Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(1)
Zaštita krompira12.7.2019 8:31Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Kruševac, srednje rane sorte krompira su u fazi vađenja, dok se kasne sorte  nalaze od faze cvetanja do faze razvoja ploda (BBCH 65-85).

U toku je let II generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U cilju zaštite krompira od ove štetočine predlaže se sledeće:

 Na parcelama na kojima je krompir u fazi vađenja

-vađenje krompira u što kraćem roku

-ne ostavljanje krtola krompira na parcelama

-čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta).

 Na parcelama kasnih sorti krompira

-održavanje bankova i navodnjavanje kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja

-očuvanje lisne mase i tretman u cilju sprečavanja širenja  plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) preparatom:

Kardinal plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) 2 l/ha - karenca 7 dana.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(2)
Zaštita krompira11.7.2019 8:40Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Negotin, usevi krompira se nalaze u fazi vađenja krtola (BBCH 99).

U cilju zaštite krtola od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) preporučuju se preventivne mere i to:

-          Iznošenje krtola sa parcela u što kraćem roku nakon vađenja i

-          Skladištenje u objektima sa regulisanom temperaturom (manja od 10°C)  koja su obezbeđena gustim mrežicama na svim otvorima.

Na parcelama gde se ne planira vađenje krompira preporučuje se održavanje bankova kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i polaganje jaja pomenute štetočine na krtolama. RC Negotin prati biologiju i razvoj krompirovog moljca i signaliziraće vreme za primenu insekticida.

žućenje listova

velika slika

Region: Negotin
Zaštita krompira11.7.2019 7:21Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na terenu RC Pančevo, vizuelnim pregledima krompira na lokacijama monitoringa  Pančevo, Opovo, Crepaja i Glogonj, registrujemo  da su ranostasne sorte krompira u fazi  vađenja, dok se kasnostasne sorte nalaze  u fazi sazrevanja (BBCH 81-85).

 

 

U poslednjih nekoliko dana se na feromonskim klopkama beleže povećani  ulovi imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). U toku je let II generacije ove štetočine. U cilju zaštite krompira od ove štetočine predlaže se sledeće:

 

Na parcelama na kojima je krompir u fazi vađenja

-vađenje krompira u što kraćem roku

-ne ostavljanje krtola krompira na parcelama

-čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta).

 

Na parcelama kasnih sorti krompira

-održavanje bankova i navodnjavanje kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja

-očuvanje lisne mase i tretman u cilju sprečavanja širenja  plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) preparatom Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) 2 l/ha - karenca 7 dana.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(1)
Zaštita krompira10.7.2019 10:15Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Kraljevo, usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od sortimenta i vremena sadnje, od faze razvoja ploda do faze sazrevanje ploda (BBCH 79-85).  Na pojedinim parcelama u toku je vađenje krompira.

 

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovani su simptomi prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

 

U cilju očuvanja lisne mase i daljeg razvoja krtola krompira, preporučuje se primena fungicida:

 

  • a.m. mandipropamid+difenokonazol (Revus top 500S) 0,4-0,6 l/ha.

 

Na postavljenim feromonskim klopkama u usevima krompira, registruju se ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku let II generacije ove štetočine.

 

U usevima je potrebno konstantno održavanje kompaktnosti formiranih bankova, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i time omogućilo polaganje jaja ove štetočine na krtole krompira.

 

Na parcelama na kojima je krompir u fazi vađenja, preporučuje se sklanjanje krtola sa parcela u što kraćem roku. Krtole čuvati u skladištima koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

 

Velika slika

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 9.7.2019 ‎(2)
Zaštita krompira9.7.2019 14:37Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja  RC Šabac,  na lokalitetu  Štitar,  gde se prati pojava krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), u toku je vađenje krompira.

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krompira preporučuje se:

·         vađenje i skladištenje u što krećem roku, ne ostavljati krtole na parceli

·          krtole čuvati u skladištima sa regulisanom temperaturom (ispod 10°C) koja su obezbeđena gustim mrežicama na svim otvorima.

Na parcelama u drugim lokalitetima gde se ne planira skoro vađenje krompira preporučuje se stalno održavanje bankova i navodnjavanje kako  bi se sprečilo stvaranje pukotina u zemljištu i prodor ženki moljca do krtola.

velika slika

Region: Šabac
Zaštita krompira9.7.2019 13:07Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš, usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od sortimenta i vremena sadnje, od faze razvoja ploda do faze sazrevanje ploda (BBCH 79-85).  Na pojedinim parcelama u toku je vađenje krompira.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovani su simptomi prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

velika slika

U cilju očuvanja lisne mase i daljeg razvoja krtola krompira, preporučuje se primena fungicida:

Revus top 500 S (a.m. mandipropamid+difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha.

Na postavljenim feromonskim klopkama u usevima krompira, registruju se ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). I dalje je u toku let II generacije ove štetočine.

U usevima je potrebno konstantno održavanje kompaktnosti formiranih bankova, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i time omogućilo polaganje jaja ove štetočine na krtole krompira.

Na parcelama na kojima je krompir u fazi vađenja, preporučuje se sklanjanje krtola sa parcela u što kraćem roku. Krtole čuvati u skladištima koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

RC Niš nastavlja monitoring krompirovog moljca i  signalizitaće pravo vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.7.2019 ‎(3)
Zaštita krompira8.7.2019 14:25Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Novi Sad srednje rane sorte krompira su u fazi vađenja, dok se kasne sorte nalaze od faze cvetanja do faze razvoja ploda (BBCH 65-85).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira na lokalitetima Gložan i Despotovo, beleže se ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). I dalje je u toku let II generacije ove štetočine.

