Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.5.2017 ‎(1)
Zaštita ječma10.5.2017 18:11Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Beograd usevi ozimog ječma se nalazi u fazi početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Slika 1. faza ječma

U narednom periodu se očekuje nestabilno vreme sa padavinama, stvoriće se povoljni uslovi za infekciju fitopatogenom gljivom Fusarium graminearum , prouzrokovačem šturosti klasova.

Ukoliko se registruje početak cvetanja na 5% klasova, neophodno je obaviti tretman jednim od  fungicida:

 

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 5.5.2017 ‎(1)
Zaštita ječma 5.5.2017 15:17Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi početak cvetanja  (BBCH 61).

početak cvetanja ječma

početak cvetanja ječma

U periodu cvetanja ječma i u vlažnim uslovima  (padavine i visoka relativna vlažnost vazduha) može doći do infekcije klasa gljivom Fusarium graminearum (prouz. fuzarioze klasa).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja ječma.

Ukoliko se utvrdi da je ječam na početku cvetanja (5 % klasova sa izbačenim prašnicima)  potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida:

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 4.5.2017 ‎(2)
Fungicidni tretman u ječmu4.5.2017 16:02Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Kumane, usevi ječma se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 61 – Početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice).

U periodu cvetanja ječma, kao i strnih žita uopšte, u povoljnim uslovima (padavine i visoka relativna vlažnost vazduha) postoji opasnost od infekcije klasa gljivom Fusarium graminearum što dovodi do šturosti klasova.

Pošto se u narednom periodu očekuje nestabilno vreme sa padavinama, stvoriće se povoljni uslovi za infekciju. Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i nakon utvrđivanja faze razvoja (kada je 5 % klasova izbacilo prašnike) obave tretman jednim od fungicida:

Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha;

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4 - 0,6 l/ha;

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha;

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75 - 1 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Slika 1 faza ječma

velika slika

Region: Zrenjanin
Zaštita ječma4.5.2017 9:23Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Vizuelnim pregledima ječmova, na teritoriji RC Pančevo, ustanovljeno je da se ječmovi nalaze u fenofazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

Faza cvetanja je faza u kojoj  u uslovima padavina ili visoke relativne vlage vazduha dolazi do ostvanja infekcije fitopatogenom gljivom   (Fusarium graminearum), prouzrokovačem  šturosti klasova.

 

Ukoliko se registruje početak cvetanja na 5% klasova, neophodno je sprovesti mere zaštite useva ječma.

 

Proizvođačima se preporučuje praćenje fenofaze ječma i primena fungicida u cilju zaštite primenom jednog od registrovanih fungicida: 

                     

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.5.2017 ‎(4)
Cvetanje ječma - zaštita klasa3.5.2017 15:55Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Usevi ozimih ječmova  se u regionu koji pokriva RC Vršac  nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja (BBCH 61).
 
 Faza - početak cvetanja
 
Padavine u fazi cvetanja obezbeđuju uslove za infekciju patogenom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).
 
U usevima u kojima se registruje 5% klasova sa početkom cvetanja preporučuje se primena nekod od sledećih fungicida u cilju zaštite useva od ovog patogena:
 • Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha ili
 • Karika (hlorotalonil+propikonazol) 2l/ha  ili
 • Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5l/ha ili
 • Duett ultra ili Excorta plus (epoksikonazol+tiofanat metil) 0,5l/ha  ili
 • Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
Region: Vršac
Zaštita ječma3.5.2017 14:55Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Usevi ozimog ječma na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi : od početka klasanja do početka cvetanja ( BBCH 51-61).
 
 
U uslovima padavina i visoke relativne vlažnosti vazduha, u osetljivoj fazi razvoja ječma (cvetanje), može doći do infekcije klasa gljivom Fusarium graminearum prouzrokovačem fuzarioze klasa.
 
