Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.11.2022 ‎(1)
Zaštita ozimih useva pšenice i ječma1.11.2022 12:56Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području rada RC Valjevo, setva ozimih strnih žita se privodi kraju, usevi  pšenice i ječma ranijih rokova setve su u fenofazi od nicanja do razvijena tri lista lista (BBCH 10-13).

 

P. alienus

Tokom vizuelnih pregleda useva pšenice i ječma na lokalitetima Babina Luka i Zabrdica uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 20% poniklih biljaka pšenice i na do 15% poniklih biljaka ječma. Takođe, tokom pregleda useva ječma uočeno i prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 3 % biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da  redovno pregledaju svoje useve pšenice i ječma i ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada preko praga štetnosti (10% biljaka sa navedenim insektima) preporučuje se sprovođenje tretmana nekim od preparata:

·          Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini primene 0,2 l/ha ili

·          Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini primene 0,2-0,3 l/ha.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 28.10.2022 ‎(2)
Suzbijanje insekata u strnim žitima sa ciljem sprečavanja infekcija virusima28.10.2022 10:51Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

U regionima  Beograda i Mladenovca, setva ozimih strnih žita je na nekim parcelama u toku, a iz  ranijih rokova setve  usevi pšenice i ječma su u fenofazi od nicanja do razvijena dva lista (BBCH 10-12).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Surčin, Obrenovac, Zemun, Mladenovac, Barajevo i Lazarevac je uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 15% poniklih biljaka. Osim toga, uočeno je i prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 5 % biljaka, kao i prisustvo aktivnih rupa od  glodara.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva pšenice i ječma i ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka (ovi insekti su prenosioci virusa), primena jednog od insekticida registrovanih za tu namenu:

Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Osim toga, proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice i ječma na prisusvo i aktivnost poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis). Prag štetnosti za poljskog miša je prisustvo 10-50 aktivnih rupa po ha, a za voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha. Preporuka je primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka (Cinkosan, 5-10 g mamka po nastanjenoj rupi uz obavezno zatrpavanje zbog zaštite divljači).

lisne vaši

 

cikada P.alienus

rupa od glodara

Region: Beograd
Zaštita pšenice i ječma28.10.2022 9:39Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Kraljevo u toku je setva ozime pšenice i ječma. Na parcelama koje su ranije posejane usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od nicanja do faze 2 lista razvijeno (BBCH 09-12).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 20% biljaka, kao i cikade Psammotettix alienus na do 3% biljaka.

 

 

Lisne vaši                     Cikada

 

Suvo i toplo vreme koje se očekuje u narednom periodu povoljno će uticati na razvoj i povećanu aktivnost navedenih štetočina.

Pored direktnih šteta koje nanose ishranom, lisne vaši i cikade su i prenosioci fitopatogenih virusa.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled poniklih useva ozime pšenice i ječma radi utvrđivanja prisustva pomenutih štetočina.

Ako se njihovo prisutvo registruje na više od 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

 

   Decis 2,5 EC ili Konfuzija (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha   ili

   Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 27.10.2022 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma27.10.2022 9:06Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Čačak setva ozime pšenice i ječma je još uvek u toku, a ranije posejani usevi se nalaze u fazi od nicanja do dva razvijena lista (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo beskrilnih jedinki i krilatih formi vaši (Aphididae) na do 20 % biljaka i cikade Psammotettix alienus na oko 5 % biljaka.

Lisne vaši

Lisne vaši (Aphididae)

 cikadacikada

Cikada Psammotettix alienus    velika slika

Suvo i toplo vreme povoljno utiče na razvoj i povećanu aktivnost ovih štetočina.

Navedene štetočine pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, veoma su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje da u početnim fazama razvoja pšenice i ječma pregledaju useve i ukoliko registruju pomenute štetočine na više od 10 % biljaka, primene neki od registrovanih insekticida:

  • Fastac me (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.
Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 26.10.2022 ‎(5)
Zaštita pšenice i ječma 26.10.2022 13:56Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor još uvek traje setva ozimih strnih žita dok se usevi posejani u ranijim rokovima setve nalaze u fazi do tri lista razvijena ( BBCH 13).

