Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.6.2017 ‎(1)
Zaštita krompira 20.6.2017 22:15Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Usev krompira na lokalitetu Sevojno (Užice) se nalazi u fazi formiranih cvetnih pupoljka i početka cvetanja, (faza 55 do 61 po BBCH skali).

Faza razvoja krompira

Pregledom listova su ustanovljeni prvi simptomi plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani).

Crna pegavost krompira

Prema podacima sa meteoroloških stanica maksimalne dnevne temperature su od 20 do 30 stepeni, a noćne temperature su od 10 do 14 oC. Ova faza porasta prethodi sklapanju redova kada je  provetrenost međurednog prostora smanjena a zadržavanje rose na listu produženo.

Proizvođačima krompira se preporučuje zaštita useva krompira nekim od sledećih fungicida koji uporedo deluju na oba parazita: Ridomil gold MZ68-WG ili Alijansa (mankozeb+metalaksil) u dozi 2,5 kg/ha ili Acrobat (mankozeb + dimetomorf) 2,5 kg/ha.

Pregledom listova ustnovljene su sve razvojne forme krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), jaja, larve drugog i trećeg stadijuma i imaga.

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), larve L2  

Za zaštitu u ovoj fazi razvoja zlatice preporučuje se primena insekticida kao što su: Calypso 480 SC (a.m. tiacloprid) 100 ml/ha ili Alverde  (a.m. metaflumizon) 250 ml/ha.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 14.6.2017 ‎(1)
Zaštita  krompira14.6.2017 12:12Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Usevi krompira na području RC Čačak  nalaze se u fazi po BBCH skali 60 do 69 (cvetanje do kraj cvetanja).

Na velikom broju parcela krompira, na lokalitetima Zablaće, Baluga, Atenica, registruju se simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Sl.1 Simptomi infekcije plamenjačom krompira

Preporuka proizvođačima

-      Padavine najavljene u narednim danima dovešće do daljeg širenja  infekcije. Na navedenim lokalitetima, plamenjača krompira  ozbiljno preti da uništi  parcele pod krompirom. Proizvodnja krompira je dominantna za ovu regiju, zato se proizvođačima preporučuje da u naredna dva dana obavezno zaštite svoje useve preparatima koji imaju sistemično dejstvo.

 

- a.m.propamokarb-hidrohlorid + fenamidon – Consento (1,67-2 l/ha) ili

- a.m.propamokarb-hidrohlorid + fluazinam  - Kardinal plus (2 l/ha)

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 12.6.2017 ‎(1)
Tretman u krompiru12.6.2017 17:19Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Zrenjanin (lokalitet Lukino selo), usevi krompira se nalaze u fazi od prve cvasti na glavnom izdanku (BBCH 51) do punog cvetanja (BBCH 65).

faza krompira

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (prouzrokovač Phytophthora infenstans) i simptome crne pegavosti krompira (prouzrokovač Alternaria solani).

U proteklom periodu, uslovi za ostvarenje infekcija bili su veoma povoljni, a s obzirom na najavljeno nestabilno vreme, uslovi i dalje pogoduju za  širenje i razvoj patogena.

Preporuka proizvođačima je primena fungicida:

Consento (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fenamidon) 1,7 do 2 l/ha

Equation Pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon)  0, 4 kg / ha

Acrobat MZ WG (a.m. mankozeb + dimetomorf ) 2 do 2, 5 kg / ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.6.2017 ‎(3)
Zaštita krompira9.6.2017 18:26Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Vizuelnim pregledom useva krompira (sorta Desire, fenofaza po BBCH skali 69), registrovani su simptomi prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani). S obzirom da su povoljni vremenski uslovi za širenje infekcija od oba patogena, preporučuje se tretman nekim od registrovanih fungicida:

Sphinx MZ (a.m. mankozeb+dimetomorf), 2-2,5kg/ha ili

Equation Pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha.

 

simptomi na listu Alternaria solani

Region: Vrbas
Zaštita krompira9.6.2017 14:29Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na područiju delovanja RC Sremska Mitrovica,usevi krompira se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phythophtora infestans).

Uslovi za dalji razvoj i širenje patogena su veoma povoljni, pa se proizvođačima preporučuje hemijski tretman nekim od fungicida:

Acrobat MZ-WG (a.m. mankozeb + dimetomorf) 2 – 2,5 kg/ha

Equation PRO-WG (a.m. cimoksanil +  famoksadon) 0,4 kg/ha

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita krompira9.6.2017 14:21Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira nalaze se u fenofazi od potpunog zatvaranja redova do prvi otvoreni cvetovi (BBCH 39 - 55).
 
faza razvoja
 
U vizuelnim pregledima useva krompira registrovani su simptomi  plamenjače krompira (Phytophtora infestans) kao i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).
 
