Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.3.2023 ‎(5)
Zaštita kruške29.3.2023 17:14Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fazi od zeleni pupoljci još uvek zatvoreni, do faze većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 56-59).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo mlađih larvenih stupnjeva razvoja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih zasada i ukoliko registruju prisustvo larvi obične kruškine buve primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije abamektin: Vertimec 018 EC, Vertigo 1,8 EC, Webelex, Akaristop, Romectin, Abastate, Abastete S, Abastete ME, Amon 020 EW u koncentraciji 0,15%, uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača u koncentraciji 0,2-0,3%.

Takođe, za vikend nas očekuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

 U cilju zaštite formirane lisne mase od navedenog patogena, poljoprivredim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

-          Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Požarevac
Zaštita kruške29.3.2023 14:47Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Na području RC Jagodina zasadi krušaka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi crvenih pupoljaka, do fenofaze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).
 
     Faza razvoja sorte Viljamovka
 
U narednim danima kruška ulazi u fazu intenzivnog cvetanja, a za naš region, od subote, u najavi je višednevni kišni period koji može stvoriti povoljne uslova za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U ovoj osetljivoj fazi cvetanja, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu hemijski tretman nekim od preparata:
 
 - Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06% ili
 - biopreparat Ekstrasol F na bazi bakterije Bacilus subtilis u količini 2 l/ha.
 
U ovoj osetljivoj fazi cvetanja i razvoja mladog lišća, za zaštitu kruške od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pre najavljenih padavina , proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:
 
 - Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal ekstra (a.m.mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%.
 
Prilikom sprovođenja hemijske zaštite obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih polinatora!
 
U toku cvetanja voćaka zabranjena je upotreba insekticida!
Region: Jagodina
Zaštita kruške29.3.2023 9:38Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na teritoriji RC Šabac kruška se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60). 

 

     

zasad kruške                  faza razvoja

 

U narednim danima se očekuje ulazak krušaka u puno  cvetanje.

 

Najavljene padavine od subote mogu stroriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije bakterioznom plamenjačom jabučastog voća  (Erwinia amylowora). U cilju zaštite kruške, koja je ušla u fazu cvetanja  proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite, pre najavljenih padavina, primenom preparata Funguran-OH (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06%. Od biopreparata, za ovu namenu je registrovan preparat Ekstrasol F na bazi bakterije Bacilus subtilis u količini 2 l/ha.

 

U cilju zaštite formirane lisne mase od prouzorkovača čađave krastavosti kruške (Ventruia pirina), pre padavina, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:  

 

Mankogal 80, Mankogal extra, Dithane M 45  (a.m. mankozeb)  u koncentraciji 0,25%.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

 

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Region: Šabac
Zaštita kruške29.3.2023 8:58Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Subotica zasadi krušaka se nalaze u fenofazi početka cvetanja: pucanje pupoljaka: vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove do faze zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni) (BBCH 53-56).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovan je početak piljenja larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

velika slika

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade kruške na prisustvo ove štetočine, i u koliko se uoči njihovo prisustvo primene insekticid na bazi a.m. abamektin uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji 0,2-0,3%  kao okvašivača:

-      Vertigo 1,8 EC, Webelex, Akaristop, Romectin, Inwert EW, Vertimec 018 EC, Abastate, Abastate S, Amon 020 EW, Abastate  EW, Abastate ME u koncentraciji 0,15%.

Najavljene padavine za vikend  mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju formirane lisne mase prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Proizvođačima se preporučuje primena fungicida pre najavljenih padavina:

-       a.m. mankozeb (Dithane M 45, mankogal 80, Mankogal ekstra, Bevesan 45-M) u koncentraciji 0,2-0,25 %

Insekticidni tretmani se preporučuju samo u zasadima gde nije počelo cvetanje i gde nisu prisutni polinatori.

Region: Subotica
Zaštita kruške29.3.2023 7:14Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazama:

Junska lepotica fenofaza: (BBCH 59) većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu.

Junska lepotica

Većina vodećih sorata na našem proizvodnom području je u fenofazi: -(BBCH56)  faza zelenih pupoljaka:pojedinačni cvetovi se odvajaju(još uvek zatvoreni)

Vizuelnim pregledom zasada kruške ustanovljen je početak piljenja larvi obične kruškine buve(Cacopsylla pyri), te se proizvođačima preporučuje tretman insekticidom na bazi:

a.m. abamektin, preparati: Vertimek 018 ec, Amon020 EW, Kraft 1,8 EW, Armada, Invert EW u koncentraciji 0,15% uz dodatak 0,2- 0,3% mineralnog ulja kao okvašivača.

Pred najavljene  padavine preporučuje se primena fungicida u cilju zaštite novostvorenih zelenih delova biljke od patogena prouzrokovača čađave krastavosti plodova kruške (Venturia pirina):

a.m. mankozeb, preparati:Mankogal 80, Dithane M45, Manfild 80  u koncentraciji0,25%

Kod sorte Junska lepotica, ukoliko je došlo do otvaranja cvetova insekticidni tretman se ne preporučuje.

Fungicidni tretman treba sprovesti u večernjim satima uz obaveštenje pčelara.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 28.3.2023 ‎(1)
Zaštita kruške28.3.2023 9:44Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške nalaze se u fazi vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni, BBCH 55) do faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena; čašični listovi su jedva vidljivi (BBCH 57). Raniji sortiment (Junska lepotica) ušao je u fazu cvetanja - prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60) do početak cvetanja (BBCH 61).

