Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.3.2017 ‎(1)
Zaštita dunje20.3.2017 15:27Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Vizuelnim pregledom zasada dunje na lokalitetu Belo Polje, KO Sukovo, utvrđeno je da se dunja nalazi u fenofazi BBCH 11-15. Pregledom biljaka registrovano je prisustvo zelene lisne vaši kao i zimskih jaja ove štetočine. Sa najavljenim porastom temperature ubrzaće se piljenje larvi.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo larvi vašiju i ukoliko registruju njihovo prisustvo primene registrovani insekticid na bazi a.m. hlorpirifos (Pyrinex 48 EC ili Kozma) 0,15%.

 

Velika slika                            Velika slika

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.6.2016 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača-Erwinia amylovora6.6.2016 10:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Sremska Mitrovica u nedelju (04.06) na više lokaliteta bilo je gradonosnih padavina.

Uslovi za razvoj Erwinia amylovora su u predhodnom periodu  bili veoma povoljni.

Pregledom zasada uočena je  i  pojava bakterijskog eksudata na biljnim delovima.

Povrede biljnih delova nastale gradom  su ulazno mesto za bakterioznu plamenjaču, tako da se preporučuje proizvođačima tretman jabučastih voćnih vrsta preparatima na bazi bakara.

Efikasne su aktivne materije na bazi:

bakar –hidroksid ,bakar –oksihlorid i bakar-sulfat.

Zbog fitotoksičnosti preparate na bazi bakra u ovom period koristiti u koncentracijama 0,05%.

U kombinaciji sa bakarnim preparatima može se koristiti i preparat na bazi a.m. fosetil aluminijum preparat Alliete flash u konc.0,2%

U voćnjacima sa simptomima bolesti neophodni su konstantni pregledi i skidanje zaraženih delova biljke.

Biljne delove sa simptomima E.amylovora, potrebno je odstraniti alatom koji je predhodno dezinfikovan.

Prilikom skidanja zaraženih grančica, potrebno je rezove praviti bar 30 cm do zdravog dela,biljni materijal stavljati u vreće iznosti i spaliti daleko od voćnjaka.

 

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tretman dunje protiv bakteriozne plamenjače 16.4.2016 0:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Vizuelnim pregledom zasada dunje konstatovana faza po BBCH skali 61 (početak  cvetanja,otvoreni pojedinačni cvetovi).

Registrovane temperature,  padavine koje se dašavaju u osetljivoj  fenofazi dunje, kao I visoka relativna vlažnost vazduha,  povoljni su za razvoj bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da se uradi tetman dunje a.m.bakar hidroksid (Funguran OH u konc. 0,05%) ili a.m.bakar-1-oksida 75% ( Nordox 0,03%)

Slika 1:faza dunje

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.3.2016 ‎(1)
Pojava rutave bube24.3.2016 11:29Rutava buba (tropinota hirta)

Na lokalitetu Mihajlovo 21.03. registrovana su  prezimljavajuća imaga  rutave bube (Tropinota hirta) na cvetu maslačka. U tabeli su prikazani datumi prvog registrovanja imaga u proteklim godinama: 

Godina

Datum uočenih imaga ili početak ulova na feromonskim klopkama

2012

06.04.

2013

16.04.

2014

18.03.

2015

11.04.

2016

21.03.

 

Upozoravamo proizvođače da će povećanje temperaura izavati intenzivniju pojavu rutave bube  te je neophodno čim vremenski uslovi dozvole blagovremeno postaviti lovne posude i klopke za izlovljavanje imaga u zasadima jabuke i dunje.

Prisustvo maslačka u zasadima je poželjno jer će se na njemu rutaava buba zadržavati i hraniti .

Štete od rutave bube mogu biti značajnije ako se faza cvetanja jabučastog voća poklopi sa intenzivnom pojavom imaga

Slika 1:imago rutave bube na cvetu maslačka

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.6.2015 ‎(1)
Registrovana pojava simptoma Erwinia amylovora u zasadima jabučastog voća19.6.2015 11:58Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na području RC Smederevo u zasadima jabuke, kruške i dunje registrovana je pojava
Erwinia amylovora-prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća.
 
simptom Erwinia amylovora na krušci
 
 
simptom Erwinie amylovore na jabuci
 
simptom Erwinie  amylovore na dunji
 
Simptomi su naročito prisutni u zasadima dunje koja je i osetljiviji domaćin ove bolesti. Preporuka proizvođačima da ukoliko imaju simptome ove bolesti u voćnjacima primene mehaničke mere zaštite: Zaražene grančice se otklanjaju pri čemu se odseca i do 30cm zdravog letorasta u kome se nalazi bakterija, a još uvek nije došlo do ispoljavanja simptoma.Pribor i alat koji se koriste treba dezinfikovati posle svakog reza kao i mesto preseka.Sa ovom merom treba sačekati suvo i toplo vreme sa dužim osunčavanjem, kako bi se biljke osušile, da ne bi došlo do širenja bakterije. Sve što je otklonjeno obavezno izneti iz voćnjaka i spaliti.
Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 11.6.2015 ‎(1)
Erwinia amylovora na dunji11.6.2015 20:30Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Vizuelnim pregledom zasada dunje na više lokaliteta na području delovanja RC Jagodina utvrđeno je prisustvo simptoma bakterijske plamenjače jabučastog voća Erwinia amylovora.
 
