Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Knjaževac
Kosovska Mitrovica
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Prokuplje
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.8.2023 ‎(1)
Zaštita dunje14.8.2023 15:48Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze plodovi oko 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

Vizuelnim pregledom zasada dunja registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine. Takođe, ovo je period godine kada breskvin smotavac (Cydia molesta) migrira u dunjike, a štete pravi na isti način kao i jabukin smotavac tako što se larve ubušuju u plodove.

U cilju zaštite plodova dunje od ubušivanja larvi štetnih smotavca, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena preparata:

- Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha.

Navedeni insekticid delovaće i na suzbijanje  minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella) čije prisustvo se takođe registruje u zasadima.

 

Tretman zaštite je najbolje sprovoditi u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 11.8.2023 ‎(1)
Zaštita dunje11.8.2023 9:01Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze plodovi oko 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je i prisustvo mina minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella) na listovima.

 

 

velika slika                  velika slika

 

U cilju zaštite plodova dunje od ubušivanja larvi jabukinog smotavca, kao i suzbijanja minera belih mina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana registrovanim preparatom:

 

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima, kada temperature budu niže.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 31.7.2023 ‎(1)
Zaštita dunje31.7.2023 7:10Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Knjaževac, dunja se nalazi u fenofazi razvoja: od plodovi oko 50% do 70% do krajnje veličine (BBCH 75-78).

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu dunje beleže se konstanti ulovi jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

U toku je piljenje larvi ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove dunje preporučuje se primena registrovanog insekticida:

- Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je i prisustvo minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella).

Navedeni insekticid za suzbijanje smotavca delovaće i na minera.

Preporuka je da se sva tretiranja sprovode u kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura!

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 21.7.2023 ‎(1)
Zaštita dunje21.7.2023 11:13Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje se  nalaze u fenofazi razvoja ploda: plodovi oko 70% do 80% do krajnje veličine (BBCH 77-78).  

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasad dunje prati se pojava  breskvinog smotavca (Cydia molesta) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

velika slika
 f.klopci-velika slika

 

U toku je piljenje larvi ovih štetočina. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove dunje preporučuje se primena registrovanog insekticida:

 

 - Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha

 

Zbog visokih dnevnih temperatura tretmane treba sprovoditi u večernjim satima!

 

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 3.7.2023 ‎(1)
Zaštita dunje3.7.2023 11:52Breskvin moljac (Anarsia lineatella); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje se  nalaze u fenofazi razvoja ploda: plodovi oko polovine do krajnje veličine, do plodovi oko 70% do krajnje veličine (BBCH 75-77).  

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasad dunje prati se ulov breskvinog smotavca (Cydia molesta), i jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je aktivnost prve generacije jabukinog smotavca, i druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Larve ovih štetočina se ubušuju u plod dunje i hrane se mesom ploda. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida:

-       a.m.emamektin-benzoat (Affirm opti) u količini 2 kg/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje insekticidnog tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

 

U pojedinim zasadima dunje registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Vremenski uslovi u prethodnom periodu pogodovali su širenju ove bakterioze. Preporuka proizvođačima je da redovno pregledaju zasade i ukoliko uoče karakteristične simptome (povijene vrhove mladara u vidu pastirskog štapa,  lišće tamne boje koje ne otpada), sprovedu mehaničke, hemijske i higijensko sanitarne mere (videti preporuku od 24.5. link).

 

-velika slika

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 7.6.2023 ‎(1)
Zaštita dunje7.6.2023 8:31Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo simptoma pomenutog patogena.

U zasadima u kojima se uoči prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

 

·         Ekstrasol F (Bacillus subtilis) u količini  2 l/ha   ili

·         Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 0,57 kg/ha

 

 

Takođe, po stabilizaciji vremena (čim nastupi suvo i toplo vreme), preporučuje se mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova.

