Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.6.2022 ‎(1)
Zaštita kruške28.6.2022 8:16Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine ( 75-77 BBCH ).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se dominantno prisustvo jaja i mlađih larvenih stupnjeva obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je početak piljenja  larvi treće letnje generacije ove štetočine.

sveže položena jaja   mlada larva

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:  Movento 100 SC (spirotetramat) u koncentraciji od 0,15% uz dodatak okvašivača.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(3)
Zaštita kruške27.6.2022 22:26Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi kruške se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi prečnik ploda oko 40 mm, do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada registruju se svi razvojni stadijumi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je piljenje larvi druge letnje generacije.
 
 
U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
 
 - Delegate 250 WG (a.m.spinetoram) u količini 0,3-0,4 kg/ha
 
Zbog visokih dnevnih temperatura, hemijski tretman treba sprovoditi u večernjim satima.
Region: Jagodina
Zaštita kruške27.6.2022 10:32Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se dominantno prisustvo jaja i mlađih larvenih stupnjeva obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je početak piljenja  larvi treće letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% uz dodatak okvašivača.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Zaštita kruške27.6.2022 10:26Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine, do plodovi 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

fenofaza kruške

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), sa dominantnim prisustvom mlađih larvi. Nalazimo se na početku piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi a.m.spirotetramat, Movento 100 SC, u koncentraciji 0,15%, uz dodatak okvašivača.

Tretman  treba sprovesti u kasnim popodnevnim ili večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(2)
Zaštita kruške24.6.2022 13:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške nalaze se u fazi  prečnik ploda 40 mm (BBCH 74) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75). U zasadima Junske lepotice berba je u toku ili se privodi kraju.

 

Vizuelnim pregledom zasada sorte Santa Marija (lokalitet Vinča, opština Topola) utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Jaje-20

Imago-27,5

Mlađe larve-24,5

Starije larve-4,5

velika slika

Trenutno je u toku početak leta imaga treće letnje generacije i polaganje jaja ove štetočine. Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman:

Movento 100 SC (a.m  spirotetramat) … 0,15% uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača.

 

U zasadima gde je berba u toku, hemijske mere se ne preporučuju.

Region: Kragujevac
Zaštita kruške24.6.2022 13:10Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza kruške: od plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plodovi dostigli boju karakterističnu za kultivar (BBCH 85).
 
Stanje u zasadima:
U zasadima krušaka se registruju svi razvojni stadijumi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) uz dominantno prisustvo imaga koji intenzivno polaže jaja i mladjih larvenih stupnjeva. Nalazimo se pred početkom piljenje treće letnje generacije. U ovom momentu se u krušicima u kojima dominiraju položena jaja preporučuje primena insekticida:
  • Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% - karenca 21 dan.

U zasadima sa sortimentom koji je pred berbu zbog karence se preporučuje primena preparata Fesil 0,15% (neorgansko đubrivo, nema karencu).

U pojedinim zasadima je uočeno prisustvo imaga i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Preporučuje se proizvođačima pregled zasada te ukoliko uoče prisustvo ove štetočine primene neki od preparata na bazi piretroida uz obavezan tretman u večernjim časovima zbog visokih temperatura.

larva braon mramoraste stenice

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(1)
Zaštita zasada posle grada22.6.2022 13:52SVI

Deo regije koji prati RC Kragujevac, delove opština Topola, Rača i Aranđelovac (Junkovac, Šume, Saranovo, Natalinci, Krćevac, Zagorica, Žabari...) tokom prethodne večeri zahvatilo je jako olujno nevreme praćeno gradom i snažnim vetrom koje je načinilo veliku štetu kako na usevima i zasadima, tako i na objektima i infrastrukturi.

 

Proizvođačima se može preporučiti što hitnije uklanjanje ozleđenih biljnih delova, a zatim i izvođenje hemijske zaštite sa ciljem da se spreči gljivična i/ili bakterijska kolonizacija tkiva na mestima sa mehaničkim oštećenjima nastalim od grada i vetra.

