Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.6.2017 ‎(3)
Zaštita kruške20.6.2017 16:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
 

Na terenu RC Ruma kruška se nalazi u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (75 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške (lokalitet Irig/Kudoš) registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve, Cacopsylla pyri  (imago, sveže položena jaja i jaja pred piljenjem, mlađi i stariji larveni stadijumi).

 

Razvojni stadijumi su prisutni u sledećim indeksima napada :

 

Imago: 26

Jaja: 70

Mlađe larve (L1-L3): 31

Starije larve (L4-L5): 4

 

Imago, jaja i mlađi larveni stadijumi (velika slika)

 

 

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije i pojava imaga treće letnje generacije. Registruje se prisustvo neskeletiranih, kao i polno zrelih imaga obične kruškine buve.

 

Proizvođačima se preporučuje tretman sledećom kombinacijom preparata:

 

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

 

Region: Ruma
Zaštita kruške20.6.2017 12:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi plodovi dostigli polovinu krajnje veličine (75  BBCH skale )

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetu Horgoš ,registrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve ( Cacopylla pyri )u sledećim indeksima:

 • Imago - 41
 • Jaja - 99
 • Larve L1-L3 – 37
 • Larve L4-L5 – 15

   

jaja i ispiljene larve

 

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije i pojava imaga treće letnje generacije. Preporuka proizvođačima je da u cilju suzbijanja ove štetočine, izvrše tretman sa sledećom kombinacijom preparata:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

Region: Senta
Zaštita kruške20.6.2017 9:01Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 75 (plodovi su dostigli oko polovine krajnje veličine).

Vizuelnim pregledom zasada kruške i pregledom pod binokularom reigstrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve-Cacopylla pyri u sledećim indeksima:

 • Imago - 25
 • Jaja - 40
 • Larve L1-L3 – 27,5
 • Larve L4-L5 – 15

   

 

Sl 1 Imago kruškine buve                                          Sl 2 Jaja kruškine buve

 

   

 

Sl 3 Larve kruškine buve                                            Sl 4 Imago kruškine buve na mladaru

 

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije i pojava imaga treće letnje generacije. Preporuka proizvođačima je da u cilju suzbijanja ove štetočine, izvrše tretman sledećom kombinacijom preparata:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

 
Tretman izvršiti u večernjim satima.
Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 19.6.2017 ‎(1)
Kruškina buva19.6.2017 15:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Vizuelnim pregledom zasada kruške koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 77 (plodovi su oko 70% krajnje veličine), registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
1. Imago - indeks napada 3,75
2. L1 - L2 - indeks napada 17,5
3. L4-L5 - indeks napada 22,5
 
U toku je intenzivno piljenje larvi druge letnje generacije. Za suzbijanje larvi, preporučuje se primena sledećeg insekticida:
 
Apache 50 WG(a.m.klotianidin) uz dodatak okvašivača.
Tretman sprovesti u večernjim satima.
 
larve kruškine buve
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(2)
Zaštita kruške16.6.2017 17:43Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac ,kruška se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74) do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 3; jaja: 17,5; mlađe larve (L1-L3): 20,50 ; starije larve (L4-L5): 6.

velika slika

velika slika

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije ove štetočine.  U cilju suzbijanja larvi i sprečavanja pojave medne rose proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Tonus ekstra (a.m.acetamiprid) 0,05%     +

 Vertimec 0,18 EC ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,15%  uz dodatak okvašivača.

 Tretman odraditi u večernjim časovima.

Region: Kruševac
Zaštita kruške16.6.2017 14:41Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo neskeletiranih, kao i polno zrelih imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Trenutno se nalazimo na početku treće letnje generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja parenja i polaganja jaja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 14.6.2017 ‎(2)
Zaštita kruške14.6.2017 15:28Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

RC Subotica-kruška

Kruška, sorta Viljamovka se nalazi u fenofazi po BBCH 74/ donja strana plodova i peteljke formira T.

