Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.5.2020 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Žitne stenice (eurygaster/aelia spp.); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području rada RC Užice usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve nalaze u fazi početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice, (BBCH 51-61).

 


Padavine koje su najvljene za  naredni period u osetljivoj fazi cvetanja  mogu stvoriti uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. Ukoliko se usev nalazi u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5 % klasova), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

-         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil)...1,5 l/ha

-         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol)...0,75-1 l/ha

-         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol)...0,5-0,75 l/ha

-         Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol)...0,75-1 l/ha

-         Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol)...1,5-2,5 l/ha

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i imaga žitnih stenica (Eurygaster sp. i Aelia sp.)

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se pregledom useva registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, odnosno od  3 do 4 imaga žitnih stenica po m2.

U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 18.5.2020 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanje RC Kraljevo usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve nalaze u fazi početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice, (BBCH 51-61).

velika slika

 

U usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period može stvoriti uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. Ukoliko se usev nalazi u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5 % klasova), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

·         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil)...1,5 l/ha

·         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol)...0,75-1 l/ha

·         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol)...0,5-0,75 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol)...0,75-1 l/ha

·         Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol)...1,5-2,5 l/ha

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 17.5.2020 ‎(1)
Zaštita ozime pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Čačak, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od sortimenta i rokova setve, nalaze u različitim fazama od početka klasanja do početka cvetanja (51-61 BBCH).

velika slika

-      U fenofazi cvetanja pšenice, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Pored smanjenja prinosa I kvaliteta zrna ovaj patogen ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima pšenice koji su u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), pred padavine, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 15.5.2020 ‎(2)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozime pšenice, zavisno od lokaliteta i rokova setve, nalaze u različitim fazama klasanja do početka cvetanja (55-61 BBCH).

Najavljeno nestabilno vreme za naredni period, u usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, može dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana nekim od registrovanih fungicida:

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha;

Zamir 400 EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha;

Bumper P (s.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha;

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha;

Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha;

Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha;

Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha.

 

Region: Kruševac
zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Rđa pšenice (Puccinia spp.); Žitne stenice (eurygaster/aelia spp.); Žitna pijavica (lema melanopus)
Na području delovanja RC Valjevo, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od sortimenta i rokova setve, nalaze u različitim fazama od početka klasanja do početka cvetanja (51-61 BBCH).
     

U fenofazi cvetanja, zbog prisustva padavina i visoke vlage, klasovi pšenice su podložni infekcijama gljive prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen pored smanjenja prinosa i kvaliteta zrna ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

U cilju utvrđivanja fenofaze razvoja proizvođačima se preporučuje obilazak useva . U usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se preventivni tretman nekim od registrovanih fungicida:

      Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha;

      Zamir 400 EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha;

      Bumper P (s.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha;

      Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha;

     Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha;

     Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha;

     Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha.

U usevima ozime pšenice vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i imaga žitnih stenica (Eurygaster sp. i Aelia sp.)

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se pregledom useva registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, odnosno od  3 do 4 imaga žitnih stenica po m2.

U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 14.5.2020 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječmaFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u različitim fazama od početka klasanja do početka cvetanja (51-61 BBCH).

 

 

U fazi cvetanja i u prisustvu padavina ili visoke vlage, klasovi pšenice i ječma su podložni infekcijama gljive koja prouzrokuje fuzariozu klasa (Fusarium graminearum). Usled zaraze ovim patogenom može doći do smanjenje prinosa i kvaliteta zrna. Poseban značaj ove gljive je mogućnost sinteze mikotoksina koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma radi utvrđivanja faza razvoja. Mere zaštite u cilju sprečavanja infekcija ovim patogenom i sinteze mikotoksina preporučuju se na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci  prašnike, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 

Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma uočena je pojava lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 12.5.2020 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)
Na području delovanja RC Jagodina pšenica se u zavisnosti od lokacije i roka setve nalazi u fazi od klasanja do početka cvetanja (BBCH 55-61).
 
 
 
Nestabilno vreme sa padavinama u narednom periodu, u usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, može dovesti do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa ( Fusarium graminearum).
 
Usled zaraze ovim patogenom dolazi do smanjenja prinosa, a u zaraženim zrnima sintetišu se mikotoksini koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak useva  i ukoliko je pšenica u fazi početka cvetanja (kada 5 % klasova izbaci prašnike) preporučuje se tretman , pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:
 
PROSARO 250 EC (a.m.tebukonazol+ protiokonazol) 0,75-1L/ha;
AMISTAR EXTRA (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5 -0,75L/ha ;
OZIRIS (a.m.epoksikonazol+metkonazol)1,5-2,5 L/ha;
ANTRE PLUS(a.m.tebukonazol+tiofanat-metil)1,5 L/ha;
ZAMIR 400 EW (a.m.prohloraz+tebukonazol)0,75-1 L/ha;
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) ispod praga štetnosti i larvi žitne pijavice (Lema melanopus) .
 
Ukoliko se registruje 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida FASTAC 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 L/ha.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 11.5.2020 ‎(5)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice, zavisno od lokaliteta I rokova setve, nalaze u različitim fazama klasanja do početka cvetanja (55-61 BBCH).

pšenica-fazacvetanja

velika slika

U fenofazi cvetanja pšenice, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Pored smanjenja prinosa I kvaliteta zrna ovaj patogen ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje useva u cilju utvrđivanja faza razvoja. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana nekim od registrovanih fungicida:

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) u niskom indeksu napada Iilarvi žitne pijavice (Lema melanopus).

Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha.

Region: Leskovac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Šabac ,usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama klasanja do početka cvetanja (55-61 BBCH).

 

usev pšenice             cvetanje pšenice

 Najavljeno nestabilno vreme za naredni period, u usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, može dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana nekim od registrovanih fungicida:

       Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha;

      Zamir 400 EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha;

      Bumper P (s.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha;

      Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha;

     Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha;

     Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha;

     Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada  i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha.

Region: Šabac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Negotin,usevi ozime pšenice zavisno od lokaliteta se nalaze u fenofazi od klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

U fazi početka cvetanja, uz prisustvo padavina i visoke vlažnosti, usevi pšenice su osetljivi na infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele i ukoliko se usev pšenice nalazi u fazi početka cvetanja(5% klasova sa izbačenim polenovim kesicama), pre padavina, sprovedu tretman nekim od sledećih registrovanih preparata:

Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha ili

Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha ili

Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 1,5 - 2,5 l/ha

 Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Fenofaza klasanje pšenice

Velika slika

Region: Negotin
1 - 10 Next