Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.4.2019 ‎(1)
Tretman dunje protiv bakteriozne plamenjače16.4.2019 11:53Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi dunje se nalaze u fenofazi, početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno do faze, puno cvetanje,  najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju  BBCH 61- 65.

U fazi cvetanja postoji visok rizik od infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman sledećim preparatom:

a.m. bakar hidroksid - Funguran OH 0,05%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 31.5.2018 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabuke, kruške i dunje31.5.2018 13:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom.

      

Velika slika                        Velika slika

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Za mehaničko uklanjanje neophodno je koristiti dezinfikovani alat. Alat dezinfikovati  varikinom ili 70% etil-alkoholom, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo po toplom i suvom vremenu. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom (Erwinia amylovora).

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno obaviti hemijski tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji od 0,05%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(1)
Zaštita dunje4.5.2018 14:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Vranje dunja se nalazi po BBCH skali u fazi 67-cvetovi venu:većina latica opalo.

                                                                                   sl.1

 

Najavljene padavine mogu omogućiti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

 

Funguran OH   0,05 -0,06% ili

Cuprablau Z ultra 0,1%.

 

Tretman odraditi u popodnevnim satima kada je smanjena aktivnost oprašivača a pre najavljenih padavina.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 23.4.2018 ‎(1)
Zaštita dunje23.4.2018 13:02Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Vranje dunja se u zavisnosti od nadmorske visine nalazi po BBCH skali od faze 61-Početak cvetanja :oko 10% cvetova otvoreno do faze  65 -Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju.

                                                                                  sl.1

S obzirom na najavljene padavine postoji visok rizik od infekcije cvetova prouzrokovačem

 bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

 

Funguran OH   0,05 -0,06% ili

Cuprablau Z ultra 0,1%.

 

Tretman odraditi u popodnevnim satima kada je smanjena aktivnost oprašivača.

Pre primene pesticida obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i informisati se o navedenim ograničenjima za primenu preparata (uticaj na pčele u vreme cvetanja dunje, različitoj selektivnosti preparata prema varijetetima jabuke i dr).

 

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 20.3.2017 ‎(1)
Zaštita dunje20.3.2017 15:27Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Vizuelnim pregledom zasada dunje na lokalitetu Belo Polje, KO Sukovo, utvrđeno je da se dunja nalazi u fenofazi BBCH 11-15. Pregledom biljaka registrovano je prisustvo zelene lisne vaši kao i zimskih jaja ove štetočine. Sa najavljenim porastom temperature ubrzaće se piljenje larvi.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo larvi vašiju i ukoliko registruju njihovo prisustvo primene registrovani insekticid na bazi a.m. hlorpirifos (Pyrinex 48 EC ili Kozma) 0,15%.

 

Velika slika                            Velika slika

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.6.2016 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača-Erwinia amylovora6.6.2016 10:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Sremska Mitrovica u nedelju (04.06) na više lokaliteta bilo je gradonosnih padavina.

Uslovi za razvoj Erwinia amylovora su u predhodnom periodu  bili veoma povoljni.

Pregledom zasada uočena je  i  pojava bakterijskog eksudata na biljnim delovima.

Povrede biljnih delova nastale gradom  su ulazno mesto za bakterioznu plamenjaču, tako da se preporučuje proizvođačima tretman jabučastih voćnih vrsta preparatima na bazi bakara.

Efikasne su aktivne materije na bazi:

bakar –hidroksid ,bakar –oksihlorid i bakar-sulfat.

Zbog fitotoksičnosti preparate na bazi bakra u ovom period koristiti u koncentracijama 0,05%.

U kombinaciji sa bakarnim preparatima može se koristiti i preparat na bazi a.m. fosetil aluminijum preparat Alliete flash u konc.0,2%

U voćnjacima sa simptomima bolesti neophodni su konstantni pregledi i skidanje zaraženih delova biljke.

Biljne delove sa simptomima E.amylovora, potrebno je odstraniti alatom koji je predhodno dezinfikovan.

