Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.6.2022 ‎(3)
Zaštita krompira28.6.2022 10:41Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Niš, usevi krompira se nalaze u fazi kraj cvetanja do faze vidljive prve bobice (BBCH 69-70).

velika slika

Proizvodnja krompira odvija se u sistemu navodnjavanja. Vlažni uslovi koji se stvaraju prilikom navodnjavanja kišenjem stvaraju povoljne uslove za dalje širenje prouzrokovača plamenjače krompira  (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

velika slika

U  cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

Elbrus, Equation pro WG, Espada (a.m. cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili

Profilux, Curzate M68 WG, Cymoclean 714 WP, Fuerza, Viloksan (a.m. cimoksamil+mankozeb) 2-3 kg/ha ili

Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira uočeno je prisustvo larvi i odraslih jedinki krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

velika slika

U cilju suzbijanja larvi ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Mospilan20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzaard, Zlatospilan, Afinex, Asheta, Epic  (a.m. acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili

 Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Region: Niš
Zaštita krompira28.6.2022 8:39Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Senta, usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje i lokaliteta nalaze od fenofaze punog cvetanja, do fenofaze vidljive prve bobice (65-70 BBCH).

  

Vremenski uslovi u prethodnom periodu, sa prisutnim padavinama, bili su veoma povoljni za razvoj gljiva prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). U uslovima navodnjavanja patogeni isto imaju povoljne uslove za širenje i zarazu.

 

velika slika

 

Kod kasnog krompira sa ciljem zaštite lisne mase krompira i krtola, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od sledećih fungicida :

-   Elbrus, Equation pro WG, Espada (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili

Profilux, Curzate M68 WG,  Fuerza, Viloksan, (cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha ili

- Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U cilju suzbijanja larvi navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Afinex, Asheta, Epik, Špic (acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha (MBT 1-2) ili

-Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (MBT 2).

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Senta
Zaštita krompira28.6.2022 0:26Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi krompira nalaze se od faze cvetanja do vidljive prve bobice (BBCH 68-70).

usev krompira BBCH65

velika slika

Vremenski uslovi sa prisutnim padavinama u prethodnom periodu, kao i navodnjavanje kišenjem, izuzetno pogoduju razvoju gljiva prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

plamenjača krompira

velika slika

U cilju zaštite cime od navedenih patogena i daljeg razvoja krtola proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana nekim od preparata:

-          Equation pro WG, Espada, Elbrus (a.m.cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4kg/ha ili,

-          Curzate M68, Profilux, Cymoclean 714 WP, Vokal, Viloksan, Fuerza (a.m.cimoksanil+mankozeb) u količini 2-3kg/ha ili,

-          Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m.dimetomorf+mankozeb) u količini 2-2,5kg/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

larve krompirove zlatice

velika slika

U cilju suzbijanja larvi navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-          Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Afinex, Asheta, Epik, Špic (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha (MBT 1-2) ili

-          Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (MBT 2).

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.
Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(4)
Zaštita krompira27.6.2022 19:04Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Negotin usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od kraj cvetanja prve cvasti do faze vidljive prve bobice (BBCH 69-70).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i plamenjače krompira (Phytophthora infestans). Za dane vikenda, na pojedinim lokalitetima, palo je i do 14 l/m2 što je stvorilo povoljne uslove za razvoj navedenih patogena. Takođe, navodnjavanjem useva kišenjem stvara se pogodan mikroklimat za razvoj bolesti.

plamenjača krompira

plamenjača krompira

U cilju očuvanja cime, daljeg razvoja biljke i rasta krtola krompira, a sa ciljem zaštite od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Elbrus, Equation pro WG, Espada (a.m. cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha ili

Profilux, Curzate M68 WG, Cymoclean 714 WP, Fuerza, Viloksan (a.m. cimoksamil+mankozeb) u količini 2-3 kg/ha ili

Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf+mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo larvi i imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U cilju suzbijanja larvi navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha ili

Tonus, Mospilan 20 SG, Volley 20 SP, Epik, Zlatospilan, Afinex, Asheta, Špic (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u kasnim večernjim satima kada je temperatura vazduha ispod 25°C.

