Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > dunja  

Web Part Page Title Bar image
dunja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman voća30.10.2019 11:14Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 14.6.2019 ‎(1)
Pojava bakteriozne plamenjače14.6.2019 14:32Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica zasadi dunje su u fenofazi razvoja plodova - plodovi dimenzija 10 mm (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom zasada dunja, utvrđeno je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u niskom indeksu napada.

 

Slika: početni simptomi bakterione plamenjače

velika slika

 

Preporuka:

Zasade jabuka, dunja i krušaka treba redovno obilaziti i pregledati na prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače.

Ukoliko se uoče simptomi oboljenja (oboleli mladari venu, dobijajući prvo mrku boju a potom crnu boju, na kraju se mladar karakteristično povija - „pastirski štap“)  treba izvesti mehaničke mere zaštite.  U cilju sprečavanja širenja patogena značajno je otklanjanje i spaljivanje obolelih mladara, grančica i grana, pa i celih obolelih voćaka, ako je to potrebno.

Orezivanje treba vršiti na oko 30-40 cm ispod obolelih mesta.

Obavezna je dezinfekcija pribora za rad i ruku radnika pre svakog reza (desu, alkohol). Pribor za rad treba potapati kratko vreme u dezinfekciono sredstvo (u 90 % alkoholu oko 5 sekundi).

Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra  u koncentraciji 1%.

Olujno vreme i grad stvaraju povoljne uslove za ulazak ove bakterije u biljke, pa je preporuka da se neposredno nakon takvih vremenskih nepogoda istretira zasad sa preparatima na bazi bakra.

Obolele delove nakon rezidbe treba pažljivo izneti iz voćnjaka i uništiti-spaliti ili zakopati, kako ne bi predstavljali žarišta za nove infekcije.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 30.5.2019 ‎(1)
Štete od grada-RC Subotica30.5.2019 12:13Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Područje RC Subotica pogodilo je snažno nevreme praćeno gradom. Iako su ispaljivane protivgradne rakete, došlo je do oštećivanja useva na pojedinim lokalitetima.

Slika: šteta od grada na jabuci

velika slika

Zbog oštećenja od leda, preporuka je da se kod voćarskih kultura u što kraćem roku izvršiti tretiranje (u roku od 24 h, a najkasnije za 48 h) fungicidima sa sistemičnim delovanjem, koji će sprečiti pojavu truleži ploda (Monilinia sp.).

Preporuka je da se sistemičnim fungicidima dodaju i fungicidi na bazi bakra, koji će pružiti zaštitu od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) kod jabučastih voćnih vrsta.

Od sistemičnih fungicida mogu se koristiti :

-          Signum 0,1 % (a.m. boskalid+piraklostrobin)

-          Switch 0,08 % (a.m. ciprodinil+fludioksonil)

-          Neon  0,5 lit/ha (a.m. ciprodinil)

-          Dional 0,15 % (a.m. iprodion)

-          Kubik plus 2,5 lit/ha (a.m. iprodion+tiofanat-metil)

Preparati na bazi bakra:

-          Fungohem 015%

-          Funguran 0,20%-0,30%

-          Cuprozin 35-WP 0,35%

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 16.4.2019 ‎(1)
Tretman dunje protiv bakteriozne plamenjače16.4.2019 11:53Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi dunje se nalaze u fenofazi, početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno do faze, puno cvetanje,  najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju  BBCH 61- 65.

U fazi cvetanja postoji visok rizik od infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman sledećim preparatom:

a.m. bakar hidroksid - Funguran OH 0,05%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 31.5.2018 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača jabuke, kruške i dunje31.5.2018 13:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom.

      

Velika slika                        Velika slika

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Za mehaničko uklanjanje neophodno je koristiti dezinfikovani alat. Alat dezinfikovati  varikinom ili 70% etil-alkoholom, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo po toplom i suvom vremenu. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom (Erwinia amylovora).

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno obaviti hemijski tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji od 0,05%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(1)
Zaštita dunje4.5.2018 14:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Vranje dunja se nalazi po BBCH skali u fazi 67-cvetovi venu:većina latica opalo.

