Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške17.7.2018 10:03Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Subotica, vizuelnim pregledom kruške (sorta Viljamovka) utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi plodovi su dostigli oko 90 % krajnje veličine (BBCH  79).

 

U toku je početak leta i polaganje jaja IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

U cilju zaštite kruške, preporučuje se primena insekticida na bazi:

 

a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC,Polux, Konfulzija) 0,05%

+

a.m. spirotetramat (Movento 100 SC) 0,15% uz dodatak okvašivača.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(2)
Zaštita kruške16.7.2018 17:11Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Slavujevce, pregledom zasada kruške utvrđeno je da se nalazi u  fenofazi plod oko 80% krajnje veličine (BBCH 78).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve ( Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

četvrta letnja generacija C. pyri

velika slika

imago – 13,5

jaja – 23

mlađe larve (L1-L3) – 18,5

starije larve (L4-L5) - 6

U cilju suzbijanja imaga i tek ispiljenih larvi četvrte letnje generacije obične kruškine buve preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux, Konfulzija (a.m. deltametrin) 0,05%  - karenca 7 dana

+

Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% - karenca 21 dan  uz dodatak okvašivača.

Pri sprovođenju mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
Zaštita kruške16.7.2018 14:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom krušika registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·      Imago: 12,5

·      Jaja: 46,25

·      Mlađe larve: 57,5

·      Starije larve: 32,5

U toku je početak piljenja larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje  primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15%,  uz dodatak okvašivača.

Tretman je neophodno uraditi u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. U krušicima u kojima je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške15.7.2018 17:34Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi plodovi od 80% krajnje veličine do obojavanja ploda. 

 

U toku je početak piljenja larvi IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)

 

Vizuelnim pregledom zasada uočava se različit nivo prisustva ove štetočine zavisno od lokaliteta i prethodno primenjenih agrotehničkih i hemijskih mera.

 

 Lokalitet Irig /Kudoš (indeks napada):

 

imago- 31

jaja- 62

mlađi larveni stadijumi- 21

 

Larve (velika slika)

 

 Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine primeniti insekticid Vertimec 018 EC, Abastate ili Kraft 1,8 EW (abamektin) 0,15% uz dodatak okvašivača.

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 13.7.2018 ‎(3)
Kruškina buva13.7.2018 15:04Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Vrbas, kruške se nalaze u fenofazi BBCH 77 (plodovi do 70% krajnje veličine).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Viljamovka, na lokalitetu Lipar, registruje se  prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

imago 2,5,

jaja 13,

larve L1-L3  36,5,

larve L4-L5  4,5. 

 cilju suzbijanja obične kruškine buve, preporučuje se primena insekticida na bazi a.m. klotianidin, Apache 50 WG ili Kulisa, u dozi 350g/ha, uz dodatak okvašivača.

 

imago obične kruškine buve

jaja pred piljenje kruškine buve

mlade larve obične kruškine buve

Region: Vrbas
Zaštita kruške13.7.2018 14:24Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada krušaka, sorte Viljamovka, utvrđeno je da se kruške nalaze u fazi razvoja plodovi oko 70% svoje veličine (BBCH 77).

 

 

 Sl 1 Imago kruškine buve

 

Vizuelnim pregledom zasada i pregledom mladara pod binokularom,  registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsyilla pyri), sa sledećim indeksima napada:

 

 - Jaja - 15

 - Imago - 25

 - Larve L1-L3 – 12,5

 - Larve L4 - L5 - 20

 

   

 

Sl 2 Eklodirani imago         

 

U toku je početak leta četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju zaštite kruške proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi:

 

a.m (deltametrin) DECIS 2,5 EC 0,05% - karenca 7 dana

 

+

 

a.m (spirotetramat) MOVENTO 100 SC 0,15%. - karenca 21 dan uz dodatak okvašivača.

Region: Mladenovac
Zaštita kruške13.7.2018 9:18Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Sremska MItrovica zasadi krušaka se nalaze u fenofazi od plod oko 90% krajnje veličine do faze početka obojavanja ploda(BBCH 79-81).
 
Vizuelnim pregledom zasada krušaka, uočene su razlike u nivou populacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u zavisnosti od:
 
 - prethodno primenjenih agrotehničkih mera;
 - sorte;
 - lokaliteta
 
U zasadima sa veoma visokim potencijalom indeksi su sledeći:
 - imago 42,5%,
 - jaja 76,25%,
 - larve 27,5%
 
 
 U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi IV letnje generacije.
 
Proizvođačima se u cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje primena insekticida:
 
 Movento 100 SC (a.m spirotetramat) u konc. 0,15%
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 11.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške11.7.2018 13:26Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Vrba vizuelnim pregledom zasada krušaka, sorte Viljamovka, utvrđeno je da se kruške nalaze u fazi razvoja plodovi oko 70% svoje veličine (BBCH 77).
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsyilla pyri), sa sledećim indeksima napada:
 
 - Jaja - 22,5
 - Imago - 16,5
 - Larve L1-L3 - 5
 - Larve L4 - L5 - 3
 
U toku je početak leta četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju zaštite kruške proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi:
 
a.m (deltametrin) DECIS 2,5 EC 0,05% - karenca 7 dana
 
+
 
a.m (spirotetramat) MOVENTO 100 SC 0,15%. - karenca 21 dan uz dodatak okvašivača.
 
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(2)
Zaštita kruške10.7.2018 12:32Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac utvrdjeno je da se zasadi kruške nalaze u fenofazi : plodovi dostigli oko 70% krajnje veličine (77 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsilla pyri).

U toku je početak leta četvrte letnje generacije ove štetočine. 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo ove štetočine. U cilju suzbijanja obične kruškine buve preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin)  0,05% (karenca 7 dana)    +

Movento 100 SC (a.m.spirotetramat)  0,15% (karenca 21 dan) uz dodatak okvašivača

 Voditi računa o karenci preparata.

Region: Kruševac
Zaštita kruške10.7.2018 10:11Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta pregledom zasada kruške  utvrđeno je da se nalaze u fenofazi : plodovi dostigli oko 70% krajnje veličine (77 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsilla pyri). U toku je početak leta četvrte letnje generacije ove štetočine. 

 

 

imago i jaja

 

U cilju zaštite kruške preporučuje se primena kombinacije insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana) +

Movento 100 SC (spirotetramat) u koncentraciji 0,15% (karenca 21 dan) uz dodatak okvašivača

 

Voditi računa o karenci preparata !

Region: Senta
1 - 10 Next