Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.5.2023 ‎(1)
Prisustvo glodara u usevima strnih žita30.5.2023 15:44Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski zec (lepus europaeus)

Na području AP Vojvodine, na pojedinim parcelama, registrovana su oštećenja od poljskih glodara na usevima ječma i pšenice. Najveće štete su zabeležene na teritoriji Bačke, u regionu Vrbasa, Bačke Topole, Novog Sada i Subotice. Štete u vidu oaza sa pojedenim biljkama su uglavnom po obodima parcela.

Najveće štete su uočene na parcelama u blizini useva uljane repice.

Na osnovu rupa koje se nalaze na uvratinama i na ulazu u parcele, trenutne štete su najvećim delom posledica ishrane poljskih miševa i poljske voluharice. Na određenom broju parcela su uočene i štete od ishrane zečeva.

Kao mogući razlozi za povećanje brojnosti poljskih glodara mogu se navesti:

-        Blaga zima sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti što je uticalo na bolje preživljavanje glodara

-        Povećanje površina pod strnim žitima i uljanom repicom čime je obezbeđen izvor hrane tokom prošle jeseni, zime i ranog proleća

-        Neadekvatno suzbijanje tokom zimskog perioda koje treba da bude organizovano i istovremeno na većem broju parcela

-        Redukovana obrada zemljišta čime se omogućava bolje preživljavanje glodara.

Sada, u ovom periodu, vrlo malo mera je ostalo na raspolaganju u kontroli glodara. Treba imati u vidu da je primena registrovanih rodenticidnih mamaka sada moguća samo na uvratinama i na ulazu u parcele gde se može uočiti prisustvo aktivnih rupa od glodara. Međutim, u trenutnim uslovima sa čestim padavinama, primena registrovanih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida nije moguća. Njihova primena nije dozvoljena po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Naglašavamo da je u proteklih nedelju dana palo i do 100 litara kiše po kvadratnom metru na pojedinim lokalitetima u Bačkoj, gde je i uočeno prisustvo šteta od glodara. Takođe, u najavi je kišovito vreme do kraja ove nedelje.

 

Razbacivanje mamaka po površini parcela nikako nije dozvoljeno!

U suprotnom, postoji izuzetno visok rizik od trovanja svih živih organizama i životne sredine!

Jedino što se u ovom periodu može preporučiti je košenje površina pored parcela i na uvratinama kako bi se obezbedio pristup predatorima sitnih glodara.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 17.5.2023 ‎(1)
Zaštita useva ječma17.5.2023 16:16Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ječma se u zavisnosti od roka setve i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze sredina klasanja do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Visoke temperature koje se očekuju tokom vikenda će ubrzati razvoj biljaka. Nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuje početkom naredne nedelje, uz ostljivu fazu useva – cvetanje, može stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije patogenom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i u usevima koji se nalaze u fazi početak cvetanja, pre najavljenih padavina početkom sledeće nedelje, sprovođenje tremana nekim od preparata:

 • Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol, trifloksistrobin) u količini primene 0,7-1 l/ha ili
 • Cello (a.m. protiokonazol, tebukonazol, spiroksamin) u količini primene 1,25 l/ha ili
 • Zamir (a.m. prohloraz, tebukonazol) u količini primene 0,75-1 l/ha ili
 • Antre plus (a.m. tebukonazol,tiofanat-metil) u količini primene 1,5 l/ha ili
 • Amistar extra, Census 280 EC (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) u količini primene 0,5-0,75 l/ha ili
 • Custodia (a.m. tebukonazol, azoksistrobin) u količini primene 0,8 l/ha ili
 • Postulat duo (a.m protiokonazol, tiofanat-metil) u količini primene 1-1,25 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m. protiokonazol, tebukonazol)  u količini primene 0,75-1 l/ha ili
 • Census 280 EC (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) u količini primene 0,5-0,75 l/ha  ili neki drugi preparat registrovan za ovu namenu.

