Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 31.10.2019 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma 31.10.2019 9:06Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi do 4 razvijena lista (BBCH 14), dok su usevi pšenice u fenofazi od nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10 - 12).

Vizuelnim pregedom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 3 do 10% biljaka.

 

velika slika

S obzirom da su cikade i vaši vektori fitopatogenih virusa proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva pomenutih štetočina. 

Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
  • Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha.
Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 25.10.2019 ‎(1)
Zaštita strnih žita25.10.2019 13:58Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
 

Na terenu RC Ruma setva strnih žita je u toku, dok se ponikli usevi nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (10-12 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 10% pregledanih biljaka.

 

Vaši u usevu pšenice

 

Vremenski uslovi pogoduju razvoju ovih štetočina koje, pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom,  su vektori destruktivnih fitopatogenih virusa.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina (prag štetnosti 10% biljaka; EPPO, PP 2/11(1)) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·         Fobos EC ili Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha ili

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, ili Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2- 0,3 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 24.10.2019 ‎(5)
Zaštita ozimog ječma24.10.2019 12:41Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom ječma registrovane su sledeće faze razvoja:

-         U uslovima navodnjavanja biljke se nalaze u fazi dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13);

-          U uslovima suvog ratarenja, usled nedostatka vlage u zemljištu, ječmovi se nalaze u fazi od nicanja do pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10).

fenofaza razvoja

Tokom pregleda ječma registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na 5-15% biljaka kao i imaga cikade Psammotettix alienus na 2-8% bijaka.

S obzirom na povoljne vremenske uslove koji pogoduju pojavi  i razvoju ovih štetočina koje su veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa, preporuka proizvođačima je da pregledaju useve i  kontrolišu njihovu brojnost kako bi na vreme izvršili insekticidni tretman. Ukoliko se tokom pregleda registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

     Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha ili

           Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

Takođe tokom pregleda uočeni su i simptomi mrežaste pegavosti lista ječma prouzrokovač (Pyrenophora teres) na 4%  biljaka.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje useva na našem terenu.

              

  lisne vaši                       cikada

Region: Zrenjanin
Zaštita ječma24.10.2019 12:20Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi formiranja lista, od 4 do 6 razvijenih listova ( BBCH 4 - 6 ).

 

Vizelnim pregledom useva ozimog ječma, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

 

 

lisne vaši na listu ječma

 

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju lisnih vaši u  usevima ječma.

 

Prema EPPO (PP 2/11(1)) standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja prag štetnosti je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

 

Sa obzirom da su lisne vaši vektori virusa, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela i ukoliko ustanove prisustvo lisnih vaši na nivou praga štetnosti sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata:

 

- Fobos, Talstar 10 EC, Bifenicus (a.m bifentrin) 0,075 l/ha ili

- Decis 2,5 EC, Konfuzija, Futocis (a.m deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Subotica
Zaštita strnih žita24.10.2019 12:09Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Senta nicanje ozimih pšenica i ječmova je veoma otežano zbog nedostatka vlage u zemljištu. Ponikli usevi se nalaze u fazi od nicanja do 2 lista  (10-12 BBCH).

 

Vizuelim pregledom izniklih useva pšenice i ječma registrovan je početak naseljavanja lisnih vaši (Aphididae), njihovo prisustvo je uočeno na 1 do 8% biljaka, a  registrovano je i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 3 do 10% biljaka.

 

 

lisni vaši                             

 

Cikade i vaši su vektori fitopatogenih virusa. Zbog trenutnih vremenskih uslova (suvo i toplo) koji su veoma povoljni za razvoj insekata, postoji opasnost od zaraze useva virusima, te se proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina.

Ako se registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·          Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·          Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha.

Region: Senta
Zaštita pšenice i ječma24.10.2019 11:46Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi strnih žita se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10-12).
 
