Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2017 ‎(1)
Kruškina buva 9.11.2017 12:04Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vrbas, kruška sorte Viljamovka se nalazi u fenofazi po BBCH skali 95 (50% lišća opalo). Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 39,25. U cilju smanjenja populacije imaga ove štetočine za narednu sezonu, preporučuje se primena insekticida na bazi cipermetrina (Cipkord 20 EC, Crna mamba 0,03%).

U krušicima u kojima je ustanovljeno prisustvo simptoma bakterioznih oboljenja, obavezno ukloniti obolele biljne delove, dezinfekovati orezane grane i izvršiti tretman bakarnim preparatima celog voćnjaka.

imaga kruškine buve

imaga kruškine buve na listu

Cacopsylla pyri,imago

simptomi bakterioze na krušci

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 8.11.2017 ‎(1)
Kruškina buva8.11.2017 16:18Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Vranje, kruške se nalaze u fenofazi opadanje lišća - oko 80% listova opalo.

U vizuelno pregledanim zasadima  krušaka uočeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u neuobičajeno visokim brojnostima za ovo doba godine. Na svakom lastaru registrovano je prisustvo bar jednog imaga ove štetočine. 

                                                                                   Sl.1 Imago obične kruškine buve

U cilju smanjenja potencijala ove štetočine za narednu vegetaciju, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman sledećim insekticidom:

- a.m. cipermetrin  Cipkord 20 EC, Notikor, u koncentraciji 0,03%.

 

Takođe se preporučuje tretman preparatima na bazi bakra radi dezinfekcija rana nastalih opadanjem lišća. Preporuka je primena nekog od sledećih preparata:

-a.m. bakar-oksihlorida Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Baveblau kreč, u koncentraciji 0,75%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 6.11.2017 ‎(1)
Zaštita kruške6.11.2017 16:03Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u fazi 70 do 80% listova opalo. 

 

U ovoj fazi, u cilju dezinfekcije stabala, preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra (a.m. bakar-oksihlorid: Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč) u koncentraciji 0,75%.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetima Ruma i Irig/Kudoš registruje se prisustvo prezimljujućeg imaga kruškine buve (Cacopsylla pyri) u različitim indeksima napada, zavisno od lokaliteta i pritiska štetočine tokom sezone. Indeks napada se kreće od 18 do 46.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada radi utvrđivanja brojnosti populacije. U cilju smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu, preporučuje se tretman insekticidima na bazi a.m. cipermetrin (Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba) u koncentraciji 0,03%.

 

 fenofaza kruške                            prezimljujući imago

                             velika slika

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 3.11.2017 ‎(5)
Zaštita kruške3.11.2017 20:00Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Lazarevac, zasadi kruške se nalazi u fazi opadanja lišća oko 70-80% listova je opalo.

Vizuelnim pregledom krušaka registrovana je  visoka brojnost prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 53,5

U cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije i smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu  preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

   Cipkord 20 EC, Notikor (a.m.cipermetrin)  0,03%.

U ovoj fazi kada opadne 70% lisne mase, preporučuje se hemijski tretman preparatima na bazi bakra. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Preporučuje se primena preparata na bazi bakar-oksihlorida: Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Baveblau kreč, u koncentraciji 0,75%.

Tretman obaviti po mirnom i suvom vremenu.

Region: Kruševac
Zaštita kruške3.11.2017 15:11Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Mladenovac, lokalitet Mali Požarevac, kruške se nalaze u fazi od 70 do 90% listova opalo. V izuelnim pregledom krušaka registrovano je neuobičajeno visoka brojnost prezimljujućeg imaga obične kruškine buve –Cacopsylla pyri. Indeks napada iznosi 60.

   

Sl 1 Fenofaza kruške     Sl 2 Imago na listu

 

   

Sl 3 Imago na listu        Sl 4 Prezimljujući imago

U cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije i smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC, Notikor, u koncentraciji 0,03%.

U fazi kada opadne 70% lisne mase, preporučuje se hemijski tretman preparatima na bazi bakra. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Poizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakar-oksihlorida: Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Baveblau kreč, u koncentraciji 0,75%.

