Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Knjaževac
Kosovska Mitrovica
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Prokuplje
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(1)
Zaštita dunje24.6.2022 10:33Breskvin smotavac (Cydia molesta); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje se  nalaze u fenofazi razvoja ploda: plodovi oko polovine do krajnje veličine, do plodovi oko 70% do krajnje veličine (BBCH 75-77). 

slika

 

U zasadima dunja registruje se prisustvo breskvinog smotavca (Cydia molesta) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca i polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi ovih štetočina u plodove dunje preporučuje se primena insekticida:

-       a.m.hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) u koncentraciji 0,016-0,02%.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(1)
Zaštita dunje21.6.2022 9:38Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi dunja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom zasada dunja registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Simptomi se nakon cvetanja dunje mogu uočiti na mladarima koji dobijaju izgled pastirskog štapa i bivaju povijeni, a zaraženi plodovi dobijaju mrku boju i ostaju na granama. Usled razvoja bolesti iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat, što je ujedno i siguran simptom ove bolesti. Česte padavine i visoke vrednosti vlažnosti vazduha pogoduju širenju ove bakterije. Bakteriozna plamenjača jabučastog voća je izuzetno destruktivan patogen, a često može uzrokovati i sušenje celih stabala. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje voćnjake i izvrše pregled na prisustvo simptoma pomenutog patogena. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća, preporučuje se da po suvom i toplom vremenu pristupe sprovođenju sledećih mehaničkih mera (uklanjanje obolelih delova) uz poštovanje osnovnih higijenskih mera i to:

-dezinfekcija alata kojim se vrši orezivanje, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita ili 70% rastvorom etil alkohola;

-rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora da obuhvati najmanje 30 cm ispod obolelog mesta, odnosno 50 cm i više kod debljih grana;

-ako su obolele grane celom dužinom potrebno je izvaditi i uništiti celo stablo;

-rane od orezivanja zaraženih delova potrebno je dezinfikovati sa 3% rastvorom bakarnih preparata;

-zaražene delove koji su odsečeni nikako ne spuštati na zemlju već iznosti van voćnjaka;

-spaljivanje zaraženih biljnih delova;

-zaražena stabla obeležiti trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati stablo, pa ako je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja;

-nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova i završetka radova sprovesti zaštitni tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama.

 

Sve navedene mere imaju za cilj sprečavanje daljeg širenja bolesti kao i smanjenje infektivnog potencijala pomenutog patogena za narednu godinu.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 1.6.2022 ‎(1)
Zaštita dunje1.6.2022 11:58Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi od veličina ploda do 20mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo simptoma pomenutog patogena.

U zasadima gde su prisutni simptomi bakteriozne plamenjače preporučuje se pristupanje mehaničkom uklanjanju zaraženih biljnih delova, po suvom i toplom vremenu.

Na oko 30 cm od mesta zaraze, na zdravom delu, seku se oboleli biljni delovi. Oni se zatim odlažu u plastične vreće, iznose iz zasada i spaljuju.

Nakon svakog reza obavezna je dezinfekcija alata za rezidbu. Dezinfekcija se može vršiti rastvorom natrijum hipohlorita (10%) ili rastvorom etil alkohola (70%).

Rane nastale prilikom rezidbe predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo a samim tim i mogućnost za nastajanje novih infekcija. Stoga je neophodno i njih dezinfikovati premazivanjem rastvorom nekog od preparata na bazi bakra (3%).

Nakon što je izvršeno mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova, zasadi se mogu tretirati nekim od bakarnih preparata ali u nižim koncentracijama.

Zasad u kome su sprovedene sve opisane mere treba pregledati nakon 7-10 dana i ukoliko je potrebno ponoviti ceo postupak.

 

Sve navedene mere imaju za cilj sprečavanje daljeg širenja bolesti kao i smanjenje infektivnog potencijala pomenutog patogena za narednu godinu.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 30.5.2022 ‎(2)
Zaštita voćaka nakon grada na području rada RC Pirot30.5.2022 10:09Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot, u subotu i tokom jučerašnjeg dana bilo je gradonosnih padavina. Na pojedinim lokalitetima grad je bio veličine oraha. Pregledima zasada uočena su oštećenja na mladim plodovima i na delovima lastara.

