Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 5.11.2020 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma5.11.2020 9:36Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Subotica usevi  pšenice  se nalaze u fazi od prvi list razijen do tri razvijena lista (BBCH 10-13), dok su usevi ječma u fazi od razvoja listova do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 13-21).

Vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisajući biljne sokove, ove štetočine su veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa, koji mogu biti veoma destruktivni. Biljke koje su zaražene virusom zaostaju u porastu i na takvim biljkama dolazi do nekroze listova i  izostanka klasanja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma. Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (alfa-cipermetrin)  0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.
Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 2.11.2020 ‎(1)
Zaštita ozimih strnih žita2.11.2020 12:31Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica setva ozimih strnina je još uvek u toku. Pšenica posejana  u optimalnim rokovima se nalazi u fazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13) dok se ječam nalazi u fazi do četiri razvijena lista (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnina uočeno je prisustvo beskrilnih i krilatih formi vaši (Aphididae) na 3% biljaka kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 5% biljaka. S obzirom na lepo vreme do kraja ove nedelje, može se očekivati porast procenta biljaka sa navedenim štetočinama.

Pored direktnih šteta koje ove štetočine nanose  sisanjem biljnih sokova, takođe su veoma značajne kao prenosioci  fitopatogenih virusa. Biljke zahvaćene virusom karakteriše zaostajanje u porastu, nekroza listova i izostanak klasanja. Sada, u ovom periodu, može doći do infekcije biljaka fitopatogenim virusima čiji simptomi se mogu uočiti tek narednog proleća.
 
 
        Lisne vaši

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma i ukoliko se registruje prisustvo pomenutih štetočina na 10% biljaka, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux  (a.m deltametrin) 0,2-0,3l/ha

ili

Fastac (a.m alfa-cipermetrin) 0,2l/ha.

Takođe na pojedinim parcelama se uočavaju aktivne rupe od glodara, pa se proizvođačima preporučuje pregled i po utvrđivanju preko 10 aktivnih rupa po hektaru, primena gotovih registrovanih mamaka u rupe koje obavezno treba zatrpati. 

  

  Aktivna rupa od glodara

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 30.10.2020 ‎(1)
Zaštita strnih žita30.10.2020 12:23Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin setva ozimih strnina je u toku. Usevi pšenice i ječma koji su posejani u optimalnom roku se nalaze u fazi do dva razvijena lista (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom poniklih useva registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na od 2% do 4% biljaka i cikada (Cicadellidae) na od 2% do 6% biljaka.

Ove štetočine, pored direktnih šteta koje prouzrokuju  sisanjem biljnih sokova, veoma su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa koji mogu biti izuzetno destruktivni. Biljke zaražene virusom karakteriše zaostajanje u porastu, žućenje, nekroza listova i izostanak klasanja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-          Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u dozi od 0,2l/ha ili

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u dozi od 0,2-0,3 l/ha.

   

       Cikada                     Lisne vaši

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.10.2020 ‎(2)
Zaštita strnih žita29.10.2020 12:00Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na terenu RC Senta, setva ozimih strnina je u toku, dok se usevi pšenice i ječma, koji su posejani u optimalnim rokovima setve, nalaze se u fenofazi od nicanja do tri razvijena lista (09-13 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadellidae) na do 10% biljaka.

 lisni vaši

velika slika

Ove štetočine su veoma značajne kao vektori fitopatogenih virusa.   

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha . 

Na usevima ječma registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka.

 

velika slika

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

Region: Senta
Zaštita strnih žita29.10.2020 9:42Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Regionalni centar: Vršac
 
Faza razvoja pšenice i ječma: Na području RC VRšac setva ozimih strnina je još uvek u toku. Usevi ozime pšenice i ječma koji su posejani početkom oktobra se nalaze u fazi do dva razvijena lista (BBCH 12). Na kasnije posejanim površinama su biljke u fazi od nicanja do pojave prvog lista (BBCH 10-11).
 
Prilikom vizuelnih pregleda poniklih useva strnih žita registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 8% do 12% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 12% do 21% biljaka.
 
 
 
 
 
 
Ovi štetni organizmi svojom ishranom nanose kako direktne štete sisanjem biljnih sokova, tako i indirektne štete koje su mnogo značajnije, a koje se ogledaju u sposobnosti prenošenja fitopatogenih virusa, koji kod zaraženih biljaka, izazivaju zaostajanje u porastu, žućenje, nekrozu listova i izostanak klasanja. Do najvećih šteta za usev dolazi ako se transmisija virusa dešava u početnim fazama porasta biljaka.
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod pšenicom i ječmom na prisustvo lisnih vaši i cikada.
Ukoliko se pregledom utvrdi njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 • Fastak ME (alfa-cipermetrin) 0,2l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,2-0,3 l/ha.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 28.10.2020 ‎(1)
Zaštita strnih žita28.10.2020 14:13Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Na području delovanja RC Kikinda setva ozimih strnina je u toku, a usevi pšenice koji su posejani u prvoj dekadi oktobra meseca nalaze se u fenofazi do dva razvijena lista (BBCH 12).
 
 
U poniklim usevima pšenice, prilikom vizuelnih pregleda, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka. Prognozirani vremenski uslovi za naredni period pogodovaće razvoju navedenih štetočina.
 
