Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške16.8.2019 16:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Vrbas, kasnostasne sorte krušaka nalaze se u fazi napredovanja zrenja, boja karakteristična za kultivar (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom zasada krušaka, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

-          Imago: 4,16

-          Jaja: 11,66

-          Mlađe larve (L1-L3): 12,5

-          Starije larve ( L4-L5 ): 5

U toku je piljenje larvi pete letnje generacije obične kruškine buve. U cilju suzbijanja larvi ove štetočine, preporučuje se primena insekticida Delegate 250 EW (a.m. spinetoram) u količini 0,3-0,4 kg/ha.

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci, koja za navedeni insekticid iznosi 7 dana.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 15.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške15.8.2019 9:37Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Senta kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: pojava do povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (81-85 BBCH).
Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
imago 4,
jaja 21,
mlađe larve 15,
starije larve 3.
U toku je piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine.
U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Delegate 250 WG (spinetoram) u količini 0,3 – 0,4 kg/ha (karenca 7 dana). Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške14.8.2019 11:10Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Pančevo, kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja,povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom voćnjaka registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 7,5

Jaja: 40,83

L1-L3: 39,16

L4-L5: 8,33

U toku je intenzivno piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima preporučujemo, čim vremenske prilike dozvole, primenu insekticida na bazi

a.m. deltametrin: Decis 2,5 EC ili Konfuzija u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške13.8.2019 13:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 5,83

Jaja: 55

L1-L3: 43,33

L4-L5: 6,66

U toku je intenzivno piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške8.8.2019 14:11Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi kruške se nalaze u fazi napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

 

  fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 4

Jaja: 8

Mlađe larve (L1-L3): 20, 25

Starije larve (L4-L5): 5

 

U toku je piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve preporuka proizvođačima je primena preparata:

 

Delegate 250 WG (a.m.spinetoram) 0,3 -0,4 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci preparata!

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške6.8.2019 13:12Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Pančevo, kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

 

 

Vizuelnim pregledom voćnjaka registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 10,83

Jaja: 21,66

L1-L3: 14,16

L4-L5: 25.

U toku je piljenje larvi pete letnje generacije obične kruškine buve.

U cilju suzbijanja larvi ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Delegate 250 WG (spinetoram)  0,3 – 0,4 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 5.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške5.8.2019 13:49Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad završena je berba srednjestasnih sorti krušaka, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

            Imago: 2,5

            Jaja: 10

            Mlađe larve: 29,16

            Starije larve: 8,33

U toku je početak piljenja larvi pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida Delegate 250 WG (spinetoram) u količini 0,3 – 0,4 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.8.2019 ‎(1)
Zaštita kruške1.8.2019 9:31Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na području delovanja RC Vršac, zasadi krušaka sa sortom Viljamovka se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli 90% krajnje veličine do faze napredovanja zrenja (BBCH 79-85).
 
Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).
 
Indeksi napada po mladaru:
 
Jaja:                        32,5
Mlađe larve (L1-L3):  22,5
Starije larve (L4-L5): 26,25.
 
 
 
U toku je piljenje larvi IV letnje generacije ove štetočine. U cilju njihovog suzbijanja proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
  • Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW (a.m abamektin) 0,15 % uz dodatak okvašivača.

Tretman treba sprovesti u večernjim satima uz obavezno poštovanje karence.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 31.7.2019 ‎(1)
Zaštita kruške31.7.2019 0:26Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Niš, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli 90% krajnje veličine do faze napredovanje zrenja (BBCH 79-85).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 5,83

Jaja: 8,33

Mlađe larve (L1-L3): 15

Starije larve (L4-L5): 3,33

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve preporuka proizvođačima je primena insekticida:

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,15% (karenca 14 dana),  uz dodatak okvašivača.

Tretman se preporučuje u večernjim satima kada tempertura padne ispod 28°C. Prilikom izvođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba uzeti u obzir karencu primenjenih pesticida. Kod sorti koje će se uskoro brati i gde se ne može ispoštovati karenca, ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 30.7.2019 ‎(1)
Zaštita kruške30.7.2019 12:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području rada RC Šabac, lokalitet Lipolist,  zasadi kruške sorte Viljamovka se nalaze u fazi plodovi dostigli 90% krajnje veličine (79 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

-  Imaga: 13,33

-  Larve L1 – L3: 25

-  Larve L4 – L5: 39,16.

U toku je  intenzivno piljenje larvi IV letnje generacije.

 

larve obične kruškine buve 

 

larve na mladarima

 Proizvođačima se preporučuje  primena insekticida  :

-        a.m.abamektin - Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (0,15%) uz dodatak okvašivača.

Prilikom izvođenja tretmana treba voditi  računa o karenci (za navedene preparate iznosi 14 dana), a sam tretman izvesti u večernjim časovima.

Region: Šabac
1 - 10 Next