Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.2.2024 ‎(1)
Zaštita krušaka28.2.2024 8:14Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Požarevac, u toku je polaganje jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Zasadi kruške se nalaze u različitim fazama razvoja, od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

Vizuelnim pregledom krušaka, uočeno je prisustvo imaga obične kruškine buve, kao i prisustvo sveže položenih jaja.

Usled prognoziranih visokih temperatura za ovaj period godine, očekuje se povećanje aktivnosti ovog štetnog insekta i intenziviranje polaganja jaja.

U cilju suzbijanja ove štetočine, kao i sprečvanja daljeg, masovnijeg polaganja jaja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata i mineralnih ulja:

·        Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03% +

·         Galmin ili Belo ulje EW u koncentraciji 3-4%, ili Nitropol S u koncentraciji 1,3%.

Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 26.2.2024 ‎(1)
Zaštita kruške26.2.2024 10:23Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Prilikom sprovođenja vizuelnog pregleda zasada kruške na lokalitetu Petrovački put, registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsyla pyri) kao i prisustvo položenih jaja. U toku je početak polaganja jaja prezimljujuće generacije ove štetočine.

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kruške se nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze mirovanja do faze bubrenja pupoljka (BBCH 00-01).

S obzirom na visoke temperature za ovo doba godine, očekuje se pojačana aktivnost pomenute štetočine, a samim tim i intenzitet polaganja jaja.

Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijski tretman sa ciljem suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja. Za tretman se preporučuje primena kombinacije preparata:

  • Cipkord EC ili Ciprazol 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03%

            +

  • Belo ulje EW ili Galmin, Galmin 800 (a.m. mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (a.m. mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%

Sprovođenje tretmana se preporučuje sa većom količinom vode, u najtoplijem delu dana, kada je ova štetočina u najaktivnija.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 23.2.2024 ‎(2)
Zaštita kruške23.2.2024 14:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se nalaze u fazi od mirovanja do početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je početak polaganja jaja prezimljujuće generacije.

Nalazimo se u periodu visokih temperatura za ovaj period godine i očekuje se pojačana aktivnost ove štetočine tj. intenzivnije polaganje jaja.

U cilju sprečavanja očekivanog procesa tj. smanjenja broja položenih jaja i  za suzbijanje imaga preporučuje se primena  kombinacije preparata:

-          Cipkord 20 EC ili Ciprazol 20 EC ili Crna mamba (cipermetrin) u koncentraciji 0,03%

                        +

-          Belo ulje EW ili Galmin, Galmin 800 (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitroplol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3% ili Nitroplo S (mineralno ulje) u koncentraciji 1-3%

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost štetočine najveća.

Region: Vranje
Zaštita kruške23.2.2024 7:44Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na područiju delovanja RC Kraljevo zasadi krušaka se nalaze u fazi od mirovanja do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

 

Vizuelnim pregledom krušika je uočeno prisustvo imaga i jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

 

U cilju suzbijanja odraslih jedinki obične kruškine i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana kombinacijom preparata:

 

·         Cipkord 20EC, Crna mamba, Ciprazor 20 EC (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03%

                                    +

·         Galmin ili belo ulje EW (mineralno ulje), u koncentraciji 3-4% ili

·         Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1-3%.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 22.2.2024 ‎(3)
Zaštita kruške22.2.2024 21:59Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Visoke temperature prethodnih dana dovele su do pojačane aktivnosti prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).
 
 
 
    Imago i položena jaja C.pyri
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga  i položena jaja.
 
U cilju suzbijanja obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje sprovođenje insekticidnog tretmana kombinacijom nekog od registrovanih preparata:
 
 - Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) u koncentraciji 0,015-0,03%
    +
 - Galmin ili Belo ulje EW (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentgraciji 1,3%.
 
Hemijski tretman treba sprovoditi u najtoplijem delu dana, po mirnom i suvom vremenu i sa većom količinom vode.
Region: Jagodina
Zaštita kruške22.2.2024 7:09Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Beograda i Mladenovca zasadi kruške se nalaze u fenofazi od lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni, pokriveni ljuspicama kore do početka bubrenja pupoljka (BBCH 00-01).

Pregledom zasada kruške uočena su imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) kao i položena jaja. U toku je kopulacija imaga prezimljujuće generacije i polaganje jaja.

U cilju kontrole populacije obične kruškine buve, preporučuje se primena kombinacije nekog od registrovanih piretroida i mineralnog ulja.

Takođe, u fazi bubrenja pupoljka, a u cilju kontrole prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) potrebno je primeniti  neki od preparata na bazi bakra. 

 

Preporuka je, da se tretman obavi u najtoplijem delu dana.

slika

velika slika

Region: Beograd
Zaštita kruške22.2.2024 7:08Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se nalaze u fenofazi mirovanja (00 BBCH).

 

zasad kruške

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 8,5 i položenih jaja u indeksu napada 5,5.  

     

imago k.buve                položena jaja 

 

U cilju suzbijanja imaga, a time i daljeg masovnijeg polaganja jaja, u zasadima u kojima se uočava prisustvo i aktivnost ove štetočine preporučuje se primena kombinacije preparata:

 

 -Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03% +

 Galmin ili Belo ulje EW (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%.

Tretman bi trebalo sprovesti u najtoplijem delu dana, sa većom količinom vode.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 14.2.2024 ‎(4)
Zaštita kruške od kruškine buve 14.2.2024 14:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kruške su u regionu Sremske Mitrovice u fazi mirovanja. Na južnim obroncima Fruške gore je zastupljena značajana proizvodnja krušaka, a najznačajnija štetočina je obična kruškina buva.
 
Pregledom krušika je potvrđeno prisustvo odraslih jedinki i položenih jaja.
Kako nam tek predstoji najintenzivnije polaganje jaja, preporučujemo tretman insekticidima (nekim od registrovanih piretroida) u kombinaciji sa mineralnim uljima koji ima za cilj smanjenje populacije odraslih jedinki i sprečavanje daljeg polaganja jaja.
 
 
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kruške od kruškine buve14.2.2024 14:23Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u fenofazi mirovanja (00 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) i položenih jaja u različitom intenzitetu napada. U toku je kopulacija imaga i polaganje jaja prezimljujuće generacije ove štetočine.

 

 

velika slika

 

 

U cilju suzbijanja imaga, a time i daljeg masovnijeg polaganja jaja, u zasadima u kojima se uočava prisustvo i aktivnost ove štetočine preporučuje se primena kombinacije preparata:

 

  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m. cipermetrin) u koncentraciji 0,03%

 +

  • Galmin ili Belo ulje EW (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%.

 

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana, sa većom količinom vode.

 

Region: Ruma
Zaštita kruške14.2.2024 12:38Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

U narednom periodu se prognozira porast dnevnih temperatura. Shodno tome, očekuje se  povećanje aktivnosti obične kruškine buve kao i intenzivnije polaganje jaja.

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:

            Cipkord 20 EC,  ili Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (a.m.cipermetrin) u koncentraciji 0,03%

               +

            Galmin ili Belo ulje EW (a.m.mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%.

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana kada je aktivnost ove štetočine najveća.

 

 

Region: Kruševac
1 - 10 Next