Prilikom skidanja zaraženih grančica, potrebno je rezove praviti bar 30 cm do zdravog dela,biljni materijal stavljati u vreće iznosti i spaliti daleko od voćnjaka.

 

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tretman dunje protiv bakteriozne plamenjače 16.4.2016 0:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Vizuelnim pregledom zasada dunje konstatovana faza po BBCH skali 61 (početak  cvetanja,otvoreni pojedinačni cvetovi).

Registrovane temperature,  padavine koje se dašavaju u osetljivoj  fenofazi dunje, kao I visoka relativna vlažnost vazduha,  povoljni su za razvoj bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da se uradi tetman dunje a.m.bakar hidroksid (Funguran OH u konc. 0,05%) ili a.m.bakar-1-oksida 75% ( Nordox 0,03%)

Slika 1:faza dunje

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.3.2016 ‎(1)
Pojava rutave bube24.3.2016 11:29Rutava buba (tropinota hirta)

Na lokalitetu Mihajlovo 21.03. registrovana su  prezimljavajuća imaga  rutave bube (Tropinota hirta) na cvetu maslačka. U tabeli su prikazani datumi prvog registrovanja imaga u proteklim godinama: 

Godina

Datum uočenih imaga ili početak ulova na feromonskim klopkama

2012

06.04.

2013

16.04.

2014

18.03.

2015

11.04.

2016

21.03.

 

Upozoravamo proizvođače da će povećanje temperaura izavati intenzivniju pojavu rutave bube  te je neophodno čim vremenski uslovi dozvole blagovremeno postaviti lovne posude i klopke za izlovljavanje imaga u zasadima jabuke i dunje.

Prisustvo maslačka u zasadima je poželjno jer će se na njemu rutaava buba zadržavati i hraniti .

Štete od rutave bube mogu biti značajnije ako se faza cvetanja jabučastog voća poklopi sa intenzivnom pojavom imaga

Slika 1:imago rutave bube na cvetu maslačka

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.6.2015 ‎(1)
Registrovana pojava simptoma Erwinia amylovora u zasadima jabučastog voća19.6.2015 11:58Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na području RC Smederevo u zasadima jabuke, kruške i dunje registrovana je pojava
Erwinia amylovora-prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća.
 
simptom Erwinia amylovora na krušci
 
 
simptom Erwinie amylovore na jabuci
 
simptom Erwinie  amylovore na dunji
 
Simptomi su naročito prisutni u zasadima dunje koja je i osetljiviji domaćin ove bolesti. Preporuka proizvođačima da ukoliko imaju simptome ove bolesti u voćnjacima primene mehaničke mere zaštite: Zaražene grančice se otklanjaju pri čemu se odseca i do 30cm zdravog letorasta u kome se nalazi bakterija, a još uvek nije došlo do ispoljavanja simptoma.Pribor i alat koji se koriste treba dezinfikovati posle svakog reza kao i mesto preseka.Sa ovom merom treba sačekati suvo i toplo vreme sa dužim osunčavanjem, kako bi se biljke osušile, da ne bi došlo do širenja bakterije. Sve što je otklonjeno obavezno izneti iz voćnjaka i spaliti.
Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 11.6.2015 ‎(1)
Erwinia amylovora na dunji11.6.2015 20:30Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Vizuelnim pregledom zasada dunje na više lokaliteta na području delovanja RC Jagodina utvrđeno je prisustvo simptoma bakterijske plamenjače jabučastog voća Erwinia amylovora.
 
Preporuka proizvođačima u čijim zasadima  ima simptoma Erwinia amylovora je da obave mehaničko odstranjivanje zaraženih grana zahvatajući 15-20 cm zdravog tkiva. Prilikom rezidbe potrebno je obaviti dezinfekciju pribora za rezidbu ,za to se može upotrebiti 96% alkohol. Posle rezidbe obaviti tretiranje bakarnim preparatima u manjoj koncentraciji  zbog mogućnosti toksičnih efekata na voćke.
Region: Jagodina
1 - 10 Next