 
 
Registrovani štetni organizmi, pored direktnih šteta koje prouzrokoju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, oni su mnogo značajni kao vektori fitopatogenih virusa.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela na kojima je došlo do nicanja useva na prisustvo lisnih vaši i cikada.
 
Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.
 
Ukoliko se pregledom useva pšenice i ječma utvrdi prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 • Fastak ME (alfa-cipermetrin) u dozi od 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC;Polux;Konfuzija (deltametrin) u dozi od 0,2-0,3 l/ha.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 27.10.2020 ‎(2)
Zaštita strnih žita27.10.2020 13:27Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na terenu RC Ruma setva ozimih strnina je u toku. Usevi koji su posejani u optimalnom roku se nalaze u fazi razvoja prvih listova (11-13 BBCH).

 

U poniklim usevima pšenice i ječma se uočava početak naseljavanja lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae). Prisustvo krilatih i beskrilnih formi vaši je registrovano na od 1% do 7% biljaka, dok su cikade  prisutne na do 5% biljaka. S obzirom da je za naredni period prognozirano suvo i toplo vreme za ovo doba godine, očekuje se njihova intenzivnija pojava.

 

 lisne vaši

 

Ove štetočine nanose direktne štete svojom ishranom, ali su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa koji mogu biti izuzetno destruktivni. Biljke zaražene virusima karakteriše zaostajanje u porastu, žućenje i nekroza listova i izostanak klasanja.

 

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva pšenice i ječma. Ukoliko se u početnim fazama razvoja pšenice i ječma registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na nivou praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/11(1) iznosi više od 10% biljaka naseljenih ovim štetočinama, preporučuje se primena nekog od insekticida registrovanih za tu namenu:

 

 • (a.m.alfa-cipermetrin) Fastac ME u dozi 0,2 l/ha ili
 • (a.m. deltametrin) Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

U usevima strnih žita se registruje i prisustvo aktivnih rupa od glodara. Preporuka proizvođačima je da obiđu parcele i ukoliko se utvrdi više od 10 aktivnih rupa po hektaru, sprovođenje njihovog suzbijanja, ubacivanjem gotovih mamaka (na bazi cink-fosfida ili bromadiolona) u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 aktivne rupe od glodara

Region: Ruma
Zdravstveno stanje ozimih strnina 27.10.2020 11:04Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području delovanja RC Sombor još uvek je u  toku setva ozimih strnina, dok su ponikli usevi u fazi od nicanja do tri lista razvijeno (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Stapar i Sombor, registrovano je prisustvo:

 • lisnih vaši (Aphididae) na 5% do 15 % biljaka,

velika slika

 • cikada (Cicadelidae) na do 15% biljaka.

velika slika

Trenutni vremenski uslovi su povoljni za razvoj ovih štetočina koje su, pored toga što nanose direktne štete svojom ishranom, veoma značajne kao vektori fitopatogenih virusa.   

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Pored lisnih vašiju i cikada, u usevima ječma, na pojedinačnim biljkama, registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 26.10.2020 ‎(2)
Zaštita strnih žita26.10.2020 13:36Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma nalaze se u fazi do tri razvijena lista. Usevi ozime pšenice iz rokova setve u prvoj dekadi oktobra, nalaze se u fazi do dva razvijena lista. Setva pšenice još traje, prvenstveno zbog nemogućnosti izvođenja kvalitetne i blagovremene  predsetvene pripreme koju je onemogućavala suša u predhodnom periodu.

Faza razvoja ječma

Tokom vizuelnih pregleda u poniklim usevima ozimih strnina  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 15% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 10% biljaka. Ovi štetni organizmi prave direktne štete sisajući sokove biljaka tokom ishrane, ali  najznačajniji su  kao vektori fitopatogenih virusa.

 

Lisne vaši

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma i pšenice na prisustvo lisnih vaši i cikada. Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Kada se vizuelnim pregledima  registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na 10 % biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures (a.m. deltametrin) u dozi 500-650 ml/ha.
Region: Bačka Topola
Zaštita useva pšenice i ječma26.10.2020 13:19Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Novi Sad ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovano je prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) na od 4% do 6% pregledanih biljaka, kao i cikada (Cicadellidae) na do 6% pregledanih biljaka. U toku je početak naseljavanja vaši i cikada na iznikle useve, a s obzirom na prognozirane vremenske uslove (suvo i toplo vreme) u narednom periodu se očekuje intenzivniji dolet ovih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci izuzetno značajnih i destruktivnih fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo odraslih jedinki žute pšenične muve (Opomyza florum) na 8% pregledanih biljaka. U toku je kopulacija odraslih jedinki a u narednom periodu se očekuje i početak polaganja jaja.

Štete prave larve koje se pile u rano proleće naredne godine. Usled ishrane larvi, najpre dolazi do uvenuća i žućenja vršnog lista, da bi se kasnije cela biljka osušila. Od ove štetočine najugroženiji su usevi iz ranijih rokova setve.

Navedeni insekticidi za lisne vaši i cikade delovaće i na žutu pšeničnu muvu i sprečiće proces polaganja jaja.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next