Preporuka proizvođačima u čijim zasadima  ima simptoma Erwinia amylovora je da obave mehaničko odstranjivanje zaraženih grana zahvatajući 15-20 cm zdravog tkiva. Prilikom rezidbe potrebno je obaviti dezinfekciju pribora za rezidbu ,za to se može upotrebiti 96% alkohol. Posle rezidbe obaviti tretiranje bakarnim preparatima u manjoj koncentraciji  zbog mogućnosti toksičnih efekata na voćke.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 9.6.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora)9.6.2015 12:38Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
 

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom  zasada jabuke sorte Ajdared, lokalitet Stublina utvrđeni su simptomi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora na mladarima u obliku "pastirskog štapa".

Vizuelnim pregledom zasada dunje sorte Leskovačka lokalitet Gredetin, registrovana je pojava simptoma sušenja letorasta čiji je uzročnik bakterija Erwinia amylovora.

Simptomi bakteriozne plamenjače na jabuci u obliku "pastirskog štapa" (velika slika)

 

Preporuka proizvođačima:

-          mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova da bi se sprečilo dalje širenje bakterije. Pri tome rezove praviti 15-30cm ispod zahvaćenog tkiva. Ovu meru obavljati po suvom i toplom vremenu.  

-          zaražene delove iznositi van voćnjaka i spaliti.

-          pribor za rezidbu posle svakog reza dezinfikovati alkoholom kako bi se sprečilo širenje bakterije preko pribora za rezanje,

-          rane nakon orezivanja premazati  3% -im rastvorom bakarnih preparata,

-          zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančic sa simptomima može tretirati bakarnim preparatima u veoma malim koncentracijama zbog fitotoksičnosti.

-          uništavanje biljaka koje predstavljaju izvore zaraze u blizini zasada: glog, divlja kruška, vatreni trn.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 7.6.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača dunje (Erwinia amylovora)7.6.2015 12:41Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot vizuelnim pregledom zasada dunje sorte Leskovačka registrovana je pojava simptoma sušenja letorasta čiji je uzročnik bakterija Erwinia amylovora.

 

Slika 1. Simptomi bakteriozne plamenjače na dunji

 

Slika 2. Simptomi bakteriozne plamenjače na dunji

Preporuka u narednom periodu:

  • mehaničko uklanjanje zaraženih delova da bi se sprečilo dalje širenje bakterije. Ovu meru obavljati po suvom i toplom vremenu. Pri tome rezove praviti 15-20cm ispod zahvaćenog tkiva. Zaražene delove iznositi van voćnjaka i spaliti. Pribor za rezidbu posle svakog reza dezinfikovati alkoholom da bi se sprečilo širenje bakterije preko pribora za rezanje,
  • zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančic sa simptomima može tretirati bakarnim preparatima u veoma malim dozama zbog eventualne fitotoksičnosti.
  • uništavanje biljaka koje predstavljaju izvore zaraze u blizini zasada: glog, divlja kruška, vatreni trn, japanska mušmula
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 5.6.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća5.6.2015 13:06Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Sremska Mitrovica,pregledom zasada jabučastog voća,uočeni su simptomi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.

Uslovi za razvoj patogena bili su ostvareni u periodu od 06.05.-25.05.(preporuka 18.05.)

U periodu od 25.05.-01.06.nije bilo uslova a od 01.06. ponovo su povoljni uslovi za razvoj patogena.

Preporučuje se proizvođačima jabuke, kruške i dunje da obilaze zasade i u slučaju pojave simptoma bakteriozne plamenjače preduzmu sve higijensko-sanitarne mere u cilju sprečavanja daleg širenja bolesti.

Skidanje zaraženih grančica vrši se dezinfikovanim alatom, i to 30 cm do dela grančice bez simptoma.

Zaražene biljne delove potrebno je izneti sa parcele i spaliti.

Zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančica sa simptomima može tretirati  bakarnim preparatima u veoma malim dozama zbog eventualne fitotoksičnosti.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 18.5.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća18.5.2015 12:57Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na lokalitetima Sremska Mitrovica :Kukujevci AMS postavljena u zasad kruške, Divoš AMS postavljena u zasad jabuke i Molovin AMS postavljena u zasad jabuke , od 06.05.2015 beleže se povoljni uslovi za ostvarenje infekcije fitopatogenom bakterijom  Erwinia amylovora-bakteriozna plamenjača.

Preporučuje se proizvođačima jabuke, kruške i dunje da obilaze zasade i u slučaju pojave simptoma bakteriozne plamenjače preduzmu sve higijensko-sanitarne mere u cilju sprečavanja daleg širenja bolesti.

Preporučuje se skidanje zaraženih grančica dezinfikovanim alatom, i to 30 cm do dela grančice bez simptoma.

