Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.5.2019 ‎(1)
Zaštita krompira24.5.2019 11:18Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)
Na području delovanja RC Kikinde, usevi krompira nalaze se u fenofazi zatvaranja redova do faze početak cvetanja (BBCH 33-39).
 
 
 
 
Obilne padavine u proteklom periodu,visoka relativna vlažnost vazduha kao i povoljne temperature stvaraju pogodne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) kao i gljive prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).
U cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida :
  • Fuzija (a.m.propamokarb-hidrohlorid-hlorotalonil) u količini 2,5 l/ha ili
  • Consento (a.m.propamokarb-hidrohlorid-fenamidon) u količini 1,67-2 l/ha

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

U usevu krompira u toku je piljenje larvi krompirove zlatice.

  • Imago - 10
  • Jajna legla - 15
  • Larve - 13,5

velika slika

velika slika

velika slika

Proizvođačima krompira se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo larvi preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Proteus 110 OD (a.m.tiakloprid+deltametrin) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
  • Warrant power (a.m.imidakloprid+gama cihalotrin) u količini 0,1-0,14 l/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(2)
Zaštita krompira23.5.2019 14:34Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u fazi 30% biljaka zatvara redove do faze početak cvetanja (BBCH 33-61).

Trenutni uslovi koji vladaju u polju, prisustvo vlage i povećane temperature, izuzetno su povoljni za razvoj prouzrokovača plemenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). S obzirom da se usevi krompira nalaze u veoma osetljivoj fazi i da se od ponedeljka najavljuje veći broj kišnih dana koji će stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj pomenutih patogena, u cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Consento  (propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) u količini 1,67-2 l/ha

·        Fuzija (propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil) u količini 2,5 l/ha

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 5

·         Jaja: 8.33

·         Larve: 48.33

U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisutvo krompirove zlatice. Neki od registrovanih insekticida za suzbijanje larvi su:

·         Proteus 110 OD (tiakloprid + deltametrin) u količini 0,5-0,75 l/ha

·         Warrant power (imidakloprid + gama-cihalotrin) u količini 0,1-0,14 l/ha

Region: Novi Sad
Zaštita krompira23.5.2019 11:39Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Negotin usevi krompira se nalaze u fazi početak zatvaranja redova (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo imaga,jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve i ukoliko uoče mlađe larvene stupnjeve primene neki od registrovanih insekticida:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili

Confidor 200-SL (a.m.imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha ili

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha.

Nestabilno vreme praćeno padavinama kao i  visoka relativna vlažnost vazduha, stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite useva od pomenutih patogena pimene neki od fungicida:

Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha.

larva krompirove zlatice

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(1)
Zaštita krompira18.5.2019 13:08Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi krompira se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fenofazama razvoja, od fenofaze vidljivo 9 i više izdanaka, do fenofaze početak zatvaranja redova (BBCH 29-31).

 

Obilne padavine u proteklom periodu kao i visoka relativna vlažnost vazduha, stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju suzbijanja navedenih patogena, preporučuje fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

 

  • Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (a.m mankozeb + metalaksil-M) 2,5kg/ha

Vizuelnim pregledom useva krompira, registrovano je prisustvo imaga, jaja i početak piljenja larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Sa porastom temperature, intenziviraće se i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.  

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva  krompirove zlatice. Ukoliko je u usevima dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva  preporučuje se primena nekog  od registrovanih insekticida:

 

Mospilan 20-SP, Kestrel, Doricid SP 20 (a.m.acetamiprid), u dozi 0,2-0,25 kg/ha ili

Confidor 200-SL, Kohinor 200 SL, Macho 200 SL (a.m.imidakloprid), u dozi 0,2-0,3 l/ha ili

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha, u dozi ili

Proteus 110 OD (a.m. tiakloprid+deltametrin ), u dozi 0,5-0,75/ha

 

Imago krompirove zlatice

Jajno leglo krompirove zlatice

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(4)
Zaštita krompira 17.5.2019 23:27Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se nalaze u  fenofazi od početak zatvaranja redova, 10% biljaka se dodiruju između redova do faze 30% biljaka zatvaraju redove (BBCH 31 - 33).

 

Velika količina  padavina u proteklom periodu i visoka relativna vlažnost vazduha pogodovali su ostvarenju  uslova za infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophtora infestans) kao i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U cilju suzbijanja navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

 

Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (a.m mankozeb + metalaksil-M) 2,5kg/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jajna legla krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i početak piljenja larvi iz jajnih legala. Sa porastom temperatura, očekuje se i intenzivno piljenje larvi prve generacije.