Preporuka za proizvođače: najavljene padavine u predstojećem periodu stvoriće uslove za infekciju navedenim patogenom. Redovnim pregledima useva ječma u ovom periodu , neophodno je pratiti fazu razvoja te mere zaštite sprovesti na samom početku cvetanja , kada je 5% klasova izbacilo prašnike , sa nekim od sledećih fungicida:
 • Antre plus ( a.m. tebukonazol+tiofanat-metil ) 1,5 l/ha
 • Duett ultra ( a.m. tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha
 • Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1l/ha
 • Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
 • Osiris ( a.m. epoksikonazol+ metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
 • Zamir 400EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1l/ha
 • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+propikonazol) 0,75- 1l/ha

Fusarioza klasa ( šturost klasa) dovodi do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna! Na obolelim zrnima patogen sintetiše mikotoksine koji predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

 
Region: Bačka Topola
Zaštita ječma3.5.2017 13:21Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61).

U fazi cvetanja usevi ječma osetljivi su na infekciju od  prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Za ostvarenje infekcije neophodno je prisustvo padavina i uslovi sa visokom relativnom vlažnošću vazduha.

S obzirom na najavljene padavine,  preporučuje se proizvođačima obilazak useva ječma. Ukoliko se registruje 5% klasova sa izbačenim prašnicima neophodne su hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Novi Sad
Zaštita ječma3.5.2017 10:51Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području Srbije, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, usevi ječma se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja (39-61 BBCH).

Faze razvoja ječma

Faza cvetanja ječma je veoma osetljiva faza na infekciju klasa gljivom koja  prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum). Ovo je jedno od najdestruktivnijih oboljenja strnih žita. Infekcija se ostvaruje u uslovima padavina i visoke relativne vlažnosti vazduha. Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

S obzirom da se infekcija ovim patogenom ostvaruje preko prašnika neophodno je pratiti faze razvoja ječma. U cilju sprečavanja infekcija i sinteze mikotoksina mere zaštite treba sprovesti na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike nekim od sledećih fungicida:

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.5.2017 ‎(3)
Zaštita ječma 2.5.2017 20:57Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
 

Na terenu RC Ruma, usevi ozimog ječma iz optimalnih rokova setve se nalaze u fenofazi od vidljivog prvog osja, preko različitih faza  klasanja, pa do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (49- 61 BBCH).

 

Fenofaze ječma (velika slika)

 

 S obzirom na najavljene padavine u narednom periodu (od 03.05. do  08.05.), za  useve koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja postoji opasnost od infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), što može bitno uticati na prinos i kvalitet zrna, kao i na sintezu mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

 

U usevima ozimog ječma koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) proizvođačima se preporučuje preventivni tretman pred kišu nekim od registrovanih fungicida:

 

 • Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha
 • Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha
 • Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha
 • Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha
 • Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha
 • Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Ruma
Zaštita ječma2.5.2017 10:05Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

RC Subotica-ječam

 

Vizuelnim pregledima je utrvrđeno da se ječam na teritoriji RC Subotica nalazi u raznim fenofazama u zavisnosti od roka setve – od BBCH 49 /vidljivo prvo osje do BBCH 61/početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice.

Strna žita su u fazi cvetanja osetljiva na infekciju klasa prouzrokovačem šturosti klasova (patogen Fusarium graminearum).

Preporuka:

-preventivni tretman kada se registruje 5% klasova sa anterama (polenove kesice) nekim od registrovanih fungicida na bazi:

·         tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin Cello  1,25l/ha ;

·         prohloraz+propikonazol Bumper P  0,75-1l/ha;

·         tebukonazol+protiokonazol Prosaro 250 EC  0,75-1l/ha;

·         epoksikonazol+metkonazol  Osiris  1,5-2,5l/ha;

·         tiofanat-metil +tebukonazol Antre plus 1,5 l/ha.

Region: Subotica
Zastita jеčma2.5.2017 9:36Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Vizuelnim pregledima ječmova ustanovljeno je da se usevi nalaze u fenofazi od pojave zastavičara do početka cvetanja (BBCH 39-61). Faza cvetanja je veoma osetljiva, jer u povoljnim uslovima, sa padavinama, može doći do infekcije klasa od strane prouzrokovača fuzarioze klasova (Fusarium graminearum).

