Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke24.8.2017 14:49Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Jabuke se nalaze u zavisnosti od sorte u fazi početak zrenja do plodovi zreli za berbu (BBCH 81-87).
U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije jabukinog  smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledom plodova registruju se položena jaja u različitim stadijumima razvoja.
 
ž
 
Za zasade i sorte koje se neće brati u narednom periodu, u cilju zaštite plodova od ubušenja larvi, preporučuje se primena insekticida kratke karence:
 • Affirm 095 SC (emamektin) 0,25-0,3% + 0,25% mineralnog ulja - karenca 7 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(1)
Zaštita kruške4.8.2017 15:38Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Ruma kruška se nalazi u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (85 BBCH). faza kruške

faza kruške i imago k. buve

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se prisustvo imaga kruškine buve (Cacopsylla pyri) i mlađih larvenih stadijuma pete letnje generacije.

  

U cilju suzbijanja imaga i mlađih larvenih uzrasta štetočine, kod sorata koje se neće još brati, preporučuje se tretman sledećim insekticidom:

 

Apache 50 WG (klotianidin) 350 g/ha (karenca 14 dana).

 

Zbog visokih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Obicna kruškina buva ( Cacopsylla pyri)2.8.2017 14:20Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Čačak zasadi kruške Vilijamovke se nalaze u fenofazi plodovi od 90% krajnje veličine do početka zrenja- pojava boje karakteristične za kultivar (79-81 BBCH skale). 

 Sl.1 Faza razvoja kruške sorta Vilijamovka

-        U toku je intenzivno piljenje larvi IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Indeksi napada različitih stadijuma kruškine buve :

Imago: 7,5

Jaja: 35

Mlađe larve (L1-L3): 60

Starije larve (L4-L5): 15

 Preporuka proizvođačima:

U cilju suzbijanja larvi i imaga  preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

- a.m.abamektin - Vertimec 018 EC ili Abastate (0,15%) + okvašivač

- a.m. alfa-cipermetrin-  Fastac 10-EC (0,02%)

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita kruške1.8.2017 15:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Trenutno je u krušicima dominantno prisustvo imaga koji polaže jaja i mlađih larvenih uzrasta pete letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, kao i mlađih larvi ove štetočine preporučuje se primena kombinacije insekticida:

Decis 2,5 EC ili Konfuzija (deltametrin) 0,05% (karenca 7 dana) +

Abastate ili Kraft 1,8 EW ili Vertimec 018 EC (abamektin) 0,15% (karenca 14 dana) uz dodatak okvašivača.

Tretman je neophodno uraditi u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. U krušicima u kojima je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.7.2017 ‎(1)
Kruškina buva24.7.2017 15:36Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške , na lokalitetu u Liparu,koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 79 (plodovi su oko 90% krajnje veličine), registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

1.           jaja  - indeks napada       21,25

 

2.       L1 – L3 - indeks napada     20

 

 

 Nalazimo se na početku piljenja larvi četvrte generacije kruškine buve. Prilikom vizuelnog pregleda,na ovom lokalitetu nije registrovana pojava imaga. ( U pitanju su mladji zasadi krušaka, sa nižim intenzitetima napada kruškine buve).Narednih dana se očekuje intenzivnije  piljenje larvi kruškine buve, pa se preporučuje tretman insekticidom na bazi a.m. abamektin u koncentraciji 0,15%( Vertimec 018 EC ili Abastate )

 

larva obične kruškine buve

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(2)
Zaštita kruške21.7.2017 14:59Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81) do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·         Imago 17,5

·         Jaja 21,66

·         L1-L3 27,5

·         L4-L5 31,66

U toku je intenzivno piljenje larvi IV letnje generacije ove štetočine. Visoke dnevne temperature omogućavaju brz razvoj obične kruškine buve i dovode do intenzivnog lučenja medne rose.