                                                                                   sl.1

 

Najavljene padavine mogu omogućiti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

 

Funguran OH   0,05 -0,06% ili

Cuprablau Z ultra 0,1%.

 

Tretman odraditi u popodnevnim satima kada je smanjena aktivnost oprašivača a pre najavljenih padavina.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 23.4.2018 ‎(1)
Zaštita dunje23.4.2018 13:02Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Vranje dunja se u zavisnosti od nadmorske visine nalazi po BBCH skali od faze 61-Početak cvetanja :oko 10% cvetova otvoreno do faze  65 -Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju.

                                                                                  sl.1

S obzirom na najavljene padavine postoji visok rizik od infekcije cvetova prouzrokovačem

 bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

 

Funguran OH   0,05 -0,06% ili

Cuprablau Z ultra 0,1%.

 

Tretman odraditi u popodnevnim satima kada je smanjena aktivnost oprašivača.

Pre primene pesticida obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i informisati se o navedenim ograničenjima za primenu preparata (uticaj na pčele u vreme cvetanja dunje, različitoj selektivnosti preparata prema varijetetima jabuke i dr).

 

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 20.3.2017 ‎(1)
Zaštita dunje20.3.2017 15:27Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Vizuelnim pregledom zasada dunje na lokalitetu Belo Polje, KO Sukovo, utvrđeno je da se dunja nalazi u fenofazi BBCH 11-15. Pregledom biljaka registrovano je prisustvo zelene lisne vaši kao i zimskih jaja ove štetočine. Sa najavljenim porastom temperature ubrzaće se piljenje larvi.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo larvi vašiju i ukoliko registruju njihovo prisustvo primene registrovani insekticid na bazi a.m. hlorpirifos (Pyrinex 48 EC ili Kozma) 0,15%.

 

Velika slika                            Velika slika

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 6.6.2016 ‎(1)
Bakteriozna plamenjača-Erwinia amylovora6.6.2016 10:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Sremska Mitrovica u nedelju (04.06) na više lokaliteta bilo je gradonosnih padavina.

Uslovi za razvoj Erwinia amylovora su u predhodnom periodu  bili veoma povoljni.

Pregledom zasada uočena je  i  pojava bakterijskog eksudata na biljnim delovima.

Povrede biljnih delova nastale gradom  su ulazno mesto za bakterioznu plamenjaču, tako da se preporučuje proizvođačima tretman jabučastih voćnih vrsta preparatima na bazi bakara.

Efikasne su aktivne materije na bazi:

bakar –hidroksid ,bakar –oksihlorid i bakar-sulfat.

Zbog fitotoksičnosti preparate na bazi bakra u ovom period koristiti u koncentracijama 0,05%.

U kombinaciji sa bakarnim preparatima može se koristiti i preparat na bazi a.m. fosetil aluminijum preparat Alliete flash u konc.0,2%

U voćnjacima sa simptomima bolesti neophodni su konstantni pregledi i skidanje zaraženih delova biljke.

Biljne delove sa simptomima E.amylovora, potrebno je odstraniti alatom koji je predhodno dezinfikovan.

Prilikom skidanja zaraženih grančica, potrebno je rezove praviti bar 30 cm do zdravog dela,biljni materijal stavljati u vreće iznosti i spaliti daleko od voćnjaka.

 

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tretman dunje protiv bakteriozne plamenjače 16.4.2016 0:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Vizuelnim pregledom zasada dunje konstatovana faza po BBCH skali 61 (početak  cvetanja,otvoreni pojedinačni cvetovi).

Registrovane temperature,  padavine koje se dašavaju u osetljivoj  fenofazi dunje, kao I visoka relativna vlažnost vazduha,  povoljni su za razvoj bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka proizvođačima je da se uradi tetman dunje a.m.bakar hidroksid (Funguran OH u konc. 0,05%) ili a.m.bakar-1-oksida 75% ( Nordox 0,03%)

Slika 1:faza dunje

velika slika

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next