 

početak cvetanja

 

U narednom periodu se prognozira nestabilno vreme sa čestim padavinama, te se u usevima koji su počeli da cvetaju (5% klasova sa prašnicima) preporučuju hemijske mere zaštite:

 

 Prosaro 250-EC (a.m. protiokonazol + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

 Zamir 400 EW (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

 Antre Plus (a.m. tiofant metil + tebukonazol) 1,5 l/ha

 Duett ultra (a.m. tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

 Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.4.2017 ‎(2)
Zaštita ječama28.4.2017 15:21Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na teritoriji RC Požarevac usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od pojave zastavičara do faze vidljivo prvo osje (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni). 

slika 1.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ovog patogena i ukoliko se registruje  5% biljaka sa simptomima treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

Zantara (biksafen+tebukonazol) 1,25 l/ha

Cherokee 487,5 SE (a.m. hlorotalonil+propikonazol+ciprokonazol) 2lit/ha

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

Region: Požarevac
Zaštita ječma - Fusarium graminearum28.4.2017 11:43Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na lokalitetu u Liparu, u usevu ozimog ječma, sorta Bosut,registrovana  je fenofaza po BBCH skali 51( početak klasanja, vidljive prve cvetne plevice). S obzirom da su strna žita u fazi početka cvetanja osetljiva na patogen koji  prouzrokuje palež klasa, Fusarium graminearum, preporučuje se preventivni tretman registrovanim fungicidima kada se registruje 5% klasova sa anterama( polenove kesice), kroz koje se ostvaruje infekcija u povoljnim uslovima( visoke temperature i visoka relativna vlaga). Preporučeni  fungicidi:

1.Cello (a.m.tebukonazol +protiokonazol + spiroksamin), 1,25l/ha ili

2. Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol), 0,75-1l/ha ili

3. Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol), 0,75-1l/ha ili

5. Osiris(a.m.epoksikonazol+metkonazol), 1,5-2,5l/ha

 
početak klasanja
 
početak cvetanja
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma27.4.2017 12:12Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

    Na području RC Negotin, KO Negotin, usevi  ječma nalaze se u fenofazi 37 po BBCH skali  (pojavljuje se list zastavičar). Vizuelnim pregledom useva uočeni su simptomi ramulariozne pegavosti Ramularia collo-cygni ), na listovima drugog kolenca. U cilju sprečavanja širenja infekcije, proizvođačima se preporučuje da izvrše tretman na parcelama na kojima je uočeno prisustvo simptoma ovog patogena na preko 5% biljaka nekim od sledećih fungicida:

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha ili

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

ramulariozne pegavost ječma

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 26.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma26.4.2017 12:19Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)
Na terenu koji pokriva RC Vršac,ječam se nalazi u fazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje (BBCH 37-49).
 
U pregledanim usevima ječma se registruju simptomi ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni).
 
 Simptom ramulariozne pegavosti na listovima
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se na 5% biljaka registruje prisustvo simptoma, neophodno je u cilju zaustavljanja dalje infekcije zaštiti useve primenom registrovanih fungicida:
 • Karika (a.m. hlorotalonil+propikonazol) 2lit/ha
 • Cherokee 487,5 SE (a.m. hlorotalonil+propikonazol+ciprokonazol) 2lit/ha
 • Duett ultra (a.m. tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6lit/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 25.4.2017 ‎(2)
Zaštita ječma25.4.2017 17:49Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na terenu RC Senta usevi ječma se nalaze u fenofazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje (37-49 BBCH skale).

Pregledom useva na raznim lokalitetima se registruje širenje simptoma ramulariozne pegavosti ječma ( Ramularia collo-cygni ), dok su simptomi mrežaste i sočivaste pegavosti listova ( Pyrenophora teres i Rynchosporium secalis) prethodnim tretmanom zaustavljeni na donjim listovima. Vremenske prilike su pogodovale širenju  simptoma ramulariozne pegavosti ,te zavisno od sorte, pege se nalaze na listovima od prvog do trećeg kolenca.

ramulariozna pegavost listova

pege na listu

Proizvođačima se preporučuje tretman useva ječmova, u cilju sprečavanja infekcije gornjih listova i klasa sa nekim od sledećih fungicida :

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

Duett ultra, Ceres (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Region: Senta
Zaštita ječma25.4.2017 10:58Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na području Srbije usevi ječma se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje (37-49 BBCH).