Tokom vizuelnog pregleda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Preporuka proizvođačima je da ukoliko uoče 20% biljaka sa lisnim vašima sprovedu hemijski tretman nekim od insekticida:

 • Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2-,3 l/ha ili
 • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili nekim drugim registrovanim insekticidom.
Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 15.5.2023 ‎(1)
Zaštita ječma 15.5.2023 8:08Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od datuma setve i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze sredina klasanja do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

(faza razvoja ječma)

Za naš region je ove nedelje najavljeno nestabilno vreme sa padavinama uz relativno visoke temperature vazduha koje će ubrzati fazu razvoja ječma i on će ubrzo ući u fazu cvetanja i polinizacije. Prognozirane padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i da na parcelama koje se nalaze na početku cvetanja, sprovedu hemijski tretman u cilju zaštite od pomenutog patogena. Zbog specifičnih uslova u proizvodnji tretman se preporučuje čim se omogući ulazak na parcele, nekim od registrovanih fungicida:

 • Zamir (a.m. prohloraz, tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Antre plus (a.m. tebukonazol,tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili
 • Amistar extra, Census 280 EC (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
 • Postulat duo (a.m protiokonazol, tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m. protiokonazol, tebukonazol)  u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol, trifloksistrobin) u oličini 0,7-1 l/ha ili
 • Cello (a.m. protiokonazol, tebukonazol, spiroksamin) u količini 1,25 l/ha ili
 • Census 280 EC (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili
 • Custodia (a.m. tebukonazol, azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili neki drugi preparat registrovan za ovu namenu.

Ovaj tretman je izuzetno važan i za dalju zaštitu lista od patogena.

Prilikom obavljanja vizuelnih pregleda useva, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Takođe utvrđena su imaga, larve i oštećenja kao posledica ishrane žitne pijavice (Lema melanopus).

(lisne vaši i žitna pijavica)

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i ukoliko uoče 20% biljaka sa lisnim vašima ili 0,5-1 larvu žitne pijavice po biljci, da sprovedu hemijski tretman nekim od insekticida:

 • Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2-,3 l/ha ili
 • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili nekim drugim registrovanim insekticidom.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 13.5.2023 ‎(1)
Zaštita ječma13.5.2023 13:21Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ječma se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve nalaze u fazi od sredine klasanja do faze početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Usevi ječma ulaze u osetljivu fazu, fazu cvetanja, u kojoj je veoma važno zaštititi klas od prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Da bi došlo do ostvarenja infekcije potrebne su padavine i visoka relativna vlažnost vazduha, a takvi uslovi su trenutno prisutni u proizvodnji i najavljuju se i za naredne dane. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela radi utvrđivanja fenofaze razvoja i ako su usevi ušli u fazu cvetanja preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata čim vremenski uslovi to dozvole:

-Antre plus (tebukonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-Prosaro 250 EC (tebukonazol, protiokonazol) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-Zantara (tebukonazol, biksafen) u koncentraciji 1-1,25l/ha ili

-Zamir 400 EW (tebukonazol, prohloraz) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-Sekvenca plus (difenokonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-Custodia (tebukonazol, azoksistrobin) u koncentraciji 0,8 l/ha

-Delaro 325 SC (protikonazol, trifloksistrobin) u koncentraciji 0,7-1l/ha ili

-Postulat duo (protikonazol, tiofanat-metil ) u koncentraciji 0,75-1 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši na 20% do 30%  biljaka, odnosno 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Futocid EC 2,5 (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha ili

-Cythrin 250 EC (aa.m.cipermetrin) u količini 0,12-0,24 l/ha ili

-Lambada (a.m.lambda cihalotrin) u količini 0,2 l/ha ili

-Grom (a.m.lambda cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 12.5.2023 ‎(1)
Zaštita ječma12.5.2023 13:51Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Vranje usevi ječma se nalaze u fazi od sredine klasanja (BBCH 55) do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Najavljene padavine za naredni period u osetljivoj fazi cvetanja ječma mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa ječma gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja čim vremenski uslovi dozvole preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

