Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.11.2017 ‎(1)
Žitni bauljarŽitni bauljar (zabrus tenebrioides)

Na terenu RC Senta, usevi pšenice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 2 lista do početka bokorenja (10-22 BBCH skale).

Vizuelnim pregledima useva koji su u monokulturi ili kod kojih je na susednoj parceli prethodne godine bila  pšenica,  na ivicama parcela se registruju štete od ishrane larvi žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides) .

napadnut usev

 

Larve ove štetočine  su aktivne do pojave prvih mrazeva, a sa otopljavenjem njihova aktivnost se nastavlja. Štete su izraženije ako je jesen suva i topla.

Larve se intenzivno hrane na temperaturama iznad 10  ̊C, a pri temperaturama ispod 3-5   ̊C prestaju sa ishranom.

 

simptomi ishrane

 

 larva

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju posle nicanja ozimih strnih žita , ako se utvrdi 5-6 napadnutih biljaka/1 m² insekticidima na bazi alfa-cipermetrina (Fastac ME) u dozi od 0,2 l/ha. Tretiranje se preporučuje u ranim večernjim ili jutarnjim satima, jer larve tad izlaze na površinu zemljišta da se hrane. Tokom proleća suzbijanje  nema ekonomskog efekta. Tretiranje je potrebno izvesti samo na obodu parcele, odakle kreću štete.

Protiv ove štetočine prvenstveno se sprovode preventivne mere kontrole, kao što su:

- poštovanje plodoreda

- uklanjanje žetvenih ostataka

- tanjiranje na  20-22 cm posle skidanja useva

- izbegavanje rane setve

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 9.11.2017 ‎(3)
Stanje u usevu strnih žita Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na teritoriji RC Pančevo usevi pšenice se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazi od nicanja do tri lista razvijena (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na vise lokaliteta, nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Vizuelnim pregledom ozimog ječma (sorta Nonius, lokalitet Banatsko Novo Selo) koji je u fazi prvi list razvijen (BBCH 11) takođe nisu registrovani simptomi oboljenja.

RC Pančevo nastavlja da i dalje prati zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma i da o tome redovno obaveštava poljoprivredne proizvođače.

Region: Pančevo
Stanje u usevima ozime pšenice i ječmaMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
 

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve, usevi pšenice se nalaze u fazi od nicanja do početka bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (10-21 BBCH), dok se  usevi ječma nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do pojave drugog sekundarnog stabla (12-22 BBCH skale).

 

Vizuelnim pregledom  useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 Pregledom useva  ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) na  3 do 6% biljaka.

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

% napadnutih

biljaka

Ruma - Fišer

Nonius

 12 BBCH

(2 lista razvijeno)

0

Ruma/

Pavlovački put

Nonius

13 BBCH

(3 lista razvijeno)

3

Voganj

NS 565

22 BBCH

(drugo stablo vidljivo)

6

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Region: Ruma
Stanje u usevima ozimih kulturaMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se u zavisnosti od vremena setve nalazi u fenofazi od nicanja do razvoja prvog sekundarnog stabla.
Na usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.
 
Ječam iz ranijih rokova setve se nalazi u fenofazi 22 BBCH skale (razvijeno drugo sekundarno stablo).
Slika1-fenofaza ječma
 
Na parcelama zasejanim ječmom uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u indeksu napada 1 i simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni) u istom indeksu napada.
 
Slika 2- mešani simptomi mrežaste pegavosti lista ječma i ramulariozne pegavosti ječma
 
Mere zaštite se ne preporučuju.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 8.11.2017 ‎(1)
Zdravstveno stanje useva strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na terenu RCSenta usevi pšenice se zavisno od vremena setve nalaze od faze nicanja do početka bokorenja ( 10-21 BBCH skale ). Vizuelnim pregledima nisu registrovani simptomi bolesti niti štetočina.

 

Usevi ječmova se zavisno od vremena setve  nalaze u fenofazi od 2 lista do pojave prvog sekundarnog stabla ( 12-21 BBCH skale ).

usev ječma

 

Pregledom biljaka su registrovani simptomi mrežaste pegavosti listova ( Pyrenophora teres )na parcelama ranije setve do indeksa od 0,6. ( tek početak pojave simptoma na par listova ).

 

Na usevima ranije setve je registrovana pojava pojedinačnih krilatih jedinki ,kao i prve kolonije lisnih vaši ( Aphididae )u indeksu napada do 1,6.

 

lisne vasi

 

Mere hemijske zaštite se još ne preporučuju.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.5.2017 ‎(1)
Pšenica - fuzariozaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Pregledom useva pšenice i ječma u sortnom ogledu RC Kraljevo na lokalitetu Miločaj i u proizvodnim usevima na lokalitetima Drakčići, Samiaila, Vitanovac i Poljoprivredna škola, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze od faze zastvavičara do faze početka cvetanja.

