Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.8.2020 ‎(1)
Zaštita kruške21.8.2020 14:51Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na području delovanja RC Jagodina kruška se nalazi u različitim fenofazama sazrevanja ploda i semena zavisno od sortimenta.Berba ranih sorti je završena. Kruška sorte Viljamovka se nalazi u fazi napredovanje zrenja:povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85). Kasne sorte (Abate Fetel, Kiferov sejanac, Kaluđerka...) nalaze se u fazi plodovi oko 80% od krajnje veličine (BBCH 78).
 
 
Na punktu Vrba u zasadu kruške  sorte Viljamovka, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
 - Jaja....0,83
 - Imago...2,5
 - Mlađe larve L1-L3...2,5
 - Starije larve L4-L5...5
 
U cilju suzbijanja obične kruškine buve samo kod zasada sa kasnim sortimentom, preporučuje se primena nekog od insekticida:
 

Apache 50 WG, Kulisa (a.m.klotianidin) u dozi 350g/ha (MBT-2, karenca 14 dana) ili

Delegate 250 WG (a.m.spinetoram) u dozi 0,3-0,4 kg/ha (MBT-2, karenca 7 dana).

 
Kod sorte kruške Viljamovka se ne preporučuje primena insekticida zbog berbe koja se uskoro očekuje. Kod ove sorte moguća je primena neorganskog đubriva Fesil (u koncentraciji 0,15 %) koje deluje na sve larvene stadijume, prekriva ih tankim filmom, dovodeći do gušenja, uginuća i sušenja larvi.
 
Za ovo đubrivo ne postoji karenca.
 
Prilikom upotrebe insekticida treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana (MBT) preparata u toku vegetacije.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 18.8.2020 ‎(1)
Zaštita kruške18.8.2020 14:31Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vranje kruška se nalazi u različitim fenofazama razvoja. Završena je berba ranih sorti (Junska lepotica, Karmen, Santa Marija). Najzastupljenija sorta u našem regionu Viljamovka, se nalazi u fazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar  do napredovanje zrenja: povećanje karakteristične boje za kultivar (BBCH 81-85). Kasne sorte (Abate Fetel i Kiferov sejanac) nalaze se u fazi plodovi oko 80% krajnje veličine (BBCH 78).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: Jaja – 6,66, mlađe larve (L1-L3) – 7,5, starije larve (L4-L5) – 2,5 i Imago – 10.

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve samo kod kasnostasnih sorti se preporučuje primena nekog od insekticida:

Apache 50 WG, Kulisa (a.m.klotianidin) u dozi 350g/ha (MBT-2, karenca 14 dana) ili

Delegate 250 WG (a.m.spinetoram) u dozi 0,3-0,4 kg/ha (MBT-2, karenca 7 dana).

Kod kruške sorte Viljamovka se ne preporučuju hemijske mere zaštite jer će uskoro nastupiti berba. Umesto primene insekticida u zasadima Viljamovke može se preporučiti primena neorganskog đubriva Fesil (u koncentraciji 0,15%) koje deluje na sve stadijume larvi (L1-L5) prekrivajući ih praveći tanak film, što dovodi do sušenja larvi i njihovog uginuća. Ovo đubrivo nema karencu.

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije (MBT) primenjenih preparata.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.8.2020 ‎(1)
Zaštita kruške17.8.2020 15:52Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi kruške su u različitim fazama i to:

·         Završena je berba ranih i srednje ranih sorti (Junska lepotica, Butira, Turandot, Santa Marija).

·         Najzastupljenija sorta, Viljamovka, se nalazi u različitim fazama zrenja plodova (BBCH 81-85),

·        Kasne sorte (Abate Fetel) nalaze se u fazi plodovi dostigli oko 70% krajnje veličine(BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), i to na listovima, mladarima i plodovima u sledećim indeksima napada: imago: 4,68; jaja 9; mlađe larve 4,5.

 

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

Delegate 250 WG (a.m. spinetoram) 0,3-0,4 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Apache 50 WG, Kulisa (a.m.klotianidin) 350 g/ha (karenca 14 dana).

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju samo u zasadima sa kasnim sortimentom. Zbog berbe koja se očekuje u narednih desetak dana, u zasadima krušaka sa sortom Vilijamovka ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha sprovođenje tretmana se preporučuje u  večernjim časovima.

 

velika slika

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 14.8.2020 ‎(1)
Zaštita kruške14.8.2020 11:49Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja.

Kod ranih sorti (Junska lepotica i Karmen) berba je završena.

Zasadi u kojima je prisutna sorta Viljamovka se nalaze u fazi od plodovi oko 90% krajnje veličine do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar, (BBCH 79-81), dok se kasne sorte (Abate Fetel i Kiferov sejanac) nalaze u fazi plodovi oko 80% krajnje veličine, (BBCH 78).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorta Viljamovka, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

·         Imago: 6,25

·         Jaja: 10

·         Mlađe larve (L1-L3): 2,5

·         Starije larve (L4-L5): 3,25

 

U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

     Delegat 250 WG (a.m. spinetoram)...0,3-0,4 kg/ha  (7 dana karenca)

 

U zasadima u kojima se očekuje berba u narednih 10 dana hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(1)
Zaštita kruške7.8.2020 13:00Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad završena je berba ranih i srednjestasnih sorti krušaka (Junska lepotica, Turandot, Santa Marija, Butira).

Najzastupljenija sorta, Viljamovka, nalazi se u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar  do napredovanje zrenja: povećanje karakteristične boje za kultivar (BBCH 81-85).