U cilju suzbijanja ove štetočine, preporuka proizvođačima je da izvrše tretman kombinacijom insekticida:

·         Fastac 10 EC (alfa cipermetrin) 0,02% (14 dana karenca)

+

·         Abastate, Vertimec 0,18% EC, Kraft 1,8 EW (abamektin) 0,15% (14 dana karenca) uz dodatak okvašivača.

 

Zbog visokih temperatura, tretman je neophodno izvršiti u večernjim satima.

 

Region: Novi Sad
Zaštita kruške21.7.2017 10:58Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi plodovi od 90% krajnje veličine do početka zrenja- pojava boje karakteristične za kultivar (79-81 BBCH skale). 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Horgoš (sorta Abate fetel), registruje se intenzivno piljenje larvi IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Indeksi napada različitih stadijuma kruškine buve :

Imago: 23

Jaja: 65

Mlađe larve (L1-L3): 51

Starije larve (L4-L5): 35

 

larva

U cilju suzbijanja larvi i imaga kod sorata koje se još neće brati, preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

Vertimec 018 EC ili Abastate (abamektin) 0,15% + Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,02% + okvašivač (karenca 14 dana).

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške20.7.2017 17:57Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Ruma kruška se nalaze u fazi početka zrenja: pojave boje karakteristične za kultivar (81 BBCH). 

 Faza kruške

Viljamovka 81 BBCH

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

Razvojni stadijum

Indeks napada

Imago

27

Jaja

64

Mlađe larve (L1-L3)

47

Starije larve (L4-L5)

38

 

U toku je intenzivno piljenje larvi 4. generacije kruškine buve. U cilju suzbijanja ove štetočine, kod sorata koje se neće još brati, preporučuje se tretman sledećom kombinacijom insekticida Vertimec 018 EC ili Abastate (abamektin) 0,15% + Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,02% + okvašivač (karenca 14 dana).

 

Zbog visokih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 12.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške12.7.2017 13:36Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi plodovi od 80% krajnje veličine do početka zrenja- pojava boje karakteristične za kultivar (78-81 BBCH skale). 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se pojava neskeletiranog imaga IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), kao i  svi razvojni stadijumi ove štetočine  u različitom intenzitetu. Indeksi napada kruškine buve na lokalitetu Horgoš (sorta Abate fetel):

Imago: 15

Jaja: 68

Mlađe larve (L1-L3): 56

Starije larve (L4-L5): 14

 

  

starije larve         neskeletirani imago

 

U cilju suzbijanja larvi i imaga kod sorata koje se još neće brati, preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

 

Talstar 10 EC (bifentrin) 0,05% + Tonus ekstra (acetamiprid) 0,05%  + okvašivač (karenca 28 dana)

 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 11.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške11.7.2017 0:00Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u fazi plodovi od 70% krajnje veličine, pa do početka zrenja: pojave boje karakteristične za kultivar (77-81 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se pojava neskeletiranog, polno nezrelog imaga  četvrte letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

Neskeletirani imago (velika slika)

 

U zavisnosti od prethodno primenjenih mera zaštite, prisustvo obične kruškine buve u krušicima je veoma različito. U adekvatno štićenim zasadima  nivo populacije je na niskom nivou. U zasadima koji nisu adekvatno štićeni uočava se prisustvo svih razvojnih stadijuma (imago, jaja, mlađi i stariji larveni stadijumi) u različitom intenzitetu, kao i prisustvo medne rose.

 

Lokalitet Irig/Kudoš (indeks napada):

 

Imago: 17

Jaja: 33

Mlađe larve (L1-L3): 22

Starije larve (L4-L5): 7

 

U cilju sprečavanja parenja imaga, polaganja jaja i suzbijanja larvi kod sorata koje se neće još brati preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

 

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05% + Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) 0,05% (karenca 28 dana)

+ okvašivač

 

Zbog izuzetno visokih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 10.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške10.7.2017 16:13Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad  počela je berba srednjestasnih sorti krušaka, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom krušika registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 11,66

Jaja: 24,16

Mlađe larve (L1-L3): 37,5

Starije larve (L4-L5): 24,16

U toku je pojava neskeletiranog imaga četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja parenja imaga i polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi neophodno je izvršiti hemijski tretman kombinacijam insekticida: Talstar 10 EC (bifentrin) 0,05% + Tonus ekstra (acetamiprid) 0,05% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedene preparate iznosi 28 dana.

