Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.9.2022 ‎(1)
Zaštita krompira16.9.2022 9:08Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Subotica već nekoliko godina unazad se proizvodi krompir iz postrne setve. Trenutno se takvi usevi nalaze u fenofazi od potpuno zatvaranje redova, oko 90% redova zatvoreno, do puno cvetanje: 50% cvetova prve cvasti otvoreno  (BBCH 39-65).

 

Vizuelnim pregledom useva  je uočeno prisustvo odraslih jedinki i larvi mlađih uzrasta krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).  

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se uoči prisustvo larvi primena nekog od insekticida uz obavezno poštovanje karence:

   -    a.m. acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Kestrel,   Afinex, Asheta/Epik, Špic) u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (karenca 14 dana) ili

  -   a.m.metaflumizon (Alverde) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

  -   a.m.lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

 -   a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili dr.

  

Velike količine padavina uz visoku vlažnost vazduha, i povoljne temperature mogu favorizovati razvoj bolesti krompira: plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). S obzirom da se usevi krompira nalaze u osetljivim fazama razvoja, u cilju zaštite od navedenih patogena, proizvođačima se po stabilizaciji vremenskih prilika preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

-      a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam (Fuzija plus) u količini 2 l/ha (karenca 7 dana) ili

-   a.m. mandipropamid+difenokonazol (Revus top 500 SC) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili

-       a.m.cimoksanil+famoksadon (Equation pro WG, Espada) u količini 0,4 kg/ha (karenca 14 dana) ili dr uz obavezno poštovanje karence.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 31.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira31.8.2022 12:35Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Senta  usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja :od faze vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

 

 različite sorte krompira

 

Poslednjih nekoliko dana, na feromonskim klopkama, beleži se povećanje brojnosti imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella).

 

 

ulov krompirovog moljca

 

Sa ciljem zaštite krompira od krompirovog moljca proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

 

-       Vađenje krompira u što kraćem roku. Prilikom vađenja krtole ne treba ostavljati na njivi ili u dvorištima nego ih treba odmah sklanjati u skladište.

-       Čuvanje izvađenih krtola u skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura manja od 10⁰C, zaštitne mreže na svim otvorima skladišta).

-       Održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem u cilju sprečavanja stvaranja pukotina kroz koje krompirov moljac može polagati jaja na krtole.

Proizvođačima koji neće vaditi krompir u narednom periodu i gde cima nije propala preporučuje se i primena nekog od registrovanih insekticida vodeči računa o karenci primenjenih preparata: Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1).

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 25.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira25.8.2022 14:06Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš usevi krompira su povađeni dok se manji deo nalazi od faze vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

      

velika slika                    velika slika

Na feromonskim klopkama i dalje se registruje povećan broj ulova leptira krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), tako da na parcelama gde krtole krompira nisu povađene postoji opasnost od nastanka šteta koje prouzrokuje ova štetočina.

Na parcelama krompira gde je cima suva krtole treba vaditi i odmah skladištiti u skladišta sa kontrolisanom temperaturom i postavljenim insekatskim mrežama na svim otvorima. Ne treba ostavljati krtole na parceli nakon vađenja.

Na parcelama krompira gde se krtole neće vaditi u narednih 7 do 14 dana i gde još nije propala cima preporučuju se hemijske mere zaštite primenom nekog od insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Alverde (a.m. metaflumizon) 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT)  primenjenih preparata!

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 24.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira24.8.2022 12:16Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica površine pod krompirom na nižim nadmorskim visinama (Grabovac, Leposavić, Lešak, Vuča) su uglavnom povađene, dok na višim nadmorskim visinama (Kijevčiće, Belo Brdo, Dobrava) krompir se nalazi u različitim fazama sušenja cime.

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira na punku Velji Breg beleže se redovni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let četvrte generacije ove štetočine. Ujedno, ovo je period kada su usevi krompira koji još uvek nisu povađeni, najugroženiji od strane krompirovog moljca.

