Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.6.2022 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Novi Pazar, usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve i nadmorske visine  nalaze u fazi od rukavac zastavičara se otvara (Pešterska visoravan) do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (Novi Pazar) (BBCH 47-61).

U fazi cvetanja u vlažnim uslovima može doći do infekcije pšenice gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama za naredni period može stvoriti povoljne uslove   za ostvarivanje infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium gramunearum). 

Proizvođačima se preporučuje da obilaze useve ozime pšenice i ukoliko se na parceli uoče da je 5% klasova izbacilo prašnike preporučuje se tretiranje useva jednim od fungicida, pre najavljenih padavina:

Duofen plus, Sekvenca plus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili

Prosaro 250 EC (a. m. protiokonazol+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

Antre plus (a. m. tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili

Mystic pro 500 EC (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

Zamir (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75- 1 l/ha ili

Postulat duo (a. m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

Delaro 325 SC (a. m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha ili

Zantara (a. m. tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili

Ascra xpro (a. m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha ili

Custodia (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

Mirador forte (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili

Falcon forte (a. m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7- 1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae). Takođe, ukoliko se pregledom registrije 0,5-1 larvi žitne pijavice (Lema melanopus) po biljci, preporuka je da se sprovede i insekticidni tretman sa nekim od registrovanih preparata:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Futocid EC 2,5 (deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha

Fastac 10 EC (alfa cipermetrin)  u količini 0,1 - 0,12l/ha

Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,12 - 0,24 l/ha

Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,3-0,6 l/ha ili

Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha. 

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 24.5.2022 ‎(1)
Zaštita pšeniceŽitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Pirot, usevi pšenice se u zavisnoti od vremena setve i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

(velika slika)

U uslovima povećane vlažnosti, u periodu cvetanja pšenice, postoji visok rizik od ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Proizvođačima se preporučuje da obilaze svoje useve, i u trenutku kada 5% klasova izbaci prašnike, a pre najavljenih padavina, sprovedu hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

 • Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Falkon forte (a.m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 1,25 l/ha ili
 • Mirador forte (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili
 • Caramba EC, Sirena (a.m. metkonazol) u količini 1,5 l/ha ili
 • Postulat Duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,5 l/ha ili
 • Antre plus (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
 • Custoida (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili
 • Duofen plus, Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili neki drugu registrovani preparat.

Takođe, ukoliko se pregledom registrije 0,5-1 larva žitne pijavice (Lema melanopus) po biljci, preporuka je da se sprovede i insekticidni tretman:

 • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ii
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha ili
 • Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha

Registrovani insekticidi za suzbijanje žitne pijavice delovaće i na lisne vaši (Aphididae), čije je prisustvo takođe utvrđeno prilikom pregleda.

Velika slika

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 23.5.2022 ‎(1)
Zaštita ozime pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze od faze početak klasanja do faze sredina klasanja (BBCH 51-55). Usled visokih dnevnih temparatura uskoro se očekuje ulazak pšenice u faze cvetanja.

Za petak najavljuju se padavine koje mogu biti pogodne za ostvarivanja infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium gramunearum). Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve ozime pšenice i ukoliko se na parceli uoče da je 5% klasova izbacilo prašnike preporučuje se tretiranje useva jednim od fungicida, pre najavljenih padavina:

- Duofen plus, Sekvenca plus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili

- Caramba EC, Sirena (a. m. metkonazol) u količini 1,2- 1,5 l/ha ili

- Prosaro 250 EC (a. m. protiokonazol+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

- Mirador forte (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili

- Falcon forte (a. m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7- 1 l/ha

- Zamir (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75- 1 l/ha ili

- Postulat duo (a. m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

- Delaro 325 SC (a. m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha ili

- Zantara (a. m. tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili neki drugi od registrovanih fungicida.