Tretman obaviti po mirnom i suvom vremenu.

 

Region: Mladenovac
Zaštita kruške3.11.2017 13:16Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Zasadi kruške, na području rada RC Čačak, nalaze se u fazi opadanja lišća (70-80 %  lišća opalo).

Vizuelnim pregledom zasada krušaka  uočili smo izuzetno visoku  brojnosti prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Indeks napada za imaga iznosi 59,16.

Sl.1 Visoka brojnost prezimljujćeg imaga kruškine buve – lokalitet Trbušani

Sl.2 Visoka brojnost larvi  kruškine buve – lokalitet Lipnica

 Preporuka proizvođačima:

 

-        U cilju  smanjenja potencijala ovog štetnog organizna za narednu sezonu, preporučuje se  tretman nekim od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba, u koncentraciji 0,03%.

 

-        Poizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakar-oksihlorida: Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50,  u koncentraciji 0,75%. Tretman se sprovodi u fazi opadanja lišća u culju dezinfekcije rana nastalih opadanjem lišća.

Tretman obaviti po mirnom i suvom vremenu.

 

Region: Čačak
Zaštita kruške3.11.2017 13:07Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fazi 70-80% opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom krušaka u Horgošu (sorta Abate Fetel) registruje se prisustvo prezimljajućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 50.

imago

U cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije i smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu, proizvođačima se preporučuje tretman insekticidom na bazi aktivne materije cipermetrin u koncentraciji od 0,03%: Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba.

Proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi aktivne materije bakar-oksihlorid u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodora patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća.  Bakarni oksihlorid-50,  Bakarni kreč-50, Beveblau kreč u koncentraciji od 0,75%.

Region: Senta
Zaštita kruške3.11.2017 9:36Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

RC Subotica-kruška

Kruška, sorta Viljamovka,  na lokalitetu Ljutovo se nalazi u fazi opadanja lišća – oko 70-80% listova je opalo.

Vizuelnim pregledom krušaka registrovano je neuobičajeno visoka brojnost prezimljujućeg imaga obične kruškine buve –Cacopsylla pyri. Indeks napada iznosi 72.

 

Slika1-Prezimljujući imago obične kruškine buve

 

Slika2-Ulov imaga obične kruškine buve sa jednim zamahom kečera

 

Preporuka:

U cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije i smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu, proizvođačima se preporučuje tretman sa insekticidom na bazi cipermetrina  Cipkord 20 EC/ Notikor/ Crna Mamba  0,03%.

U ovoj fazi u cilju dezinfekcije stabala i sprečavanja prodora patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakar-oksihlorida  Bakarni oksihlorid 50/ Bakarni kreč 50/Beveblau kreč 0,75%.
Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 2.11.2017 ‎(1)
Zaštita krušaka2.11.2017 13:50Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Neštin, kruške se nalaze u fazi od 70 do 90% listova opalo.

Vizuelnim pregledom krušika registrovane su izuzetno visoke brojnosti odraslih jedinki prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Indeks napada za imaga iznosi 81,66.

U cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije i smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba, u koncentraciji 0,03%.

U fazi kada opadne 70% lisne mase, preporučuje se hemijski tretman preparatima na bazi bakra. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Poizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakar-oksihlorida: Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Baveblau kreč, u koncentraciji 0,75%.

Tretman obaviti po mirnom i suvom vremenu.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke24.8.2017 14:49Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Jabuke se nalaze u zavisnosti od sorte u fazi početak zrenja do plodovi zreli za berbu (BBCH 81-87).
U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije jabukinog  smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledom plodova registruju se položena jaja u različitim stadijumima razvoja.
 
ž
 
Za zasade i sorte koje se neće brati u narednom periodu, u cilju zaštite plodova od ubušenja larvi, preporučuje se primena insekticida kratke karence:
  • Affirm 095 SC (emamektin) 0,25-0,3% + 0,25% mineralnog ulja - karenca 7 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(1)
Zaštita kruške4.8.2017 15:38Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Ruma kruška se nalazi u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (85 BBCH). faza kruške

faza kruške i imago k. buve

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se prisustvo imaga kruškine buve (Cacopsylla pyri) i mlađih larvenih stadijuma pete letnje generacije.

