Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.11.2022 ‎(1)
Zaštita jabuke i kruške17.11.2022 8:31Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Senta jabučasto voće (jabuka, kruška) se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi od početka opadanja lišća do fenofaze 70% listova opalo.

 

jabuka

 faza jabuka

 

kruška

faza kruška

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja,  proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u fazi kada otpadne 70% lisne mase:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% (jabuka, kruška) ili

- Bakarni oskihlorid 50 (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,75 % (jabuka, kruška)  ili

- Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) u količini 4 l/ha (jabuka, kruška) ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

- Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 3kg/ha (jabuka).

 

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje mehaničkih mere kontrole, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.11.2022 ‎(2)
Jesenja zaštita jabučastog voća14.11.2022 13:55Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na terenu RC Ruma zasadi jabučastog voća se zavisno od sortimenta, lokaliteta,  kondicije zasada i primenjene agrotehnike nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 70% listova opalo.

 

 zasadi jabuke i kruške

 

Od srede se najavljuje pogoršanje vremena sa dužim kišnim periodom. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala  prezimljujućih  formi  patogena (prouzrokovača  različitih gljivičnih i bakterioznih oboljenja), u zasadima koji se nalaze u fazi oko 70% lisne mase opalo, pre padavina se  preporučuje  primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·     Funguran OH (Cu iz bakar -hidroksida) 2 kg/ha

 • Kocide 2000 (Cu iz bakar -hidroksida) 2,5 kg/ha 
 • Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,3-0,4% 
 • Fungohem SC (Cu iz bakar -hidroksida) 0,15-0,3% 
 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75%
 •  Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 3 kg/ha
 • Cuprozin 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,35% 
 •  Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) 4 l/ha 
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2%
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6%.

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana uz primenu velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

 

Pre hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera, kao što su: uklanjanje opalih i mumificiranih plodova, obolelih i polomljenih grana i opalog lišća gde je to moguće.

Region: Ruma
Zaštita kruške14.11.2022 12:00Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi od  početak opadanja lišća do fenofaze 50% listova opalo (BBCH 93-95).

 slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: čađave krastavosti kruške (Venturia pirina),  sive pegavosti kruške (Mycosphaerella pyri), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv. syringae) i dr, kada opadne najmanje 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje da izvrše jesenji tretman kruške, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-       a.m. Cu iz bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid 50) u koncentraciji 0,75% ili

-       a.m. Cu iz bakar-sulfata (Cuproxat) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-       a.m.Cu iz bakar-pksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida (Grifon) u količini 3 lit/ha

Pre hemijskog tretmana preporuka je da se mehanički odstrane i unište sve osušene i obolele grane i mumificirani plodovi, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena.

Tretmane treba sprovoditi u najtoplijem delu dana, sa što većom količinom vode, da bi krošnja i stablo bili što bolje pokriveni depozitom preparata.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 10.11.2022 ‎(6)
Jesenji tretman jabučastog voća10.11.2022 12:43Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Čačak zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95), dok se zasadi jabuke nalaze u fazi obezbojavanja i početka opadanja lišća (BBCH 93).

 

Faza razvoja jabuke Faza razvoja kruške

jabuka                        kruška

Proizvođačima se preporučuje u fazi kada opadne oko 60 % do 70 % lisne mase sprovođenje hemijskog tretmana preparatima na bazi bakra u cilju smanjivanja infektivnog potencijala patogena kao što su prouzrokovač: bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i dr.

Tretman treba sprovesti po suvom vremenu, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 7 °C, bez vetra, sa većom količinom vode.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
 • Grifon (bakar-oksihlorid) u količini 4l/ha.

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva sakupljanje i uništavanje opalog lišća gde je to moguće, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

Region: Čačak
Zaštita kruške10.11.2022 12:00Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, primenjenih agrotehičkih i hemijskih mera zaštite, u fazi od 50% lišća žuto i opalo do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97).

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje jesenjeg tretmana bakarnim preparatima u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača različitih gljivičnih i bakterioznih oboljenja kao što su: čađava krastavost kruške (Venturia pirina), siva pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakteriozno izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv. syringae). i dr.

