Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.5.2018 ‎(3)
Zaštita kruške21.5.2018 12:33Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Kruševac,  zasadi kruške se  nalaze u fenofazi (BBCH 73) drugo opadanje plodova.

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo različitih larvenih stadijuma obične kruškine buve ( Cacopsylla pyri ):

   imago u indeksu napada  17,5

   jaja u indeksu napada  18,5

   mlađe larve ( L1 – L3) u indeksu napada  16

   starije larve ( L4 - L5 ) u indeksu napada  8,5

U toku je pojava neskeletiranog imaga druge letnje generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi neophodno je izvršiti hemijski tretman kombinacijom insekticida:  

 Nurelle D,  Konzul (a.m.hlorpirifos + cipermetrin) 0,15%     +

 Tonus ekstra (a.m.acetamiprid) 0,05%    uz dodatak okvašivača.

Nestabilno vreme sa padavinama stvoriće  povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite plodova i lisne mase od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 Pyrus 400 SC, Pehar ( a.m. pirimetanil)  0,1%    +

 Antracol 70 WP ( a.m. propineb) 0,2%.

 

Region: Kruševac
Zaštita kruške21.5.2018 11:56Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Niš kruška se nalazi u fazi plodovi veličine do 40 mm(BBCH 74).

Vizuelnim pregledom zasada kruške  registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada: imago 19;  jaja 20,5;  mlađih larvi (L1-L3)  15,75 i prisustvo starijih larvi (L4-L5) 12.

velika slika

U cilju sprečavanja parenja imaga i polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi preporuka je primena insekticida:  

-          Nurelle D, Despot, Konzul (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 0,15%  +

-          Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) 0,05% uz dodatak okvašivača. 

U cilju zaštite lisne mase i plodova od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)  preporučuje se primena preparata:

-          Pyrus 400 SC, Pehar (a.m. pirimetanil)  1 l/ha  +

-          Antracol 70 WP (a.m. propineb) 2 kg/ha.

 

Region: Niš
Zaštita kruške21.5.2018 10:22Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području RC Pirot lokalitet Prisjansko naselje i Petrovački put, zasadi kruške sorte Viljamovka nalaze se u fazi  plod veličine 40mm (74 BBCH).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

Velika slika imago

 jaja - 22,75-23,75%

imago – 12-13%

mlađe larve (L1-L3) – 8-10,25%

starije larve  (L4-L5) - 6,75-8,75%

 

Posmatrani imago je imago druge letnje generacije, pa se proizvođačima preporučuje tretman radi suzbijanja odraslih ali i larvi sledećom kombinacijom insekticida, uz dodatak okvašivača :

Despot, Konzul, Nurelle D  (a.m hlorpirifos, cipermetrin)  0,15% + Tonus ekstra (a.m acetamiprid) 0,05%

U cilju zaštite kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) može se preporučiti tretman:

Pyrus 400 SC, Pehar (a.m pirimetanil) -  1 l/ha  +

Mankogal 80 (a.m mankozeb) - 2 – 2,5 kg/ha

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 18.5.2018 ‎(3)
Zaštita kruške18.5.2018 22:10Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Na lokalitetu Vinča, zasad kruške sorte Santa Maria nalazi se u fazi  plod veličine 40mm (74 BBCH).
Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
 
 jaja - 34,09
imago - 31,11
mlađe larve (L1-L3) - 19,37
starije larve  (L4-L5) - 18,75
 
Posmatrani imago je imago druge letnje generacije, pa se proizvođačima preporučuje tretman radi suzbijanja odraslih ali i larvi sledećom kombinacijom insekticida, uz dodatak okvašivača :
 
Despot, Konzul, Nurelle D  (a.m hlorpirifos, cipermetrin)...  0,15% + Tonus ekstra (a.m acetamiprid) ...0,05%
 
U cilju zaštite kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) može se preporučiti tretman:
 
Pyrus 400 SC, Pehar (a.m pirimetanil) ...  1 l/ha  +
Mankogal 80 (a.m mankozeb) ... 2 – 2,5 kg/ha
 
 
Region: Kragujevac
Zaštita kruške18.5.2018 20:14Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Leskovac, na punktu Slavujevce, pregledom zasada kruške utvrđeno je da se kruška nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova ( BBCH 73 ).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo različitih larvenih stadijuma obične kruškine buve ( Cacopsylla pyri ):

imago i jaja C.pyri
jaja i malađe larve

-          imago u indeksu napada 18,25

-          jaja u indeksu napada 19

-          mlađe larve ( L1 – L3) u indeksu napada 15,75

-          starije larve ( L4 - L5 ) u indeksu napada 0

U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

( a.m. acetampirid ) Tonus extra 0,05%  - uz dodatak okvašivača

U cilju zaštite listova i plodova od prouzrokovača čađave krastavosti kruške ( Venturia pirina ) preporučuje se primena kombinacije fungicida:

( a.m. pirimetanil) Pyrus 400 SC, Pehar 0,1% +

( a.m. propineb ) Antracol 70 WP 0,2%.

