Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.4.2017 ‎(1)
Zaštita kruške28.4.2017 12:23Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na lokalitetu u Liparu, kruška se nalazi u fenofazi po BBCH skali 71(plodovi dostigli 10mm). Redovnim vizuelnim pregledom utvrdjeni su sledeći indeksi napada obične kruškine buve, Cacopsylla pyri:

1.       Imago – indeks napada 6

2.       Larve L4-L5 – indeks napada 27

Larve mladjeg uzrastnog stadijuma i  jaja nisu uočeni.  Na ovom lokalitetu nije ispoštovana preporuka data 12.4.(otežani vremenski uslovi, kiša, vetar), tako da je došlo do povećanja indeksa larvi starijih uzrasta. Da bi se smanjila populacija imaga prve letnje generacije i smanjenje intenziteta polaganja jaja, preporučuje se insekticid na bazi a.m. hlorpirifos+cipermetrin( Nurelle D, Konzul ili Despot), u koncentraciji 0,075-0,1%

 

faza kruške

larve starijeg stadijuma obične kruškine buve

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.4.2017 ‎(2)
Zaštita kruške27.4.2017 16:32Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Pregledom zasada kruške na lokalitetima Bukovica i Dedevci, konstatovano je da se zasadi pretežno nalaze u fazi razvoja 71 BBCH skale (Plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanje plodova posle cvetanja).

 

Pregledom je uočeno prisustvo imaga prve letnje generacije obične kruškine buve (Cacosylla pyri) sa indeksima napada 2-2,75, dok jaja i larve nisu uočene. Nakon prethodnog veoma hladnog perioda, u toku je ishrana imaga i  predstoji intenzivno polaganje jaja.

 

U cilju smanjenja populacije imaga, preporučuje se insekticidni tretman:

  • a.m. bifentrin (Fobos-EC, Talstar 10-EC) u koncentraciji 0,05%

 

Najavljeno nestabilno i kišovito vreme stvoriće uslove za infekciju prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina). Pre najavljenih padavina se preporučuje fungicidni tretman:

  • a.m. mankozeb (Mankogal, Mankosav, Dithane M-45) u koncentraciji 0,25%
 
 
Region: Kraljevo
Zaštita kruške27.4.2017 16:08Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na osnovu ovonedeljnog pregleda kruške na lokalitetu Vinča, opština Topola, sorte Santa Maria, ustanovljeno je prisustvo imaga letnje generacije obične kruškine buve u indeksu napada 2,5. Jaja se nalaze u indeksu napada 5. Larve nisu detektovane.
Zasad se nalazi u fazi 71 BBCH skale (plodovi do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja).
Preporučuje se tretman preparatom Talstar (a.m. bifentrin), 0,05%, u cilju suzbijanja imaga kako bi se smanjila kopulacija i odlaganje novih jaja.
 
 
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 26.4.2017 ‎(3)
Zaštita kruške26.4.2017 17:32Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Zasadi krušaka na području rada RC Čačak, nalaze se u fazi 71 po BBCH skali (plodovi dostigli dimenziju do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja).

Sl. Faza razvoja sorte Karmen

Pregledima je registrovano prisustvo neskeletiranih imaga I letnje generacije kruškine buve (Cacopsilla pyri) u visokoj brojnosti.

 Preporuka proizvođačima:

Sa porastom dnevnih temperatura, doći će do masovnog izletanja odraslih jedinki obične kruškine buve. U cilju sprečavanja  daljeg razvoja imaga i polaganje jaja, proizvođačima se preporučuje primena preparata :

-        a.m. hlorpirifos + cipermetrin (Nurelle-D, Konzul, Despot) 0,1-0,15%

 

Region: Čačak
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća26.4.2017 17:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi razvoja ploda: plodovi dostigli veličinu od 10 mm (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom registrovano je sekundarno cvetanje krušaka. Otvoreni cvetovi u povoljnim uslovima predstavljaju ulaz za bakteriju  prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Najavljene padavine i temperature preko 18,3°C stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane ovog patogena. Pred najavljene padavine proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra: Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05%.

