Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.3.2020 ‎(1)
Zaštita dunje28.3.2020 13:24Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje, zasadi dunje se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići  (BBCH 03-07).

 

           sl.1                         sl.1

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) je izuzetno destruktivno oboljenje u proizvodnji dunje, koje u povoljnim godinama za razvoj patogena može da izazove izuzetno velike štete pa čak i da dovede do potpunog sušenja stabala. 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena, preporuka je  da se sprovede tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 0,2%

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 3-4l/ha

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili neki drugi.

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin  u koncentraciji 3%).

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 20.3.2020 ‎(1)
Zaštita dunje20.3.2020 19:48Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi dunje se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići  (BBCH 03-07).

 

 

 

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) je izuzetno destruktivno oboljenje u proizvodnji dunja koje u povoljnim godinama za njen razvoj može da izazove izuzetno velike štete pa čak da dovede i do potpunog sušenja stabala. 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena, preporuka je  da se sprovede tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

          Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid)  2 kg/ha ili

          Everest (bakar-hidroksid)  3-4 l/ha.

 

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina preporučuje se upotreba mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 17.3.2020 ‎(1)
Zaštita dunje17.3.2020 14:28Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo, zasadi dunje se nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići  (BBCH 03-07).

 

velika slika

 

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) je izuzetno destruktivno oboljenje u proizvodnji dunja koje u povoljnim godinama za njen razvoj može da izazove izuzetno velike štete pa čak da dovede i do potpunog sušenja stabala. 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena, preporuka je  da se nakon obavljene rezidbe uklone i spale svi zaraženi biljni delovi (grane sa rak ranama, sasušeni biljni delovi pa čak i čitava stabla ako su simptomi prisutni na deblu, zaostali plodovi iz prethodne sezone)  i da se obavi tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

          Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid)  2 kg/ha

          Everest (bakar-hidroksid)  3-4 l/ha

 

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina preporučuje se upotreba mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3%.

 

Tretman treba obaviti po mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća12.3.2020 23:04Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabučastog voća se nalaze u fenofazi  od kraja bubrenja i početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka (03- 09 BBCH).

 

Fenofaze jabuke i kruške

 

Proizvođačima se preporučuje da nakon rezidbe izvrše uklanjanje svih zaraženih biljnih delova koji  mogu predstavljati izvor infektivnog materijala (zaostali plodovi iz prethodne godine, grane sa rak ranama, sasušeni biljni delovi, prezimelo lišće).

 

U cilju zaštite jabuke i kruške od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis, Venturia pirina), kao i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) preporučuje se preventivni tretman, pred najavljene padavine,  nekim od preparata na bazi bakra:

 

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 0,2%

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 3-4l/ha

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha i drugi.

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, u zasadima gde se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin  u koncentraciji 3%).

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 28.2.2020 ‎(1)
Preventivne mere u zasadima voća28.2.2020 14:10Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Zasadi voća se u zavisnosti od biljne vrste, sorte i lokaliteta nalaze u fazi od mirovanja do pojave listića. Zasadi jabučastog voća se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (00-03 BBCH). Zasadi višanja, trešanja i šljiva  se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (00-03 BBCH). Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od početka bubrenja do zeleni uski listići vidljivi (01-09 BBCH).

Trenutno je aktuelna rezidba voća kada je pravi trenutak da se preduzmu sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama.

Preporuka je da se prilikom rezidbe uklone svi zaraženi biljni delovi koji u predstojećoj vegetaciji mogu predstavljati izvor infektivnog materijala za dalje širenje i razvoj štetnih organizama. Tu spadaju grane sa rak ranama, zaostali plodovi iz prethodne godine, sasušeni biljni delovi pa čak i uklanjanje čitavih stabala ukoliko su simptomi prisutni na deblu.

Kod suzbijanja prozrokovača bakterizne plamenjače jabučastog voća ključne su fitosanitarne mere u koje, u ovom trenutku, spada uklanjanje zaraženih biljnih delova i njihovo uništavanje!

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog materijala kod patogena koji prezimljavaju na opalom lišću (kod jabuke prouzrokovač čađave krastavosti, kod višnje i trešnje prouzrokovač pegavosti lista i dr.) značajna mera predstavlja i uništavanje przimelog lišća (sakupljanje i iznošenje iz voćnjaka, obrada zemljišta, tretiranje opalog lišća ureom radi brže razgradnje).

