Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.4.2017 ‎(1)
Zaštita pšeniceSiva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)

Na terenu RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi od drugog kolenca do pojave zastavičara (BBCH 32-37).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Na  većini parcela nije postignut ekonomski prag štetnosti koji iznosi 10% biljaka sa simptomoma sive pegavosti lista pšenice na prvom listu iznad drugog kolenca. Na pojedinim parcelama, lokalitet Kać, sorta Avenue, dostignut je epidemijski prag.

 

Preporučuje se proizvođačima pregled useva pšenice na prisustvo sive pegavosti. Ukoliko je postignut prag primeniti neki od registrovanih fungicida:

Acanto plus (pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4-0,6 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 25.4.2017 ‎(1)
Zaštita pšeniceSiva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)
Vizuelnim pregledom useva pšenice, sorte Renesansa, na lokalitetu u Srbobranu, registrovani su  simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice na 56% pregledanih biljaka. Simptomi se registruju na  listu  prvog kolenca na 53% biljaka, kao i na listu drugog kolenca na 8% biljaka.
Približavamo se epidemijskom pragu ( 10%  biljaka sa simptomom  na prvom  listu  drugog kolenca).  S obzirom na najavljene padavine, preporučuje se pregled i zaštita parcela na kojima su utvrđeni epidemijski pragovi. Preporučuje se primena registrovanih fungicida:
 
1. Acanto plus(a.m.pikoksistrobin+ciprokonazol), 0,6l/ha ili
2. Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat metil), 0,4-0,6l/ha ili
3. Prosaro (a.m.tebukonazol+propikonazol), 0,75-1 l/ha ili
4. Antre plus(a.m. tebukonazol+tiofanatmetil), 1,5l/ha
 
 
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 7.4.2017 ‎(1)
Zaštita pšeniceSiva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se nalazi u fenofazi 32 BBCH skale-drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (slika 1).

slika 1.fenofaza pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) sa sledećim procentima:

Procenat napadnutih biljka

od 6 do 45,

Procenat napadnutih listova prvog kolenca

 od 4 do 35,

Procenat napadnutih listova drugog kolenca 

od 1 do 29.

Simptomi Septoria tritici

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice. Ukoliko se simptomi registruju na prvom listu drugog kolenca na 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

a.m. pikoksistrobin + ciprokonazol, preparat  Acanto plus u količini 0,6 l/ha

a.m. tebukonazol + azoksistrobin, preparat Mirador Forte u količini 1,5-2 l/ha

a.m. tebukonazol + tiofanat-metil, preparat Antre plus u količini 1,5 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 6.4.2017 ‎(1)
Zaštita pšeniceSiva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)
Usevi pšenice, na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi početka rasta stabljike do faze drugog kolenca (BBCH 30-32). Vizuelnim pregledima utvrđeno je širenje simptoma sive pegavosti lista strnih žita ( prouzrokovač: Septoria tritici). Kod sorte Katarina (faza razvoja: drugo kolence), postignut je ekonomski prag primene fungicida u odnosu na ovog patogena.
 

Sorta,

 vreme setve,

lokalitet

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Katarina

(vreme setve: 9.10.2016.  Stara Moravica)

5.04.2017.

32. drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog

0

0

43

Simptom Septoria tritici

Preporuka za proizvođače: redovnim obilaskom useva utvrditi prisustvo i nivo širenja patogena. Ekonomski prag primene fungicida postignut je ukoliko su prisutni simptomi sive pegavosti lista pšenice na prvom listu drugog kolenca na 10% biljaka. U tom slučaju primeniti neki od navedenih fungicida:

 • Amistar extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha
 • Acanto plus (a.m. piraklostrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha
 • Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil)0,4-0,6 l/ha
 • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha
 • Opus team (a.m.fenpropimorf+epoksikonazol) 1 l/ha
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 30.5.2016 ‎(1)
Vaši u pšeniciLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu u Zmajevu, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali  mlečna zrelost, registrovano je prisustvo vaši, Aphididae spp. na klasu pšenice, u indexu napada 45. Po EPPO standardu, momenat primene insekticida je kada se utvrdi prisustvo vaši na 70% klasova u fazi mlečne zrelosti. Preporučuje se poljoprivrednim proizvodjačima da na takvim usevima urade tretman insekticidima Durbin 200 EW(a.m. cipermetrin), 0,15-0,3l/ha ili Cythrin 250 EC(a.m. cipermetrin),0,12-0,24l/ha zbog karence od 10 dana. Na ovom usevu nije registrovano prisustvo prirodnih neprijatelja, koji mogu redukovati populaciju lisnih vaši.
 
lisne vaši na klasu pšenice
 
 
 
 
 
 
 
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.5.2016 ‎(1)
Lisne vaši u pšeniciLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Pregledom useva pšenica na terenu RC Senta registrovan  je jak napad lisnih vaši na ivicama parcela.