Picture
 
Na lokalitetu Kikinda vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo larvi i odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 20% pregledanih biljaka, dok je prisustvo cikada (Cicadellidae) registrovano na 30% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
Izrazito toplo i suvo vreme veoma pogoduje razvoju pomenutih štetočina, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo vaši i cikada. Pomenute štetočine pored direktih šteta, koje izazivaju sisanjem biljnih sokova, izazivaju i indirektne štete prenošenjem fitopatogenih virusa.
Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na 10% biljaka preporučuje se hemijski tretman sa nekim od navedenih insekticida:
  • Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
Region: Kikinda
Zaštita ozimog ječma24.10.2019 9:51Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Na terenu koji pokriva RC Sremska Mitrovica usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi formiranja lista, pojava prvog lista iz stabaoca (BBCH 10).
 
Vizelnim pregledom useva ozimog ječma, na lokalitetu Manđelos, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.
 
       Lisne vaši (Aphididae)
 
 
Prema EPPO (PP 2/11(1)) standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja prag štetnosti je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.
 
Trenutne vremenske prilike pogoduju njihovom daljem razvoju, a s obzirom da su lisne vaši vektori virusa poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela i ukoliko ustanove prisustvo lisnih vaši na nivou praga štetnosti sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata:
- Fobos, Talstar 10 EC, Bifenicus (a.m bifentrin) 0,075l/ha
- Decis 2,5 EC, Konfizija, Futocis (a.m deltametrin) 0,2-0,3l/ha
 
Prilikom obilaska parcela pod ozimim ječmom, na pojedinim parcelama, uočene su i aktivne rupe od glodara. Ukoliko se uoči više od 10% aktivih rupa po hektaru prepočuje se primena rodenticida - gotovi mamci (a.m cink-fosfid ili bromadiolon) uz obavezno zatpavanje mamaka kako nebi došlo do trovanja divljači.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 23.10.2019 ‎(4)
Zaštita ječma23.10.2019 13:03Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom useva ječma, lokalitet Kula, koji se nalazi u fazi 2-3 formirana lista (BBCH 12-13), registrovano je prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) na 15% biljaka i cikada (Cicadelidae) na 5% biljaka.

lisne vaši

Ove štetočine su prenosioci fitopatogenih virusa, a suvo i toplo vreme pogoduje njihovom razvoju. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo cikada i vaši. S obzirom da postoji opasnost od zaraze useva virusima, ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina na 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha ili

-          Bifenicus, Talstar 10 EC,Fobos EC (a.m. bifentrin) u dozi 0,075 l/ha.

Region: Vrbas
Zaštita pšenice i ječma23.10.2019 12:20Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo, nicanje strnih žita je otežano usled nedostatka vlage u zemljištu. Ponikli usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze drugi list razvijen  (BBCH 10-12).

 

Vizuelim pregledom poniklih useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na 2 do 10% pregledanih biljaka kao i kolonija vaši (Aphididae) na do 10% pregledanih biljaka.

 

 

 
 

 

Vremenski uslovi sa visokim dnevnim temperaturama izuzetno pogoduju razvoju insekata. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su vektori fitopatogenih virusa.

U ovom momentu postoji velika opasnost od zaraze useva virusima, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina.

Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·          Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·          Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

Region: Pančevo
Zaštita pšenice i ječma23.10.2019 10:56Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Virus žute patuljavosti ječma (barley yellow dwarf virus)

Na području delovanja RC Novi Sad setva kao i nicanje do sada posejanih površina pod strnim žitima je veoma otežano usled nedostatka vlage u zemljištu. Usevi koji su iznikli se nalaze u fazi jedan do dva lista razvijena (BBCH 11-12).

Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na 1 do 4% pregledanih biljaka kao i kolonija vaši (Aphididae) na 2 do 17% pregledanih biljaka.

Trenutni vremenski uslovi sa visokim dnevnim temperaturama i odsustvom padavina izuzetno pogoduju razvoju insekata. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su vektori izuzetno značajnih i destruktivnih virusa.

U ovom momentu postoji velika opasnost od zaraze useva pšenice i ječma sa virusima, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Region: Novi Sad
1 - 10 Next