Zaražene biljne delove potrebno je izneti sa parcele i spaliti.

Zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančica sa simptomima može tretirati  bakarnim preparatima u veoma malim dozama zbog eventualne fitotoksičnosti.

Proizvođačima se preporučuje tretiranje zasada u cilju jačanja imuniteta biljke sa preparatima na bazi fosetil aluminijuma-Trafos K. Preparat sadrži 30% fosfora i 20% kalijuma. Folijarnim tretiranjem biljaka u intervalima od 7-14 dana, u količini 2,5-3 l/ha, značajno se povećava imunitet biljke.

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 30.4.2015 ‎(1)
Dunja30.4.2015 18:02Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Vizuelnim pregledom dunje(lokalitet monitoring Klek) konstatovali smo da se da je nastupio veoma osetljiv period za dunju –puno cvetanje (BBCH skala 65).Upozoravamo proizvođače na visok rizik od infekcije bakterijom Erwinia amylovora koja prouzrokuje sušenje grana,cvetova ,pri jakim infekcijama i sušenje stabla upravo u ovoj fenološkoj fazi.

Od crvenih pupoljka do faze cvetanja imali smo intervale povećanog rizika:

-u periodu od 17.04. do 20.04.beležimo rizik od 200 do 240 dnevnih infekcionih vrednosti

- u periodu od 26.04. do 30.04.beležimo rizik od 220 do 370 dnevnih infekcionih vrednosti(28.04.-370)

 Slika 1 :crveni pupoljci 17.04.

velika slika

Slika 2:puno cvetanje 29.04.

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.4.2015 ‎(1)
Erwinia amylovora-pruzrokovač bakterijske plamenjače18.4.2015 22:59Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Upozoravamo proizvođače da se jabučaste voćne vrste nalaze u veoma osetljivoj fazi cvetanja kad se može desiti infekcija bakterijom Erwinia amylovora koja prouzrokuje sušenje grana,cvetova ,pri jakim infekcijama i sušenje stabla.Cvetanje jabuke(BBCH skala 65) beležimo od 17.04.kad dolazi do padavina te se rizik od infekcije povećava( DIV za 17.04.beleži porast i iznosi 240 )Takođe se i dunja približava osetljivom periodu i trenutno je u fazi crvenih pupoljaka (po  BBCH skali 57 )

Slika 1:puno cvetanje (jabuka)

velika slika

Slika 2 :crveni pupoljci (dunja)

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.7.2014 ‎(1)
Erwinia-dunja11.7.2014 16:49Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Pregledom zasada dunje na područlju RC Subotica oučeni su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

simptomi

 Od 30.06.2014. softver  beleži visok DIV (dnevna infektivna vrednost) od 400, i dalje se predviđa nestabilno –vlažno vreme sa pljuskovima, koji će pogodovati širenju infekcije.

 

Proizvođačima se preporučuje da, kad se vreme stabilizuje :

- mehanički uklone zaražene biljne delove –odstranjuje se i zrdav deo iznad obolelog 30-50 cm,

- iznesu ih iz voćnjaka i unište,

- rane nakon orezivanja premažu sa 3% -im rastvorom bakarnih preparata.

Tokom odstranjivanja zaraženih delova, ruke i alat dezinfikovati !(desu,alkohol)

 

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 6.6.2014 ‎(2)
Dunja – Gubar (Lymantria dispar)6.6.2014 14:48Gubar (Lymantria dispar)

Pregledom zasada dunje (lokalitet Tavnik) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se zasad nalazi u fazi 72 BBCH skale (Veličina ploda do 20 mm) do 73 BBCH skale (drugo opadanje plodova).

 

U zasadu je uočeno prisustvo četvrtog larvenog stadijuma (L4) gusenice gubara (Lymantria dispar). Napad je niskog intenziteta, kao i nivo registrovanih oštećenja lišća.

 

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju svoje voćne zasade, naročito one koji se nalaze u blizini šuma i prate pojavu gusenica gubara i intenzitet napada. Ukoliko ih uoče preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje ili primena hemijskog tretmana insekticidima namenjenim za pregledanu voćnu kulturu. Hemijski tretmani su najefikasniji od L1 do L3 larvenog stadijuma gubara (najbolje kada oko 50% larvi pređe iz L1 u L2 stadijum).

 

Lymantria dispar 1– velika slika

 

Lymantria dispar 2 – velika slika

Region: Kraljevo
Dunja – bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora)6.6.2014 14:45Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Pregledom zasada dunje (lokalitet Tavnik) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se zasad nalazi u fazi 72 BBCH skale (Veličina ploda do 20 mm) do 73 BBCH skale (drugo opadanje plodova). U zasadu su uočeni simpromi infekcije bakterioznom plamenjačom (Erwinia amylovora).