Lisnievaši sisajući biljne sokove mogu da utiču na kvalitet zrna.

Preporučuje se primena insekticida sa kratkom karencom kao što je:

 

Durbin 200 EW (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 10 dana)

 

Tretmane izvoditi u večernjim časovima.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.5.2016 ‎(1)
Vaši na pšeniciLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od kraja cvetanja (BBCH 69) do faze rana mlečna zrelost (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo vašiju na listovima i klasovima pšenice, na 5% biljaka. Veće prisustvo ovih štetočina zabeleženo je na ivičnim delovima parcela.

Direktne štete vaši nanose isisavajući sokove iz listova koji potom žute, i iz klasova gde dolazi do smanjenja broja zrna i njihove deformacije. Indirektne štete se ogledaju u prenošenju virusa.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se registruje prisustvo vašiju u ovim fazama razvoja pšenice na 70% klasova (EPPO) primena  insekticida:

Durbin 200 EW (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 10 dana)

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.5.2016 ‎(1)
Širenje žute rđe na usevima pšeniceRđa pšenice (Puccinia spp.)
 U regionu koji pokriva RC Vršac,na usevima pšenice registruje se prisustvo patogena prouzrokovača žute rđe (Puccinia striiformis).Obolenje se širi na osetljivom sortimentu.Usevi pšenice su u fazi  od punog cvetanja do faze početka nalivanja zrna (BBCH 59-61).
 Tkođe su u usevima pšenice još od polovine aprila meseca prisutni i simptomi žutila na listovima koji veoma podsećaju na simptome žute rđe.Ovo žutilo nema patogenu prirodu (nisu prouzrokovači virusi niti gljive) već je  fiziološkog porekla.Veoma su slični simptomima koje izaziva žuta rđa,s tim što se kod infekcije od gljive u okviru crtičastog prosvetljenja na listu formiraju konidije od patogena.
 
 Simptom žutila fiziološkog tipa na listu
 
 Izgled useva sa simptomima fiziološkog tipa
 
 
 
Simptom žute rđe na listu
 
 
Simptom žute rđe na listu
 
Proizvođači koji su primenili fungicide u usevima pšenice u cilju suzbijanja fuzarioznog uvenuća u periodu početka cvetanja su sa tim tretmanom zaštićeni od infekcije.Upozoravaju se proizvođači koji nisu primenili fungicide u zadnjih 15 dana da pregledaju svoje useve i primene neke od sledećih fungicida:
 • a.m. tiofanat metil+epoksikonazol - Ceres ili Exkorta plus ili Duet ultra 0,4- 0,6l/ha ili
 • a.m. tebukonazol + tiofanat metil - Antre plus 1,5l/ha ili
 • a.m. tiofanat metil+difenokonazol - Duofen plus 1,5 l/ha ili
 • a.m. tebukonazol+protiokonazol - Prosaro 250-EC 0,75-1l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 14.5.2016 ‎(1)
Tretman u pšenici-kasniji rokovi setveFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Vizuelnim pregledom ozime pšenice (pozicija monitoringa:,Orlovat datum setve 07.11,sorta Zvezdana uočena faza po BBCH 61 –početak cvetanja vidljive prve polenove kesice(na 5% biljaka)

Ovo je veoma osetljiva faza za infekciju Fusarium graminearum (prouzrokovač šturosti klasa)

Učestale padavine u početku i tokom cvetanja cvetanja predstavljaju veoma visok rizik za ostvarenje infekcije te je preporuka proizvođačima pšenice (kasniji rokovi setve) da obavezno preduzmu fungicidni tretman nekim od navedenih fungicida:

 

Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin ), 1,25l/ha

 Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol), 0,75-1l/ha

Antre plus(a.m.tebukonazol+tiofanat metil ), 1,5l/ha

Duett Ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat metil ), 0,6l/ha

Mystic pro EC(a.m. tebukonazol+prohloraz), 1-1,25l/ha

Zamir 400 EW (a.m. prohloraz + tebukonazol ) 0,75-1 l/ha

Registrovano prisustvo vaši (Aphididae spp.) na klasu i na listu; na klasu  index napada 5; vaši na listu  index 7,25;jaja žitne pijavica (Lema melanopa)- index prisutnih jaja  3,5;index za prisustvo larvi žitne pijavice 1,5.

