Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > grašak  

Web Part Page Title Bar image
grašak

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.6.2020 ‎(1)
Zaštita graška15.6.2020 14:21SVI; Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi graška se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od roka setve, od faze razvoja listova do faze početka cvetanja.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo zelene graškove vaši (Acyrthosiphon pisum) na do 10% biljaka.

Preporuka proizvođačima konzumnog graška je obilazak pacela jer su vremenski uslovi u predhodnom periodu izuzetno pogodavali pojavi vašiju. Ukoliko se uoče vaši, preporuka je primena registrovanog insekticda: Tonus (a.m.acetamiprid)  u količini 0,25 kg/ha.

Primena insekticida je moguća samo pre ili posle cvetanja, zbog zaštite oprašivača.

Nestabilno vreme sa čestim padavinama i visokim vrednostima relativne vlažnosti vazduha  doprinosi ostvarenju povoljnih uslova za infekciju od strane prouzrokovača plamenjače graška (Peronospora viciae). Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite useva izvrše fungicidni tretman preparatom:

Alijansa  (a.m. metalaksil-M + mankozeb) u količini 2 kg/ha (karenca 14 dana).

 

        vaši na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Stičkov šarenjak18.6.2019 11:29Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Od sredine prošle nedelje registruje se izuzetno velika brojnost leptira stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na raznim biljkama. Ovaj dnevni leptir je migratorna i polifagna vrsta koja dolazi u naše krajeve sa juga. 

Štete pričinjavaju larve hraneći se lišćem kako korovskih vrsta (palamida, čičak, stričak i druge) tako i gajenih biljaka (soja, pasulj, boranija, grašak, duvan, suncokret i druge). Pri visokoj brojnosti larvi, može doći do golobrsta useva.

U vizuelnim pregledima useva soje, utvrđeno je prisustvo jaja stričkovog šarenjaka na do 100% biljaka, dok su larve prisutne na do 65% biljaka. U narednim danima se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva  na prisustvo larvi stričkovog šarenjaka. Ukoliko se registruje prisustvo larvi koje ukazuje na mogućnost golobrsta, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos+cipermetrin. Pored hemijskih mera zaštite, važno je i suzbijanje korovskih biljaka koje su domaćini ovoj štetočini.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 31.5.2016 ‎(1)
Pregled i tretman graška 31.5.2016 21:12Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom useva konzumnog graška na lokalitetu Mihajlovo (sorta Omega,setva 27.-28.04.) uočeno na 6% od ukupno pregledanih biljka prisustvo zelene graškove vaši (Acyrthosiphon pisum)

Trenutna faza graška je BBCH 13(razvijen treći par listova ili treći par rašljika)

Preporuka proizvođačima konzumnog graška je obilazak pacela jer su vremenski uslovi u predhodnom periodu izuzetno pogodavali pojavi vašiju(toplo i umereno vlažno vreme).Preglede obavljati na svakih 7 do 10 dana(zbog praćenja naseljavanja kolonija vaši i utvrđivanja intenziteta prisustva)Ukoliko se uoče vaši na nivou praga štetnosti ( 5-10% napadnutih vrhova biljke (EPPO standars PP 2/14 (1) tretman se može obaviti insekticidima:

Actara 25 WG (a.m.tiametoskam ) 160- 180 g/ha

Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25 kg/ha

 Slika 1:faza graška

velika slika

 Slika 2:zelena graškova vaš

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.5.2016 ‎(1)
Zelena graškova vaš27.5.2016 15:16Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na lokalitetu Sombor u usevu graška (fenofaza razvoja po BBCH skali  65 – puno cvetanje, otvoreno 50% cvetova)  vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo zelene graškove vaši (Acyrthosiphon pisum)  na vršnim delovima biljaka –slepljeni listovi, pupoljci i cvetovi. Štete pričinjava sisajući biljne sokove.Toplo i umereno vlažno vreme pogoduje  razmnožavanju i razviću ove štetočine.

Prag štetnosti iznosi 5-10% napadnutih vrhova biljke (EPPO standars PP 2/14 (1).

graškova vaš

graškova vaš

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se ustanovi brojnost vašiju iznad praga štetnosti treba uraditi tretman sa nekim od  sledećih insekticida:

 

Actara 25 WG (a.m.tiametoskam ) 160- 180 g/ha

Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25 kg/ha

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 31.5.2014 ‎(1)
Mahunarke-grašak31.5.2014 14:25Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Grašak

Na lokalitetu Mihajlovo vizuelnim pregledom useva konzumnog graška (sorta Vilo,setva 20.04.)uočeni pojedinačni primerci zelene graškove vaši (Acyrthosiphon pisum).Tokom pregleda registrovani i pojedinačni primerci predatora imaga obične buba mare (Coccinela vigintiquatropunctata) koji drže prisustvo vašiju pod kontrolom.

Zbog perioda sa padavinama i nižim temperaturama brojnost je ispod kritičnog broja.Insekticidni tretman se ne preporučuje.

Slika 1,2:zelena graškova vaš

velika slika

velika slika

Slika 3: imago obične buba mare

velika slika

Slika 3:faza graška(početak cvetanja)

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.6.2013 ‎(1)
Vaši na grašku7.6.2013 10:20Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda, lokalitet Banatska Topola, u usevu graška ( sorta Džof), vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo zelene graškove vaši ( Acyrthosiphon pisum) pri vršnim delovima biljaka. Brojnost prisutne vaši je ispod praga štetnosti koji iznosi 5-10 %  ( EPPO standars PP 2/14( 1) napadnutih vrhova biljke, ali se proizvođačima preporučuje pregled useva u narednom periodu. Grašak se nalazi trenutno u fenofazi BBCH 65 (605) - otvoreno 50 % cvetova.
Veoma toplo vreme dovodi do smanjenja populacije vašiju u usevu, dok im odgovara umereno toplo i vlažno vreme za razvoj.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se ustanovi brojnost vašiju iznad praga štetnosti treba uraditi tretman insekticidom Actara 25 WG (a.m.tiametoskam ) u količini 160 do 180 g/ha.
 
Region: Kikinda