Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.5.2018 ‎(1)
Zaštita krompira17.5.2018 11:37Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na teritoriji koju pokriva  RC Negotin, usevi krompira se nalaze u fenofazi šest listova na glavnoj stabiljci razvijeno (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo imaga i larvi različitih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu useve i ukoliko uoče larve ove štetočine izvrše tretman nekim od sledećih preparata:

Confidor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0, 2 – 0, 3 l / ha

Mospilan 20 SP (a.m. acetamiprid) 0, 2 – 0, 25 kg / ha

Actara 25 WG ( a.m. tiametoksam ) 60 – 70 g/ha

Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 50-60 ml/ha

krompirova zlatica

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Zaštita krompira16.5.2018 16:08Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Pregledom useva krompira na lokalitetima Bapsko polje i Mrsać, konstatovano je da se usevi, u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazama 11-25 BBCH skale (Prvi list na glavnoj stabljici razvijen (>4 cm) – Vidljivo 5 ili više izdanaka iz osnove (>5 cm)).

 

Pregledom je na pojedinim parcelama konstatovano masovno piljenje larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Indeksi napada imaga na preledanim parcelama iznose 2-3,5, jajnih legala 1,5-4 i larvi 3,5-12.

 

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju useve i ukoliko uoče larve krompirove zlatice obave zaštitu nekim od preparata:  

a.m. metaflumizon (Alverde) u dozi od 0,25 l/ha;

a.m. tiakloprid + deltametrin (Proteus 110 OD) u dozi od 0,75 l/ha;

a.m. tiakloprid (Calypso 480 SC) u dozi od 0,1 l/ha;

a.m. imidakloprid (Confidor 200 SL) u dozi od 0,3 l/ha.

 

U usevima koji su pred sklapanjem redova, u cilju preventivne zaštite od  prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans), preporučuje se primena sledećeg preparata pred naredne padavine:

a.m. propineb (Antracol 70-WP, Nijansa WG) u dozi 1,8 kg /ha

 

Leptinotarsa decemlineata - larve

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 15.5.2018 ‎(1)
Zaštita krompira 15.5.2018 14:19Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Sombor, krompir se nalazi  u fenofazi 4-9 listova razvijeno (14-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva na punktu Toplana registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u sledećim indeksima napada:

-imago 5,25

-larve 2,75

-jajnih legala 8,75

S obzirom da je u toku  piljenje larvi prve generacije ove štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo larvi, sprovedu tretman nekim od insekticida:

Alverde (a.m. metaflumizon) 0, 2 – 0, 25 l / ha

Mospilan 20 SP (a.m. acetamiprid) 0, 2 – 0, 25 kg / ha

Calypso 480 SC (a.m. tiakloprid) 0, 1 l / ha

Confidor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0, 2 – 0, 3 l / ha

imago krompirove zlatice

jaja i larve

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 11.5.2018 ‎(1)
Zaštita krompira11.5.2018 17:09Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Niš, usevi krompira se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisutvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u indeksima napada:

- Imaga 5

- Larve 5,5

- Jajna legla 8,25.

 

velika slika              velika slika

U toku je piljenje larvi prve generacije krompirove zlatice. Hemijske mere zaštite sprovesti kada je dominantno  prisustvo mlađih larvenih stadijuma primenom nekog od registrovanih insekticida:

-          Proteus 110 OD (a.m. tiakloprid+deltametrin) 0,5 – 0,75 l/ha

-          Calypso 480 SC (a.m. tiakloprid) 0, 1 l / ha

-          Actara 25 WG (a.m. tiametoksam) 60 – 70 g/ha

-          Confidor 200 SL, Warrant 200 SL, Nuprid 200 SC (a.m. imidakloprid) 0,2 – 0,3 l/ha

-          Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP (a.m. acetampirid) 0,2 – 0,25 kg/ha

-          Alverde (a.m. metaflumizon) 0,2 -0,25 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 9.5.2018 ‎(3)
Zaštita krompira9.5.2018 21:38Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Leskovac, lokaliteti Donje stopanje, Leskovac, usevi krompira se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno ( BBCH 19 ).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisutvo krompirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata ):

-          Imaga  u indeksu napada od 4,5 do 7

-          Jajna legla u indeksu napada od 5,5 do 7,5

-          Larve u indeksu napada od 3,5 do 5

krompirova zlatica

velika slika

S obzirom da je počelo piljenje larvi prve generacije krompirove zlatice, proizvođačima se preporučuje pregled useva krompira na prisustvo ove štetočine.

