Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(3)
Zaštita kruške17.7.2019 13:43Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Požarevac  kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85). Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: Imago: 4,1;  Jaja: 5,1; Mlađe larve: 13,3; Starije larve: 8

slika 1.

 

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Preporučuje se primena hemijskih mera zaštite u večernjim satima.

Region: Požarevac
Zaštita kruške17.7.2019 11:14Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Kragujevac zasadi krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje izntenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom zasada, sorta Santa Maria, lokalitet Vinča, utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

imago-7

jaje-4,5

mlađe larve-9

starije larve-2

larve obične kruškine buve

položena jaja obične kruškine buve

Trenutno je u toku početak leta imaga četvrte letnje generacije i polaganje jaja. Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

Fastac (a.m alfa-cipermetrin) … 0.02% (karenca 14 dana), uz dodatak okvašivača.

Prilikom tretmana povesti računa o karenci, a sam tretman izvesti u večernjim časovima.

Region: Kragujevac
Zaštita kruške17.7.2019 8:02Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Pančevo, kruške se nalaze u zavisnosti od sortimenta u fazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja (BBCH 81 - 85).

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 14,16                                  

·         Jaja: 49,16

·         Mlađe larve (L1-L3) 57,5

·         Starije larve (L4-L5) 9,16

 U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018EC - 0,15% uz dodatak okvašivača.

Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Zbog visokih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Zaštita kruške16.7.2019 9:12Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

            Imago: 14,16

            Jaja: 51,66

            Mlađe larve: 63,33

            Starije larve: 10

 

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Preporučuje se primena hemijskih mera zaštite u večernjim satima.

Prilikom sprovođenja mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da se u narednom periodu očekuje berba srednjestasnih sorti krušaka.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(1)
Zaštita kruške12.7.2019 14:28Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području rada RC Čačak srednje i kasne sorte krušaka se nalaze u fazi od plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)  u indeksima napada:

§  Jaja: 32.5

§  Imaga:12.5

§  Larve L1 – L3: 43.75

§  Larve L4 – L5: 2.5

 

U toku je intenzivno piljenje larvi III letnje generacije ove štetočine.

 

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-       a.m.hlorpirifos + cipermetrin - Nurelle D, Despot, Konzul ( 0,15%) + uz dodatak okvašivača.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(2)
Zaštita kruške11.7.2019 12:44Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritorij RC Zrenjanin, kruške se nalaze u fazi od plod oko 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

 

  fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

            Imago: 7,75

            Jaja: 32

            Mlađe larve: 28,75

            Starije larve: 19,5

I dalje je u toku piljenje larvi treće letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

Nurelle D, Despot, Konzul (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 0,15% + uz dodatak okvašivača.

   

 larve kruškine buve   imago kruškine buve

Region: Zrenjanin
Zaštita kruške11.7.2019 9:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi krušaka se  nalaze u fazi porasta plodova-plodovi su dostigli polovinu veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

- Imago u indeksu napada  1,56

- Jaja u indeksu napada 5,46

- Mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada  17,18

- Starije larve (L4-L5) u indeksu napada  17,96

starije larve u pazuhu listova-uveličano

U toku je piljenje larvi III letnje generacije ove štetočine. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida:

-          Apache 50 WG ili Kulisa (a.m. klotianidin) 350 g/ha uz dodatak okvašivača (karenca 14 dana).

Tretman sprovesti u večernjim satima uz obavezno poštovanje karence!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 9.7.2019 ‎(2)
Zaštita kruške9.7.2019 15:38Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Niš srednje i kasne sorte krušaka se nalaze u fazi plod oko 70% krajnje veličine do faze početak zrenja (77-81 BBCH), dok se ranije sorte nalaze u fazi napredovanje zrenja (85 BBCH).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

imago 10

jaja 23,33

mlađe larve (L1-L3) 26,66

starije larve (L4-L5) 4,16.

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije ove štetočine. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida:

-          Apache 50 WG ili Kulisa (a.m. klotianidin) 350 g/ha uz dodatak okvašivača (karenca 14 dana).

Tretman sprovesti u večernjim satima uz obavezno poštovanje karence. Kod sorti koje će se uskoro brati ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Niš
Zaštita kruške9.7.2019 12:40Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Leskovac srednje i kasne sorte krušaka se nalaze u fazi plod oko 70% krajnje veličine do faze početak zrenja; pojavljuje se boja karakteristična za kultivar  (77-81 BBCH), dok se ranije sorte nalaze u fazi napredovanje zrenja (85 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

- imago u indeksu napada 14,99

- jaja u indeksu napada 30,83

- mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada 33,33

- starije larve (L4-L5) u indeksu napada 9,16

 

 C.pyri III letnja generacija

velika slika

 

 

U toku je intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije ove štetočine. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida Apache 50 WG ili Kulisa (a.m. klotianidin) u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača (karenca 14 dana).

 

Tretman sprovesti u večernjim satima uz obavezno poštovanje karence. Kod sorti koje će se uskoro brati ne primenjivati hemijske mere zaštite.

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 8.7.2019 ‎(1)
Hitne mere zaštite u usevima i zasadima8.7.2019 14:14SVI

Juče u poslepodnevnim časovima, područje RC Novi Sad zahvatilo je nevreme praćeno gradom, jakim vetrom i velikom količinom padavina. U zavinosti od lokaliteta, registruju se štete različitog intenziteta u usevima i zasadima.

Najveće štete registrovane su na području između Bačke Palanke i Novog Sada kao i na severnim obroncima Fruške gore. U usevima i zasadima gde su registrovane štete izazavane jučerašnjim vremenskim nepogodama preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kako bi se sprečio prodor patogena kroz rane koje su nastale mehaničkim oštećenjem.

U zasadima voća gde se berba neće vršiti naredne tri nedelje preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·         Antracol 70 WP, Nijansa WG (propineb) u količini 2 kg/ha ili

·          Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%

U zasadima vinove loze preporučuje se primena kombinacije fungicida:

·         Folpan 50 WP (folpet) u koncentraciji 0,2% +

·         Pyrus 400 SC (pirimetanil) u količini 2,5 l/ha

U usevima povrća preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra.

Preporučene mere zaštite je potrebno sprovesti što pre!

Takođe, kada su biljke izložene stresnim uslovima, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina.  

Region: Novi Sad
1 - 10 Next