Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.9.2023 ‎(1)
Zaštita krompira22.9.2023 9:03Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Subotica postrni krompir se nalazi u fenofazi kraj cvetanja, do vidljive prve bobice (BBCH 69-70).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo mlađih larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Proizvođačima se preporučuje da pregledaju usev i ukoliko uoče prisustvo larvi primene neki od registrovanih insekticida:

-       a.m. acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Kestrel, Aceplan,  Afinex, Asheta/Jassa, Špic, Atis) u količini 0,2 – 0,25 kg/ha  ili

-       a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) 0,3-0,5 l/ha.

velika slika

Proizvodnja postrnog krompira zastupljena je na peskovitom zemljištu, što u sušnim uslovima i visokim dnevnim temperaturama, zahteva kontinuirano navodnjavanje. Takvi uslovi favorizuju razvoj bolesti krompira: plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Takođe, najavljuje se i nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za razvoj navedenih patogena.

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

-       a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam (Fuzija plus) u količini 2 l/ha ili

-       a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid (Infinito SC) u količ. 1,2-1,6 l/ha ili

-       a.m. mandipropamid+difenokonazol (Revus top 500 SC) u količini 0,4-0,6 l/ha ili

-       a.m.propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil (Axidor) u količ. 2,5 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 6.9.2023 ‎(1)
Zaštita krompira6.9.2023 7:34Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja, od faze početak žućenja cime (BBCH 92) do faze vađenja krtola (BBCH 99).

Na našem regionu i dalje se registruje aktivnost krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Vremenski uslovi koji se najavljuju za naredni period, sa suvim i toplim vremenom, pogodovaće razvoju navedene štetočine. Takođe, usevi se nalaze u fazama kada su izuzetno osetljivi na napad od strane krompirovog moljca, pa se proizvođačima preporučuje poseban oprez i primena svih raspoloživih mera kontrole:

Kod sortimenta gde je vađenje u toku ili se uskoro očekuje i gde je propala cima, preporučuju se sledeće mere:

·        Krompir treba vaditi u što kraćem roku. Nikako ne treba ostavljati krompir na parceli izložen napadu moljca;

·        Nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C);

·        Skladišta krompira treba na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

Kod sortimenta koji se neće vaditi u skorije vreme, preporučuju se sledeće mere:

·        Održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ženki moljca do krtola gde polažu jaja;

·        Sprovođenje hemijskih mera zaštite uz obavezno pridržavanje karence:

-        Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-        Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

-        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

-        Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

-        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-        Laser 240 SC (spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 31.8.2023 ‎(1)
Zaštita krompira31.8.2023 14:24Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi krompira se nalaze u fazi vađenja krtola (BBCH 99).

Na feromonskim klopkama postavljenim na lokalitetu Velji Breg beleže se ulovi krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju mere kontrole u cilju zaštite krtola od navedene štetočine:

- izvađene krtole u što kraćem roku izneti iz njive u skladište,

-skladišta krompira treba na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca,

- nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C) kako bi se onemogućio dalji razvoj štetočine.

- u skladište unositi zdrave, neoštećene krtole.

Ukoliko se ne ispoštuju navedene mere kontrole, krompirov moljac može da nastavi sa razvojem i unutar skladišta, a larve oštetiti veliki broj krtola.

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 26.8.2023 ‎(1)
Zaštita krompira26.8.2023 14:32Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
 
Na području RC Jagodina usevi krompira su u fazi lišće i cima suvi i uginuli i fazi vađenja krtola (BBCH 97-99).
 
 
 
Na feromonskim klopkama se poslednjih dana registruje povećana aktivnost i brojnost imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).
 
 
 
 krompirov moljac
 
Ovo je štetočina koja u ovom periodu može da nanese veoma velike štete krtolama krompira ako se ne poštuju mere kontrole.
 U cilju zaštite krtola od krompirovog moljca, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:
 
 - vađenje krtola krompira u što kraćem roku,
 - izvađene krtole nikako ne ostavljati na parcelama da ne dođe do polaganja jaja, nego ih u što kraćem roku skladištiti u unapred pripremljene prostorije,
 - prostor u kome se skladišti krompir, obezbediti žičanim insekatskim mrežama, da bi se sprečilo uletanje krompirovog moljca,
 - u skladišnim prostorijama obezbediti temperaturu ispod 10°C kako bi se onemogućio dalji razvoj i razmnožavanje ove štetočine.
 
