Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.3.2020 ‎(1)
Zaštita ozimog ječma29.3.2020 12:57Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području rada RC Čačak, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, vidljivo šesto do deveto sekundarno stablo (BBCH 26-29). Očekuje se ulazak ječmova u fazu vlatanja.

-       Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti  lista ječma (Pyrenophora teres).

                              velika slika
 

Poljoprivrednim proizvođačima  se preporučuje  obilazak useva kako bi utvrdili  fazu  razvoja ječma, kao  i prisustvo simptoma  bolesti.

-      U slučaju prisustva simptoma bolesti na više od 10% biljaka, odmah po ulasku ječmova u fazu vlatanja, preporučuje se fungicidni tretman nekim od preparata:

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol)  0,5-0,75 l/ha

Falcon Forte (a.m. tebukonazol, protiokonazol, spiroksamin) 0,7-1 l/ha

Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)  0,6-1 l/ha

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil)  1,5 l/ha

ili neki drugi registrovani fungicid za suzbijanje bolesti u ječmu.

Sprovođenje hemijskih mere zaštite se preporučuje kada temperatura vazduha dostigne 15°C, zbog efikasnijeg delovanja fungicida.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 19.3.2020 ‎(2)
Zaštita ječma19.3.2020 12:23Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na teritoriji RC Šabac, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve i sortimenta, nalaze u fazi od kraja bokorenja do pojave prvog kolenca (26-31 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma sledećih bolesti:

- mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 18 do 23% biljaka,

 - sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 14 do 21% biljaka. 

 

sočivasta pegavost 

 

mrežasta pegavost

Preporuka je da se usevi ječma pregledaju i utvrdi nivo prisustva simptoma i faza razvoja biljaka. Ukoliko se u fazi prvog kolenca utvrdi prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha

Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha.

Tretman treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C zbog efikasnijeg delovanja fungicida.

Region: Šabac
Zaštita ozimog ječma19.3.2020 11:18Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
Na području delovanja RC Vršac, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi od kraja bokorenja do pojave prvog kolenca (BBCH 26-31).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 8-10% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 6-15% i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 0-2,5% biljaka.
 
 
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja biljke.
 
Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo simptoma na preko 10% biljaka u fazi prvog kolenca, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:
  • Duett Ultra (epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4-0,6 l/ha ili
  • Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha ili
  • Custodia (tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha ili
  • Teatar Plus (azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha

ili neki drugi registrovani fungicid za suzbijanje bolesti u ječmu.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 18.3.2020 ‎(1)
Zaštita ozimog ječma18.3.2020 20:36Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od roka setve i sortimenta nalaze u fazi od kraja bokorenja i početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca (26-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma sledećih bolesti:

 

- mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 14 do 35% biljaka,

- pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na 18 do 30% biljaka,

- sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1 do 3% biljaka i

- rđe ječma (Puccina hordei) na 1-3% biljaka.

 

 

infekcija na listu ječma

 

S obzirom da se u narednim danima očekuje na većini parcela ulazak biljaka u fazu vlatanja  (porast biljaka u stablo) i da je prag štetnosti (prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka) na većini parcela postignut, proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i po postizanju praga štetnosti zaštite useve primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha

Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha.

 

Tretman treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.3.2020 ‎(2)
Zaštita ozimog ječma16.3.2020 11:49Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od dva do četiri stabla vidljivo (22-24). Uskoro se očekuje ulazak useva ječmova u fazu vlatanja.
 
Vizuelnim pregledom, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na biljkama ječma.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja i prisustva štetočina i bolesti. Kada se usevi nađu u fazi prvog kolenca, u slučaju prisustva simptoma bolesti na više od 10% biljaka, preporučuje se fungicidni tretman nekim od preparata:
 

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) ... 0,5-0,75 l/ha,

Antre plus (a.m. tebukonazol, tiofanat metil) … 1,5 l/ha,

Duett ultra (a.m. epoksikonazol, tiofanat metil) ...0,4 -0,6 l/ha,

Falcon Forte (a.m. tebukonazol, protiokonazol, spiroksamin) … 0,7-1 l/ha

 

Takođe je registrovano i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae).

