Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.3.2019 ‎(1)
Zaštita ječma23.3.2019 9:07Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na području Srbije, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od datuma setve, lokaliteta, sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od različitih faza bokorenja do pojave prvog kolenca.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Na pojedinim parcelama, na kojima se ječmovi nalaze u fazi prvog kolenca, dostignut je prag štetnosti od 10% biljaka sa simptomima pegavosti.

Proizvođačima ječma se preporučuje obilazak useva i pregled biljaka na prisustvo simptoma lisnih bolesti. Posebnu pažnju treba usmeriti na preglede useva koji ulaze u osetljivu fazu razvoja, fazu vlatanja.

Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo pegavosti lista na nivou praga štetnosti u fazi prvog kolenca, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha;

Duett ultra (a.m.epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha;

Osiris (a.m.epoksikonazol +metkonazol) 1,5 -2,5 l/ha;

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75 – 1 l/ha;

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha.

Prilikom primene fungicida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.3.2019 ‎(2)
Zaštita ječma22.3.2019 14:11Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma  se nalaze od faze početak rasta stabljike do  faze  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30- 31).  

 

Vizuelnim pregledom  useva ozimog ječma  utvrđeno je širenje  simptoma : mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres), pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis). Na pojedinim pregledanim parcelama dostignut je ekonomski prag štetnosti (10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma u fazi prvog kolenca).

 

 

Mrežasta pegavost ječma

 

Preporuka za proizvođače: pregledati useve koji su u osetljivoj fazi razvoja (vlatanje) i ukoliko je prisutno 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti  neophodno je preduzeti mere zaštite. Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
 • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
 • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
 • Cello (a.m. spiroksamin+ protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha
 • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

 

 Prilikom primene fungicida pridržavati se uputstva za upotrebu.

Region: Bačka Topola
Zaštita ječma22.3.2019 13:29Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fenofazama, u zavisnosti od vremena setve i sorte:  od faze bokorenja do faze  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (25-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

 

Slika:simptomi pepelnice na ječmu

velika slika

 

Kod useva koji su ušli u fazu rasta stabljike (vlatanje), dostignut je epidemijski prag (10% biljaka sa simptomima pegavosti u fazi prvog kolenca).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma i  po utvrđivanju epidemijskog praga, primena nekog od registrovanih fungicida:

 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
 • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
 • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
 • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Prilikom primene fungicida pridržavati se uputstva za upotrebu.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 21.3.2019 ‎(2)
Zaštita ječma 21.3.2019 12:26Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od datuma setve, lokaliteta, sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u fazi od šest sekundarnih stabala vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 26 -31).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma 

Na pojedinim parcelama, na kojima se ječmovi nalaze u fazi rasta stabla, dostignut je prag štetnosti  od 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti.

Proizvođačima ječma se preporučuje obilazak useva i pregled biljaka na prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma. Posebnu pažnju treba usmeriti na preglede useva ječma u navodnjavanju zbog ulaska u osetljivu fazu razvoja, fazu vlatanja.

Ukoliko se u fazi prvog kolenca registruje 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha;

Duett ultra (a.m.epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha;

Osiris (a.m.epoksikonazol +metkonazol) 1,5 -2,5 l/ha;

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75 – 1/ha;

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1l/ha.

Primena nekog od navedenih fungicida preporučuje se po suvom i toplom vremenu.

Region: Zrenjanin
Zaštita ječma21.3.2019 8:19Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na terenu RC Senta usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fenofazama, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sorte:  od faze bokorenja do faze  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (25-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

 

mrežasta pegavost ječma

 

Kod useva koji su ušli u fazu rasta stabljike (vlatanje), dostignut je epidemijski prag (10% biljaka sa simptomima pegavosti u fazi prvog kolenca).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma i  po utvrđivanju epidemijskog praga, primena nekog od registrovanih fungicida:

 

