Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.3.2023 ‎(1)
Zaštita ječma21.3.2023 7:50Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Rđa pšenice (Puccinia spp.)

Na području delovanja RC Požarevac, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi od bokorenja, do pojave prvog kolenca (BBCH 27-31).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo patogena:

-          mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 45% biljaka,

-           pepelnica žita (Erysiphe gramminis) na do 60% biljaka,

-          sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 17% biljaka i

-           rdje ječma (Puccinia hordei) na do 2% biljaka.

Sa ciljem zaštite useva ječma od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

-          Amistar Extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili

-          Priaxor EC (a.m. fluksapiroksad+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili

-          Teatar Plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili

-          Elatus era (a.m. protiokonazol+ benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha ili

-          Falcon Forte (a.m. spiroksamin+tebukonazol+ protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili

-          Duett turbo (a.m. revysol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ ha ili

-          Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha ili

-          Sphere (a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha ili neki drugi registrovani preparat u usevu ječma.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 14.3.2023 ‎(1)
Zaštita ječma14.3.2023 8:30Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u fazi porasta u stablo i prvog kolenca (BBCH 30-31).
 
 
Vizuelnim pregledom useva ustanovljen je visok nivo prisustva simptoma bolesti:
 
mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 40-70% biljaka,
sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na 25-40% biljaka i 
pepelnice žita (Erysiphe graminis), uglavnom na usevima gušćeg sklopa na 10-15% biljaka.
 
Preporuka proizvođačima ječma je zaštita useva registrovanim fungicidma odmah po stabilizaciji vremena (prestanak padavina i porast temperatura)  nekim od registrovanih fungicida:
a.m. azoksistrobin + difenokonazol, preparat Teatar Plus u količini 0,6-1 l/ha
a.m. piraklostrobin + epoksikonazol, preparat Opera u količini 1,2-2 l/ha
a.m. fluksapiroksad + piraklostrobin, preparat Priaxor EC  u količini 0,75-1  l/h
a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin, preparat Falcon Forte u količini 0,7-1 l/ha
a.m. azoksistrobin + cipralkonazol, preparat Amistrar Extra u količini 0,5-0,75 l/ha ili dr.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 13.3.2023 ‎(3)
Zaštita ječma13.3.2023 13:15Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimog  ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi od bokorenja do pojave prvog kolenca (BBCH 27-31).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano povećanje biljaka sa simptomima biljnih bolesti u odnosu na prethodni pregled što je posledica povoljnih vremenskih uslova za razvoj patogena tokom zime. Uočeno je  prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do 45 % biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)  na do 27 % biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis)  na do 16 % biljaka. 

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve  na prisustvo simptoma bolesti. U slučaju registrovanja simptoma iznad praga štetnosti (preko 10% biljaka sa simptomima bolesti) primene hemijske mere zaštite.

Preporuka je da se tretman sprovede po postizanju povoljnih  temperatura za efikasno delovanje fungicida (najmanje 15 °C) i uspostavljanju povoljnih uslova za ulazak mehanizacije u njivu. Preporučuje se primena nekog od regisrovanih fungicida:

-            Elatus era (a.m. protiokonazol + benzovindiflupir)  u količini0,5-1 l/ha

-            Opera Max (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol)  u količini 1,2-2 l/ha,

-            Falcon Forte (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) u kličini 0,7-1 l/ha,

-            Priaxor EC (a.m. fluksapiroksad + piraklostrobin) u količini0,75-1,5 l/ha,

-            Sphere (a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5 l/ha

-            Duett turbo ( a.m. revysol+kresoksim metil) u količini 0,6-1 l/ha

-            Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol + trifloksistrobin) u količini 0,7-1 l/ha,

-            Delaro forte (a.m. protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin) u količini 0,75 l/ha,

-            Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha,

-            Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u količini 0,6-1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Pančevo
Zaštita ječma 13.3.2023 10:39Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
Usevi ozimih ječmova se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi od bokorenja do pojave prvog kolenca (BBCH 26-31).
 