Napomena : Neophodno je pregledati useve na prisustvo štetočina I primene insekticida sa tretmanom protiv bolesti.

Slika 1:faza pšenice (Orlovat,kasna setva)

velika slika

Slika 2:vaši na klasu pšenice

velika slika

 Slika 3:vaši na listu zastavičaru

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.5.2016 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Pirot,vizuelnim pregledima useva pšenice  ustanovljeno je da se  pšenica u zavisnosti od sorte nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja ( BBCH  51 – 61) .

Trenutne nestabilne vremenske prilike, kao i osetljiva fenofaza pšenice (početak cvetanja), mogu dovesti do ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka proizvođačima je da  na početku cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) urade preventivni tretman pre padavina nekim od preparata:

 

Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol + protiokonazol)  0,75-1l/ha ,

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil ) 1,5 l/ha ,

Zamir 400 Ew (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha , 

Duett ultra ( a.m.epoksikonazol + tiofanat metil) 0,6 l/ha ,

Artea 330 EC  (a.m. propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha ,

Osiris (a.m.epoksikonazol + metkonazol)1,5 -2,5 l/ha .

Velika slika početak cvetanja pšenice

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 11.5.2016 ‎(5)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac,vizuelnim pregledima useva pšenice  ustanovljeno je da se  pšenica u zavisnosti od sorte se nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja ( BBCH  51 – 61) .

Nestabilne vremenske prilike,koje se najavljuju u narednom periodu, kao i osetljiva fenofaza pšenice (početak cvetanja), mogu dovesti do ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka proizvođačima je da  na početku cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) urade preventivni tretman pre padavina nekim od preparata:

 

Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol + protiokonazol)  0,75-1l/ha ,

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil ) 1,5 l/ha ,

Zamir 400 Ew (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha , 

Duett ultra ( a.m.epoksikonazol + tiofanat metil) 0,6 l/ha ,

Artea 330 EC  (a.m. propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha ,

Osiris (a.m.epoksikonazol + metkonazol)1,5 -2,5 l/ha .

 

 

velika slika

 

Region: Kruševac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Smederevo pšenica se u zavisnosti od sorte i vremena setve nalazi u fenofazi od početka  klasanja – do početka cvetanja (po BBCH skali 51-61).

 

 

Faza u kojoj se sada pšenica nalazi i prateće vremenske prilike izuzetno pogoduju infekciji

gljivom Fusarium graminearum - prouzrokovača šturosti klasova pšenice.

Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze svoje useve i kada uoče početak cvetanja urade tretman nekim od fungicida  u cilju zaštite useva od ovog gljivičnog obolenja.

Duett ultra (a.m epoksikonazol + tiofanat metil) - 0,6 l/ha  

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) -  0,75-1l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) - 1,5 -2,5 l/ha

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) - 1,5 l/ha

Artea 330 Ec (a.m.- propikonazol+ciprokonazol) - 0,5 l/ha

Zamir 400 EW (a.m.  prohloraz + tebukonazol) - 0,75-1 l/ha  

 

Takođe poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo i da tokom obilaska parcela obrate pažnju na prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). U slučaju da se prilikom pregleda utvrdi 10 larvi/m² potrebno je uraditi  tretman nekim od navedenih insekticida :

Fastac 10 EC (a.m.cipermetrin) - 0,1-0,12 l/ha

Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) - 0,2 l/ha

Region: Smederevo
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na područji delovanja RC Kragujevac, obilaskom useva pšenice na više lokaliteta, ustanovljeno je da se pšenica nalazi u fenofazi po BBCH skali od 47-52 (rukavac zastavičara se otvara do 30% cvetanja). U ovoj fenofazi razvoja, pšenica je osetljiva na bolest fuzarioza klasa čiji je prouzrokovač gljiva Fusarium graminearum . Razvoju ovog patogena pogoduje vlažno vreme koje je prognozirano za naredni period. Pošto je pšenica u fenofazi cvetanja osetljiva na ovaj patogen, a vremenske prilike koje su predvidjene pogoduju  razvoju ovog patogena, potrebno je pre najavljene kiše,  na početku cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike),  uraditi preventivnu zaštitu jednim od navedenih fungicida.