Krajem marta na osnovu preporuka Sistema PIS-a sprovedene su hemijske mere zaštite useva ječma usled prisustva mešanih infekcija nekoliko patogena (mrežasta pegavost lista ječma – Pyrenophora teres, ramulariozna pegavost lista ječma - Ramularia collo-cygni, sočivasta pegavost lista ječma – Rhynchosporium secalis, pepelnica žita – Erysiphae graminis).

Monitoringom useva sredinom aprila, registrovano je zaustavljanje širenja simptoma pegavosti, osim na nekim  parcelama na kojima se nastavlja   širenje simptoma  samo ramulariozne pegavosti lista ječma. U tom periodu  je  dat signal za sprovođenje još jednog tretmana. Međutim, tokom protekle nedelje koja je obilovala padavinama i bila praćena niskim temperaturama, onemogućen je ulazak na parcele ječma i sprovođenje mera zaštite. Na takvim usevima i dalje se registruje širenje simptoma ramulariozne pegavosti lista.

U cilju sprečavanja infekcije klasa i kasnijeg prenošenja ovog patogena semenom, sada je neophodno sprečiti dalju infekciju biljaka. U tu svrhu sistem prognoze preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana na svim onim parcelama gde  se registruje 5% biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti lista. Posebnu pažnju treba usmeriti na zaštitu semenskih useva ječma.

Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 24.4.2017 ‎(2)
Zaštita ječma24.4.2017 20:05Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)
Usevi ozimog ječma na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi od pojave zastavičara do faze vidljivo prvo osje ( BBCH 37-49).Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti ječma ( prouzrokovač Ramularia collo cygni ).
 
 
Preporuka za proizvođače: neophodan je pregled useva na prisustvo navedenog patogena. Po utvrđivanju prisustva 5% biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti ječma (prag za drugi tretman useva ječma) potrebno je sprovesti mere zaštite primenom nekih od sl. fungicida:
 • Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Karika (a.m. hlorotalonil+ propikonazol) 2 l/ha
 
Region: Bačka Topola
Zaštita ječma24.4.2017 15:08Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od pojave zastavičara do faze vidljivo prvo osje (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni).  Preporučuje se proizvođačima  pregled useva na prisustvo ovog patogena i ukoliko se registruje  5% biljaka sa simptomima treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 13.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma13.4.2017 14:52Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na lokalitetu u Liparu, u usevu semenskog ječma sorte Bosut, koji se nalazi u fenofazi po BBCH skali 37( list zastavičar u rukavcu), uočeni su simptomi ramulariozne pegavosti lista ječma, Ramularia collo-cygni, na više od 5% pregledanih biljaka. Kada se registruju  simptomi ramulariozne pegavosti na  5% biljaka, ostvaren je epidemijski prag za drugi tretman useva ječma. Preporuka je da se sprovedu mere zaštite primenom fungicida:

1.       Duett ultra(a.m.epoksikonazol+tiofanat metil), 0,6l/ha ili

2.       Bravo (a.m.hlorotalonil), 1,5l/ha+ Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol), 1,5-2,5l/ha

3.       Bravo (a.m.hlorotalonil), 1,5l/ha + Excorta(a.m. epoksikonazol), 0,7-1l/ha

simptomi Ramularia collo-cygni 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.4.2017 ‎(1)
Fungicidni tretman u ječmu12.4.2017 15:31Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na lokalitetu Kumane, 11. aprila, vizuelnim pregledima zdravstvenog stanja ječma sorata NS 565, Nonius i Rudnik registrovano je prisustvo fitopatogenih gljiva Pyrenophora teres (prouzrokvač mrežaste pegavosti),  Ramularia collo-cygni (prouzrokovač ramulariozne pegavosti ) i Rhynchosporium secalis  (prouzrokovač sočivaste pegavosti). 