Takođe vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo bilnih vaši (Aphididae) i na listu i klasu kao i prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Hemijske mere zaštite preporučuju se kada se registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci. Upotrebom insekticida za suzbijanje žitne pijavice delovaće se i na suzbijanje vaši. Preporučuje se primena nekog od insekticida:

 -Polux, Konfuzija ili Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha  ili

  -Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili

  -Grom (a.m. lambda- cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

  -Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 20.5.2022 ‎(3)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena setve, nalaze u fazi od vidljivo prvo osje do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 49-61).

faza razvoja

faza razvoja BBCH 59

U fazi  cvetanja pšenice i uz prisustvo padavina i visoke vlažnosti, postoji rizik od infekcije klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve u cilju utvrđivanja faze razvoja. Ukoliko se usevi nalaze na početku cvetanja (na 5% klasova vidljive polenove kesice) preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana, pre padavina koje se najavljuju sredinom sledeće nedelje, primenom nekog od navedenih fungicida:

  -Duofen plus, Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili

  -Caramba EC, Sirena (a.m. metkonazol) u količini 1,5 l/ha ili

  -Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

  -Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ill

  -Mystic pro 500 EC (a.m. prohloraz+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

  -Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

  -Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol + trifloksistrobin) u količini 1 l/ha ili

  -Postulat Duo (a.m. protiokonazol + tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

  -Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili

  -Ascra xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha ili

  -Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

  -Mirador forte (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili

  -Falcon forte (a.m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7-1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) i larvi žitne pijavice (Lema melanopus), na pojedinačnim biljkama.

larve žitne pijavice

larve žitne pijavice

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi prisustvo 0,5 -1 larve po biljci žitne pijavice, primena nekog od registrovanih insekticida:

  -Polux, Konfuzija ili Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha  ili

  -Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili

  -Grom (a.m. lambda- cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

  -Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Negotin
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sortimenta  nalaze u fazi od rukavac zastavičara se otvara do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (47-61).

U fazi cvetanja i u vlažnim uslovima može doći do infekcije pšenice gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje oblizak useva pšenice radi utvrđivanja fenofaze razvoja. Ukoliko se vizuelnim pregledom useva utvrdi da je usev na početku cvetanja (polenove kesice vidljive na 5 % klasova), u cilju preventivne zaštite pšenice od navedenog patogena, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana pre padavina, koje se za Toplički okrug prognoziraju od utorka, nekim od registrovanih fungicida:  

·      Duofen plus, Sekvenca plus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili

·      Caramba EC, Sirena (a. m. metkonazol) u količini 1,5 l/ha ili

·      Prosaro 250 EC (a. m. protiokonazol+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

·       Antre plus (a. m. tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili

·      Mystic pro 500 EC (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

·       Zamir (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75- 1 l/ha ili

·       Postulat duo (a. m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

·      Delaro 325 SC (a. m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha ili

·       Zantara (a. m. tebukonazol+biksafen) u količini 1,25-1,5 l/ha ili

·      Ascra xpro (a. m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha ili

·       Custodia (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

·      Mirador forte (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 1,5-2 l/ha ili

·      Falcon forte (a. m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7- 1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

Ukoliko se registruje 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Futocid EC 2,5 (deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha

·       Fastac 10 EC (alfa cipermetrin)  u količini 0,1 - 0,12l/ha

·       Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,12 - 0,24 l/ha

·       Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,3-0,6 l/ha ili

·       Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha  ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Prokuplje
Zaštita pšenice Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve i sortimenta  nalaze u fazi od početka klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

pšenica BBCH 51

velika slika

Cvetanje je rizičan period u kome može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum) posebno u uslovima povišene vlažnosti. Preporuka proizvođačima je da obiđu useve, i u momentu početka cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

-          Falkon forte (spiroksamin+ tebukonazol+ protiokonazol) 1,25l/ha

-          Mirador forte (tebukonazol+azoksistrobin) 1,5-2l/ha

-          Caramba EC, Sirena (metkonazol) 1,5 l/ha

-          Antre plus (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75l/ha

-          Zantara (tebukonazol+biksafen) 1,25-1,5 l/ha

-          Delaro 325 (protiokonazol+triflksistrobin) 1l/ha

-          Prosaro 250EC (tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1l/ha

-          Duofen plus, Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha

-          Custoida (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha

-          Postulat Duo (protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha

-            Zamir (prohloraz+ tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Ako se prilikom pregleda useva pšenice registruje prisustvo larvi 0,5-1 larva po biljci žitne pijavice (Lema melanopus), proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-          Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha   ili

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha   ili

-          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha   ili

-          Karate zeon ili Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha    ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 19.5.2022 ‎(2)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice se u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike nalaze u fazi srednja faza zastavičara do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (43-61).