Region: Leskovac
Zaštita kruške18.5.2018 16:03Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 26,66

Jaja: 73,33

Mlađe larve (L1-L3): 48,33

Starije larve (L4-L5): 12,5

U toku je pojava neskeletiranog imaga druge letnje generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja parenja imaga i polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi neophodno je izvršiti hemijski tretman kombinacijom insekticida:  

·         Nurelle D, Despot, Konzul (hlorpirifos + cipermetrin) 0,15% +

·         Tonus ekstra (acetamiprid) 0,05% uz dodatak okvašivača.

Nestabilne vremenske prilike sa velikom količinom padavina stvaraju povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite plodova i lisne mase od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida: 

·         Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil)  1 l/ha  +

·         Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M (mankozeb) 2 – 2,5 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(2)
Zaštita kruške16.5.2018 16:12Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Pregledom zasada kruške sorte Santa Maria na lokalitetu Bukovica, konstatovano je da se zasadi nalaze u fazi 74 BBCH (Prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T).

 

Pregledom je konstatovan napad obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) sa indeksima napada imaga: 4-14,5, jaja: 6,5-25,5, larvi L1-L3: 7,5-14 i larvi L4-L5: 1-5,5.

 

Preporučuje se proizvođačima da obave zaštitu kruške primenom preparata na bazi:

a.m. klotianidin (Apache 50 WG) dozi od 0,35 kg/ha.

 

Trenutni vremenski uslovi sa čestim padavinama stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa je potrebno obaviti fungicidnu zaštitu:

a.m. propineb (Antracol WP-70) u koncentraciji 0,2%

+

a.m. pirimetanil (Pehar, Pyrus 400-SC) u koncentraciji od 0,1%.

 

Cacopsylla pyri - imago

 

Cacopsylla pyri - sveža i starija jaja

 

Cacopsylla pyri - L1-L3

 

Region: Kraljevo
Zaštita kruške16.5.2018 9:20Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73). Vizuelnim pregledom zasada registrovane su mlađih larvenih uzrasta obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije klotianidin: Apache 50 WG ili Kulisa u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača (Silwet 0,3l/ha). U cilju suzbijanja imaga koristitit preparate na bazi a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Polux) u koncentraciji 0,05%.

Nakon padavina neophodno je uraditi tretman u cilju suzbijanja prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite lisne mase i plodova proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil)  1 l/ha.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 14.5.2018 ‎(3)
Zaštita kruške14.5.2018 14:20Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fenofazi  drugog opadanja plodova ( 73 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom krušaka u Horgošu  registrovano je početak piljenja larvi iz položenih jaja imaga prve letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) ,u sledećim indeksima napada:  imago-51; jaja- 94,5;  larve L1 -L3- 2,5; larve L4 -L5: 0

U cilju zaštite proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida :

- Apache 50 WG ili Kulisa ( klotianidin ) u dozi od 350 g/ha uz dodatak okvašivača  +

  Decis 2, 5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) u koncentraciji od 0,05 %

 

Nestabilno vreme sa padavinama  stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite lisne mase i plodova proizvođačima se preporučuje primena fungicida:  

-Antracol 70 WP (propineb) u dozi od 2 kg/ha

Region: Senta
Zaštita kruške14.5.2018 12:30Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada kruške, utvrdili smo da se kruške nalaze u fenofazi BBCH 73 – drugo opadanje plodova.

  

U zasadima krušaka uočava se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada: 

  Jaja: 28,5;  Imago: 14;  Larve L1 – L3: 9;  Larve L4 – L5: 0

U toku je  piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije klotianidin: Apache 50 WG ili Kulisa  350 g/ha uz dodatak okvašivača.

Nestabilno vreme sa padavinama  stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite lisne mase i plodova proizvođačima se preporučuje primena fungicida:  

Mankogal 80, Bevesan 45 M, Dithane M 45 (a.m mankozeb)  2,5kg/ha.

Region: Kruševac
1 - 10 Next