U cilju zaštite krtola krompira proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

-Kod useva gde je cima suva obavezno što pre, treba vaditi krompir. Krtole nakon vađenja ne treba ostavljati na parceli i u dvorištu već što pre unositi u skladište;

-temperaturu u skladištu treba održavati na ispod 10°C;

-sve otvore na skladištu treba obezbediti mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca u skladištu;

-Ukoliko se krompir neće vaditi u narednih 7 do 14 dana i gde cima još nije propala preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje leptiri mogu da prođu do krtola i polože jaja, a hemijske mere se preporučuju uz primenu insekticida i obavezno poštovanje karence. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana primenom nekog od registrovanih insekticida:

-Grom (a. m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

-Decis 2.5 EC, Konfuzija, Polux (a. m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

-Exirel (a. m. cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana) ili

-Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a. m. cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili

-Alverde (a. m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

-Ampligo 150 ZC (a. m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 19.8.2022 ‎(2)
Zaštita krompira od krompirovog moljca19.8.2022 12:47Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području RC Beograd i Mladenovac, usevi krompira se u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama starenja, a značajan deo useva je već povađen.

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevu krompira registruje se konstantano izlovljavanje krompirovog moljca (Phthorimea operculella), i u toku je pik leta četvrte generacije navedene štetočine.

 

U usevima krompira koji još uvek nisu povađeni postoji rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.

 

Mere kontrole krompirovog moljca  su:

U usevima gde je cima krompira suva i gde je u toku vađenje krompira, preporučuje se brzo uklanjanje krtola sa parcele, i njihovo odlaganje u magacine sa mrežom na otvorima i kontrolisanom temperaturom (ispod 100C). Na ovaj način se sprečava polaganje jaja i dalji razvoj navedene štetočine.

Na parcelama sa usevom krompira gde cima još nije propala i gde se vađenje krompira ne planira u narednih 7 do 14 dana  preporučuje se održavanje bankova navodnjavanjem kako bi se sprečila pojava pukotina kroz koje ženke krompirovog moljca dolaze do krtola. Takođe, u ovim usevima preporučuje se i primena nekog od registrovanih insekticida:

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini primene 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol i lambda-cihalotrin) u količini primene 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2)  ili

Alverade  (a.m. metaflumizon) u količini primene 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Pri odabiru insekticida treba obratiti pažnju na karencu i na maksimalan broj tretmana preparata tokom jedne vegetacije.
Region: Beograd
Zaštita krompira od krompirovog moljca19.8.2022 8:48Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području RC Čačak, površine pod krompirom na nižim nadmorskim visinama se uglavnom povađene, dok se na višim nadmorskim visinama nalaze u različitim fazama sušenja cime.

Na feromonskim klopkama u usevima krompira, beleži se povećanje brojnosti leptira krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), kao posledica maksimuma leta četvrte generacije.

 

Brojnost imaga krompirovog moljca na FK

Brojnost imaga krompirovog moljca na FK

 

Na parcelama gde krompir nije povađen postoji rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite krompira, sprovedu sledeće mere kontrole:

-        Na parcelama gde je cima propala, proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već u što kraćem roku uneti u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i polaganja jaja na krtole, sa održavanjem temperature ispod 10°C .

-        Na parcelama gde se neće vaditi krompir u narednih 7 do 14 dana i gde još nije propala cima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida:

  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili
  • Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
  • Exirel (cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana), MBT 1.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT)  primenjenih preparata!

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 18.8.2022 ‎(1)
Zaštita kasnog krompra od krompirovog moljca18.8.2022 10:03Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi  krompira sa kasnim sortama koji su namenjeni za čuvanje u skladištima se nalaze u različitim fazama sušenja cime, a značajan deo useva je već povađen.

 

Ovo je period kada su usevi krompira najugroženiji od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), insekta koji je poslednjih godina postao najznačajnija štetočina krompira kod nas.

Brojnosti odraslih jedinki na feromonskim klopkama su trenutno najveće od početka sezone jer je u toku maksimum leta leptira četvrte generacije ove štetočine.

 

Visoka populacija insekta koja je prisutna u proizvodnim uslovima i manji broj useva sa krompirom koji se još uvek nalaze na poljima, povećavaju rizik od nastanka šteta na krtolama krompira te se preporučuju sledeće mere:

-        Kod useva gde je cima suva obavezno treba vaditi krompir. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već što brže unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izložene napadu moljca.

-        Krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C).