 

Preporučuje se proizvođačima da mehanički uklone, iznesu iz voćnjaka i spale zaražene biljne delove, a rane na mestu gde su bili zaraženi delovi nakon orezivanja premažu 3% rastvorom bakarnih preparata. Uklanjanje zaraženih biljnih delova obavljati po suvom vremenu. Tokom odstranjivanja zaraženih delova, alat sve vreme dezinfikovati 70% rastvorom etil alkohola ili 10% rastrvorom natrijum hipohlorita. Redovna higijena voćnjaka u smilu odstranjivanja zaraženih biljnih delova je jako bitna mera kontrole bakteriozne plamenjače, a cilj joj je smanjenje infektivnog potencijala za naredne godine. Ukoliko se infektivni potencijal povećava iz godine u godinu, pri povoljnim uslovima može doći do veoma jake infekcije sa ogromnim štetama, ponekad i totalnim.

 

Erwinia amylovora – velika slika

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 2.6.2014 ‎(1)
Erwinia amylovora na dunji2.6.2014 13:09Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Vizuelnim pregledom pojedinačnih stabala dunje na području delovanja RC Pirot, lokalitet selo Izvor , opština Pirot, primećena je pojave bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora. Infekcioni potencijal od prošle godine i vlažno vreme u vreme cvetanja dunje uticali su da se pojave simptomi bakteriozne plamenjače . Simptomi su izraženi na všnom delu grančica u vidu savijanja vrha , lišće dobija crnu boju , a na zaraženom delu se pojavljuje bakterijski eksudat u vidu kapljica žuto – narandžaste boje.

Simptomi na dunji

U ovom period jedino se preporučuje orezivanje 30 cm ispod zaraženog dela, iznošenje orezanog i zaraženog materijala van voćnjaka i spaljivanje orezanih grana i premazivanje preseka kalemarskim voskom. Takođe posle svakog reza , dezinfikovati makaze u rastvor varikine, bakarnog preparata ili alkohola.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 17.5.2014 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača 17.5.2014 23:44Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na teritoriji RC Sremska Mitrovica u predhonom periodu palo je i do 180 mm kiše. Kiša je praćenja vetrom olujne jačine koja je ptkidala listove,plodove,grane pa i čitava stabla izvaljivala zbog velike vlažnosti zemljišta. U predhodnom periodu,ustanovili smo prisustvo bakteriozne plamenjače na granama i grančicama jabučastih voćnih vrsta. U novonastaloj situaciji,zbog povreda biljnih delova,postojanja infektivnog potencijala u zasadima voća,ali i povoljnih vremenskih uslova(porast temperatura uz pojavu popodnevnih pljuskova ) Ponovo bi mogli dovesti do infekcije gljivom Erwinia amilovora. Preporučuje se proizvođačima da uz redovan tretman koji će raditi po preporukama u cilju suzbijanja V.inequalis,pepelnice urade tretman i preparatima koji sadrže aminokiseline koje utiču na povećannje imuniteta biljaka i otpornosti na bolesti. Od aminokiselina može se koristiti preparat Isabion u količini 3 l/ha. Takođe se preporučuje proizvođačima obavezan obilazak zasada i ukoliko primete bakterioznu plamenjaču ODMAH pristupe odstranjenju zaraženih biljnih delova na već ranije opisane načine.Odstraniti dezinfikovanim alatom deo biljke sa simptomom obuhvatiti i 20-30 cm dela biljke bez simptoma gde je došlo do infekcije,biljni materijal izneti iz voćnjaka i spaljivanjem uništiti. Nakon preduzetih mehaničkih mera suzbijanja.potrebno je zasad hemijski tretirati preparatima na bazi bakra(preparate koristiti u nešto nižim dozama od preporučenih).
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 8.5.2014 ‎(1)
Pojava bakteriozne plamenjače na dunji8.5.2014 13:01Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na lokalitetu Feketić registrovana je pojava simptoma bakteriozne plamenjače (prouzrokovač Erwinia amylovora) na dunji. Ovaj  parazit  je izrazit polifag, ali prvenstveno napada jabuku, krušku, dunju.
Simptomi bakteriozne plamenjače dunje
 
Erwinia amylovora je parazit koji napada sve delove voćaka (cvet, plod, letoraste,grane, deblo i koren).Simptomi se mogu uočiti već rano, s proleća , cvetovi postaju vlažni i venu, a nakon toga se suše i propadaju. Preko cveta, kroz cvetnu dršku, parazit dospeva na letoraste i lišće.Obolelo lišće se suši, dobija crnu boju, ali ne otpada sa grana.Oboleli letorasti venu, menjajući boju od mrke  do crne (uz povijanje vrha :"pastirski štap").Parazit postepeno prelazi i na deblje grane i plodove.Na debljim granama prve promene se uočavaju na kori  ( pucanje kore sa pojavom bakterijskog eksudata), u vidu rak-rana.
Širenje parazita tokom vegetacije :posredstvom bakterijskog eksudata i uz pomoć insekata veoma vrzo se širi, ali i prilikom rezidbe voćaka .Česte kiše potpomažu širenju bolesti.
Suzbijanje: veoma je važno mehaničko odstranjivanje grana i mladara odmah po uočavanju prvih simptoma.Mehaničko otklanjanje obolelih delova 30-60cm ispod vidljivog mesta nekroze, vrši se po suvom vremenu,uz obaveznu dezinfekciju makaza nakon svakog reza (10% natrijumhipohlorit ili 70% alkohol).Rane nastale rezidbom neophodno je tretirati nekim od bakarnih preparata (3%rastvor).Oboleli odstranjeni  delovi se stavljaju u vreće, iznose iz voćnjaka i spaljuju.Obavezno je i suzbijanje insekata prenosioca zaraze.
 