  
 
plamenjača krompira       
 
Kako bi se sprečio dalji razvoj oba patogena, preporučuje se hemijski tretman nekim od sledećih fungicida:
 
  • Equation pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon) 0,4 kg/ha ili
  • Acrobat MZ - WG (a.m. mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 8.6.2017 ‎(2)
Zaštita krompira8.6.2017 12:50Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Usevi krompira na području delovanja RC Leskovac nalaze se u fazi od punog cvetanja do faze vidljive prve bobice ( BBCH 65 – 70 ).

Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans). Uslovi su povoljni za dalje širanje i razvoj bolesti, pa se proizvođačima preporučuje hemijski tretman nekim od navedenih preparata:

Acrobat MZ WG ( a.m. mankozeb+dimetomorf ) 2,5 kg / ha

Equation Pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Navedeni preparati deluju i protiv prouzrokovača crne pegavosti  krompira (Alternaria solani).

plamenjača krompira

plamenjača krompira

Region: Leskovac
Zaštita krompira8.6.2017 11:08Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Pančevo usevi krompira nalaze se u fenofazi (BBCH 65-70).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (Phytophthora infestans). Uslovi su veoma povoljni za dalje širenje I razvoj patogena.

Slika 1: Simptomi plamenjače na listu (Phytophthora infestans)

Takođe, uočeno je I prisustvo simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani) na donjim, starijim listovima.

Slika 2: Simptomi crne pegavosti na listu (Alternaria solani)

U usevima krompira preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Acrobat MZ-WG (a.m. mankozeb+dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) 1,67-2 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Zaštita krompira7.6.2017 14:25Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Usevi krompira na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi od 30% biljaka zatvaraju redove  do faze  cvetanja ( BBCH 33-65).

Vizuelnim pregledima registrovani su simptomi plamenjače krompira (prourokovač Phytophthora infestans).

 

 

Faza razvoja BBCH 65      Simptom na listu

 

Preporuka za proizvođače: Uslovi za razvoj i širenje plamenjače su izuzetno povoljni. Neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite useva krompira nekim od sledećih fungicida:

  • Equation Pro WG  (a.m. cimoksanil+famoksadon) 400 g/ha ili
  • Acrobat MZ WG (a.m. mankozeb+dimetomorf) 2,5 kg/ha.
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 6.6.2017 ‎(2)
Zastita krompira6.6.2017 13:39Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Senta, vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je da se krompir nalazi u fenofazi od početka zatvaranja redova do faze cvetanja (31-55 BBCH).

U prethodnom periodu zabeleženi su povoljni uslovi za ostvarenjee infekcija prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans). U vizuelnim pregledima parcela pod krompirom registrovani su simptomi plamenjače.

simptom na listu

Preporuka proizvođačima je da izvrše hemijski tretman nekim od sledećih preparata:

Equation Pro WG (cimoksanil+famoksadon) 400 g/ha ili

Acrobat MZ WG (mankozeb+dimetomorf) 2,5 kg/ha.

 

U usevima krompira  registruje se  prisustvo odraslih jedinki, jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje larvi krompirove zlatice preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

Calypso 480-SC (tiakloprid) 0.1 l/ha    ili  Alverde(metaflumizon) 0.25 l/ha.

Region: Senta
Zaštita krompira6.6.2017 9:29Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi krompira nalaze se u fazi od punog cvetanja do faze vidljive prve bobice (BBCH 65-70).

Vizuelnim pregledom useva krompira, na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans). Takođe, registrovano je i prisustvo crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

 
 

Uslovi su veoma povoljni za dalji razvoj i širenje bolesti.  Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od fungicida:

Acrobat MZ-WG (mankozeb+dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.6.2017 ‎(1)
Zaštita  krompira4.6.2017 17:18Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Usevi krompira na području RC Čačak  nalaze se u fazi po BBCH skali od 40- početak formiranja krtola, do 51- početak cvetanja.

-        Nestabilno vreme sa čestim vlaženjem lista u proteklom periodu stvorili su uslove za infekciju i razvoj plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira ( Alternaria solani). Pregledom useva uočeni su simptomi  oba patogena. U usevima se uočavaju žarišta  u kojima se simptomi registruju na lišću i vrhovima stabljike.