Prema EPPO standardu (PP 2/11(1) ukoliko se na proleće

 registruje prisustvo lisnih vaši na 20-30% biljaka do faze pojave zastavičara, peporuka je primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m deltametrin) ... 0,2 -0,3 l/ha,

Bifenicus, Fobos (a.m  bifentrin) ... 0,075 l/ha.

Region: Kragujevac
Zaštita ječma16.3.2020 11:10Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
Na području delovanja rada RC Valjevo, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja i početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca (26-31 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma: mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 do 38% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 5 % biljaka. U narednim danima na najvećem broju parcela se očekuje ulazak ječma u fazu prvog kolenca.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se u ovoj fazi utvrdi prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka, treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha,

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha,

Falcon Forte (a.m. tebukonazol+ protiokonazol+spiroksamin) 0,7-1 l/ha,

Custodia (a.m. tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha,

Opus Team (a.m. fenpropimorf + epoksikonazol) 1 l/ha,

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha,

Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha i drugi.

Tretman sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(1)
Zaštita ječma13.3.2020 16:25Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od kraja bokorenja (BBCH 29) do početka rasta stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae gramminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

slika 1. Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

 

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

 

% zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti

Prugovo

29

5

0

0

Tićevac

30

25

10

3

 

U narednim danima se očekuje ulazak ječmova u fazu prvog kolenca na najvećem broju parcela, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo patogena. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka u fazi prvog kolenca, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Custodia (tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha;

Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha;

Teatar Plus (azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha;

ili nekim drugim preparatom koji je registrovan u ječmu.

 

Hemijske mere zaštite je neophodno sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C što se na našem regionu prognozira od srede.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(3)
Zaštita ječma12.3.2020 12:09Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
 

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja i početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca (26-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma:

 mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 do 40% biljaka,

pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na 5 do 30% biljaka i

sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1 do 3% biljaka.

 

velika slika

 

U narednim danima se na najvećem broju parcela očekuje ulazak ječmova u fazu prvog kolenca. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se u ovoj fazi utvrdi prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka, treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

 

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha,

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha,

Falcon Forte (a.m. tebukonazol+ protiokonazol+spiroksamin) 0,7-1 l/ha,

Custodia (a.m. tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha,

Opus Team (a.m. fenpropimorf + epoksikonazol) 1 l/ha,

Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha,

Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha i drugi.

 

Tretman sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C.

 

Region: Ruma
Zaštita ječma12.3.2020 9:28Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Rđa pšenice (Puccinia spp.)

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 25,26,27)  do pojave prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Erdevik i Manđelos, ustanovljeno je prisustvo biljaka sa simptomima bolesti:

·        mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 15 do 35% biljaka

·        pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 2 do 50% biljaka

·        rđe ječma (Puccinia hordei) na do 5 % biljaka

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja biljaka. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma bolesti na nivou epidemisjkog praga štetnosti (preko 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca) preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Teatar Plus (azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha,

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

Opera Max (piraklostrobin+epoksikonazol) 1,2-2 l/ha,

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha,

Opus Team (fenpropimorf+epoksikonazol) 1 l/ha,

Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha,

Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita ječma12.3.2020 9:19Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na području delovanja RC Subotica, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazama od bokorenja do pojave prvog kolenca (24-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledima useva registruje se prisustvo simptoma bolesti mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) u različitim intenzitetima napada. Na pojedinim parcelama dostignut je epidemijski prag štetnosti.

 

 

 

simptom mrežaste pegavosti ječma

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka u fazi prvog kolenca, sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida:

 

Amistar Extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,

Teatar Plus (azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha,

Opera Max (piraklostrobin+epoksikonazol) 1,2-2 l/ha,

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4 -0,6 l/ha,

Opus Team (fenpropimorf+epoksikonazol) 1 l/ha,

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha,

Falcon Forte(tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 0,7-1 l/ha,

ili neki drugi preparat koji je registrovan u ječmu.

   

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C.

Region: Subotica
1 - 10 Next