Pšenica ulazi u osetljive faze razvoja (faze cvetanja) gde u uslovima vlage ili padavina može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih useva, i ukoliko se pregledom utvrdi da je usev na početku cvertanja, tj. da su polenove kesice vidljive na 5% klasova, preporučuje se sprovođenje tretmana, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

Duofen plus, Sekvenca plus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha ili

Caramba EC, Sirena (a. m. metkonazol) 1,5 l/ha ili

Prosaro 250 EC (a. m. protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili

Antre plus (a. m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

Sanus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha ili

Mystic pro 500 EC (a. m. prohloraz+tebukonazol) 1,25 l/ha ili

Zamir (a. m. prohloraz+tebukonazol) 0,75- 1 l/ha ili

Elatus era (a. m. protiokonazol+benzovindiplufir) 0,5-1 l/ha ili

Postulat duo (a. m. protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili

Delaro 325 SC (a. m. protiokonazol+trifloksistrobin) 1 l/ha ili

Zantara (a. m. tebukonazol+biksafen) 1,25-1,5 l/ha ili

Ascra xpro (a. m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili

Custodia (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

Mirador forte (a. m. tebukonazol+azoksistrobin) 1,5-2 l/ha

Cello (a. m. protiokonazol+tebukonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha ili

Falcon forte (a. m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 0,7- 1 l/ha. 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je i prusustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo od 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci preporučuje se primena nekog od insekticida:

Fastac ME (a. m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Fastac 10 EC, Fascord EC (a. m. alfa-cipermetrin) 0,12 l/ha ili

Durbin EW (a. m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili

Durbin 200 EW (a. m. cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha ili

Cythrin 500 EC (a. m. cipermetrin) 0,06-0,12 l/ha ili

Cythrin 250 EC (a. m. cipermetrin) 0,12-0,24 l/ha ili

Plures (a. m. deltametrin) 500-650 ml/ha ili

Polux, Decis 2,5 EC, Konfuzija (a. m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Decis mega (a. m. deltametrin) 0,15 l/ha ili

Grom (a. m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Lambada, Lamdex, Savate CS 5, Karate zeon (a. m. lambda- cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Kaiso WG (a. m. lambda-cihalotrin) 0,15-0,2 kg/ha.

Region: Kosovska Mitrovica
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Vranje usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve i sortimenta  nalaze u fazi od početka klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

U periodu cvetanja pšenice i u prisustvu padavina i visoke vlažnosti postoji visok rizik od infekcija klasa pšenice gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima pšenice koji su ušli u fazu cvetanja (5% klasova izbacilo prašnike), preporuka je da pre padavina, koje se najavljuju početkom sledeće nedelje, primene neki od fungicida:

·         Antre plus (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75l/ha

·         Zantara ((tebukonazol+biksafen) 1,25-1,5 l/ha

·         Delaro 325 (protiokonazol+triflksistrobin) 1l/ha

·         Prosaro 250EC (tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1l/ha

·         Duofen plus, Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha

·         Custoida (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha

·         Postulat Duo (protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha

·         Falkon forte (spiroksamin+ tebukonazol+ protiokonazol) 1,25l/ha

·         Mirador forte (tebukonazol+azoksistrobin) 1,5-2l/ha

·         Caramba EC, Sirena (metkonazol) 1,5 l/ha

·         Zamir (prohloraz+ tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

 

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).  Ukoliko se registruje 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci preporučuje se primena nekog od insekticida:

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Futocid EC 2,5 (deltametrin) 0,2-0,3l/ha