-        Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga krompriove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u indesku napada 5, prisustvo jajnih legala u indeku 5, kao i prisustvo larvi u indeksu 10.

 

Sl.1 Simptomi plamenjače krompira

Preporuka proizvođačima:

-       U narednom periodu očekuju se i dalje povoljni uslovi za  širenju infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače i crne pegavosti krompira. Zaštititi useve  fungicidima koji imaju i kontaktnu i sistemičnu komponentu kao što su:

 

- a.m.(mankozeb + dimetomorf) – Acrobat MZ WG(2,5 kg/ha)

 

ili

 

- a.m.(famoksadon+cimoksanil) - Equation Pro WG (400g/ha)

   -  Za suzbijanje krompirove zlatice primeniti:

- a.m. tiakloprid - Calypso 480-SC (0.1 l/ha )

ili

- a.m. metaflumizon – Alverde ( 0.25 l/ha) .

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 1.6.2017 ‎(1)
Zaštita krompira1.6.2017 17:36Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je da se krompir nalazi u fenofazi po BBCH skali 31-51 (početak zatvaranja redova do početak cvetanja).

fenofaza krompira

U prethodnom periodu zabeleženi su povoljni uslovi za ostvarenje infekcija gljivom koja prouzrokuje plamenjaču krompira (Phytophthora infestans). Preporuka proizvođačima je da izvrše tretman preparatom:

Ridomil Gold MZ 68 WG (a.m. mankozeb+metalaskil-M) 2,5 kg/ha.

U usevima krompira  registruje se  prisustvo odraslih jedinki, jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje larvi mlađih larvenih stadijuma  preporučuju se insekticidi:

Calypso 480-SC (a.m. tiakloprid) 0.1 l/ha    ili

Alverde( a.m. metaflumizon) 0.25 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Zaštita krompira31.5.2017 14:31Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Međulužje, vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je da se krompir nalazi u fenofazi po BBCH skali 31-51 (početak zatvaranja redova do početak cvetanja).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga krompriove zlatice - Leptinotarsa decemlineata u indesku napada 5, prisustvo jajnih legala u indeku 7,5, kao i prisustvo larvi u indeksu 8,5. Preporuka proizvođačima je tretman nekim od sledećih preparata:

  • a.m. tiakloprid (Calypso 480-SC) 0.1 l/ha ili
  • a.m. metaflumizon (Alverde) 0.25 l/ha.

    

 

Sl 1 fenofaza krompira                            Sl 2 Jajna legla zlatice

 

   

 

Sl 3 Larve krompirvoe zlatice                   Sl 4 Imago krompirvoe zlatice

 

U prethodnom periodu zabeleženi su povoljni uslovi za ostvarenje infekcija gljivom Phytophthora infestans –prouzrokovač plamenjače krompira. Preporuka proizvođačima je tretman preparatima na bazi a.m. mankozeb+metalaskil-M (Ridomil Gold MZ 68 WG) u količini od 2,5 kg/ha.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 30.5.2017 ‎(1)
Zaštita krompira30.5.2017 16:10Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

RC Subotica-krompir

Usevi krompira se nalaze u fazi cvetanja/ formiranja krtola, a usevi mladog krompira su pred vađenjem ili je toku vađenje u zavisnosti od tehnologije gajenja.

Na lokalitetima gde su zabeležene padavine u proteklom periodu, registrovani su veoma povoljni uslovi za infekciju i razvoj prouzrokovača plamenjače krompira -Phytophthora infestans.

Preporuka je tretman sa fungicidima na bazi:

mankozeb+metalaksil-M  Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa  2,5 kg/ha

U usevima krompira takođe se registruje prisustvo odraslih jedinki, jaja i larvi krompirove zlatice -Leptinotarsa decemlineata. Za suzbijanje larvi –mlađih uzrasta  se preporučuju insekticidi na bazi:

tiakloprid Calypso 480-SC 0,1 l/ha;

metaflumizon  Alverde 0,25 l/ha .

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 29.5.2017 ‎(3)
Zaštita krompira 29.5.2017 20:56Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području deovanja RC Sombor, krompir se nalazi u fenofazi od početka zatvaranja redova- do početka cvetanja ( BBCH 31 -51 ).

U proteklom periodu , koji je bio sa čestim padavinama , visokom relativnom vlažnošću vazduha i povoljnim temperaturama, ostvarili su se povoljni uslovi za infekciju gljivom Phytophthora infestans (prouz. plamenječa krompira).