Region: Negotin
Zaštita krompira27.6.2022 13:12Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje i lokaliteta nalaze u fenofazi puno cvetanje, do fenofaze vidljive prve bobice (BBCH 65-70).

 

usev krompira

 

Vremenski uslovi u prethodnom periodu, sa prisutnim padavinama, bili su veoma povoljni za razvoj gljiva prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Takođe, usled navodnjavanja useva kišenjem stvaraju se povoljni mikroklimatski uslovi za razvoj navedenih patogena.

Sa ciljem zaštite lisne mase (cime) krompira i daljeg razvoja krtola, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od sledećih fungicida :

-   Elbrus, Equation pro WG, Espada (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili

Profilux, Curzate M68 WG, Cymoclean 714 WP, Fuerza, Viloksan, Moximate 725 WP ili (cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha ili

- Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U cilju suzbijanja larvi navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Afinex, Asheta, Epik, Špic (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha (MBT 1-2) ili

-Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (MBT 2).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Vrbas
Zaštita krompira27.6.2022 9:18Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Na području delovanja RC Kikinda usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje i lokaliteta nalaze u fenofazi puno cvetanje do fenofaze vidljive prve bobice (BBCH 65-70).
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira registrovani su simptomi plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).
Padavine koje su registrovane za dane vikenda na pojedinim lokalitetima  kao i konstantno zalivanje u kojima se odvija proizvodnja krompira stvorile su povoljne uslove za razvoj pomenutih patogena u usevima krompira.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite u cilju očuvanja lisne mase i cime jednim od navedenih fungicida:
  • Acrobat MZ WG; Spinx MZ (dimetomorf+mankozeb) u količini 2-2,5kg/ha ili
  • Cymoclean 714 WP; Vokal; Viloksan; Fuerza; Curzate M68 (cimoksanil+mankozeb) u količini 2-3kg/ha ili
  • Espada; Elbrus; Equatiom pro WG (cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4kg/ha

Takođe, prilikom pregleda registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) pa je preporuka ukoliko se registruje prisustvo larvi te štetočine u usevu, primena nekog od insekticida na bazi acetamiprida (Tonus; Zlatospilan; Mospilan 20 SG; Kestrel; Wizzzaard) u količini 0,2-0,25kg/ha MBT je 1-2 ili insekticid Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha MBT je 2.

velika slika

velika slika

velika slika

Sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se u večernjim satima!

Region: Kikinda
Zaštita krompira27.6.2022 6:44Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od nadmorske visine i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi se nalaze u fazi intezivnog porasta cime (BBCH 33 – 59), dok se na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) nalaze u završnim fazama porasta cime (BBCH 65 – 69). 

Vizuelnim pregledom useva  uočavaju se simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) . Redovno zalivanje useva stvara povoljne uslove za infekcije i širenje ovog patogena kao i patogena crne pegavosti krompira (Alternaria solani) .

Na nižim nadmorskim visinama gde je krompir u odmaklijim fazama razvoja, preporuka je primena nekog od fungicida:

-Elbrus, Equation pro WG, Espada (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

-Profilux, Curzate M68 WG, Cymoclean 714 WP, Fuerza, Viloksan (cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha

-Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

Na višim nadmorskim visinama gde je još uvek intenzivan porast krompira preporuka je  primena nekog od fungicida  (s tim da se rotiraju aktivne materije u odnosu na prethodni tretman):

-Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

-Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2l/ha (registrovan i za plamenjaču i za crnu pegavost)

-Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

-Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha, 

-Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U cilju suzbijanja larvi navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Afinex, Asheta, Epik, Špic (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha (MBT 1-2) ili

-Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (MBT 2).

        Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima kada je temperatura vazduha  ispod 25°C.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(2)
Zaštita krompira 24.6.2022 13:51Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Regionalni centar: Vrašac
 
Fenofaza krompira: od faze cvetanja do vidljive prve bobice (BBCH 68-70).
 