Ukoliko se ne ispoštuju ove mere i infestirane krtole krompira unesu u neadekvatna skladišta, krompirov moljac može da nastavi sa razvojem još 2-3 generacije.
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 18.8.2023 ‎(1)
Zaštita krompira18.8.2023 10:52Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC  Niš, usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama od vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

velika slika

Na feromonskim klopkama i dalje se registruje povećan broj ulova leptira krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U usevima koji još nisu povađeni i gde su krtole ogoljene, postoji rizik od nastanka šteta od ove štetočine.

Sa ciljem zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuje se:

U usevima krompira gde je cima suva, krtole treba vaditi i odmah skladištiti u skladišta sa kontrolisanom temperaturom i postavljenim insekatskim mrežama na svim otvorima. Ne treba ostavljati krtole na parceli nakon vađenja.

U usevima gde još uvek cima nije propala, preporučuje se navodnjavanje radi održavanja kompaktnosti zemljišta i sprečavanja stvaranja pukotina kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja. Takođe, u ovim usevima se preporučuje i primena hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

Alverde (a.m. metaflumizon) 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 SC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.8.2023 ‎(1)
Zaštita krompira16.8.2023 10:29Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac,usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja, od faze početak žućenja cime do faze vađenja krtola (BBCH 92 - 99).

lišće i cima uginulo

velika slika

Na feromonskim klopkama beleže se konstantni ulovi leptira krompirovog moljca (Phthorimea operculella).

U regionu Leskovca je krompirov moljac najznačajnija štetočina krompira koja u ovom periodu može naneti izuzetno velike štete ukoliko se ne poštuju mere kontrole.

U cilju zaštite krtola od navedene štetočine, na parcelama gde je cima propala ili je vađenje u toku, proizvođačima se preporučuje sproveđenje sledećih mera:

-          vađenje krompira sprovesti u što kraćem roku i čuvati u skladištima na temperaturi ispod 10˚C.

-          postavljanje insekatskih mreža na otvore skladišta u cilju sprečavanja ulaska odrslih jedinki i njihov dalji razvoj

-          oštećene krtole ne teba unositi u skladišta.

Na parcelama gde cima nije propala i gde se vađenje krompira tek očekuje u narednom periodu preporučuje se održavanje kompaknosti bankova navodnjavanjem kako bi sprečilo stvaranje pukotina u zemlji kroz koje ženke prodiru do krtola i polažu jaja.

U cilju zaštite krompira od ove štetočinena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

-          Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha –karenca 14 dana

-          Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15-0,2 l/ha –karenca 14 dana

-          Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,5-0,75 l/ha-karenca 14 dana

-          Alverde (a.m. metflumizon) 0,2-0,25 l/ha

-          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha-karenca 7 dana

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija,Polux( a.m. deltametrin) –karenca 7 dana

-          Laser (a.m. spinosad ) 0,05-0,1 l/ha-karenca 14 dana

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 15.8.2023 ‎(1)
Zaštita krompira15.8.2023 8:59Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Čačak usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Guča) usevi krompira su u različitim fazama sazrevanja krtole, dok je na nižim terenima ( Dolina Zapadne Morave) krompir uglavnom povađen ili je vađenje u toku.

 

Faza razvoja krompira

Faza razvoja

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira, na lokalitetu Zablaće, beleži se povećanje ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U usevima krompira koji još nisu povađeni i gde su krtole ogoljene i izložene napadu ove štetočine, postoji visok rizik od nastanka šteta.

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite krompira od krompirovog moljca, sprovedu sledeće mere:

  Na parcelama gde je cima suva i zemljište bez korova, proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već ih u što kraćem roku treba uneti u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima da ne bi došlo do ulaska odraslih jedinki krompirovog moljca u skladište i polaganja jaja na krtole, sa održavanjem temperature ispod 10°C .

-  Na parcelama gde se neće vaditi krompir u narednom periodu preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo polaganja jaja ženki krompirovog moljca na krtole. U ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili
  • Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
  • Exirel (cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana), MBT 1 ili
  • Laser (spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana), MBT 2.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT)  primenjenih preparata !

