Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Knjaževac
Kosovska Mitrovica
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Prokuplje
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.11.2020 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća20.11.2020 12:47Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93), zasadi kruške u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95), dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početak obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Preporuka je da se tretman sprovede uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla, nekim od sledećih preparata:

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5kg/ha.

Proizvođačima se preporučuje i sprovođenje agrotehničkih mera kao što je orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenjenih grana, uklanjanje mumificiranih plodova, sakupljanje i uklanjanje opalog lišća, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala štetnih organizama.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 19.11.2020 ‎(1)
Jesenji tretman jabučastog voća19.11.2020 13:46Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
 

Na terenu RC Ruma, zavisno od sortimenta, lokaliteta i kondicije zasada, zasadi jabučastog voća se nalaze u  različitim fazama starenja i početka mirovanja. Zasadi jabuke se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do 30% listova opalo, zasadi kruške u  fazi od 30% do 70% listova opalo, dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početka obezbojavanja  lišća do faze početak opadanja lišća.

 

velika slika

 

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala  prouzrokovača  gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje da u fazi kada otpadne oko 70% lisne mase sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%,

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%,

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu. Prilikom tretmana  se preporučuje primena velike količine vode u cilju što bolje pokrivenosti biljaka. 

 

Pored hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera, kao što su: uklanjanje opalog lišća, mumificiranih plodova i obolelih i polomljenih grana.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 16.11.2020 ‎(1)
Jesenji tretman jabučastog voća16.11.2020 10:01Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabučastog voća se nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja. Zasadi jabuke se nalaze u fazi od završen rast mladara: vršni pupoljci su razvijeni, lišće još uvek zeleno do faze početak obezbojavanja lišća, (BBCH 91-92), zasadi kruške se od zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od 50-70% listova opalo, (BBCH 95), dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početak obezbojavanja  lišća do faze početak opadanja lišća, (BBCH 92-93).

 

  

Jabuka                       Kruška

 

Dunja

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje primena hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

·         Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%   ili

·         Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%   ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%   ili

·         Bakarni oksihlorid (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%   ili

·         Cuprablau Z Ultra WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 2,5 kg/ha.

 

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u fazi kada opadne oko 70% lisne mase. Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz veći utrošak vode.

 

Pored hemijskih mera preporučuju se i agrotehničke mere. One podrazumevaju uklanjanje iz voćnjaka i uništavanje obolelih i polomljenih grana i grančica, mumificiranih plodova, kao i opalog lišća.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(2)
Zaštita jabučastog voća3.6.2020 15:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, jabučasto voće se nalazi u različitim fazama razvoja ploda ( BBCH 72-74) .

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

zaražen plod                     zaražen deo mladara

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi.  Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

·     dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·     rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·     rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·     odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće i odstanit sa parcele i spaliti

·      zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·     nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi fosetil-aluminijuma (Aliette flash,Legat)  u koncentraciji 0,4 - 0,45 %.

Region: Subotica
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)3.6.2020 11:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

U pojedinim zasadima jabučastog voća je  vizuelnim pregledima registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Simptomi se uočavaju na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa. Zaraženi plodovi imaju mrku boju. U povoljnim uslovima za razvoj ove bakterije, a koji su registrovani u proteklom periodu, iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat (kapljice na plodovima - pogledati fotografiju) koji služi za dalje širenje ove bolesti.

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi. Kod mladih voćaka može u jednoj vegetaciji izazvati potpuno sušenje stabala. Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

 

·       formiranje dezinfekcione barijere oko zasada

·       dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·       rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·       rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·       odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom

·       spaljivanje zaraženih biljnih delova

·       zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·       nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.6.2020 ‎(1)
Zaštita dunje2.6.2020 11:49Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm, (BBCH 72).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

simptom bakteriozne plamenjače

 

Preporuka proizvođačima je pregled zasada. Ukoliko se uoči prisustvo simptoma ove bolesti treba primeniti mehaničko uklanjanje obolelih delova.

