Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.11.2018 ‎(1)
Zaštita u voćnim zasadima tokom jeseni 2.11.2018 13:49Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području RC Užice voćni zasadi su u fazi promene boje listova i opadanja lista. U zasadima šljive, trešnje i drugih koštičavih voćnih vrsta registrovana je faza od 70% opadanje lišća, pa do faze potpuno opalo lišće (BBCH 95-97).  Zasadi jabuke su u fazi promene boje listova do početka opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

Šljiva Čačanska rodna opadanje lista (BBCH 95-97)

 

Jabuka ajdared početak opadanja lista (BBCH 92-93)

 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena jednog od bakarnih preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i ili  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu, kupanjem stabala, sa velikom količinom vode.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 1.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta1.11.2018 11:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fazama razvoja:
  • šljiva, trešnja, breskva, kajsija - faza lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)
  • jabuka - faza završen rast mladara: listovi još uvek zeleni (BBCH 91)
  • kruška - faza početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)

Picture

Faza razvoja šljive 

 

Picture

Faza razvoja trešnje 

 

Picture

Faza razvoja breskve

 

Picture

Faza razvoja kajsije 

 

Picture

Faza razvoja jabuke

Proizvođačima voća se u fazi opadanja lišća preporučuje tretman sa preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetativnoj godini. Sprovođenje tretmana se preporučuje u fazi kada otpadne 70% lisne mase, pri čemu  je tretman neophodno sprovoditi po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena sledećih registrovanih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 23.10.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta23.10.2018 11:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza

Breskve, Nektarine

U fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95)

Višnje, Trešnje, Šljive

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)

Jabuke

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleni do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruške

Od faze početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)


 

Proizvođačima pomenutih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Takođe, ovim tretmanom smanjuje se i infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                           - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 2.8.2018 ‎(1)
Zaštita kruške2.8.2018 12:39Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta I sortimenta, zasadi kruške se nalaze u fenofazi od  početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do fenofaze pojačanje intenziteta boje karakteristična za kultivar (BBCH 81-85).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su svi razvojni obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) sa sledećim indeksima napada:
 
Jaje - 21,25
L1-L3-32,5
 
Registruje se i pojava imaga V letnje generacije sa indeksom napada 7,5.
 
U cilju zaštite kruške preporučuje se primena insekticida:
 
a.m. abamektin (Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC , Abastate) u koncentraciji 0,15% uz dodatak letnjeg ulja kao okvašivača - za suzbijanje mlađih larvenih stadijuma
 
+
 
a.m. alfa cipermetrin (Fastac 10 EC) u koncentraciji 0,02%  - za smanjenje populacije tek eklodiranog neskeletiranog imaga.
 
Karenca za navedene insecticide iznosi 14 dana.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 31.7.2018 ‎(1)
Zaštita krušaka31.7.2018 13:07Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 13,75

Jaja: 23,75

L1-L3: 18,75

L4-L5: 25

U toku je pojava neskeletiranog imaga pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u koncentraciji 0,02% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedeni preparat iznosi 14 dana.

Tretman je neophodno sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške30.7.2018 14:51Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Vranje, zasadi kruške se zavisno od sorte i lokaliteteta nalaze u fazi plodovi su dostigli oko 80% svoje veličine do faze početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: 

imago: 5

jaja: 12,5

mlađe larve L1-L3: 14,75

starije larve L4-L5: 2,25

 U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju zaštite zasada kruške proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije klotianidin:

Kulisa  ili Apache 50 WG u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača.

Tretman sprovesti u večernjim satima i voditi računa o karenci primenjenog preparata (za preporučene insekticide karenca iznosi 14 dana).

 

 

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 27.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške27.7.2018 16:00Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi kruške se zavisno od sorte i lokaliteteta nalaze u fazi početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 81-87).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

imago: 12,5

jaja: 20,5

mlađe larve L1-L3: 18,5

starije larve L4-L5: 6,5

 

IV letnja generacija

velika slika

 

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja ove štetočine, preporučuje se primena insekticida:

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC ( a.m. abamektin) 0,15%  (karenca 14 dana),  uz dodatak okvašivača

Pri sprovođenju mera zaštite voditi računa o karenci preparata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 26.7.2018 ‎(2)
Zaštita kruške26.7.2018 13:59Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Vrbas, zasadi krušaka se nalaze u fazi od  plodovi oko 70% krajnje veličine do plodovi zreli za berbu (BBCH 77-87).

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15%, uz dodatak okvašivača,.

Tretman sprovesti u večernjim satima i voditi računa o karenci primenjenog preparata (za preporučene insekticide karenca iznosi 14 dana).
 
Imago kruškine buve
Larva kruškine buve
Region: Vrbas
Zaštita kruške26.7.2018 13:21Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Vrba, vizuelnim pregledom zasada krušaka, sorte Viljamovka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsyilla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
 - jaja - 12,5
 - imago - 14
 - larve L1-L3 - 8,5
 - larve L4-L5 - 2
 
U toku je piljenje larvi četvrte generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi:
 
a.m (klotianidin) APACH 50 WG, KULISA 350g/ha - karenca 14 dana + dodatak okvašivača.
 
Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!
 
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 25.7.2018 ‎(1)
Zaštita kruške25.7.2018 14:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac zasadi kruške se nalaze u fazi početak obojavanja ploda do obojavanje ploda skoro završeno (81-85 BBCH).
 
U toku je intenzivno piljenje larvi četvrte generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma ove štetočine u sledećim indeksima napada:
 
jaje : 14,39
L1-L3 larve : 11,66
L4-L5 larve : 5,83
imago : 10
 
Proizvođačima se može preporučiti hemijski tretman u cilju suzbijanja larvi:
 
Abastate/ Kraft 1,8 EW/ Vertimec 018 EC (a.m.abamektin)  … 0,15%,  uz dodatak okvašivača.
 
Za pomenute preparate karenca iznosi 14 dana.
 
 
 
Region: Kragujevac
1 - 10 Next