Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.10.2020 ‎(2)
Zaštita strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na terenu RC Ruma setva ozimih strnina je u toku. Usevi koji su posejani u optimalnom roku se nalaze u fazi razvoja prvih listova (11-13 BBCH).

 

U poniklim usevima pšenice i ječma se uočava početak naseljavanja lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae). Prisustvo krilatih i beskrilnih formi vaši je registrovano na od 1% do 7% biljaka, dok su cikade  prisutne na do 5% biljaka. S obzirom da je za naredni period prognozirano suvo i toplo vreme za ovo doba godine, očekuje se njihova intenzivnija pojava.

 

 lisne vaši

 

Ove štetočine nanose direktne štete svojom ishranom, ali su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa koji mogu biti izuzetno destruktivni. Biljke zaražene virusima karakteriše zaostajanje u porastu, žućenje i nekroza listova i izostanak klasanja.

 

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva pšenice i ječma. Ukoliko se u početnim fazama razvoja pšenice i ječma registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na nivou praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/11(1) iznosi više od 10% biljaka naseljenih ovim štetočinama, preporučuje se primena nekog od insekticida registrovanih za tu namenu:

 

 • (a.m.alfa-cipermetrin) Fastac ME u dozi 0,2 l/ha ili
 • (a.m. deltametrin) Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

U usevima strnih žita se registruje i prisustvo aktivnih rupa od glodara. Preporuka proizvođačima je da obiđu parcele i ukoliko se utvrdi više od 10 aktivnih rupa po hektaru, sprovođenje njihovog suzbijanja, ubacivanjem gotovih mamaka (na bazi cink-fosfida ili bromadiolona) u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 aktivne rupe od glodara

Region: Ruma
Zdravstveno stanje ozimih strnina Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području delovanja RC Sombor još uvek je u  toku setva ozimih strnina, dok su ponikli usevi u fazi od nicanja do tri lista razvijeno (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Stapar i Sombor, registrovano je prisustvo:

 • lisnih vaši (Aphididae) na 5% do 15 % biljaka,

velika slika

 • cikada (Cicadelidae) na do 15% biljaka.

velika slika

Trenutni vremenski uslovi su povoljni za razvoj ovih štetočina koje su, pored toga što nanose direktne štete svojom ishranom, veoma značajne kao vektori fitopatogenih virusa.   

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Pored lisnih vašiju i cikada, u usevima ječma, na pojedinačnim biljkama, registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 26.10.2020 ‎(2)
Zaštita strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma nalaze se u fazi do tri razvijena lista. Usevi ozime pšenice iz rokova setve u prvoj dekadi oktobra, nalaze se u fazi do dva razvijena lista. Setva pšenice još traje, prvenstveno zbog nemogućnosti izvođenja kvalitetne i blagovremene  predsetvene pripreme koju je onemogućavala suša u predhodnom periodu.

Faza razvoja ječma

Tokom vizuelnih pregleda u poniklim usevima ozimih strnina  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 15% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 10% biljaka. Ovi štetni organizmi prave direktne štete sisajući sokove biljaka tokom ishrane, ali  najznačajniji su  kao vektori fitopatogenih virusa.

 

Lisne vaši

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma i pšenice na prisustvo lisnih vaši i cikada. Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Kada se vizuelnim pregledima  registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na 10 % biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures (a.m. deltametrin) u dozi 500-650 ml/ha.
Region: Bačka Topola
Zaštita useva pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Novi Sad ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovano je prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) na od 4% do 6% pregledanih biljaka, kao i cikada (Cicadellidae) na do 6% pregledanih biljaka. U toku je početak naseljavanja vaši i cikada na iznikle useve, a s obzirom na prognozirane vremenske uslove (suvo i toplo vreme) u narednom periodu se očekuje intenzivniji dolet ovih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci izuzetno značajnih i destruktivnih fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo odraslih jedinki žute pšenične muve (Opomyza florum) na 8% pregledanih biljaka. U toku je kopulacija odraslih jedinki a u narednom periodu se očekuje i početak polaganja jaja.

Štete prave larve koje se pile u rano proleće naredne godine. Usled ishrane larvi, najpre dolazi do uvenuća i žućenja vršnog lista, da bi se kasnije cela biljka osušila. Od ove štetočine najugroženiji su usevi iz ranijih rokova setve.

Navedeni insekticidi za lisne vaši i cikade delovaće i na žutu pšeničnu muvu i sprečiće proces polaganja jaja.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.10.2020 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječmaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo, nicanje strnih žita je otežano usled nedostatka vlage u zemljištu. Ponikli usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze drugi list razvijen  (BBCH 10-12).

 

Vizuelim pregledom poniklih useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na 10 do 20% biljaka i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su vektori fitopatogenih virusa. U ovom momentu postoji velika opasnost od zaraze useva virusima, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina.

 

Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·          Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) u dozi 0,2 – 0,3 l/ha ili

·          Fastac ME (a.m. cipermetrin ) u dozi 0,2 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 23.10.2020 ‎(2)
Pojava lisnih vaši i cikada u usevima ozime pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

U poniklim usevima ozime pšenice i ječma koji se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 11 – 13) uočeno je je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 20% biljaka i cikada (Cicadelidae) na do 10% biljaka.

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

 

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Preporučuje se proizvođačima pregled useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.
Region: Svi regioni
Pojava lisnih vaši i cikada u ozimim strninamaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Vrbas,  u usevima ozimih strnina koji se nalaze u fazama razvoja listova registrovano je prisustvo štetpočina.

 

usev pšenice

 

 

Na lokalitetima Srbobran i Vrbas, pregledom useva, registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 10-20% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 5-10% biljaka. Pored direktnih šteta koje prave u toku ishrane sisanjem sokova biljaka, vaši i cikade su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa.

lisne vaši u usevu pšenice

 

Preporučuje se proizvođačima pregled useva ječma i pšenice na prisustvo lisnih vaši i cikada. Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na 10 % biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 20.5.2020 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Žitne stenice (eurygaster/aelia spp.); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području rada RC Užice usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve nalaze u fazi početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice, (BBCH 51-61).

 


Padavine koje su najvljene za  naredni period u osetljivoj fazi cvetanja  mogu stvoriti uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. Ukoliko se usev nalazi u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5 % klasova), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

-         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil)...1,5 l/ha

-         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol)...0,75-1 l/ha

-         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol)...0,5-0,75 l/ha

-         Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol)...0,75-1 l/ha

-         Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol)...1,5-2,5 l/ha

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i imaga žitnih stenica (Eurygaster sp. i Aelia sp.)

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se pregledom useva registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, odnosno od  3 do 4 imaga žitnih stenica po m2.

U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 18.5.2020 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanje RC Kraljevo usevi pšenice se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve nalaze u fazi početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice, (BBCH 51-61).

velika slika

 

U usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period može stvoriti uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. Ukoliko se usev nalazi u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5 % klasova), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

·         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil)...1,5 l/ha

·         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol)...0,75-1 l/ha

·         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol)...0,5-0,75 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol)...0,75-1 l/ha

·         Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol)...1,5-2,5 l/ha

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 17.5.2020 ‎(1)
Zaštita ozime pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Čačak, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od sortimenta i rokova setve, nalaze u različitim fazama od početka klasanja do početka cvetanja (51-61 BBCH).

velika slika

-      U fenofazi cvetanja pšenice, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Pored smanjenja prinosa I kvaliteta zrna ovaj patogen ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima pšenice koji su u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), pred padavine, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

 

Region: Čačak
1 - 10 Next