 

(velika slika)

Preporuka proizvođačima je da sprovedu tretmane u cilju sprečavanja infekcije rana patogenima.

Kod jabuke se preporučuje zaštita od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparate:

 • Funguran OH (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 0,05% ili
 • Alliet Flash (a.m. fosetil aluminijum) u koncentraciji 0,4% ili
 • Exstrasol F (n abazi Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

(oštećenja na jabuci)

(oštećenja na jabuci)

Kod trešanja, koje su u različitim fazama zrenja, preporučuje se zaštita od prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.) sa nekim od preparata uz obavezno poštovanje karence:

 • Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 danaI) ili
 • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Kod ostalih koštičavih voćnih vrsta voća preporučuje se primena:

 • Capi, Merpan 50 WP, Metod WP, Venturin, Optimist u koncentraciji 0,2-0,3%

(oštećenja na šljivi)

Region: Svi regioni
Zaštita voćaka nakon grada30.5.2022 7:54Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Pirot, u subotu i tokom jučerašnjeg dana bilo je gradonosnih padavina. Na pojedinim lokalitetima grad je bio veličine oraha. Pregledima zasada uočena su oštećenja na mladim plodovima i na delovima lastara.

 

(velika slika)

Preporuka proizvođačima je da sprovedu tretmane u cilju sprečavanja infekcije rana patogenima.

Kod jabuke se preporučuje zaštita od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparate:

 • Funguran OH (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 0,05% ili
 • Alliet Flash (a.m. fosetil aluminijum) u koncentraciji 0,4% ili
 • Exstrasol F (n abazi Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

(oštećenja na jabuci)

(oštećenja na jabuci)

Kod trešanja, koje su u različitim fazama zrenja, preporučuje se zaštita od prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.) sa nekim od preparata uz obavezno poštovanje karence:

 • Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 danaI) ili
 • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Kod ostalih koštičavih voćnih vrsta voća preporučuje se primena:

 • Capi, Merpan 50 WP, Metod WP, Venturin, Optimist u koncentraciji 0,2-0,3%

(oštećenja na šljivi)

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 20.5.2022 ‎(1)
Zaštita dunje20.5.2022 12:56Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Miner belih mina (lithocolletis corylifoliella)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje se  nalaze u fenofazi razvoja ploda: plodovi dostigli veličinu do 20 mm, do drugog opadanja plodova (BBCH 72-73).

velika slika
 f.klopci-velika slika

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasad dunje registruju se svakodnevni ulovi breskvinog smotavca (Cydia molesta) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ovih štetočina.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove dunje preporučuje se primena insekticida:

-       a.m.acetamiprid (Mospilan 20 SG, Zlatospilan, Tonus, Volley 20 SP, Kestrel, Wizzzaard) u koncentraciji 0,025%

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo odraslih jedinki  minera belih mina (Lithocoletis corylifoliella). Na feromonskim kopkama koje su postavljene u zasade jabuke registruju se visoki ulovi te štetočine. Mine na listu utiču na smanjenje asimilacione površine lista, a pri masovnoj pojavi mineri mogu prouzrokovati  defolijaciju listova. Gore navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje lisnih minera.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 12.5.2022 ‎(1)
Zaštita dunje12.5.2022 10:20Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi dunje se, u zavisnosti od lokaliteta, nalaze u fazi od puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do početka cvetanja do cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 65-67).

Dunja je još uvek u osetljivoj fazi razvoja kada može doći do infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Nestabilno vreme i najavljene padavine za vikend, stvoriće povoljne uslove za razvoj bolesti.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana, pre najavljenih padavina, nekim od preporučenih baktericida:

-Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06% ili

-Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 0,85 kg/ha ili

- Ekstrasol F (Bacilus subtilis) u količini 2 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae). Primena insekticida u toku cvetanja je zabranjena. Proizvođačima se preporučuje da ukoliko pregledom potvrde prisustvo vaši tek nakon završenog cvetanja primene neki od registrovanih insekticida. 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja treba se pridržavati uputstva za upotrebu i primeniti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača!