  

U cilju suzbijanja imaga i mlađih larvenih uzrasta štetočine, kod sorata koje se neće još brati, preporučuje se tretman sledećim insekticidom:

 

Apache 50 WG (klotianidin) 350 g/ha (karenca 14 dana).

 

Zbog visokih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Obicna kruškina buva ( Cacopsylla pyri)2.8.2017 14:20Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Čačak zasadi kruške Vilijamovke se nalaze u fenofazi plodovi od 90% krajnje veličine do početka zrenja- pojava boje karakteristične za kultivar (79-81 BBCH skale). 

 Sl.1 Faza razvoja kruške sorta Vilijamovka

-        U toku je intenzivno piljenje larvi IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Indeksi napada različitih stadijuma kruškine buve :

Imago: 7,5

Jaja: 35

Mlađe larve (L1-L3): 60

Starije larve (L4-L5): 15

 Preporuka proizvođačima:

U cilju suzbijanja larvi i imaga  preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

- a.m.abamektin - Vertimec 018 EC ili Abastate (0,15%) + okvašivač

- a.m. alfa-cipermetrin-  Fastac 10-EC (0,02%)

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita kruške1.8.2017 15:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Trenutno je u krušicima dominantno prisustvo imaga koji polaže jaja i mlađih larvenih uzrasta pete letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, kao i mlađih larvi ove štetočine preporučuje se primena kombinacije insekticida:

Decis 2,5 EC ili Konfuzija (deltametrin) 0,05% (karenca 7 dana) +

Abastate ili Kraft 1,8 EW ili Vertimec 018 EC (abamektin) 0,15% (karenca 14 dana) uz dodatak okvašivača.

Tretman je neophodno uraditi u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. U krušicima u kojima je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.7.2017 ‎(1)
Kruškina buva24.7.2017 15:36Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške , na lokalitetu u Liparu,koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 79 (plodovi su oko 90% krajnje veličine), registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

1.           jaja  - indeks napada       21,25

 

2.       L1 – L3 - indeks napada     20

 

 

 Nalazimo se na početku piljenja larvi četvrte generacije kruškine buve. Prilikom vizuelnog pregleda,na ovom lokalitetu nije registrovana pojava imaga. ( U pitanju su mladji zasadi krušaka, sa nižim intenzitetima napada kruškine buve).Narednih dana se očekuje intenzivnije  piljenje larvi kruškine buve, pa se preporučuje tretman insekticidom na bazi a.m. abamektin u koncentraciji 0,15%( Vertimec 018 EC ili Abastate )

 

larva obične kruškine buve

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(2)
Zaštita kruške21.7.2017 14:59Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81) do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·         Imago 17,5

·         Jaja 21,66

·         L1-L3 27,5

·         L4-L5 31,66

U toku je intenzivno piljenje larvi IV letnje generacije ove štetočine. Visoke dnevne temperature omogućavaju brz razvoj obične kruškine buve i dovode do intenzivnog lučenja medne rose.

U cilju suzbijanja ove štetočine, preporuka proizvođačima je da izvrše tretman kombinacijom insekticida:

·         Fastac 10 EC (alfa cipermetrin) 0,02% (14 dana karenca)

+

·         Abastate, Vertimec 0,18% EC, Kraft 1,8 EW (abamektin) 0,15% (14 dana karenca) uz dodatak okvašivača.

 

Zbog visokih temperatura, tretman je neophodno izvršiti u večernjim satima.

 

Region: Novi Sad
Zaštita kruške21.7.2017 10:58Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi plodovi od 90% krajnje veličine do početka zrenja- pojava boje karakteristične za kultivar (79-81 BBCH skale). 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Horgoš (sorta Abate fetel), registruje se intenzivno piljenje larvi IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Indeksi napada različitih stadijuma kruškine buve :

Imago: 23

Jaja: 65

Mlađe larve (L1-L3): 51

Starije larve (L4-L5): 35

 

larva

U cilju suzbijanja larvi i imaga kod sorata koje se još neće brati, preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

Vertimec 018 EC ili Abastate (abamektin) 0,15% + Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,02% + okvašivač (karenca 14 dana).

