Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.6.2020 ‎(1)
Zaštita kruške4.6.2020 12:39Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Pirot kruške se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova do faze prečnik plodova do 40 mm (BBCH 73-74).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

(Jaja kruškine buve)

(Larve kruškine buve)

U toku je let imaga i polaganje jaja druge letnje generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) u koncentraciji 0,15 % +                                        

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida Polyram DF (a.m. metiram) 0,2%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(3)
Zaštita kruške3.6.2020 18:52Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze prečnik plodova do 40 mm (BBCH 73-74).

Vizuelnim pregledima zasada registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 
 

U toku je let imaga i polaganje jaja druge letnje generacije, a u narednim danima očekuje se piljenje larvi.

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) u koncentraciji 0,15 % +                                        

·         Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05 % uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite kruške od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije mankozeb:

·         Mankogal 80, Dithane M 45 ili Bevesan 45 M u količini 2,5 kg/ha.

Region: Požarevac
Zaštita jabučastog voća3.6.2020 15:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, jabučasto voće se nalazi u različitim fazama razvoja ploda ( BBCH 72-74) .

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

zaražen plod                     zaražen deo mladara

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi.  Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

·     dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·     rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·     rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·     odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće i odstanit sa parcele i spaliti

·      zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·     nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi fosetil-aluminijuma (Aliette flash,Legat)  u koncentraciji 0,4 - 0,45 %.

Region: Subotica
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)3.6.2020 11:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

U pojedinim zasadima jabučastog voća je  vizuelnim pregledima registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Simptomi se uočavaju na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa. Zaraženi plodovi imaju mrku boju. U povoljnim uslovima za razvoj ove bakterije, a koji su registrovani u proteklom periodu, iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat (kapljice na plodovima - pogledati fotografiju) koji služi za dalje širenje ove bolesti.

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi. Kod mladih voćaka može u jednoj vegetaciji izazvati potpuno sušenje stabala. Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

 

·       formiranje dezinfekcione barijere oko zasada

·       dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·       rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·       rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·       odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom

·       spaljivanje zaraženih biljnih delova

·       zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·       nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.6.2020 ‎(3)
Zaštita kruške2.6.2020 14:20Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda je do 40 mm  (73-74 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

sveže položena jaja

 

U toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja masovnog polaganja jaja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

 

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha   +

Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) 0,15% uz dodatak okvašivača.

 

U cilju zaštite plodova i lisne mase od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2%.

Region: Subotica
Zaštita kruške2.6.2020 12:22Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do prečnik ploda je do 40 mm  (73-74 BBCH ).

 

U krušicima je u toku izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) Prisutni su svi razvojni stadijumi sledećim indeksima napada:

 

Imago: 14

Jaja: 41

Mlađe larve (L1-L3): 26

Starije larve (L4-L5): 8

 

 

velika slika

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena kombinacije insekticida:

 

 Grom (a.m lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha +

Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) 0,15% uz dodatak okvašivača.

 

S obzirom da su i u narednim danima u najavi nestabilne vremenske prilike, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se preventivna primena fungicida Folpan 50 WP (a.m. folpet) u koncentraciji 0,2%.

 

Region: Ruma
Zaštita kruške2.6.2020 12:03Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području Srbije, zasadi kruške se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do prečnik ploda 70% krajnje veličine.

Vizuelnim pregledima zasada registruje se prisustvo odraslih jedinki druge letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je polaganje jaja, a u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

 

U cilju zaštite kruške od obične kruškine buve sada je od ključnog značaja  sprečavanje nastavka polaganja jaja kao i razvoja larvi. Preporučuje se primena kombinacije insekticida:

Movento 100 SC (spirotetramat) u koncentraciji od 0,15%

+

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Polux (deltametrin) u koncentraciji od 0,05% uz dodatak okvašivača.

S obzirom na konstantno povoljne uslove za razvoj patogena, za zaštitu krušaka od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M) u količini 2,5 kg/ha.

Kod ranog sortimenta krušaka, poput junske lepotice, gde se berba očekuje za dve nedelje, preporuka je da se ne primenjuju hemijske mere zaštite.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 1.6.2020 ‎(3)
Zaštita kruške1.6.2020 18:35Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Krusevac zasadi kruške se nalaze u fazi drugo opadanje plodova, prečnik ploda je do 40 mm  (73-74 BBCH ).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

U toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja masovnog polaganja jaja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha   +

Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) 0,15% uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite plodova i lisne mase od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2%.

Region: Kruševac
Zaštita kruške1.6.2020 14:33Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

Položena jaja-33.57

Imago-20

L1-L3-27.14

L4-L5-20.71.

U toku je izletanje imaga i polaganje jaja druge letnje generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je tretman kombinacijom insekticida:

a.m. spirotetramat, preparat Movento 100 SC u koncentraciji 0,15%

+

a.m. deltametrin preparat Decis2,5 EC , Futocid u koncentraciji 0,05%.

U cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i  pegavosti lista kruške (Mycosphaerella sentina) proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

a.m. mankozeb, preparati Mankogal 80, Dithane M 45, Caiman u koncentaciji 0,25%.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kruške1.6.2020 7:50Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta, zasad kruške se nalazi u fazi drugo opadanje plodova, prečnik ploda je do 40 mm  (73-74 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom zasada, lokalitet Horgoš, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

imago                                jaja na listu

 

Trenutno je u toku početak leta imaga druge letnje generacije i početak polaganja jaja ove štetočine.  

 

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

-Movento 100 SC (spirotetramat) u koncentraciji od 0,15% +

-Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Polux (deltametrin) u koncentraciji od 0,05% uz dodatak okvašivača.

 

Zbog najavljenog nestabilnog vremenskog perioda sa padavinama,  u cilju zaštite kruške od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), preporučuje se fungicidni tretman:

-Dithane M 45, Mankogal 80 ( mankozeb)  u dozi od 2,5 kg/ha.

Region: Senta
1 - 10 Next