-          Antre plus (tebukonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Zantara (tebukonazol, biksafen) u koncentraciji 1-1,25l/ha ili

-          Zamir 400 EW (tebukonazol, prohloraz) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Prosaro 250 EC (tebukonazol, protiokonazol) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Sekvenca plus (difenokonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Postulat duo (protikonazol, tiofanat-metil ) u koncentraciji 0,75-1 l/ha

-          Custodia (tebukonazol, azoksistrobin) u koncentraciji 0,8 l/ha

-          Delaro 325 SC (protikonazol, trifloksistrobin) u koncentraciji 0,7-1l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane. Preporuka proizvođačima je da ukoliko primete prisustvo 0,5 do 1 larve po biljci primene neki od insekticida:

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Futocid EC 2,5 (deltametrin) 0,2-0,3l/ha

-          Fastac 10 EC (alfa cipermetrin)  0,1-0,12l/ha

-          Cythrin 250 EC (cipermetrin) 0,12-0,24 l/ha

-          Lambada (lambda cihalotrin) 0,2 l/ha

-          Grom (lambda cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 10.5.2023 ‎(4)
Zaštita ječma10.5.2023 19:10Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Smederevo, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve, nalaze u različitim fazama klasanja, pa do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (55-61 BBCH).

 

Usevi ulaze u osetljivu fazu cvetanja kada postoji opasnost od infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), što može nepovoljno uticati na prinos i kvalitet zrna. U zaraženim zrnima može doći do sinteze mikotoksina koji su opasni po zdravlje životinja i ljudi. Da bi se ostvarila i proširila infekcija potrebne su padavine i visoka relativna vlažnost vazduha a takvi su trenutni uslovi kada se i u narednim danima očekuju padavine, pa se proizvođačima preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja. U usevima koji su ušli u fazu cvetanja i kada vreme to dozvoli, preporučuje se sprovođenje tretmana nekim od registrovanih fungicida:

 

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha ili

Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil)  1,5l/ha ili         

Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha ili

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

Cello (a.m.tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha.

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma uočena je pojava lisnih vaši (Aphididae) u niskoj brojnosti i  larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

Ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva po biljci, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Smederevo
Zaštita ječma10.5.2023 12:13 Crna trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Krusevac, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja od : početak  klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, do početak cvetanja ,vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Najavljene padavine od četvrtka mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka je proizvođačima da obiđu parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima ječma koji se nalaze u fazi početka cvetanja, pred padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Custodia (a.m.tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

Postulat duo (a.m.protiokonazol+tiofanat-metil) 0,75 – 1 l/ha ili

             Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili 

Ascra Xpro (a.m.biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol)  0,75-1l/ha ili

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil)  1,5l/ha ili         

Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha ili

Zamir (a.m.tebukonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha ili

Cello (a.m.tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha.

 

U proizvodnji ječma tokom cele vegetacije vladali su izuzetno povoljni uslovi za razvoj bolesti. Sprovođenje ovog tretmana biće od velikog značaja ne samo za zaštitu klasa nego i za dalju zaštitu lisne mase od bolesti.

 

Na pojedinim parcelama pregledom useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).   

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši na 20% do 30%  biljaka, odnosno 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci (EPPO standard PP 2/11 (1)), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

          Karate zeon, Lamdex, Lambada ili Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha,

          Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha,

          Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha,

          Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha, ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Kruševac
Zaštita ozimog ječma 10.5.2023 8:52Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Žitna pijavica (lema melanopus); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozimog ječma u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze se u fazi od faze vidljivo prvo osje i faze početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca,vidljive prve cvetne plevice do početka cvetanja (BBCH 49-61).

Usevi ječma koji su u fazi početka cvetanja osetljivi su na infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije klasa ovim patogenom. Proizvođačima se preporučuje, da u usevima koji su u fazi početaka cvetanja, sprovedu hemijski tretman nekim od fungicida pre najavljenih padavina:

-Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) u količini0,75-1l/ha ili

-Prosaro 250EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) u količini0,75-1l/ha ili

-Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) u količini 1,5 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma koji su u fazi početka klasanja, uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka, sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 12% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 8%  biljaka.