U zasadu krušaka registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)  u sledećim indeksima napada:

imago 13,28;

jaja 18,75;

mlađi larveni stadijumi  (L1-L3)  39,06;

stariji larveni stadijumi (L4-L5) 41,4 .

 

Preporuka:

Visoke dnevne temperature ubrzavaju razvoj ove štetočine, a takođe dovode i do intenzivnijeg lučenja medne rose od strane larvi. U cilju suzbijanja larvi i sprečavanja pojave medne rose proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida na bazi:

acetamiprid Tonus ekstra  0,05%  + abamektin Abastate /Vertimec 0,18 EC /Kraft 1,8 EW  0,15%  uz dodatak okvašivača.

U zasadima letnjih sorti kruške, obratiti pažnju na karencu.

Region: Subotica
Zaštita kruške14.6.2017 14:08Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
 Kruške,sorta Viljamovka, se nalaze u fazi plod oko 40mm do oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75) dok su letnje sorte kruški u fazi sazrevanja plodova (BBCH 85-87).
 Vizuelnim pregledom  zasada kruške na lokalitetu Zagajica, registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 • jaja- 43
 • L1-3 - 18
 • L4-5 - 0
 
Kako bi se sprečio dalji razvoj larvi L1-L3 a takođe i suzbile one koje će se ispiliti iz jaja, peporučuje se primena insekticida:
 • Apache 50 WG (a.m.klotianidin) 350 gr/ha uz dodatak okvašivača - karenca 14 dana

Kod letnjih sorti kruški koje su u fazi sazrevanja, ne primenjivati mere zaštite zbog karence.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 12.6.2017 ‎(1)
Zaštita kruške12.6.2017 23:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
 

Na terenu RC Ruma kruška se nalazi u fazi od prečnik ploda veličine do 40 mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (74-75 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške (lokalitet Irig/Kudoš) registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve, Cacopsylla pyri  (imago, sveže položena jaja i jaja pred piljenjem, mlađi i stariji larveni stadijumi), kao i intenzivno lučenje medne rose. Razvojni stadijumi su prisutni u sledećim indeksima napada :

 

Imago: 46

Jaja: 80

Mlađe larve (L1-L3): 49

Starije larve (L4-L5): 5

 

Imago i larve (L1-L3) velika slika

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije ove štetočine, pa se proizvođačima preporučuje primena kombinacije insekticida:

 

Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) 0,05% (karenca 28 dana) +

Abastate, Vertimec 018 EC ili Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) 0,15% (karenca 14 dana) uz dodatak okvašivača

Tretman obaviti u večernjim časovima. Kod letnjih sorti kruške voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 9.6.2017 ‎(1)
Zaštita kruške od kruškine buve9.6.2017 16:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području koje pokriva RC Kragujevac, kruška se u zavisnosti od lokacije i sortimenta nalazi u fazi (BBCH 74) - prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza) , donja strana plodova i peteljke formira T, pa do (BBCH 75) plodovi oko polovine krajnje veličine. Obilaskom zasada lokalitet Vinča, sorta Santa Maria, utvrđeno je piljenje larvi druge letnje generacije kruškine buve Cacopsylla pyri u sledećim indeksima napada:

Imago- 3,75

Jaje- 18,75

L1-L3- 23,75

L4-L5- 16,25

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučujemo primenu insekticida i to:

Tonus extra (acetamiprid) 0,05% + Vertimec 0,18 EC  ili Abastate (abamektin) 0,15% uz dodatak okvašivača.

U zasadima letnjih sorti kruške, obratiti pažnju na karencu.

