Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.3.2018 ‎(2)
Zaštita kruške13.3.2018 18:46Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Požarevac kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do faze početak pucanja pupoljaka (BBCH 07).

U fazi pucanja pupoljaka neophodno je sprovesti tretman u cilju suzbijanja  prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)  kao i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka je sprovesti tretman bakarnim preparatima:

Bakarni oksihlorid 50 0,5-0,75%

Cuproxat 0,5-0,6%

Region: Požarevac
Zaštita kruške13.3.2018 15:51Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području rada RC Čačak, pregledom zasada kruške, utvrdili smo da se u zavisnosti od sortimenta kruške nalaze u fazi  od mirovanja  do početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (00-01 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registruje se prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsilla pyri) u indeksu napada 21,66 i sveže položena jaja.

 

Sl. Sveže položena jaja kruškine buve

 

Preporuka proizvođačima:

Nepovoljni vremenski uslovi u proteklom periodu, omeli su blagovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite. Sa stabilizacijom vremena i porastom temperatura povećala se  aktivnost kruškine buve i počelo je polaganje jaja. Kako bi se u narednom periodu redukovala brojnost imaga i sprečilo dalje polaganje jaja, preporuka je primena insekticida Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03% uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3%.Tretman izvršiti u najtoplijem delu dana.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 9.3.2018 ‎(3)
Zaštita kruške9.3.2018 14:32Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do faze početak pucanja pupoljaka (BBCH 07).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 10, i jaja u indeksu napada 35.

Za dane vikenda najavljuje se porast temperature koje će dovesti do povećane aktivnosti imaga i početka piljenja larvi prezimljujuće generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja imaga i tek ispiljenih larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,5 l/ha.

U cilju smanjenja infekcionog potencijala gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)  kao i bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakar-oksihlorida:  Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč u koncentraciji 0,5%.

Region: Novi Sad
Zaštita kruške9.3.2018 13:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Leskovac, lokaliteti Slavujevce i Kukulovce, vizuelnim pregledom zasada sorte Viljamovka, ustanovljeno je da se kruška nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka, pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama ( BBCH 01).

U pregledanim krušicima registruje se prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 1,25 do 3 i jaja u indeksu napada od 1,5 do 2,25.

Cacopsylla pyri - imago i jaja

Cacopsylla pyri - imago i jaja

S obzirom na porast temperature u narednim danima očekuje se povećana aktivnost ove štetočine. U cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja preporučuje se primena insekticida Cipkord 20 EC ( a.m. cipermetrin ) 0,03% uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3%.

U cilju suzbijanja gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)  kao i bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakar-oksihlorida:  Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč u koncentraciji 0,5%.

Region: Leskovac
Zaštita kruške9.3.2018 11:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Niš zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (01 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registruje se prisustvo imaga obične kruškine buve u indeksu napada 3,5 i položena jaja u indeksu napada 1,75.

jaja kruškine buve (velika slika)

Sa stabilizacijom vremena i porastom temperatura očekuje se povećana aktivnost ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje zasade. Ukoliko se uoči  prisustvo kruškine buve, kako bi se smanjio potencijal ove štetočine i sprečilo polaganja jaja, preporuka je primena insekticida Grom (a.m. lambda cihalotrin) 0,5 l/ha uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3%.

Tretman izvršiti u najtoplijem delu dana.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.3.2018 ‎(2)
Zaštita kruške8.3.2018 13:39Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na osnovu redovnog pregleda kruške, sorte Santa Maria, na lokalitetu Vinča, ustanovljeno je sledeće stanje kad je u pitanju prisustvo i brojnost obične kruškine buve (Cacopsyla pyri):

Indeks napada 2.5 za jaja

Indeks napada 3 za imaga

Biljke se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00). Kako se očekuje porast srednjih dnevnih temperatura u narednim danima, intenziviraće se i aktivnost ove štetočine. Nakon prestanka kišnog perioda,  u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman:

Grom (a.m. lambda cihalotrin) … 0.5 l/ha

+

Galmin (mineralno ulje) … 3%

jaja obične kruškine buve

imago

Region: Kragujevac
Zaštita kruške8.3.2018 13:27Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada u Horgošu registruje se prisustvo imaga obične kruškine buve u indeksu napada od 14,5.  Registruju se i prva  položena jaja u niskom indeksu od 0,5.

 

 sveža jaja

 

Sa stabilizacijom vremena i porastom temperatura očekuje se povećana aktivnost ove štetočine.

Kako bi se u narednom periodu sprečilo dalje polaganje jaja, preporuka je primena insekticida Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03% uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3%.

Tretman izvršiti u najtoplijem delu dana.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 2.2.2018 ‎(1)
Zaštita kruške2.2.2018 10:34Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Šabac, lokalitet Lipolist, vizuelnim pregledom zasada kruške ustanovljeno je da se kruška nalazi u fenofazi mirovanja vegetacije BBCH (00).

U pregledanim krušicima, registruje se prisustvo imaga obične kruškine buve. Indeks napada se kreće od 2,5 do 4, dok prisustvo jaja nije uočeno.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje zasade. Ukoliko se uoči značajnije prisustvo kruškine buve, kako bi se smanjio potencijal ove štetočine i sprečilo polaganja jaja, preduzeti tretman kombinacijom preparata:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03% uz dodatak mineralnog ulja (npr. Galmin 3%).

Tretman obaviti u najtoplijem delu dana a pre najavljenih padavina.

 

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 31.1.2018 ‎(2)
Zaštita kruške31.1.2018 17:47Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Kruška se na teritoriji RC Vranje nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00).

U pregledanim zasadima kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5 i  prisustvo  jaja u indeksu napada 0,25.

  sl.1 Imago obične kruškine buve

S obzirom da je započeo proces polaganja jaja, a u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman preparatima na bazi (a.m. cipermetrin) preparat Cipkord 20 EC 0,03% uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3%.

Region: Vranje
Zaštita kruške31.1.2018 13:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Zasadi kruške se, u regionu koji pokriva RC Vršac, nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).
U pregledanim krušicima, na lokalitetima Parta, Vršac, Jasenovo registruje se prisustvo imaga kruškine buve. Indeks napada se kreće od 2,81 do 5,98. Registrovana su i prva pojedinačno položena jaja u niskom indeksu napada 0,5 do 1,13.
 
Imago kruškine buve
 
Jaje kruškine buve
 
Kako bi se u narednom periodu sprečilo dalje polaganje jaja, preporuka je primena insekticida Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,03% uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3%.
Tretman izvršiti u najtoplijem delu dana.
Region: Vršac
1 - 10 Next