Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.5.2020 ‎(1)
Zaštita ječma20.5.2020 9:57Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području Rada RC Užice usevi ozimog ječma se nalaze u fazi sredina klasanja: polovina cvetova se pojavilo do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice, (BBCH 55-61).


Padavine koje su najvljene za  naredni period u osetljivoj fazi cvetanja  mogu stvoriti uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Fuzarioza klasa je  oboljenje koje dovodi do šturosti zrna i smanjenja prinosa i kvaliteta zrna.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5 % klasova), preporučuje se preventivni tretman, pred padavine, nekim od registrovanih fungicida:

 

·         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil)...1,5 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propinokonazol)...0,75-1 l/ha

·         Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin)...1,25 l/ha

·         Prosaro 25 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol)...0,75-1 l/ha

·         Zantara (a.m. tebukonazol + biksafen)...1-1,25 l/ha

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 14.5.2020 ‎(2)
Zaštita ječma14.5.2020 13:12Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se nalaze u fazi sredina klasanja: polovina cvetova se pojavilo do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice, (BBCH 55-61).

 

 

usev ječma                 cvetanje ječma

 

Ječam se nalazi u osetljivoj fazi a nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period može stvoriti uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvodjačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5 % klasova), preporučuje se preventivni tretman, pred padavine, nekim od registrovanih fungicida:

 

·         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil)...1,5 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propinokonazol)...0,75-1 l/ha

·         Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin)...1,25 l/ha

·         Prosaro 25 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol)...0,75-1 l/ha

·         Zantara (a.m. tebukonazol + biksafen)...1-1,25 l/ha

 

Region: Kraljevo
Zaštita pšenice i ječma14.5.2020 10:19Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u različitim fazama od početka klasanja do početka cvetanja (51-61 BBCH).

 

 

U fazi cvetanja i u prisustvu padavina ili visoke vlage, klasovi pšenice i ječma su podložni infekcijama gljive koja prouzrokuje fuzariozu klasa (Fusarium graminearum). Usled zaraze ovim patogenom može doći do smanjenje prinosa i kvaliteta zrna. Poseban značaj ove gljive je mogućnost sinteze mikotoksina koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma radi utvrđivanja faza razvoja. Mere zaštite u cilju sprečavanja infekcija ovim patogenom i sinteze mikotoksina preporučuju se na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci  prašnike, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 

Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma uočena je pojava lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 9.5.2020 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječma 9.5.2020 18:58Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Smederevo, usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u različitim fazama klasanja do početka cvetanja (55-61 BBCH).

 

 

Usevi ozime pšenice i ječma ulaze u osetljivu fazu cvetanja kada postoji opasnost od infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), što može nepovoljno uticati na prinos i kvalitet zrna. U zaraženim zrnima može doći do stvaranja mikotoksina koji su opasni po zdravlje životinja i ljudi. 

 

Da bi se ostvarila infekcija ovim patogenom potrebne su padavine i visoka relativna vlažnost vazduha, a takvi uslovi se prognoziraju od utorka, pa se proizvođačima preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja (najmanje 5% klasova izbacilo prašnike) preporučuje se sprovođenje preventivnog tretmana nekim od registrovanih fungicida:

 

Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma uočena je pojava lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha.

Region: Smederevo
Zaštita ozimog ječma9.5.2020 9:00Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Čačak, usevi ozimog ječma  se nalaze u fazi od početka klasanja (BBCH 51) do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

velika slika

-      U usevima ječma koji su u fazama cvetanja, usled visoke vlažnosti i čestih padavina može doći do ostverenja povoljnih uslova za infekciju od strane gljive prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima ječma koji su u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), pred padavine, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha,

Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-1,25l/ha,

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1l/ha,

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat metal) 1,5l/ha,

Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha,

Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 8.5.2020 ‎(3)
Zaštita ozime pšenice i ječma8.5.2020 15:49Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Mladenovac i Beograd  usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61), dok su usevi ječma u fazi 70% cvetova se pojavilo do početka cvetanja (BBCH 56-61).