Oboleli biljni delovi se seku na zdravom delu, na oko 30 cm od mesta zaraze, zatim se odlažu u plastične vreće, iznose iz zasada i spaljuju. Nakon svakog reza obavezna je dezinfekcija alata za rezidbu.  U te svrhe može se koristiti rastvor natrijum hipohlorida (10%) ili rastvor etil alkohola (70%). Važno je izvršiti i dezinfekciju rana i povreda nastalih rezidbom. Dezinfekcija rana i povreda od rezidbe se može vršiti nekim od preparata na bazi bakra (3%). Nakon završenog postupka mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova zasad treba tretirati nekim od bakarnih preparata u nižim koncentracijama primene. Nakon 7-10 dana, ako je potrebno, treba ponoviti postupak.

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasad dunje  beleže se ulovi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove dunje, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha

 

Vizuelnim pregledom dunje, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

 

velika slika

 

U zasadima u kojima se uoči prisustvo vaši može se preporučiti primena insekticida Mospilan 20 SG  (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,025%, koji će delovati i na suzbijanje jabukinog smotavca.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 5.6.2023 ‎(1)
Zaštita dunje 5.6.2023 22:03Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi dunje u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od veličina ploda do 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelni pregledom zasada dunje registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 
 

U zasadima dunje gde su prisutni simptomi bakteriozne plamenjače preporučuje se primena nekog od baktericida:

-Funguran OH/Patrol (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06% ili

-Cuperblau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 0,57 kg/ha ili

-Ekstrasol F (Bacillus subtilis) u količini 2 l/ha. 

Takođe,  preporuka je da se po suvom i toplom vremenu pristupi sprovođenju sledećih mehaničkih mera:

-alat za orezivanje treba dezinfikovati posle svakog reza rastvorom etil alkohola (70%) ili natrijum hipohlorita (10%),

-orezivanje zaraženih grana, tako da rezom bude zahvaćeno 30 cm zdravog tkiva, odnosno 50 cm i više kod debljih grana,

-odsečene zaražene grane treba staviti u pvc vreće izneti iz zasada i spaliti,

-rane od reza treba dezinfikovati sa 3% rastvorom nekog bakarnog preparata,

-svakih 7-10 dana pregledati voćnjak i ukoliko je potrebno, ponoviti postupak,

-nakon mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova zasade treba tretirati bakarnim preparatima u nižim koncentracijama primene.

Sve navedene mere imaju za cilj sprečavanje daljeg širenja bolesti kao i smanjenje infektivnog potencijala pomenutog patogena za narednu godinu.

 

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), koji može naneti štete i u zasadima dunja.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove dunje preporučuje se primena registrovanog insekticida:

Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 2.6.2023 ‎(1)
Zaštita dunje2.6.2023 14:45Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Knjaževac, dunja se, u zavisnosti od lokaliteta, nalazi u fenofazi razvoja ploda: od veličina ploda do 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju zasade i ukoliko primete karakteristične simptome ove bolesti – povijene vrhove mladara u vidu pastirskog štapa i nekrotično lišće koje ne otpada, primene hemijske mere zaštite primenom nekog od baktericida:

Funguran OH/Patrol (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06% ili

Cuperblau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 0,57 kg/ha ili

Ekstrasol F (Bacillus subtilis) u količini 2 l/ha. 

Takođe, sa ciljem uspešne mere kontrole ove bakterije treba sprovesti i sve mehaničke mere zaštite. Veoma je važno da se ove mere sprovode po suvom, mirnom i toplom vremenu jer u suprotnom može doći do širenja bakterije.

Preporučuju se sledeće mere:

- Orezivanje zaraženih grana, tako da rezom bude zahvaćeno 30 cm zdravog tkiva;

- Odsečene zaražene grane treba staviti u pvc vreće izneti iz zasada i spaliti;

- Rane od reza treba dezinfikovati sa 3% rastvorom nekog bakarnog preparata;

- Alat za orezivanje treba dezinfikovati posle svakog reza rastvorom etil alkohola (70%) ili natrijum hipohlorita (10%);

- Svakih 7-10 dana pregledati voćnjak, i ukoliko je potrebno, ponoviti postupak.