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 14.8.2023 ‎(1)
Zaštita krompira14.8.2023 11:36Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Užice, na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama delom je krompir povađen ili je vađenje u toku, dok se na višim lokalitetima usevi krompira nalaze u različitim fazama sazrevanja krtola.

 

Na feromonskim klopkama na punktu praćenja Pilatovići konstantno se beleže ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimea operculella). 

Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir, postoji veliki rizik da moljac nanese štete krtolama. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere zaštite od krompirovog moljca:

-Na parcelama gde je cima potpuno suva, treba što pre povaditi krompir i odmah ga skloniti sa parcele, da bi se sprečilo polaganje jaja na krtole koje će se uneti u skladišni prostor. Treba skladištiti samo zdravstveno ispravne krtole.  Neophodno je skladišta očititi od zaostalih krtola, zatvoriti sve otvore kroz koje bi moljac mogao da doleti spolja I nastavi svoj razvoj. Temperaturu vazduha u skladištima treba podesiti ispod 10°C, kako bi bila ispod praga razvoja moljca.

-Na parcelama gde nije predviđeno vađenje krompira u narednim danima, preporučuje se navodnjavanje da bi se  održala kompaktnost bankova i sprečavanje stvaranja pukotina kuda bi ženke moljca mogle da prodru do krtola i polože jaja.
U cilju zaštite krompira, preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata:
 

 
Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

Laser (a.m. spinosad) u količini 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Amligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja tretmana treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana u jednoj vegetacionoj sezoni.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 11.8.2023 ‎(2)
Zaštita krompira 11.8.2023 9:49Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Sombor usevi krompira se nalaze u različitim fenofazama starenja od faze početak žućenja cime do faze vađenja krtola (BBCH 92- 99).

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, proteklih dana registruju se povećani ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U cilju zaštite krtola od krompirovog moljca, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sproveđenje sledećih mera:

- kod proizvođača kod kojih je vađenje krompira u toku i kod kojih je cima propala  preporučuje se

·        obavezno vađenje krompira i čuvanje u skladištima u kojima je temperatura ispod 10˚C.

·        na ulazne otvore skladišta treba postaviti guste mreže, koje će sprečiti  ulazak odraslih jedinki i njihov dalji razvoj na krtolama.

·        tokom  vađenja krompira, izvađene  krtole treba skloniti sa parcele i u što kraćem roku ih uneti u skladište.

·        u skladišta ne treba unositi oštećene krtole.

kod proizvođača kod kojih cima nije propala i vađenje krompira planiraju u narednom periodu preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti bankova navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina na zemlji, koje predstavljaju otvor kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja.

Na ovim parcelama, u cilju zaštite krompira od navedene štetočine preporučuje se primena sl insekticida:

·        Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha –karenca 14 dana

·        Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15-0,2 l/ha –karenca 14 dana

·        Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,5-0,75 l/ha-karenca 14 dana

·        Alverde (a.m. metflumizon) 0,2-0,25 l/ha

·        Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha-karenca 7 dana

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija,Polux( a.m. deltametrin) –karenca 7 dana

·        Laser (a.m. spinosad ) 0,05-0,1 l/ha-karenca 14 dana

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Sombor
Zaštita krompira11.8.2023 8:04Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja, od faze početak žućenja cime (BBCH 92) do faze vađenja krtola (BBCH 99).

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, u poslednjih nedelju dana, registruju se povećane brojnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U ovim fazama usevi krompira su izuzetno osetljivi na napad od strane krompirovog moljca, a vremenski uslovi sa izuzetno visokim temperaturama i odsustvom padavina veoma pogoduju razvoju ove štetočine.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca proizvođačima se preporučuje primena sledećih mera:

·        Kod useva gde je cima suva, obavezno treba vaditi krompir i čuvati ga u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C). Skladišta krompira treba da su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već što brže unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izložene napadu moljca.

·        U usevima gde cima još uvek nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom. U usevima gde se krompir neće uskoro vaditi, preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom nekog od navedenih insekticida: Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili Exirel (cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana) ili Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili Laser (spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana) ili Coragen 20 SC ili Inecor 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana) ili Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next