Pri vizuelnom pregledu useva registrovano je povećanje broja biljaka u odnosu na prethodni pregled sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). U pregledanim usevima procenat biljaka sa simptomima je visok i kreće se od 44-60% što je posledica povoljnih vremenskih uslova za razvoj patogena tokom jeseni i zime.
Osim ovog patogena registrovano je i prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) dok je u usevu u kome nije korišćeno deklarisano seme za setvu došlo do značajnog povećanja broja biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima patogena, preporučuje se primena fungicida.
Prilikom tretmana treba obratiti pažnju na temperature (da budu najmanje 15ºC) kao i na i na izbor fungicida (mi predlažemo kombinaciju triazola i strobilurina ili SDHI).
Preporuka je da se primene neki od sledećih fungicida:
  • Zanatara (tebukonazol+biksafen) 1-1,25l/ha ili
  • Revicare (revysol+piraklostrobin) ili
  • Duett turbo (revysol+kresoksim metil) 0,6-1l/ha ili
  • Priaxor (xemium+piraklostrobin) 0,75-1,5l/ha ili
  • Amistar extra (ciprokonazol+azoksistrobin) 0,5-0,75l/ha ili
  • Teatar plus (azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1l/ha ili
  • Opera max (piraklostrobin+epoksikonazol) 1,2-2l/ha ili
  • Shere (trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5l/ha ili
  • Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7-1l/ha ili
  • Delaro forte (protiokonazol+spiroksamin+trifloksistrobin) 0,75l/ha
 
 
 
Region: Vršac
Zaštita ječma13.3.2023 8:19Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od početak rasta stabljike (BBCH 30), do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je dominantno prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis). Kao posledica izuzetno povoljnih uslova tokom ove zime trenutno je na svim pregledanim parcelama postignut ekonomski prag štetnosti, a na pojedinim parcelama je prisustvo navedenih patogena registrovano na 100% biljaka.

U narednom periodu se najavljuju visoke temperature koje će omogućiti sprovođenje tretmana i efikasno delovanje fungicida. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustva patogena. Ukoliko se uoči prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·        Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

·        Teatar Plus (azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha,

·        Opera Max (piraklostrobin+epoksikonazol) 1,2-2 l/ha,

·        Sphere (trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha,

·        Duett turbo (revisol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ha

·        Falcon Forte(tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 0,7-1 l/ha,

·        Elatus era (benzovindiflupir+protiokonazol) 0,5-1 l/ha

li neki drugi preparat koji je registrovan u usevu ječma.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.3.2023 ‎(2)
Zaštita ječma10.3.2023 14:08Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

 

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja i  početka rasta stabljike  do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 36 do 100% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 8 do 65% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3 do 15% biljaka (videti prilog).

 

 Mrežasta pegavost i pepelnica na listu ječma

 

 

 

Mrežasta pegavost lista ječma

 

S obzirom na izuzetno visok nivo prisutnih simptoma  i da je dostignut epidemijski prag štetnosti  (10 % biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca), proizvođačima se preporučuje obilazak useva i tretman po stabilizaciji vremena i sa porastom temperature iznad   15 °C kako bi efikasnost fungicida bila zadovoljavajuća. Preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

·         Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha,

·         Opera Max (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 1,2-2 l/ha,

·         Falcon Forte (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 0,7-1 l/ha,

·         Elatus era (a.m. protiokonazol + benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha,

·         Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol + trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha,

·         Delaro forte (a.m. protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin) 0,75 l/ha,

·         Priaxor EC (a.m. fluksapiroksad + piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha,

·         Sphere (a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha

·         Duett turbo ( a.m. revysol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ha

·         Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha i drugi.

Region: Ruma
Zaštita ječma10.3.2023 11:44Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od bokorenja do pojave prvog kolenca (BBCH 24-31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 30 do 95% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 20 do 35% biljaka, i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 5 do 10% biljaka.

  

 sočivasta pegavost lista  mrežasta pegavost lista

Zbog ovako visokih procenata zaraženih biljaka, preporučujemo kod svih useva koji su ušli u prvo kolence primenu nekog od registrovanih fungicida.  Vremenski uslovi koji trenutno vladaju u proizvodnji doprineće daljem razvoju i širenju pomenutih patogena.

Mogu se primeniti neki od sledećih fungicida:

Zantara (a.m. tebukonazol + biksafen) 1 – 1,25 l/ha,

Revicare (a.m. revysol + piraklostrobin) 0,75 – 1,5 l/ha,

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5 – 0,75 l/ha,

Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6 – 1 l/ha,

Duett turbo (a.m revysol + kresoksim metil) 0,6-1 l/ha

Sphere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,5 l/ha,

Elatus era (a.m. protiokonazol + benzovindiflupir) 0,5 – 1l/ha,

Priaxor (a.m.xemium+piraklostrobin) 0,75 - 1,5 l/ha

Ili neki drugi registrovani preparati u usevu ječma.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.3.2023 ‎(1)
Zaštita ječma9.3.2023 8:26Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Rđa pšenice (Puccinia spp.); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području delovanja RC Vrbas usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fenofazi od  početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca  (30-31 BBCH).

usev ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), rđe ječma (Puccinia hordei). Procenat biljaka sa simptomima bolesti se kreće od 6 % do 90% (vidi prilog od 7.3.).

