetočina.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih useva nakon nicanja, na prisusustvo cikada i lisnih vaši. Ukoliko se u početnim fazama razvoja pšenice registruje više od 10 % biljaka sa navedenim štetočinama preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini  0,2 l/ha ili

·       Decis 2,5 EC; Konfuzija (deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 26.10.2022 ‎(8)
Zaštita pšeniceLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Knjaževac je u toku setva ozimih useva. Usevi koji su posejani u proteklom periodu se nalaze u fazi od nicanja do dva razvijena lista (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 12% biljaka kao i prisustvo cikade Psammotettix alienus na 5 % do 8 % biljaka. Za naredni period se prognozira toplo vreme pa se može očekivati i povećana aktivnost navedenih štetočina.

Direktne štete, pomenute štetočine prouzrokuju svojom ishranom ali su značajnije one štete koje prouzrokuju indirektno, kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Na zaraženim biljkama virusima dolazi do žućenja listova, zaostajanja u porastu i izostanka klasanja ili su klasovi sitni sa malim brojem zrna.

Preporuka proizvođačima je da u početnim fazama razvoja pregledaju svoje useve pšenice i u koliko registruju prisustvo lisnih vaši i cikada na više od 10 % biljaka primene neki od registrovanih insekticida:

Fastac me (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Knjaževac
Zaštita pšenice  Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području rada RC Niš  setva ozimih strnih žita obavljena je na do 30% parcela, a u narednom periodu se očekuje setva najvećeg dela planiranih površina pod ovim kulturama.  Usevi su u fazi klijanja i nicanja, a do 15% useva se nalazi u fazi razvijenog prvog do trećeg lista (BBCH 10-13).

velika slika

Vizuelnim pregledima poniklih useva ozime pšenice na više lokaliteta registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 10% biljaka i krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na  do 15% biljaka.

velika slika

velika slika

Ove štetočine pričinjavaju direktne štete ishranom, ali su značajnije one štete koje prouzrokuju indirektno, kao prenosioci fitopatogenih virusa. Cikada Psammottetix alienus je vektor virusa patuljavosti pšenice (WDV).

Trenutne visoke temperature i odsustvo padavina pogoduju razvoju ovih štetočina, pa se u narednom periodu može očekivati povećanje njihove brojnosti i aktivnosti, a samim tim i rizik od virusne infekcije.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve koji su u početnim fazama razvoja i izvrše vizuelni pregled na prisustvo pomenutih štetočina. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na preko 10% biljaka preporuka je da se sprovede hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Niš
Zaštita pšenice i ječma Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor još uvek traje setva ozimih strnih žita dok se usevi posejani u ranijim rokovima setve nalaze u fazi do tri lista razvijena ( BBCH 13).

Vizuelnim pregledom parcela poniklih useva registrovano je prisustvo  krilatih jedinki kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae)  na do 10 % biljaka kao i prisustvo cikada Psammotettix aloneus na do 5 % biljaka. U  odnosu na prethodni pregled kada je RC Sombor dao preporuku za primenu insekticida 18.10, registruje se povećanje broja biljaka sa kolonijama lisnih vašiju kao i prisutnost cikada u usevima i pšenice i ječma.

  

P.alienus u pšenici                                    vaši u pšenici

   

P.alienus u ječmu                                vaši u ječmu

Navedene štetočine pored direktih šteta koje nanose usevima sisajući biljne sokove nanose i indirektne štete jer su vektori fitopatogenih virusa.

Povoljni vremenski uslovi za razvoj navedenih štetočina se nastavljaju i u narednom periodu pa se poljoprivrednim porzvođačima preporučuje obilazak i pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda novoponiklih useva ozime pšenice i ječma i useva koji su u početnim fazama razvoja a do sada nisu primenjene hemijske mere zaštite, utvrdi prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10 % biljaka preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida :

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC , Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita ozime pšenice i ječmaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Kragujevac setva ozimih strnih žita na velikom udelu planiranih površina još uvek nije izvršena zbog kišnog perioda za nama koji je usporio skidanje kukuruza kao najčešćeg preduseva, a na parcelama gde je setva obavljena u optimalnom roku, ozima pšenica i ječam nalaze se u fazama rasta klijanca-od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10) do prvi list razvijen (BBCH 11).

 

Vizuelnim pregledom poniklih useva na lokalitetu Lipovac, opština Topola, utvrđeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 14%, dok je prisustvo cikade Psammotettix alienus ustanovljeno na 19% biljaka pšenice.  Kod ječma, cikada je zapažena na 15% biljaka, a vaši na 34%.

 

Na parcelama na lokalitetu u Lužnicama, opština Kragujevac, gde setva još nije izvršena, ali se planira u narednom periodu, izvršen je pregled okolnih korovskih biljaka gde cikade nisu detektovane, a lisne vaši su prisutne u niskom indeksu napada. Budući da vladaju povoljni uslovi za razvoj vaši i cikada, odnosno visoke temperature za ovo doba godine, može se očekivati naseljavanje parcela od strane ovih štetoina nakon setve i nicanja useva .

 

 

Obe pomenute štetočine, osim direktnih šteta koje nastaju sisanjem biljnih sokova, veći značaj imaju kao vektori virusa-u slučaju vaši virusa žute patuljavosti pšenice i ječma, a kod cikada virusa patuljavosti pšenice. U ekstremnim slučajevima napada ovih virusa prinos može potpuno izostati. S tim u vezi, veoma je važan momenat infekcije - što ona ranije nastupi, veće su štete. Drugim rečima, naročito je opasna infekcija koja nastaje u jesen, kad mlade biljčice mogu biti sistemično inficirane. Zbog toga je od ključne važnosti skrenuti pažnju na potencijalnu zarazu u ovom trenutku. Proizvođačima se može preporučiti obilazak parcela posejanih strninama i u slučaju da se primete pomenute štetočine u početnim fazama razvoja useva na preko 10% biljaka, izvođenje insekticidnog tretmana nekim od preparata:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m deltametrin) … 0,2-0,3l/ha ili

Fastac ME (a.m alfa-cipermetrin) … 0,2 l/ha.

 

Proizvođačima koji još uvek nisu posejali ozima strna žita, preporučuje se oprez i eventualno planiranje setve za nešto kasniji period, nakon što niske temperature redukuju populacije ovih štetočina uz redovan obilazak i pregled na prisustvo insekata nakon što izniknu usevi.

Region: Kragujevac
1 - 10 Next