Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.5.2022 ‎(1)
Zaštita useva ječma26.5.2022 13:53Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama od vidljive prve polenove kesice do puno cvetanje: zrelo je 50% polenovih kesica (BBCH 61-65).

Na području Kolubarskog okruga se od vikenda najavljuju padavine, uz osetljivu fazu razvoja ječma povećan je rizik za ostvarivanje infekcije patogenom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium gramunearum). Poljoprivrednim  proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana, u cilju zaštite useva nekim od preparata:

 • Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili
 • Ascra Xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) ) u količini 0,9-1,2 l/ha ili
 • Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 0,7-1 l/ha ili
 • Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini  0,8 l/ha ili
 • Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) količini 0,75-1 l/ha ili
 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili
 • Zamir (a.m. tebukonazol+prohloraz) u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Cello (a.m. tebukonatol+protiokonazol+spiroksamin) u količini 1,25 l/ha ili
 • Zantara (a.m. tebukonazol+ biksafen) u količini 1-1,25 l/ha.

Tretman bi trebalo sprovesti pre najavljenih padavina.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 23.5.2022 ‎(1)
Zaštita ječma23.5.2022 9:04Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozimog ječma se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze od faze početak klasanja do faze kraj klasanja pojavili se svi klasovi (BBCH 51-59). Usled najavljenih visokih temeperatura u narednih nekoliko dana očekuje se početak cvetanja ječma.

Za petak najavljuju se padavine koje mogu stvoriti pogodne uslove za ostvarenje infekcije klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium gramunearum). Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve i ukoliko se na parceli uoči početak cvetanja odnosno  da je 5% klasova izbacilo prašnike, pre najavljenih padavina,  preporučuje se tretiranje useva jednim od fungicida:

-Sekvenca plus (a.m. tiofanat –metil+ difenokonazol) u količini 1,5l/ha ili

-Zamir (a.m. prohloraz + tebukonazol) u količini 0,75-1l/ha ili

-Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) u količini0,75-1l/ha

-Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25l/ha ili

-Cello (a.m. spiroksamin +azoksistrobin) u količini 1,25l/ha ili

- Antre plus (a.m. tebukonazol +tiofanat-metil) u količini 1,5l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) i prisustvo biljnih vaši (Aphididae) kako na listu tako i na klasu. Ukoliko se uoči od 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci poizvođačima se preporučuje upotreba nekog od insekticida:

-Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2l/ha ili

-Decis 2,5EC, Konfuzija, Polux ( a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje vaši.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 13.5.2022 ‎(1)
Zaštita ječma 13.5.2022 9:10Žitna pijavica (lema melanopus); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja; od faze početak klasanja do početak cvetanja; vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

(početak cvetanja)

Najavljene padavine, za dane vikenda, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium gramunearum). Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve ječma, i ukoliko utvrde da se ječam nalazi u fazi cvetanja (5% klasova sa polenovim kesicama), da pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman:

 • Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili
 • Ascra Xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) ) u količini 0,9-1,2 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) količini 0,75-1 l/ha ili
 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili
 • Zantara (a.m. tebukonazol+ biksafen) u količini 1-1,25 l/ha
 • Zamir (a.m. tebukonazol+prohloraz) u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Cello (a.m. tebukonatol+protiokonazol+spiroksamin) u količini 1,25 l/ha ili
 • Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini  0,8 l/ha ili
 • Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 0,7-1 l/ha ili
 • Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 0,75-1 l/ha

Ne većini pregledanih parcela uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

 

(larva žitne pijavice)

Ukoliko se registruje 0,5-1 larva po biljci, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od insekticida:

 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipremetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili
 • Durbin EW (a.m. cipermetrin) u količini 0,3-0,6 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
 • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 12.5.2022 ‎(3)
Zaštita ječma12.5.2022 14:01Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac usevi ječma se nalaze u fazi od sredine klasanja (BBCH 55) do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Najavljene  padavine od subote mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa ječma gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva i ukoliko se utvrdi da je 5 % klasova izbacilo prašnike, pre padavina, primena nekog od registrovanih fungicida:

-          Antre plus (tebukonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Zantara (tebukonazol, biksafen) u koncentraciji 1-1,25l/ha ili

-          Zamir 400 EW (tebukonazol, prohloraz) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Prosaro 250 EC (tebukonazol, protiokonazol) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Sekvenca plus (difenokonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Postulat duo (protikonazol, tiofanat-metil ) u koncentraciji 0,75-1 l/ha

-          Custodia (tebukonazol, azoksistrobin) u koncentraciji 0,8 l/ha.