 

U fazi cvetanja i u prisustvu padavina ili visoke vlage, klasovi pšenice i ječma su podložni infekcijama gljive koja prouzrokuje fuzariozu klasa (Fusarium graminearum). Poseban značaj ove gljive je mogućnost sinteze mikotoksina koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva pšenice i ječma radi utvrđivanja faza razvoja. Mere zaštite u cilju sprečavanja infekcija ovim patogenom i sinteze mikotoksina preporučuju se na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci  prašnike, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 

Amistar extra (a.m. azoksistrobin i ciprokonazol)  u dozi 0,5-0,75 L/ha ili

Custodia (tebukonazol+azoksistrobin)  0,8 l/ha ili

Prosaro 250EC (a.m.tebukonazol i protiokonazol) u dozi 0,75-1L/ha ili

Bumper P (a.m. prohloraz i propikonazol) u dozi 0,75-1 L/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

           

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma uočena je pojava lisnih vaši (Aphididae) u niskoj brojnosti i  larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

U cilju suzbijanja žitne pijavice, ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva po biljci, preporučuje se primena insekticida Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,12 l/ha.

Region: Mladenovac
Zaštita ječma8.5.2020 10:10Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Subotica, usevi ozimog ječma se nalaze od faze sredina klasanja do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

 

faza ječma-početak cvetanja

 

Najavljeno nestabilno vreme za naredni period, u usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, može dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima ječma koji su u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova),  pred padavine, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·         Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol)  0,75-1 l/ha,

·         Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol)  1,5-1,25l/ha,

·         Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol)  0,75-1l/ha,

·         Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat metal)  1,5l/ha,         

·         Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen)  1-1,25 l/ha,

·         Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin)  1,25 l/ha.

Region: Subotica
Zaštita pšenice i ječma8.5.2020 10:03Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma nalaze se u fenofazi početak klasanja do početak cvetanja(BBCH 51-61).
 
 
U fenofazi cvetanja pšenice i ječma i uz prisustvo padavina i visoke vlage stvara se visok rizik od infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Fuzarioza klasa je destruktivno oboljenje koje dovodi do šturosti zrna i smanjenja prinosa. U zaraženim zrnima dolazi do sinteze mikotoksina koji su opasni za zdravlje životinja i ljudi.
 
U cilju sprečavanja infekcije i sinteze mikotoksina proizvođačima se preporučuje da na početku cvetanja pšenice i ječma, kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina, sprovedu mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:
 
a.m.azoksistrobin + ciprokonazol, preparat Amistar Extra u kol.0,05-0,75l/ha
a.m.azoksistrobin+tebukonazol, preparat Custodia u kol.0,8 l/ha
a.m.tebukonazol + protiokonazol, Prosaro 250EC u kol.0,75-0,1l/ha
a.m.prohloraz + propikonazol, Bumper P u kol.0,75-0,1l/ha.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 4.5.2020 ‎(3)
Zaštita ječma4.5.2020 19:55Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozimog ječma se nalaze od faze vidljivo prvo osje (BBCH 49) do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Nestabilno vreme sa padavinama najavljeno za naredni period, u usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, može dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima ječma koji su u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova),  pred padavine, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol)  0,75-1 l/ha,

Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol)  1,5-1,25l/ha,

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol)  0,75-1l/ha,

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat metal)  1,5l/ha,         

Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen)  1-1,25 l/ha,

Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin)  1,25 l/ha.

Region: Kruševac
Zaštita ječma4.5.2020 11:12Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na teritoriji koju pokriva RC Valjevo, usevi ozimog ječma se nalaze od faze vidljivo prvo osje (BBCH 49) do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).
 
 
 
velika slika               velika slika

U usevima ječma koji su u fazama cvetanja, usled visoke vlažnosti i čestih padavina  može doći do ostverenja povoljnih uslova za infekciju od strane gljive  prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i primena fungicidnog tretmana na parcelama koje su ušle u osetljivu fazu početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), pred najavljene padavine. Preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1l/ha,

  • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat metal) u količini 1,5l/ha,         

  • Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) u količini 1-1,25 l/ha,

  • Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) u količini 1,25 l/ha.

  • Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) u količini 0,75-1 l/ha,

  • Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) u količini 1,5-1,25l/ha.

Region: Valjevo
1 - 10 Next