Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.3.2019 ‎(1)
Zaštita kruške23.3.2019 10:10Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Leskovac, kruške se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi pucanja pupoljaka, vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove do faze zelenih pupoljaka, pojedinični cvetovi se odvajaju još uvek zatvoreni (BBCH 53-56).

kruška-faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

-          Imago u indeksu napada 4,16

-          Jaja u indeksu napada 18,33

-          Mlađe larve (L1-L3) u indeku napada 6,66

-          Starije larve (L4-L5) u indeksu napada 0

jaja kruškine buve
mlađe larve kruškine buve

Porast dnevnih temperataura uticaće na povećanu aktivnost obične kruškine buve i intenzivnije piljenje larvi. Proizvođačima se preporičuje pregled zasada krušaka. Ukoliko se registruje prisustvo tek ispiljenih larvi neophodno je sprovesti tretman primenom insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača.   

 

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

 

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 22.3.2019 ‎(2)
Zaštita kruške22.3.2019 11:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju (BBCH 56), do faze crvenih pupoljaka (BBCH 57).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

            Imago: 4,16

            Jaja: 30,83

            Mlađe larve (L1-L3): 13,33

            Starije larve (L4-L5): 0

 

U toku je piljenja larvi prezimljujuće generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo tek ispiljenih larvi neophodna je primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača.

 

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Zaštita kruške22.3.2019 11:04Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, kruška se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazi od vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove do fenofaze zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju još uvek zatvoreni (BBCH 53-55).

 

Vizuelnim pregledom zasada, lokalitet Kukujevci, registrovano je prisustvo larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeks napada 4,09 i položena jaja u indeksu napada 27,72.

Porast temeparture u narednom periodu intenziviraće aktivnost obične kruškine buve. U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije abamektin:

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC, Akaristop u koncentraciji 0,15 % uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača u koncentraciji 0,3%.

Tretman izvesti u večernjim satima.

Pre tretmana obavestiti pčelare i suzbiti korovsku floru koja je procvetala u okolini voćnjaka.

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.3.2019 ‎(1)
Zaštita kruške16.3.2019 19:06Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Smederevo kruška se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga i jaja obične kruškine buve (Cacosylla pyri).

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja ove štetočine, preporučuje se tretman kombinacijom preparata: Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03% uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3%.

Preporuka je da se treman sprovede u najtoplijem delu dana.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 15.3.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke i kruške15.3.2019 13:41Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada jabuke i kruške  utvrđeno je da se jabuka i kruška, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi razvoja od kraj bubrenja lisnih pupoljaka ljuspice svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama do faze početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići. (BBCH 03-07).

      

sl.Jabuka                                  sl.Kruška

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se, nakon rezidbe, preporučuje preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha  ili

 Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) 1,5-3 kg/ha ili

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 0,2 % ili

 Cuprablau Z ultra u količini 2,5 kg/ha

Uz preparat na bazi bakra, preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji  3% radi suzbijanja prezimljujućih formi štetočina (ukoliko se pregledom ustanovi njihovo prisustvo).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.3.2019 ‎(5)
Zaštita kruške14.3.2019 14:46Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Požarevac kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09).

slika 1.

U cilju suzbijanja prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)  kao i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakar-oksihlorida: 

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč u koncentraciji 0,5%.

Region: Požarevac
Zaštita jabuke i kruške14.3.2019 14:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje, vizuelnim pregledom zasada jabuke i kruške  utvrđeno je da se jabuka i kruška, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi razvoja od kraj bubrenja lisnih pupoljaka ljuspice svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama do faze početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići. (BBCH 03-07).

      

           sl.1                          sl.2

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se, nakon rezidbe, preporučuje preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 Funguran OH (a.m.bakar-oksihlorid) 2 kg/ha  ili

 Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 0,2 % ili

 Cuprablau Z ultra u količini 2,5 kg/ha

Uz preparat na bazi bakra, preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji  3% radi suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

Region: Vranje
Zaštita kruške14.3.2019 9:35Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Slika:faza kruške

velika slika

U cilju suzbijanja prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), kao i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakar-oksihlorida:  Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč u koncentraciji 0,5%.

Region: Subotica
Zaštita kruške14.3.2019 9:18Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Kragujevac zasadi kruške se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze početka pucanja pupoljka (BBCH 03- 07).

 
 

U cilju suzbijanja prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), kao i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakar-oksihlorida:  Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč u koncentraciji 0,5%.

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke i kruške14.3.2019 8:52Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03), dok se zasadi jabuka nalaze u fazi od kraja bubrenja pupoljaka do faze vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07).

     

faza kruške                 faza jabuke

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđen je nizak procenat zrelih askospora, tako da se sa sledećom kišom još uvek ne očekuje njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima, i ne postoji rizik od ostvarivanja infekcije ovim patogenom.

Kod kruške u cilju suzbijanja prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), kao i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), kod kruške i jabuke, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi bakra:

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha,

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 3-4 l/ha.

Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) 1,5-3 kg/ha

Region: Senta
1 - 10 Next