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.5.2014 ‎(1)
Registrovana Erwinia amylovora u jabučastom voću2.5.2014 14:09Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
  U zasadu kruški na lokalitetu Vršac registrovano je prisustvo simptoma karakterističnih za infekciju bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).Za razvoj patogena odgovara toplo vreme (presečne dnevne temperature od 16-18°C) i učestale padavine ili visoka relativna vlažnost vazduha u fazi cvetanja.Na ovog patogena su posebno osetljive dunje i kruške a potom jabuke.
 Simptom "pastirski štap" na mladaru kruške
 
 
   Obilazak zasada je neophodan u ovom periodu a ukoliko se uoče simptomi prisustva osnovna mera borbe je odstranjivanje i spaljivanje zaraženih mladara (odsecanje do 30cm ispod zaraženog tkiva) uz obaveznu dezinfekciju pribora za rezidbu.U zasadu se mogu primeniti bakarni preparati u nižim dozama.Kod kruški,sekundarni cvetovi predstavljaju ulazna vrata za prodor patogena,te ih treba odstranjivati.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 1.5.2014 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka - Erwinia amylovora1.5.2014 23:54Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Leskovac obilaskom dugogodišnjih zasada pod kruškom i dunjom registrovana je pojava sušenja vrhova grana i grančica, kao posledica destruktivne aktivnosti fitopatogene bakterije Erwinia amylovora. Nestabilno vreme tokom faze cvetanja  i produženo cvetanje uticalo na pojavu E.amylovora.

Vremenski uslovi tokom vegetacije utiču na pojavu bakterije E.amylovora. Temperatura od 25 oC i relativna vlažnost vazduha od oko 70 %  najpogodniji su za razvoj bolesti, kada za samo nekoliko dana  voćka može biti potpuno uništena.

Ako tokom faze cvetanja imamo minimalnu temperaturu  od 18,3 oC i veliku relativnu vlažnost vazduha može doći do pojave infekcije bakterijom E.amylovora. Optimalna temperatura za razviće bolesti je  od 21 oC do 27 oC, a maksimalna  od 32 oC do 35 oC.

Nekada se dešava da do infekcije biljaka dodje i kada je temperatura  niža od 18,3 oC  (13 oC).

 

Preporuka proizvodjačima u suzbijanju E.amylovora: 

·         Agrotehničke mere  zaštite –  ne vršiti prekomerno navodnjavanje  i djubrenje azotom kako ne bi došlo do  preterane bujnosti  i intenzivnijeg porasta mladara,

·         Mehaničke mere zaštite – uklanjanje svih obolelih biljnih delova i njihovo spaljivanje uz obaveznu dezinfekciju pribora za rad,

·         Hemijske mere zaštite - tokom vegetacije bakarni preparati se mogu primeniti u nižim koncentracijama, ali u uslovima vlažnog vremena mogu prouzrokovati fitotoksičnost na  lišću i plodovima. Primena antibiotika u našoj zemlji  nije dozvoljena.

 

Sl.1. Inficirani  mladar dunje  od E.amylovora  s kukasto povijenim  vrhom „pastirski štap“.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 26.4.2014 ‎(1)
Dunja – bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora)26.4.2014 0:35Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Pregledom zasada dunje (lokalitet Štulac) na području delovanja RC Kraljevo konstatovano je da se dunja nalazi u fazi 65 BBCH skale (puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju).

 

Uočene su infekcije bakterioznom plamenjačom (Erwinia amylovora), kao i neuklonjeni biljni delovi koji su prošle godine bili inficirani.

 

Ovo je kritičan period za infekciju zasada dunje bakterioznom plamenjačom, naročito imajući u obilne padavine tokom cvetanja dunje i temperature koje se kreću u okviru ili malo ispod optimalnih za infekciju (optimalne su 18-30OC). Najugroženiji su zasadi sa visokim infekcionim potencijalom, tj. oni u kojima nisu mehanički uklonjeni biljni delovi koji su prošle godine bili zaraženi ovom bakterijom.

 

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju svoje zasade i mehanički uklone, iznesu iz voćnjaka i spale biljne delove koji su prošle godine bili zaraženi i da tokom cvetanja primene fungicid registrovan za bakterioznu plamenjaču:

  • a.m. bakar iz bakar hidroksida (Funguran-OH) u koncentraciji 0,05-0,06%.

