Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2018 ‎(1)
Zaštita krompira17.7.2018 8:49Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Kruševac  usevi krompira se nalaze u fazi razvoja ploda BBCH – 79.

  

 Na pojedinim parcelama  poslednjih dana zabeležene su obilne padavine koje su doprinele širenju gljivičnih  infekcija. Vizuelnim pregledom registruju se simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Najava padavina u narednim danima, velika vlažnost vazduha, pogoduje razvoju i daljem širenju pomenutih patogena, što može dovesti do naglog propadanja cime. U cilju zaštite krompira, preporučuje se primena preparata:

Revus top 500 SC (a.m.mandipropamid+difenokonazol)  0,4-0,6 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(1)
Zaštita  krompira16.7.2018 17:27Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi krompira na području Zablaća, Baluge, Mrčajevaca se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od sortimenta i vremena setve. U toku je vađenje ranih i industrijskih sorata krompira, dok se pozne sorte nalaze u fazi razvoja ploda BBCH – 79.

-       Na ovim lokalitetima poslednjih dana zabeležene su obilne padavine koje su doprinele širenju gljivičnih  infekcija. Vizuelnim pregledom registruju se simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira ( Alternaria solani).

 

-       U usevima se uočava prisustvo jaja sovica kao i veoma visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella) na feromonskim klopkama. U toku je preklapanje leta leptira II i III generacije ove štetočine.

Najava padavina u narednim danima, pogoduje razvoju i daljem širenju pomenutih patogena, što može dovesti do naglog propadanja cime. U cilju zaštite krtola od infekcija što pre izvršiti hemijsku zaštitu nekim od navedenih preparata:

-        a.m.( propamokarb-hidrohlorid + fluazinam)- Kardinal plus (2 l/ha) - karenca 7 dana

ili

-        a.m.(mandipropamid+difenokonazol)- Revus top 500 SC (0,4-0,6 l/ha) - karenca 7 dana

U cilju redukovanja brojnosti pomenutih štetočina preporučuje se primena insekticida:

-        a.m.(hlorpirifos + cipermetrin) – Nurelle-D, Despot - karenca 21 dan

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Posebnu pažnju posvetiti  svim preventivnim merama zaštite od krompirovog moljca (Phtorimaea operculella):

 

-         U usevima gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi i čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečilo uletanje imaga.

-         Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, tremovima već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 14.7.2018 ‎(1)
Zaštita krompira 14.7.2018 18:46Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Na području RC Užice usevi krompira su u fazi razvoja bobica, 90% bobica prve cvasti dostigle krajnju veličinu (BBCH 79-81).
Usevi krompira su sklopili redove, pri čemu je međuredno provetravanje otežano i duže je zadržavanje vode na listovima. Vizuelnim pregledima su registrovani simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani), kao i plamenjače krompira (Phytophtora infestans). Na pojedinim lokaliteta u kratkom periodu je palo preko 50l kiše po m2, a na pojedinim mestima, na nižim terenima, zbog zasićenosti zemljišta vlagom usevi krompira su vodi.
Zbog nastalih okolnosti i uslova koji pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti, proizvođačima se preporučuje da obave tretman nekim od sledećih fungicida:
Fuzija (a.m. propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil) u dozi od 2,5 l/ha
ili
Kardinal plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) 2 l/ha.
Kontaktne komponente kod ovih fungicida su prilično perzistentne u uslovima čestih i obilnih kišnih padavina.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 13.7.2018 ‎(1)
Zaštita krompira13.7.2018 11:46Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, sorte dužeg vegetacionog perioda se nalaze u fazi 90% bobica u prvoj cvasti dostiglo krajnju veličinu (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans ).

Trenutni  vremenski uslovi i dalje pogoduju  razvoju i daljem širenju pomenutog patogena kao i crne pegavosti krompira (Alternaria solani. U cilju zaštite od pomenutih prouzrokovača bolesti  preporučuje se primena fungicida:

Revus top 500 SC (a.m. mandipropamid+difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha

U cilju sprečavanja oštećenja koje može prouzrokovati krompirov moljac (Phthorimaea operculella) preporučuju se preventivne mere zaštite i to: održavanje kompaktnosti bankova i sprečavanje stvaranja pukotina.

plamenjača krompira Phytophthora infestans

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 12.7.2018 ‎(1)
Tretman u krompiru12.7.2018 17:20Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krompira se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 70 )

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infenstans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

S obirom na povoljne meteorološke uslove za pojavu i širenje ovih patogena koje beležimo u proteklom periodu, kao i najavu nestabilnog vremena sa padavinama, preporuka proizvođačima je fungicidni tretman nekim od registrovanih fungicida:

Infinito  SC (a.m.propamokarb hidroksid +fluopikolid)  1,2-1,6 l/ha (karenca 7 dana)