 

kruška

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 8.6.2017 ‎(1)
Kruškina buva8.6.2017 12:33Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na lokalitetu u Liparu, u zasadu kruške, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 75( plodovi oko pola krajnje veličine), vizuelnim pregledom su utvrđeni sledeći indeksi napada obične kruškine buve, Cacopsylla piri:

1.       Imago – 5

2.       L1-L3 -15

3.       L4-L5 -10

4.       Jaja – 26,25

Narednih dana se očekuje intenzivnije polaganje jaja, pa se preporučuje  da se uradi tretman insekticidima na bazi a.m. abamektin, Vertigo 1,8 EC (0,075-0,1%) + Ogriol(0,25%) ili Abastate (0,75l/ha) + mineralno ulje ( 3l/ha).

 U ovom zasadu, uočeno je prisustvo eriofidne grinje, Eryophyes pyri. Primenom insekticida protiv kruškine buve, rešava se i problem prisustva eriofidnih grinja. Zbog povoljnih uslova za širenje infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti, Venturia pirina, preporučuje se i primena fungicida na bazi a.m. mankozeb u koncentraciji 0,2-0,25%

 

larve starijeg i mlađeg uzrasta - Cacopsylla piri

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 6.6.2017 ‎(2)
Zaštita kruške6.6.2017 13:03Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74) do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 2,5

Jaja: 25

Mlađe larve (L1-L3): 22,5

Starije larve (L4-L5): 10

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije ove štetočine. Visoke dnevne temperature ubrzavaju razvoj obične kruškine buve, a takođe dovode i do intenzivnijeg lučenja medne rose od strane larvi. U cilju suzbijanja larvi i sprečavanja pojave medne rose proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Tonus ekstra (acetamiprid) 0,05% (karenca 28 dana) +

Abastate ili Vertimec 0,18 EC ili Kraft 1,8 EW (abamektin) 0,15% (karenca 14 dana) uz dodatak okvašivača. Tretman je potrebno odraditi u večernjim časovima.

Kod letnjih sorti (Junska lepotica) koje će se brati u narednom periodu ne primenjivati hemijske mere zaštite zbog karenci navedenih preparata.

Region: Novi Sad
Zaštita kruške6.6.2017 10:50Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Vranje, kruška se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH) do (74 BBCH) prečnik ploda je do 40 mm; plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T.

U zasadima krušaka  registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

U vizuelno pregledanim zasadima  kruške u selu Vrtogoš uočeno je prisustvo imaga u indeksu napada 18, jaja   39,5,  larve L1-L3  19,75 i larve L4-L5 10,25.

                                                                                   sl.1

                                                                                   sl.2

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da odrade tretman preparatima:

 

 (a.m. hlorpirifos + cipermetrin)  Nurelle D   u koncentraciji 0,15%.

                                                                           +

  (a.m. abamektin ) 0,15% , Abastate,Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW uz dodatak okvašivača. 

Najavljene padavine i nestabilni vremenski uslovi pogoduju razvoju  infekcija prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) .

Odraditi tretman preparatima na bazi:

(a.m.mankozeb) Mankogal 80 u količini 2,5 kg na 1000 l vode.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 5.6.2017 ‎(1)
Zaštita kruške 5.6.2017 21:24Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

RC Subotica-kruška

Kruška-sorta Viljamovka se nalazi u fenofazi po BBCH 74/ donja strana plodova i peteljke formira T.

Zabeleženo je prisustvo obične kruškine buve –Cacopsylla pyri  u ineksima napada: imago 0,5;

jaja 0,5; mlađi larveni stadijumi  (L1-L3)  14,5; stariji larveni stadijumi (L4-L5) 6,25 . Mlađi larveni stadijum je najviše prisutan.

velika slika

Preporuka: primena preparata na bazi  klotianidin Apache 50-WG  0,035 % sa dodatkom mineralnog ulja ili okvašivača.

