Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.8.2018 ‎(1)
Zaštita kruške2.8.2018 12:39Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta I sortimenta, zasadi kruške se nalaze u fenofazi od  početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do fenofaze pojačanje intenziteta boje karakteristična za kultivar (BBCH 81-85).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su svi razvojni obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) sa sledećim indeksima napada:
 
Jaje - 21,25
L1-L3-32,5
 
Registruje se i pojava imaga V letnje generacije sa indeksom napada 7,5.
 
U cilju zaštite kruške preporučuje se primena insekticida:
 
a.m. abamektin (Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC , Abastate) u koncentraciji 0,15% uz dodatak letnjeg ulja kao okvašivača - za suzbijanje mlađih larvenih stadijuma
 
+
 
a.m. alfa cipermetrin (Fastac 10 EC) u koncentraciji 0,02%  - za smanjenje populacije tek eklodiranog neskeletiranog imaga.
 
Karenca za navedene insecticide iznosi 14 dana.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.7.2018 ‎(1)
Zaštita krušaka31.7.2018 13:07Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 13,75

Jaja: 23,75

L1-L3: 18,75

L4-L5: 25

U toku je pojava neskeletiranog imaga pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u koncentraciji 0,02% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedeni preparat iznosi 14 dana.

Tretman je neophodno sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške30.7.2018 14:51Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Vranje, zasadi kruške se zavisno od sorte i lokaliteteta nalaze u fazi plodovi su dostigli oko 80% svoje veličine do faze početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: 

imago: 5

jaja: 12,5

mlađe larve L1-L3: 14,75

starije larve L4-L5: 2,25

 U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju zaštite zasada kruške proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije klotianidin:

Kulisa  ili Apache 50 WG u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača.

Tretman sprovesti u večernjim satima i voditi računa o karenci primenjenog preparata (za preporučene insekticide karenca iznosi 14 dana).

 

 

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 27.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške27.7.2018 16:00Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi kruške se zavisno od sorte i lokaliteteta nalaze u fazi početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 81-87).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

imago: 12,5

jaja: 20,5

mlađe larve L1-L3: 18,5

starije larve L4-L5: 6,5

 

IV letnja generacija

velika slika

 

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja ove štetočine, preporučuje se primena insekticida:

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC ( a.m. abamektin) 0,15%  (karenca 14 dana),  uz dodatak okvašivača

Pri sprovođenju mera zaštite voditi računa o karenci preparata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 26.7.2018 ‎(2)
Zaštita kruške26.7.2018 13:59Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Vrbas, zasadi krušaka se nalaze u fazi od  plodovi oko 70% krajnje veličine do plodovi zreli za berbu (BBCH 77-87).

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15%, uz dodatak okvašivača,.

Tretman sprovesti u večernjim satima i voditi računa o karenci primenjenog preparata (za preporučene insekticide karenca iznosi 14 dana).
 
Imago kruškine buve
Larva kruškine buve
Region: Vrbas
Zaštita kruške26.7.2018 13:21Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Vrba, vizuelnim pregledom zasada krušaka, sorte Viljamovka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsyilla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
 - jaja - 12,5
 - imago - 14
 - larve L1-L3 - 8,5
 - larve L4-L5 - 2
 
U toku je piljenje larvi četvrte generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi:
 
a.m (klotianidin) APACH 50 WG, KULISA 350g/ha - karenca 14 dana + dodatak okvašivača.
 
Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!
 
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 25.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške25.7.2018 14:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac zasadi kruške se nalaze u fazi početak obojavanja ploda do obojavanje ploda skoro završeno (81-85 BBCH).
 
U toku je intenzivno piljenje larvi četvrte generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma ove štetočine u sledećim indeksima napada:
 
jaje : 14,39
L1-L3 larve : 11,66
L4-L5 larve : 5,83
imago : 10
 
Proizvođačima se može preporučiti hemijski tretman u cilju suzbijanja larvi:
 
Abastate/ Kraft 1,8 EW/ Vertimec 018 EC (a.m.abamektin)  … 0,15%,  uz dodatak okvašivača.
 
Za pomenute preparate karenca iznosi 14 dana.
 
 
 
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 20.7.2018 ‎(2)
Zaštita kruške20.7.2018 13:33Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na teritoriji RC Senta, zasadi krušaka se nalaze u fazi od  plodovi oko 70% krajnje veličine do plodovi zreli za berbu (BBCH 77-87).
 
 
U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).
 
U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15%, uz dodatak okvašivača,.
 
Pri sprovođenju mera zaštite voditi računa o karenci koja za navedeni insekticid iznosi 14 dana.
Region: Senta
Zaštita kruške20.7.2018 11:28Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
U regionu koji pokriva RC Vršac, zasadi krušaka (sorta Viljamovka), se nalaze u fazi početka zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).
 
Vizuelnim pregledom registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.
 
Proizvođačima se u cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje primena insekticida:
  • Apach 50 WG, Kulisa (a.m klotianidin) u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača - karenca 14 dana

Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 19.7.2018 ‎(2)
Zaštita kruške19.7.2018 13:21Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđena je fenofaza - plod oko 80% krajnje veličine (BBCH 78). 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsyilla pyri)  u indeksima napada: 

imago: 12,75

jaja: 21,25

mlađe larve L1-L3: 16

starije larve L4-L5: 3,5

starije larve L4-L5: 3,5

U cilju suzbijanja imaga i tek ispiljenih larvi četvrte letnje generacije ove štetočine proizvođačima se preporučuje tretman sledećom kombinacijom insekticida, uz dodatak okvašivača: 

-          Decis 2,5 EC, Polux, Konfulzija (a.m. deltametrin) 0,05% - karenca 7 dana 

+

-          Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) 0,15% - karenca 21 dan.

Region: Niš
1 - 10 Next