Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Knjaževac
Kosovska Mitrovica
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Prokuplje
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.3.2023 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća21.3.2023 12:46Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabučastog voća (jabuka,kruška, dunja) se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama pucanja pupoljaka: kraj bubrenja lisnih pupoljaka:ljuspice svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama, do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka  (BBCH  03-09).

slika
slika

Narednih dana se očekuje porast temperature koji će dovesti do ubrzanog kretanja vegetacije, što uz najavljene padavine za dane vikenda, i prisustvo zrelih askospora na prezimelom lišću, mogu stvoriti povoljne uslove u zasadima jabuka za ostvarenje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove i za infekciju prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

 U cilju zaštite od ovih patogena i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), proizvođačima se preporučuje primena registrovanih fungicida:

-       a.m.bakar-oksihlorid (Bakarni oksihlorid) u koncentraciji 0,5% ili

-       a.m.bakar-hidroksid (Everest) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-       a.m.bakar-sulfat (Cuproxat) u koncentraciji 0,4-0,45% ili

-       a.m. bakar-hidroksid (Funguran OH/Patrol) u količini 2 kg/ha ili

-       a.m. bakar-oksid (Nordox 75 WG) u koncentraciji 0,1%

Tretmane treba sprovesti pre najavljenih padavina. Ukoliko su u zasadu prisutne prezimljujuće forme šettočina, bakarnim preparatima se mogu dodati preparati na bazi mineralnog ulja:

-       Galmin ili Galmin 800 u koncentraciji 3% ili

-       Nitropol S u koncentraciji 1,3% ili

-       Letol EC u koncentraciji 1-2 %.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 19.3.2023 ‎(1)
Zaštita dunje19.3.2023 21:25Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi dunje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 03-09).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da uklone i unište sve zaostale plodove iz prethodne sezone, grane i grančice sa rak ranama, kao i sve sasušene biljne delove. U cilju dezinfekcije rana nastalih prilikom rezidbe, kao i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), proizvođačima se preporučuje tretman zaštite nekim od preparata na bazi bakra:

-Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) u količini 2kg/ha ili

-Everest (a.m.bakar-hidroksid) u količini 3-4L/ha ili

-Cuprablau Z 35 WP (a.m.bakar-oksihlorid) u količini 2,5kg/ha.

Takođe ukoliko se registruje prisustvo prezimljujućih formi štetočina poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin 3-4%.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz što veći utrošak vode.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 14.3.2023 ‎(1)
Zaštita dunje14.3.2023 9:00Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka, od faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 03-09).

 

velika slika

 

Najznačajnije oboljenje u proizvodnji dunja na našem području je bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora). Sada je vreme da se nakon rezidbe izvrši dezinfekcija rana i povreda nastalih od rezova rezidbe i da se smanji infektivni potencijal bakterije. U tu svrhu se preporučuje sprovođenje tretmana registrovanim preparatom na bazi bakra:

 

·         Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 2,5 kg/ha

 

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina proizvođačima se preporučuje primena preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3%.

 

Nakon obavljene rezidbe dunje, neophodno je iz zasada ukloniti sve biljne delove koji mogu predstavljati izvor infektivnog materijala za dalje širenje i razvoj patogena.

Sve sasušene biljne delove pa čak i stabla ako je to potrebno, zatim grane i grančice sa rak ranama, kao i plodove zaostale iz prethodne sezone treba izneti iz zasada i spaliti.

 

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana po suvom i mirnom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 23.11.2022 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća23.11.2022 10:01Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u različitim fenofazama opadanja lišća: od  početka opadanja lišća do 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93-95). 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumirannja voćaka (Pseudomonas spp.) i dr,  proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji  tretman voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida - Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% (jabuka) ili

-          a.m Cu iz bakar-oksihlorida - Cuprablau Z 35 EP u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-hidroksida - Everest, Fungohem SC u koncentraciji 0,3-0,4 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksida - Nordox 75 WG u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida+Cu iz bakar-hidroksida - Grifon u količini 4 l/ha (jabuka, dunja) ili

neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 60% do 70% lisne mase, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 7°C, sa što većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljaka depozitom primenjenog preparata.

 

Pre tretmana preporučljivo je da se sprovedu agrotehničke mere u voćnjaku: orezivanje i uklanjanje iz voćnjaka obolelih grana, kao i mumificiranih plodova, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena za narednu godinu.

 

 velika slika

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 22.11.2022 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća22.11.2022 9:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se, u zavisnosti od vrste i lokaliteta, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, u fazi od početak opadanja lišća do 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93¬-95).

Nakon branja plodova u zasadima jabuke i dunje pored jesenjeg hemijskog tretiranja, preporučuje se sprovođenje određenih agrotehničkih mera, u vidu smanjivanja infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterioznih patogena koji prezimljavaju u voćnjaku. U manjim voćnjacima i tamo gde je to moguće preporučuje se sakupljanje i uništavanje opalog lišća, kao i mumificiranih plodove sa grana. Ukoliko se vizuelnim pregledom voćaka uoče simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), obolele grane treba orezati, odmah izneti iz voćnjakaiI spaliti. Prilikom orezivanja obolelih grana, rez treba da je 30 cm unutar zdravog tkiva, a prilikom svakog novog reza alat treba dezinfikovati, a nastale rane premazati kalem-voskom.

