Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.4.2021 ‎(8)
Zaštita kruške12.4.2021 14:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u različitim fazama cvetanja (59-63 BBCH).

 

 

 

Cvetanje kruške je veoma osetljiva faza za infekcije bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora) u  vlažnim uslovima. U cilju zaštite od ovog patogena se, pre najavljenih padavina, preporučuje primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

-  Funguran-OH 0,05-0,06%.

 

Predstojeće padavine mogu dovesti i do povoljnih uslova za ostvarenja infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite od ovog patogena, pre padavina,  preporučuje se primena nekog od fungicida:

-Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M 45 ( mankozeb) u koncentraciji od 0,25%

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Senta
Zaštita kruške12.4.2021 13:15Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Na području delovanja RC Čačak zasadi krušaka se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 59-63).
 
Faza razvoja
 
Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije cvetova kruške prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U cilju sprečavanja infekcije od navedenog patogena, preporuka je proizvođačima da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman preparatom na bazi bakar-hidroksida (Funguran OH) u nižim koncetracijama 0,05 - 0,06%
 
Takođe, najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite od ovog patogena, preporučuje se proizvođačima da, pred najavljene padavine, primene neki od fungicida na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal 80 ili Mankogal extra ili Dithane M45 u koncetraciji 0,20 % - 0,25 %.
 
Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!
Region: Čačak
Zaštita kruške12.4.2021 12:47Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze se u različitim fazama cvetanja, od prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60) do puno cvetanje (BBCH 65).
 
 
Budući da su najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju cveta bakterijom prouzrokovačem plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), proizvođačima čiji zasadi su ušli u faze cvetanja se, pred padavine, preporučuje tretman preparatima na bazi bakra:

Funguran-OH (a.m.bakar-hidroksid) … 0,05-0,06%

 

U cilju zaštite zasada od gljive prouzrokovača čađave krastavosti plodova kruške (Venturia pirina) preporučuje se i fungicidni tretman:

 

Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal extra (a.m. mankozeb)  … 0,25%.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati priloženog uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere radi zaštite pčela i drugih oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Kragujevac
Zaštita kruške12.4.2021 12:25Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Pirot zasadi kruške se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama, od faze većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do faze početak cvetanja: oko 10 % cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

 

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama u narednom periodu i povećana vlažnost, u zasadima krušaka koji su u fazi cvetanja, može stvoriti povoljne uslove za infekciju bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

U cilju zaštite od ovog veoma destruktivnog oboljenja, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena preparata:

Funguran-OH (a.m.bakar-hidroksid) 0,05-0,06%.

 

Takođe, najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarivanje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene neki od fungicida:

 

Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M 45 (a.m. mankozeb)  0,25%.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Pirot
Zaštita kruške12.4.2021 12:15Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fenofazi cvetanja, prvi cvetovi otvoreni, do faze najmanje 50% cvetova otvoreno (BBCH 60-65).

 

U fazi cvetanja, kruška je najosetljivija na  infekcije od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).  S obzirom da je za ostvarenje infekcije dovoljna i minimalna količina vlage i da se najavljuju padavine, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman, pre padavina, preparatom na bazi a.m. bakar-hidroksid Funguran OH u nižim koncentracijama 0,05% - 0,06%.

Zasadi krušaka se nalaze i u osetljivoj fazi na infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti  kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite od ovog patogena, proizvođačima se, pre najavljenih padavina, preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45) u koncentraciji 0,25%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Vrbas
Zaštita kruške12.4.2021 11:36Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze od faze crvenih pupoljaka do početka cvetanja, oko 30% cvetova otvoreno (BBCH 57-63).

Prognozirane padavine, u fazama cvetanja kruške, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju cveta kruške bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora). U cilju zaštite kruške od ovog patogena, u zasadima koji su u fazi cvetanja,  preporuka je primena preparata:

Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06%

Poljoprivrednim proizvođačima se, pred najavljene padavine, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje primena nekog od fungicida:

Mankogal 80, Mankogal extra, Dithan M 45 (mankozeb) u koncentraciji 0,25%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Vranje
Zaštita kruške12.4.2021 8:28Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze početka cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice otpadaju (BBCH 61-65).

Najavljeno nestabilno vreme sa  padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju cveta kruške bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora). Obzirom da je reč o veoma destruktivnoj bakteriji koja velike štete može naneti u osetljivoj fazi cvetanja u kojoj se kruška nalazi, proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene preparat na bazi bakar-hidroksida Funguran OH u nižoj koncentraciji od 0,05%-0,06%.

U cilju zaštite od infekcije gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina),  proizvođačima se preporučuje, da pre najavljenih padavina, primene tretman nekim od registrovanih preparata:

·         Mankogal 80, Mankogal extra ili Dithane M45 (a.m. mankozeb) u koncentraciji primene 0,2%-0,25%.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, uz pridržavanje uputstva proizvođača i primenu svih mera u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Požarevac
Zaštita kruške12.4.2021 8:08Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze od faze crvenih pupoljaka do faze početak cvetanja: oko 30% cvetova otvoreno, BBCH 57-63.

 

velika slika

 

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), s obzirom da se kruška nalazi u veoma osetljivoj fazi razvoja, fazi cvetanja.

 

U cilju zaštite kruške od bakteriozne plamenjače, najdestruktivnijeg oboljenja jabučastog voća, proizvođačima se preporučuje, pred padavine, u zasadima koji su u fazi cvetanja, primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

 

·        Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06%.

 

Najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

 

U cilju zaštite kruške od pomenutog patogena proizvođačima se, pred padavine,  preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije mankozeb:

 

·         Dithane M 45, Mankogal 80 ili Mankogal ekstra u koncentraciji 0,25%.

 

Prilikom primene pesticida treba obavezno voditi računa o uputstvu za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 11.4.2021 ‎(4)
Zaštita kruške11.4.2021 18:48Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama, od faze većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do faze otvoreno 20 % cvetova (BBCH 59-62).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama od utorka i povećana vlažnost, u zasadima krušaka koji su u fazi cvetanja, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

U cilju zaštite od ovog veoma destruktivnog oboljenja, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena preparata:

Funguran-OH (a.m.bakar-hidroksid) 0,05-0,06%.

 

Takođe, najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarivanje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene neki od fungicida:

 

Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M 45 (a.m. mankozeb)  0,25%.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Kruševac
Zaštita kruške11.4.2021 17:24Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u početnim fazama cvetanja (59-63 BBCH).

 

 velika slika

 

U osetljivoj fazi cvetanja kruške, vlažni uslovi mogu dovesti do povoljnih uslova za infekcije bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

U cilju zaštite od ovog patogena se, pre najavljenih padavina, preporučuje primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama  (Funguran-OH 0,05-0,06%).

 

Predstojeće padavine mogu dovesti i do ostvarenja infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena nekog od preventivnih fungicida na bazi aktivne materije mankozeb u koncentraciji 0,25% (Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M 45).

 

Pri upotrebi pesticida treba se pridržavati uputstva o njihovoj primeni.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region: Ruma
1 - 10 Next