 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
 • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
 • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
 • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Prilikom primene fungicida pridržavati se uputstva za upotrebu.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 15.3.2019 ‎(1)
Zaštita ječma15.3.2019 10:44Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Srbobranu, sorta Nonius, ječam se nalazi u fazi prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja(BBCH 31).
Vizuelnim pregledom useva ječma, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis). 
S obzirom da je na ovom lokalitetu i na ovoj sorti, dostignut epidemijski prag (10% biljaka sa simptomima pegavosti u fazi prvog kolenca), proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma i  po utvrđivanju epidemijskog praga, primena nekog od registrovanih fungicida:
 
1. Duett ultra(a.m. tofanat-metil+epoksikonazol), 0,4-0,6 l/ha ili
2. Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) ili
3. Zenit 575 EC(a.m.fenpropidin+propikonazol), 1 l/ha ili
4. Falcon EC 460(a.m.spiroksamin+tebukonazol), 0,6l/ha
 
biljke ječma zaražene udruženim infekcijama, pepelnica i mrežasta pegavost 
 
Preporučuje se primena fungicida nakon najavljenog otopljenja, jer pri nižim temperaturama navedeni fungicidi ispoljavaju smanjenu efikasnost.
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 7.12.2018 ‎(1)
Glodari u strnim žitima7.12.2018 16:40Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, usevi strnih žita se nalaze u fenofazama od klijanja klicinih korenčića do pojave prvog lista iz stabaoca, BBCH 05-10.

Na pregledanim parcelama konstatovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. Glodari mogu naneti velike štete strnim žitima u početnim fazama razvoja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i oštećenja od glodara. Ukoliko se registruje prisustvo više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida, mamaka.

Vrlo je važno da se nakon aplikacije, tj. postavljanja mamaka u aktivne rupe iste zatrpaju zemljom kako ne bi došlo do trovanja divljači.
Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 13.11.2018 ‎(2)
Zaštita ozimih strnih žita13.11.2018 14:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja  RC  Valjevo usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od nicanja do razvijena tri lista (BBCH 10-13).

Nedostatak padavina u predhodnom periodu negativno se odrazio na ovogodišnju setvu ozimih strnih žita, tako da je deo površina u pripremi za setvu, dok je na posejanim parcelama neujednačeno nicanje.

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši (Aphididae spp) na malom procentu biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva ječma i pšenice na prisustvo vaši.  Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha
 • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin)0,075 l/ha

                     

lisne vaši               krilate forme lisnih vaši

Region: Valjevo
Preporuka za suzbijanje vaši u ječmu13.11.2018 13:30Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usevi ozimog ječma u navodnjavanju se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 21-22), vidljivo prvo-drugo sekundarno stablo.

                     

                       fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.) na 16% biljaka.

Važno je napomenuti da su vaši značajne kao vektori fitopatogenih virusa, te je preporuka proizvođačima da pregledaju svoje useve na prisustvo navedenih štetočina. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2 l/ha

·          Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3 l/ha

·          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

Tokom pregleda u usevu ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 12% biljaka. Fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

               

   mrežasta pegavost            ramulariozna pegavost

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.11.2018 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječma9.11.2018 12:41Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
 
Na terenu RC Ruma, kao posledica suše, nicanje ozimih strnina je otežano pa su usevi veoma neujednačeni. Nalaze se u fazi od početka bubrenja semena, pa do četiri razvijena lista (01-14 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Ruma i Irig registrovano je prisustvo lisnih vaši- Aphididae spp. i cikada- Cicadellidae (do 10% biljaka), koje predstavljaju značajne vektore virusa.

 

 

Vaši i cikade

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetnih organizama.  Ukoliko se utvrdi prisustvo lisnih vaši na 10% biljaka (Standard Evropske organizacije za zaštitu bilja; EPPO, PP 2/11(1)), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

 • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha
 • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3l/ha

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) na 5% biljaka, dok simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophota teres) nisu uočeni. Primena fungicida se za sada ne preporučuje.

 

Pepelnica pšenice

 

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida, mamaka, nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next