U krušicima u kojima je berba u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške8.7.2017 13:13Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Zasadi kruške  Vilijamovke na području rada RC Čačak, nalaze se u fazi 77 po BBCH skali ( plod do 70 % krajnje  veličine).

Sl.1 Faza razvoja kruške Vilijamovke

Pregledom zasada kruške  uočeno je sledeće stanje :

-        U toku je intenzivno piljenje larvi III letnje generacije obične kruškine buve(Cacopsilla pyri),

-        U zasadima  su prisutni mlađi larveni stadijumi. Indeksi napada su sledeći.

Imago -9,16

Jaja -43,3

Larve L1-L3 – 27,5

Larve L4-L5 – 3,33

Sl.2 Larve obične kruškine buve

 

Preporuka proizvođačima:

U zasadima gde se registruje prisustvo larvi i medne rose primeniti insekticid :

 a.m. klotianidin - Apache 50 WG  ( 350 g/ha) uz dodatak okvašivača Silwet L-77 u konc. 0,025-0,03%.

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 7.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške7.7.2017 11:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, vodeća sorta kruške- Viljamovka, nalazi se u fenofazi BBCH skale 77-plodovi dostigli 70% krajnje veličine.
Sorta Karmen (zauzima oko 30% ukupnog sortimenta na našem terenu) se nalazi u fenofazi tehnološke zrelosti i početak berbe se očekuje u narednim danima.
 
Karakteristika našeg terena što se kruškine buve tiče je sledeća:
 
1. U toku je intenzivno piljenje larvi III letnje generacije obične kruškine buve
 
2. U predhodnom periodu većina proizvođača je adekvatno sprovodila mere zaštite i populacija kruškine buve je na niskom nivou
 
3. U pojedinim zasadima gde su izostale pravovremene mere zaštite, indeksi napada su sledeći:
Imago -15
Jaja -20
Larve L1-L3 - 25
Larve L4-L5 - 18,75
 
4. U toku je julska stagnacija u porastu lastara, tako da je i manje prisustvo sveže položenih jaja u odnosu na prethodni period
 
 
 
 
U krušicima gde se registruje prisustvo larvi i medne rose, preporučuje se tretman  insekticidom:
a.m. klotianidin - preparat Apache 50 WG u dozi 350 g/ha +
okvašivač Silwet L-77 u konc. 0,025-0,03%.
Tretman se odnosi na kasnije sorte.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 6.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške6.7.2017 16:04Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

RC Subotica-kruška

Kruška, sorta Viljamovka, se nalazi u fenofazi po BBCH 76/ plodovi dostigli 60% od krajnje veličine.

Vizuelnim pregledima je zabeleženo prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)  u sledećim indeksima napada:

 • imago 17,96;
 • jaja 17,18 ;
 • mlađi larveni stadijumi  (L1-L3)  24,21 ;
 • stariji larveni stadijumi (L4-L5) 4,68 .

Na području RC Subotica u toku je intenzivno piljenje larvi III letnje generacije obične kruškine buve. 

Preporučuje se tretman sa preparatom na bazi:

a.m. klotianidin  Apache 50 WG  350 g/ha.

