Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.8.2021 ‎(1)
Zaštita kruške18.8.2021 21:39Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte kruške se nalaze u fazi od početak obojavanja ploda do napredovanje zrenja (81-85 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), uz dominantno prisustvo imaga i mlađih larvenih stupnjeva u mednoj rosi. U toku  je piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine.

 

velika slika

 

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida sa kratkom karencom, kao što su:

 

·         Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,02% (karenca 14 dana) ili

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,05% (karenca 7 dana) uz dodatak okvašivača.

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenog preparata zavisno od vremena berbe!

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Zaštita kruške13.8.2021 9:46Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Subotica zasadi kasnih sorti krušaka se nalaze nalaze u fenofazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar, do napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo svih stadijuma razvića obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri). U toku je aktivnost pete letnje generacije ove štetočine.

Za naredni period najavljene su visoke temperature, što će ubrzati razvoj ove štetočine.

U cilju zaštite kruške od  obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-          a.m. hlorantraniliprol+abamektin (Voliam targo 063 SC) u koncentraciji 0,075-0,11% (karenca 14 dana) ili

-          a.m. deltametrin (Decis2,5 EC,Konfuzija,Polux) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana) ili

Zbog visokih dnevnih temperature, tretmane treba sprovoditi u večernjim satima. Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih insekticida.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(1)
Zaštita kruške12.8.2021 11:22Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, završena je berba srednje stasnih i ranih sorata kruške. Najzastupljenija sorta kruške na našem terenu je Viljamovka koja se nalazi u fazi plodovi su zreli za berbu (BBCH 87).

Kasne sorte kruške (Abate Fetel, Kiferov Sejanac, Pakams Trijumf ) nalaze se u fenofazi plodovi su dostigli oko 70% do 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada krušaka na prisustvo kruškine buve (Cacopsylla pyri) uočava se razlika koja je uslovljena uglavnom ranije primenjenim pomotehničkim i agrotehničkim merama. Uočeno je prisustvo imaga koji polaze jaja, naročito kod sorata gde imamo prisutan avgustovski porast lisne mase. Takođe, registrovano je i prisustvo tek ispiljenih larvi četvrte letnje generacije u niskim brojnostima.

Sa ciljem zaštite kruške od obične kruškine buve, u zasadima sa kasnostasnim sortimentom, preporučuje se primena insekticida:

a.m. spirodiklofen, preparat Envidor 240 SC u konc.0,06 + mineralno ulje u konc 0,25%. (karenca 14 dana).

U zasadima gde je berba u toku ili se ona uskoro očekuje primena hemijskih mera zaštite se ne preporučuje. Zbog visokih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 10.8.2021 ‎(1)
Zaštita kruške10.8.2021 13:41Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad završena je berba srednjestasnih sorti, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja ploda (BBCH 81) do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se dominantno prisustvo jaja, kao i tek ispiljenih larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida sa kratkom karencom:

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana)

ili

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana)

U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednih nekoliko dana ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.8.2021 ‎(1)
Zaštita kruške9.8.2021 13:26Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Pirot, kruške se nalaze u fazi plodovi dostigli od 70% do 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Petrovački put, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Na teritoriji Pirota trenutno je u toku polaganje jaja i početak piljenja larvi četvrte generacije obične kruškine buve. Kako su za naredni period najavljene visoke temperature, očekuje se ubrzani razvoj svih razvojnih stadijuma ove štetočine. Prilikom prenamnožavanja ove štetočine dolazi do lučenja velike količine medne rose koju naseljavaju gljive čađavice. Proizvođačima se preporučuje da sa velikom količinom vode, uz dodatak deterdženta za sudove i sirćeta, okupaju biljke u najtoplijem delu dana. Takvo prskanje (kupanje) ima za cilj da ogoli larve, razloži mednu rosu, čime larve postaju osetljive na trenutne visoke temperture usled čega uginjavaju. Takođe, preporuka proizvođačima je da obave i insekticidni tretman u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja:

·         Decis 2,2 EC , Konfuzija (a.m. deltamerin) u konc 0,05% (7 dana karenca) ili

·         Fastac 10 EC (a.m. alfa cipermetrin) u konc 0,02% (14 dana karenca)

Spovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima gde je berba u toku ili se ona planira u skorijem periodu, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.8.2021 ‎(1)
Zaštita kruške6.8.2021 18:03Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od plodovi oko 80%  krajnje veličine do faze početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju zaštite kruške od pomenute štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol+abamektin) 0,075-0,11% (karenca 14 dana)

  uz dodatak mineralnog ulja 0,25%

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata. Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 5.8.2021 ‎(2)
Završni tretmani protiv obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)5.8.2021 13:02Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Kragujevac u pojedinim zasadima u toku je berba kruške, dok se u ostalim kruška nalazi u fazi plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do početak zrenja, pojavljuje se boja karakteristična za kultivar (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom kruške sorte Santa Maria, na lokalitetu Vinča, ustanovljeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

imago: 25

jaja: 16

larve mlađeg uzrasta: 23

larve starijeg uzrasta: 7

Trenutno je u toku početak leta imaga pete generacije i polaganje jaja ove štetočine.

Ove godine zbog veoma visokih temperatura može se očekivati razvoj još generacija obične kruškine buve do berbe kruške. Pretpostavka je da će ih biti više nego prethodnih godina.

