Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2017 ‎(3)
Stanje u usevu strnih žita 9.11.2017 15:26Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na teritoriji RC Pančevo usevi pšenice se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazi od nicanja do tri lista razvijena (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na vise lokaliteta, nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Vizuelnim pregledom ozimog ječma (sorta Nonius, lokalitet Banatsko Novo Selo) koji je u fazi prvi list razvijen (BBCH 11) takođe nisu registrovani simptomi oboljenja.

RC Pančevo nastavlja da i dalje prati zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma i da o tome redovno obaveštava poljoprivredne proizvođače.

Region: Pančevo
Stanje u usevima ozime pšenice i ječma9.11.2017 13:03Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
 

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve, usevi pšenice se nalaze u fazi od nicanja do početka bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (10-21 BBCH), dok se  usevi ječma nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do pojave drugog sekundarnog stabla (12-22 BBCH skale).

 

Vizuelnim pregledom  useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 Pregledom useva  ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) na  3 do 6% biljaka.

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

% napadnutih

biljaka

Ruma - Fišer

Nonius

 12 BBCH

(2 lista razvijeno)

0

Ruma/

Pavlovački put

Nonius

13 BBCH

(3 lista razvijeno)

3

Voganj

NS 565

22 BBCH

(drugo stablo vidljivo)

6

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Region: Ruma
Stanje u usevima ozimih kultura9.11.2017 9:45Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se u zavisnosti od vremena setve nalazi u fenofazi od nicanja do razvoja prvog sekundarnog stabla.
Na usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.
 
Ječam iz ranijih rokova setve se nalazi u fenofazi 22 BBCH skale (razvijeno drugo sekundarno stablo).
Slika1-fenofaza ječma
 
Na parcelama zasejanim ječmom uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u indeksu napada 1 i simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni) u istom indeksu napada.
 
Slika 2- mešani simptomi mrežaste pegavosti lista ječma i ramulariozne pegavosti ječma
 
Mere zaštite se ne preporučuju.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 8.11.2017 ‎(2)
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita8.11.2017 13:45Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području RC Vrbas, usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od lokaliteta, nalaze u fenofazi po BBCH skali 14( 4 lista razvijena), do fenofaze 21(početak bokorenja). Vizuelnim pregledom useva ječma(sorta Etincel, lokalitet Vrbas, setva 10.10.,204 ha), registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, na 8% pregledanih biljaka, dok na  lokalitetu u Srbobranu, na sorti Nonius( setva 1.10.), nisu uočeni simptomi pegavosti. Vizuelnim pregledom pšenice na dva lokaliteta( Vrbas, sorta Simonida, setva 5.10. i Srbobran, sorta Ilina, setva 4.10.), nisu registrovani simptomi oboljenja. Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

 

usev ječma

početni simptomi mrežaste pegavosti na listu ječma

Region: Vrbas
Zdravstveno stanje useva strnih žita8.11.2017 10:18Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na terenu RCSenta usevi pšenice se zavisno od vremena setve nalaze od faze nicanja do početka bokorenja ( 10-21 BBCH skale ). Vizuelnim pregledima nisu registrovani simptomi bolesti niti štetočina.

 

Usevi ječmova se zavisno od vremena setve  nalaze u fenofazi od 2 lista do pojave prvog sekundarnog stabla ( 12-21 BBCH skale ).

usev ječma

 

Pregledom biljaka su registrovani simptomi mrežaste pegavosti listova ( Pyrenophora teres )na parcelama ranije setve do indeksa od 0,6. ( tek početak pojave simptoma na par listova ).

 

Na usevima ranije setve je registrovana pojava pojedinačnih krilatih jedinki ,kao i prve kolonije lisnih vaši ( Aphididae )u indeksu napada do 1,6.

 

lisne vasi

 

Mere hemijske zaštite se još ne preporučuju.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 10.5.2017 ‎(1)
Zaštita ječma10.5.2017 18:11Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Beograd usevi ozimog ječma se nalazi u fazi početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Slika 1. faza ječma

U narednom periodu se očekuje nestabilno vreme sa padavinama, stvoriće se povoljni uslovi za infekciju fitopatogenom gljivom Fusarium graminearum , prouzrokovačem šturosti klasova.

Ukoliko se registruje početak cvetanja na 5% klasova, neophodno je obaviti tretman jednim od  fungicida:

 

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 5.5.2017 ‎(1)
Zaštita ječma 5.5.2017 15:17Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi početak cvetanja  (BBCH 61).

početak cvetanja ječma

početak cvetanja ječma

U periodu cvetanja ječma i u vlažnim uslovima  (padavine i visoka relativna vlažnost vazduha) može doći do infekcije klasa gljivom Fusarium graminearum (prouz. fuzarioze klasa).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja ječma.

Ukoliko se utvrdi da je ječam na početku cvetanja (5 % klasova sa izbačenim prašnicima)  potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida:

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 4.5.2017 ‎(2)
Fungicidni tretman u ječmu4.5.2017 16:02Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Kumane, usevi ječma se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 61 – Početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice).

U periodu cvetanja ječma, kao i strnih žita uopšte, u povoljnim uslovima (padavine i visoka relativna vlažnost vazduha) postoji opasnost od infekcije klasa gljivom Fusarium graminearum što dovodi do šturosti klasova.

Pošto se u narednom periodu očekuje nestabilno vreme sa padavinama, stvoriće se povoljni uslovi za infekciju. Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i nakon utvrđivanja faze razvoja (kada je 5 % klasova izbacilo prašnike) obave tretman jednim od fungicida:

Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha;

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4 - 0,6 l/ha;

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha;

Cello (tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 1,25 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75 - 1 l/ha

Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha

Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

Slika 1 faza ječma

velika slika

Region: Zrenjanin
Zaštita ječma4.5.2017 9:23Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Vizuelnim pregledima ječmova, na teritoriji RC Pančevo, ustanovljeno je da se ječmovi nalaze u fenofazi od početka klasanja do početka cvetanja (BBCH 51-61).

Faza cvetanja je faza u kojoj  u uslovima padavina ili visoke relativne vlage vazduha dolazi do ostvanja infekcije fitopatogenom gljivom   (Fusarium graminearum), prouzrokovačem  šturosti klasova.

 

Ukoliko se registruje početak cvetanja na 5% klasova, neophodno je sprovesti mere zaštite useva ječma.

 

Proizvođačima se preporučuje praćenje fenofaze ječma i primena fungicida u cilju zaštite primenom jednog od registrovanih fungicida: 

                     

Duett ultra (tiofant metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Zamir 400 EW (prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.5.2017 ‎(4)
Cvetanje ječma - zaštita klasa3.5.2017 15:55Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Usevi ozimih ječmova  se u regionu koji pokriva RC Vršac  nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja (BBCH 61).
 
 Faza - početak cvetanja
 
Padavine u fazi cvetanja obezbeđuju uslove za infekciju patogenom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).
 
U usevima u kojima se registruje 5% klasova sa početkom cvetanja preporučuje se primena nekod od sledećih fungicida u cilju zaštite useva od ovog patogena:
  • Prosaro 250-EC (tebukonazol + propikonazol) 0,75-1 l/ha ili
  • Karika (hlorotalonil+propikonazol) 2l/ha  ili
  • Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5l/ha ili
  • Duett ultra ili Excorta plus (epoksikonazol+tiofanat metil) 0,5l/ha  ili
  • Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
Region: Vršac
1 - 10 Next