pšenica u cvetu

Duett ultra a.m epoksikonazol + tiofanat metil - 0,6 l/ha  

Prosaro 250 EC- a.m. tebukonazol + protiokonazol-  0,75-1l/ha

Osiris a.m.- epoksikonazol + metkonazol- 1,5 -2,5 l/ha

Antre plus-a.m. tebukonazol + tiofanat-metil- 1,5 l/ha

Artea 330 Eca.m.- propikonazol+ciprokonazol- 0,5 l/ha

Zamir 400 EW- a.m.  prohloraz + tebukonazol- 0,75-1 l/ha  

 

Region: Kragujevac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Leskovac usevi pšenice se zavisno od datuma setve i sorte nalaze u fenofazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH  51 – 61 ) .

Učestale padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u periodu cvetanja pšenice pogoduju ostvarivanju i širenju infekcije od strane patogena izazivača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum ). Pored toga što utiče na prinos i kvalitet zrna patogen stvara i mikotoksine štetne za zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka poljoprivrednoim proizvođačima je da obilskom svojih parcela utvrde fenofazu razvoja pšenice u cilju pravovremenog izvođenja zaštite. Na početku cvetanja pšenice ( najmanje 5% klasova izbacilo prašnike ),potrebno je obaviti zaštitu useva nekim od navedenih fungicida:

Duett ultra ( a.m. epoksikonazol +tiofanat-metil ) 0,6 l/ha

Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol + protiokonazol ) 0,75 – 1 l/ha

Antre plus ( a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Cello ( a.m. tebukonazol + protiokonazol +spiroksamin ) 1,25 l/ha

 

 

 

Region: Leskovac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RCNegotin, prilikom vizuelnog pregleda useva pšenice utvrđeno je da se većina sorti nalazi u fenofazi po BBCH  51 početak klasanja- 61 početak cvetanja (vidljive prve polenove kesice).Najavljene kišne padavine stvoriće povoljne uslove za infekciju patogenom Fusarium graminearum (prouzrokovač fuzarioze klasa) što može uticati na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman svojih useva pšenice na samom početku cvetanja nekim od sledećih preparata:

 

-          Antre plus (a.m tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

-          Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha ili

-          Prosaro (a.m.tebukonazol+ propikonazol) 1 l/ha ili

-          Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol)  0,5-0,75 l/ha

Pšenica cvetanje

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 10.5.2016 ‎(2)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na teritoriji RC Jagodina vizuelnim pregledom pšenice kao i pregledom sortnog ogleda   ustanovili smo  da se pšenica nalazi u fazama razvoja 51(početak klasanja,vrh cvetova se pojavljuje iz rukavca)-61(početak cvetanja :vidljive prve polenove kesice).
Faza razvoja pšenice
 
Preporuka proizvođačima je da se obavi preventivni tretman protiv prouzrokovača Fusarium graminearum kada je pšenica u fazi početka cvetanja ,najavljene padavine i više temperature omogućiće infekciju sa patogenom kod pšenica koje su u fazi početka cvetanja.Preventivni tretman obaviti sa nekimod registrovanih fungicida:
-a.m.prohloraz+tebukonazol-Zamir-1l/ha
-a.m.tiofanat-metil+difenokonazol-Duofen plus-1,5 l/ha
-a.m.propikonazol+ciprokonazol-Artea 330 EC -0,5l/ha
-a.m.tebukonazol+propikonazol- Prosaro-1l/ha
-a.m.tebukonazol+tiofanat-metil-Antre plus-1,5 l/ha
Na listovima pšenice je došlo do pojave vaši u malom %, za sada se ne preporučuje tretman insekticidima.
Region: Jagodina
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

RC Subotica –pšenica

Vizuelnim pregledima je ustanovljeno da usevi pšenice u zavisnosti od sorte se nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja - po BBCH od 51 do 61 .

U fazi cvetanja postoji opasnost od infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), a najavljene padavine će stvoriti uslove za zaražavanje.