Region: Novi Sad
Zaštita kruške26.4.2017 16:52Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Pregledom zasada krušaka u Horgošu  (sorte Konferans, Abate fetel, 69 -71 BBCH skale- kraj cvetanja,plodovi do 10 mm), registrovana je i dalja pojava imaga letnje generacije ( indeks napada  12 % ), kao i početak polaganja jaja ( indeks napada 5% ).

 

larva

sveža jaja na plodu

 

Larve mlađih razvojnih stadijuma se nalaze sporadično ( indeks napada 6%), dok starije larve su registrovane u nešto većoj brojnosti ( indeks napada 18% ), te se proizvođačima preporučuje insekticidni tretman  u cilju suzbijanja kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja.

Preparati na bazi hlorpirifosa i cipermetrina: NURELLE-D, KONZUL, SAVANUR i DESPOT u koncentraciji od 0,1- 0,15%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 24.4.2017 ‎(1)
Zaštita kruške24.4.2017 14:28Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Kruševac kruška se u zavisnosti od sorte nalazi u fazi od kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69) do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovano je prisustvo neskeletiranog imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Trenutno se nalazimo na  početku prve letnje generacije ove štetočine.

U narednom periodu sa porastom dnevnih temperatura, doći će do masovnog izletanja odraslih jedinki obične kruškine buve. Kako bi se sprečio njihov dalji razvoj i polaganje jaja, proizvođačima se preporučuje primena preparata :

Talstar 10-EC  ili  Fobos-EC (a.m.bifentrin) 0,05%.

Kišovito vreme u proteklom periodu stvorilo je  povoljne uslove za infekciju krušaka gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Ukoliko nisu sprovedene preventivne mere zaštite pre ostvarenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena fungicida sa kurativnim delovanjem:

 Pyrus 400 SC ili Pehar (a.m.pirimetanil) 1 l/ha.

velika slika

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 20.4.2017 ‎(1)
Zaštita kruške20.4.2017 13:15Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo neskeletiranog imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Trenutno se nalazimo na samom početku prve letnje generacije ove štetočine.

U narednim danima doći će do masovnog izletanja odraslih jedinki obične kruškine buve. U cilju sprečavanja parenja i polaganja jaja proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije bifentrin (Talstar 10-EC, Fobos-EC, Bifenicus) u koncentraciji 0,05%.

Kišovito vreme kao i osetljiva faza u kojoj se kruška nalazi stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Po stabilizaciji vremena proizvođačima se preporučuje primena fungicida sa povratnim delovanjem: Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) u količini 1 l/ha.

Tretman je neophodno obaviti u ponedeljak.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.4.2017 ‎(1)
Zaštita kruške18.4.2017 21:44Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Pregledom zasada krušaka u Horgošu  (sorte Konferans, Abate fetel, 69 BBCH - kraj cvetanja), ove nedelje je registrovan indeks napada  larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) od 22 % (mlađi larveni stadijumi L1-L3), 17% (starije larve L4-L5), jaja u indeksu napada od 3% i imaga od 10%. Registrovana je pojava neskeletiranih imaga prve letnje generacije i kraj polaganja jaja zimskih formi imaga.

imago

 

Preporuka je tretman zasada, kad vremenske prilike to omoguće sa preparatima na bazi bifentrina

TALSTAR 10-EC, FOBOS EC,BIFENICUS u koncentraciji od 0,05%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 13.4.2017 ‎(2)
Zaštita kruške 13.4.2017 15:02Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Eriofide (eriophyoidae)
Kruške se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi precvetavanja (BBCH 69).
 
U zasadu kruške (sorta Viljamovka) na lokalitetu Zagajica indeksi napada obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) su sledeći:
  • jaja -17
  • L3-4 - 6,5
  • L4-5 - 13

U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije. Za 5-7  dana očekuje se pojava imaga prve letnje generacije.

