Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.2.2020 ‎(1)
Zaštita kruške21.2.2020 9:38Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja ( BBCH 00).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 1,42  i položena jaja u indeksu napada od 5,71.

 

jaja obične kruškine buve

 

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:

 

Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji od 0,03% +

Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji od 3%.

 

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 19.2.2020 ‎(1)
Zastita kruske19.2.2020 13:59Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji delovanja RC jagodina, na punktu Vrba, zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo prezimljujučeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u indeksu napada 5.

U narednom periodu očekuje se povećanje aktivnosti ove štetočine. U cilju suzbijanja imaga kruškine buve i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se insekticidni tretman kombinacijom preparata:

a.m (cipemetrin) CIPKORD 20SC 0,03% +

mineralno ulje GALMIN 3 %.

 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 18.2.2020 ‎(6)
Zaštita kruške18.2.2020 21:30Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na području delovanja RC Mladenovac zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1 i jaja u indeksu napada 0,75.

S obzirom na trenutnu vremensku prognozu, očekuje se nastavak aktivnosti ove štetočine I intenzivnije polaganje jaja. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:

Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji 0,03% i

Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3%.

Tretman je potrebno obaviti u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu.

Slika 1. Jaja u naborima kore
Region: Mladenovac
Zaštita kruške18.2.2020 14:18Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Šabac, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

imago kruškine buve

Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1.66, kao i prisustvo jaja ove štetočine  u indeksu napada 0,83. U narednom periodu se očekuje intenzivnija aktivnost obične kruškine buve pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje hemijski tretman kombinacijom mineralnog ulja (u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja) i nekog od insekticida iz grupe piretroida (u cilju suzbijanja imaga):

Galmin (a.m mineralno ulje) … 3%  +

 Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) ... 0,03%

Tretman treba izvesti u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu bez vetra.

Region: Šabac
Zaštita kruške18.2.2020 12:06Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom registrovana su položena jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pury) u indeksu napada 3, kao i prezimljujuća imaga u indeksu napada 2,5.

Najavljene povišene temperature u narednom periodu doprineće još masovnijem izletanju imaga i intenzivnijem polaganju jaja. U cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja proizvođačima se preporučuje da obave insekticidni tretman kombinacijom preparata:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03%          

                                  +

      Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3%

Tretman je potrebno obaviti u najtoplijem delu dana, po mirnom i tihom vremenu.

imago i jaja kruškine buve

Region: Zrenjanin
Zaštita kruške18.2.2020 11:58Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja ( 00 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 3,  kao i položena jaja u indeksu napada od 2.

 

   imago kruškine buve

 

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

  • Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji od 0,03% +
  • Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji od 3%

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu bez vetra i u najtoplijem delu dana!

Region: Senta
Zaštita kruške18.2.2020 10:30Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na području delovanja RC Vršac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2, kao i položena jaja u indeksu napada 1.
 
 
 
U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:
  • Cipkord 20 EC (cipermetrin) 0,03% +
  • Galmin (mineralno ulje) 3%

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana!

Region: Vršac
Zaštita kruške18.2.2020 8:28Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2  i jaja u indeksu napada 1,75 . Sa porastom temperature doci ce do povećane aktivnosti imaga i intenzivnog polaganja jaja.

slika 1.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

·         Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji 0,03% +

·         Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3%

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana!

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 15.2.2020 ‎(1)
Zaštita kruške15.2.2020 7:33Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33 i jaja u indeksu napada 21,66.

U narednim danima se najavljuje porast temperature koji će dovesti do povećane aktivnosti imaga i intenzivnog polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

·         Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji 0,03% +

·         Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3%

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana!
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 14.2.2020 ‎(3)
Zaštita kruške14.2.2020 15:28Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na području RC Kragujevac, zasadi kruške se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri,) u indeksu napada 3, kao i početak polaganja jaja ove štetočine (indeks napada 0,5).
 
 
Budući da je u najavi period s visokim temperaturama, očekuje se intenzivnija aktivnost obične kruškine buve pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje hemijski tretman kombinacijom mineralnog ulja (u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja) i nekog od insekticida iz grupe piretroida (u cilju suzbijanja imaga):
 
Galmin (a.m mineralno ulje) … 3% 

 +

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) ... 0,03%

Tretman izvesti u najtoplijem delu dana.

Region: Kragujevac
1 - 10 Next