- Nakon mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova zasade treba tretirati bakarnim preparatima u nižim koncentracijama primene.

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu dunje konstantno se registruju ulovi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ovih štetočina. Larve su ubušuju u plod dunje i ishranom ih oštećuju.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove dunje preporučuje se primena  insekticida:

- Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 30.5.2023 ‎(1)
Zaštita jabuke 30.5.2023 17:54Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području RC Knjaževac zasadi jabuke se nalaze u fazi od plodovi veličine 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Padavine u prethodnom periodu dovele su do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). I narednih dana je u najavi period sa mogućim padavinama. S obzirom na navedene uslove, preporučuje se primena kombinacije sistemičnih i preventivnih fungicida u cilju zaštite zasada jabuka od ovog prouzrokovača:

- Polyram DF (metiram) u koncentraciji 0,2%

+

- Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) u količini 0,6 - 0,9 l/ha

Navedeni sistemični fungicid delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)

U zasadima jabuke u toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Takođe, u zasadima se i dalje registruje prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Afinex, Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Zlatospilan, Kestrel, Wizzzaard) u koncentraciji od 0,025%.

Na pojedinim lokalitetima u zasadima jabuke prisutni su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u vidu povijenih mladara koji se suše. U vlažnim uslovima kakvi trenutno vladaju u proizvodnji, ova bakterija se veoma brzo širi.

Za zaštitu od prouzrokovača bakteriozne plamenjače u jabučnjacima preporučuje se primena nekog od preparata:

- Funguran OH (a.m. bakar hidroksid)  0,05% ili

-Alliet Flash, Fortuna, Legat SP (a.m. fosetil aluminijum, preparat ) u koncentraciji 0,4% ili Fosco u koncentraciji 0,3%. ili

-Exstrasol F na bazi (Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 29.5.2023 ‎(1)
Zaštita useva i zasada nakon grada29.5.2023 13:54SVI

Na području delovanja RC Kruševac, u subotu u toku dana, u opštini Aleksandrovac u selima Tuleš i Tržac bilo je grada sa kišom, što je pričinilo štete u zasadima voća i vinove loze.

 

 

Padavine sa gradom mogu prouzrokovati mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, u što kraćem roku sprovedu hemijske mere zaštite u cilju saniranja rana na stablu i plodovima i njihove dezinfekcije.

 

Najveće štete su pričinjene u zasadima maline, šljive, jabuke,dunje, vinove loze i jagode.


U zasadima šljive, preporučuje se primena nekog od preparata:

 Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP, Venturion (a.m. kaptan) 0,2-0,3%.


U zasadima maline, koji su u fazi razvoja ploda, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), preporučuje se primena neki hod preparata:


Switch 62,5 WG, Sven, Atlas, Enygma (ciprodinil + fludioksonil) 0,08 %  +  Akord (tebukonazol), 0,8 l/ha ili 
Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha  ili
Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin)1,5 – 1,8 kg/ha.


U zasadima jabuke i dunje, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) primena nekog od preparata:

Funguran OH (a.m. bakar hidroksid)  0,05% ili

Alliet Flash, Fortuna, Legat SP (a.m. fosetil aluminijum, preparat ) 0,4% ili Fosco u koncentraciji 0,3%.

 

U zasadima jagode, u cilju zaštite od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preporučuje se tretman nekim od preparata:

Libreto (a.m. fenheksamid )1,5  l/ha (karenca 3 dana) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) 0,8 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana).

 

U vinogradima  ukoliko postoje povrede izazvane gradom, preporučuje se uklanjanje oštećenih delova lastara i hemijske mere zaštite nekim od registovanih preparatima na bazi bakra.

Region: Kruševac
1 - 10 Next