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva  ove štetočine. Ukoliko je u usevima dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva  preporučuje se primena  nekog  od navedenih insekticida:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili Confidor 200-SL (a.m.imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha ili Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita  krompira17.5.2019 13:34Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Usevi krompira se na području RC Čačak, u zavisnosti od sortimenta i rokova setve, nalaze  u fenofazi od  10% biljaka zatvaraju redove do fenofaze početak cvetanja - vidljivi prvi pojedinačni pupoljci (BBCH 33 - 51).

rane sorte krompira

pozne sorte krompira

jajna legla krompirove zlatice

-        Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompriove zlatice (Leptinotarsa decemlineata )  

-        Obilne padavine u  toku proteklog perioda  stvorile su povoljne uslove za infekciju prouzrokovačima  plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira ( Alternaria solani).

 

Proizvođačima se preporučuje da  zaštitite useve nekim od registrovanih preparata:

-        a.m.mankozeb + metalaksil- M Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa ( 2,5 kg/ha)

Sa povećanjem temperatura, počeće piljenje larvi krompirove zlatice, pa se preporučuje obilazak useva i  primena  hemijskih mera zaštite kada se uoči prisustvo mlađih larvenih stupnjeva:

-        a.m. metaflumizon – Alverde ( 0.25 l/ha) .

-         a.m. imidakloprid - Confidor 200 SL, Warrant 200 SL ( 0,2 – 0,3 l/ha ).

Region: Čačak
Zaštita krompira17.5.2019 10:24Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na teritoriji delovanja RC Subotica, usevi krompira se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fenofazama razvoja, od fenofaze početak zatvaranja redova: 10% biljaka se dodiruju između redova do faze 30% biljaka zatvaraju redove (BBCH 31 - 33).

 

Obilne padavine u proteklom periodu kao i visoka relativna vlažnost vazduha stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U cilju suzbijanja navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

 

Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (a.m mankozeb + metalaksil-M) 2,5kg/ha.

 

Počelo je i piljenje larvi prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata),  u narednim danima se očekuje masovnije piljenje larvi.

 

Slika: kropirova zlatica,imago

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva nekim od preparata:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha;

Confidor 200-SL (a.m.imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha;

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha.

Region: Subotica
Zaštita krompira17.5.2019 8:39Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na teritoriji delovanja RC Šabac, usevi krompira se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja, od fenofaze početak zatvaranja redova: 10% biljaka se dodiruju između redova do faze 30% biljaka zatvaraju redove (BBCH 31 - 33).

 

faza razvoja krompira

Obilne padavine u proteklom periodu kao i visoka relativna vlažnost vazduha stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju suzbijanja navedenih patogena, preporučuje fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (a.m mankozeb + metalaksil-M) 2,5kg/ha.

Počelo je i piljenje larvi prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), a u narednim danima se očekuje masovnije piljenje larvi.

Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva nekim od preparata:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili

Confidor 200-SL (a.m.imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha ili

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 16.5.2019 ‎(4)
Zaštita krompira16.5.2019 14:04Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Na teritoriji delovanja RC Sremska Mitrovica, usevi krompira se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja, od fenofaze 30% biljaka zatvaraju redove do fenofaze početak cvetanja- vidljivi prvi pojedinačni pupoljci (BBCH 33 - 51).
 
Obilne padavine u proteklom periodu kao i visoka relativna vlažnost vazduha stvorili su povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).
 
Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju suzbijanja navedenih patogena, preporučuje fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:
  • Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (a.m mankozeb + metalaksil-M) 2,5kg/ha

Počelo je i piljenje larvi prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), a u narednim danima se očekuje masovnije piljenje larvi.

Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva nekim od preparata:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha

Confidor 200-SL (a.m.imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha

U proizvodnji mladog krompira hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita krompira16.5.2019 12:09Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RCKruševac, usevi krompira nalaze se u fazi od devet i više listova razvijeno do faze 30% biljaka zatvaraju redove (BBCH 19-33).

Obilne padavine i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha u proteklim danima stvorile su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača  plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U cilju zaštite useva, odmah po stabilizaciji vremenskih uslova, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

       Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m.mankozeb + metalaksil-M)  2,5 kg/ha.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata):

      Imago u indeksu napada  7    

      Jajna legla u indeksu napada  5

             Larve u indeksu napada  2,5

Na nekim parcelama počelo je piljenje larvi prve generacije krompirove zlatice.  U narednim danima očekuje njihovo masovnije piljenje, proizvođačima se preporučuje pregled useva krompira na prisustvo ove štetočine.

Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je dominantno prisustvo mlađih larvi primenom nekog od registrovanih insekticida:

      Calypso 480 SC  (a.m. tiakloprid) 0,1 l/ha

      Confidor 200 SL, Warrant 200 SL (a.m. imidakloprid) 0,2 – 0,3 l/ha

      Mospilan 20 SP, Tonus (a.m. acetampirid) 0,2 – 0,25 kg/ha

      Actara 25 WG (a.m. tiametoksan) 60 – 70 g/ha.

Region: Kruševac
1 - 10 Next