Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.3.2021 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine8.3.2021 9:37Monilioza (Monilia laxa); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na terenu RC Beograd i Mladenovac zasadi breskve i nektarine su u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u različitim fazama razvoja. Sorte ranijih grupa zrenja su u fazi od vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni na kratkim peteljkama do cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni (BBCH 55-57).

Sorte kasnijih grupa zrenja su u faz od kraja bubrenja pupoljaka do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 03-09).

Za ovu nedelju je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, te u proizvodnji bresaka i nekatrina postoji rizik od ostvarenja zaraza prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa) i prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Sorte koje su sada u fazi “zelene tačke”ili zelenih uskih listića, kako bi se sprečile zaraze prouzrokovačem kovrdžavosti lista,  preporuka je da se zaštite sa jednim od navedenih fungicida:

Agrociram u koncentraciji primene 0,25-0,35%, Diziram 76WG u koncentraciji primene 0,3% (ciram) ili

Delan 700 WG, Fiesta (ditianon) u koncentraciji primene 0,075% ili

 Syllit 400 SC ( dodin ) u koncentraciji primene 0,15-0,25%.

 

Zasadi u kojim su prisutni pojedinačni ovoreni cvetovi, i gde se u narednom periodu očekuje jače otvaranje cvetova, preporuka je da u cilju sprečavanja zaraza prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica, sprovedu preventivnu zaštitu sa jednim od fungicida:

Chorus 50WG u količini primene 0,3-0,5 kg/ha ili Ciprodex u koncentraciji primene 0,05% ili Neon u količini primene 0,5 L/ha (ciprodinil).

 

Tretman bi trebalo sprovesti  pre najavljenih padavina u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu.

slika1

velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 5.3.2021 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine5.3.2021 14:21Monilioza (Monilia laxa); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na teritoriji RC Smederevo zasadi breskve i nektarine  se, u zavisnosti od sorte (vremena zrenja) i lokaliteta, nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09) - sorte kasnijih faza zrenja, pa do vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci, cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje-još uvek zatvoreni (55-57 BBCH) - sorte ranijih faza zrenja.

 

 

Za naredni period predviđa se stabilno vreme sa nešto višim temperaturama. Ovakvi uslovi će ubrzati cvetanje i vrlo brzo će se ući u fenofazu kada su breskva i nektarina najosetljivije na  infekciju  prouzrokovačem sušenja cvetova,  grana i grančica (Monilia laxa). Ovaj patogen prezimljava u obliku micelije u rak ranama na kori zaraženih grana, kao i u mumificiranim plodovima tako da je preporuka proizvođačima da sve što može da predstavlja izvor infekcije treba izneti iz voćnjaka kako bi se smanjio infekcioni potencijal.

Krajem sledeće nedelje pa narednih sedam dana predviđa se nestabilno vreme sa padavinama. Ukoliko dođe do padavina stvoriće se uslovi za sporulaciju patogena i infekcije.

Preporuka voćarima je da izvrše  preventivni  tretman u cilju zaštite od ove bolesti nekim od sledećih preparata:

 

Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil ) 0,03 do 0,05 %

Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05%

 

Kod sorti kasnijih faza zrenja još uvek se mogu stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) te se u cilju zaštite bresaka i nektarina od navedenog patogena proizvođačima preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od fungicida:

Syllit 400 SC (a.m.dodin) 0,15-0,25%

Agrociram (a.m.ciram) 0,25-0,35%  

Diziram 76 WG (a.m.ciram) 0,3%   

Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m.ditianon) 0,075%.

Region: Smederevo
Zaštita breskve i nektarine5.3.2021 8:45Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od sortimenta, ekspozicije terena i lokaliteta. Sorte srednjih i kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (BBCH 03-09),  dok se sorte ranih grupa zrenja nalaze u fazama od vidljivi uski zeleni listići do prvi cvetovi otvoreni.

