Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Knjaževac
Kosovska Mitrovica
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Prokuplje
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2021 ‎(1)
Zaštita dunje1.9.2021 8:40Breskvin smotavac (cydia molesta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze plodovi oko 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta), kao i jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja četvrte generacije breskvinog smotavca i piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca.

 

 

velika slika                                 velika slika

 

U cilju zaštite plodova dunje od ubišivanja larvi breskvinog i jabukinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha   (7 dana karenca)

 

 

Takođe, vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je i prisustvo mina minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella) na listovima.

 

velika slika

 

Preporučeni insekticid za suzbijanje smotavaca delovaće i na minera belih mina.

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja treba obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

 

 

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 30.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje30.8.2021 13:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji  RC Bačka Topola  zasadi dunja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi  plodovi oko 70%-90% krajnje veličine (BBCH 77).

Velika slika

Vizuelnim pregledima zasada dunja registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella)  i breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca, kao i piljenje larvi četvrte generacije breskvinog smotavca.

U nedostatku svojih primarnih domaćina ove štetočine nastavljaju svoj razvoj u zasadima dunja. Napadnuti plodovi zaprljani su izmetom usled ishrane larvi, podložni su truljenju i kao takvi gube tržišnu vrednost, ili otpadaju prevremeno sazrevajući.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje zaštita plodova dunja od ubušivanja larvi jabukinog i breskvinog smotavca, primenom registrovanog insekticida:

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u dozi 2 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 29.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje29.8.2021 18:22Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta); Miner okruglih mina jabuke (leucoptera scitella)

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi dunja se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

Na našem regionu berba jabuka je počela, dok se berba bresaka privodi kraju. U nedostatku primarnih domaćina jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella) i breskvin smotavac  (Cydia molesta) naseljavaju zasade dunja gde nastavljaju svoj razvoj. Štete nastaju ubušivanjem larvi navedenih štetočina u plodove. U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca, kao i piljenje larvi četvrete generacije breskvinog smotavca. Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo minera okruglih mina  (Leucoptera scitella). 

Sa ciljem zaštite dunje od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena registrovanog insekticida:

- Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u kolićini 2 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 25.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje25.8.2021 12:52Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica zasadi dunja se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

 

U zasadima dunja na lokaciji Velji Breg registruju se i dalje kontinuirani ulovi imaga jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) i breskvinog smotavca (Cydia molesta). Ove štetočine nakon berbe njihovih primarnih domaćina, jabuke i breskve, migriraju u zasade dunja i uvom periodu mogu da nanesu značajne štete.

Kako bi sprečili ubušivanje larvi navedenih štetočina u plodove dunje proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih insekticida:

- Avaunt 15 EC,Top Gun (a.m. indoksakarb)  u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana),

- Affirm 095 SG, Triton, Mayor, Atletic 095 SG (a.m. emamektin benzoat) u koncentraciji 0,25-0,3 % (karenca 7 dana),

- Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 20.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje20.8.2021 9:15Breskvin smotavac (cydia molesta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 75 – 77).

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu dunja, registruju se kontinuirani ulovi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).    U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine. Takođe, na feromonskim klopkama se registruju i kontinuirani ulovi breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je let i polaganje jaja četvrte generacije ove štetočine. Narednih dana se očekuje i početak piljenja larvi.

Radi sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u plodove dunje, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

-          a.m. cijantraniliprol (Exirel) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana) ili

-          a.m.indoksakarb (Avaunt 15 EC,Top Gun) u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana)

-          a.m. emamektin benzoat (Affirm 095 SG, Triton, Mayor, Atletic 095 SG) u koncentraciji 0,25-0,3 % (karenca 7 dana).

Pregledom zasada dunje uočeno je prisustvo mina na listovima nastalih aktivnošću larvi minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella).

Navedeni insekticidi su efikasni i u suzbijanju minera belih mina.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite, obavezno treba voditi računa o  karenci primenjenih preparata.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 23.7.2021 ‎(1)
Zaštita dunje23.7.2021 12:36Breskvin smotavac (cydia molesta); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)

 Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 60% krajnje veličine, BBCH 75-76.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta), kao i prisustvo jabukine zelene vaši (Aphis pomi).

 

 

velika slika                                 velika slika

 

U cilju suzbijanja jabukine zelene vaši i zaštite plodova  od ubušivanja larvi breskvinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Mospilan 20 SG (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,025%   (karenca 28 dana u zasadima jabuke).

 

Ukoliko se vizuelnim pregledima ne registruje prisustvo lisnih vaši, sa ciljem suzbijanja jabukinog smotavca, može se primeniti i registrovani insekticid na bazi aktivne materije emamektin benzoat (Affirm opti) u količini 2 kg/ha.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 2.7.2021 ‎(1)
Zaštita dunje2.7.2021 9:48Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica  zasadi dunja se  nalaze u fenofazi od prečnik ploda do 40 mm, do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

Vizuelnim pregledima zasada dunja, na lokalitetu Palić,  registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Bakteriozna plamenjača je najdestruktivnija bolest jabučastog voća (jabuke, kruške dunje), i njena pojava može prouzrokovati propadanje stabala, pa i celih zasada. Preporuka proizvođačima je da pregledaju zasade jabučastog voća i ukoliko uoče karakteristične simptome, palež listova i povijene mladare u vidu tzv. “pastirskog štapa“, izvrše mehaničko uklanjanje zaraženih mladara.