Vizuelnim pregledom parcela poniklih useva registrovano je prisustvo  krilatih jedinki kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae)  na do 10 % biljaka kao i prisustvo cikada Psammotettix aloneus na do 5 % biljaka. U  odnosu na prethodni pregled kada je RC Sombor dao preporuku za primenu insekticida 18.10, registruje se povećanje broja biljaka sa kolonijama lisnih vašiju kao i prisutnost cikada u usevima i pšenice i ječma.

  

P.alienus u pšenici                                    vaši u pšenici

   

P.alienus u ječmu                                vaši u ječmu

Navedene štetočine pored direktih šteta koje nanose usevima sisajući biljne sokove nanose i indirektne štete jer su vektori fitopatogenih virusa.

Povoljni vremenski uslovi za razvoj navedenih štetočina se nastavljaju i u narednom periodu pa se poljoprivrednim porzvođačima preporučuje obilazak i pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda novoponiklih useva ozime pšenice i ječma i useva koji su u početnim fazama razvoja a do sada nisu primenjene hemijske mere zaštite, utvrdi prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10 % biljaka preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida :

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC , Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita ozime pšenice i ječma26.10.2022 13:40Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Kragujevac setva ozimih strnih žita na velikom udelu planiranih površina još uvek nije izvršena zbog kišnog perioda za nama koji je usporio skidanje kukuruza kao najčešćeg preduseva, a na parcelama gde je setva obavljena u optimalnom roku, ozima pšenica i ječam nalaze se u fazama rasta klijanca-od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10) do prvi list razvijen (BBCH 11).

 

Vizuelnim pregledom poniklih useva na lokalitetu Lipovac, opština Topola, utvrđeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 14%, dok je prisustvo cikade Psammotettix alienus ustanovljeno na 19% biljaka pšenice.  Kod ječma, cikada je zapažena na 15% biljaka, a vaši na 34%.

 

Na parcelama na lokalitetu u Lužnicama, opština Kragujevac, gde setva još nije izvršena, ali se planira u narednom periodu, izvršen je pregled okolnih korovskih biljaka gde cikade nisu detektovane, a lisne vaši su prisutne u niskom indeksu napada. Budući da vladaju povoljni uslovi za razvoj vaši i cikada, odnosno visoke temperature za ovo doba godine, može se očekivati naseljavanje parcela od strane ovih štetoina nakon setve i nicanja useva .

 

 

Obe pomenute štetočine, osim direktnih šteta koje nastaju sisanjem biljnih sokova, veći značaj imaju kao vektori virusa-u slučaju vaši virusa žute patuljavosti pšenice i ječma, a kod cikada virusa patuljavosti pšenice. U ekstremnim slučajevima napada ovih virusa prinos može potpuno izostati. S tim u vezi, veoma je važan momenat infekcije - što ona ranije nastupi, veće su štete. Drugim rečima, naročito je opasna infekcija koja nastaje u jesen, kad mlade biljčice mogu biti sistemično inficirane. Zbog toga je od ključne važnosti skrenuti pažnju na potencijalnu zarazu u ovom trenutku. Proizvođačima se može preporučiti obilazak parcela posejanih strninama i u slučaju da se primete pomenute štetočine u početnim fazama razvoja useva na preko 10% biljaka, izvođenje insekticidnog tretmana nekim od preparata:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m deltametrin) … 0,2-0,3l/ha ili

Fastac ME (a.m alfa-cipermetrin) … 0,2 l/ha.

 

Proizvođačima koji još uvek nisu posejali ozima strna žita, preporučuje se oprez i eventualno planiranje setve za nešto kasniji period, nakon što niske temperature redukuju populacije ovih štetočina uz redovan obilazak i pregled na prisustvo insekata nakon što izniknu usevi.