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške20.7.2017 17:57Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Ruma kruška se nalaze u fazi početka zrenja: pojave boje karakteristične za kultivar (81 BBCH). 

 Faza kruške

Viljamovka 81 BBCH

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

Razvojni stadijum

Indeks napada

Imago

27

Jaja

64

Mlađe larve (L1-L3)

47

Starije larve (L4-L5)

38

 

U toku je intenzivno piljenje larvi 4. generacije kruškine buve. U cilju suzbijanja ove štetočine, kod sorata koje se neće još brati, preporučuje se tretman sledećom kombinacijom insekticida Vertimec 018 EC ili Abastate (abamektin) 0,15% + Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,02% + okvašivač (karenca 14 dana).

 

Zbog visokih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 12.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške12.7.2017 13:36Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi plodovi od 80% krajnje veličine do početka zrenja- pojava boje karakteristične za kultivar (78-81 BBCH skale). 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se pojava neskeletiranog imaga IV letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), kao i  svi razvojni stadijumi ove štetočine  u različitom intenzitetu. Indeksi napada kruškine buve na lokalitetu Horgoš (sorta Abate fetel):

Imago: 15

Jaja: 68

Mlađe larve (L1-L3): 56

Starije larve (L4-L5): 14

 

  

starije larve         neskeletirani imago

 

U cilju suzbijanja larvi i imaga kod sorata koje se još neće brati, preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

 

Talstar 10 EC (bifentrin) 0,05% + Tonus ekstra (acetamiprid) 0,05%  + okvašivač (karenca 28 dana)

 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 11.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške11.7.2017 0:00Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u fazi plodovi od 70% krajnje veličine, pa do početka zrenja: pojave boje karakteristične za kultivar (77-81 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registruje se pojava neskeletiranog, polno nezrelog imaga  četvrte letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

Neskeletirani imago (velika slika)

 

U zavisnosti od prethodno primenjenih mera zaštite, prisustvo obične kruškine buve u krušicima je veoma različito. U adekvatno štićenim zasadima  nivo populacije je na niskom nivou. U zasadima koji nisu adekvatno štićeni uočava se prisustvo svih razvojnih stadijuma (imago, jaja, mlađi i stariji larveni stadijumi) u različitom intenzitetu, kao i prisustvo medne rose.

 

Lokalitet Irig/Kudoš (indeks napada):

 

Imago: 17

Jaja: 33

Mlađe larve (L1-L3): 22

Starije larve (L4-L5): 7

 

U cilju sprečavanja parenja imaga, polaganja jaja i suzbijanja larvi kod sorata koje se neće još brati preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

 

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05% + Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) 0,05% (karenca 28 dana)

+ okvašivač

 

Zbog izuzetno visokih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 10.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške10.7.2017 16:13Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad  počela je berba srednjestasnih sorti krušaka, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom krušika registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 11,66

Jaja: 24,16

Mlađe larve (L1-L3): 37,5

Starije larve (L4-L5): 24,16

U toku je pojava neskeletiranog imaga četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja parenja imaga i polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi neophodno je izvršiti hemijski tretman kombinacijam insekticida: Talstar 10 EC (bifentrin) 0,05% + Tonus ekstra (acetamiprid) 0,05% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedene preparate iznosi 28 dana.

U krušicima u kojima je berba u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške8.7.2017 13:13Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Zasadi kruške  Vilijamovke na području rada RC Čačak, nalaze se u fazi 77 po BBCH skali ( plod do 70 % krajnje  veličine).

Sl.1 Faza razvoja kruške Vilijamovke

Pregledom zasada kruške  uočeno je sledeće stanje :

-        U toku je intenzivno piljenje larvi III letnje generacije obične kruškine buve(Cacopsilla pyri),

-        U zasadima  su prisutni mlađi larveni stadijumi. Indeksi napada su sledeći.

