Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.5.2018 ‎(1)
Zaštita ječma9.5.2018 15:06Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Jagodina Rit, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je da se ječmovi nalaze u fazi kraj klasanja, početak cvetanja (BBCH 59-61).
 
Najavljene padavine, visoke temperature, kao i visoka relativna vlažnost vazduha mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekciju gljivom prouzrokovačem šturosti klasova (Fusarium graminearum). Fuzarioza klasa može dovesti do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i praćenje faze razvoja i ukoliko se registruje cvetanje na 5% klasova, pre padavina izvršiti tretman preparatima na bazi:
 
a.m (protiokonazol+tebukonazol) PROSARO 250 EC 0,75-1l/ha.
a.m (prohloraz+tebukonazol) ZAMIR 400 EW 0,75-1l/ha
a.m (prohloraz+propikonazol) BUMPER P 0,75-1l/ha
a.m (epoksikonazol+metkonazol) OSIRIS 1,5-2,5l/ha
a.m (tebukonazol+tiofanat-metil) ANTRE PLUS 1,5l/ha
 
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 8.5.2018 ‎(1)
Zaštita pšenice8.5.2018 9:43Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na regiji koju pokriva RC Pirot ozima pšenica se nalazi u fazama 59-61 BBCH skale (kraj klasanja, pojavili se svi klasovi do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice).

Faza cvetanja pšenice je kritična faza zbog mogućnosti infekcije gljivom Fusarium graminearum (prouzrokovač šturosti klasa), naročito u vlažnim i kišnim uslovima.

Zbog toga se preporučuje da proizvođači izvrše tretman u momentu kad nastupi sam početak cvetanja (5% klasova ima izbačene prašnike) pre najavljenih padavina nekim od sledećih fungicida:

 

Velika slika

Antre plus (a.m. tebukonazol, tiofanat metil ) ... 1,5 l/ha

Artea 330 EC (a.m. propikonazol, ciprokonazol ) ... 0,5 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz, propikonazol ) ... 0,75-1 l/ha

Duet ultra (a.m. epoksikonazol, tiofanat metil ) ... 0,4-0,6 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol, protiokonazol ) ...0,75 - 1 l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol, metkonazol ) ...  1,5-2,5 l/ha

Zamir 400 EW ( a.m. prohloraz, tebukonazol ) ... 0,75 do 1 l/ha

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 7.5.2018 ‎(1)
Zaštita ječma 7.5.2018 22:55Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Užice usevi ozimog ječma se nalaze, zavisno od sorte i vremena setve, u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja BBCH 59-61.

Ječam- faza cvetanja

Vremenske prilike praćene kišnim padavinama u fazi cvetanja strnih žita pogoduju infekciji gljivom Fusarium graminearum prouzrokovačem šturosti klasova.

Proizvođačima se preporučuje pregled parcela sa ječmom radi utvrđivanja faze razvoja. Ukoliko se registruje cvetanje na 5% klasova, potrebno je obaviti zaštitu pred najavljene padavine nekim od registrovanih fungicida:

- Prosaro 250 EC (a.m. protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

- Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

- Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

- Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1l/ha

- Duett ultra ( a.m. tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(3)
Zaštita ječma4.5.2018 19:25Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Leskovac usevi ozimih ječmova nalaze se u  fenofazi od kraja klasanja, pojavili su se svi klasovi do početka cvetanja (BBCH 59 – 61).

cvetanje ječma

velika slika

U fazi cvetanja, nestabilne vremenske prilike, padavine ili visoka relativna vlažnost vazduha stvaraju povoljne uslove za infekcije klasa fitopatogenom gljivom ( Fusarium graminearum ), prouzrokovačem šturosti klasova.

Na početku cvetanja kada se registruje 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, preporučuje se zaštita useva pre padavina nekim od navedenih funficida:

Cello ( a.m. spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol ) 1,25 l/ha

Antre plus ( a.m. tebukonazol+ tiofanat metil ) 1,5 l/ha

Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol+propikonazol ) 0,75 – 1l/ha

Karika ( a.m. hlorotalonil+propikonazol ) 2 l/ha

Region: Leskovac
Zaštita ječma4.5.2018 16:15Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Niš usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja (BBCH 59-61).

velika slika

Cvetanje je kritičan period za infekciju fitopatogenom gljivom Fusarium graminearum prouzrokovačem šturosti klasova. Fusarioza klasa (šturost klasa) dovodi do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Najavljene padavine i visoke temperature mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele i ukoliko se registruje  cvetanje na 5% klasova, neophodno je sprovesti mere zaštite pred najavljene padavine nekim od registrovanih fungicida:

-          Antre plus ( a.m. tebukonazol+tiofanat-metil ) 1,5 l/ha

-          Duett ultra ( a.m. tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

-          Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1l/ha

-          Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

-          Osiris ( a.m. epoksikonazol+ metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

-          Zamir 400EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1l/ha

-          Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+propikonazol) 0,75- 1l/ha.