U narednim danima očekuje se nestabilno vreme, neophodno je zasade štititi i od  prouzrokovača čađave krastavosti kruške -Venturia pyrina. Preporučuje se preventivna primena fungicida na bazi  mankozeb Mankogal 80/ Caiman 0,25 kg/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(2)
Zaštita kruške2.6.2017 22:11Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Kruševac kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada kruške , registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 4,5

Jaja: 19,5

Mlađe larve (L1-L3): 23

Starije larve (L4-L5): 7

 

imago II letnje generacije

velika slika

velika slika

 U ovom momentu  u toku je pojava polno zrelog imaga II letnje generacije.U toku je i sam početak polaganja jaja. U cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja kao i suzbijanja mlađih larvenih uzrasta obične kruškine buve preporučuje se primena kombinacije insekticida:

 Nurelle D ( a.m. hlorpirifos + cipermetrin ) 0,15%   +

 Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin ) 0,15% , uz dodatak okvašivača. 

 U narednim periodu imamo najavljeno nestabilno vreme sa obilnim padavinama pa je neophodno zasade kruške zaštititi od  prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Preporučuje se preventivna primena fungicida na bazi :

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2,5 kg/ha

 Tretman raditi u večernjim časovima.

 

Region: Kruševac
Zaštita kruške2.6.2017 14:30Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Zasadi kruške  na  na području rada RC Čačak, nalaze  u fazi 74 po BBCH skali ( plod do 40 mm veličine).

Sl. Faza razvoja kruške

Pregledom zasada kruške  uočeno je sledeće stanje :

-        Zasadi koji su pretrpeli oštećenja od mraza ili grada su u dosta kritičnom stanju. U njima se registruje visok procenat larvi L4- L5 kruškine buve (Cacopsilla pyri), lastari su prekriveni mednom rosom i počelo je stvaranje čađavica.

-        U zasadima u kojima se redovno sprovode mere hemijske zaštite, dominiraju mlađi larveni stadijumi, prisutan je polno zreo imago druge generacije.

Preporuka proizvođačima:

U zasadima gde se ne očekuje rod ove godine, u cilju suzbijanja daljeg razvoja kruškine buve sprovesti mere mehanickog uklanjanja zelenih lastara. Preporuka je i dalji nastavak hemijskih mera zaštite kako ne bi došlo do podizanja potencija štetnih organizama.

U zasadima sa rodom nastaviti sa hemijskom zaštitom preporučenom kombinacijom insekticida:

- a.m. hlorpirifos + cipermetrin - Nurelle D (0,15%) +

- a.m. abamektin  - Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW (0,15%) , uz dodatak okvašivača 

 

U narednim danima očekuje se nestabilno vreme, te je neophodno zasade zaštititi od  prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Preporučuje se preventivna primena fungicida na bazi :

 

-        a.m. mankozeb - Mankogal 80, Caiman ( 2,5 kg/ha)

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Zaštita kruške31.5.2017 14:47Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kruške se nalaze u fazi porasta plodova - plod do 4 cm veličine (BBCH 74).
 U krušicima se registruje prisustvo svih razvojnih stadijuma kruškine buve (Cacopsylla pyri).Indeksi napada na lokalitetu Zagajica su sledeći:
 • jaja - 25
 • L1-3 - 43
 • L4-5 - 12

Pložena jaja na listu

 
U većini pregledanih krušika dominira prisustvo mladjih larvenih stadijuma.
U ovom momentu je u toku pojava polno zrelog imaga II letnje generacije.
U cilju suzbijanja larvi ove štetočine a takođe i  imaga preporučuje se primena:
 • Abastate (a.m. abamektin) 0,15% +
 • Nurell D (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,15% uz dodatak okvašivača

U cilju suzbijanja čađave krastavosti plodova  (Venturia pirina) preporučuje se dodatak fungicida:

 • Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2,5kg/ha 

Zbog viskih dnevnih temeratura tretman obaviti u večernjim časovima.