Na parcelama na kojima je krompir u fazi vađenja, preporučuje se sklanjanje sa parcela u što kraćem roku. Krtole čuvati u skladištima koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Na parcelama kasnih sorti krompira neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja krompirovog moljca na krtole.

Od prethodne preporuke za zaštitu krompira od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), u zavisnosti od lokaliteta, palo je 19-36 l kiše.

S obzirom da više ne možemo računati na perzistentnost prethodno nanetih fungicida i da se u narednim danima najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti širenje i dalji razvoj pomenutih patogena, proizvođačima kasnih sorti krompira se preporučuje primena fungicida: Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) u količini 2 l/ha.

Region: Novi Sad
Hitne mere zaštite u usevima i zasadima8.7.2019 14:14SVI

Juče u poslepodnevnim časovima, područje RC Novi Sad zahvatilo je nevreme praćeno gradom, jakim vetrom i velikom količinom padavina. U zavinosti od lokaliteta, registruju se štete različitog intenziteta u usevima i zasadima.

Najveće štete registrovane su na području između Bačke Palanke i Novog Sada kao i na severnim obroncima Fruške gore. U usevima i zasadima gde su registrovane štete izazavane jučerašnjim vremenskim nepogodama preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kako bi se sprečio prodor patogena kroz rane koje su nastale mehaničkim oštećenjem.

U zasadima voća gde se berba neće vršiti naredne tri nedelje preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·         Antracol 70 WP, Nijansa WG (propineb) u količini 2 kg/ha ili

·          Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%

U zasadima vinove loze preporučuje se primena kombinacije fungicida:

·         Folpan 50 WP (folpet) u koncentraciji 0,2% +

·         Pyrus 400 SC (pirimetanil) u količini 2,5 l/ha

U usevima povrća preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra.

Preporučene mere zaštite je potrebno sprovesti što pre!

Takođe, kada su biljke izložene stresnim uslovima, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina.  

Region: Novi Sad
Zaštita krompira8.7.2019 10:46Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazi od razvoja krtola do lišće i cima suvi. Na parcelama sa ranim sortimentom je započelo vađenje krompira.

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira,  registruju se ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let leptira druge generacije ove štetočine. Trenutno se najveće brojnosti registruju u regionima Leskovac, Čačak i Šabac. 

Za uspešnu kontrolu ove štetočine, od ključnog značaja su preventivne mere borbe. Hemijske mere zaštite su korektivne mere i pre njih treba sprovesti sve raspoložive agrotehničke mere. U ovom momentu proizvođačima se preporučuje sledeće:  

·       U usevima gde je cima propala obavezno treba vaditi krtole. Nikako ne treba ostaviti takve useve i odložiti vađenje krompira za naredni period. Ne treba ostavljati krtole na parceli. Krtole treba čuvati u skladištima čiji su otvori obezbeđeni gustim mrežama uz kontrolisanu temperaturu (ispod 10˚C)

·       Na parcelama gde se kropmir neće  vaditi u skorije vreme treba nastaviti sa navodnjavanjem i održavanjem bankova, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prolazak ženki moljca do krtola

·       Praćenje portala Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja radi pravovremene primene hemijskih mera zaštite.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.7.2019 ‎(1)
Zaštita  krompira6.7.2019 15:57Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Usevi krompira se, na lokalitetima Zablaće, Baluga i Mrčajevci, nalaze u različitim fazama razvoja. U toku je vađenje  ranih sorti krompira, industrijske sorte ulaze u fazu žućenja lišća i padanja cime, (BBCH 92), dok se kasne sorte nalaze  u fazi sazrevanja (BBCH 81-85).

usevi ranih sorti krompira

usevi kasnih sorti krompira

Na feromonskim klopkama registruje se povećanje brojnosti imaga  krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). U toku je let druge generacije ove štetočine. Pregledom useva krompira uočili smo da su već dosta narušeni bankovi i da se krtole nalaze blizu površine zemlje. Najava visokih temperatura u narednim danima dovešće do pucanja zemljišta i otvoriće se prolaz ženkama moljca do krtola.

Proizvođačima se preporučuje da posebnu pažnju posvete  svim preventivnim merama zaštite od krompirovog moljca (Phtorimaea operculella)

-        U usevima gde je cima propala obavezno vaditi krtoke i čuvati ih u  skladištima  koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, uz kontrolisanu temperaturu (ispod 10°C)

-        Na parcelama gde se krompir neće skorije vaditi nastaviti sa navodnjavanjem i održavanjem bankova, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prolazak ženki do krtola.

 

Vizuelnim pregledom,  na pojedinim parcelama, uočeno je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infenstans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Na takvim parcelama, u uslovima intenzivnog navodnjavanja, može doći doći do daljeg razvoja bolesti, te se preporučuje hemijska zaštita nekim od fungicida:

 

-        a.m.( propamokarb-hidrohlorid + fluazinam)- Kardinal plus (2 l/ha) - karenca 7 dana

ili

-        a.m.(mandipropamid+difenokonazol)- Revus top 500 SC (0,4-0,6 l/ha) - karenca 7 dana.

Region: Čačak
1 - 10 Next