Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća9.11.2018 9:32Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, koštičave voćne vrste nalaze se u fenofazi opadanja lista, BBCH skala 93-95.
 
 
 

U voćnim zasadima u kojima je 70 % lisne mase opalo, preporučuje se zaštita pre najave kišnih padavina.

Ovo tretiranje ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjujenje infekivnog potencijala patogena i sprečavanje njihovog prodora kroz privremene povrede koje nastaju opadanjem lišća. Ovom zaštitom se postižu efekti smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i dr.

Tretman izvesti po mirmom, tihom vremenu pri temperaturama iznad 8 ˚C.

Proizvođači mogu koristiti neke od sledećih preparata:

 

·          Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 ili Cuprozin (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75% ili

·          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća i  koncentraciji 0,35% u zasadima koštičavog voća.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 7.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta7.11.2018 10:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Koštičave voćne vrste se na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac nalaze u fazi od 50% lišća opalo do svo lišće opalo (BBCH 95-97).
 
U fazi kada je 70% lista opalo preporučuje se jesenji tretman bakarnim preparatima u cilju dezinfekcije stabla i rana nastalih na mestima opadanja lista, odnosno smanjenja infektivnog potencijala različitih gljiva i bakterija prouzrokovača biljnih bolesti-sušenja cvetova, grana i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) itd.
Preporučuje se da tretman bude izvršen po mirnom, suvom vremenu, kad je temperatura iznad 10°C sa većom količinom vode u cilju bolje pokrivenosti grana i stabla, sa nekim od sledećih preparata:
 

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid)... 0,75 %

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) ... 0,25-0,35 %

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,2-0,3 %

breskva

šljiva

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 3.11.2018 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 3.11.2018 14:59Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Sombor, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

zasad breskve

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da po opadanju 70% lisne mase sprovedu tretman u cilju smanjenja infektivnog materijala prouzrokovača bolesti (Taphrina deformans –prouz. kovrdžavosti lista breskve, Stigmina carpophila –prouz. šupljikavosti lista koštičavog voća, Erwinia amylovora i Pseudomonas syringae-prouz. bakterioza).

Za tretman se preporučuju primena nekog od sledećih registrovanih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 % ili

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 % ili

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

Preporučuje se da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman u koštičavom voću2.11.2018 13:52Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi koštičavih voćnih vrsta -  šljiva, trešnja, breskva i kajsija se nalaze u fazi od lišće počinje da  opada do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Proizvođačima ovih voćnih vrsta preporučujemo jesenji tretman preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja  infekivnog  potencijala patogena prouzrokovača:

- kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae).

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) - 0,75 %

Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) - 0,25-0,35 %

 Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) - 0,2-0,3 %

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 1.11.2018 ‎(1)
Jesenji tretman voćnih vrsta1.11.2018 11:04Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u sledećim fazama razvoja:
  • šljiva, trešnja, breskva, kajsija - faza lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)
  • jabuka - faza završen rast mladara: listovi još uvek zeleni (BBCH 91)
  • kruška - faza početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)

Picture

Faza razvoja šljive 

 

Picture

Faza razvoja trešnje 

 

Picture

Faza razvoja breskve

 

Picture

Faza razvoja kajsije 

 

Picture

Faza razvoja jabuke

Proizvođačima voća se u fazi opadanja lišća preporučuje tretman sa preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetativnoj godini. Sprovođenje tretmana se preporučuje u fazi kada otpadne 70% lisne mase, pri čemu  je tretman neophodno sprovoditi po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena sledećih registrovanih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka; 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 23.10.2018 ‎(2)
Raspoložive mere u borbi protov azijske voćne mušice-Drosophila suzukii23.10.2018 13:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području Srbije registruju se izuzetno visoki ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama. Najveće brojnosti, i do nekoliko stotina odraslih jedinki na nedeljnom nivou, registruju se u zasadima malina (sorte Polka i Polana), kupina, vinove loze i trešanja (pogledati Terenske rezultate).  

