Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.9.2021 ‎(1)
Zaštita krompira7.9.2021 8:25Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Knjaževac usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, kao i vremena sadnje, nalaze u različitim fazama razvoja.

Na terenima koji se nalaze na većoj nadmorskoj visini  krompir se nalazi u fazi početka žućenja cime, dok se na nižim terenima  krompir nalazi u različitim fazama  sušenja nadzemnog dela biljke do faze vađenja krtola. Na našem regionu krompir je povađen sa oko 30% površina pod ovom kuIturom.

 

 
 

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Vitkovac i dalje se beleže ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je aktivnost četvrte generacije te štetočine.

U cilju sprečavanja nastanka šteta od krompirovog moljca, proizvođačima se preporučuje primena sledećih mera:

- U usevima gde je cima suva treba vaditi krtole i odmah ih skladištiti. Svi otvori na skladištu treba da budu zaštićeni insekatskim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki moljca i njihov dalji razvoj na krtolama u skladištu. Ukoliko je moguće treba regulisati temperaturu ispod praga razvoja moljca, odnosno ispod 10 °C.

- Na parcelama gde se krompir neće vaditi u narednom periodu, preporučuje navodnjavanje parcela radi održavanja bankova i kompaktnosti zemljišta kako se ne bi stvarale pukotine kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja. Takođe, na ovim parvcelama preporučuju se i  hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux ili Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Grom (lambda-cihalotrin) u mkoličini od 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Vađenju krtola treba pristupiti tek nakon isteka karence.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 6.9.2021 ‎(1)
Zaštita postrnog krompira6.9.2021 10:28Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na terenu RC Subotica, usevi krompira iz postrne setve (Bački Vinogradi) se nalaze u fazi puno cvetanje: 50 % cvetova prve cvasti otvoreno ( BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophtora infestans). Iako se padavine ne očekuju, najveći deo površina pod krompirom na našem području je na peskovitim zemljištima, pa se to kontinuirano navodnjavu, čime se stvaraju povoljni uslovi za razvoj i širenje navedenog patogena.

Sa ciljem zaštite krompira od plamenjače preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·       Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

·       Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,

·       Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

·        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,

·        Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka postrnog krompira registrovano je prisustvo larvi krompirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata ).

Sa ciljem zaštite lisne mase krompira od krompirove zlatice preporučuje se primena nekog od insekticida:

·        Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha ili

·        Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan (acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 31.8.2021 ‎(1)
Zaštita krompira31.8.2021 9:31Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Vrbas, na najvećem broju parcela krompir se nalazi u različitim fazama starenja odnosno sušenja nadzemnog dela biljke, gde predstoji vađenje krtola.

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, registruje se povećanje ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), kao posledica maksimuma leta četvrte generacije ove štetočine.  U odnosu na prošlu godinu registruju se veće brojnosti ulovljenih odraslih jedinki ove štetočine.

Feromonska klopka

U cilju sprečavanja nastanka šteta od krompirovog moljca, proizvođačima se preporučuje primena sledećih mera:

U usevima krompira gde je cima suva treba odmah vaditi krtole i neposredno po vađenju iste skladištiti. Ne treba ostavljati krtole na parceli nakon vađenja. Osim kontrolisane temperature u skladištima, treba sve otvore zaštititi insekatskim mrežama, kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki moljca i njegov dalji razvoj na krtolama u skladištu.

Na parcelama gde se cima krompira  još uvek nije osušila i gde se krompir neće vaditi u narednom periodu preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata koji ima kratku karencu:

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.8.2021 ‎(2)
Zaštita krompira27.8.2021 13:35Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, kao i od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja.

Na terenima koji se nalaze na većoj nadmorskoj visini (Potkomlje, Borčane i dr.) krompir se nalazi u fazi početka žućenja cime, dok se na nižim terenima (Grabovac, Leposavić, Zubin Potok i dr.) krompir nalazi u fazi vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Grabovac i dalje se beleže ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je aktivnost četvrte generacije.

Proizvođačima krompira se preporučuje da u cilju zaštite krompira od ove štetočine sprovedu sledeće mere:

-          Na parcelama gde je cima suva proizvođačima se preporučuje brzo vađenje i skladištenje. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već u što kraćem vremenskom roku uneti u skladišta koja trebaju biti dobro obezbeđena gustim mrežama na svim ovorima kako ne bi došlo do ulaska moljca unutar skladišnog prostora. U skladištu temperature treba da budu ispod 10°C;

-          Na parcelama gde se krompir neće vaditi u narednom periodu preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida sa karencom od 7 dana:

 

Decis 2,5 EC, Polux ili Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,3 – 0,5 l/ha.

Vađenju krtola treba pristupiti tek nakon isteka karence.

Region: Kosovska Mitrovica
Zaštita krompira27.8.2021 11:56Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Užice, na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama delom je krompir povađen ili je vađenje u toku, dok se na višim lokalitetima usevi krompira nalaze u različitim fazama sušenja cime.

U proteklih nedelju dana na feromonskim klopakama na svim punktovima praćenja (Pilatovići, Lunovo selo, Dobrinja) se beleži povećanje brojnosti ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimea operculella). U toku je aktivnost četvrte generacije. 

Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir, postoji veliki rizik da moljac nanese štete krtolama. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere zaštite od krompirovog moljca:

-Na parcelama gde je cima potpuno suva, treba što pre povaditi krompir i vađenje uskladiti sa mogućnošću brzog sklanjanja krtola sa parcele, da bi se sprečilo polaganje jaja na krtole koje će se uneti u skladišni prostor. Treba skladištiti samo zdravstveno ispravne krtole. Temperaturu vazduha u skladištima treba podesiti ispod 10
°C, kako bi bila ispod praga razvoja moljca. Takođe, treba zatvoriti sve otvore skladišta gustim mrežama kako moljac ne bi mogao da prodre u skladišta i nastavi svoj razvoj.