Region: Kruševac
Zaštita ječma12.5.2022 8:51Žitna pijavica (lema melanopus); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimog ječma se u zavisnosti od sortimenta i vremena setve nalaze u fenofazi početak  klasanja:  vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do početak cvetanja , vidljive prve polenove kesice, BBCH (51-61).

velika slika

Ječam  trenutno ulazi u osetljivu fazi razvoja, fazu cvetanja, kada je  osetljiv na infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Padavine koje su najavljene za kraj nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje ukoliko su polenove kesice vidljive na 5% klasova,  pre najavljenih padavina  sprovedu preventivni  tretman nekim od registrovanih fungicida:

- Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 lit/ha ili

- Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 lit/ha ili

- Cello (spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 lit/ha ili

- Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 lit/ha ili

- Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 lit/ha ili

- Postulat duo (protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25 lit/ha ili

-  Zamir (prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 lit/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Primena insekticida se preporučuje ukoliko se registruje 0,5-1 larva/biljci.

 slika

Efikasni insekticidi za suzbijanje žitne pijavice su:

-          Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u dozi 0,1-0,12 lit/ha ili

-          Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 lit/ha ili

-          Decis2,5 EC,Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u dozi 0,2-0,3 lit/ha ili

-          Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u dozi 0,2-0,3 lit/ha

 

 

Region: Subotica
Zaštita ječma12.5.2022 8:50Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Vranje usevi ječma se nalaze u fazi od sredine klasanja (BBCH 55) do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Najavljene višednevne padavine od subote mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa ječma gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva i ukoliko se utvrdi da je 5 % klasova izbacilo prašnike pre padavina primene neki od registrovanih fungicida:

-          Antre plus (tebukonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Zantara (tebukonazol, biksafen) u koncentraciji 1-1,25l/ha ili

-          Zamir 400 EW (tebukonazol, prohloraz) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Prosaro 250 EC (tebukonazol, protiokonazol) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Sekvenca plus (difenokonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Postulat duo (protikonazol, tiofanat-metil ) u koncentraciji 0,75-1 l/ha

-          Custodia (tebukonazol, azoksistrobin) u koncentraciji 0,8 l/ha

-          Delaro 325 SC (protikonazol, trifloksistrobin) u koncentraciji 0,7-1l/ha

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 11.5.2022 ‎(8)
Zaštita ječma11.5.2022 23:06Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

 

Na terenu RC Ruma usevi ozimog  ječma  se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama klasanja pa do početka cvetanja (55-61 BBCH). 

 

 Početak cvetanja (velika slika)

 

U usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja u uslovima visoke vlažnosti postoji rizik od infekcije prouzrokovačem  fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pod ječmom radi utvrđivanja faze razvoja. Ukoliko se registruje početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), a u najavi su padavine, preporučuje se preventivni tretman nekim od registrovanih fungicida:

 

·        Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1l/ha

·        Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5l/ha       

·        Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha

·        Zamir 400EW (a.m. tebukonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha

·        Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·        Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) 0,75 – 1 l/ha

·        Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

·        Falcon forte (a.m. tebukonazol+protiokonazol+ spiroksamin) 0,7-1 l/ha

·        Ascra Xpro (a.m. biksafen+protiokonazol+spiroksamin) 0,9-1,2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

 

Pregledom useva ječma registrovano je prisustvo jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ove štetočine i ukoliko se uoči od 0,5 do 1 larva po biljci primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha,

·        Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha,

·        Cythrin 500 EC (a.m. cipermetrin) 0,06-0,12 l/ha

·        Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 - 0,12 l/ha,

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha,

·        Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5 (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

 

Region: Ruma
Zaštita ječma11.5.2022 14:24Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozimog ječma nalaze se u različitim fazama klasanja, od faze početak cvetanja do faze vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Ječam se trenutno nalazi u osetljivoj fazi razvoja, u fazi cvetanja, gde je posebno osetljiv na infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ukoliko dođe do infekcije pomenutim patogenom dolazi do stvaranja šturosti klasova.