Od utorka se za region Kruševca najavljuje višednevni kišni period sa visokim dnevnim temperaturama vazduha. U proizvodnji bresaka i nektarina od utorka nastupa rizičan period za ostvarenje zaraza od dva veoma ekonomski značajna patogena:

1. prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i

2. prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U zasadima koji su u fazama pucanja pupoljaka i pojave “zelene tačke” i gde postoji rizik od infekcije nediferenciranog tkiva prouzrokovačem kovrdžavosti lista, preporuka je da se pred najavljene padavine sprovede preventivni tretman nekim od fungicida: 

Syllit 400 SC (a.m.dodin)  0,15-0,25%  ili

Agrociram (a.m.ciram) 0,25-0,35%  ili 

Diziram 76 WG (a.m.ciram) 0,3%  ili 

Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m.ditianon) 0,075%.

U zasadima gde su otvoreni prvi cvetovi, gde se od utorka očekuje ulazak biljaka u intenzivnije faze cvetanja i gde postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica, preporuka je da se pre najavljenih padavina, sprovedu preventivne hemijske mere zaštite nekim od  fungicida:

Chorus 50 WG ( a.m. ciprodinil) 0,03 do 0,05 % ili

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05% ili

 

Neon (a.m.ciprodinil) 0,05%. 

 

Preporuka: Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 4.3.2021 ‎(3)
Zaštita breskve i nektarine4.3.2021 11:52Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na teritoriji RC Pančevo, punkt Pančevo, breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi prvi listovi se odvajaju, dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09 - 10).

 

 

Međutim, bočni pupoljci koji se kasnije otvaraju od vršnih kod nekih sorti se još uvek nalaze u fazi zelene tačke kada su i osetljivi na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Krajem nedelje najavljuju se nestabilne vremenske prilike koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane navedenog patogena.

U svim zasadima gde se registruje prisustvo zelene tačke na bočnim pupoljcima, pred najavljene padavine,  preporučuje se fungicidni tretman sa nekim od preparata:

  • Agrociram, ( a.m.ciram) 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG ( a.m.ciram) 0,3% ili
  • Delan 700 WG, Galileo, Fiesta ( a.m.ditianon) 0,075% ili
  • Syllit 400 sc (a.m.dodin) 0,15-0,25%.
Region: Pančevo
Zaštita breskve i nektarine4.3.2021 10:01Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi, (BBCH 03-09).

 

velika slika

 

Breskve i nektarine se nalaze u osetljivoj fazi razvoja na infekciju od strane prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Za početak vikenda su najavljene padavine koje u osetljivim fazama razvoja bresaka i nektarina mogu stvoriti  povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja bresaka i nektarina. Pred najavljene padavine, preporučuje se sprovođenje preventivnog hemijskog tretmana.

 

U zasadima  koji se nalaze u fazi “zelene tačke“ ili zelenih uskih listića, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

 

·         Syllit 400 SC (a.m. dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%   ili

·         Agrociram, Agrociram 80 WG (a.m. ciram) u koncentraciji 0,25-0,35%   ili

·         Diziram 76 WG (a.m. ciram) u koncentraciji 0,3%   ili

·         Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,075%

 

U zasadima koji se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od bakarnih preparata:

 

·         Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3%   ili

·         Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1%   ili

·         Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35%   ili

·         Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75%

 

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje pred najavljene padavine, po mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana.

Region: Kraljevo
Zaštita breskve i nektarine4.3.2021 9:40Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
Na terenu RC Kragujevac breskve i nektarine se, u zavisnosti od sortimenta, lokacije i ekspozicije, nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 03-09).
 
 

S obzirom da se breskve i nektarine nalaze u osetljivim fazama razvoja, sa najavljenim padavinama za subotu, mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se prepoučuje pregled zasada u cilju utvrđivanja faze razvoja.

U zasadima koji su u fazi “zelene tačke” ili “zelenih uskih listića”, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Agrociram, Agrociram 80 WG (a.m ciram) … 0,25-0,35% ili

Diziram 76 WG (a.m ciram) … 0,3% ili

Delan 700 WG, Galileo (a.m ditianon) ...0,075% ili

Syllit 400 SC (a.m dodin) …  0,15-0,25%.