Preporuka:

Na početku cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se preventivni tretman pre padavina sa nekim od preparata na bazi:

 • tebukonazol + protiokonazol Prosaro 250 EC   0,75-1l/ha ;
 • tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus 1,5 l/ha ;
 • prohloraz + tebukonazol Zamir 400 EW 0,75-1 l/ha
 • epoksikonazol + tiofanat metil Duett ultra, Excorta plus  0,6 l/ha  ;
 • propikonazol+ciprokonazol Artea 330 EC  0,5 l/ha ;
 • epoksikonazol + metkonazol Osiris 1,5 -2,5 l/ha ;
 • tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin Cello  1,25 l/ha ;  
 • tiofanat metil+difenokonazol Duofen plus  1,5 l/ha.
Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 9.5.2016 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Međulužje, pšenica se nalazi, u zavisnosti od sortimenta i vremena setve, u fenofazi po BBCH skali od 47-52 (rukavac zastavičara se otvara do 30% cvetanja). Nestabilne vremenske prilike, kao i osetljiva fenofaza pšenice (početak cvetanja), mogu dovesti do ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Preporuka proizvođačima je da primene neke od sledećih fungicida na početku cvetanja (minimun 5% klasova izbacilo prašnike):

 • a.m. tiofanat metil+epoksikonazol - Ceres ili Exkorta plus ili Duet ultra 0,4- 0,6l/ha  ili
 • a.m. tebukonazol + tiofanat metil - Antre plus 1,5l/ha ili
 • a.m. tiofanat metil+difenokonazol - Duofen plus 1,5 l/ha ili
 • a.m. tebukonazol+protiokonazol - Prosaro 250-EC 0,75-1l/ha
 
Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 6.5.2016 ‎(2)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RCSenta pšenica se zavisno od sortimenta i vremena setve nalazi u fazi od početka klasanja  do  početka cvetanja (51-61 BBCH).

Zaraze sa prouzrokovačem fuzarioze klasa ( Fusarium graminearum ) se dešavaju u osetljivoj fazi pšenice, tj. od početka do kraja cvetanja.

Infekcijama pogoduju visoka relativna vlažnost vazduha i česte kiše u periodu cvetanja .

 

Preporuka:

U vreme početka cvetanja, uraditi preventivni tretman jednim od sledećih fungicida :

 

 • Prosaro 250 EC ( tebukonazol + protiokonazol )  0,75-1l/ha
 • Antre plus (  tebukonazol + tiofanat-metil ) 1,5 l/ha
 • Zamir 400 EW (  prohloraz + tebukonazol ) 0,75-1 l/ha  
 • Duett ultra, Excorta plus ( epoksikonazol + tiofanat metil ) 0,6 l/ha  
 • Artea 330 EC (  propikonazol+ciprokonazol ) 0,5 l/ha
 • Osiris (. epoksikonazol + metkonazol ) 1,5 -2,5 l/ha
 • Cello (  tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin ) 1,25 l/ha   
 • Duofen plus (tiofanat metil+difenokonazol) 1,5 l/ha
Region: Senta
Zaštita pšenice Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva pšenice na terenu, registrovano je da se usevi nalaze u fenofazi BBCH skale 47-51 ( fenofaza zastavičara, klasanje pšenice do fenofaze početka cvetanja ). Usevi posejani u periodu od 1-15.oktobra nalaze se na početku cvetanja. Na lokaciji monitoringa ( punkt Banatska Topola ) sorta Amicus nalazi se na samom početku cvetanja.
 
lokalitet Banatska Topola
  
          Amicus                        BBCH 51                               
                                                                                                                  
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pšenice i ukoliko se ustanovi da je pšenica u fenofazi cvetanja ( ukoliko je na 5 % klasova došlo do izbacivanja prašnika ) potrebno je uraditi fungicidni tretman na pšenici kako bi se zaštitio klas pšenice od prouzrokovača fuzarioze klasa ( Fusarium graminearum ).
 
lokalitet Kikinda
 
    
 
     klasanje pšenice                        6.maj
 • Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol + protiokonazo )  0,75-1l/ha ili
 • Antre plus ( a.m. tebukonazol + tiofanat-metil ) 1,5 l/ha ili
 • Zamir 400 EW ( a.m. prohloraz + tebukonazol ) 0,75-1 l/ha ili
 • Duett ultra ili Excorta plus ( a.m.epoksikonazol + tiofanat metil ) 0,6 l/ha ili
 • Artea 330 EC ( a.m. propikonazol+ciprokonazol ) 0,5 l/ha ili
 • Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol ) 1,5 -2,5 l/ha ili
 • Cello ( a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin ) 1,25 l/ha   

 

 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 5.5.2016 ‎(2)
Cvetanje pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
U regionu koji pokriva RC Vršac, usevi pšenice se u zavisnosti od roka setve i sorte nalaze u fazi od formiranog zastavičara (BBCH 47) do početka cvetanja (BBCH 51-52).
 