Nakon rezidbe, preporuka je primena bakarnih preparata u cilju dezinfekcije preseka i povreda od rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala patogena. Ukoliko se registruje prisustvo prezumljujućih formi štetočina (jaja od lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i dr.) preporuka je primena preparata na bazi mineralnih ulja. Kod koštičavog voća primena preparata na bazi bakra se preporučuje samo pre pucanja i otvaranja pupoljaka.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 30.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman voća30.10.2019 11:14Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 14.6.2019 ‎(1)
Pojava bakteriozne plamenjače14.6.2019 14:32Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje su u fenofazi razvoja plodova - plodovi dimenzija 10 mm (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom zasada dunja, utvrđeno je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u niskom indeksu napada.

 

Slika: početni simptomi bakterione plamenjače

velika slika

 

Preporuka:

Zasade jabuka, dunja i krušaka treba redovno obilaziti i pregledati na prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače.

Ukoliko se uoče simptomi oboljenja (oboleli mladari venu, dobijajući prvo mrku boju a potom crnu boju, na kraju se mladar karakteristično povija - „pastirski štap“)  treba izvesti mehaničke mere zaštite.  U cilju sprečavanja širenja patogena značajno je otklanjanje i spaljivanje obolelih mladara, grančica i grana, pa i celih obolelih voćaka, ako je to potrebno.

Orezivanje treba vršiti na oko 30-40 cm ispod obolelih mesta.

Obavezna je dezinfekcija pribora za rad i ruku radnika pre svakog reza (desu, alkohol). Pribor za rad treba potapati kratko vreme u dezinfekciono sredstvo (u 90 % alkoholu oko 5 sekundi).

Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra  u koncentraciji 1%.

Olujno vreme i grad stvaraju povoljne uslove za ulazak ove bakterije u biljke, pa je preporuka da se neposredno nakon takvih vremenskih nepogoda istretira zasad sa preparatima na bazi bakra.

Obolele delove nakon rezidbe treba pažljivo izneti iz voćnjaka i uništiti-spaliti ili zakopati, kako ne bi predstavljali žarišta za nove infekcije.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 30.5.2019 ‎(1)
Štete od grada-RC Subotica30.5.2019 12:13Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Područje RC Subotica pogodilo je snažno nevreme praćeno gradom. Iako su ispaljivane protivgradne rakete, došlo je do oštećivanja useva na pojedinim lokalitetima.

Slika: šteta od grada na jabuci

velika slika

Zbog oštećenja od leda, preporuka je da se kod voćarskih kultura u što kraćem roku izvršiti tretiranje (u roku od 24 h, a najkasnije za 48 h) fungicidima sa sistemičnim delovanjem, koji će sprečiti pojavu truleži ploda (Monilinia sp.).

Preporuka je da se sistemičnim fungicidima dodaju i fungicidi na bazi bakra, koji će pružiti zaštitu od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) kod jabučastih voćnih vrsta.

Od sistemičnih fungicida mogu se koristiti :

-          Signum 0,1 % (a.m. boskalid+piraklostrobin)

-          Switch 0,08 % (a.m. ciprodinil+fludioksonil)

-          Neon  0,5 lit/ha (a.m. ciprodinil)

-          Dional 0,15 % (a.m. iprodion)

-          Kubik plus 2,5 lit/ha (a.m. iprodion+tiofanat-metil)

Preparati na bazi bakra:

-          Fungohem 015%

-          Funguran 0,20%-0,30%

-          Cuprozin 35-WP 0,35%

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 16.4.2019 ‎(1)
Tretman dunje protiv bakteriozne plamenjače16.4.2019 11:53Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi dunje se nalaze u fenofazi, početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno do faze, puno cvetanje,  najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju  BBCH 61- 65.

U fazi cvetanja postoji visok rizik od infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman sledećim preparatom:

a.m. bakar hidroksid - Funguran OH 0,05%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 31.5.2018 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabuke, kruške i dunje31.5.2018 13:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom.

      

Velika slika                        Velika slika

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Za mehaničko uklanjanje neophodno je koristiti dezinfikovani alat. Alat dezinfikovati  varikinom ili 70% etil-alkoholom, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo po toplom i suvom vremenu. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom (Erwinia amylovora).

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno obaviti hemijski tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji od 0,05%.

Region: Pirot
1 - 10 Next