Poljoprivrednim proizvođaačima se preporučuje preventivni tretmana nekim od fungicida Ridomil gold MZ 68-WG, Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

 

Prilikom pregleda useva krompira na punktovima Lalić i Toplana registrovali smo prisustvo

-imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)

-jajnih legala

-larvi (dominiraju L1-L2 stadijumi)

Proizvođačima se preporučuje tretman nekim od navedenih insekticida

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid) 0,1 l/ha  ili

Alverde (a.m.metaflumizon) 0,25 l/ha

Region: Sombor
Zaštita krompira29.5.2017 17:08Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi krompira nalaze se u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze puno cvetanje 50% cvetova prve cvasti otvoreno (BBCH 19-65).

Registrovane padavine 23.5. i 24.5. stvorile se povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive plamenjače krompira (Phytophthora infestans). Period inkubacije ovog patogena traje 4 do 7 dana u zavisnosti od temperature.

Proizvodjačima kropmira preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa (mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Region: Novi Sad
Zaštita krompira29.5.2017 2:29Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Niš, usevi krompira se nalaze u fenofazi BBCH 33 (30% biljaka zatvaraju redove) do BBCH 39 (potpuno zatvaranje redova).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo  larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), jaja i odraslih jedinki. U cilju suzbijanja larvi ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

-          Calypso 480-SC (tiakloprid) 0,1 l/ha ili

-          Alverde (metaflumizon) 0,25 l/ha.

U proteklom periodu, česte padavine i povoljne temperature stvorile su uslove za ostvarivanje i razvoj infekcije prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

U cilju zaštite useva krompira  preporučuje se primena fungicida:

-    Ridomil gold MZ 68-WG ili  Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 28.5.2017 ‎(1)
Zaštita krompira28.5.2017 23:30Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Pirot usevi krompira zavisno od sorte i vremena sadnje nalaze se u fazi od početka zatvaranja redova, 10% biljaka se dodiruje između redova, do početka cvetanja, vidljivi prvi pojedinačni pupoljci (1-2 mm) prve cvasti na glavnom izdanku,( BBCH 31 -51 ).

Dugotrajni period vlaženja lista tokom prošle nedelje zaključno sa današnjim danom i sa visokom relativnom vlažnošću vazduha i optimalnim temperaturama, stvorili su uslove za infekciju i razvoj plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (prouzrokovač Alternaria solani).

Pregledom različitih sorata krompira registrovani su simptomi gore pomenutih patogena.

Pošto se u narednom periodu očekuju i dalje uslovi koje će doprineti širenju infekcije, proizvođačima se preporučuje pregled useva i fungicidni tretman:

Ridomil gold MZ 68 WG (mankozeb+metalaksil) ili Alijansa (mankozeb+metalaksil) u dozi od 2,5 kg/ha

Pored simptoma oboljenja krompira, registrovana je i prisustvo položenih jaja krompirove zlatice  - Leptinotarsa decemlineata.

Slika 3. Jaja krompirove zlatice

Za sada se ne preporučuje upotreba insekticida za suzbijanje larvi krompirove zlatice.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 26.5.2017 ‎(4)
Zaštita krompira26.5.2017 19:56Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Leskovac usevi krompira zavisno od sorte i vremena sadnje nalaze se u fazi od početka zatvaranja redova, 10% biljaka se dodiruje između redova, do početka cvetanja, vidljivi prvi pojedinačni pupoljci (1-2 mm) prve cvasti na glavnom izdanku,( BBCH 31 -51 ).

Česte padavine tokom ove nedelje i povoljne temperature stvaraju povoljne uslove za infekciju i razvoj prouzokovača plamenjače krompira ( Phytophthora infestans ).

U cilju zaštite useva krompira  preporučuje se primena fungicida:

Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa  ( a.m. mankozeb + metalaksil-M ) 2,5 kg/ha

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo larvi krompirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata ), odraslih jedinki i jaja.

Za suzbijanje larvi krompirove zlatice preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

Alverde ( a.m. metaflumizon ) 0,25 l/ha

Calypso 480 SC ( a. m. tialkoprid ) 0,1 l/ha

larva krompirove zlatice

larva krompirove zlatice

Region: Leskovac
Tretman u krompiru26.5.2017 17:19Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Zrenjanin krompir se nalazi u fazama od BBCH 39(potpuno zatvaranje redova:oko 90% redova zatvoreno)do vidljivi prvi pojedinačni pupoljci (1-2 mm) prve cvasti na glavnom izdanku (BBCH 51). Dugotrajni periodi vlaženja lista sa visokom relativnom vlažnosti vazduha i optimalnim temperaturama, u proteklom periodu stvorili su uslove za infekciju i razvoj prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).U toku je inkubacioni period ovog parazita te se proizvođačima krompira sada preporučuje preventivni tretman sledećim fungicidima:

Ridomil gold MZ 68-WG, Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

faza krompira

Pregledom krompira registrovano prisustvo jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u indexu napada 2, prisutne su larve različitih razvojnih stupnjeva L1 i L2 (dominira L2) u indexu napada 4.

