Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.5.2021 ‎(1)
Zaštita ječma25.5.2021 9:01Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica vizuelnim pregledom useva ječma je utvrđeno da se ječam u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve nalazi u fazi razvoja od: sredina klasanja (polovina cvetova se pojavilo) do faze početak cvetanja (vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Osetljiva faza cvetanja ječma uz nestabilno vreme sa padavinama koje se za naš region očekuju od četvrtka mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima ječma se preporučuje da pregledaju svoje useve i utvrde fazu  razvoja ječma. Ukoliko su vidljive polenove kesice na 5% cvetova ječam je ušao u fazu cvetanja i preporučuje se da pre najavljenih padavina proizvođači sprovedu hemijske mere zaštite ječma nekim od registrovanih fungicida:

- Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil), u količini 1,5 l/ha ili

- Mercury (a.m azoksistrobin+epoksikonazol) u količini 1 l/ha ili

- Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protikonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

- Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha ili

-Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

-Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin), u količini 1,25l/ha ili

- Zamir (a.m.prohloraz + tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

- Bumper P (a.m prohloraz+propikonazol) u količini 0,75-1 l/ha.

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 24.5.2021 ‎(1)
Zaštita ječma24.5.2021 8:34Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)
Na području delovanja RC Zaječar ozimi ječam se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sortimenta nalazi u fazi od sredina klasanja: polovina cvetova se pojavilo do početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Ječam se nalazi u fazi cvetanja, kada je osetljiv na infekcije klasova prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), a najavljene padavine u narednim danima stvoriće povoljne uslove za ostvarivanje infekcije ovim patogenom. Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele i ukoliko je usev u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), da pre padavina sprovedu hemijske mere zaštite jednim od fungicida:

-Prosaro 250EC (a.m.tebukonazol + propikonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-Zamir (a.m.prohloraz + tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-Cello (a.m.spiroksamin +protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

-Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom ječma ustanovljeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i na listu i na klasu, a na lokalitetu Veliki Izvor uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Proizvođačima se preporučuje da obiđu parcele i ako uoče prisustvo 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci sprovedu mere zaštite jednim od insekticida :

-Decis 2,5EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.

Navedeni insekticidi biće efikasni i za suzbilanje biljnih vaši.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 17.5.2021 ‎(1)
Zaštita ječma17.5.2021 11:32Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve, lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja od: sredina klasanja, polovina cvetova se pojavilo, do početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Za naredne dane je najavljeno  nestabilno vreme sa padavinama, koje uz visoke temperature u osetljivoj fazi cvetanja ječma, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima ječma koji su ušli u fazu cvetanja  (vidljive polenove kesice na 5% cvetova), preporuka je da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

- Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha
-Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil), u količini 1,5 l/ha
-Prosaro (a.m. tebukonazol +protiokonazol), u količini 0,75-1 l/ha
-Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin), u količini 1,25l/ha
-Mercury (a.m azoksistrobin+epoksikonazol) u količini 1 l/ha
-Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 11.5.2021 ‎(4)
Zaštita ječma11.5.2021 14:37Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi ječma se zavisno od rokova setve i sortimenta nalaze u različitim fazama, od klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

U osetljivoj fazi cvetanja u koju ječam ulazi, u uslovima promeljivog  vremena sa padavinama mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima čiji su usevi ušli u fazu cvetanja, odnosno  u usevima u kojima se registruju vidljive polenove kesice na 5% klasova preporučuje se primena hemijskih mera zaštita, čim vremenski uslovi dozvole ulazak u parcele, nekim od registrovanih fungicida:

 • Cello (a.m tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) u količini 1,25 l/ha ili
 • Zantara (a.m tebukonazol + biksafen) u količini 1-1,25 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m tebukonazol + tiofanat metil) u količini 1,5 l/ha ili
 • Custodia ( a.m tebukonazol + azoksistrobin ) u količini 0,8 l/ha ili
 • Osiris (a.m epoksikonazol + metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha ili
 • Bumper P (a.m prohloraz+propikonazol) u količini 0,75-1 l/ha.
Region: Požarevac
Zaštita ječma11.5.2021 8:41Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi od sredine klasanja do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice, BBCH 55-61.

 

 

usev ječma                            cvetanje ječma

 

Od sutra se prognozira višednevni period sa nestabilnim vremenom praćenim padavinama. S obzirom da ječam ulazi u osetljivu fazu, fazu cvetanja, sa najavljenim padavinama postoji rizik od od infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva ječma u cilju utvrđivanja faze razvoja.

Ukoliko se ustanovi početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), preporučuje se preventivni hemijski tretman, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 

·         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha   ili

·         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·         Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) u količini 1,25 l/ha   ili

·         Zantra (a.m. tebukonazol + biksafen) u količini 1-1,25 l/ha   ili

·         Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha   ili

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propinokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili neki drugi registrovani fungicid.