Stanje u usevima krompira:
U usevu krompira prilikom vizuelnih pregleda se mogu uočiti simptomi plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Usled nedostatka padavina, usevi krompira se redovno zalivaju što stvara povoljne uslove za razvoj ovih patogena.
Za zaštitu cime krompira koji je namenjen za kasnu tj jesenju proizvodnju preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:
  • Equation pro WG, Espada, Elbrus (cimoksnil+fomaksadon) 0,4kg/ha ili
  • Curzate M 68, Fluerza, Profilux, Vokal, Cymoclean 714 WP (cimoksanil+mankozeb) 2-3kg/ha ili
  • Akrobat MZ WG, Sphinx MZ (dimetomorf+mankozeb) 2-2,5kg/ha
 
 
Ukoliko se pri obilasku parcela registruje prisustvo larvi i imaga krompirove zlatice preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje vodeči računa o prethodno primenjenoj aktivnoj materiji i alternaciji iste:
  • Alverde (metaflumizon) 0,2-0,25 l/ha - MBT 2
  • Mospilan 20 SG,Tonus, Volley 20 SP, Asheta, Wizzaard, Zlatospilan, Afinex, Kestrel (acetamiprid) 0,2-0,25kg/ha - MBT 1-2
Region: Vršac
Zaštita krompira24.6.2022 12:30Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi krompira se zavisno od sortimenta i rokova sadnje , lokaliteta i upotrebe sistema za navodnjavanje nalaze u fenofazi kraj cvetanja do vidljive prve bobice (BBCH 69-70).

 

Krompir_faza razvoja

 

Od poslednje preporuke za zaštitu krompira (13.6.) od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), u zavisnosti od lokaliteta, palo je do 13 l/m2 padavina. Pored realizovanih padavina, usevi krompira se konstatno zalivaju, ćime se stvaraju povoljni uslovi za razvoj navedenih patogena.

 

U cilju zaštite lisne mase (cime) i daljeg razvoja krtola krompira, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od sledećih fungicida :

·         Equation pro WG, Espada, Elbrus (a.m.cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4kg/ha ili,

·         Curzate M68, Profilux, Cymoclean 714 WP, Vokal, Viloksan, Fuerza (a.m.cimoksanil+mankozeb) u količini 2-3kg/ha ili,

·         Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m.dimetomorf+mankozeb) u količini 2-2,5kg/ha.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, registrovano je i prisustvo larvi i imaga krompirove zlatice  (Leptinotarsa decemlineata).

 

Imago krompirove zlatice

 

Preporuka za proizvađače  je da obiđu useve krompira i ukoliko registruju prisustvo larvi krompirove zlatice primene neki od sl. insekticida:  

·         Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Mospilan 20 SG, Afinex, Špic, Zlatospilan, Kestrel (a.m.acetamiprid) u količini  0,2-0,25 kg/ha  MBT 1-2 ili,

·         Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha. MBT 2

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(1)
Zaštita krompira21.6.2022 10:47Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na teritotiji RC Pančevo usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od kraj cvetanja do faza vidljive prve bobice (BBCH 69-BBCH 70).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma  plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

Najavljene padavine za četvrtak, kao i redovno zalivanje useva stvaraju povoljne uslove za infekcije i širenje ovog patogena kao i patogena crne pegavosti krompira (Alternaria solani) .

U cilju očuvanja cime krompira i omogućavanja daljeg razvoja biljaka i rasta krtola (naročito u usevima koji su u sistemu navodnjavanja), se preporučuje primena nekog od navedenog fungicida :

·       Equation pro WG, Espada, Elbrus (a.m. cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha ili

·       Cymoclean 714 WP, Vokal, Fuerza,  Profilux, Curzate M68 WG, , Fuerza, Viloksan (a.m. cimoksanil+mankozeb) u količini 2-3 kg/ha ili

·       Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf+mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo larvi i imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Preporuka proizvađačima je da obiđu useve krompira i ukoliko registruju prisustvo larvi krompirove zlatice primene neki od insekticida:  

  •  Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Mospilan 20 SG, Afinex, Špic, Zlatospilan, Kestrel (a.m.acetamiprid) u količini  0,2-0,25 kg/ha ili

·       Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Region: Pančevo
1 - 10 Next