Prisustvo patogena je na nivou epidemijskog praga  te je neophodno sprovesti mere zaštite jednim od registrovanih fungicida:

 

·         Duett ultra  (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

·         Antre plus  (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

 

Slika 1 simptomi pegavosti na ječmu
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma5.4.2017 10:15Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

RC Subotica-ječam

Usevi ozimog ječma, sorte Nonius i NS 565- na oglednoj parceli PSS Subotica, se nalaze u fenofazi vlatanja – prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja po BBCH 31.

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo simptoma pegavosti na  20 % biljaka. Prisutni su simptomi mrežasta pegavost lista ječma -  Pyrenophora teres  i ramulariozne pegavosti lista ječma - Ramularia collo-cygni. Simptomi se šire na mlađe listove.

Slika-Simptomi mrežaste pegavosti lista ječma 

Preporuka:

Preporučuje se obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva simptoma kao i procenat zaraženih biljaka. U usevima gde je postignut epidemisjki prag : 10 % zaraženih biljaka u fenofazi prvog kolenca (BBCH 31) potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida na bazi:

·         epoksikonazol + tiofanat-metil Duett ultra 0,4-0,6 l/ha;

·         tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus  1,5 l/ha;

·         prohloraz+propikonazol Bumper P 0,75-1 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 4.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma 4.4.2017 12:11Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi vlatanja – od početka rasta stabljike pa do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Riđica i Gakovo registrovano je prisutvo simptoma različitih vrsta pegavosti (ramulariozna pegavost lista ječma - Ramularia colo-cygni  i mrežasta pegavost lista ječma -  Pyrenophora teres) na više od 10% pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva simptoma kao i procenat zaraženih biljaka.

U onim usevima u kojima se registruje 10 % zaraženih biljaka u fenofazi prvog kolenca (BBCH 31) potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida:

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Amistar ekstra (a.m.azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Antre plus (a.m.tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Falcon EC 460 (a.m.tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha

velika slika

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 3.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma3.4.2017 22:19Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
 

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma nalaze se fenofazi vlatanja; od početka rasta stabljike do faze  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (30-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uočavaju se simptomi združenih infekcija različitih prouzrokovača pegavosti lista ječma: Pyrenophora teres /mrežasta pegavost/, Ramularia collo cygni /ramulariozna pegavost/, Rhynchosporium secalis /sočivasta pegavost/ na više od 10% pregledanih biljaka (dostignut ekonomski prag štetnosti).

 

 

Lokalitet/sorta

Datum setve

Fenofaza (BBCH)

Patogen

% zaraženih

biljaka

ukupan % zaraženih

biljaka sa simptomima pegavosti

 

Ruma/Amorosa

 

6.10.2016.

 

31

Pyrenophora teres

5

 

19

Rhynchosporium secalis

2

Ramularia collo cygni

12

 

Voganj/Nonius

 

8.10.2016.

 

30-31

Pyrenophora teres

21

 

27

Rhynchosporium secalis

1

Ramularia collo cygni

5

 

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo patogena. Ukoliko su ječmovi u fazi formiranog prvog kolenca, a registruje se 10 i više % biljaka sa simtomima pegavosti, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od navedenih fungicida:

·         Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

·         Amistar ekstra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

·         Acanto plus (pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6 l/ha

·         Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·         Falcon EC 460 (tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(1)
Mrežasta pegavost ječma31.3.2017 14:09Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na usevima  ječma u regionu Sremska Mitrovica vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo mrežaste  pegavosti ječma Pyrenophora teres .

 

Na pojedinim parcelama, gde je dostignut  epidemijski prag 10 % zaraženih biljaka u fazi prvog kolenca, preporučuje se fungicidni tretman :

a.m.triadimenol + tebukonazol + spiroksamin (Falcon EC 460)  u dozi od 0,6l/ha

a.m.azoksistrobin + ciprakonazol (Amistar extra) u dozi  0,5-0,75 l/ha.

Na usevu ječma prisutna su jaja i imaga žitne pijavica, Eulema melanopus,  koja i dalje polaže jaja.

Preporuka je obilazak useva i praćenje početka piljenja larvi kada se preporučuje insekticidni tretman.

 

jaja E.melanopus pred početak piljenja

Region: Sremska Mitrovica
(More Items...)