U cilju suzbijanja larvi kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi a.m. abamektin - Abastate ili Vertimec 018 EC u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača. Ovim insekticidom se suzbija i eriofidna grinja (Eryophies pyri) čije se prisustvo uočava u pojedinim voćnjacima.

U cilju suzbijanje čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)  pred najavljene padavine preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. mankozeb -Mankogal 80 u dozi 2,5 kg/ha.

Region: Vršac
Zaštita kruške13.4.2017 10:12Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

RC Subotica-punkt Palić-kruška

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške- sorta Viljamovka,  ustanovljeno je da se kruška nalazi fenofazi po BBCH 67 – cvetovi venu, većina latica opada.

Pregledom zasada su registrovana  jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 4.28,  larve prvih stadijuma  razvoja (L1-L3) indeksu napada  0,71  dok starije larve (L4-L5) nisu nađene. Sa otopljenjem će se intenzivirati piljenje.

Sa pregledom listova uočeno je prisustvo i eriofidne grinje (Eriophyes pyri) .

 

Preporučuje se primena preparata na bazi abamektina-  Abastate EW/ Kraft 1,8 EW/  Vertimec 018EW u koncentraciji 0,15% uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji  0,3%.

 

U narednom periodu se očekuje nestabilno vreme sa kišom, tako da se u cilju preventivne zaštite od patogena (Venturia pyrina)  preporučuje primena kontaknog fungicida na bazi mankozeba- Mankogal 80/Dithane M 45 u koncentraciji 0,25 %.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 12.4.2017 ‎(3)
Zaštita kruške12.4.2017 22:50Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada kruške, sorta Viljamovka, ustanovili smo da se kruška nalazi u  fenofazi BBCH 69 (kraj cvetanja).

fenofaza razvoja

Pregledom zasada su registrovana  jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5, larve prvih stadijuma  razvoja (L1-L3) u  indeksu napada  6  kao i larve starijeg uzrastnog stadijuma (L4-L5) u indeksu napada  17,5.

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi. Za suzbijanje larvi preporučuje se primena preparata:

Vertimec 018 EC ili  Abastate (a.m.abamektin) u koncentraciji 0,15% .

U narednom periodu imamo najavljene padavine.U cilju preventivne zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina )preporučuje i primena kontaknog fungicida :

Mankogal-80(a.m.mankozeb) 2,5 kg/ha.

 

Region: Kruševac
Zaštita kruške12.4.2017 15:26Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorta Viljamovka, fenofaza BBCH 69 (kraj cvetanja) registrovana su jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 7,5, larve prvih stadijuma  razvoja (L1-L3) u  indeksu napada 8,75 kao i larve starijeg uzrastnog stadijuma (L4-L5) u indeksu napada 25.

Za suzbijanje larvi preporučuje se primena insekticida na bazi a.m. abamektin- Abastate ili Vertimec 018 EC u koncentraciji 0,15% . Insekticidima dodati fungicid u cilju zaštite krušaka od čađave krastavosti (Venturia pirina)  na bazi a.m. mankozeb- Mankogal-80 ili  Caiman u koncentraciji 0,25%.

 

precvetavanje kruške

 

jaja kruškine buve pred piljenje

starije larve kruškine buve

Region: Vrbas
Zaštita kruške12.4.2017 9:25Eriofide (eriophyoidae); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Kruška se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi precvetavanja.

fenofaza kruške

Pregledom zasada na prisustvo razvojnih stadijuma obične kruškine buve Cacopsylla piri  na lokalitetu Stara Bingula, uočeno je prisustvo mlađih larvenih stadijuma L1-L3 sa indeksom 8 dok su stariji larveni stadijumi L4-L5 sa indeksom 13,5.

Pregledom listova uočeno je prisustvo Eriophyes pyri, tako da se proizvođačima u cilju suzbijanja larvi kruškine buve i eriofidnih grinja preporučuje tretman preparatima na bazi :

a.m.abamektin:

preparati Abastate EW; Kraft 1,8 EW; Vertimec 018EW u koncentraciji 0,15% uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji  0,3%.