Fuzija SC (a.m.propamokarb hidrohlorid+ hlorotalonil) 2,5 l/ha (karenca 21 dan)

Kardinal plus (a.m.propamokarb hidrohlorid+fluazinam) 2 l /ha (karenca 7 dana)

plamenjača krompira

konidije sa konidioforama

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Zaštita krompira10.7.2018 17:36Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi krompira nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od sortimenta i vremena sadnje, od faze razvoja ploda do faze sazrevanje ploda (BBCH 79-81), dok je na parcelama sa ranim sortama u toku vađenje krompira.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans ).

simptom P. infestans

velika slika

S obzirom da uslovi u kojima se odvija proizvodnja krompira pogoduju  razvoju ovog patogena, kao i patogena prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani), preporučuje se tretman nekim od sledećih fungicida:

(a.m. propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil) Fuzija 2,5 l/ha ili

(a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) Kardinal plus 2 l/ha

Na feromonskim klopkama se i dalje registruju visoke brojnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krompira, preporučuje se vađenje i skladištenje u što krećem roku. Krtole krompira ne ostavljati na parcelama ili tremovima, kako bi se sprečilo da ženke polože jaja na njih,već ih što pre unositi u skladišta sa regulisanom temperaturom (ispod 10°C), koja su obezbeđena gustim mrežicama na svim otvorima.

U usevima koji su u ranijim fazama razvoja, nastaviti sa održavanjem kompanktnosti bankova, sprečiti stvaranje pukotina, time i mogućnost da moljac dospe do krtola i položi jaja.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 9.7.2018 ‎(1)
Zaštita krompira9.7.2018 14:36Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi krompira se nalaze u fazi 90% bobica prve cvasti dostigle krajnju veličinu do faze bobice prve cvasti još zelene (BBCH 79-81).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja krompira veoma su povoljni za razvoj i dalje širenje navedenih patogena.

U cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Fuzija (propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil) 2,5 l/ha ili

·        Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) 2 l/ha

Na feromonskim klopkama (lokalitet Gložan)  u proteklih nedelju dana, svakodnevno se registruju ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).  Još jednom podsećamo proizvođače krompira da je veoma važno sprovoditi sve preventivne mere kontrole za ovog štetnog organizma, a pre svega održavanje kompaktnosti bankova i sprečavanje stvaranja pukotina na njima.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(1)
Zaštita krompira6.7.2018 13:37Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira se nalaze u fenofazi vidljive prve bobice (BBCH 69-70).
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i  simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani).
U proteklom periodu vremenske prilike su pogodovale razvoju i širenju navedenih patogena.
 
 
U cilju zaštite useva krompira preporučuje se primena fungicida :
  • Equation Pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon ) u količini 0,4 kg/ha
 
Vizuelnim pregledima registruju se i larve krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), pa se proizvođačima preporučuje pregled useva.
Ukoliko se registruje  prisustvo larvi ove štetočine preporučuje se primena insekticida :
 
Actara 25 WG (a.m.tiametoksam) u količini 60-70 g/ha.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 5.7.2018 ‎(4)
Zaštita krompira5.7.2018 17:49Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš, usevi krompira se nalaze u fenofazi vidljive prve bobice do faze bobice prve cvasti još zelene (BBCH 70-81).

Nastabline vremenske prilike sa padavinama, povećana vlažnost vazduha i povoljne temperature pogoduju razvoju i širenju plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

plamenjača krompira (velika slika)

U cilju zaštite useva od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

-          Equation Pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha.

Vizuelnim pregledom registruje se prisustvo larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

larve krompirove zlatice (velika slika)

Preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine i ukoliko se utvrdi prisustvo larvi preporučuje se primena insekticida:

-          Actara 25 WG (a.m. tiametoksam) 60-70 g/ha.

Preporučuju se i preventivne mere kontrole  za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), koje uključuju održavanje kompaktnosti bankova i sprečavanje stvaranja pukotina na njima.

 

Region: Niš
Zaštita krompira5.7.2018 15:44Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji RC Pančevo usevi krompira se nalaze se u fenofazi vidljive prve bobice, BBCH 65-70.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (Phytophthora infestans) i simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Automatske meteorološke stanice postavljene u usevima krompira beleže povoljne  uslove za dalje širenje i razvoj ovih patogena.

U cilju zaštite preporučuje se primena fungicida:

a.m.cimoksanil+famoksadon - Equation Pro WG, 0,4 kg/ha

Takođe se u usevu registruju larve krompirove zlatice (Leptianotarsa decemlineata), koje prave štete hraneći se listovima krompira.

 

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

  a.m. tiametoksam -Actara 25 WG,   60-70 g/ha

      NAPOMENA

Na feromonskim klopkama se registruju  povećane brojnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Preporučuje se proizvođačima da održavaju formirane bankove i uključe navodnjavanje kako bi se  sprečilo otvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja.

Region: Pančevo
1 - 10 Next