 

 Prikaz terenskih rezultata za broj odraslih jedinki D.suzukii u zasadu maline (Polana)

 

Kako bi se smanjio broj odraslih jedinki koji ide na prezimljavanje i kako bi u sledeću godinu ušli sa što manjim potencijalom štetočine, preporučuju se  trenutno raspoložive mere kontrole:

1. Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju redukcije broja adulta za prezimljavanje.

2. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta (link za preporuku sa opisom vrste i opisom klopki).

3. U zasadima gde su još uvek  prisutni zaostali plodovi preporučuje se njihovo uništavanje.

4. Uništavanje divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje se nalaze na uvratinama a koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

5. U zasadima maline i kupine gde se registruju visoke brojnosti azijske voćne mušice preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida koji su registrovani u tim kulturama (a.m. lambda-cihalotrin – Karate Zeon, Kozak).

 

Region: Svi regioni
Jesenji tretman voćnih vrsta23.10.2018 11:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza

Breskve, Nektarine

U fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95)

Višnje, Trešnje, Šljive

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)

Jabuke

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleni do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruške

Od faze početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)


 

Proizvođačima pomenutih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Takođe, ovim tretmanom smanjuje se i infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                           - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 13.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica13.8.2018 9:23Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom protekle nedelje registrovane su prve odrasle jedinke azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii) na lovnim klopkama u zasadima šljive na lokalitetu Vodanj.

 

 

Iako je trenutna brojnost niska, zbog velikog potencijala razmnožavanja ove štetočine, veoma brzo može doći do prenamnoženja.

Ova štetočina napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka sa izrazito čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja, a time se i otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Embrionalni razvoj može da traje od svega par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima jagodičastog voća, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

- postavljanje što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetara, otvor koji služi za širenje mirisa prekriven gazom, u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta). Klopke se stavljaju u krošnju drveta na senovito mesto.

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele i održavanje higijene unutar i oko zasada. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, a time prenositi  iz jednog u drugi region. Uništavanje divljeg rastinja, koje može biti domaćin.

 

- hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu

zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 4.8.2018 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drospohila suzukii)4.8.2018 11:51Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac, lovne klopke kojima se prati prisustvo azijske voćne mušice (Drospohila suzukii) postavljene su u zasadima jagode, maline, šljive, višnje, breskve i vinove loze.

Azijska voćna mušica je invazivna štetočina voća I može predstavljati ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Oštećenja na pokožici ploda usled polaganja jaja predstavljaju put za infekcije različitim vrstama patogena. Najveće štete nastaju usled ishrane larvi mesom ploda.

 

Ovonedeljnim pregledom lovnih klopki, registovano je prisustvo imaga ove štetočine u zasadima breskve (lokalitet Leskovac) i šljive (lokalitet Donja Jajina).

 lovna klopka

lovna klopka

 

Trenutno se registruju niske brojnosti. S obzirom na izuzetno visok reprodukcioni potencijal ove štetočine i kartko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-         Postavljanje što većeg broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja, smanjenja trenutnih šteta i redukcije brojnosti populacije za prezimljavanje. Klopke se postavljaju na rastojanju od 2-3m po obodu zasada, a na 5m unutar zasada.

-         Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-         Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-         Sprovođenje sanitarnih mera. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, time i mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-         Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

-         Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova, skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, time i  nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Zaštita breskve4.8.2018 11:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Leskovac, kasne sorte  breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

BBCH 85

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi ove štetočine, kao i šteta od azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii) čije se prisustvo registruje u zasadima, preporučuje se primena insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,075-0,1 % ( karenca 7 dana).

U cilju zaštite plodova od prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.) preporučuje se primena fungicida:

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ( karenca 7 dana).

Pri sprovođenju mera zaštite voditi računa o karenci preparata.

Preporučuje se i primena svih raspoloživih mera u cilju kontrole populacije azijske voćne mušice.

Region: Leskovac
1 - 10 Next