Nakon orezivanja suvih, obolelih i polomljenih grana preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana u fazi kada opadne 60%-70% lisne mase i to u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena poput prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

·       Everest ili Fungihem SC (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3% (jabuka) ili

·       Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%  (jabuka)  ili

·       Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%  (jabuka)  ili

·       Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja)   ili

·       Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (jabuka, dunja).

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana pri tempertauri vazduha iznad 7 °C sa većom količinom vode kako bi se biljke „okupale“ i depozit preparata naneo na sve biljne delove.

Nakon sprovođenja hemijskih mera, takođe se može sprovesti i krečenje stabala vočaka na manjim površinama, a sve u cilju ublažavanja temperaturnih kolebanja tokom zime, koje mogu dovesti do pucanja kore stabala, a takođe se uništavaju i mahovine i lišajevi koji čine dobru podlogu za prezimljavanje štetnih organizama.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 14.11.2022 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća14.11.2022 8:10Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se, u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, u fazi od početak opadanja lišća do faze 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93-95).

 

 

Jabuka                        Dunja

 

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

   Everest ili Fungihem SC (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3% (jabuka) ili

   Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%  (jabuka)  ili

   Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%  (jabuka)  ili

   Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja)   ili

   Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (jabuka, dunja).

 

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala za narednu godinu patogena prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), kao i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz veću količinu vode kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.

 

Pored hemijskih mera zaštite, proizvođačima se preporučuju i agrotehničke mere.

One se ogledaju u orezivanju i sakupljanju svih suvih i obolelih grana, mumificiranih plodova i opalog lišća, gde je to moguće, njihovom iznošenju iz zasada i uništavanju.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 13.11.2022 ‎(1)
Jesenja zaštita jabučastog voća13.11.2022 14:48Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Knjaževac, zasadi jabuke i dunje se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi obezbojavanja lišća do 50% listova žuto i opalo (BBCH 92-95).

 
 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja, za narednu godinu, poput prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Ventruria inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr., proizvođačima se preporučuje da, u fazi kada opadne 60 % do 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom se suzbijaju prezimljujuće forme patogena i dezinfikuju ranice koje nastaju nakon opadanja lista.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

- Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar- oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Cuproxat (Cu iz bakar - sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili

- Everest, (Cu iz bakar -hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

- Fungohem SC (Cu iz bakar -hidroksida), u koncentraciji 0,15-0,3%.

Tretman  treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad  7 °C, uz primenu veće količine vode  kako bi stabla i grane bile što bolje pokrivene depozitom preparata.

Pre hemijskog tretmana preporučuje se i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i mumificiranih plodova. U pojedinim zasadima dunje uočeno je prisusvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća. U zasadima sa prisutnim simptomima navedenog patogena, tokom orezivanja, obavezno treba dezinfikovati alat posle svakog reza, a orezane grane treba izneti iz zasada i spaliti.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 6.9.2022 ‎(1)
Zaštita dunje6.9.2022 9:12Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi dunja se nalaze u fazi plodovi oko 80% krajnje veličine do 90% krajnje veličine (BBCH 78-79).

Vizuelnim pregledima zasada dunja registrovana su oštećenja plodova uzrokovana ubušivanjem larvi breskvinog i jabukinog smotavca. U toku je piljenje larvi tih štetočina.

 

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog i breskvinog smotavca poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje insekticidnog tretmana preparatom:

-Affirm opti (a. m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha (karenca 7 dana).

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu u kasnim večernjim časovima.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 23.8.2022 ‎(1)
Zaštita dunje23.8.2022 12:07Breskvin smotavac (Cydia molesta); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području  delovanja RC Bačka Topola, zasadi dunje se  nalaze  u fazi plodovi oko 80 do 90% krajnje veličine.

 

      

         Zasad dunje

 

Faza dunje

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja jabukinog i breskvinog smotavca (Cydia pomonella  i  Cydia molesta).

 

Larve jabukinog i breskvinog smotavca pričinjavaju štete tako što se ubušuju u plod dunje i hrane se mesom ploda. Napadnuti plodovi prevremeno sazrevaju i otpadaju. Takođe, oštećeni plodovi su podložni napadu patogena prouzrokovača  truleži.                                       

 

U cilju zaštite ploda od ubušivanja larvi navedenih štetočina u plodove, preporučuje se primena registrovanog insekticida:

·        Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha, (karenca 7 dana).

 

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 11.8.2022 ‎(1)
Zaštita dunje11.8.2022 8:48Breskvin smotavac (Cydia molesta); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze plodovi oko 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

 

velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je i prisustvo mina minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella) na listovima.

 

velika slika

 

U cilju zaštite plodova dunje od ubušivanja larvi breskvinog i jabukinog smotavca, kao i suzbijanja minera belih mina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje insekticidnog tretmana preparatom:

 

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

 

Region: Kraljevo
1 - 10 Next