Kasnostasne sorte (Abate Fetel, Kiferov sejanac)  nalaze se u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·         Imago:  20

·         Jaje: 70,83

·         Mlađe larve: 64,16

·         Starije larve: 27,5.

Sredinom sledeće nedelje se očekuje početak piljenja larvi  pete letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve, sredinom sledeće nedelje, samo kod kasnostasnih sorti,  proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

Apache 50 WG, Kulisa (klotianidin) 350 g/ha (MBT 2, karenca 14 dana) ili

Delegate 250 WG (spinetoram) 0,3-0,4 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana), uz dodatak okvašivača.

Kod sorte Viljamovka se ne preporučuje primena hemijskih mere zaštite, jer bi u narednih 10-ak dana trebala da počne berba.

Umesto hemijskih mera preporučuje se upotreba neorganskog đubriva Fesil (koncetracija 0,15%), koji deluje na sve stadijume larvi (L1-L5) tako što prekriva štetočinu i pravi oko nje tanak film i suši je, što dovodi do uginuća larvi. Navedeno đubrivo nema karencu.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 6.8.2020 ‎(1)
Zaštita kruške6.8.2020 11:45Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fenofazama.

Letnje sorte kruške su obrane (Junska lepotica, Turandot, Karmen).

Najzastupljenija sorta, Vljamovka, nalazi se u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije i primenjene agrotehnike u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar  do napredovanje zrenja: povećanje karakteristične boje za kultivar (BBCH 81-85).

Jesenje sorte kruške (Abate Fetel, Kiferov sejanac), nalaze se u fenofazi plodovi dostigli oko 90% krajnje veličine ( BBCH 79).

Nalazimo se na kraju piljenja larvi četvrte letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Obilaskom zasada, uočeno je prisustvo različitih razvojnih stadijuma kruškine buve.

Imago-6.66

Jaje -21.66

L1-L2-25

L3-L4-19.16

U zasadima kod kojih u narednih 10-ak dana  počinje berba (Viljamovka), hemijske mere se ne preporučuju.

Eventualno,  ukoliko je prisutna medna rosa na koju se naseljava gljiva čađavica kao sekundarna  pojava, preporučuje se ,,kupanje,, vodom, sirćetom i deterdžentom.

U zasadima kasnih sorti, preporuka je tretman zasada sa:

a.m. spinetoram, preparat Delegate 250 WG u koncentraciji 0,03-0,04% (karenca 7 dana)

+

a.m. alfa cipermetrin, preparat Fastak 10 EC u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 4.8.2020 ‎(1)
Zaštita kruške4.8.2020 12:38Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

     Na području delovanja RC Pirot, kruške se nalaze u fazi od plod 90% krajnje veličine do pojave boje karakteristične za kultivar (BBCH 78-81).

 

(velika slika)

     Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 12,5

Jaja: 8,75

Mlađe larve (L1-L3): 7

Starije larve (L4-L5): 2,5

     U toku je početak piljenja larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje upotreba insekticida:

·         Delegate 250 WG ( a.m. spinetoram) 0,3-0,4 kg/ha (karenca 7 dana).

     U zasadima gde je berba u toku ili se očekuje u narednih par dana, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 30.7.2020 ‎(1)
Zaštita kruške30.7.2020 10:13Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Subotica zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazama od plod oko 80% krajnje veličine do pojave boje karakteristične za kultivar  (BBCH 78-81).

 

Pregledom zasada krušaka registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

imago-1,08;

jaja-3,26 ;

mlađe larve (L1-L3)- 16,03;

starije larve (L4-L5)-1,08.

 

velika slika-larve mlađeg uzrasta

 

U toku je intenzivno piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine, te se u cilju zaštite kruške od ove štetočine, preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

Apache 50 WG, Kulisa (a.m.klotianidin) u dozi od 350 g/ha (MBT 2, karenca 14 dana) ili

Delegate 250 WG (a.m.spinetoram) u koliéini od 0,3-0,4 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana).  

Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana (MBT) i karenci primenjenih insekticida.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je sprovođenje tretmana u večernjim časovima.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 29.7.2020 ‎(1)
Zaštita kruške29.7.2020 15:46Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Kragujevac, lokalitet Vinča, zasad kruške sorte Santa Maria se nalazi u fazi početak zrenja, pojavljuje se boja karakteristična za kultivar (BBCH 81).
 
Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
jaje: 33
imago: 32,5
larve L1-L3: 12
larve L4-L5: 2
 
 
Trenutno je u toku intenzivno piljenje larvi četvrte generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman uz dodatak okvašivača:
 
Delegate 250WG (a.m spinetoram) … 0,3-0,4 kg/ha (karenca 7 dana).
 
U zasadima gde je berba u toku ili će biti izvedena u narednim danima, hemijske mere se ne preporučuju.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 28.7.2020 ‎(2)
Zaštita kruške28.7.2020 11:12Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se zavisno od sortimenta nalaze u fazama od plod oko 80% krajnje veličine do pojave boje karakteristične za kultivar  (80-81 BBCH).

 

Pregledom zasada krušaka registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: imago-7; jaja-38 ; mlađe larve (L1-L3)- 6; starije larve (L4-L5)-3.

 

   

jaja i ispiljene larve

 

S obzirom na prognozirane visoke temperature u narednom periodu očekuje se ubrzan razvoj kruškine buve.

U narednih nekoliko dana očekuje se intenzivno piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine kada se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

 

Apache 50 WG, Kulisa (klotianidin) u dozi od 350 g/ha (MBT 2, karenca 14 dana) ili

Delegate 250 WG (spinetoram) u koliéini od 0,3-0,4 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana).  

 

Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana (MBT) i karenci primenjenih insekticida.

Region: Senta
1 - 10 Next