Prošlogodišnja infekcija Erwinia amylovora - velika slika

 

Ovogodišnja infekcija Erwinia amylovora - velika slika

 

Dunja - 65 BBCH - velika slika

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 17.4.2014 ‎(1)
Jabučaste voćne vrste –Srednji Banat17.4.2014 19:43Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Izveštaj sa terena

Tabelarni prikaz fenoloških faza

Datum pregleda

Fenološka faza jabuke sorta Zlatni delišes

Fenološka faza jabuke sorta Ajdareda

15.04.2014

Lisni pupljci

BBCH 15 (60%) listovi otvoreni ali ne u punoj veličini

BBCH 19 (40%) prvi listovi potpuno razvijeni

 

Cvetni pupoljci

 BBCH 69(100%)

Kraj cvetanja,sve latice opale

BBCH 19 (100%) listovi potpuno razvijeni

 

 

BBCH 69(80%)

Kraj cvetanja,sve latice opale

BBCH 71 (20%)

Plodovi dostigli dimenziju 10 mm(opadanje plodova nije uočeno)

Laboratorijski pregled pseudotecija pegavosti listova i čađave krastavosti (prouzrokovač Venturia ineqalis) sa opalog lišća (sorte Zlatni delišes i Ajdared)

Tabelarni prikaz dozrevanja i pražnjenja pseudotecija

Datum pregleda

Dozrelost psudotecija sorta Zlatni delišes

Ispražnjenost psudotecija sorta Zlatni delišes

Dozrelost psudotecija

sorta Ajdared

Ispražnjenost psudotecija

sorta Ajdared

16.04.2014

82,69%

25%

77,63%

19,29%

Tokom laboratorijskog pregleda dominiraju pseudotecije u kojima je dozrelost visokom  procentu (od 50-100%)

Analiza

Tabelarni prikaz perioda vlaženja lista lokaliteti Mihajlovo i Novo Miloševo

 

Mihajlovo

Padavine

Srednja dnevna temperatura

Dužina vlaženja lista

Uslovi za infekciju

14.04. od 2200

15.04. do 0700

4,4 mm/m2

7,640 C

8,83 sata

Nema uslova za infekciju

16.04.оd 16 00

17.04.do 1200

8,6 mm/m2

7,260 C

16 sati (još uvek traje vlaženje lista)

Za sada nema uslova za infekciju

 

 

 

Novo

Miloševo

Padavine

Srednja dnevna temperatura

Dužina vlaženja lista

Uslovi za infekciju

14.04. od 2100

15.04. do 0600

6,8 mm/m2

7,820 C

7,82 sata

Nema uslova za infekciju

16.04.оd 16 00

17.04.do 1500

6,4 mm/m2

 8,050 C

17,6 sati (još uvek traje vlaženje lista)

Za sada nema uslova za infekciju

 

 

U periodu od 10.04.do 17.04.imamo dva intervala vlaženja lista sa veoma niskim temperaturama zbog kojih nemamo uslove za infekciju ali padavine i vetrovito vreme doprinose  intenzivnom oslobađanju  askospora iz pseudotecija sa opalog lišća u prirodnim uslovima.Značajno je istaći da je trenutna faza jabuka vrlo osetljiva za  infekciju čađavom krastavosti ( listovi potpuno razvijeni i formirani su prvi mladi plodovi) ili kod sorti koje se nalaze u fazi precvetavanja (Zlatni delišes) postoji rizik od infekcije bakterioznom plamenjačom Erwinia amylovora zbog dugih intervala kišovitog perioda

 

Preporuka Obavezno bi trebalo obaviti fungicidni tretman preventivnim i kurativnim preparatima čim postoji mogućnost ulaska u zasade jabuke

Kurativni fungicidi

Chorus 50WG ,Ciprodex (a.m. ciprodinil)  0,4kg/ha

Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil)  1l/ha

(kurativno delovanje  48 h) ili

Systhane 12 E (a.m. miklobutanil)  0,035%

Clarinet (a.m. pirimetanil + flukvinkonazol ) 0,15%

(kurativno delovanje 72 h)

 

Preventivni fungicidi

Delan 700 WG (a.m. dithianon) 0,05%

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2 %

Dithane,Mankogal(a.m. mankozeb)0,30 %

Dakoflo 720-SC (a.m. hlorotalonil) 0,2%

Syllit 400-SC (a.m. dodin) 0,15%

 

U cilju bolje pokrovnosti fungicida na listu i plodu  može se dodati okvašivač

Napomena:Voditi računa o mehanizmu delovanja i primeni fungicida u odnosu na preporuku od 10.04.

Dunja se nalazi u fenolškoj fazi po BBCH skali 65-67 (puno cvetanje-precvetavanje).