 

Region: Niš
Zaštita pšenice4.5.2018 9:23Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se u zavisnosti od sorte , primenjene agrotehnike i lokaliteta nalazi u fenofazama od klasanja do početka cvetanja.
 
 

U narednom periodu prognozira se nestabilno, kišovito vreme, koje bi moglo dovesti do povoljnih uslova za infekciju klasića gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Infekcija ovim patogenom se ostvaruje preko prašnika, te je neophodno pratiti fazu razvoja pšenice. Hemijske mere zaštite sprovode se na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike. Pred najavljene padavine preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonanazol + protiokonazol) 0,75 – 1 l/ha

Zamir (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75 – 1 l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.5.2018 ‎(1)
Zaštita ječma3.5.2018 8:24Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Beograd usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja, BBCH 59-61.

Cvetanje je kritičan period za infekciju fitopatogenom gljivom Fusarium graminearum prouzrokovačem šturosti klasova. Infekcija se ostvaruje u slučaju padavina ili visoke relativne vlažnosti vazduha. Na obolelim zrnima patogen sintetiše mikotoksine koji predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele i ukoliko se registruje  cvetanje na 5% klasova, neophodno je sprovesti mere zaštite pred najavljene padavine nekim od registrovanih fungicida:

·         Prosaro 250 EC (a.m. protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

·         Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·         Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1l/ha

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 30.4.2018 ‎(6)
Zaštita ječma30.4.2018 19:38Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Vrbas, usevi ozimih ječmova nalaze se u fenofazama po BBCH skali 59-61 (kraj klasanja, početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice).

U ovoj fenofazi, ječam je kao i sva strna žita, osetljiv na infekciju od prouzrokovača fuzarioze klasa, Fusarium graminearum. Najavljene lokalne padavine i visoke temperature mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od ovog patogena.

Preporučuje se fungicidni tretman,  kada se registruje 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, tj. prašnicima. Preporučeni fungicidi:

-          Zantara(a.m.tebukonazol+biksafen), 1-1,25l/ha ili

-          Karika(a.m.hlorotalonil+propikonazol), 2l/ha ili

-          Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 - 2,5 l/ha

-          Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

početak cvetanja 

Region: Vrbas
Zaštita ječma30.4.2018 16:18Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Pregledom useva ozimog ječma na regiji RC Kragujevac, konstatovano je de se ječam nalazi, u zavisnosti od sortimenta i vremena setve, u fazama od 56 do 61 BBCH skale (70% klasova se pojavilo do početak cvetanja).
 
Početak cvetanja je kritična faza za infekciju biljke gljivom Fusarium graminearum, prouzrokovačem šturosti zrna i klasa. Preventivne mere zaštite sprovode se kada je na parceli prisutno 5% klasova sa prašnicima. Pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:
 
Antre plus (tebukonazol, tiofanat-metil) ... 1,5 l/ha
Bumper P (prohloraz,  propikonazol) ... 0,75 – 1 l/ha
Duett ultra (tiofant metil, epoksikonazol ) ...  0,4-0,6 l/ha
Osiris (a.m. epoksikonazol, metkonazol) ...1, 5 – 2, 5 l / ha
Prosaro 250-EC (tebukonazol, propikonazol) ... 0,75-1 l/ha
Zamir 400 EW (prohloraz, tebukonazol) ... 0,75-1 l/ha
 
 
Region: Kragujevac
Zaštita ječma30.4.2018 15:35Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Bačka Topola  usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od kraja klasanja(pojavili se svi klasovi)  do početka cvetanja:vidljive prve polenove kesice ( BBCH 59-61).

Faza razvoja ječma

 U osetljivoj fazi razvoja ječma (cvetanje), u uslovima padavina i visoke relativne vlažnosti vazduha može doći do infekcije klasa  prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

 Preporuka za proizvođače: najavljene padavine u predstojećem periodu stvoriće uslove za infekciju navedenim patogenom. Useve ječma zaštititi  na samom početku cvetanja , kada je 5% klasova izbacilo prašnike , sa nekim od sl. registrovanih fungicida:

  • Antre plus ( a.m. tebukonazol+tiofanat-metil ) 1,5 l/ha
  • Duett ultra ( a.m. tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha
  • Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1l/ha
  • Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
  • Osiris ( a.m. epoksikonazol+ metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
  • Zamir 400EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1l/ha
  • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+propikonazol) 0,75- 1l/ha
  • Karika (a.m. hlorotalonil+propikonazol) 2 l/ha

Fusarioza klasa ( šturost klasa) dovodi do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna! Na obolelim zrnima patogen sintetiše mikotoksine koji predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next