-Na parcelama gde nije predviđeno vađenje krompira u narednih desetak dana, preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata koji ima kratku karencu:
 Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha  ili
 Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha .

Prilikom primene preparata treba voditi računa o karenci koja za navedene insekticide iznosi 7 dana.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 26.8.2021 ‎(1)
Zaštita krompira26.8.2021 17:58Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području RC Čačak, površine pod krompirom na nižim nadmorskim visinama se uglavnom povađene, dok se na višim nadmorskim visinama nalaze u različitim fazama sušenja cime.

Na feromonskim klopkama u usevima krompira, beleži se povećanje brojnosti leptira krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), kao posledica maksimuma leta četvrte generacije.

Krompirov moljac na FK

Imago krompirivog moljca na FK

Na parcelama gde krompir nije povađen postoji rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.

Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite krompira, sprovedu sledeće mere kontrole:

-        Na parcelama gde je cima propala, proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već u što kraćem roku uneti u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i polaganja jaja na krtole, sa održavanjem temperature ispod 10°C .

-        Na parcelama gde se neće vaditi krompir u narednih desetak dana preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida koji imaju 7 dana karencu:

      Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha, ili Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 23.8.2021 ‎(3)
Zaštita useva krompira23.8.2021 17:53Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Loznica, značajne površine pod krompirom su povađene. Preostali usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, vremena sadnje i lokaliteta naleze u fazi od početak žućenja lišća do faze vađenje krtola (BBCH 92- 99).

Na feromonskim klopkama na lokaciji Vrbić se registruje povećanje broja ulovljenih odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je maksimum leta leptira četvrte generacije ove štetočine.

Na usevima gde je cima suva, preporučuje se vađenje krtola i čuvanje u skladištima gde je temperatura ispod 10°C i samim tim se sprečava polaganje jaja navedene štetočine na krtole.

Na parcelama gde cima nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta sa ciljem onemogućavanja prodora ženki krompirovog moljca do krtolea. U takvim usevima se preporučuju i hemijske mere zaštite primenom nekog od navedenih insekticida:

-a.m. lambda – cihalotrin (Grom) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana), (MBT 1) ili

- a.m. deltametrin ( Decis 2,5 EC, Konfuzija,, Polux) u količini 0,3 – 0,5 l/ha ( karenca 7 dana), (MBT 1).

Prilikom sprovođenja mera zaštite treba voditi računa o karenci preparata i o maksimalnom broju tretmana (MBT) primenjenih preparata u toku jedne sezone.

Region: Loznica
Zaštita krompira23.8.2021 13:34Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama sušenja nadzemnog dela biljke do faze vađenja krtola.

U proteklih nekoliko dana, na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, na lokalitetu Prokuplje, registruju se povećani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U toku je maksimum leta leptira četvrte generacije krompirovog moljca. Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji visok rizik od nastanka šteta ove štetočine.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere zaštite:

·       Kod useva  gde je cima suva, obavezno treba vaditi krompir  i čuvati ga u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira treba da su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već ih unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izložene napadu moljca.

·       U usevima gde cima još uvek nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom.

·       U usevima gde se krompir neće vaditi u narednih desetak dana, preporučuju se  hemijske mere zaštite primenom insekticida koji imaju karencu 7 dana:

-        Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (MBT 1) ili

-        Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (MBT 1).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. Prilikom primene preparata pažnju treba obratiti i na maksimalni broj tretmana (MBT) primenjenih preparata u toku jedne sezone.

Region: Prokuplje
I dalje postoji rizik od nastanka šteta na krtolama krompira od krompirovog moljca23.8.2021 11:12Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije većina površina pod  krompirom je povađena. Na manjem broju parcela krompir se vadi ili se nalazi u različitim fazama starenja odnosno sušenja nadzemnog dela biljke gde vađenje krtola predstoji u skorom periodu, pogotovo na višim nadmorskim visinama.

 

Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira, registruju se visoke brojnosti leptira. Nalazimo se na maksimumu leta leptira četvrte generacije krompirovog moljca. Na dnevnom nivou, beleži se ulov i do nekoliko desetina leptira.

 

 

 

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

 

·       Kod useva  gde je nadzemni deo biljke u potpunosti propao, obavezno treba vaditi krompir u što kraćem roku, ne ostavljati ga preko noći na parcelama ili dvorištima već odmah nakon vađenja transportovati do skladišta u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira  bi trebalo na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

 

·       U usevima gde cima još uvek nije propala preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ženki moljca do krtola. U ovim usevima, gde se krompir neće vaditi u narednih desetak dana, preporučuju se i hemijske mere zaštite sa nekim od insekticida koji ima karencu 7 dana: Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 20.8.2021 ‎(1)
Zaštita postrnog krompira20.8.2021 12:28Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na terenu RC Senta, usevi krompira iz postrne setve (Horgoš) se nalaze u fazi početak cvetanja (61 BBCH).

U usevima su uočeni simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i prouzrokovača plemenjače krompira (Phytophthora infestans). U cilju zaštite lisne mase useva i sprečavanje širenja navedenih patogena, pre padavina koje se očekuju početkom sledeće nedelje ili pre navodnjavanja (ovi postrni usevi se nalaze u sistemu intenzivnog navodnjavanja), preporučuje se primena nekog od fungicida:

o   Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u dozi 1,2-1,6 l/ha ili

o   Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) u dozi 1,67-2 l/ha

Region: Senta
1 - 10 Next