Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.11.2019 ‎(1)
Jesenji treman koštičavog i jabučastog voća14.11.2019 9:05SVI

Na području RC Vrbas, koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od početka opadanja lišća do 70% lišća opalo (93-97 BBCH), dok se jabučaste voćne vrste, nalaze u fenofazi početak obezbojavanja lišća do 50% lišća obezbojeno (BBCH 92-95).

faza kajsije

faza višnje

faza jabuke

U fazi kada otpadne 70% lisne mase preporučuje se jesenji tretman nekim od registrovanih bakarnih fungicida u cilju smanjenja infektivnog potencijala: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih. Tretman se izvodi na temperaturi iznad 5 ˚C po suvom vremenu.

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%  ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka , a u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.                                                                     

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 30.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman voća30.10.2019 11:14Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u zasadima voća28.10.2019 11:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Niš zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća, preparatima na bazi bakra ,preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 27.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u voćnjacima27.10.2019 11:45Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

voće-faza starenja

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u voćnjacima16.10.2019 14:15Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi voća se nalaze u fazi od početka opadanja listova do faze 50% listova opalo  (BBCH 93-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su monilioze koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%.

       

 zasad kajsije     zasad kruške      zasad jabuke

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške22.8.2019 15:01Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Šabac kasne sorte krušaka (Abate Fetel)  se  nalaze u različitim fenofazama sazrevanja ploda.

 

faza razvoja kruške

Pregledom zasada kruške, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u različitim razvojnim stadijumima i indeksima napada:

Imago: 0,83

L1-L3: 6,66

L4-L5: 1,66

U toku je intenzivno piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine.

 

 

Imago obične kruškine buve

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve, preporuka proizvođačima je primena insekticida na bazi:

a.m.spinetoram, preparat : Delegate 250 WG u količini 0,3-0,4 kg /ha

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima, uz obavezno  poštovanje karence koja za navedeni insekticid iznosi 7 dana.

U zasadima gde je berba u toku ili se ona uskoro očekuje ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 20.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške20.8.2019 14:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, kasne sorte krušaka (Boskova bočica, Pakams trijumf, Abate fetel)  se  nalaze u različitim fenofazama sazrevanja ploda.

Pregledom zasada kruške, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u različitim razvojnim stadijumima i indeksima napada:

Imago: 6,78

L1-L3: 7,85

L4-L5: 2,14

U toku je intenzivno piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve, preporuka proizvođačima je primena insekticida na bazi:

a.m.abamektin, preparati : Abastate, Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima, uz obavezno  poštovanje karence koja za navedeni insekticid iznosi 14 dana. U zasadima gde je berba u toku ili se ona uskoro očekuje ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške16.8.2019 16:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Vrbas, kasnostasne sorte krušaka nalaze se u fazi napredovanja zrenja, boja karakteristična za kultivar (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom zasada krušaka, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

-          Imago: 4,16

-          Jaja: 11,66

-          Mlađe larve (L1-L3): 12,5

-          Starije larve ( L4-L5 ): 5

U toku je piljenje larvi pete letnje generacije obične kruškine buve. U cilju suzbijanja larvi ove štetočine, preporučuje se primena insekticida Delegate 250 EW (a.m. spinetoram) u količini 0,3-0,4 kg/ha.

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci, koja za navedeni insekticid iznosi 7 dana.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 15.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške15.8.2019 9:37Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Senta kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: pojava do povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (81-85 BBCH).
Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
imago 4,
jaja 21,
mlađe larve 15,
starije larve 3.
U toku je piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine.
U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Delegate 250 WG (spinetoram) u količini 0,3 – 0,4 kg/ha (karenca 7 dana). Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške14.8.2019 11:10Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Pančevo, kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja,povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom voćnjaka registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 7,5

Jaja: 40,83

L1-L3: 39,16

L4-L5: 8,33

U toku je intenzivno piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima preporučujemo, čim vremenske prilike dozvole, primenu insekticida na bazi

a.m. deltametrin: Decis 2,5 EC ili Konfuzija u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana).

Region: Pančevo
1 - 10 Next