 

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 30.5.2017 ‎(1)
Zaštita kruške30.5.2017 23:09Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
 

Na terenu RC Ruma kruška se nalazi u fazi od drugog opadanja plodova do faze prečnik ploda veličine do 40 mm (73-74 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma prve letnje generacije obične kruškine buve, Cacopsylla pyri  (imago, sveže položena jaja i jaja pred piljenjem, mlađi i stariji larveni stadijumi), kao i pojava neskeletiranog, polno nezrelog imaga druge letnje generacije. Razvojni stadijumi kruškine buve su prisutni u sledećim indeksima napada :

 

Imago: 40

Jaja: 65

Mlađe larve (L1-L3): 71

Starije larve (L4-L5): 22

 

 

 Imago I i II letnje generacije               Mlađi i stariji larveni stadijumi

  

U cilju smanjenja populacije imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom insekticida:

 

Nurelle D (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,15% +

Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) 0,15% uz dodatak okvašivača 

 

S obzirom da se za naredne dane  prognozira nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite od  prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), preporučuje se preventivna primena fungicida na bazi a.m. mankozeb (Mankogal 80, Caiman) u količini od 2,5 kg/ha.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 29.5.2017 ‎(3)
Zaštita kruške29.5.2017 17:00Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 5

Jaja: 36,66

Mlađe larve (L1-L3): 46,66

Starije larve (L4-L5): 0,83

Trenutno se nalazimo na početku druge letnje generacije ove štetočine. U toku je parenje imaga i sam početak polaganja jaja. U cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja kao i suzbijanja mlađih larvenih uzrasta obične kruškine buve preporučuje se primena kombinacije insekticida:

Nurelle D (hlorpirifos+cipermetrin) 0,15% + Abastate, Vertimec 018 EC, Krft 1,8 EW (abamektin) 0,15% uz dodatak okvašivača.

Padavine koje su najavljene sredinom nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Pred najavljene padavine proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Caiman) u količini 2,5 kg/ha.

Tretman je neophodno obaviti u večernjim časovima.

Region: Novi Sad
Zaštita kruške29.5.2017 16:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 73-74 (drugo opadanje plodova do prečnik ploda veličine do 40 mm). Vizuelnim pregledom zasada kruške i pregledom pod binokularom registrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve-Cacopylla pyri u sledećim indeksima:

 • Imago - 7.5
 • Jaja - 5
 • Larve L1-L3 - 15
 • Larve L4-L5 - 25

Na početku smo druge letnje genereacije obične kruškine buve. 

   

Sl1 fenofaza kruške                              Sl 2 Imago kruškine buve

 

   

 

Sl 3 L1-L5                                            Sl 4 Belo jaje kruškine buve

 

U cilju zaštite zasada, preporuka proizvođačima je da izvrše tretman preparatima na bazi a.m. hlorpirifos+cipermetrin (Nurell D) u koncentraciji od  0.15% uz dodatak insekticida na bazi a.m. abamektin (Abastate, Vertimec) u koncentraciji od 0.15%  uz dodatak okvašivača. 

Najavljene padavine u narednim danima stvoriće povoljne uslove za infekciju Venturia pirina-prouzrokovač čađave krastavosti kruške. Preporuka je preventivni tretman fungicidima na bazi a.m. mankozeb (Mankogal 80) u količini od 2,5 kg/ha.

 

 

Region: Mladenovac
Zaštita kruške29.5.2017 15:52Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Zasadi krušaka na regionu Sremske Mitrovice nalaze  se u fenofazi BBCH 75 (polovina krajne veličine ploda).

faza razvoja ploda

Pregledom zasada krušaka registrovana je pojava nezrelih imaga II letnje generacije obične kruškine buve Cacopsylla pyri.

imago druge letnje generacije

Prisutni su svi razvojni stadijumi kruškine buve: imago prve letnje generacije koji polaže jaja, jaja I letne generacije, mlađi i stariji larveni stadijumi I letnje generacije i pojava neskeletiranog imaga II letnje generacije.

Razvojni stadijumi kruškine buve prisutni su u sledećim indeksima :

Indeks prisustva imaga je 15

Indeks prisustva  jaja na listu je: 50

Indeks mlađih larvenih stadijuma : 66,25

Indeks starijih larvenih stadijuma je: 28,78

Obzirom na prisustvo neskeletiranog imaga preporučuje se primena insekticida na bazi :
a.m. hlorpirifos + cipermetrin (preparat Nurell D) u konc.0,15%

Za larve koristiti preparat na bazi a.m. abamektina (preparati  Abastate,Vertimec 018 EC) u konc,0,15% uz dodatak ulja kao okvašivača.