Zbog ograničenog izbora preparata dodatno suženog povlačenjem pojedinih grupa insekticida (organofosfati i neonikotinoidi), poseban problem pri odabiru sredstava za završne tretmane predstavlja maksimalni broj tretiranja i antirezistentna strategija. Zbog velikog broja generacija tokom godine postoji rizik od razvijanja rezistentnosti kod ciljanog organizma u slučaju prekomerne upotrebe određene aktivne materije sa istim mehanizmom delovanja.

Proizvođačima koji u svojim zasadima uzgajaju sorte poput Santa Marije, Karmen, Abate Fetel čije se sazrevanje očekuje u narednom periodu (sredina do kraj avgusta) za finalni tretman može se preporučiti korišćenje preparata Fesil (neorgansko đubrivo sa mikroelementima, nema karencu) u koncentraciji 0,15%. Ovaj preparat  je ispoljio odličnu efikasnost u suzbijanju obične kruškine buve, kao i zeolit koji se koristi za sprečavanje polaganja jaja. Preporuka je da se tretman izvrši u najtoplijem delu dana. Pomenuti preparat nema karencu.

Ostalim proizvođačima sa kasnijim sortimentom kod kojih se očekuje da će do berbe kruškina buva razviti bar još jednu generaciju, za naredni tretman može se preporučiti neki od registrovanih preparata za suzbijanje pomenute štetočine uz napomenu da je potrebno obratiti pažnju na karencu i maksimalni broj tretiranja. U zasadima gde je berba u toku ili se uskoro planira, hemijske mere se ne preporučuju.

Region: Kragujevac
Zaštita kruške5.8.2021 11:11Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi plodovi dostigli oko 80% krajnje veličine do faze napredovanja zrenja; povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 78-81).

Vizuelnim pregledom zasada kruške uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi četvrte generacije ove štetočine.

Nalazimo se u periodu visokih temperatura koje su u najavi i za naredni period a koje će uticati na ubrzani razvoj svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve. Ovi uslovi mogu dovesti do prenamnožavanja štetočine i lučenja velike količine medne rose koju naseljavaju gljive čađavice a plodovi gube tržišnu vrednost. Preporuka je da se biljke isprskaju velikom količinom vode u koju je dodat deterdžent za sudove i sirće. Ovaj tretman se sprovodi u najtoplijem delu dana u cilju ogoljavanja larvi (razlaganja medne rose) i one postaju osetljive na visoke temperature i uginjavaju. Preporuka je da sa posle sprovede i hemijski tretman u cilju sprečavanja polaganja jaja i suzbijanja odraslih jedinki obične kruškine buve nekim od insekticida:

- Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana) ili

- Fastac 10 EC (alfa cipermetrin) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci izbabranog preparata i o maksimalnom broju tretmana (MBT). Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 3.8.2021 ‎(2)
Zaštita kruške3.8.2021 15:03Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području  delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze plod oko 80% krajnje veličine do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je   prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), uz dominantno prisustvo larvenih stupnjeva i pojave prvih neskleretiranih imaga V generacije obične kruškine buve.

Zaštita krušaka od obične kruškine buve trenutno je zakomplikovana zbog malog broja registrovanih insekticida u cilju njenog suzbijanja. Takođe, ovo je period kada se mora obevezno voditi računa o karenci što dodatno sužava izbor insekticida.

 

Zbog najave visokih temperatura proizvođačima se preporučuje kupanje biljaka sa velikom količinom vode u koju se doda sirće i deterdžent za sudove. Ovo kupanje se izvodi u natoplijem delu dana i ima za cilj da ogoli larve (i razloži mednu rosu), nakon čega one postaju osetljive na visoke temperature i uginjavaju. U ovom momentu, veoma je važno ne dozvoliti lučenje velike količine medne rose jer se na nju može naseliti gljiva čađavica, čime plodovi gube tržišnu vrednost.

 

Nakon obavljenog kupanja voćaka, proizvođačima se u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja preporučuje primena nekog od sledećih insekticida, strogo vodeći računa o karenci:

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05%  (karenca 7 dana)  ili

·        Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermertin) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana)

Sprovođenje insekticidnog tretmana se preporučuje u večernjim satima.

Region: Požarevac
Zaštita kruške3.8.2021 14:33Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od plodovi dostigli oko 80%  krajnje veličine do faze početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

faza kruške

Vizuelnim pregledom krušaka registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. 

larva kruškine buve

U cilju zaštite kruške od pomenute štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol+abamektin), u koncentraciji 0,075-0,11%   (14 dana karenca),  uz dodatak mineralnog ulja 0,25%.

U zasadima gde je berba u toku ili se očekuje u skorom periodu, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

U krušicima kod kojih postoji obilje medne rose, nastale usled lučenja larvi kruškine buve, gde postoji opasnost od naseljavanja gljiva čađavica, koje sprečavaju proces fotosinteze i utiču na kvalitet plodova, preporučuje se primena mikrobiološkog đubriva, Fesil, koje nema karencu. Tretman treba izvršiti u najtoplijem delu dana jer je mu je zadatak da ogoli larve i izloži ih delovanju visokih temperatura.

Region: Vrbas
1 - 10 Next