Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(1)
Zaštita kruške23.5.2019 16:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Na teritoriji RC Kragujevac zasadi kruške nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni - T faza (BBCH 74).
 
Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Santa Maria, lokalitet Vinča, utvrđeno je prisustvo svih razvojnih oblika obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
jaja - 9
mlađe larve - 21
starije larve - 5
imago - 16,5
 
 
Trenutno je u toku intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine. Poizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:
 

Apache 50 WG (a.m. klotianidin) … 350 g/ha (uz dodatak okvašivača)

U cilju zaštite lišća i plodova od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se fungicidni tretman:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m kaptan) …  0,3%.

 

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(2)
Zaštita kruške20.5.2019 12:29Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području rada RC Šabac, lokalitet Majur zasadi krušaka se nalaze u fazi od plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, do faze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

faza razvoja kruške

Pregledom mladara, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

imago kruškine buve

U toku je piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida:

Apache 50 WG ili Kulisa (a.m. klotianidin) u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite lišća i plodova od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi kaptana:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi u koncentraciji 0,3%.

Region: Šabac
Zaštita kruške20.5.2019 11:24Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na područiju delovanja RC Kraljevo kruška se nalazi u fenofazi od plodova dostigli dimenziju do 20 mm do fenofaze drugo opadenje plodova (BBCH 72-73).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

U toku je piljenje larve prve generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi preporučuje se proizvođačima primena insekricida:

·         Apache 50WG, Kulisa (a.m. klotianidin) 350g/ha.

 

U cilju zaštite ploda i lista od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) preporučuje se proizvođačima primena fungicida:

·         Captan 50WP, Merpan 50WP, Metod 480SC (a.m. kaptan) 0,3%

 
 
 
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(3)
Zaštita kruške17.5.2019 8:46Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Subotica zasadi kruške se nalaze u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

- Imago u indeksu napada  33,53

- Jaja u indeksu napada 60,97 

- Mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada  52,43

- Starije larve (L4-L5) u indeksu napada  0

Slika: mlađa larva kruškine buve

U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Apache 50WG, Kulisa (a.m. klotianidin) 350 g/ha uz dodatak okvašivača. 

U cilju zaštite plodova i lisne mase od pruzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) 0,3%.

Region: Subotica
Zaštita kruške17.5.2019 8:07Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Mladenovac kruška se  nalazi u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije do 20 mm do fenofaze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Slika 1: Fenofaza kruške

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

 

- imago u indeksu napada 6

- jaja u indeksu napada 16

- mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada 10

- starije larve (L4-L5) u indeksu napada 2,5

 

U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

Apache 50WG, Kulisa (a.m. klotianidin) 350 g/ha .

Slika 2: Larva Cacopsylla pyri

 

 

U cilju zaštite plodova i lisne mase od pruzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,3%.

 

Region: Mladenovac
Zaštita kruške17.5.2019 7:38Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi plodovi veličine do 20 mm, drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: imago 6, jaja 24, mlađe larve 11, starije larve 1.

 

jaja na listu

 

U toku je piljenje larvi prve generacije kruškine buve U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Apache 50WG, Kulisa (a.m. klotianidin) u količini od 350 g/ha uz dodatak okvašivača

 

U cilju zaštite plodova i lisne mase od pruzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan)  u koncentraciji od 0,3%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 16.5.2019 ‎(2)
Zaštita kruške16.5.2019 12:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Kruševac  krušaka se  nalazi u fazi od plodovi dostigli dimenzije do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

 

- imago u indeksu napada 9

- jaja u indeksu napada 20

- mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada 11

- starije larve (L4-L5) u indeksu napada 1,5

 

 

U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

Apache 50WG, Kulisa (a.m. klotianidin) 350 g/ha uz dodatak okvašivača.

 

U cilju zaštite plodova i lisne mase od pruzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) 0,3%.

Region: Kruševac
Zaštita kruške16.5.2019 8:54Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Niš, zasadi krušaka se nalaze u fazi od plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, do faze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 10

Jaja: 23,33

L1-3: 18,33

L4-5: 2,5

velika slika

velika slika

U toku je piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine. Preporuka je primena insekticida: 

Apache 50 WG ili Kulisa (a.m. klotianidin) 350 g/ha uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite lišća i plodova od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) 0,3%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 15.5.2019 ‎(2)
Zaštita kruške15.5.2019 23:06Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na podruju delovanja RC Leskovac zasadi krušaka nalaze se u fazi od plodovi dostigli dimenzije do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

 

- imago u indeksu napada 11,66

- jaja u indeksu napada 27,49

- mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada 14,16

- starije larve (L4-L5) u indeksu napada 1,66

larve i jaja C. pyri

velika slika

 

U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

(a.m. klotianidin) Apache 50WG, Kulisa u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača

 

U cilju zaštite plodova i lisne mase od pruzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

(a.m. kaptan) Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC  u koncentraciji 0,3%

 

Region: Leskovac
Zaštita kruške15.5.2019 11:05Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, kruška se nalazi u fenofazi plodovi dostigli veličinu do 20mm (BBCH 72).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago:  19,6

Jaja:  18,3

Mladi larveni stupnjevi (L1-L3): 28,33

Stariji larveni stupnjevi (L4-L5): 22,5

 

Proizvođačima se preporučuje da, po stabilizaciji vremenskih uslova, sprovedu tretman insekticidom na bazi:

a.m. klotianidin, preparat Apache 50 WG ili Kulisa u dozi od 350 g/ha uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji 0,3%.

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next