U narednom periodu očekuje se nestabilno vreme sa kišom. Tako da se u cilju preventivne zaštite od patogena Venturia pirina preporučuje i primena kontaknog fungicida na bazi a.m.mankozeb.

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 11.4.2017 ‎(1)
Zaštita kruške11.4.2017 14:54Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na teritoriji RC Požarevac kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 69). Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: Jaja: 2,75;  mlađe larve (L1-L3): 0,25; starije larve (L4-L5): 6,25.

slika 1. novopoložena jaja i starije larve

U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja larvenih uzrasta obične kruškine  buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018 EC ili Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača.

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). S obzirom na intenzivan prirast lisne mase kao i na osetljivost tek zametnutih plodića neophodno je sprovesti fungicidni tretman preparatima na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal-80 u količini 2,5 kg/ha.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 10.4.2017 ‎(1)
Zaštita kruške10.4.2017 16:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Pregledom stabala krušaka u Horgošu  (Konferans, Abate fetel, 67 BBCH; cvetovi venu), ove nedelje je registrovan napad obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima:

jaja -14

mlađi larveni stadijumi L1-L3 -28

stariji larveni stadijumi L4-L5 -19

imaga-2

U toku je intenzivno piljenje larvi, ali traje još i polaganje jaja zimske generacije.

 

 

starija larva

 

Preporuka je zaštita krušaka sa preparatom na bazi abamektina (Abastate ili Vertimec 018EC) u koncentraciji od 0,15% uz dodatak okvašivača.

 

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), te se preporučuje zaštita i sa  preparatima na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal-80, Caiman , Mankosav 80 WP u količini od 2,5 kg/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 7.4.2017 ‎(1)
Zaštita kruške7.4.2017 17:39Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na teritoriji RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67), do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Jaja: 5

Mlađe larve (L1-L3): 6,66

Starije larve (L4-L5): 22,5

U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije ove štetočine.

 

U cilju suzbijanja larvenih uzrasta obične kruškine  buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Akaristop, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača.

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). S obzirom na intenzivan prirast lisne mase kao i na osetljivost tek zametnutih plodića neophodno je sprovesti fungicidni tretman preparatima na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal-80, Caiman u količini 2,5 kg/ha.
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(1)
Cacopsylla piri31.3.2017 0:53Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Vranje kruška se nalazi po BBCH skali u fazi 55 do 57 (vidljivi cvetni pupoljci –još uvek zatvoreni do faza crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi).

 

                                                                                

                                                                                  sl.1

U vizuelno pregledanim zasadima  kruške u selu Vrtogoš uočeno je prisustvo imaga sa indeksom napada 1,25 ,jaja kruškine buve Cacopsylla pyri sa indexom napada 7. Uočen je i početak intenzivnog piljena položenih jaja prezimljujuće generacije i prisustvo larve L1-L3 sa indeksom napada 9,5.

Toplo vreme će ubrzati piljenje položenih jaja pa je preporuka poljoprivrednim proizvođačima  odraditi tretman preparatima na bazi

a.m abamektrin : Abastate ili Vertimec 018EC (0,15%) uz dodatak okvašivača. 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 30.3.2017 ‎(1)
Zaštita kruške30.3.2017 16:58Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Na osnovu redovnog praćenja biologije obične kruškine buve ustanovljen je indeks napada za ovu nedelju od 4,5 za jaje i 1 za larve. Imago nije registrovan. Dakle, otpočelo je piljene i primetne su larve mlađih larvalnih stadijuma. Po kumulaciji aktivnih temperatura u toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije, stoga se može savetovati tretman poljoprivrednim proizvođačima
 
Vertimec 018 EC ili Abastate (a.m. Abamektin) ... 0,15% u kombinaciji sa

Galmin (mineralno ulje)...0,5%

Na lokaciji Vinča, posmatrana kruška sorte Santa Maria nalazi se u fazi 57 - Faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena; čašični listovi su jedva vidljivi.

položena jaja kruškine buve

larva kruškine buve

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(1)
Kruška – Cacopsylla pyri24.3.2017 10:54Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Pregledom zasada kruške sorte Santa Maria na lokalitetu Bukovica, konstatovano je da se zasad nalazi u fazi 55-56 BBCH (Vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni – Faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni)).

