Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.11.2021 ‎(1)
Jesenji tretman jabučastog voća16.11.2021 12:24Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95-97).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi različitih bakterioznih i gljivičnih oboljenja, kao i dezinfekcije stabala jabučastih voćnih vrsta, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji  0,5-0,6% ili

-          Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne oko 70% lisne mase, po suvom i mirnom vremenu, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova depozitom primenjenog preparata.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka, koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.11.2021 ‎(2)
Jesenji tretman u zasadima jabučastog voća10.11.2021 9:06Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabučastog voća se, u zavisnosti od voćne vrste, nalaze u fenofazi početak opadanja lišća do fenofaze 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).
 
 
velika slika                      velika slika
 
 
Posle berbe u zasadima tokom jeseni počinje priprema voćnjaka za narednu sezonu kako bi se u sledećoj vegetaciji mogli očekivati dobri prinosi i kvalitet plodova.
 
Agrotehničke mere koje se preporučuju u jesenjem periodu podrazumevaju uklanjanje osušenih i obolelih grana i grančica, kao i trulih i muificiranih plodova, koji predstavljaju izvor zaraze različitih patogena za narednu vegetaciju. Patogeni prezimljavaju u krošnji voćaka, rak ranama i stablu. Kod jabučastih voćnih vrsta (dunje, kruške i jabuke) veoma značajno oboljenje predstavlja bakteriozna plamanjača  jabučastog (Erwinia amylovora). Jesenjim, tkz. "plavim prskanjem" i primenom navedenih agrotehničkih mera smanjuje se infektivni potencijal tog patogena, kao i drugih gljivičhih i bakterijiskih prouzrokovača bolesti koji prezimljavaju u voćnjaku.
 
Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje kada opadne oko 70% lisne mase, sa većom količinom vode, kupanjem svih delova nekim od registrovanih preparata na bazi bakra kako bi preparat dospeo na sve delove voćke.
 
Takođe, sprovođenje mera zaštite se preporučuje po mirnom i tihom vremenu bez vetra u najtoplijem delu dana.
 
Registrovani preparati na bazi bakra koji se mogu koristiti su:
 • Fungohem SC; Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 2,5kg/ha ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.
Region: Kikinda
Jesenji tretman u kruškama10.11.2021 8:21Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i do sada primenjenih hemijskih mera zaštite, nalaze u fazi od početak opadanja lišća do 70% lišća opalo (BBCH 93- 96).

 

 

zasad kruške

 

Proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijsku zaštitu, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih oblika fitopatogenih bakterija i gljiva.

Tretman treba sprovesti sa većom količinom tečnosti, po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana (na temperaturi iznad 7°C) sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakara:

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

Cuprablau Z ultra WP ( a.m. bakar-oksihlorid ) u dozi 2,5 kg/ha ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,6%.

 

Pre tretmana treba ukloniti sve oštećene i obolele biljne delove Iz voćnjaka, pokupiti  i ukloniti opalo lišće i mumificirane plodove iz voćnjaka.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 9.11.2021 ‎(2)
Jesenji tretman jabučastog voća9.11.2021 14:46Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Beograda i Mladenovca zasadi jabuke se nalaze u fazi obezbojavanja i početka opadanja lišća (BBCH 93), a zasadi kruške se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta  u različitim fenofazama  opadanja lišća.

Proizvođačima se preporučuje da u fazi 70% opale lisne mase urade hemijsku zaštitu svojih zasada sa preparatom na bazi bakra. Ovim tretmanom se utiče na smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućh  formi patogena:  prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), kao  i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i  kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri) i drugih. Proizvođači svoje zasade mogu hemijski zaštiti sa jednim od navedenih preparata:

 • Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji primene 0,5-0,6% ili
 • Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili
 • Everest, Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji primene 0,3%-0,4% ili
 • Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji primene 0,2%

Takođe, preporučuje se da se pre fungicidnog tretmana uklone polomljene, sasušene grane, truli plodovi i opalo lišće, a sam tretman obaviti po suvom, mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

slika1                        slika2

velika slika      velika slika

Region: Beograd
Jesenji tretman jabučastog voća9.11.2021 9:10Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Lisna pegavost kruške (Mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Knjaževac, na pojedinim lokalitetima, u nižim oblastima, zasadi pod jabučastim voćem (jabuka, dunja) su u fenofazi do 50 % listova opalo ( BBCH 95), dok je kruška u fenofazi 50% listova opalo do svi listovi opali (BBCH 95-97).

