Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.2.2024 ‎(1)
SKREĆEMO PAŽNJU RATARIMA NA TRENUTNO ZDRAVSTVENO STANJE STRNIH ŽITA8.2.2024 11:50Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Rđa pšenice (Puccinia spp.)

Usevi strnih žita se na području VOJVODINE nalaze u fazi od razvoja lista do bokorenja - do 8 stabala razvijeno (BBCH 15-28). Na području CENTRALNE i JUŽNE SRBIJE usevi su u slabijim fazama razvoja, od prvi list razvijen do 4 stabla razvijena (BBCH 11-24).

 

U proteklih nedelju dana su izvršeni vizuelni pregledi useva strnih žita na više lokaliteta u sva 34 regionalna centra PIS-a na području Srbije, a rezultati su sledeći:

 

U usevima pšenice su prisutni simptomi sive pegavosti lista pšenice, pepelnice žita i rđe, u sledećim procentima zaraze:

 

% zaraženih biljaka

 

VOJVODINA

CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA

Septoria tritici

5-73%

3-9%

Erysiphe graminis

0-14%

1-5%

Puccinia spp.

1-8%

0-2%

 

U usevima ječma su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, sočivaste pegavosti lista kao i simptomi pepelnice žita, u sledećim procentima zaraze:

 

% zaraženih biljaka

 

VOJVODINA

CENTRALNA I JUŽNA SRBIJA

Pyrenophora teres

10-86%

2-10%

Rhynchosporium secalis

2-10%

2-5%

Erysiphe graminis

7-14%

-

 

Procenat zaraženih biljaka je različit i zavisi od nekoliko faktora. Najveći procenat zaraženih biljaka je u usevima iz ranih rokova setve, sa gustim sklopom biljaka, u usevima uskog plodoreda i regionima gde se žita tradicionalno gaje na velikim površinama. Generalno, u centralnim i južnim krajevima naše zemlje, usevi su sa znatno nižim nivoom zaraženih biljaka u odnosu na Vojvodinu.

 

Vremenski uslovi u proteklom periodu bili su povoljni za razvoj i širenje patogena, dominantno prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice i mrežaste pegavosti lista ječma.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od ovih patogena, ali važno je upozoriti  da sve navedeno upućuje da je neophodan oprez i redovno prisustvo proizvođača na parcelama.

 

Zbog značajnih razlika u zdravstvenom stanju po regionima, detaljnije pogledati na linku.

 

Važno: Od početka vegetacije strnih žita proizvođači vrše kontinuirano suzbijanje poljskih glodara. Njihova brojnost se trenutno u usevima pšenice i ječma kreće u kategoriji vrlo niske do niske brojnosti. Neophodne su i dalje mere opreza kao i dalji redovni pregledi na njihovo prisustvo, i ukoliko se postignu pragovi štetnosti primena rodenticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 15.12.2023 ‎(1)
Povećanje brojnosti glodara15.12.2023 11:03Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva strnih žita je uočeno povećanje brojnosti aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis) u odnosu na preglede u predhodnom periodu. 

Na većini parcela konstantovane su brojnosti koje spadaju u nisku do srednju kategoriju brojnosti, dok je na pojednim parcelama u blizini utrina i samim utrinama registrovana visoka kategorija brojnosti. Poljski glodari najveće štete trenutno prave na ozimim usevima strnog žita hraneći se zelenom biljnom masom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, u skladu sa vermenskim uslovima, obilazak parcela u cilju sagledavanja broja aktivnih rupa.

Ukoliko se registruje brojnost glodara iznad praga štetnosti (poljski miš 10-50 aktivnih rupa po ha, poljska voluharica 10-500 aktivnih rupa po ha),  preporuka je primena rodenticida u obliku gotovih mamaka na bazi cink fosfida u količini 5 -10 g po aktivnoj rupi.

Nakon ubacivanja gotovih mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljih životinja i ptica.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.11.2023 ‎(1)
Povećanje brojnosti glodara (region Vršac)17.11.2023 11:50Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno  je povećanje brojnosti rupa od poljskih glodara, poljskog miša (rod Apodemus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis).
 
Naseljavanje je posebno intenzivno na parcelama koje se graniče sa utrinama, većim uzglavnicama kao i nezaoranim parcelama gde je bio kukuruz ili suncokret.
Visoke temperature vazduha u prethodnom periodu su pogodovale povećanju populacije glodara.
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha a za poljsku voluharicu 10-500/ha. Suzbijanje treba sprovesti i u toku zime ukoliko se nastave visoke temperature.
 
 
Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:
  • na bazi cink fosfida: Cinkosan, Agrocinkan, Arvalin.

Obavezno je zatrpavanje rupa posle ubacivanja mamaka.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 13.11.2023 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma13.11.2023 14:20Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma iz prvih rokova setve nalaze se u fazi bokorenja, do 4 razvijena stabaoca (BBCH 24).