 

Najavljene vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju fuzariozom klasa (Fusarium graminearum). Preporučuje se pregled parcela i u usevima koji su došli do faze početka cvetanja sprovođenje fungicidnog tretmana nekim od preparata:

  • tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin (Cello) u dozi 1,25 l/ha
  • prohloraz + propikonazol (Bumper P) u dozi 0,75-1 l/ha
  • tebukonazol + protiokonazol (Prosaro 250 EC) u dozi 0,75-1 l/ha
  • epoksikonazol + metkonazol (Osiris) u dozi 1,5-2,5 l/ha
  • tiofanat-metil + tebukonazol (Antre plus) u dozi 1,5 l/ha
  • prohloraz + tebukonazol (Zamir 400 EW) u dozi 0,75-1 l/ha
  • tiofanat-metil + epoksikonazol (Duett ultra) u dozi 0,4-0,6 l/ha
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 15.5.2017 ‎(4)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac usevi pšenice se zavisno od sorte i datuma setve  nalaze se  u fenofazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja (BBCH 39-61).

velika slika

Nestabilne vremenske prilike, česte padavine u fenofazi cvetanja pšenice su povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača paleži klasa,(Fusarium graminearum). U cilju sprečavanja zaraze ovim patogenom, proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela pod pšenicom i ukoliko se utvrdi da je na parceli najmanje 5 % klasova izbacilo prašnike, primeniti jedan od navedenih fungicida :

 Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW ( a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P ( a.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Cello ( a.m.tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris ( a.m.epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus ( a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5l/ha

Artea 330 EC ( a.m.propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha

Duett ultra , Excorta plus,Ceres ( a.m.epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

 

 

Region: Kruševac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

RC Subotica-pšenica

Vizuelnim pregledima je utrvrđeno da se pšenica na teritoriji RC Subotica nalazi u raznim fenofazama u zavisnosti od roka setve – od BBCH 51 /početak klasanja  do BBCH 61/početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice.

Strna žita su u fazi cvetanja osetljiva na infekciju klasa prouzrokovačem šturosti/fuzarioze

klasova ( Fusarium graminearum).

Preporuka:

-preventivni tretman na početku cvetanja, kada se registruje 5% klasova sa izbačenim polenovim kesicama –anterama, nekim od registrovanih fungicida na bazi:

·           tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin Cello  1,25l/ha ;

·           prohloraz+propikonazol Bumper P  0,75-1l/ha;

·           tebukonazol+protiokonazol Prosaro 250 EC  0,75-1l/ha;

·           epoksikonazol+metkonazol  Osiris  1,5-2,5l/ha;

·           tiofanat-metil +tebukonazol Antre plus 1,5 l/ha;

·           prohloraz+tebukonazol Zamir 400 EW 0,75-1 l/ha;

·           tiofanat -metil + epoksikonazol Duett ultra  0,4-0,6 l/ha.

 

Region: Subotica
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledoma useva pšenice ustanovljeno je da se po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 39-61 (faza lista zastavičara do početka cvetanja).
 
U ovoj fazi razvoja pšenice nestabilno vreme i česte padavine mogu da stvore povoljne uslove za razvoj i infekciju patogenom Fusarium graminearum - prouzrokavača šturosti klasova pšenice. Poljoprivrednim proizvođačima se savetuje da izvrše obilazak parcela i ukoliko se utvrdi 5% klasa u cvetanju, izvršiti tretman jednim od sledećih preparata:
 
a.m (tebukonazol+protiokonazol) PROSARO 250 EC 0,75-1l/ha
a.m (prohloraz+tebukonazol) ZAMIR 400 EW 1l/ha
a.m (prohloraz+propikonazol) BUMPER P 0,75-1l/ha
a-m (tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) CELLO 1,25l/ha
a.m (epoksikonazol+metkonazol) OSIRIS 1,5-2L/ha
a.m (epoksikonazol+tiofanat metil) DUET ULTRA 0,4-0,6l/ha
a.m (tebukonazol+tiofanat metil) ANTRE PLUS 1,5l/ha
 
Pšenica - faza razvoja
 
 
Region: Jagodina
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja (BBCH 39-61).

U fenofazi cvetanja i u vlažnim uslovima može doći do infekcija klasa gljivom Fusarium graminearum prouzrokovačem fuzarioze klasa.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pšenice u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja useva. Ukoliko se utvrdi da je 5% klasova  u cvetanju primeniti jedan od navedenih fungicida :  

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Antre plus (a.m.tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5l/ha

Artea 330 EC (a.m.propikonazol + ciprokonazol) 0,5 l/ha

Duett ultra (a.m.epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Zamir 400 EW (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Cello (a.m.tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (a.m.epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

 

velika slika

 

Region: Niš
1 - 10 Next