Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.3.2019 ‎(1)
Preventivne mere u borbi protiv krompirovog moljca22.3.2019 7:36Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije, setva krompira  namenjenog za ranu proizvodnju je završena. Pripreme za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju su u toku. 

 

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina krompira u južnim krajevima naše zemlje, a od pre nekoliko godina postaje sve značajniji problem u proizvodnji krompira i na području Vojvodine.

 

 

 

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je primena svih raspoloživih agrotehničkih mera.

U ovom trenutku, pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetne vrste, preporučuju se sledeće mere kontrole:

1.   Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda

2.    Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola

3.   Duboka sadnja (optimalna dubina setve 15 cm)

4.    Formiranje visokih bankova

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 30.8.2018 ‎(1)
Zaštita krompira30.8.2018 13:19Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad, na feromonskim klopkama svakodnevno se registruju ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let leptira pete generacije ove štetočine.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole čuvati u skladištima koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Proizvođačima koji neće vaditi krompir u naredne dve nedelje preporučuje se održavanje bankova u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite kombinacijom insekticida:

·         Coragen (hlorantraniliprol) u količini 0,15 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana) +

·         Decis 2,5 EC (deltametrin) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.8.2018 ‎(1)
Zaštita krompira24.8.2018 9:04Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području RC Užice usevi krompira na nižim podučjima su u fazi sazrevanja, dok se na brdsko planinskom području, usevi nalaze u fazi razvoja ploda.

U cilju sprečavanja širenja plamenjače krompira (Phytophtora infestans) kroz stablo do krtola, proizvođačima se preporučuje desikacija krompira u fazi tehnološke zrelosti.

Za tu namenu se mogu koristiti desikanti kao što su Reglone Forte (a.m. dikvat dibromid) 4-5 l/ha ili Basta (a.m. glufosinat amonijum) 2,5-3,5 l/ha. Nakon toga, uz poštovanje karence, pristupiti vađenju krompira po suvom vremenu.

Na feromonskim klopkama na nižim terenima za sada se registruju pojedinačni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Proizvođačima na nižim proizvodnim terenima, na kojima je sazrevanje krtola zadovoljavajuće preporučuje se vađenje krompira. U skladištima održavati temperaturu ispod praga razvoja za krompirovog moljca (ispod 10 °C). Na ventilacione otvore u skladištima postaviti mreže kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki krompirovog moljca i njegov dalji razvoj. Na parcelama gde se krompir još neće vaditi potrebno je održavati kompaktnost bankova, jer se time zatvaraju pukotine i sprečava se polaganja jaja na krtole.

 

Na proizvodnim terenima preko 700 m nadmorske visine nije registrovana pojava odraslih jedinki krompirovog moljca na feromonkism klopkama.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 22.8.2018 ‎(1)
Zaštita  krompira22.8.2018 10:38Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Pančevo, na feromonskim klopkama, svakodnevno se registruje ulov odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let IV generacije ove štetočine.

Preporučuje se proizvođačima:

-  održavanje bankova i navodnjavanje, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole

 

 - vađenje krompira u što kraćem roku

-  čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura ispod 10°C, zaštitne mreže na otvorima skladišta).

Proizvođačima koji  neće u skorije vreme vaditi krompir, preporučuju se i hemijske mere zaštite kombinacijom insekticida na bazi aktivnih materija:

hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) 0,15 – 0,2 l/ha
+
lambda-cihalotrin (Grom) 0,4 l/ha
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 21.8.2018 ‎(1)
Zaštita krompira21.8.2018 15:20Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji koju pokriva RC Vršac, lokalitet Jasenovo, na feromonskim klopkama svakodnevno se registruje ulov odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

 

Toplo vreme bez padavina pogoduje razvoju ove štetočine, pa se poljoprivrednim proizvođačima, čiji krompir se nalazi u fazi tehnološke zrelosti,  preporučuje vađenje krtola i skladištenje u što kraćem roku. Krtole čuvati u skladištima koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (ispod 10°C). 

 
 
Odrasle jedinke krompirovog moljca
 
    
 

Na parcelama gde se krompir još neće vaditi, neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom kombinacije insekticida:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana)

+

Grom (lambda-cihalotrin) 0,4 l/ha (karenca 7 dana)

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 20.8.2018 ‎(1)
Zaštita krompira20.8.2018 13:45Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Gložan, u poslednjih nedelju dana na feromonskim klopkama svakodnevno se beleže ulovi krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let leptira četvrte generacije ove štetočine.

Odsustvo padavina i visoke  temperature pogoduju razvoju  krompirovog moljca, a takođe dovode do pucanja zemlje čime se otvara put ženkama da polažu jaja na krtole krompira.