 

Kad je reč o šljivi, berba ranih sorti (Čačanska rana) započeće početkom sledeće nedelje, a na pojedinim parcelama počela je ovih dana. U zasadima gde je berba u toku hemijske mere se ne preporučuju, a na ostalima preporuka je hemijski tretman:

 

Flux (a.m fludioksonil)...1 l/ha (karenca 3 dana)

 

Kod kasnijeg sortimenta, preporuka je fungicidni tretman:

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) … 0,05% (karenca 14 dana)  ili

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) … 0,3-0,5 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Diverto (a.m ciprodinil)...0,5-0,75 l/h (karenca 7 dana) ili

Neon (a.m. ciprodinil) … od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Kad je u pitanju breskva i nektarina, berba u ranom sortimentu (Marija Lucija) planira se za sledeću nedelju. Tu se može preporučiti primena preparata sa kraćom karencom:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) ...0,1% (karenca 7 dana)   ili

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil)  … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U ostalom sortimentu, preporuka je fungicidni tretman:

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi (a.m. kaptan) ... 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Kod jabučastog voća ovakvi uslovi mogu uticati na širenje bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Preporučuje se mehaničko uklanjanje grančica sa simptomima (rez tridesetak santimetara u zdravo tkivo, dezinfekciju makaza pre svakog novog reza, uklanjanje iz voćnjaka zaraženog biljnog materijala i njegovo uništavanje), a potom tretman preparatima na bazi fosetil aluminijuma ili bakra u smanjenoj koncentraciji:

 

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,05%   ili

Aliette flash, Legat SP  (a.m. fosetil-aluminijum) ... 0,4%   ili

Erwix (a.m Bacilus subtilis) ... 10 l/ha.

 

U vinovoj lozi mehaničke ozlede bobica mogu u uslovima vlažnosti doprineti pojavi infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Stoga se preporučuje tretman:

 

Pehar, Botus SC 400 (a.m pirimetanil) ... 2l/ha ili

Bosco, Corvet WG (a.m boskalid) ... 1-1.2 kg/ha

 

Prilikom odabira preparata obavezno treba obratiti pažnju na karencu!

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(1)
Zaštita kruške21.6.2022 7:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kruške se u zavisnosti od lokaliteta o sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja ploda; od faze prečnik ploda do 40 mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

(velika slika)

U krušicima je vizuelnim pregledima registrovano prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsilla pyri). Prilikom pregleda utvrđeno je dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva. Na teritoriji Pirota trenutno je u toku piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Proizvođačima se u cilju zaštite kruške od pomenute štetočine, preporučuje insekticidni tretman:

  • Delegate 250 WG (a.m. spinoteram) u količini 0,3-0,4 kg/ha

Preporuka je da se sprovođenje hemijskog tretmana obavi u večernjim časovima zbog izbegavanja visokih dnevnih temperatura.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 17.6.2022 ‎(1)
Zaštita kruške17.6.2022 8:26Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške sorte Viljamovka,  nalaze se u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), sa dominantnim prisustvom larvi, mlađih razvojnih stupnjeva. U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

larve kruškine buve

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena  insekticida na bazi a.m. spinoteram, Delegate 250 WG, u količini 0,3-0,4 kg/ha.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura!

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 16.6.2022 ‎(1)
Zaštita kruške16.6.2022 10:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od prečnik ploda do 40 mm, do faze  plodovi oko polovine do krajnje veličine  (BBCH 74-75).

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Dominantno je  prisustvo mlađih i starijih larvenih stupnjeva. U toku je piljenje larvi druge letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

-          a.m. spinoteram (Delegate 250 WG)  u količini 0,3-0,4 kg/ha ili

-          a.m. acetamiprid (Tonus ekstra) u koncentraciji 0,05%.

 

Zbog visokih dnevnih temperature tretmane treba sprovoditi u večernjim ili jutarnjim satima!

Region: Subotica
1 - 10 Next