Imago -9,16

Jaja -43,3

Larve L1-L3 – 27,5

Larve L4-L5 – 3,33

Sl.2 Larve obične kruškine buve

 

Preporuka proizvođačima:

U zasadima gde se registruje prisustvo larvi i medne rose primeniti insekticid :

 a.m. klotianidin - Apache 50 WG  ( 350 g/ha) uz dodatak okvašivača Silwet L-77 u konc. 0,025-0,03%.

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 7.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške7.7.2017 11:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, vodeća sorta kruške- Viljamovka, nalazi se u fenofazi BBCH skale 77-plodovi dostigli 70% krajnje veličine.
Sorta Karmen (zauzima oko 30% ukupnog sortimenta na našem terenu) se nalazi u fenofazi tehnološke zrelosti i početak berbe se očekuje u narednim danima.
 
Karakteristika našeg terena što se kruškine buve tiče je sledeća:
 
1. U toku je intenzivno piljenje larvi III letnje generacije obične kruškine buve
 
2. U predhodnom periodu većina proizvođača je adekvatno sprovodila mere zaštite i populacija kruškine buve je na niskom nivou
 
3. U pojedinim zasadima gde su izostale pravovremene mere zaštite, indeksi napada su sledeći:
Imago -15
Jaja -20
Larve L1-L3 - 25
Larve L4-L5 - 18,75
 
4. U toku je julska stagnacija u porastu lastara, tako da je i manje prisustvo sveže položenih jaja u odnosu na prethodni period
 
 
 
 
U krušicima gde se registruje prisustvo larvi i medne rose, preporučuje se tretman  insekticidom:
a.m. klotianidin - preparat Apache 50 WG u dozi 350 g/ha +
okvašivač Silwet L-77 u konc. 0,025-0,03%.
Tretman se odnosi na kasnije sorte.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 6.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške6.7.2017 16:04Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

RC Subotica-kruška

Kruška, sorta Viljamovka, se nalazi u fenofazi po BBCH 76/ plodovi dostigli 60% od krajnje veličine.

Vizuelnim pregledima je zabeleženo prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)  u sledećim indeksima napada:

  • imago 17,96;
  • jaja 17,18 ;
  • mlađi larveni stadijumi  (L1-L3)  24,21 ;
  • stariji larveni stadijumi (L4-L5) 4,68 .

Na području RC Subotica u toku je intenzivno piljenje larvi III letnje generacije obične kruškine buve. 

Preporučuje se tretman sa preparatom na bazi:

a.m. klotianidin  Apache 50 WG  350 g/ha.

 

Slika-jaja kruškine buve

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 4.7.2017 ‎(1)
Obična kruškina buva4.7.2017 11:55Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 77 (plodovi su oko 70% krajnje veličine), registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

1. Imago - indeks napada 6,25

2. L1 - L2 - indeks napada 21,25

3. L4-L5 - indeks napada 7,5

4. Jaja - indeks napada 38,63

 

Preporučuje se primena sledećih insekticida:

 

Tonus extra (a.m. acetamiprid) 0,05% uz dodatak insekticida  Movento ( a.m. spirotetramat ) u koncentraciji 0,15%.

 

Tretman sprovesti u večernjim satima.

imago, Cacopsylla pyri

 

sveže položena jaja obične kruškine buve

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 3.7.2017 ‎(1)
Zaštita kruške3.7.2017 8:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 75-77 (plodovi su dostigli oko 70% krajnje veličine). Vizuelnim pregledom zasada kruške i pregledom pod binokularom reigstrovano je prisustvo svih stadijuma obične kruškine buve-Cacopylla pyri u sledećim indeksima:

  • Imago – 2.5
  • Jaja – 7.5
  • Larve L1-L3 – 50
  • Larve L4-L5 – 30

 

Sl 1 Larve i jaja kruškine buve

 

 

Sl 2 Larve kruškine buve

U toku je intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije. Preporuka proizvođačima je da izvrše zelenu letnju rezidbu, u cilju samnjenja populacije obične kruškine buve i nakon toga izvrše hemijski tretman preparatom:

Apache 50 WG (a.m. klotianidin) 350 g/ha (karenca 14 dana)

Region: Mladenovac
(More Items...)