Za suzbijanje ove bolesti najavažnije je sprovođenje higijensko-sanitarnih mera:

-      rezidba zaraženih mladara zahvatajući  30-50 cm ispod prelaza  bolesnog u zdravo tkivo

-      mesto reza premazati sa 3% rastvorom bakarnog preparata kako bi se sprečio ulazak bakterije kroz rane

-      sve orezane grane, lišće pokupiti i spaliti

-      sav korišćeni alat dezinfikovati 70% alkoholom pre svakog reza

-      nakon odstranjivanja svih zaraženih delova preporučuje se tretman bakarnim preparatima u nižim koncentracijama zbog opasnosti od fitotoksičnosti

Svu manipulaciju u voćnjaku obaviti po suvom i toplom vremenu.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.6.2021 ‎(1)
Zaštita dunje28.6.2021 10:52Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji  RC Bačka Topola  zasadi dunja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Vizuelnim pregledima zasada dunja, na lokalitetu Stara Moravica,  registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Simptomi bakteriozne palmenjače

Bakteriozna plamenjača je jedan od najdestruktivnijih patogena, kod mladih voćaka može izazvati potpuno sušenje stabla.

Preporuka za poljoprivredne proizvođače je da pregledaju zasade dunja, krušaka i jabuka, i ukoliko uoče karakteristične simptome u vidu povijenih mladara koji imaju izgled pastirskog štapa, izvrše mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova, kao i sledeće mere:

·        dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola,

·         rezidbom  zaraženih delova obuhvati 30 do 50 cm zdravog tkiva,

·        rane na drvenastom delu dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata,

·         odsečene zaražene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom i nakon toga ih spaljivati,

·        zaražena stabla obeležiti  i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja,

·        nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama.

Navedene mehaničke i higijenske mere zaštite sprovoditi po suvom i toplom vremenu!

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 18.6.2021 ‎(1)
Zaštita dunje18.6.2021 14:14Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji  RC Pančevo zasadi dunja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi veličina ploda do 20 cm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Na lokalitetu Crepaja, vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Karateristični simptomi koji se mogu uočiti na biljci su osušeni mladari savijeni u obliku pastirskog štapa.  Lišće i plodovi nekrotiraju, dobijaju mrku boju i suše se  ali ne opadaju već ostaju na grani.  Iz napadnutih  biljnih delova  curi bakterijski eksudat. Česte padavine sa visokim vrednostima vlažnosti vazduha u predhodnom periodu su izuzetno  pogodovale  širenju ove bakterije.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju zasade, i u slučaju prisustva simptoma, obave mehaničke mere borbe: uklanjanje zaraženih delova  rezidbom do zdravog tkiva (makazama je potrebno odseći najmanje 30 cm ispod obolelog mesta) uz obaveznu dezinfekciju pribora-makaza. Rez odmah dezinfikovati 0,5% rastvorom bakarnog preparata. Odsečene grane treba stavljati u vreće ili džakove, izneti iz voćnjaka i spaliti! Ukoliko su obolele grane celom dužinom, potrebno je izvaditi i uništiti celo stablo.

Za ovaj posao upravo odgovara suvo i toplo vreme koje je u najavi u narednih desetak dana u regionu Pančeva.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 15.6.2021 ‎(1)
Zaštita dunje15.6.2021 8:57Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi dunja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi veličina ploda do 20 cm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom zasada dunja na lokaciji Velji Breg, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Simptomi se mogu uočiti na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa, a zaraženi plodovi dobijaju mrku boju i ostaju na granama. Iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat, što je karakterističan simptom ove bolesti. U regionu severa Kosova i Metohije proteklih dana imali smo česte padavine sa visokim vrednostima vlažnosti vazduha, a ovakvi uslovi izuzetno pogoduju širenju ove bakterije. Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) je izuzetno destruktivan patogen, a kod mladih voćaka može u jednoj vegetaciji izazvati potpuno sušenje stabala.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak voćnjaka i ukoliko utvrde prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače, da po suvom i toplom vremenu mehanički uklone zaražene biljne delove iz voćnjaka, uz poštovanje osnovnih higijenskih mera:

 

-dezinfekcija alata kojim se vrši orezivanje, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita ili 70% rastvorom etil alkohola;

-rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora da obuhvati najmanje 30 cm ispod obolelog mesta, odnosno 50 cm i više kod debljih grana;

-ako su obolele grane celom dužinom potrebno je izvaditi i uništiti celo stablo;

-rane od orezivanja zaraženih delova potrebno je dezinfikovati sa 3% rastvorom bakatnih preparata;

-zaražene delove koji su odsečeni nikako ne spuštati na zemlju već iznosti van voćnjaka;

-spaljivanje zaraženih biljnih delova;

-zaražena stabla obeležiti trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati stablo, pa ako je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja;

-nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova i završetka radova sprovesti zaštitni tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama.

Region: Kosovska Mitrovica
1 - 10 Next