 

   

 Velika slika                      Ječam_faza razvoja  

             

Usevi ozime pšenice iz prvih rokova setve nalaze se u fazi do tri razvijena lista (BBCH 13).

 

   Pšenica_faza razvoja

Velika slika                 Pšenica_faza razvoja

Setva pšenice je završena na oko 90% planiranih površina, dok je na ostalih 10% planiranih površina setva u toku. 

Tokom vizuelnih pregleda, u  usevima ozimog ječma  registrovano je prisustvo krilatih jedinki, kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na do 20 % biljaka i odraslih jedinki cikade Psammotettix alienus na do 5% biljaka.

 

   

Lisne vaši                   Cikada

 

 usevima ozime pšenice registrovano  je prisustvo   lisnih vaši na do 7% pregledanih biljaka, kao i odraslih jedinki cikade Psammotettix alienus na do 5% biljaka.

 

    

Aphididae                                 Lisne vaši_krilate forme

 

Navedeni štetni organizmi prvenstveno imaju značaj kao vektori virusa (virusi iz grupe žute patuljavosti ječma i virusi kržljavosti pšenice), koji zbog izrazite destruktivnosti mogu dovesti i do totalnih šteta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva strnih žita  na prisustvo lisnih vaši i cikada. Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/11(1)  za vaši iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Prag štetnosti za cikade iznosi 5 cikada po metru kvadratnom.

Kada se vizuelnim pregledima  registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija, Decaguard 25 EC (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha, MBT 2

·         Decis expert (a.m. deltametrin), u količini 0,075 l.

 

Takođe tokom vizuelnog pregleda useva ozimog ječma registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), na pojedinim parcelama na do 10% pregledanih biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis)  na do 5% biljaka.

 

  

Mrežasta pegavost ječma               Sočivasta pegavost ječma

 

Rupe od poljskih glodara

 

Upozorenje: zbog prisutne povećane brojnosti poljskih glodara preporučuje se redovan obilazak parcela tokom vegetacije strnih žita i blagovremena primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 7.11.2023 ‎(1)
ZAŠTITA PŠENICE I JEČMA OD ŠTETOČINA 7.11.2023 8:49Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području Vojvodine usevi ozimih strnih žita koji su posejani u poslednjoj dekadi oktobra se nalaze u fazama od nicanja do prvih razvijenih listova. Setva se polako privodi kraju.

Na području centralne Srbije setva ozimih strnih žita usled nedostatka vlage obavljena je na jako malom procentu planiranih površina i ti usevi su u početnim fazama rasta. U ovom delu naše zemlje na najvećem delu planiraih površina, setva se tek očekuje u narednom periodu.

U poniklim usevima pšenice i ječma se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada - dominantno vrste Psammotettix alienus. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, lisne vaši1 i cikade2 su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa (virusa iz grupe žute patuljavosti ječma1, virusa kržljavosti pšenice2).

 

Trenutni uslovi u proizvodnji sa visokim dnevnim temperaturama pogoduju povećanoj aktivnosti lisnih vaši i cikada što povećava i rizik od zaraze mladih biljaka virusima. Ukoliko dođe do zaraza virusima u početnim fazama razvoja biljaka štete mogu biti veoma velike.

 

U početnim fazama razvoja strnih žita prag štetnosti za lisne vaši je jedna ili više vaši na 10 % biljaka (EPPO Standard PP2/11(1)).

Prag štetnosti za cikadu P. alienus nije definisan po EPPO standardu niti u našoj zemlji, ali u zemljama u okruženju on iznosi 5 cikada/m2.

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina i po postizanju pragova štetnosti primena nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Decaguard 25 EC 

deltametrin

0,2-0,3 l/ha

Decis expert

0,075 l/ha

 

Apelujemo poljoprivrednim proizvođačima da obrate pažnju i na prisustvo aktivnih rupa od glodara. O pragovima štetnosti i merama kontrole više na linku.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.11.2023 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječma6.11.2023 13:52Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Na području RC Jagodina setva ozimih strnih žita usled nedostatka vlage obavljena je na jako malom procentu planiranih površina, pa se predsetvena obrada i setva tek očekuju.
Monitoringom poniklih ozimih useva pšenice i ječma iz ranijih rokova setve, pored neujednačenog klijanja i nicanja, na tek izniklim biljkama registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 9-15%, kao i prisustvo cikada (Psammotettix alienus) na 7-9 % pregledanih biljaka.
 
 Lisne vaši i cikade u ozimim usevima žita
 
 
 
Biljne vaši (Aphididae) su vektori virusa žute patuljavosti ječma (BYDV) na ječmu i pšenici, a cikada Psammotettix alienus virusa kržljavosti pšenice (WDV).
Mali broj zasejanih parcela i izniklih ozimih strnih žita deluju poput zelene oaze, a visoke temperature u ovom periodu pogoduju razmnožavanju štetočina, pa ukoliko se nastavi talas visokih temperatura, može se očekivati povećanje njihove brojnosti.
 
Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve na prisustvo ovih štetočina i da po postizanju praga štetnosti, za vaši 10% naseljenih biljaka, za cikade 5 imaga/m2, sprovedu insekticidni tretman primenom nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije deltametrin:
 
 - Decis 2,5 EC ili Konfuzija u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 - Decis expert u količini 0,075l/ha ili
 - Plures u količini 0,5-0,65 l/ha.
 
Hemijski tretman bi trebalo sprovoditi u najtoplijem delu dana kada je aktivnost štetočina najveća.
 
Region: Jagodina
Zaštita pšenice i ječma6.11.2023 11:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma posejani tokom poslednje dekade oktobra se nalaze u početnim fazama nicanja do faze prvi list razvijen (BBCH 11). Na našem regionu najveći deo površina pod ozimim strninama je posejan u ovom periodu, dok se u narednim danima očekuje završetak setve.

Vizuelnim pregledom izniklih useva na lokalitetima Kać, Futog, Bač i Temerin registruje se prisustvo krilatih formi i kolonija vaši (Aphididae) na do 4% biljaka, kao i odraslih jedinki cikade Psammotettix alienus na do 26% biljaka.

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci destruktivnih fitopatogenih virusa čije je prisustvo registrovano tokom prethodnih sezona (Virus iz grupe žute patuljavosti ječma i Virus kržljavosti pšenice).

U ovom momentu se preporučuje da poljoprivredni proizvođači redovno obilaze svoje parcele i vrše preglede na prisustvo vaši i cikada. U početnim fazama razvoja strnih žita prag štetnosti za lisne vaši iznosi jedna ili više vaši na 10% biljaka (EPPO Standard PP2/11(1)), dok je prag štetnosti za cikadu P. alienus 5 cikada po m2.

Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Decaguard 25 EC (deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha ili

·        Decis expert (deltametrin) u količini 0,075 l/ha

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost navedenih štetočina najveća.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 3.11.2023 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma iz najranijih rokova setve3.11.2023 10:35Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Loznica setva ozimih strnih žita je u toku. Usevi posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fazama od nicanja pa do 1-3 lista razvijena (09-13 BBCH).

Vizuelnim pregledom strnih žita uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 6% biljaka i cikada na do 3%.


Trenutne visoke temperature za ovo doba godine i najavljene i za naredni period će pogodovati povećanju njihove aktivnosti i brojnosti u usevima strnih žita.

Pragovi štetnosti pri kojima se sprovode hemijske mere zaštite su za vaši 10% napadnutih biljaka, dok je za cikade 5 imaga /m2. Proizvođačima se preporučuje pregled poniklih useva i po postizanju pragova štetnosti primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Decis expert u količini 0,075 l/ha
  • Decis 2,5 EC ili Konfuzija u količini 0,2-0,3 l/ha
  • Plures u količini 0,5-0,65 l/ha.

Vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo poljskih glodara površinama pod strnim žitima.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 2.11.2023 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma iz najranijih rokova setve2.11.2023 14:14Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo setva pšenice je još uvek u toku. Usevi koji su posejani u prethodnom periodu se nalaze u fazi od klijanja do razvijena 3 lista. 

Vizuelim pregledom poniklih useva pšenice i ječma  registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5-20 % biljaka i cikade Psammotettix alienus na do 5 % biljaka.

Pomenute štetočine  pored direktnih šteta koje prave svojom ishranom sišući sokove strnih žita, prave i  mnogo  značajnije štete kao vektori fitopatogenih virusa (vaši prenose virus žute patuljavosti ječma, a cikade virus kržljavosti (patuljavosti) pšenice).

Pragovi štetnosti pri kojima se sprovode hemijske mere zaštite su:

vaši - 10 % infestiranih biljaka

cikade - 5 imaga /m2

 

Registrovani insekticidi za suzbijanje vaši i cikada su: 

 

·       Decis expert u količini 0,075 l/ha

·       Decis 2,5 EC ili Konfuzija u količini 0,2-0,3 l/ha

·       Plures u količini 0,5-0,65 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 1.11.2023 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječma 1.11.2023 13:45Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza : U zavisnosti od vremena setve, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od nicanja do razvijena dva lista (BBCH 09-12).
 
Vizuelnim pregledom pšenice i ječma na pojedinim parcelama registrujemo prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.) na 2-20% biljaka, kao i odrasle jedinke cikade (Psammotettix alienus) na 2-16% biljaka.
Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i aktivnosti pomenutih štetočina.Obe štetočine su značajni prenosioci fitopatogenih virusa.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcele pod poniklim usevima pšenice i ječma. Ukoliko se u početnim fazama razvoja registruje prisustvo vaši na više od 10 % biljaka ili prisustvo cikada na nivou 5 imaga /m2 preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida :
    • Decis expert u dozi 0,075 l/ha ili
    • Decis 2,5 EC ili Konfuzija u dozi 0,2-0,3 l/ha ili
    • Plures u dozi 500-650 ml/ha. 
Region: Vršac
1 - 10 Next