·         Fastac 10 EC (alfa cipermetrin)  0,1-0,12l/ha

·         Cythrin 250 EC (cipermetrin) 0,12-0,24 l/ha

·         Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.5.2022 ‎(3)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice nalaze se, u zavisnosti od sortimenta, vremena setve i primenjene agrotehnike u fazi od kraj klasanja, pojavili su se svi klasovi (BBCH 59) do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

fenofaza razvoja

Budući da je cvetanje rizičan period kad je mogućnost infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum) u pitanju, naročito u uslovima vlage, proizvođačima se preporučuje tretman u momentu kada su vidljive polenove kesice na najmanje 5% cvetova, a uoči padavina, nekim od preparata:

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) … 0,5-0,75 l/ha ili

Antre plus (a.m. tebukonazol, tiofanat-metil) … 1,5 l/ha ili

Ascra xpro (a.m. biksafen, fluopiram, protiokonazol) … 0,9-1,2 l/ha ili

Cello (a.m. spiroksamin, protiokonazol, tebukonazol) … 1,25 l/ha ili

Custodia (a.m. tebukonazol, azoksistrobin) … 0,8 l/ha ili

Duofen plus (a.m. tiofanat-metil, difenokonazol) … 1,5 l/ha ili

 Falcon Forte ( a.m. spiroksamin, tebukonazol, protiokonazol) …  0,7-1 l/ha ili

 Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol, protiokonazol) … 0,75-1 l/ha ili

Sekvenca Plus (a.m. tiofanat-metil, difenokonazol) … 1,5 kg/ha ili

 Zamir (a.m. prohloraz, tebukonazol) … 0,75-1 l/ha ili

 Zantara (a.m. tebukonazol, biksafen) … 1,25-1,5 l/ha

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i položenih jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

položeno jaje žitne pijavice

Proizvođačima se  može preporučiti pregled useva na prisustvo žitne pijavice i ako se detektuje od 0,5 do 1 larva po biljci, izvođenje insekticidnog tretmana:

Decis  EC,Konfuzija   (a.m. deltametrin) … 0,2-0,3 l/ha ili

Fastac 10 EC,Fascord EC  0,1-0,12 l/ha, Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin)...0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Navedeni preparati imaće efekta i u suzbijanju biljnih vaši.

Region: Kragujevac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Niš usevi pšenice se, u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u fenofazi od početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

velika slika

U fazi cvetanja i u vlažnim uslovima može doći do infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka je praćenje faze razvoja pšenice i vremenske prognoze. Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina nekim od registrovanih fungicida:

Duofen plus, Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha ili

Caramba EC, Sirena (a.m. metkonazol) 1,5 l/ha ili

Prosaro 250 EC (a.m. protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili

Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

Sanus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha ili

Mystic pro 500 EC (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1,25 l/ha ili

Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75- 1 l/ha ili

Elatus era (a.m. protiokonazol+benzovindiplufir) 0,5-1 l/ha ili

Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili

Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) 1 l/ha ili

Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1,25-1,5 l/ha ili

Ascra xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili

Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

Mirador forte (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) 1,5-2 l/ha

Cello (a.m. protiokonazol+tebukonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha ili

Falcon forte (a.m. spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 0,7- 1 l/ha. 

Pregledom useva registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i kolonija lisnih vaši  (Aphididae).

Ukoliko se registruje prisustvo larvi žitne pijavice na nivou praga štetnosti, od 0,5 do 1 larvi po biljci, preporučuje se primena nekog od insekticida:

Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Fastac 10 EC, Fascord EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,12 l/ha ili

Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili

Durbin 200 EW (a.m. cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha ili

Cythrin 500 EC (a.m. cipermetrin) 0,06-0,12 l/ha ili

Cythrin 250 EC (a.m. cipermetrin) 0,12-0,24 l/ha ili

Plures (a.m. deltametrin) 500-650 ml/ha ili

Polux, Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Decis mega (a.m. deltametrin) 0,15 l/ha ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Lambada, Lamdex, Savate CS 5, Karate zeon (a.m. lambda- cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha ili

Kaiso WG (a.m. lambda-cihalotrin) 0,15-0,2 kg/ha.

Region: Niš
1 - 10 Next