 

Slika-jaja kruškine buve

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 4.7.2017 ‎(1)
Obična kruškina buva4.7.2017 11:55Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 77 (plodovi su oko 70% krajnje veličine), registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

1. Imago - indeks napada 6,25

2. L1 - L2 - indeks napada 21,25

3. L4-L5 - indeks napada 7,5

4. Jaja - indeks napada 38,63

 

Preporučuje se primena sledećih insekticida:

 

Tonus extra (a.m. acetamiprid) 0,05% uz dodatak insekticida  Movento ( a.m. spirotetramat ) u koncentraciji 0,15%.

 

Tretman sprovesti u večernjim satima.

imago, Cacopsylla pyri

 

sveže položena jaja obične kruškine buve

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 3.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške3.7.2017 8:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 75-77 (plodovi su dostigli oko 70% krajnje veličine). Vizuelnim pregledom zasada kruške i pregledom pod binokularom reigstrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve-Cacopylla pyri u sledećim indeksima:

 • Imago – 2.5
 • Jaja – 7.5
 • Larve L1-L3 – 50
 • Larve L4-L5 – 30

 

Sl 1 Larve i jaja kruškine buve

 

 

Sl 2 Larve kruškine buve

U toku je intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije. Preporuka proizvođačima je da izvrše zelenu letnju rezidbu, u cilju samnjenja populacije obične kruškine buve i nakon toga izvrše hemijski tretman preparatom:

Apache 50 WG (a.m. klotianidin) 350 g/ha (karenca 14 dana)

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 30.6.2017 ‎(1)
Zaštita kruške30.6.2017 23:59Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Ruma kruška se nalazi u fazi plodovi od polovine do oko 70% krajnje veličine (75-77 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške (lokalitet Irig/Kudoš) registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve, Cacopsylla pyri  (imago, jaja, mlađi i stariji larveni stadijumi). U toku je intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije.

 

Imago i larve /L1-L3/  velika slika

 

Razvojni stadijumi su prisutni u sledećim indeksima napada :

 

Imago: 21

Jaja: 87

Mlađe larve (L1-L3): 65

Starije larve (L4-L5): 5

 

S obzirom da se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve registruje uglavnom na letorastima sa vršnim porastom,  najpre se preporučuje njihovo uklanjanje kako bi se smanjio nivo populacije. Kod sorata koje se neće još brati, nakon zelene rezidbe preporučuje se primena insekticida:

 

-        Apache 50 WG (a.m. klotianidin) 350 g/ha (karenca 14 dana)

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 29.6.2017 ‎(1)
Zaštita kruške29.6.2017 18:35Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine do plodovi oko 70% krajnje veličine (75-77 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom krušika registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 6

Jaja: 88

Mlađe larve: 46

Starije larve: 4

U toku je  intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije.

jaja i ispiljene larve

Preporučuje se zelena rezidba ,uklanjanje letorasta sa vršnim porastom, što će uticati na smanjenje populacije kruškine buve.

Posle zelene rezidbe preporuka je tretman insekticidom

Apache 50 WG (klotianidin) u dozi od 350 g/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(1)
Zelena rezidba u kruškama-mera kontrole obične kruškine buve28.6.2017 14:47Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Novi Sad srednje i kasne sorte krušaka se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine do plodovi oko 70% krajnje veličine (75-77 BBCH). Berba ranih sorata je pri kraju.

Vizuelnim pregledom krušika registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 10,83

Jaja: 40

Mlađe larve: 32,5

Starije larve: 3,33

Trenutno se nalazimo na intenzivnom piljenju larvi treće letnje generacije. Svi razvojni stadijumi obične kruškine buve nalaze se isključivo na vršnom porastu tj. na letorastima gde se beleži prirast nove vegetativne mase.

U ovom momentu preporučuje se zelena rezidba tj. uklanjanje letorasta sa vršnim porastom, što će uticati na smanjenje populacije kruškine buve. Na ovaj način smanjuje se i atraktivnost krušaka za ovu štetočinu.