U cilju zaštite useva primeniti registrovane insecticide:

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid) 0,1 l/ha

Alverde (a.m.metaflumizon) 0,25 l/ha

larve kromirove zlatice

U usevima mladog kromira, koji se trenutno vade,  ne sprovoditi mere zaštite.
Region: Zrenjanin
Zaštita krompira26.5.2017 14:48Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na teritoriji RC Pančevo usevi krompira se nalaze u različitim fenofazama, od deveti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 19) do vidljivi prvi pojedinačni pupoljci (1-2 mm) prve cvasti na glavnom izdanku (BBCH 51).

U poslednjih nedelju dana, česte padavine i povoljne temperature stvorile su uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida: 

Ridomil Gold MZ 68 WG(mankozeb+metalaksil-M) -2,5 kg/ha

Alijansa (mankozeb+metalaksil-M) - 2,5 kg/ha

Pregledom useva krompira registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Prisutne su odrasle jedinke, jaja na naličiju lista i larve različitih razvojnih stupnjeva.

Preporučuje se pregled krompira na prisustvo larvi krompirove zlatice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo mere zaštite sprovesti nekim od sledećih insekticida:

Calypso 480-SC (tiakloprid) 0,1 l/ha

Alverde (metaflumizon) 0,25 l/ha

Region: Pančevo
Zaštita krompira26.5.2017 9:37Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Usevi krompira na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi početka cvetanja (BBCH 51). Vizuelnim pregledima useva krompira utvrđeno je prisustvo larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).
Usled padavina u proteklih nekoliko dana registrovani su povoljni uslovi za infekcije i razvoj prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans). Pri prisutnim temperaturama proces inkubacije ovog patogena može trajati 4 do 7 dana.
Preporuka za proizvođače: zaštitu krompira od  prouzrokovača plamenjače krompira uraditi primenom nekog od sl. fungicida:
  • Ridomil gold MZ 68-WG, Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Suzbijanje larvi krompirove zlatice sprovesti sa:

  • Calypso 480-SC (a.m. tiakloprid) 0,1 l/ha ili,
  • Alverde (a.m. metaflumizon) 0,25 l/ha

U usevima za proizvodnju mladog krompira hemijske mere zaštite nisu dozvoljene.

 

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 25.5.2017 ‎(4)
Zaštita  krompira25.5.2017 17:32Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Usevi krompira na području RC Čačak  nalaze se u fazi od početka zatvaranja redova 31 BBCH do potpunog zatvaranja redova: oko 90% redova zatvoreno. Neujednačenost faza razvoja uslovili su nepovoljni vremenski uslovi u toku setve krompira, kao i mraz koji je oštetio useve ranije setve i usporio njihov razvoj.

-       Česte padavine i povoljni temperaturni uslovi  u poslednjih nedelju dana, stvorili su uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

-        U toku je početak polaganja jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

       Sl.2 Faza razvoja krompira

Preporuka proizvođačima

S obzirom da su u toku inkubacije plamenjače krompira, u naredna tri dana primeniti neki od navedenih preparata:

-        a.m.(mankozeb + cimoksanil) Curzate M WG u dozi 3 kg/ha

-        a.m.(mankozeb+ metalaksil-M) Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa  u dozi 2,5 kg/ha

Region: Čačak
Zaštita krompira25.5.2017 15:16Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)
Na lokalitetu u Zmajevu, vizuelnim pregledom zasada krompira, koji se nalazi u fenofazi po BBCH skali 51( vidljive prve cvasti), registrovane su larve krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata. Preporučuje se proizvodjačima krompira obilazak parcela i posle uočavanja prisustva larvi krompirove zlatice, da urade tretman registrovanim insekticidima.
 
S obzirom na povoljne meteorološke uslove za pojavu i širenje plamenjače krompira, Phytophtora infenstans, potrebno je preventivno zaštiti zasade krompira registrovanim fungicidima:
Elect 500 ili Dacoflo (a.m. hlorotalonil) 2,5-3 l/ha.
 
larve krompirove zlatice mlađeg uzrasta
Region: Vrbas
(More Items...)