Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Knjaževac
Kosovska Mitrovica
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Prokuplje
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.11.2021 ‎(1)
Jesenja zaštita jabučastog voća15.11.2021 10:06Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća, do faze oko 50% lišća opalo (BBCH 92-95).

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, nakon sprovedenih agrotehničkih mera u voćnjaku (vidi prilog), proizvođačima se preporučuje sprovođenje jesenjeg hemijskog tretmana voća nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-Everest, Fungohel SC (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3 do 0,4% ili

-Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,2% ili

-Curoxat (a.m. Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%.

Jesenji tretman zaštite jabučastog voća treba sprovesti kada opadne oko 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, uz veći utrošak vode kako bi pokrivenost biljke depozitom nanetog preparata bila što bolja.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 12.11.2021 ‎(1)
Jesenja zaštita jabučastog voća12.11.2021 8:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća, do faze oko 50% lišća opalo( BBCH 92-95).

 

- velika slika
 velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji hemijski tretman voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid 50) u koncentraciji 0,75% ili

-          a.m. Cu iz bakar-hidroksida (Everest, Fungohem SC) u koncentraciji 0,3-0,4 % ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida (Nordox 75 WG) u koncentraciji 0,2 % ili

-          a.m. Cu iz bakar-sulfata (Cuproxat) u koncentraciji 0,5-0,6 %.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 70% lisne mase, sa što većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljke depozitom nanetog preparata. Pre tretmana preporučljivo je da se sprovede orezivanje i uklanjanje obolelih grana, kao i mumificiranih plodova. U zasadima dunja u kojima su prisutni simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), posle svakog reza treba dezinfikovati alat, a orezane grane treba izneti iz zasada i spaliti.

 

Preporuka je da se navedene mere sprovode u najtoplijem delu dana, po mirnom i suvom vremenu.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 10.11.2021 ‎(2)
Zaštita jabučastog voća10.11.2021 12:39Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabučastog voća (jabuka i dunja) se, u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (93-95).

 

 

Jabuka                                       Dunja

Kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili

·         Cuprablau Z Ultra WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2,5 kg/ha   ili

·         Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%   ili

·         Everest ili Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3-0,4%   ili

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6%.

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Pored hemijskih mera veoma je važno sprovesti i agrotehničke mere. One podrazumevaju uklanjanje iz zasada i uništavanje obolelih i polomljenih grana i grančica, mumificiranih plodova, kao i opalog lišća.

Region: Kraljevo
Jesenji tretman u zasadima jabučastog voća10.11.2021 9:06Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabučastog voća se, u zavisnosti od voćne vrste, nalaze u fenofazi početak opadanja lišća do fenofaze 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).
 
 
velika slika                      velika slika
 
 
Posle berbe u zasadima tokom jeseni počinje priprema voćnjaka za narednu sezonu kako bi se u sledećoj vegetaciji mogli očekivati dobri prinosi i kvalitet plodova.
 
Agrotehničke mere koje se preporučuju u jesenjem periodu podrazumevaju uklanjanje osušenih i obolelih grana i grančica, kao i trulih i muificiranih plodova, koji predstavljaju izvor zaraze različitih patogena za narednu vegetaciju. Patogeni prezimljavaju u krošnji voćaka, rak ranama i stablu. Kod jabučastih voćnih vrsta (dunje, kruške i jabuke) veoma značajno oboljenje predstavlja bakteriozna plamanjača  jabučastog (Erwinia amylovora). Jesenjim, tkz. "plavim prskanjem" i primenom navedenih agrotehničkih mera smanjuje se infektivni potencijal tog patogena, kao i drugih gljivičhih i bakterijiskih prouzrokovača bolesti koji prezimljavaju u voćnjaku.
 
Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje kada opadne oko 70% lisne mase, sa većom količinom vode, kupanjem svih delova nekim od registrovanih preparata na bazi bakra kako bi preparat dospeo na sve delove voćke.
 
Takođe, sprovođenje mera zaštite se preporučuje po mirnom i tihom vremenu bez vetra u najtoplijem delu dana.
 
Registrovani preparati na bazi bakra koji se mogu koristiti su:
  • Fungohem SC; Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
  • Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 2,5kg/ha ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
  • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 9.11.2021 ‎(1)
Jesenji tretman jabučastog voća9.11.2021 9:10Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Lisna pegavost kruške (Mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Knjaževac, na pojedinim lokalitetima, u nižim oblastima, zasadi pod jabučastim voćem (jabuka, dunja) su u fenofazi do 50 % listova opalo ( BBCH 95), dok je kruška u fenofazi 50% listova opalo do svi listovi opali (BBCH 95-97).

