Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.3.2017 ‎(1)
Zaštita dunje20.3.2017 15:27Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Vizuelnim pregledom zasada dunje na lokalitetu Belo Polje, KO Sukovo, utvrđeno je da se dunja nalazi u fenofazi BBCH 11-15. Pregledom biljaka registrovano je prisustvo zelene lisne vaši kao i zimskih jaja ove štetočine. Sa najavljenim porastom temperature ubrzaće se piljenje larvi.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo larvi vašiju i ukoliko registruju njihovo prisustvo primene registrovani insekticid na bazi a.m. hlorpirifos (Pyrinex 48 EC ili Kozma) 0,15%.

 

Velika slika                            Velika slika

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.6.2016 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača-Erwinia amylovora6.6.2016 10:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Sremska Mitrovica u nedelju (04.06) na više lokaliteta bilo je gradonosnih padavina.

Uslovi za razvoj Erwinia amylovora su u predhodnom periodu  bili veoma povoljni.

Pregledom zasada uočena je  i  pojava bakterijskog eksudata na biljnim delovima.

Povrede biljnih delova nastale gradom  su ulazno mesto za bakterioznu plamenjaču, tako da se preporučuje proizvođačima tretman jabučastih voćnih vrsta preparatima na bazi bakara.

Efikasne su aktivne materije na bazi:

bakar –hidroksid ,bakar –oksihlorid i bakar-sulfat.

Zbog fitotoksičnosti preparate na bazi bakra u ovom period koristiti u koncentracijama 0,05%.

U kombinaciji sa bakarnim preparatima može se koristiti i preparat na bazi a.m. fosetil aluminijum preparat Alliete flash u konc.0,2%

U voćnjacima sa simptomima bolesti neophodni su konstantni pregledi i skidanje zaraženih delova biljke.

Biljne delove sa simptomima E.amylovora, potrebno je odstraniti alatom koji je predhodno dezinfikovan.

Prilikom skidanja zaraženih grančica, potrebno je rezove praviti bar 30 cm do zdravog dela,biljni materijal stavljati u vreće iznosti i spaliti daleko od voćnjaka.

 

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tretman dunje protiv bakteriozne plamenjače 16.4.2016 0:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Vizuelnim pregledom zasada dunje konstatovana faza po BBCH skali 61 (početak  cvetanja,otvoreni pojedinačni cvetovi).

Registrovane temperature,  padavine koje se dašavaju u osetljivoj  fenofazi dunje, kao I visoka relativna vlažnost vazduha,  povoljni su za razvoj bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da se uradi tetman dunje a.m.bakar hidroksid (Funguran OH u konc. 0,05%) ili a.m.bakar-1-oksida 75% ( Nordox 0,03%)

Slika 1:faza dunje

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.3.2016 ‎(1)
Pojava rutave bube24.3.2016 11:29Rutava buba (tropinota hirta)

Na lokalitetu Mihajlovo 21.03. registrovana su  prezimljavajuća imaga  rutave bube (Tropinota hirta) na cvetu maslačka. U tabeli su prikazani datumi prvog registrovanja imaga u proteklim godinama: 

Godina

Datum uočenih imaga ili početak ulova na feromonskim klopkama

2012

06.04.

2013

16.04.

2014

18.03.

2015

11.04.

2016

21.03.

 

Upozoravamo proizvođače da će povećanje temperaura izavati intenzivniju pojavu rutave bube  te je neophodno čim vremenski uslovi dozvole blagovremeno postaviti lovne posude i klopke za izlovljavanje imaga u zasadima jabuke i dunje.

Prisustvo maslačka u zasadima je poželjno jer će se na njemu rutaava buba zadržavati i hraniti .

Štete od rutave bube mogu biti značajnije ako se faza cvetanja jabučastog voća poklopi sa intenzivnom pojavom imaga

Slika 1:imago rutave bube na cvetu maslačka

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.6.2015 ‎(1)
Registrovana pojava simptoma Erwinia amylovora u zasadima jabučastog voća19.6.2015 11:58Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na području RC Smederevo u zasadima jabuke, kruške i dunje registrovana je pojava
Erwinia amylovora-prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća.
 
simptom Erwinia amylovora na krušci
 
 
simptom Erwinie amylovore na jabuci
 
simptom Erwinie  amylovore na dunji
 
Simptomi su naročito prisutni u zasadima dunje koja je i osetljiviji domaćin ove bolesti. Preporuka proizvođačima da ukoliko imaju simptome ove bolesti u voćnjacima primene mehaničke mere zaštite: Zaražene grančice se otklanjaju pri čemu se odseca i do 30cm zdravog letorasta u kome se nalazi bakterija, a još uvek nije došlo do ispoljavanja simptoma.Pribor i alat koji se koriste treba dezinfikovati posle svakog reza kao i mesto preseka.Sa ovom merom treba sačekati suvo i toplo vreme sa dužim osunčavanjem, kako bi se biljke osušile, da ne bi došlo do širenja bakterije. Sve što je otklonjeno obavezno izneti iz voćnjaka i spaliti.
Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 11.6.2015 ‎(1)
Erwinia amylovora na dunji11.6.2015 20:30Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Vizuelnim pregledom zasada dunje na više lokaliteta na području delovanja RC Jagodina utvrđeno je prisustvo simptoma bakterijske plamenjače jabučastog voća Erwinia amylovora.
 