 

Pregledom zasada je uočeno prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacosylla pyri) sa indeksom napada 0,75 i larvi L1 sa indeksom napada 1,25. 

U zasadima krušaka preporučuje se primena insekticida:

  • a.m. abamektin (Vertimec 018 EC, Abastate) u koncentraciji od 0,15% uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji 0,3%

 

Padavine najavljene za vikend stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave krastavosti kruške(Venturia pyrina). Preporučuje se fungicidni tretman:

  • a.m. mankozeb (Mankogal 80) u koncentraciji od 0,25%.

Radi zaštite pčela tretman obavezno obaviti u večernjim časovima i prethodno obavestiti pčelare.

 

Cacosilla pyri L1 – velika slika

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 23.3.2017 ‎(2)
Zaštita kruške23.3.2017 17:47Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području rada RC Čačak, pregledom zasada krušaka, utvrdili smo da se kruške u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od BBCH 55- vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do 56- faza zelenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi.

Sl.1 Faza razvoja kruške sorta Karmen

Pregledima nismo registrovali prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsilla pyri) u zasadima, kao ni novopoložena jaja. Između pupoljaka uočava se prisustvo larvi L1-L3 stadijuma.

Preporuka proizvođačima:

- U zasadima ranih sorata kruške (Karmen), gde je počelo piljenje larvi, obaviti tretman sa sledećim preparatima:

a.m. abamektin – Abastate, Vertigo 1,8 EC, Vertimec 018 EC, ( 0,15% ) uz dodataki mineralnog ulja u koncentraciji  od 0,3%.

- U zasadima sorte Vilijamovka ovaj tretman odložiti za narednu nedelju, kako bi došlo do razdvajanja cvetnih pupoljaka i time se postigla bolja efikasnost navedenih preparata na larve kruškine buve.

Najavljene padavine u narednom periodu, mogu  stvoriti povoljne uslove za infekciju fitopatogenom gljivom prouzrokovačem  čađave krastavosti  kruške (Venturia pyrina). Preporučuje se primena preventivnih  preparata:

 a.m. mankozeb – Mankogal 80 ( 0,3%)

- Zbog prisustva velikog broja pčela na korovskim vrstama, posebno dominira mrtva kopriva, insekticidni tretman obaviti u kasnim večernjim satima.

Region: Čačak
Zaštita kruške23.3.2017 15:49Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Sremska Mitrovica kruška se u zavisnosti sortimenta nalazi u različitim fazama razvoja. Sorta Viljamovka je u fenofazi  10 BBCH skale (zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju)).

 
 
fenofaza- sorta Viljamovka
 

Sorta Karmen, Santa Marija i Junska Lepotica se nalaze u fenofazi razvoja lista 11 BBCH skale (prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni) i fenofazi 55 razvoja cveta: vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni).

fenofaza- sorta Karmen

Pregledom zasada na prisustvo imaga, larvi i jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u zavisnosti od predhodnih tretmana, sortimenta, potencijala iz predhodne godine i lokaliteta, ustanovljeno je sledeće stanje :

Indeksi prisustva larvi L1-L3 su od  1,25 do 38,97.

Indeks prisustva jaja je od  25 do 58,82.

Preporučuje se proizvođačima gde je počelo piljenje larvi tretman sa sledećim preparatima:

a.m.abamektin preparati- Vertigo 1,8 EC, Vertimec 018 EC, Abastate u konc. 0,15%.

Preparatu na bazi a.m. abamektin dodati preparate na bazi mineralnog ulja u konc. od 0,3%.