Hemijske mere zaštite sprovesti kada je dominantno  prisustvo mlađih larvi primenom nekog od registrovanih insekticida:

Actara 25 WG ( a.m. tiametoksam ) 60 – 70 g/ha

Proteus 110 OD ( a.m. tiakloprid+deltametrin ) 0,5 – 0,75 l/ha

Confidor 200 SL, Warrant 200 SL, Nuprid 200 SC ( a.m. imidakloprid ) 0,2 – 0,3 l/ha

Alverde ( a.m. metaflumizon ) 0,2 -0,25 l/ha

Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP ( a.m. acetampirid ) 0,2 – 0,25 kg/ha

Region: Leskovac
Krompirova zlatica-Leptinotarsa decemlineata9.5.2018 15:37Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području RC Pirot, lokalitet Izvor-drum, u usevu krompira, sorta Liseta (BBCH skala – 19, 9 i više listova razvijeno), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo:

1.       Imaga krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata, u indeksu napada 7,75%

2.       Tek ispiljenih larvi u indeksu napada 1,75%

3.       Jaja  u indeksu napada 10,75%

 

Imago velika slika                          Jajna legla-velika slika

Nalazimo se na početku piljenja larvi prve generacije krompirove zlatice.  Preporučuje se redovan pregled useva krompira i kad se uoči dominantno prisustvo mlađih larvi, hemijske mere zaštite je moguće sprovesti nekim od registrovanih insekticida:

.  Alverde (a.m.metaflumizon), 0,2-0,25l/ha

.  Proteus 110 OD (a.m.tiakloprid+deltametrin), 0,5-0,75l/ha

.  Kohinor, Nuprid (a.m.imidakloprid), 0,2-0,3l/ha

.  Actara 25 WG (a.m.tiametoksam), 60-70g/ha

Region: Pirot
Zaštita krompira9.5.2018 13:58Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Kruševac,usevi krompira se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 19 – devet i više listova razvijeno).

    

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u  indeksima napada:

Jajna legla: 12,5

Larve: 9

Imaga: 5

 U toku je piljenje larvi krompirove zlatice.

U cilju zaštite lisne mase I suzbijanja larvi preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida :

Actara 25 WG (a.m. tiametoksan) 60 – 70 g / ha

Alverde (a.m. metaflumizon) 0, 2 – 0, 25 l / ha

Calypso 480 SC (a.m. tiakloprid) 0, 1 l / ha

Confidor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0, 2 – 0, 3 l / ha

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 8.5.2018 ‎(2)
Tretman u krompiru8.5.2018 15:23Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krompira se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 19 – devet i više listova razvijeno).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u sledećim indeksima napada:

  • Jajna legla: 11
  • Larve: 2
  • Imaga: 6, 5

U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine, te je preporuka proizvođačima da pregledaju svoje useve i kad uoče dominantno prisustvo mlađih larvi, tretman obave nekim od insekticida:

Actara 25 WG (a.m. tiametoksan) 60 – 70 g / ha

Alverde (a.m. metaflumizon) 0, 2 – 0, 25 l / ha

Mospilan 20 SP (a.m. acetamiprid) 0, 2 – 0, 25 kg / ha

Calypso 480 SC (a.m. tiakloprid) 0, 1 l / ha

Confidor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0, 2 – 0, 3 l / ha

Ukoliko se radi o proizvodnji mladog krompira, voditi računa o karenci preparata.

  

Faza razvoja                          Larve krompirove zlatice

Region: Zrenjanin
Zaštita krompira8.5.2018 14:29Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira nalaze se u fenofazi devet i više listova razvijeno do fenofaze razvoja izdanaka ( BBCH 19-22 ).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa  decemlineata) sa indeksima napada :
  • imago - 5
  • jajna legla - 7
  • larve - 8,5

piljenje larava

U toku je piljenje larvi krompirove zlatice.

U cilju zaštite lisne mase I suzbijanja larvi preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida :

  • Confidor 200 SL ( a.m. imidakloprid ) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Mospilan 20 SP ( a.m. acetamiprid ) 0,2 - 0,25 kg/ha ili
  • Calypso 480 SC ( a.m. tiakloprid ) 0,1 l/ha ili
  • Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) 50-60 ml/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(1)
Krompirova zlatica4.5.2018 9:01Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na lokalitetu u Zmajevu, u usevu krompira, sorta Desire (BBCH skala – 19, 9 i više listova razvijeno), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo:

1.       Imaga krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata, u indeksu napada 8,75

2.       Tek ispiljenih larvi u indeksu napada 2,5

3.       Jaja  u indeksu napada 22,5

Nalazimo se na početku piljenja larvi prve generacije krompirove zlatice.  Preporučuje se redovan pregled useva krompira i kad se uoči dominantno prisustvo mlađih larvi, hemijske mere zaštite je moguće sprovesti nekim od registrovanih insekticida:

.  Alverde (a.m.metaflumizon), 0,2-0,25l/ha

.  Proteus 110 OD (a.m.tiakloprid+deltametrin), 0,5-0,75l/ha

.  Kohinor, Nuprid (a.m.imidakloprid), 0,2-0,3l/ha

.  Actara 25 WG (a.m.tiametoksam), 60-70g/ha

Kod proizvodnje mladog krompira voditi računa o karenci preparata.

Položena jajna legla i početak piljenja larvi

Region: Vrbas
1 - 10 Next