Na parcelama na kojima je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva, preporučuje se vađenje krtola i sklanjanje sa parcela u što kraćem roku. Krtole čuvati u skladištima koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Na parcelama na kojima se krompir neće vaditi u narednom periodu neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom kombinacije insekticida:

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,15 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana)    

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,4 l/ha u količini (karenca 7 dana)

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 19.8.2018 ‎(1)
Zaštita krompira19.8.2018 12:03Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Kruševac, na feromonskim klopkama, registruju se povećani ulovi imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). Visoke  temperature pogoduju razvoju  ovog štetnog organizma.

 U toku je preklapanje leta leptira III i IV generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima:

Na parcelama gde je cima  suva i gde je  krompir u fazi tehnološke zrelosti, proizvođačima se preporučuje obavezno vađenje krompira i skladištenje u obezbeđena skladišta  uz održavanje temperature ispod 10 °C.

U usevima krompira koji se neće vaditi u skrorije vreme, gde je cima još zelena i gde je krompir u fazi sazrevanja, potrebno je održavati bankove i kompaktnost zemljišta u cilju sprečavanja stvaranja pukotina. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite kombinacijom insekticida:

Coragen 20SC ( a.m.hlorantraniliprol ) 0,15 – 0,2 l/ha ( karenca 14 dana)    

+

Grom (a.m.lambda-cihalotin) 0,4 l/ha ( karenca 7 dana).

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 15.8.2018 ‎(1)
Zaštita krompira15.8.2018 11:04Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš, na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). Visoke  temperature pogoduju razvoju  ovog štetnog organizma. Ispucala zemlja otvara put  ženkama krompirovog moljca da polože jaja na krtole krompira.

Ovo je kritičan period u zaštiti krompira s obzirom da je  u toku preklapanje leta leptira III i IV generacije ove štetočine. Potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite kombinujući agrotehničke i hemijske mere zaštite. 

Preporučuka  proizvođačima:

Na parcelama na kojima je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva preporučuje se vađenje krtola u što kraćem roku; izvađene krtole krompira ne ostavljati na parcelama već ih odmah skladištiti u skladišta, kako bi se sprečilo da ženke polože jaja; krtole čuvati  u  skladištima  koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama da ne bi došlo do ulaska imaga i poleganja jaja na krtole, uz održavanje temperature ispod 10 °C; samo zdravstveno ispravne krtole odlagati u skladišta;

U usevima krompira koji se neće vaditi u skrorije vreme, s obzirom na povećanje brojnosti imaga, vremenske uslove koji pogoduju razvoju ove štetočine, kao i dalje polaganja jaja i piljenje  larvi, preporučuje se održavanje kompaknosti bankova i sprečavanje stvaranja pukotina kako bi se sprečilo polaganje jaja na ogoljene krtole krompira; hemijski tretman primenom kombinacije  insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 - 0,2 l/ha - karenca 14 dana +

Grom (a.m. lambda-cihalotin) 0,4 l/ha - karenca 7 dana.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 14.8.2018 ‎(2)
Zaštita krompira14.8.2018 19:16Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa i dalje se registruju visoke brojnosti imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).  U toku je preklapanje leta leptira III i IV generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima:

Sa parcela gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno vaditi krompir i skladištiti  u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima).

U usevima krompira koji se neće vaditi u skrorije vreme, gde je cima još zelena i krompir u fazi sazrevanja, održavati bankove i kompaktnost zemljišta u cilju sprečavanja stvaranja pukotina i onemogućavanja ženki da polože jaja na krtole.

Usevi koji se neće vaditi u skorije vreme, moraju biti i hemijski zaštićeni. Preporučuje se primena insekticida:

Talstar10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha (karenca 14 dana).

Region: Leskovac
Zaštita  krompira od krompirovog moljca14.8.2018 14:25Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

U poslednjih nedelju dana registruje se povećanje brojnosti imaga  krompirovog moljca (Phtorimaea operculella) na feromonskim klopkama. Ovaj organizam se trenutno nalazi na prelazu III i IV generacije.

Usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od nadmorske visine,  lokaliteta kao i vremena sadnje:

-      Na lokalitetima Zablaće, Baluga, Mrčajevci cima je suva, krompir je u fazi tehnološke zrelosti pa se proizvođačima preporučuje obavezno vađenje krompira i skladištenje u obezbeđena skladišta  uz održavanje temperature ispod 10 °C.

Lokalitet Viča - Lučani

Povećanje brojnosti k.moljca - Lučani

-      U opštini Lučani (Guča, Viča) usevi su sa cimom koja je još uvek zelena i krompir se nalazi  u fazi sazrevanja. Sa ovih parcela krompir se neće još vaditi,  pa se pored svih preventivnih mera u cilju održavati kompaktnost bankova i sprečavanje stvaranja pukotina u zemljištu, proizvođačima preporučuje hemijski tretman kombinacijom insekticida:

 

Coragen 20SC ( a. m. hlorantraniliprol ) 0,15 – 0,2 l/ha ( karenca 14 dana) 

 + 

Grom (lambda-cihalotin) 0,4 l/ha ( karenca 7 dana).

Region: Čačak
1 - 10 Next