Padavine u ovom periodu mogu uticati na infekciju bakterioznom  plamenjačom (Erwinia amylovora) Niske temperature sprečavaju povoljne uslove za infekciju.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.4.2014 ‎(1)
Jabučaste voćne vrste –Srednji Banat10.4.2014 16:27Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Izveštaj sa terena

Tabelarni prikaz fenoloških faza

Datum pregleda

Fenološka faza jabuke sorta Zlatni delišes

Fenološka faza jabuke sorta Ajdareda

08.04.2014

Lisni pupljci

BBCH 15 (80%) listovi otvoreni ali ne u punoj veličini

BBCH 19 (20%) prvi listovi potpuno razvijeni

Cvetni pupoljci

BBCH 65(100%)

Puno cvetanje: najmanje

Lisni pupljci

BBCH 15 (20%) listovi otvoreni ali ne u punoj veličini

BBCH 19 (80%) prvi listovi potpuno razvijeni

Cvetni pupoljci

BBCH 67(100%)

Cvetovi venu, većina latica opada

Laboratorijski pregled pseudotecija pegavosti listova i čađave krastavosti (prouzrokovač Venturia ineqalis) sa opalog lišća (sorte Zlatni delišes i Ajdared)

Tabelarni prikaz dozrevanja i pražnjenja pseudotecija

Datum pregleda

Dozrelost psudotecija sorta Zlatni delišes

Ispražnjenost psudotecija sorta Zlatni delišes

Dozrelost psudotecija

sorta Ajdared

Ispražnjenost psudotecija

sorta Ajdared

09.04.2014

78,57%

10,71%

75,98%

7,8%

 

Analiza U periodu od 02.04.do 08.04.imali smo kratak interval vlaženja lista u trajanju od tri  časa.(05.04.2014) Uslovi za infekciju u ovom periodu nisu postojali,ali su kišne kapi omogućile (i vetar) intenzivnije oslobađanje askospora iz pseudotecija sa opalog lišća u prirodnim uslovima.U jutarnjim satima 10.04.(lokalitet Mihajlovo) imali smo značajan pad temperature vazduha koji može uticati na formiranje plodova jabuke

 

Datum

Prosečna temperatura

Maksimalna

Minimalna

10.04. 100

3,6

4

3

10.04. 200

1,6

3,2

0,8

10.04. 300

0,7

1

0,3

10.04. 400

0,6

0,8

0,4

10.04. 500

0,3

0,6

0,1

10.04. 600

0,6

1,7

0

10.04. 700

4,1

6,1

2

10.04. 800

7,9

9,4

6,5

 

 

 

 

Preporuka Obavezno bi trebalo obaviti fungicidni tretman preventivnim preparatima u cilju zaštite mladih listova u porastu.

 

Mogu se upotrebiti a.m.mancozeb (npr.Mancogal 80 0,25%) ili a.m. ditianon (Delan 700 –WG 0,07%),ili a.m.hrolotalonil(Dakoflo 720-SC 0,2% ili Odeon 82,5WDG 0,15-0,18 % ) dodati i fungicide protiv pepelnice a.m. bupirimat,( Nimrod 25-EC 0,04%) dinokap(Karathane Gold 350 EC 0,05%)

U cilju bolje pokrovnosti fungicida na listu može se dodati okvašivač

 

Napomena:Voditi računa o mehanizmu delovanja i primeni fungicida u odnosu na preporuku od 03.04.

U periodu od 02.04.do 08.04.imali smo kratak interval vlaženja lista u trajanju od tri  časa.(05.04.2014) Uslovi za infekciju u ovom periodu nisu postojali,ali su kišne kapi omogućile (i vetar) intenzivnije oslobađanje askospora iz pseudotecija sa opalog lišća u prirodnim uslovima

U cilju bolje pokrovnosti fungicida na listu može se dodati okvašivač

 

Dunja se nalazi u fenolškoj fazi po BBCH skali 65 (puno cvetanje).Padavine u ovom periodu mogu uticati na infekciju bakterioznom  plamenjačom (Erwinia amylovora)

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.3.2014 ‎(1)
Jabučasto voće na teritoriji Srednjeg Banata19.3.2014 15:21Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Rutava buba (tropinota hirta); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Izveštaj sa terena

Jabuka

Kontinuiranim vizuelnim praćenjem fenoloških faza kod jabuke  registrovali smo na lokalitetu Mihajlovo,sorte Zlatni delišes i Ajdared sledeće fenološke faze:

Zlatni delišes

-BBCH 03/52 (40%) kraj bubrenja lisnih i cvetnih pupoljaka

-BBCH 07/53 (30%)početak pucanja lisnih i cvetnih pupoljaka

- BBCH 09/53 (20%) zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljka-

- BBCH 10/54 (10%) faza mišjih ušiju

Ajdared 

– BBCH 07/53 (10%) početak pucanja lisnih i cvetnih pupoljaka

- BBCH 09/53 (30%) zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljka

- BBCH 10/54 (60%) faza mišjih ušiju ,zeleni listovi 10mm iznad ljušture pupoljka:prvi listovi se odvajaju

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u cilju praćenja saprofitske faze Venturia inequalis prouzrokovača pegavosti lista i  čađave krastavosti jabučastog voća dozrelost pseudotecija na listovima  Zlatnog delišesa 41,2 % i na listovima Ajdareda 36,73%

Prilikom pregleda na opalom lišu uočavamo veliki broj pseudotecija Venturia inequalis u kojima nema askusa.

Uočen imago 18.03 rutave bube Tropinota hirta na cvetu maslačka.