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 11.5.2022 ‎(1)
Zaštita biljnih kultura nakon grada 11.5.2022 13:18Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Siva trulež (botrytis cinerea); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC  Šabac, na lokalitetima Slepčević, Varna, Dobrić i delova Štitara, u toku jučerašnjeg popodneva je bilo gradonosnih padavina, praćenih sa velikom količinom vode. Na pojedinim lokacijama šteta je izuzetno velika. Grad koji je padao bio je veličine lešnika i pričinio je velike štete u povrtarskim i ratarskim usevima i voćnim zasadima jagodičastog, jabučastog i koštičavog voća.

  

SL.1                                            SL.2 

  

SL.3                               SL.4

Preporuka proizvođačima jabučastog voća je tretman zasada u ciju sprečavanja infekcije patogenima rana, u prvom redu bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparata:

a.m. bakar hidroksid, preparat Funguran OH u konc.0,05% ili

a.m. fosetil aluminijum, preparat Alliet Flash u konc. 0,4%

ili preparat Exstrasol F na bazi (Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

U zasadima koštičavog voća, preporučuje se primena preparata na bazi kaptana, preparati Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP,Venturin, Optimist  u konc. 0,2-0,3%.

U zasadima jagoda koji se nalaze u fazi zrenja (počela berba), preporuka je tretman za sprečavanje razvoja patogena prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea.). Za tu namenu, mogu se koristiti neki od registrovanih preparata sa kratkom karencom:

a.m. fenheksamid - Teldor u dozi primene 1,5 l/ha (karenca 1 dan) ili

na bazi Bacillus suptilis - preparat Bacillomix aurum B u koncentraciji  2% (nema karencu).

Preporuka je da se dodaju i neki  fitohormoni ili biostimulatori  (Epin ekstra,Cirkon) koje treba upotrebiti na svakih 7 dana u redovnoj primeni i preporučenoj dozi kako bi se uspostavili procesi  razvića, zaceljenja rana i odbrane od bolesti i doveli biljku u bolju kondiciju.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 10.5.2022 ‎(1)
Zaštita voćnjaka nakon grada10.5.2022 15:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC  Sremska Mitrovica, na lokalitetima Ležimir, Manđelos i Čalma, u toku današnjeg dana je bilo gradonosnih padavina. Na pojedinim potezima, grad je bio veličine lešnika i oštetio je mlade plodove i delove lastara.

Preporuka proizvođačima JABUČASTOG VOĆA je tretman zasada  u ciju sprečavanja infekcije patogenima rana, u prvom redu bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparata:

a.m. bakar hidroksid, preparat Funguran OH u konc.0,05%

ili

a.m. fosetil aluminijum, preparat Alliet Flash u konc. 0,4%

ili preparat Exstrasol F na bazi ( Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

U zasadima RANIH SORATA TREŠNJE koji se nalaze u fazi zrenja ili pred zrenje, preporuka je tretman za sprečavanje razvoja patogena prouzrokovača truleži plodova (Monillinia spp.). Za tu namenu, mogu se koristiti neki od registrovanih preparata:

a.m. tebukonazol + fluopiram, preparat Luna experience u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 dana) 

ili

a.m. boskalid+ piraklostrobin, preparat Signum u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Kod ostalog KOŠTIČAVOG VOĆA, preporučuje se primena preparata na bazi kaptana, preparati Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP,Venturin, Optimist  u konc. 0,2-0,3%.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 9.5.2022 ‎(1)
Zaštita dunje9.5.2022 8:33Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi dunja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze preko 10% cvetova otvoreno do faze puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno (BBCH 61-65).

Nestabilno vreme sa čestim padavinama koje je za region severa Kosova i Metohije prognozirano od subote, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova dunje prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Kako bi zaštitili zasade dunje od najdestruktivnijeg patogena pomenute voćne kulture, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od preparata pre najavljenih padavina:

-          Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06% ili

-          Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 0,85 kg/ha ili

-          Ekstrasol F (Bacilus subtilis) u količini 2 l/ha.

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja treba se pridržavati upustva za upotrebu, i primeniti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena.

Region: Kosovska Mitrovica
1 - 10 Next