 

Kada opadne oko 70% lišća proizvođačima se preporučuje jesenja zaštita voćnjaka bakarnim preparatima. Pre hemijskog tretmana prvo obaviti orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i mumificiranih plodova. U mnogim zasadima pod dunjom prisutni su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U takvim zasadima, kod orezivanja, treba dezinfikovati alat posle svakog reza a orezane grane stavljati u džakove, izneti iz zasada i spaliti.

Jesenja zaštita voćaka ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Preporučuje se primena jednog od navedenih preparata:

 • Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili
 • Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha ili
 • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana i uz optimalnu količinu vode.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 8.11.2021 ‎(6)
Jesenji tretman jabučastog voća8.11.2021 14:54Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Čačak zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95), dok se zasadi jabuke nalaze u fazi obezbojavanja i početka opadanja lišća (BBCH 93). 

 

Faza razvoja kruške Faza razvoja jabuke

Faza razvoja kruške         Faza razvoja jabuke

 

Proizvođačima se preporučuje u fazi kada opadne oko 70% lisne mase sprovođenje hemijskog tretmana preparatima na bazi bakra u cilju smanjivanja infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti po suvom vremenu, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 7 °C, bez vetra, sa većom količinom vode.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

-       Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-       Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-       Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-       Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva sakupljanje i uništavanje opalog lišća gde je to moguće, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

Region: Čačak
Jesenji tretman kruške8.11.2021 14:51Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća opalo (BBCH 93-95).

Za smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena - bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycospharella pyri) i dr., proizvođačima se preporučuje da izvrše jesenji tretman,  kada opadne 70% lisne mase. Za ovu namenu preporučuju se registrovani preparati na bazi bakra:

-          a.m.bakar-oksihlorid (Bakarni oksihlorid 50) u koncentraciji 0,75% ili

-          a.m.bakar-sulfat (Cuproxat) u koncentraciji 0,5-0,6%

Da bi se smanjio infektivni potencijal patogena za narednu godinu u zasadu, preporučuje se, da se pre tretmana orežu i uklone polomljene grane, ukloni opalo lišće i mumuficirani plodovi.

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje sa što većom količinom vode, radi bolje pokrivenosti biljaka, po mirnom i suvom vremenu i u najtoplijem delu dana.

Region: Subotica
Zaštita jabučastog voća8.11.2021 10:03Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza:   50% listova opalo do svi listovi opali (BBCH 95-97).
 
 
 
Jesenji tretman u zasadima jabučastog voća ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi bakterioznih i gljivičnih oboljenja.
U fazi kada opadne minimum 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi bakra:
 • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,5-0,6 % ili 
 • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorid) 0,75 % ili
 • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2 % ili
 • Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida)0,3-0,4 %

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, bez vetra, uz primenu velike količine vode kako bi se adekvatno obuhvatili svi biljni delovi.

Pre hemijskog tretmana proizvođačima se preporučuje orezivanje i uklanjanje polomljenih i obolelih grana, uklanjanje opalog lišća kao i mumificiranih plodova.

Region: Vršac
Zaštita jabučastog voća8.11.2021 9:27Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vrbas,  jabučasto voće se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalazi u fazi 50% do 70% lišća opalo (95 BBCH).

 

faza opadanja lišća

 

U fazama kada opadne minimum 70% lisne mase, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata,  u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja.  

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana. Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

- Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

Region: Vrbas
Zaštita kruške8.11.2021 9:07Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze 70% listova opalo (BBCH 93-96).

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje da, kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

·         Bakarni oksihlorid (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6%

 

 

Ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal prezimljujućih formi gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

Takođe, važno je sprovesti i agrotehničke mere u zasadu. One se ogledaju u uklanjanju iz zasada polomljenih i obolelih grana, mumificiranih plodova i opalog lišća.

 

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu, bez vetra, u najtopljem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

Za region Kraljeva se od srede do nedelje očekuje period bez padavina, sa optimalnim temperaturama, koji će omogućiti sprovođenje hemijskog tretmana.

 

Region: Kraljevo
1 - 10 Next