Padavine koje su za region severa Kosova i Metohije prognozirane za subotu mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela ječma, i ukoliko su polenove kesice vidljive na 5% klasova, pre najavljenih padavina u subotu sprovedu preventivni hemijski tretman nekim od registrovanih fungicida:

-         Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofan-metil) u količini 1,5 l/ha   ili

-         Sekvenca plus (a. m. tiofanat-metil+difenokonazol) u količini 1,5 l/ha ili

-         Cello (a. m. spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

-         Postulat duo (a. m. protiokonazol+tiofanat-metil) u količini 1-1,25 l/ha ili

-         Ascra xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha  

-          Zamir (a. m. prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-          Prosaro 250 EC (a. m. tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-          Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma registrovano je i prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus).  Ukoliko se u usevima ječma registruje prisustvo 0,5-1 larve žitne pijavice po biljci, preporučuje se primena insekticida:

-Fastac ME (a. m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili

-Decis 2,5 EC ili Konfuzija (a. m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Kosovska Mitrovica
Zaštita ječma11.5.2022 13:51Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od sortimenta i datuma setve nalaze u fazi početak  klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, do početak cvetanja ,vidljive prve polenove kesice, BBCH (51-61).

   

    Fenofaza razvoja

Period cvetanja useva je period kada je ječam najosetljiviji prema prouzrokovaču fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

   

   Početak cvetanja

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima ječma koji su ušli u fazu cvetanja  (vidljive polenove kesice na 5% cvetova), preporuka je da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

                    Prosaro 250 EC (a.m. protiokonazol+tebukonazol) 0,75 – 1 l/ha ili

Sekvenca plus (a.m. difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7 – 1 l/ha ili

Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1,25 – 1,5 l/ha ili

                     Ascra Xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha

                     Zamir (a.m. tebukonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha ili

Postulat duo (a.m. protiokonazol+tiofanat-metil) 0,75 – 1 l/ha ili

Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

                     Cello (a.m. spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha ili

                     Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe tokom vizuelnog pregleda biljaka uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) kao i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Ukoliko se pregledom useva ječma registruje prisustvo od 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Karate Zeon, Lamdex, Lambda (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/h ili neki drugi registrovani insekticid.
Region: Zrenjanin
Zaštita ječma11.5.2022 13:44Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fazi kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59) do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

fenofaza razvoja ječma

U trenutku kada najmanje 5% klasova izbaci prašnike, a uoči padavina najavljenih od petka, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman u cilju suzbijanja gljive prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) nekim od preparata:  

§  Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil) … 1,5l/ha ili    

§  Ascra Xpro (a.m biksafen, fluopiram, protiokonazol) … 0,9-1,2 l/ha ili  

§  Cello (a.m tebukonazol, protiokonazol, spiroksamin) … 1,25 l/ha ili

§  Custodia (a.m tebukonazol, azoksistrobin) …0,8 l/ha ili

§  Delaro 325 SC (a.m protiokonazol, trifloksistrobin) … 0,7 – 1 l/ha ili 

§  Postulat duo (a.m protiokonazol, tiofanat-metil) … 0,75 – 1 l/ha ili

§  Prosaro 250 EC (a.m tebukonazol, protiokonazol) … 0,75-1l/ha ili

§  Sekvenca plus (a.m difenokonazol, tiofanat-metil) … 1,5 l/ha ili 

§  Zamir (a.m tebukonazol, prohloraz) … 0,75-1 l/ha ili

§  Zantara (a.m tebukonazol, biksafen) … 1-1,25 l/ha

Vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). U slučaju da se primeti od 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci preporučuje se primena insekticida: 

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m deltametrin) … 0,2-0,3 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

 

 

velika slika

Region: Kragujevac
1 - 10 Next