Zelenu rezidbu potrebno je obaviti po suvom vremenu.
Nakon izvršene zelene rezidbe neophodno je izvršiti hemijske mere zaštite insekticidom Apache 50 WG (klotianidin) 350 g/ha.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 20.6.2017 ‎(3)
Zaštita kruške20.6.2017 16:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
 

Na terenu RC Ruma kruška se nalazi u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (75 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške (lokalitet Irig/Kudoš) registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve, Cacopsylla pyri  (imago, sveže položena jaja i jaja pred piljenjem, mlađi i stariji larveni stadijumi).

 

Razvojni stadijumi su prisutni u sledećim indeksima napada :

 

Imago: 26

Jaja: 70

Mlađe larve (L1-L3): 31

Starije larve (L4-L5): 4

 

Imago, jaja i mlađi larveni stadijumi (velika slika)

 

 

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije i pojava imaga treće letnje generacije. Registruje se prisustvo neskeletiranih, kao i polno zrelih imaga obične kruškine buve.

 

Proizvođačima se preporučuje tretman sledećom kombinacijom preparata:

 

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

 

Region: Ruma
Zaštita kruške20.6.2017 12:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi plodovi dostigli polovinu krajnje veličine (75  BBCH skale )

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetu Horgoš ,registrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve ( Cacopylla pyri )u sledećim indeksima:

 • Imago - 41
 • Jaja - 99
 • Larve L1-L3 – 37
 • Larve L4-L5 – 15

   

jaja i ispiljene larve

 

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije i pojava imaga treće letnje generacije. Preporuka proizvođačima je da u cilju suzbijanja ove štetočine, izvrše tretman sa sledećom kombinacijom preparata:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

Region: Senta
Zaštita kruške20.6.2017 9:01Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 75 (plodovi su dostigli oko polovine krajnje veličine).

Vizuelnim pregledom zasada kruške i pregledom pod binokularom reigstrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve-Cacopylla pyri u sledećim indeksima:

 • Imago - 25
 • Jaja - 40
 • Larve L1-L3 – 27,5
 • Larve L4-L5 – 15

   

 

Sl 1 Imago kruškine buve                                          Sl 2 Jaja kruškine buve

 

   

 

Sl 3 Larve kruškine buve                                            Sl 4 Imago kruškine buve na mladaru

 

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije i pojava imaga treće letnje generacije. Preporuka proizvođačima je da u cilju suzbijanja ove štetočine, izvrše tretman sledećom kombinacijom preparata:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

 
Tretman izvršiti u večernjim satima.
Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 19.6.2017 ‎(1)
Kruškina buva19.6.2017 15:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Vizuelnim pregledom zasada kruške koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 77 (plodovi su oko 70% krajnje veličine), registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
1. Imago - indeks napada 3,75
2. L1 - L2 - indeks napada 17,5
3. L4-L5 - indeks napada 22,5
 
U toku je intenzivno piljenje larvi druge letnje generacije. Za suzbijanje larvi, preporučuje se primena sledećeg insekticida:
 
Apache 50 WG(a.m.klotianidin) uz dodatak okvašivača.
Tretman sprovesti u večernjim satima.
 
larve kruškine buve
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(2)
Zaštita kruške16.6.2017 17:43Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac ,kruška se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74) do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 3; jaja: 17,5; mlađe larve (L1-L3): 20,50 ; starije larve (L4-L5): 6.

velika slika

velika slika

U toku je piljenje larvi druge letnje generacije ove štetočine.  U cilju suzbijanja larvi i sprečavanja pojave medne rose proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Tonus ekstra (a.m.acetamiprid) 0,05%     +

 Vertimec 0,18 EC ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,15%  uz dodatak okvašivača.

 Tretman odraditi u večernjim časovima.

Region: Kruševac
Zaštita kruške16.6.2017 14:41Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo neskeletiranih, kao i polno zrelih imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Trenutno se nalazimo na početku treće letnje generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja parenja i polaganja jaja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%

Region: Novi Sad
(More Items...)