-        Skladišta krompira bi trebalo da na svim otvorima budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

-        Samo u usevima koji se neće vaditi u narednih 7 do 14 dana se preporučuje održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje leptiri mogu da prođu do krtola i polože jaja kao i hemijske mere zaštite primenom insekticida uz obavezno poštovanje karence:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Karenca

Grom

lambda-cihalotrin

0,25 l/ha

7 dana

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux

deltametrin

0,3-0,5 l/ha

7 dana

Exirel

cijantraniliprol

0,1-0,125 l/ha

14 dana

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba

cipermetrin

0,3 l/ha

14 dana

Alverde

metaflumizon

0,2-0,25 l/ha

14 dana

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin

0,3 l/ha

14 dana

 

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha je nabolje da se tretmani vrše u kasnim večernjim časovima.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 17.8.2022 ‎(2)
Zaštita krompira17.8.2022 23:41Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na području RC Jagodina usevi krompira se zavisno od sorte i primenjene agrotehnike nalaze u fazi žućenja cime i faze vađenja krtola.
 
Na lokacijama monitoringa, na feromonskim klopkama se konstantno registruju ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na parcelama gde krompir nije izvađen još uvek postoji rizik od nastanka šteta od ove štetočine.
 
U cilju zaštite krtola krompira od krompirovog moljca, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:
 
 - na parcelama gde je cima suva, preporučuje  se vađenje krtola. Krtole odmah treba skloniti sa parcela da ne budu izložene napadu krompirovog moljca i  skladištiti u unapred pripremljenim skladištima. Skladišta treba da imaju postavljene insekatske mreže na otvorima i obezbeđenu temperaturu ispod 10°C.
 
 - na parcelama gde još uvek ima cime, treba obezbediti navodnjavanje da ne dođe do stvaranja pukotina kroz koje bi leptiri moljca mogli da ulete i polože jaja na krtole.
Na ovim parcelama se preporučuje i primena insekticida:
 
 - Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambdacihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
 - Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili
 - Alverde (a.m.metaflumizon) 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2).
 
Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) preparata u toku jedne vegetacije.
 
Region: Jagodina
Zaštita krompira 17.8.2022 7:57Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Užice, na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama delom je krompir povađen ili je vađenje u toku, dok se na višim lokalitetima usevi krompira nalaze u različitim fazama sušenja cime.

U proteklih nedelju dana na feromonskim klopkama na punktovima praćenja Pilatovići i Lunovo selo se konstantno beleži ulov imaga krompirovog moljca (Phthorimea operculella). 

Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir, postoji veliki rizik da moljac nanese štete krtolama. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere zaštite od krompirovog moljca:

-Na parcelama gde je cima potpuno suva, treba što pre povaditi krompir i vađenje uskladiti sa mogućnošću brzog sklanjanja krtola sa parcele, da bi se sprečilo polaganje jaja na krtole koje će se uneti u skladišni prostor. Treba skladištiti samo zdravstveno ispravne krtole. Temperaturu vazduha u skladištima treba podesiti ispod 10°C, kako bi bila ispod praga razvoja moljca. Takođe, treba zatvoriti sve otvore skladišta gustim mrežama kako moljac ne bi mogao da prodre u skladišta i nastavi svoj razvoj.

- Na parcelama gde cima nije propala i gde se krompir neće uskoro vaditi, preporučuje se navodnjavanje čime se održava kompaktnost bankova i sprečavanje stvaranja pukotina kuda bi ženke moljca mogle da prodru do krtola i polože jaja. Pored toga, preporučuje se insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:
 

 
Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

 Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

 Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

 Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

 Laser (a.m. spinosad) u količini 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

 Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

 Amligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2).


Prilikom primene preparata treba voditi računa o karenci navedenih preparata i maksimalnom broju tretmana u toku jedne vegetacije.
Zbog visokih dnevnih temperatura primena insekticida se preporučuje u večernjim satima.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 15.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira 15.8.2022 8:06Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Sombor  usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja -od faze vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

velika slika

Na feromonskim klopkama i dalje se registruje kontinuirani ulovi imaga  krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U usevima krompira kod kojih se vađenje planira u narednom periodu još uvek postoji rizik od nastanka šteta od ove štetočine.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca proizvođačima se preporučuje nekoliko mera:

U usevima krompira gde je cima već suva, krtole treba vaditi i odmah skladištiti. Skladišta treba da budu sa kontrolisanom temperaturom. Na svim ulaznim i izlaznim otvorima skladišta treba postaviti insekatske mreže. Izvađene krtole ne treba ostavljati na parceli nakon vađenja.

U usevima gde još uvek cima nije propala treba nastaviti sa  navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina na zemeljištiu kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja.

U ovim usevima se preporučuje i primena hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

Alverde (a.m. metaflumizon) 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT).

 

Region: Sombor
1 - 10 Next