 

Kada opadne oko 70% lišća proizvođačima se preporučuje jesenja zaštita voćnjaka bakarnim preparatima. Pre hemijskog tretmana prvo obaviti orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i mumificiranih plodova. U mnogim zasadima pod dunjom prisutni su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U takvim zasadima, kod orezivanja, treba dezinfikovati alat posle svakog reza a orezane grane stavljati u džakove, izneti iz zasada i spaliti.

Jesenja zaštita voćaka ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Preporučuje se primena jednog od navedenih preparata:

  • Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
  • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili
  • Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana i uz optimalnu količinu vode.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 1.9.2021 ‎(1)
Zaštita dunje1.9.2021 8:40Breskvin smotavac (cydia molesta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze plodovi oko 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta), kao i jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja četvrte generacije breskvinog smotavca i piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca.

 

 

velika slika                                 velika slika

 

U cilju zaštite plodova dunje od ubišivanja larvi breskvinog i jabukinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha   (7 dana karenca)

 

 

Takođe, vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je i prisustvo mina minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella) na listovima.

 

velika slika

 

Preporučeni insekticid za suzbijanje smotavaca delovaće i na minera belih mina.

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja treba obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

 

 

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 30.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje30.8.2021 13:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji  RC Bačka Topola  zasadi dunja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi  plodovi oko 70%-90% krajnje veličine (BBCH 77).

Velika slika

Vizuelnim pregledima zasada dunja registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella)  i breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca, kao i piljenje larvi četvrte generacije breskvinog smotavca.

U nedostatku svojih primarnih domaćina ove štetočine nastavljaju svoj razvoj u zasadima dunja. Napadnuti plodovi zaprljani su izmetom usled ishrane larvi, podložni su truljenju i kao takvi gube tržišnu vrednost, ili otpadaju prevremeno sazrevajući.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje zaštita plodova dunja od ubušivanja larvi jabukinog i breskvinog smotavca, primenom registrovanog insekticida:

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u dozi 2 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 29.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje29.8.2021 18:22Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta); Miner okruglih mina jabuke (leucoptera scitella)

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi dunja se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

Na našem regionu berba jabuka je počela, dok se berba bresaka privodi kraju. U nedostatku primarnih domaćina jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella) i breskvin smotavac  (Cydia molesta) naseljavaju zasade dunja gde nastavljaju svoj razvoj. Štete nastaju ubušivanjem larvi navedenih štetočina u plodove. U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca, kao i piljenje larvi četvrete generacije breskvinog smotavca. Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo minera okruglih mina  (Leucoptera scitella). 

Sa ciljem zaštite dunje od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena registrovanog insekticida:

- Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u kolićini 2 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 25.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje25.8.2021 12:52Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica zasadi dunja se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

 

U zasadima dunja na lokaciji Velji Breg registruju se i dalje kontinuirani ulovi imaga jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) i breskvinog smotavca (Cydia molesta). Ove štetočine nakon berbe njihovih primarnih domaćina, jabuke i breskve, migriraju u zasade dunja i uvom periodu mogu da nanesu značajne štete.

Kako bi sprečili ubušivanje larvi navedenih štetočina u plodove dunje proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih insekticida:

- Avaunt 15 EC,Top Gun (a.m. indoksakarb)  u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana),

- Affirm 095 SG, Triton, Mayor, Atletic 095 SG (a.m. emamektin benzoat) u koncentraciji 0,25-0,3 % (karenca 7 dana),

- Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 20.8.2021 ‎(1)
Zaštita dunje20.8.2021 9:15Breskvin smotavac (cydia molesta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 75 – 77).

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu dunja, registruju se kontinuirani ulovi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).    U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine. Takođe, na feromonskim klopkama se registruju i kontinuirani ulovi breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je let i polaganje jaja četvrte generacije ove štetočine. Narednih dana se očekuje i početak piljenja larvi.

Radi sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u plodove dunje, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

-          a.m. cijantraniliprol (Exirel) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana) ili

-          a.m.indoksakarb (Avaunt 15 EC,Top Gun) u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana)

-          a.m. emamektin benzoat (Affirm 095 SG, Triton, Mayor, Atletic 095 SG) u koncentraciji 0,25-0,3 % (karenca 7 dana).

Pregledom zasada dunje uočeno je prisustvo mina na listovima nastalih aktivnošću larvi minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella).

Navedeni insekticidi su efikasni i u suzbijanju minera belih mina.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite, obavezno treba voditi računa o  karenci primenjenih preparata.

Region: Subotica
1 - 10 Next