Preporuka proizvođačima u čijim zasadima  ima simptoma Erwinia amylovora je da obave mehaničko odstranjivanje zaraženih grana zahvatajući 15-20 cm zdravog tkiva. Prilikom rezidbe potrebno je obaviti dezinfekciju pribora za rezidbu ,za to se može upotrebiti 96% alkohol. Posle rezidbe obaviti tretiranje bakarnim preparatima u manjoj koncentraciji  zbog mogućnosti toksičnih efekata na voćke.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 9.6.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora)9.6.2015 12:38Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
 

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom  zasada jabuke sorte Ajdared, lokalitet Stublina utvrđeni su simptomi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora na mladarima u obliku "pastirskog štapa".

Vizuelnim pregledom zasada dunje sorte Leskovačka lokalitet Gredetin, registrovana je pojava simptoma sušenja letorasta čiji je uzročnik bakterija Erwinia amylovora.

Simptomi bakteriozne plamenjače na jabuci u obliku "pastirskog štapa" (velika slika)

 

Preporuka proizvođačima:

-          mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova da bi se sprečilo dalje širenje bakterije. Pri tome rezove praviti 15-30cm ispod zahvaćenog tkiva. Ovu meru obavljati po suvom i toplom vremenu.  

-          zaražene delove iznositi van voćnjaka i spaliti.

-          pribor za rezidbu posle svakog reza dezinfikovati alkoholom kako bi se sprečilo širenje bakterije preko pribora za rezanje,

-          rane nakon orezivanja premazati  3% -im rastvorom bakarnih preparata,

-          zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančic sa simptomima može tretirati bakarnim preparatima u veoma malim koncentracijama zbog fitotoksičnosti.

-          uništavanje biljaka koje predstavljaju izvore zaraze u blizini zasada: glog, divlja kruška, vatreni trn.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 7.6.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača dunje (Erwinia amylovora)7.6.2015 12:41Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot vizuelnim pregledom zasada dunje sorte Leskovačka registrovana je pojava simptoma sušenja letorasta čiji je uzročnik bakterija Erwinia amylovora.

 

Slika 1. Simptomi bakteriozne plamenjače na dunji

 

Slika 2. Simptomi bakteriozne plamenjače na dunji

Preporuka u narednom periodu:

  • mehaničko uklanjanje zaraženih delova da bi se sprečilo dalje širenje bakterije. Ovu meru obavljati po suvom i toplom vremenu. Pri tome rezove praviti 15-20cm ispod zahvaćenog tkiva. Zaražene delove iznositi van voćnjaka i spaliti. Pribor za rezidbu posle svakog reza dezinfikovati alkoholom da bi se sprečilo širenje bakterije preko pribora za rezanje,
  • zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančic sa simptomima može tretirati bakarnim preparatima u veoma malim dozama zbog eventualne fitotoksičnosti.
  • uništavanje biljaka koje predstavljaju izvore zaraze u blizini zasada: glog, divlja kruška, vatreni trn, japanska mušmula
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 5.6.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća5.6.2015 13:06Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Sremska Mitrovica,pregledom zasada jabučastog voća,uočeni su simptomi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.

Uslovi za razvoj patogena bili su ostvareni u periodu od 06.05.-25.05.(preporuka 18.05.)

U periodu od 25.05.-01.06.nije bilo uslova a od 01.06. ponovo su povoljni uslovi za razvoj patogena.

Preporučuje se proizvođačima jabuke, kruške i dunje da obilaze zasade i u slučaju pojave simptoma bakteriozne plamenjače preduzmu sve higijensko-sanitarne mere u cilju sprečavanja daleg širenja bolesti.

Skidanje zaraženih grančica vrši se dezinfikovanim alatom, i to 30 cm do dela grančice bez simptoma.

Zaražene biljne delove potrebno je izneti sa parcele i spaliti.

Zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančica sa simptomima može tretirati  bakarnim preparatima u veoma malim dozama zbog eventualne fitotoksičnosti.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 18.5.2015 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća18.5.2015 12:57Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na lokalitetima Sremska Mitrovica :Kukujevci AMS postavljena u zasad kruške, Divoš AMS postavljena u zasad jabuke i Molovin AMS postavljena u zasad jabuke , od 06.05.2015 beleže se povoljni uslovi za ostvarenje infekcije fitopatogenom bakterijom  Erwinia amylovora-bakteriozna plamenjača.

Preporučuje se proizvođačima jabuke, kruške i dunje da obilaze zasade i u slučaju pojave simptoma bakteriozne plamenjače preduzmu sve higijensko-sanitarne mere u cilju sprečavanja daleg širenja bolesti.

Preporučuje se skidanje zaraženih grančica dezinfikovanim alatom, i to 30 cm do dela grančice bez simptoma.

Zaražene biljne delove potrebno je izneti sa parcele i spaliti.

Zasad se posle mehaničkog odstranjenja grančica sa simptomima može tretirati  bakarnim preparatima u veoma malim dozama zbog eventualne fitotoksičnosti.

Proizvođačima se preporučuje tretiranje zasada u cilju jačanja imuniteta biljke sa preparatima na bazi fosetil aluminijuma-Trafos K. Preparat sadrži 30% fosfora i 20% kalijuma. Folijarnim tretiranjem biljaka u intervalima od 7-14 dana, u količini 2,5-3 l/ha, značajno se povećava imunitet biljke.

 

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next