Region: Kragujevac
Zaštita ozimih strnih žita26.10.2022 11:47Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području rada RC Užice u toku  je setva ozimih strnih žita. Usevi se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja do tri razvijena lista (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom poniklih useva ozime pšenice i ječma, na punktu Sevojno, iz najranijih rokova setve, uočeno je prisustvo krilatih i beskrilnih jednki lisnih vaši  (Aphididae) na do 20 % biljaka, dok je prisustvo  cikade Psammotettix alienus uočeno na do 5 % biljaka. I za naredni period najavljeno je suvo i toplo vreme, što pogoduje aktivnostima pomenutih štetočina.
Pored  direktnih  šteta koje vaši i cikade nanose sisanjem biljnih sokova, one prouzrokuju i indirektne štete, kao vektori viroznih oboljenja.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, ukoliko vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma u početnim fazama razvoja registruju prisustvo vaši i cikada na preko 10 % biljaka, sprovedu tretman nekim od registrovanih insekticida:


-Fastac me (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

-Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Užice
Zaštita pšenice i ječma26.10.2022 10:26Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Setva ozime pšenice je još uvek u toku, dok su usevi strnih žita koji su posejani u ranijim rokovima setve u fazi 1-2 lista.
 
U usevima strnih žita se prilikom vizuelnog pregleda registruje prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae). Suvo i toplo vreme pogoduje njihovoj aktivnosti. Posebno je važno napomenuti da je u svim pregledanim poniklim usevima pšenice registrovano prisustvo cikade Psammottetix alienus na 5-10% biljaka. Ova cikada je značajna jer je vektor virusa patuljavosti pšenice (WDV) koji je  redovno prisutan poslednjih nekoliko godina u našem regionu. U našem području je takođe prisutan veći broj parcela sa samoniklom pšenicom od uobičajenog, što je veoma važno za translokaciju ovog virusa o čemu je bilo pisano detaljnije u prilogu od 8.6.2022. godine.(vidi prilog).
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod poniklim usevima pšenice i ječma. Ukoliko se u početnim fazama razvoja useva registruje prisustvo vaši i cikada na više od 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje:
  • Fastac ME (alfa cipermetrin) 0,2l/ha ili
  • Decis 2,5 EC,Konfuzija  (deltametrin) 0,2-0,3l/ha.
Region: Vršac
Zaštita pšenice i ječma26.10.2022 10:10Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Vranje otpočela je setva ozime pšenice i ječma, a u narednom periodu se očekuje setva najvećeg dela planiranih površina pod ovim kulturama.  Ranije posejani usevi su u fazi od nicanja do razvijena 1-2 lista (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma na više lokaliteta registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus na od 3 % do 5 % biljaka i krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae ) na od 5 % do 10 % biljaka.

Ove štetočine pričinjavaju direktne štete prilikom ishrane biljnim sokovima, a značajnije su indirektne štete jer su prenosioci fitpatogenih virusa.

U narednim danima se očekuju temperature iznad proseka za ovaj period godine koje će uticati na pojačanu aktivnost lisnih vaši i cikada.

Proizvođačima se preporučuje pregled ozimih useva pšenice i ječma u početnim fazama razvoja i ukoliko se uoči više od 10 % biljaka sa navedenim insektima primena nekog od insekticida:

- Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

- Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 25.10.2022 ‎(12)
Zaštita ozime pšenice i ječma25.10.2022 21:22Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Kruševac, na većini parcela setva ozimih useva pšenice i ječma se očekuje u narednim danima. Usevi pšenice i ječma iz ranih rokova setve nalaze se u fazi nicanja, razvoja prvog i drugog lista (BBCH 10-12).

Vizuelnim pregledom u poniklim usevima pšenice i ječma,  na nekoliko parcela, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 15 % biljaka, dok je prisustvo  cikade Psammotettix alienus uočeno na do 10 % biljaka.

Trenutne visoke temperature pogoduju razvoju ovih štetočina, pa se u narednom periodu može očekivati povećanje njihove aktivnosti.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štetnosti je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Preporuka proizvođačima je da u početnim fazama razvoja  pregledaju svoje useve pšenice i ječma, i u koliko registruju prisustvo lisnih vaši i cikada na više od 10 % biljaka primene neki od registrovanih insekticida:

Fastac me (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Kruševac
1 - 10 Next