Uklanjanje obolelih biljnih delova se vrši po suvom i toplom vremenu. Zaraženi biljni delovi se seku na zdravom delu, na oko 30 cm od mesta zaraze. Obavezna je dezinfekcija makaza nakon svakog reza. Dezinfekcija se može vršiti 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola. Neophodna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu se mogu koristiti preparati na bazi bakra (3%).

Zasadi se nakon uklanjanja obolelih biljnih delova mogu tretirati nekim od bakarnih preparata ali u nižim koncentracijama zbog fitotoksičnosti.

Odstranjeni oboleli delovi se obavezno iznose iz  zasada i spaljuju se.

Redovna higijena voćnjaka u smislu uklanjanja zaraženih biljnih delova je jako bitna mera kontrole bakteriozne plamenjače, a cilj joj je sprečavanje daljeg razvoja bolesti i smanjenje infektivnog potencijala za narednu godinu.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 9.5.2020 ‎(1)
Zaštita dunje9.5.2020 8:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi cvetovi venu, većina latica opada , (BBCH  67).

velika slika

Dunja se nalazi u osetljivoj fenofazi a nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Proizvodjačima se preporučuje da pred najavljene padavine obave tretman nekim od preparata na bazi a.m. bakar-hidroksid u nižim koncentracijama:

·         Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06 %

·         Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1 %.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 7.5.2020 ‎(1)
Zaštita dunje7.5.2020 14:43Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje zasadi dunje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, (BBCH  60-65).

           sl.1                    sl.2

U fazama cvetanja dunja je osetljiva na  infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), a obzirom da se najavljuje nestabilno vreme sa mogućim padavinama u narednom periodu, postoji visok rizik za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi a.m. bakar-hidroksid u nižim koncentracijama:

·         Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%

·         Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 24.4.2020 ‎(1)
Zaštita dunje24.4.2020 18:15Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, (BBCH  60-65).

velika slika

Ovo je kritičan period za infekciju dunje prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), a obzirom na najavljene padavine postoji visok rizik za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje da pred najavljene padavine obave tretman nekim od preparata na bazi a.m. bakar-hidroksid u nižim koncentracijama:

·         Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%

·         Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 17.4.2020 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća17.4.2020 22:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabučastog voća se nalaze u različitim fenofazama razvoja:

 

jabuka-  najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju/ cvetovi venu, većina latica opada (65-67BBCH)

 

velika slika

 

kruška- puno cvetanje/   precvetavanje/ plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (65-69-71 BBCH)

 

velika slika

 

dunja- prvi cvetovi otvoreni do 10% cvetova otvoreno (60-61 BBCH)

 

velika slika

 

U periodu cvetanja jabučastog voća može doći do infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Proizvođačima se preporučuje da u zasadima jabuke, kruške i dunje koji se nalaze u fazi cvetanja pred najavljene padavine sprovedu hemijske mere zaštite primenom preparata Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06% ili Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%.

 

U zasadima jabuke sa najavljenim padavinama postoji visok rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida: 

 

Mankogal 80, Dithane DG Neotec, Caiman, Prevent 80-WP (mankozeb) 0,25%

+

Pyrus 400-SC ili Pehar (pirimetanil) 1 l/ha.

 

U zasadima kruške, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi mankozeba (Bevesan 45 M, Dithane M 45, Mankogal 80) u količini 2,5 kg/ha.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je pisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), pri čemu je dominantno prisustvo starijih larvi prezimljujuće generacije.  Uočena je i pojava neskeletiranog imaga prve letnje generacije. Sledeće nedelje se očekuje masovno izletanje odraslih jedinki prve letnje generacije, kao i početak polaganja jaja.

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida na bazi deltametrina (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Polux) u koncentraciji 0,05%.

 

Primena hemijskih mera zaštite protiv obične kruškine buve preporučuje se isključivo u zasadima koji se nalaze u fazi precvetavanja, gde više nisu prisutni polinatori.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next