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za naredni period može stvoriti uslove za dalje širenje ovih patogena. Ukoliko proizvođači na svojim parcelama registruju 10% biljaka sa simptomima bolesti, preporučuje se tretman useva radi zaštite lisne mase nekim od fungicida:

-Zanatra (a.m.tebukonazol+biksafen) u količini1-1,25l/ha ili

-Falcon forte (a.m.spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,7-1l/ha ili

-Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) u količini1,5l/ha ili

-Prosaro 250EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) u količini0,75-1l/ha ili

-Teatar plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) u količini0,6-1i/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom useva uočena su oštećenja od dopunske ishrane žitne pijavice (Lema melanopus) kao i tek ispiljene larve. Ako se na parceli registruje 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci ili 15 odraslih jedinki po m2 što je preg štetnosti za ovu štetočinu preporučuje se tretman useva nekim od insekticida:

-Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha ili

-Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Zaječar
Zaštita ječma10.5.2023 8:00Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja od : početak  klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, do početak cvetanja ,vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Za područje rada RC Užice, od četvrtka su najavljene  padavine, koje u osetljivoj fazi cvetanja ječma, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ova bolest dovodi do šturosti zrna, čime se direktno smanjuje prinos i  kvalitet zrna.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima ječma koji su ušli u fazu cvetanja, preporuka je da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

                ·  Prosaro 250 EC (protiokonazol+tebukonazol) 0,75 – 1 l/ha ili

        ·   Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

         ·   Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7 – 1 l/ha ili

         ·   Zantara (tebukonazol+biksafen) 1,25 – 1,5 l/ha ili

         ·   Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha

  ·   Zamir (tebukonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha ili

         ·   Postulat duo (protiokonazol+tiofanat-metil) 0,75 – 1 l/ha ili

         ·   Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

         ·   Cello (spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha ili

  ·   Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe, uočena su oštećenja na listovima usled ishrane žitne pijavice (Lema melanopus), kao i položena jaja. Ukoliko proizvođači pregledom useva utvrde brojnost od 0,5-1 larve po biljci, preporuka je da izvrše zaštitu nekim od registrovanih insekticida:

 

 Durbin 200EW (cipermetrin) u količini primene 0,15L/ha - 0,3L/ha ili
 Durbin EW (cipermetrin) u količini primene 0,3 -0,6 L/ha, ili
 Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux,  (deltametrin) u količini primene 0,2L/ha -0,3 l/ha ili
 Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini primene 0,12 L/ha ili
Cythrin 250 EC (a.m. cipermetrin) 0,12-0,24 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.5.2023 ‎(2)
Zaštita ječma9.5.2023 20:04Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području RC Čačak, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazi od početka klasanja do početka cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Faza razvoja ječma

Faza razvoja

Najavljene padavine od četvrtka mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka je proizvođačima da obiđu parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima ječma koji se nalaze u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), pred padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

 • Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili 
 • Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) u dozi 0,75-1l/ha ili
 • Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) u dozi 1,5l/ha ili         
 • Zantara (tebukonazol+biksafen) u dozi 1-1,25 l/ha ili
 • Zamir (tebukonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha ili
 • Cello (tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) u dozi 1,25 l/ha ili
 • Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili
 • Postulat duo (protiokonazol+tiofanat-metil) 0,75 – 1 l/ha ili
 • Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7 – 1 l/ha. 

Pregledom useva registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši na 20% do 30%  biljaka, odnosno 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci (EPPO standard PP 2/11 (1)), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha,

·        Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha,

·        Karate zeon, Lamdex, Lambada ili Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha,

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha,

·        Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha,

·        Cythrin 250 EC (a.m. cipermetrin) 0,12-0,24 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Čačak
1 - 10 Next