Kako se u narednom periodu očekuje kiša, koja bi stvorila povoljne uslove za infekciju fitopatogenom gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina), preporučuje se primena kontaktnog preparata na bazi a.m. mankozeb u konc. 0,3%.

 

larvaL-1  u naborima pupoljka kruške.
 
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 22.3.2017 ‎(1)
Kruškina buva 22.3.2017 8:36Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na području RC Užice (lokalitet Pilica, Bajina Bašta) pregledom u zasadu kruške, ustanovljeno je da se sorta Viljamovka nalazi u fazi pucanja pupoljaka, prvi zeleni listići vidljivi (faza 05 do 07  po BBCH skali).
 
Kruška Viljamovka, pucanje pupoljaka

Nagli porast temperature prethodnih dana podstakao je intenzivniju ishranu i aktivnost prezimelih imaga u zoni tek otvorenih pupoljka. Registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacospylla pyri) u indeksu napada 6,25  i jaja u indeksu napada 7,50. U toku je polaganje jaja. Prema akumulacijama toplotnih jedinica na meteorološkoj stanici u Pilici razvoj Cacospylla pyri je na 153 stepen dana. Pri ovoj vrednosti kruškina buva je u fazi intezivnog polaganja jaja.

Za zaštitu kruške preporučuje se tretman insekticidom Grom (lambda cihalotrin) 0,5 l/ha u kombinaciji sa preparatom na bazi mineralnog ulja (Galmin ili Nitropol S) u koncentraciji od 3%. U cilju suzbijanja infektivnog potencijala uzročnika bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se i tretiranje fungicidom na bazi bakra kao što je Cuproxat (bakar sulfat) u koncentraciji od 0,4 - 0,45%. Ovim tretmanom se obezbeđuje i zaštita od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia pyrina.).
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 21.3.2017 ‎(1)
Zaštita kruške21.3.2017 18:30Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Niš, zasadi kruške u zavisnosti od sorte se nalaze u fenofazi kraj bubrenja pupoljaka do fenofaze prvi listovi se odvajaju (“mišije uši”) (BBCH 03-10).

Porast  dnevne temperature u prethodnim danima uslovio je povećanu aktivnost imaga, kao i piljenje larvi obične kruškine buve.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacospylla pyri) u indeksu napada 5,5;  jaja u indeksu napada 11,5 i L1-L3 u indeksu napada 1,5.

   

(velika slika)                    (velika slika)

U cilju suzbijanja imaga koji i dalje polaže jaja, kao i mlađih larvenih stadijuma kruškine buve, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od insekticida:

-          Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03% ili

-          Notikor (a.m.cipermetrin) 0,03% ili

-          Crna Mamba (a.m.cipermetrin) 0,03%.

 

U ovim fazama kruške su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).  U cilju suzbijanja ovog patogena kao i bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorida) 0,5% ili

-          Bakarni kreč 50 (bakar-oksihlorida) 0,5%.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 17.3.2017 ‎(2)
Zaštita kruške17.3.2017 15:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Lazarevac , ustanovili smo da se kruška u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi kraj bubrenja pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, prvi zeleni listovi vidljivi (BBCH 03-07).

 

velika slika

 

Porast  dnevne temperature u prethodnim danima uslovio je povećanu aktivnost imaga, kao i polaganje jaja.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacospylla pyri) u indeksu napada 4  i jaja u indeksu napada 5.

U cilju suzbijanja imaga koji i dalje polaže jaja, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od insekticida:

-          Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03% ili

-          Notikor (a.m.cipermetrin) 0,03% ili

-          Crna Mamba (a.m.cipermetrin) 0,03%.

 

velika slika

 

velika slika

 

U narednom periodu imamo najavljene padvine.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pored insekticidnog tretmana  urade  i tretman bakarnim preparatima, u cilju suzbijanja infekcionig potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid)  0,5%.

 Tretman raditi po mirnom vremenu bez vetra i padavina.

 

Region: Kruševac
(More Items...)