 Prognoza  Osetljiva faza jabuke prema čađavoj krastavosti je pojava „mišjih ušiju“ .S obzirom da smo konstatovali rast u dozrevanju askospora u laboratortijskim uslovima,možemo očekivati i njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima čemu će doprineti  najavljene padavine  

Preporuka Proizvođači bi trebalo da registruju u svojim zasadima pojavu „mišijih ušiju“te ukoliko je ova faza dominantna(zavisno od sortimenta,podloge,rezidbe i sl.) preduzmu fungicidni tretman koji će imati za cilj da zaštiti novoformirane listiće jabuke od prisutnih.osobođenih askospora iz pseudotecija sa opalog lišća. Takođe rast temperature i padavine(kao i visoka relativna vlažnost vazduha)imaće veliku ulogu i u klijanju konidija gljive Podosphaera leucotricha ,prouzrokovača pepelnice,a lišće jabuke je osetljivo prema ovom parazitu čim se pojavi iz pupoljaka. (Osetljivost može zavisti od sortimenta-ajdared je više osetljiva sorta prema pepelnici u odnosu na zlatni delišes koji je manje osetljiv)

Mankogal 80(ili neki drugi fungicid na bazi a.m.mankozeba 800 g/l)+Karathane EC 0,045%(a.m.dinokap 350g/l). + Trend

 NapomenaUpozoravamo proizvođače da bi trebalo u sledećem periodu  u zasade jabuke postaviti lovne posude za rutavu bubu  jer  će sa rastom temperatura brojnost povećavati.Postavljanjem lovnih posuda redukujemo pojavu rutave bube u fazi cvetanja jabuke. Takođe prisustvo maslačka u  voćnjaku je poželjno jer se rutava buba zbog ishrane zadržava na njemu (smanjuje se prelazak na cvet jabuke)

Dunja

Nalazi se po u fenološkoj fazi po BBCH  07- 09 početak pucanja lisnih  pupoljaka-zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljka

Preporuka proizvođačima :obaviti tretman bakarnim preparatima kao preventivu  za pojavu Erwinia amylovora prouzrokovača  bakteriozne plamenjače

 a.m. bakar hidroksid (Funguran OH) u dozi 0,5%

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.9.2013 ‎(1)
Pojedinačna stabla na okućnicama i medjama izvor zaraze E.amylovora23.9.2013 19:57Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na okućnicama privatnih vlasnika, na malim površinama, gde su pojedinačna stabla različitih voćnih vrsta, domaćina E. Amylovora  (jabuka, kruška, dunja i mušmula)  registrovano je prisustvo ovog patogena. Dešava se, vrlo često, da proizvođači iz neznanja, ne poznavajući uzročnika izumiranja stabala, a sve u nadi da će se obolele voćke oporaviti, ne preduzimaju mere sasecanja i otklanjanja obolelih biljnih delova. Ovako usamljena, pojedinaćna stabla na okućnicama, predstavljaju žarišta za dalje širenje patogena, što može predstavljati opasnost  za voćne zasade koji se nalaze u blizini takvih stabala.

 

Takodje, na medjama i utrinama, vrlo često, nalaze se usamljena stabla dunje i drugih jabučastih voćnih vrsta koja su  zaražena  E.amylovora, pa samim tim i ona predstavljaju opasnost za zasade u blizini.

 

Zbog toga, preporučujemo vlasnicima tako zaraženih pojedničanih stabala na okućnicama, medjama i utrinama, da obavezno primene mehaničke mere zaštite, koje se zasnivaju na mehaničkom uklanjanju obolelih biljnih delova – mladara, tanjih i debljih grana, odstranjivanju rak-rana sa obolelih grana, kao i krčenje  jače obolelih stabala.

Tanje grane treba rezati na 30 cm ispod obolelog tkiva, a deblje grane treba uklanjati na 50 cm ispod zaraženog tkiva. Obolele, orezane biljne delove treba izneti iz voćnjaka i obavezno spaliti. 

Kada se mehaničke mere zaštite obavljaju tokom zimskih meseci dezinfekciju pribora za rezidbu voćaka proizvodjači ne moraju  vršiti, ali ako se obavlja letnja rezidba voćaka onda je obavezna mera dezinfekcija pribora za rad, makaza i testera, kojima se odstranjuju oboleli biljni delovi. Za dezinfekciju pribora za rad najčešće se koristi 70 % etil alkohol ili 10 % natrijum hipohlorit.

Nakon obavljenih mehaničkih mera povredjena mesta treba dezinfikovati 70 % etil alkoholom, a zatim premazati kalemarskim voskom.

Rak-rane treba odstraniti sasecanjem ili ljušćenjem, zahvatajući pritom zdravo tkivo. Tako povredjena mesta takodje treba dezinfikovati 70 % etil alkoholom  ili 10 % natrijum hipohloritom i premazati voskom.

Ukoliko je infekcija stabala izuzetno jaka, gde su stabla  u potpunosti suva i nekrotična, preporuka je da se izvrši eradikacija (krčenje) takvih stabala, odnosno celog zasada i obavezno spaljivanje iskrčenih voćaka.

 Zraženo pojedinačno stablo mušmule od Erwinia amylovora na okućnici.

Region: Leskovac
(More Items...)