 

Region: Kraljevo
Zaštita ječma11.5.2021 7:32Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ječma se zavisno od rokova setve i sortimenta nalaze u različitim fazama, od klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama od srede i ulazak biljaka ječma u osetljivu fazu, fazu cvetanja, mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve ječma. Ukoliko se registruje početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova) preporučuju se hemijske mere zaštite, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 

 • Zantara (a.m tebukonazol + biksafen) 1-1,25 l/ha ili
 • Custodia ( a.m tebukonazol + azoksistrobin ) 0,8 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha ili
 • Cello (a.m tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin ) 1,25 l/ha ili
 • Osiris (a.m epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha ili
 • Bumper P (a.m prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha.
Region: Kruševac
Zaštita ječma11.5.2021 7:24Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Čačak, usevi ozimog ječma iz najranijih rokova setve nalaze se u fazi od početka klasanja do početka cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

Faza razvoja

velika slika

 

Najavljene  višednevne padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka je proizvođačima da obiđu parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima ječma koji se nalaze u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), pred padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

-        Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) u dozi 0,75-1 l/ha,

-        Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) u dozi 1,5-1,25l/ha,

-        Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) u dozi 0,75-1l/ha,

-        Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) u dozi 1,5l/ha,         

-        Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) u dozi 1-1,25 l/ha,

-        Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) u dozi 1,25 l/ha,

-        Mercury (a.m. azoksistrobin + epoksikonazol) u dozi od 1 l/ha

-        Proline 250 EC (a.m. protiokonazol) u dozi od 0,8 l/ha.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 10.5.2021 ‎(13)
Zaštita ječma10.5.2021 18:42Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Vranje usevi ječma se nalaze u fazi od sredine klasanja (BBCH 55) do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Najavljene višednevne padavine od srede mogu stvoriti povoljne uslove za za infekciju klasa ječma gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva i ukoliko se utvrdi da je 5% klasova izbacilo prašnike, primena preventivnih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida za tu namenu:

-          Antre plus (tebukonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Zantara (tebukonazol, biksafen) u koncentraciji 1-1,25l/ha ili

-          Zamir 400 EW (tebukonazol, prohloraz) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Prosaro 250 EC (tebukonazol, protiokonazol) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Bumper P (prohloraz, biksafon) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Osiris (epoksikonazol, metkonazol) u koncentraciji 1,5-2,5l/ha ili

-          Mercury (azoksistrobin, epoksikonazol) u koncentraciji 1l/ha.

Region: Vranje
Zaštita ječma 10.5.2021 15:19Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma iz ranijih rokova setve se nalaze u fenofazi početak klasanja-vrh cveta se pojavljuje iz rukavca do fenofaze početak cvetanja- vidljive prve cvetne plevice (51-61).

Pred najavljene padavine, proizvođačima ječma kod kojih se usevi nalaze u fenofazi cvetanja, preporučuje se fungicidni tretman nekim od registrovanih fungicida u cilju zaštite od patogena prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum):

a.m. azoksostrobin + ciprokonazol, preparat Amistar Extra, Census 280 SC u količini 0,5-0,75 l/ha

a.m. epoksikonazol + metkonazol, preparat Oziris u količini 1,5-2,5 l/ha

a.m. prohloraz + tebukonazol, preparat Mystic pro 500 EC u količini 1,5 l/ha

a.m. protiokonazol + tiofanat metal, preparat Postulat duo, Prosaro u količini 1,5l/ha

a.m. tebukonazol + tiofanat metal, preparat Antre plus u količini 1,5 l/ha

a.m. tebukonazol + biksafen, preparat Zantara u količini 1,25 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita ječma 10.5.2021 14:52Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na području delovanja RC Jagodina, usevi ječma se zavisno od rokova setve i sortimenta nalaze u različitim fazama, od klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).
 
 
 
S obzirom na trenutne i prognozirane temperature vazduha, usevi ječma ubrzano ulaze u osetljivu fazu razvoja, fazu klasanja i cvetanja, kada su osetljivi na infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za period od 12. do 19. maja može stvoriti povoljne uslove za infekciju ovim patogenom.
 
U cilju zaštite useva od navedenog patogena, u usevima gde su se pojavile polenove kesice na oko 5% biljaka, proizvođačima se preporučuje preventivna primena nekog od registrovanih fungicida:
 
 - Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+ protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha,
 - Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha,
 - Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha,
 - Zamir 400 EW (a.m.prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha,
 - Cello (a.m.spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha,
 - Mercury (a.m.azoksistrobin+epoksikonazol) u količini 1 l/ha.
Region: Jagodina
1 - 10 Next