 
 
 
U fazi cvetanja se u prisustvu vlage (kiša-visoka relativna vlažnost vazduha) ostvaruje infekcija gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen, osim što utiče na smanjenje prinosa, doprinosi lošijem kvalitetu zrna a dovodi  i do sinteze mikotoksina.
Proizvođačima se preporučuje primena fungicida na početku cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) nekim od sledećih fungicida:
 • a.m. tiofanat metil+epoksikonazol - Ceres ili Exkorta plus ili Duet ultra 0,4- 0,6l/ha  ili
 • a.m. tebukonazol + tiofanat metil - Antre plus 1,5l/ha ili
 • a.m. tiofanat metil+difenokonazol - Duofen plus 1,5 l/ha ili
 • a.m. tebukonazol+protiokonazol - Prosaro 250-EC 0,75-1l/ha
Region: Vršac
Tretman u pšenici Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom na pozicijama monitoringa ozime pšenice iz različitih rokova setve uočene sledeće faze:

 - Mihajlovo,datum setve: 16.10, sorta Sofru uočena faza BBCH 61 –početak cvetanja (na 5% biljaka)

- Orlovat datum setve 07.11,sorta Zvezdana BBCH 51 početak klasanja(na 5% biljaka)

Preporuka proizvođačima je da čim dozvole vremenski uslovi obiđu parcele i utvrde fazu razvoja pšenice.Ukoliko je na 5% biljka prisutan početak cvetanja neophodno je obaviti fungicidni tretman pšenice u cilju zaštite klasa od Fusarium graminearum, prouzrokovača šturosti klasova pšenice nekim od navedenih fungicida:

Artea 330-EC (a.m. ciprokonazol + propikonazol) 0,5 l/ha

Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Duett Ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 2 l/ha

Prosaro 250-EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (a.m. prohloraz + tebukonazol ) 0,75-1 l/ha

Napomena : ovim tretmanom se pored zaštite klasa štiti od potencijalne infekcije i list zastavičar.

Slika 1. faza pšenice - početak cvetanja, Mihajlovo

velika slika

Slika 2. faza pšenice - početak  klasanja,Orlovat

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.5.2016 ‎(6)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi pšenica, se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

U fenofazi cvetanja , usevi pšenica su osetljivi na prouzrokovača fuzarioze  klasa (prouz.Fusarium graminearum), naročito u veoma povoljnim uslovima za infekciju (učestale padavine i visoka relativna vlažnost vazduha ).

Poljoprvrednim proizvođačima preporučuje se obilazak parcela i utvrđivanja fenofaze razvoja useva u cilju određivanja  momenta za primenu fungicida. U slučaju da se utvrdi da se usevi nalaze na samom početku cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike),potrebno je uraditi fungicidni  tretman nekim od navedenih fungicida:

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Cello (a.m.tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Artea 330 EC (a.m.propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha

Zamir 400 EW (a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Osiris (a.m.epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Duett ultra ili Excorta plus (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha

 

Region: Sombor
Cvetanje pšenice- rizik od fuzarioze klasaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se, zavisno od roka setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama  razvoja klasa (od početka do kraja klasanja), pa do početka cvetanja (51-61 BBCH).

 

Fenofaza pšenice (velika slika)

 

Za  useve koji ulaze u osetljivu fenofazu cvetanja postoji opasnost od infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), što može bitno uticati na prinos i kvalitet zrna, kao i na sintezu mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

 

Za ostvarenje i širenje infekcije su potrebne padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u periodu cvetanja. Zbog nestabilnih vremenskih prilika koje se najavljuju i u narednom periodu, preporučujemo proizvođačima da obiđu svoje parcele i utvrde fazu u kojoj se pšenica nalazi. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) uraditi preventivni fungicidni tretman čim se za to stvore uslovi.

 

Fungicidi registrovani za suzbijanje fuzarioze klasa:

 

 • Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha
 • Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha
 • Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha
 • Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha
 • Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha
 • Duett ultra ili Excorta plus (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha
 • Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha
 • Artea 330 EC (propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha i dr.

 

Region: Ruma
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od klasanja do početka cvetanja.

Osetljiva fenofaza pšenice i nestabilno vreme sa padavinama pogoduju ostvarivanju infekcije sa patogenima prouzrokovačima fuzarioze klasa pšenice (Fusarium spp.). Pored toga što dovode do pojave šturih zrna, ove gljive imaju i sposobnost sinteze mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

U fazi početka cvetanja (5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Artea 330 EC (propikonazol + ciprokonazol) 0,5 l/ha

 

Region: Novi Sad
(More Items...)