Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 16.7.2018 23:02Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
 

 

velika slika

 

 

Na terenu RC Ruma, na teritoriji opštine Inđija (lokaliteti: Inđija, Ljukovo, Novi Slankamen i Slankamenački Vinogradi), registrovano je prisustvo  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Pri poslednjim pregledima lovnih klopki postavljenih u zasade maline, kupine, breskve, višnje, i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki (od pojedinačnih primeraka do 15 na nedeljnom nivou). Vizuelnim pregledom zapuštenih zasada maline u unutrašnjosti plodova uočeno je prisustvo larvi.

 

Na lokalitetima Ruma, Irig i Rivica u lovnim klopkama se za sada ne beleže ulovi ove štetočine.

 

 Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Bez obzira na trenutne niske brojnosti sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana)

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

 

-hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 14.7.2018 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine14.7.2018 10:30Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na području RC Kragujevac kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro okončano (85 BBCH).
 
Trenutno je u toku piljenje larvi III generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)   U cilju sprečavanja ubušenja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman:
 
Exirel (a.m cijantraniliprol) ... 0,075 – 0,1% 
 
Karenca za pomenuti preparat je 7 dana.
 
Vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su razvoju pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var.persicae), a gradonosne padavine i mehaničke povrede na plodovima pojavi monilioza (Monilinia spp.). U cilju  zaštite plodova preporučuje se fungicidni tretman:
 
Akord (a.m tebukonazol) ... 0,075%
 
Karenca za ovaj preparat je 7 dana.
 
 
Voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 13.7.2018 ‎(3)
Zaštita breskve13.7.2018 17:32Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Pančevo kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi pocetak obojavanja ploda BBCH 81.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida a.m. cijantraniliprol - Exirel - u koncentraciji  0,075 – 0,1%.

Takođe napominjemo da su uslovi veoma povoljni (padavine u proteklom periodu) za širenje i razvoj monilioze (Monilinia spp.).

U cilju zaštite plodova od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primenu preparata na bazi  a.m tebukonazol -  Akord u konc. 0,075%.

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Pančevo
Tretman u breskvi13.7.2018 9:38Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi početak obojavanja ploda (BBCH 81), dok je kod srednjestasnih sorti berba u toku.
 
 
Povoljni vremenski uslovi (padavine u proteklom periodu, temperature i relativna vlažnost vazduha), utiču pozitivno na razvoj prouzrokovača pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var.persicae), naročito u osetljim zasadima nektarina.
Porast plodova takođe uslovljava pojavu sitnih lezija, koje mogu nastati i mehaničkim oštećenjema od insekata.
Proizvođačima se preporučuje, za suzbijanje pepelnice i monilioze preparat:
 Akord (a.m tebukonazol) u konc. 0,075%.
 
U cilju suzbijanja breskvinog smotavca (Cydia molesta) preporučuje se primena preparata:
 Decis 2,5 EC (a.m deltametrin) u konc. 0,07%.
 
Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita breskve13.7.2018 8:58Breskvin smotavac (cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad završena je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima bresaka i nektarina, u poslednjih nedelju dana, registrovano je prisusvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Takođe, u ovonedeljnom vizuelnom pregledu, registrovano je prisustvo odraslih jedinki na plodovima.

Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz familije Drosophilidae, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega polažu jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

Proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole u cilju suzbijanja azijske voćne mušice (vidi prilog). Navedeni insekticid za breskvinog smotavca delovaće i na ovu štetočinu. Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 11.7.2018 ‎(1)
Obavezne mere u borbi protiv azijske voćne mušice11.7.2018 11:55Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je invanzivna štetočina voća poreklom iz jugoistočne Azije. U Evropi je prvi put registrovana 2008. godine, a u našoj zemlji 2014. godine. Veoma brzo se adaptira i širi u introdukovana područja, te je već tokom 2016. godine bila rasprostranjena na celoj teritoriji naše zemlje. Ima visok reproduktivni potencijal. Jedna ženka tokom svog života položi u proseku 400 jaja (može i do 600), a tokom godine može da razvije od 7 do 15 generacija. Izrazito je polifagna, može da se razvija kako na kultivisanim tako i na divljim vrstama biljaka, a ekonomski značajne štete registrovane su na malinama, kupinama, borovnicama, jagodama, trešnjama, breskvama, šljivama, vinovoj lozi, smokvama i dr. biljnim vrstama. Evropska organizacija za zaštitu bilja (EPPO) svrstala je D. suzukii na A2 listu karantinskih štetočina.

 

Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od drugih mušica iz familije Drosophilidae, ženke D. suzukii imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove i to zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Najveće štete nastaju od ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim vrstama patogena.