U fazi kada opadne najmanje 70% lisne mase preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%  ili

-          Cuproxat (a.m. Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Grifon (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera, preporučuje se sprovođenje i mehaničkih mera kao što su orezivanja obolelih, polomljenih i suvih grana i njihovo iznošenje iz voćnjaka i uništavanje. Takođe, tamo gde je to moguće, korisna mera je i uklanjanje i uništavanje zaostalih trulih plodova i opalog lišća jer su i to mesta prezimljavanja patogena.

Region: Požarevac
Zaštita kruške10.11.2022 10:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)
U zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i zdravstvenog stanja, zasadi krušaka su u fazi opadanja lišća, od faze lišće počinje opadati (BBCH 93) do 70-90% listova opalo (BBCH 95).
 
 
Kada zasadi budu u fenofazi 60-70% listova opalo preporučuje se primena fungicida na bazi bakra. Ova mera ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala različitih patogena prouzrokovača: čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv syringae) i dr. Preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi bakra:
 • Bakarni oksihlorid 50 (bakar iz bakar -oksihlorida) 0,75% ili
 • Cuproxat (bakar iz bakar-sulfata) 0,5-0,6% ili
 • Grifon (bakar iz bakar-oksihlorida) 4l/ha

Preporuka je da se tretman sprovede sa većom količinom vode i pri suvom i toplom vremenu, (na temperaturi vazduha iznad 7 °C). Od mehaničkih mera  se preporučuje uklanjanje mumificiranih plodova kao i orezivanje i uklanjanje obolelih grana iz zasada jer su oni izvor inokuluma.

Region: Vršac
Zaštita kruške10.11.2022 10:18Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze 50%  listova opalo (BBCH 93-95).

 

velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, kao što su: čađava krastavost kruške (Venturia pirina), siva pegavost lista kruške (Mycosphaerella pyri), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakteriozno izumiranje voćaka (Pseudomonas syringae pv. syringae) i dr., proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana.

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6%   ili

·         Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha.

 

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje agrotehničkih mera. One podrazumevaju uklanjanje iz zasada svih obolelih i oštećenih grana, kao i mumificiranih plodova i opalog lišća tamo gde je to moguće. 

Region: Kraljevo
Zaštita kruške10.11.2022 9:09Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća(BBCH 92-96).

Značajna jesenja mera u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycospharella pyri), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv.syringe) i drugih bakterioznih i gljivičnih oboljenja je hemijski tretman preparatima na bazi bakra:

·         Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

·         Cuproxat (bakar sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·         Grifon (bakar oksihlorid i bakar hidroksid) u koncentraciji 4l/ha

Preporuka je da se tretman sprovede kada opadne oko 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana sa velikom količinom vode radi bolje pokrivenosti krošnje i stabla.

Takođe, se preporučuje sprovođenje agrotehničkih mera orezivanje i uklanjanje polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova tamo gde je to moguće.

Region: Vranje
Zaštita kruške10.11.2022 8:27Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% listova opalo (BBCH 95).

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja (čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv. syringae).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

U narednim danima se prognozira vreme bez padavina i sa optimalnim dnevnim temperaturama za tretman, te se proizvođačima krušaka čiji se zasadi nalaze u navedenoj fazi preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja patogena.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman u zasadima kruške9.11.2022 20:20Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)
Na području RC Jagodina zasadi kruške zavisno od sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike nalaze se u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća (BBCH 92-96).
 
 
  zasad kruške
 
U periodu kad opadne oko 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji tretman preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača gljivičnih bolesti kao što su čađava krastavosti kruške (Venturia pirina), siva pegavost lista kruške (Mycosphaerella pyri), kao i bakterioznih bolesti, bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringe pv.syringe).
 
Hemijski tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom vode kako bi depozit preparata dospeo na sve biljne delove.
 
Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
 - Cuproxat (a.m.bakar sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
 - Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
 - Grifon (a.m.bakarni oksihlorid+bakar hidroksid) u količini 4l/ha
 
Pre hemijskog tretmana, proizvođačima se preporučuje sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje polomljenih, suvih grana i stabala i uklanjanje mumificiranih plodova koji predstavljaju mesta prezimljavanja patogena.
 
 
  mumificirani plod
 
Region: Jagodina
1 - 10 Next