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 26.5.2017 ‎(1)
Zaštita kruške26.5.2017 14:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Kragujevac, lokalitet Vinča, kruška sorta Santa Maria, nalazi se u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73). Prilikom vizuelnog pregleda ustanovljeno je prisustvo

 

 jaja obične kruškine buve (Cacosylla pyri)  - indeks napada 2,5

 

 imaga- indeks napada 10

 

 kao i masovno piljenje larvi prve letnje generacije obične kruškine buve (L1-L3)- indeks napada 28,5.

 

U cilju suzbijanja larvi preporučuje se insekticidni tretman sa sledećim preparatom:

 

Apache 50 WG (a.m. klotianidin) , 350g/ha+ okvašivač

 

velika slika

 

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 25.5.2017 ‎(1)
Zaštita kruške25.5.2017 18:08Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Zasadi kruške Karmen na  na području rada RC Čačak, nalaze se u fazi 73  po BBCH skali ( drugo opadanje plodova).

Sl. Larve kruškine buve

-     Pregledom zasada krušaka  utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve ( Cacosylla pyri) u indeksu 6,6 . Najveći broj jaja nalazi se pred samo piljenje u indeksu 32,5. Prisutni su mlađi larveni stadijumi  L1-L3 u indeksu 16,6.

 

-       Vremenski  uslovi pogodovali su ostvarenju  infekcije  prouzrokovača čađave krastavosti (Venturia pyrina ).

 

Preporuka proizvođačima:

U cilju sprečavanja  daljeg razvoja kruškine buve   preporučuje se primena preparata :

-         a.m. klotianidin - Apache 50-WG ( u dozi 350 g/ha).

 

Zaštitu protiv čađave pegavosti lista, sprovesti  kombinacijom  preventivnih  i sistemičnih fungicida:

-         a.m. propineb - Antracol WP-70( 0,2%  )+ a.m. pirimetanil - Pehar, Pyrus 400-SC( 1 l/ha).

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 24.5.2017 ‎(1)
Zaštita kruške24.5.2017 23:22Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na terenu RC Vranje, kruška se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

U zasadima krušaka  u toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije obične  kruškine buve (Cacopsylla pyri).

U vizuelno pregledanim zasadima  kruške u selu Vrtogoš uočeno je prisustvo imaga sa indeksom napada 15,75  i  jaja kruškine buve Cacopsylla pyri sa  indeksom napada 32. Uočeno je i prisustvo larvi L1-L3 sa indeksom napada 10,5.

                                                                                    sl.1

                                                                                   sl.2

                                                                                   sl.3

Najavljene padavine iziskuju primenu fungicida u cilju sprečavanja infekcija prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i pegavosti lista kruške (Mycosphaerella sentina).

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman preparatima:

 

Apache 50-WG (klotianidin) u dozi od 350 g/ha sa dodatkom mineralnog ulja kao okvašivača.

+

Antracol WP 70 (propineb) u koncentraciji od 0,2%

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 22.5.2017 ‎(1)
Zaštita kruške22.5.2017 17:15Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Na terenu RC Senta, kruška se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

U zasadima krušaka  u toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije obične  kruškine buve (Cacopsylla pyri).

jaja i tek ispiljene larve

 Proizvođačima se preporučuje primena preparata :

Apache 50-WG (klotianidin) u dozi od 350 g/ha sa dodatkom mineralnog ulja kao okvašivača.

Sa obzirom na najavljene padavine preporučuje se preventivna primena fungicida u cilju sprečavanja infekcija prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i pegavosti lista kruške (Mycosphaerella sentina).

Antracol WP 70 (propineb) u koncentraciji od 0,2%

Region: Senta
(More Items...)