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo različitih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u sledećim indeksima napada:

 

Položena jaja – 7

Imago – 2,5

Mlađe larve – 3,5

 

 

Dakle, u toku je proces piljenja larvi prezimljujuće generacije ove štetočine. Zbog toga se proizvođačima može preporučiti insekticidni tretman:

 

Amon 020 EW, Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m abamektin) … 0,15% uz dodatak okvašivača (mineralnog ulja).

 

Takođe, može se preporučiti dodatak i nekog od fungicida u cilju zaštite od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina):

 

Bevesan 45 M, Dithane M 45, Mankogal 80 (a.m mankozeb ) … 2,5 kg/ha

 

Važno je naglasiti da je primena insekticida u fazi cvetanja zabranjena! U zasadima gde je u toku cvetanje, primena insekticida se ne preporučuje!

 

U zasadima Junske lepotice gde je otpočelo cvetanje može se preporučiti tretman protiv bakterije prouzrokovača bakterijske plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), budući da je cvetanje kritična faza kada je u pitanju mogućnost infekcije ovim patogenom, a vreme je nestabilno s padavinama koje stvaraju povoljne uslove za pojavu infekcije. Preparati koji se u tu namenu mogu upotrebiti su sledeći:

 

Extrasol F(Bacillus subtilis) …2 l/ha ili

Funguran OH, Patrol (Cu iz bakar-hidroksida)...0,05-0,06%.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 27.3.2023 ‎(1)
Zaštita kruške27.3.2023 8:35Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od zeleni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 56) do faze većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 59). Sorta Junska lepotica kao najranija sorta i sorta koja je zastupljena na malim površinama je ušla u fazu cvetanja. Najzastupljenija sorta, Viljamovka, nalazi se u fazi crvenih pupoljaka.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo larvi obične kruškine buve primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Vertimec 018 EC, Abastate, Amon 020 EW, Kraft 1,8 EW, Vertigo 1,8 EC, Webelex, Invert EW, Romectin) u koncentraciji 0,15% uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača.

U cilju zaštite formirane lisne mase od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se zbog najavljenih nestabilnih vremenski prilika preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M) u količini 2,5 kg/ha.

U zasadima u kojima je započelo cvetanje zabranjena je primena insekticida!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 23.3.2023 ‎(3)
Zaštita kruške23.3.2023 12:19Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fenofazama:

Najranije sorte poput Junske lepotice (BBCH 56) su u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju još uvek zatvoreni;

Junska lepotica

Srednje rane poput Karmen, Turandot se nalaze u fenofazi (BBCH 54) faza mišjih ušiju, zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka, prvi listići se odvajaju;

Srednje kasne i kasne sorte poput Viljamovka i Pakams Triumf se nalaze u fenofazi (BBCH 52) kraj bubrenja, vidljive su ljuspice pupoljaka sa delovima pokrivenim gustim dlačicama.

Pred najavljene padavine za vikend i početkom naredne nedelje, preporuka proizvođačima je tretman preparatima na bazi bakra u cilju zaštite od patogena prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) kao i zaštita od patogena prouzrokovača čađave krastavosti ploda kruške (Venturia pirina):

a.m.bakaroksihlorid, preparat Bakarni-oksihlorid 50 u koncentraciji 0,5%

Cuprablau Z ulta WP u količini 2,5 kg/ha

a.m.  bakar-sulfat, preparat Cuproxat u konc.0,4-0,45%

am. bakar-hidroksid, preparat Everest u konc. 0,4-0,5%

a.m. bakar-hidroksid, preparat Funguran OH u količini 2 kg/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kruške23.3.2023 10:20Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac  zasadi kruške su u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u različitim fazama početka cvetanja (BBCH 55-59).

Za Grad Beograd u subotu je prognozirano nestabilno vreme sa padavinama. Kruška je u osetljivoj fazi razvoja, kada u uslovima dugotrajne vlažnosti može doći do infekcije  prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Ervinia amilovora).

Poljopivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman sa ciljem sprečavanja infekcija navedenim patogenima. Za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća su registrovani preparati:

Erwix (Bacillus subtilis) u količini primene 10 l/ha ili

Fortuna u koncentracija 0,45% ili

Fosko  koncentracija 0,3%  ili

Legat SP u količini 4-4,5 kg/ha  (a.m.fosetil-aluminijum).

Za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti kruške su registrovani:

Dithane M 45 u koncentraciji primene 0,2%-0,25% ili

Mankogal extra u koncentraciji primene 0,2%-0,25% ili

Mankogal 80 u koncentraciji primene 0,2%-0,25% (a.m. mankozeb).

Pri primeni fungicida potrebno je da se proizvođači pridržavaju upustava sa etikete. Takođe, potrebno je preduzeti sve preventivne mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

 

slika1 Fenofaza kruške- Junska lepotica (BBCH 59)

slika2. Fenofaza kruške- Butira (BBCH 59)

velika slika

Region: Beograd
Zaštita kruške23.3.2023 8:20Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se nalaze u u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze ,,mišje uši,, (BBCH 03-10).

Padavine koje se za region Vranja najavljuju za dane vikenda u osetljivoj fazi razvoja pupoljaka, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije kruške od prouzrokvača čađave krastavosti  kruške (Venturia pirina).

Sa ciljem zaštite od navedenog patogena ali i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se pre padavina preporučuje da sprovedu tretman nekim od preparata na bazi bakra:

·         Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,5% ili

·         Cuproxat (bakar-sulfat) 0,4-0,45 ili

·         Cuproblau Z ultra WP (bakar-oksihlorid) 2,5kg/ha

·         Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) 0,35%

·         Nordox 75 WG (Cu iz bakar oksida) 0,1-0,2%

·         Everest  (bakar hidroksid) 0,4-0,5%

·         Funguran OH (bakar hidroksid) 2kg/ha

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Vranje
1 - 10 Next