Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.5.2019 ‎(1)
Zaštita ječma29.5.2019 12:57Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Valjevo, usevi ječma nalaze se  u fazi  od klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

 

Nestabilne vremenske prilike u fazi cvetanja ječma i visoka relativna vlažnost mogu dovesti do  infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Infekcija ovim patogenom ostvaruje se preko prašnika. Pored toga što utiče na prinos i kvalitet zrna patogen stvara i mikotoksine koji predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

 

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve u cilju utvrđivanja faze razvoja ječma. Hemijske mere zaštite preporučuju se na početku cvetanja, kada je 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

Antre plus (a.m. tebukonazol+ tiofanat metil) 1,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75 – 1l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz+propiokonazol) 0,75-1 l/ha

Cello (a.m. spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(1)
Zaštita ječma22.5.2019 7:45Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na teritoriji koju pokriva RC Užice, na lokalitetu Požega,  usevi ječma nalaze se  u fazi  od klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

 

 

Fenofaza ječma

 

Trenutni vremenski uslovi, česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha, povoljni su  za infekciju ječma prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen, u povoljnim  uslovima, može značajno uticati na smanjenje prinosa  kao i kvaliteta zrna ječma.

 

Preporuka poljoprivrednicima je da obiđu svoje parcele i u fazi početka cvetanja (5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama) sprovedu hemijske mere  zaštite useva ječma jednim od sledećih preparata:

 

Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Bumper P (a.m prohloraz, propiokonazol)  0,75-1 l/ha

Zamir (a.m prohloraz, tebukonazol)   0,75-1 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol, protiokonazol) 1 l/ha

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.5.2019 ‎(2)
Zaštita ječma9.5.2019 11:25Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Niš, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca,vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

velika slika

Cvetanje je kritičan period za infekciju fitopatogenom gljivom Fusarium graminearum prouzrokovačem šturosti klasova. Promenljivo vreme sa učestalim padavinama stvara visok rizik za infekciju klasa ovim patogenom. Infekcija ovim patogenom dovodi do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele i ukoliko se registruje  cvetanje na 5% klasova, primene neki od registrovanih fungicida:

·         Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

·         Antre plus ( a.m. tebukonazol+tiofanat-metil ) 1,5 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1l/ha

·         Duett ultra ( a.m. tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

·         Osiris ( a.m. epoksikonazol+ metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

·         Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+propikonazol) 0,75- 1l/ha.

Region: Niš
Zaštita ječma9.5.2019 9:49Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, usevi pod ječmom se nalaze u fazi  klasanja (BBCH 51-59).

Najavljene učestale padavine u predstojećem periodu  mogu stvoriti   povoljne uslove za infekciju pomenute  kulture prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen, u povoljnim  uslovima, može značajno uticati na smanjenje prinosa  kao i kvaliteta zrna ječma te je preporuka poljoprivrednicima da obiđu svoje parcele i u fazi „početak cvetanja“ (5% cvetova sa izbačenim polenovim kesama) istretiraju svoj usev jednim od sledećih preparata:

Bumper P (a.m prohloraz, propiokonazol)  0,75-1 l/ha

Zamir (a.m prohloraz, tebukonazol)   0,75-1 l/ha

Cello (a.m tebukonazol, protiokonazol,spiroksamin)1,25 l/ha

Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Osiris (a.m epoksikonazol, metkonazol) 2 l/ha.

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol, protiokonazol) 1 l/ha.

BBCH 51

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 8.5.2019 ‎(5)
Zaštita ječma8.5.2019 20:20Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Nestabilne vremenske prilike i najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i utvrđivanje faze razvoja. Ukoliko se registruje početak cvetanja, vidljive polenove kesice na 5% klasova preporučuje se tretman, nekim od registrovanih fungicida:

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 1 l/ha

Cello (a.m.tebukonazol +protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 2 l/ha.

Region: Kruševac
Zaštita ječma8.5.2019 17:10Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca,vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

BBCH 61

velika slika

Nestabilne vremenske prilike u fazi cvetanja ječma i visoka relativna vlažnost mogu dovesti do  infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Infekcija ovim patogenom ostvaruje se preko prašnika. Pored toga što utiče na prinos i kvalitet zrna patogen stvara i mikotoksine koji predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

 

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve u cilju utvrđivanja faze razvoja ječma. Hemijske mere zaštite preporučuju se na početku cvetanja, kada je 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

Antre plus (a.m. tebukonazol+ tiofanat metil) 1,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75 – 1l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz+propiokonazol) 0,75-1 l/ha

Cello (a.m. spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha

Region: Leskovac
Zaštita ječma8.5.2019 10:31Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na teritoriji RC Kragujevac usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od početka klasanja do kraj klasanja, pojavili su se svi klasovi (BBCH 51-59).
 
 
Fenofaza cvetanja je kritična faza za infekciju gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Promenljivo vreme sa učestalim padavinama predstavlja visok rizik za infekciju klasa ovim patogenom, pa se proizvođačima preporučuje obilazak površina pod ječmom i u slučaju da se registruje početak cvetanja, odnosno 5% cvetova koji su izbacili prašnike, hemijski tretman uoči padavina:
 

Antre plus (a.m tebukonazol, tiofanat-metil) … 1,5 l/ha

Bumper P (a.m prohloraz, propiokonazol) … 0,75-1 l/ha

Cello (a.m tebukonazol, protiokonazol,spiroksamin) … 1,25 l/ha

Osiris (a.m epoksikonazol, metkonazol) … 2 l/ha.

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol, protiokonazol) … 1 l/ha

Zamir (a.m prohloraz, tebukonazol)  ... 0,75-1 l/ha.

Region: Kragujevac
Zaštita ječma8.5.2019 9:28Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Šabac  usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraj klasanja: pojavili su se svi klasovi (BBCH 59) do početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 61). 

 

Nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza ječma - početak cvetanja, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve ječma. Ukoliko se registruje početak cvetanja, vidljive polenove kesice na 5 % klasova, preporučuju se hemijske mere zaštite sa  nekim od registrovanih fungicida:

  • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili
  • Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha ili
  • Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha ili
  • Zamir(a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1  l/ha
Region: Šabac
Zaštita ječma8.5.2019 7:13Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraj klasanja, pojavili su se svi klasovi do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 59 -  61).

 

Nestabilne vremenske prilike i najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporučuje se proizvođačima ječma obilazak parcela i utvrđivanje faze razvoja. Ukoliko se registruje početak cvetanja, vidljive polenove kesice na 5% klasova preporučuje se tretman, nekim od registrovanih fungicida:

Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 1 l/ha

Cello (a.m.tebukonazol +protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 2 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.5.2019 ‎(2)
Zaštita ječma6.5.2019 11:04Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama stvoriće povoljne uslove za infekciju klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

S obzirom da se infekcija ovim patogenom ostvaruje preko prašnika neophodno je pratiti faze razvoja ječma. Hemijske mere zaštite se preporučuju na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, nekim od registrovanih fungicida:

·         Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha

·         Cello (spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol) u količini 1,25 l/ha

·         Osiris (epoksikonazol + metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha

·         Bumper P (prohloraz + propiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha

·         Zamir (prohloraz + tebukonazol)  količini 0,75-1 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita i različitih vrsta pegavosti (mrežaste pegavosti lista ječma, sočivaste pegavosti i simptoma koji podsećaju na ramularioznu pegavost ječma).  Navedeni preparati uticaće na sprečavanje daljeg širenja pomenutih patogena i očuvanje lisne mase.

 

Region: Novi Sad
1 - 10 Next