U zasadima koji su u fazama bubrenja pupoljaka i gde do sada nije sproveden tretman bakarnim preparatima, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od preprata na bazi bakra:

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar oksihlorid) ... 0,75% ili

Cuproxat (a.m. bakar sulfat) … 0,25-0,35% ili

Everest (a.m. bakar hidroksid) … 0,6-0,8% ili

Kocide 2000 (a.m. bakar hidroksid) … 0,25-0,35%

Sprovođenje tzretmana se preporučuje, po mirnom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 3.3.2021 ‎(6)
Zaštita breskve3.3.2021 13:15Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
 

Na području rada RC Čačak, zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fazi od bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih uskih listića (BBCH 03-09). 

 

Faza razvoja breskve

Faza razvoja

 

Visoke dnevne temperature ubrzavaju kretanje vegetacije i otvaranje pupoljaka kod breskvi i nektarina. Najаvljene padavine za petak mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i utvrđivanje faze razvoja.

U zasadima koji se nalaze u fazama bubrenja lisnih pupoljaka, pre najavljene kiše, preporučuje se fungicidni tretman preparatima na bazi bakra:

 Funguran OH u koncentraciji 0,2-0,3% ili Kocide 2000 u koncentraciji 0,25-0,35% ili Everest u koncentraciji 0,6-0,8%.

U zasadima koji se nalaze u fazi “zelene tačke” ili “zelenih uskih listića”, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fugicida:

Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3% ili Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (ditianon) u koncentraciji 0,075%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana u najtoplijem delu dana pre najavljenih padavina.

Region: Čačak
Zaštita breskve i nektarine3.3.2021 13:01Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).

Trenutno su u zavisnosti od faze razvoja u kojoj se nalaze, breskve i nektarine osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i gljive prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

S obzirom da se u petak najavljuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenima, proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja faza razvoja.

Kod sorti koje se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka i pojave „zelene tačke, u cilju zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista, preporučuje se primena nekog od fungicida:

·        Syllit 400 sc (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili

·        Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

·        Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3% ili

·        Delan 700 WG, Galileo, Fiesta u koncentraciji (ditianon) 0,075%

Kod sorti koje se nalaze u fazi početka cvetanja preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida u cilju suzbijanja prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća:

·        Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

Region: Novi Sad
Kovrdžavost lista breskve3.3.2021 12:52Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području RC Subotica  zasadi  bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi  početak bubrenja pupoljaka do pojave „zelene tačke“ (BBCH 01-03).

Najavljene padavine za petak mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju nediferenciranog tkiva gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja fenofaze. Kod sorata koje se nalaze u fenofazi „zelena tačka“ preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

- (a.m. ciram) –  AGROCIRAM, DIZIRAM 76 WG u konc. 0,30% ili

- (a.m. dodin) - SYLLIT 400 SC u konc. 0,15-0,25% ili

- (a.m. ditianon) –DELAN 700 WG, GALILEO, u konc. 0,075%.

Kod sorata koje se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka, preporučuje se primena preparata na bazi bakra:

-          BAKARNI OKSIHLORID 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

-          CUPROXAT (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

-          KOCIDE 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Tretmane treba izvršiti pre najavljenih padavina, po mirnom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana.

Region: Subotica
Zaštita breskve3.3.2021 12:11Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Negotin zasadi breskve i nektarine se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka do pojave „zelene tačke“ (BBCH 01-03).

Najavljene padavine za vikend i povećana vlažnost u osetljivoj fazi razvoja breskve, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom koja prouzrukuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i utvrđivanje faze razvoja bresaka i nektarina.

Kod sorata gde se registruje bubrenje pupoljaka, a u cilju zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve, preporučuje se tretman zasada preparatima na bazi bakra:

 - Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili

  -Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%  ili

  -Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3%  ili

  -Kocide 2000 (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35%  ili

  -Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Kod sorata koje se nalaze u fazi „zelena tačka“, pred najavljene padavine preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

  -Syllit 400SC (a.m. dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%   ili

  -Agrociram, Agrociram 80 WG, Diziram 76 WG (a.m. ciram) u koncentraciji 0,3%  ili

  -Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,075%.

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu bez vetra.

Faza breskve (BBCH 03)                       Zasad breskve

Faza breskve (BBCH 03)       Zasad breskve

Region: Negotin
1 - 10 Next