Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca13.3.2020 15:18Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije, započela je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju. Od sledeće nedelje se očekuje početak pripreme za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju. 

 

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina krompira u južnim krajevima naše zemlje, a od pre nekoliko godina postaje sve značajniji problem u proizvodnji krompira i na području Vojvodine.

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je primena svih raspoloživih preventivnih mera.

U ovom trenutku, pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetne vrste, preporučuju se sledeće mere kontrole:

·       Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom

·       Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola, prilikom prebira krompira treba izbaciti sve krtole sa simptomima napada moljca (kao i drugih štetnih organizama) i uništiti ih

·       Duboka sadnja (optimalna dubina setve 15 cm)

·       Formiranje visokih bankova

Setva ranog krompira - Futog
Krtola sa simptomom oštećenja od moljca
Krtole sa simptomom oštećenja od moljca

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 13.9.2019 ‎(1)
Zaštita postrnog krompira13.9.2019 8:19Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Subotica postrni krompir se nalazi u fenofazi formirano 45-50% krtola od ukupnog broja koji će se razviti  (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom biljaka na lokalitetu Hajdukovo-Nosa, registrovano je prisustvo simptoma bolesti krompira: crna pegavost (Alternaria solani)  na 5% biljaka i plamenjača krompira (Phytophtora infestans) na 4% biljaka.

 

 

Crna pegavost na listu krompira

 

S obzirom da je područje RC Subotica zahvatilo nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom i velikom količinom padavina, proizvođačima postrnog krompira se preporučuje tretman za sprečavanje širenja navedenih bolesti nekim od sledećih fungicida:

·         Equation Pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili

·         Kardinal Plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha ili

·         Revus Top 500 SC (mandipropamid+difenokonazol).

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 27.8.2019 ‎(1)
Zaštita krompira27.8.2019 10:58Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Šabac na feromonskim klopkama, svakodnevno se registruje ulov odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let IV generacije ove štetočine.

Iako su najveće površine pod krompirom povađene, na parcelama  u opštinama Krupanj, Mali Zvornik i LJubovija još uvek je prisutan usev i na takvim parcelama postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

-       Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti, vađenje krompira u što kraćem roku

-        Čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura ispod 10°C, zaštitne mreže na otvorima skladišta).

-        Proizvođačima koji  neće u skorije vreme vaditi krompir, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole, kao i primena hemijskih mere zaštite insekticidom: Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 26.8.2019 ‎(1)
Zaštita krompira26.8.2019 20:37Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa brojnosti imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) i dalje su visoke. U toku je let IV generacije ove štetočine.  

Najveće površine pod krompirom su povađene, međutim na parcelama gde je usev još uvek prisutan postoji rizik od nastanka šteta.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti preporučuje se vađenje i skladištenje krompira u skladištima koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Proizvođačima koji neće uskoro vaditi krompir preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite:

Decis 2,5 EC, Futocis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 23.8.2019 ‎(3)
Zaštita krompira23.8.2019 16:22Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Pančevo, na feromonskim klopkama, svakodnevno se registruje ulov odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let IV generacije ove štetočine.

 

Iako su najveće površine pod krompirom povađene, na manjem broju parcela još uvek je prisutan usev i na takvim parcelama postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

·         Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti, vađenje krompira u što kraćem roku

·         Čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura ispod 10°C, zaštitne mreže na otvorima skladišta).

·         Proizvođačima koji  neće u skorije vreme vaditi krompir, preporučuje se održavanje bankova i navodnjavanje u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole, kao i primena hemijskih mere zaštite insekticidom: Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Pančevo
Zaštita krompira23.8.2019 12:04Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad, najveće površine pod krompirom su povađene. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira svakodnevno se registruju ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let četvrte generacije ove štetočine.

Visoke dnevne temperature i odsustvo padavina izuzetno pogoduju razvoju krompirovog moljca stoga na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji visok rizik od nastanka šteta.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole čuvati u skladištima koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Proizvođačima koji neće uskoro vaditi krompir preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis 2,5 EC, Polux) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Zaštita krompira23.8.2019 9:09Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Subotica usevi postrnog krompira nalaze se u fazi od početka cvetanja do faze puno cvetanje (BBCH 61-65).

 

 

usev postrnog krompira

 

Vizuelnim pregledom biljaka na lokalitetu Hajdukovo - Nosa registrovano je prisustvo imaga, jajnih legala i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

 

mlađe larve krompirove zlatice

 

 

Proizvođačima  se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. U usevima gde se registruje prisustvo larvi krompirove zlatice preporučuje se primena nekog od insekticida:

 

  • Actara 25 - WG ( a.m. tiametoksan) 60-70 g/ha ili
  • Confidor 200 - SL ( a.m. imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha ili
  •  Mospilan 20 - SG (a.m. acetamiprid) 0,25 kg/ha ili
  • Grom ( a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Alverde (a.m. metaflumizon) 0,25 l/ha.
Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 22.8.2019 ‎(1)
Zaštita krompira22.8.2019 14:58Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije, najveće površine pod krompirom su povađene. Međutim, na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju ove štetočine, a utiče i na stvaranje pukotina u zemljištu i prodor ženki do krtola.  Na feromonskim klopkama se registruju visoke brojnosti odraslih jedinki i približavamo se maksimumu četvrte generacije.

U cilju zaštite useva krompira od krompirovog moljca poizvođačima se preporučuju sledeće mere:

·      Nakon vađenja, krompir treba čuvati u  skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C). Skladišta krompira  moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

 

·      Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već odmah unositi u skladišta.

 

·          U usevima koji se neće još vaditi, preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina na zemljištu i prolazak ženki do krtola gde će položiti jaja kao i primena  hemijskih mera zaštite: Decis 2,5 EC 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 20.8.2019 ‎(1)
Zaštita krompira20.8.2019 8:33Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Kruševac, na feromonskim klopkama gde se prati krompirov moljac (Phthorimaea operculella) i dalje se registruju ulovi imaga ove štetočine. 

Visoke  temperature pogoduju razvoju  ovog štetnog organizma. U toku je preklapanje  III i IV generacije ove štetočine.

U cilju zaštite useva krompira od krompirovog moljca gde je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva, potrebno je vaditi krompir i skladištiti  u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima).

U usevima krompira koji se neće vaditi u narednom periodu, potrebno je održavati kompaktnost zemljišta navodnjavanjem u cilju sprečavanja stvaranja pukotina i onemogućavanja ženki da polože jaja na krtole. Preporuka je i primena hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 19.8.2019 ‎(1)
Zaštita krompira19.8.2019 14:22Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš, na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa i dalje se registruju ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je preklapanje treće i četvrte generacije ove štetočine.

U cilju zaštite useva krompira od krompirovog moljca gde je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva, potrebno je vaditi krompir i skladištiti  u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima).

U usevima krompira koji se neće vaditi u narednom periodu, potrebno je održavati kompaktnost zemljišta navodnjavanjem u cilju sprečavanja stvaranja pukotina i onemogućavanja ženki da polože jaja na krtole. Preporuka je i primena hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Niš
1 - 10 Next