Na svim pregledanim parcelama, na više lokaliteta,  dostignut je prag štetnosti od 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca.

biljke ječma sa simptomima mrežaste pegavosti i pepelnice na listovima

Proizvođačima ozimog ječma se preporučuje pregled useva na prisustvo simptoma bolesti. Ukoliko se registruje 10% biljka sa simptomima bolesti čim vremenski uslovi to dozvole i kada se omogući ulazak mehanizacije,  preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Prosaro xpro (a.m. biksafen+protiokonazol) u količini 1l/ha ili

.        Amistar Prime Pack (a.m.azoksistrobin+fenpriopidin) u količini 0,75l/ha Amistar+0,4l/ha Prime ili

·        Revicare (a.m.revysol+piraklostrobin) u količini 0,75-1 l/ha ili

·        Duett turbo (a.m.revysol+kresoksi metil) u količini 0,6 -1 l/ha ili

·        Elatus era (a.m. protiokonazol+benzovindiflupir) u količini 0,5-1 l/ha ili

·        Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 0,7-1 l/ha ili

·        Delaro forte (protiokonazol+spiroksamin+trifloksistrobin) u količini 0,75 l/ha ili

·        Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7-1 l/ha ili

·        Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili

·        Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,6-1 l/ha ili

·        Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5 l/ha ili

·        Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen)  u količini 1-1,25 l/ha ili

·        Ascra xpro (a.m. biksafen+spiroksamin+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha ili

·        Cayunis (a.m. biksafen+spiroksamin+trifloksistrobin) u količini 0,8-1 l/ha ili

      ·        Priaxor EC (a.m.fluksapiroksad+piraklostrobin) u količini 0,75-1,5 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 8.3.2023 ‎(1)
Zaštita ozimog ječma 8.3.2023 15:21Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Rđa pšenice (Puccinia spp.)

Na području delovanja RC Sombor usevi ječma se nalaze u fazama od bokorenja do početnih faza vlatanja ( BBCH 26-31).

Vizuelnim pregledom parcela registrovano je prisustvo simptoma  sledećih bolesti:

–mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres);

-sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis);

-pepelnice žita (Erysiphe graminis);

-rđe ječma (Puccinia hordei).

Povoljni uslovi za razvoj navedenih patogena u prethodnom periodu uslovili su značajno povećanje procenta zaraženih biljaka u odnosu na prošle preglede. Na pregledanim parcelama procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma kreće se i do 100, sočivaste pegavosti ječma od 10 do 70, pepelnice žita do 30,  dok se procenat biljaka sa simptomima rđe kreće do 5. 

Procenat biljaka sa prisustvom simptoma bolesti zavisi od datuma setve, gustine useva, poštovanog plodoreda, upotrebe deklarisanog semena i primenjene agrotehnike i mineralnih đubriva.

 

P.teres                          R.secalis

  

E.graminis                              P.hordei

Vizuelnim pregledima je ustanovljeno da je  na parcelama pod ozimim ječmom dostignut prag štetnosti od 10 % biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela ozimih ječmova u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti na biljkama. Ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma na nivou praga štetnosti , po stabilizaciji vremenskih uslova i čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele i temperature vazduha budu iznad 15 °C,  sprovedu tretman sa nekim od navedenih fungicida:

·       Elatus era (a.m. trifloksistrobin+protiokonazol) 0,5 -1 l/ha ili,

·       Duett turbo (a.m revysol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ha ili,

·       Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili,

·       Priaxor (a.m.xemium+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili,

·       Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili,

·       Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili,

·       Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili,

·       Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha,

ili nekim drugim registrovanim fungicidom.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(4)
Zaštita ječma7.3.2023 19:52Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma se nalaze u početnim fazama vlatanja (BBCH 30-31).

Faza razvoja ječma

Tokom vizuelnih pregleda useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 100% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 35% biljaka, simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe ječma (Puccinia hordei) na do 5% biljaka.

Od početka vegetacije prouzrokovač mrežaste pegavosti lista ječma  je prisutan u veoma visokom intenzitetu zaraze, što je dovelo do postizanja praga štetnosti na svim površinama pod ozimim ječmom na području delovanja RC Bačka Topola (10% biljaka sa simptomima u fazi prvog kolenca).

Simptomi mrežaste pegavosti

Preporuka za poljoprivredne proizvođače je da po stabilizaciji vremenskih prilika (vreme bez padavina , temperature iznad 13°C), čim se prosuši zemljište i omogući ulazak mehanizacije na parcele, sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

·         Elatus era (a.m. trifloksistrobin+protiokonazol) 0,5 -1 l/ha ili,

·         Duett turbo (a.m revysol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ha ili,

·         Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili,

·         Priaxor (a.m.xemium+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili,

·         Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili,

·         Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili,

·         Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili,

·         Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha,

 ili sa nekim drugim registrovanim fungicidom.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next