Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(2)
Zaštita jabučastog voća3.6.2020 15:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, jabučasto voće se nalazi u različitim fazama razvoja ploda ( BBCH 72-74) .

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

zaražen plod                     zaražen deo mladara

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi.  Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

·     dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·     rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·     rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·     odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće i odstanit sa parcele i spaliti

·      zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·     nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi fosetil-aluminijuma (Aliette flash,Legat)  u koncentraciji 0,4 - 0,45 %.

Region: Subotica
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)3.6.2020 11:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

U pojedinim zasadima jabučastog voća je  vizuelnim pregledima registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Simptomi se uočavaju na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa. Zaraženi plodovi imaju mrku boju. U povoljnim uslovima za razvoj ove bakterije, a koji su registrovani u proteklom periodu, iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat (kapljice na plodovima - pogledati fotografiju) koji služi za dalje širenje ove bolesti.

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi. Kod mladih voćaka može u jednoj vegetaciji izazvati potpuno sušenje stabala. Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

 

·       formiranje dezinfekcione barijere oko zasada

·       dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·       rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·       rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·       odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom

·       spaljivanje zaraženih biljnih delova

·       zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·       nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.6.2020 ‎(1)
Zaštita dunje2.6.2020 11:49Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm, (BBCH 72).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

simptom bakteriozne plamenjače

 

Preporuka proizvođačima je pregled zasada. Ukoliko se uoči prisustvo simptoma ove bolesti treba primeniti mehaničko uklanjanje obolelih delova.

Uklanjanje obolelih biljnih delova se vrši po suvom i toplom vremenu. Zaraženi biljni delovi se seku na zdravom delu, na oko 30 cm od mesta zaraze. Obavezna je dezinfekcija makaza nakon svakog reza. Dezinfekcija se može vršiti 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola. Neophodna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu se mogu koristiti preparati na bazi bakra (3%).

Zasadi se nakon uklanjanja obolelih biljnih delova mogu tretirati nekim od bakarnih preparata ali u nižim koncentracijama zbog fitotoksičnosti.

Odstranjeni oboleli delovi se obavezno iznose iz  zasada i spaljuju se.

Redovna higijena voćnjaka u smislu uklanjanja zaraženih biljnih delova je jako bitna mera kontrole bakteriozne plamenjače, a cilj joj je sprečavanje daljeg razvoja bolesti i smanjenje infektivnog potencijala za narednu godinu.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 9.5.2020 ‎(1)
Zaštita dunje9.5.2020 8:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi cvetovi venu, većina latica opada , (BBCH  67).

velika slika

Dunja se nalazi u osetljivoj fenofazi a nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Proizvodjačima se preporučuje da pred najavljene padavine obave tretman nekim od preparata na bazi a.m. bakar-hidroksid u nižim koncentracijama:

·         Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06 %

·         Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1 %.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 7.5.2020 ‎(1)
Zaštita dunje7.5.2020 14:43Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje zasadi dunje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, (BBCH  60-65).

           sl.1                    sl.2

U fazama cvetanja dunja je osetljiva na  infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), a obzirom da se najavljuje nestabilno vreme sa mogućim padavinama u narednom periodu, postoji visok rizik za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi a.m. bakar-hidroksid u nižim koncentracijama:

·         Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%

·         Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 24.4.2020 ‎(1)
Zaštita dunje24.4.2020 18:15Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, (BBCH  60-65).

velika slika

Ovo je kritičan period za infekciju dunje prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), a obzirom na najavljene padavine postoji visok rizik za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje da pred najavljene padavine obave tretman nekim od preparata na bazi a.m. bakar-hidroksid u nižim koncentracijama:

·         Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%

·         Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 17.4.2020 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća17.4.2020 22:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabučastog voća se nalaze u različitim fenofazama razvoja:

 

jabuka-  najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju/ cvetovi venu, većina latica opada (65-67BBCH)

 

velika slika

 

kruška- puno cvetanje/   precvetavanje/ plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (65-69-71 BBCH)

 

velika slika

 

dunja- prvi cvetovi otvoreni do 10% cvetova otvoreno (60-61 BBCH)

 

velika slika

 

U periodu cvetanja jabučastog voća može doći do infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Proizvođačima se preporučuje da u zasadima jabuke, kruške i dunje koji se nalaze u fazi cvetanja pred najavljene padavine sprovedu hemijske mere zaštite primenom preparata Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06% ili Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%.

 

U zasadima jabuke sa najavljenim padavinama postoji visok rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida: 

 

Mankogal 80, Dithane DG Neotec, Caiman, Prevent 80-WP (mankozeb) 0,25%

+

Pyrus 400-SC ili Pehar (pirimetanil) 1 l/ha.

 

U zasadima kruške, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi mankozeba (Bevesan 45 M, Dithane M 45, Mankogal 80) u količini 2,5 kg/ha.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je pisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), pri čemu je dominantno prisustvo starijih larvi prezimljujuće generacije.  Uočena je i pojava neskeletiranog imaga prve letnje generacije. Sledeće nedelje se očekuje masovno izletanje odraslih jedinki prve letnje generacije, kao i početak polaganja jaja.

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida na bazi deltametrina (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Polux) u koncentraciji 0,05%.

 

Primena hemijskih mera zaštite protiv obične kruškine buve preporučuje se isključivo u zasadima koji se nalaze u fazi precvetavanja, gde više nisu prisutni polinatori.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 28.3.2020 ‎(1)
Zaštita dunje28.3.2020 13:24Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje, zasadi dunje se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići  (BBCH 03-07).

 

           sl.1                         sl.1

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) je izuzetno destruktivno oboljenje u proizvodnji dunje, koje u povoljnim godinama za razvoj patogena može da izazove izuzetno velike štete pa čak i da dovede do potpunog sušenja stabala. 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena, preporuka je  da se sprovede tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 0,2%

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 3-4l/ha

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili neki drugi.

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin  u koncentraciji 3%).

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 20.3.2020 ‎(1)
Zaštita dunje20.3.2020 19:48Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi dunje se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići  (BBCH 03-07).

 

 

 

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) je izuzetno destruktivno oboljenje u proizvodnji dunja koje u povoljnim godinama za njen razvoj može da izazove izuzetno velike štete pa čak da dovede i do potpunog sušenja stabala. 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena, preporuka je  da se sprovede tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

          Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid)  2 kg/ha ili

          Everest (bakar-hidroksid)  3-4 l/ha.

 

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina preporučuje se upotreba mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 17.3.2020 ‎(1)
Zaštita dunje17.3.2020 14:28Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo, zasadi dunje se nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići  (BBCH 03-07).

 

velika slika

 

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) je izuzetno destruktivno oboljenje u proizvodnji dunja koje u povoljnim godinama za njen razvoj može da izazove izuzetno velike štete pa čak da dovede i do potpunog sušenja stabala. 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena, preporuka je  da se nakon obavljene rezidbe uklone i spale svi zaraženi biljni delovi (grane sa rak ranama, sasušeni biljni delovi pa čak i čitava stabla ako su simptomi prisutni na deblu, zaostali plodovi iz prethodne sezone)  i da se obavi tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

          Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid)  2 kg/ha

          Everest (bakar-hidroksid)  3-4 l/ha

 

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina preporučuje se upotreba mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3%.

 

Tretman treba obaviti po mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana.

Region: Kraljevo
1 - 10 Next