 

Na pojedinim lokalitetima, u zasadima malina, kupina, bresaka i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice. Trenutne vrednosti ulova odraslih jedinki se kreću oko 10 na nedeljnom nivou, što je još uvek nizak rizik od nastanka velikih šteta. Veliki problem trenutno predstavljaju i zasadi maline i kupine gde se ne vrši berba zbog niske otkupne cene, zasadi koji su napušteni zbog vremenskih nepogoda koje su ih zadesile u proteklom periodu kao i zasadi gde je berba izostala zbog loših vremenskih prilika.  Takvi zasadi gde se registruje prisustvo prezrelih plodova i plodova sa simptomima truleži, predstavljaju visok rizik za umnožavanje i podizanje brojnosti azijske voćne mušice. Takođe, vremenski uslovi sa dnevnim temperaturama oko 25°C i visokim relativnim vlagama vazduha izuzetno su povoljni za razvoj ove štetočine.

 

SADA JE NEOPHODNO PREDUZETI SVE RASPOLOŽIVE MERE KONTROLE KAKO BI SE SPREČILO DRASTIČNO PODIZANJE NIVOA POPULACIJE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE I SMANJIO RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA MALINA, KUPINA, BOROVNICA, BRESAKA, ŠLJIVA I VINOVE LOZE.

 

MERE KONTROLE

 

1. Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja insekata kako za smanjenje trenutnih šteta, tako i za redukciju broja adulta za prezimljavanje.

2. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta (pogledati dole prilog o klopkama).

3. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara (pogledati šemu postavljanja klopki).

4. Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

5. Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

6. Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

7. Hemijske mere zaštite protiv azijske voćne mušice su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

PRILOG O KLOPKAMA

Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. Klopke se postavljaju na visinu od 1,5 metar u krošnju drveta na senovito mesto. Potrebno ih je prazniti na svakih 7 dana i menjati atraktant.

 

PRILOG O IDENTIFIKACIJI Drosophila suzukii

Odrasle jedinke D. suzukii su veličine od 2 do 4 mm, sa rasponom krila od 6 do 8 mm. Mužjaci su uglavnom manji (2 - 3,5 mm) od ženki (2,5-4 mm). Glava je žute boje sa crvenim očima, a telo je žućkasto-smeđe boje. Mužjaci se prepoznaju po jednoj tamnoj okruglastoj  pegi smeštenoj uz prednju ivicu krila, u vršnom delu. Krila ženke su bez tamne mrlje, ali se lako prepoznaju po  čvrstoj testerastoj legalici sa jako sklerotizovanim tamnim zupcima. Jaja su mlečno bela i sjajna, veličine 0,62 x 0,18 mm, sa dva filamenta na kraju. Larve su bele do krem boje, bez glave i bez nogu. Larve prolaze kroz tri razvojna uzrasta, veličine tela 0,67 x 0,17 mm (prvi uzrast), 2,13 x 0,40 mm (drugi uzrast) i 3,94 x 0,88 mm (treći uzrast). Lutka je smeđe boje, veličine 3 x 1 mm sa dve respiratorne cevčice koje u vršnom delu završavaju sa 7 do 8 radijalno raspoređenih izraštaja.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 9.7.2018 ‎(1)
Zaštita breskve9.7.2018 10:19Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području delovanja RC Kruševac kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi početka obojavanja plodova (81 BBCH), dok je kod srednjestasnih sorti berba u toku.

  

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove i vrhove mladara, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: 

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02% (karenca 14 dana).

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 7.7.2018 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine 7.7.2018 15:00Tripsi (thrips spp); Breskvina zelena vaš (Myzus persicae); Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Smederevo skoro se završava berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početak obojavanja ploda do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa na listovima i plodovima kao i  kolonija zelenih vaši (Myzus persicae).

U toku je polaganje jaja III generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Početak piljenja larvi očekuje se za nekoliko dana.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Exirel (a.m.cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

 

Takođe, na naličju listova se registruju simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) u vidu beličaste micelije.                                                                              
                                                                           

U cilju zaštite lisne mase od prevremene defolijacije proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi sumpora (Kolosul, Webesan) u koncentraciji 0,3-0,5% (karenca 14 dana).

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

 

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine6.7.2018 12:27Breskvin smotavac (cydia molesta)
 

Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi početka obojavanja plodova (81 BBCH), dok je kod srednjestasnih sorti  berba blizu ili u toku.

 

Fenofaza breskve

 

U toku je polaganje jaja treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U narednih nekoliko dana se očekuje početak piljenja larvi ove štetočine.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02% (karenca 14 dana).

 

U zasadima u kojima je blizu berba ne primenjivati hemijske mere zaštite.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 3.7.2018 ‎(3)
Zaštita breskve i nektarine3.7.2018 19:10Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Leskovac, završena je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fenofazi početaka obojavanja plodova do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

nektarina-sazrevanje ploda

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).U cilju zaštite plodova i mladara od ubušivanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

(a.m. alfa-cipermetrin) Fastac 10 EC 0,015-0,018% - karenca 14 dana

U cilju zaštite lisne mase i plodova od infekcije prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) preporučuje se primena fungicida na bazi sumpora (Kolosul, Webesan) 0,3-0,5% - karenca 14 dana

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
1 - 10 Next