Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća9.11.2022 8:34Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Subotica koštičave voćne vrste (breskva, nektarina trešnja) se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95). 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača: kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), bakterijskih oboljenja i drugih, kada opadne više od 70% lisne mase,  proizvođačima se preporučuje jesenji tretman koštičavog voća nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·     Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·     Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

·      Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·      Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)

ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, na temperaturi vazduha iznad 7°C. Sa ciljem što bolje pokrivenosti biljaka depozitom preparata preporučuje se  sprovođenje tretmana sa većom količinom vode.

Pre hemijskog tretmana, u cilju smanjenja infektivnog potencijala, preporuka je da se mehanički odstrane i unište sve osušene i obolele grane, kao i mumificirani plodovi.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 8.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta8.11.2022 7:55Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·        Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

·        Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·        Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)

ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu na temperaturi vazduha iznad 7°C.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 3.11.2022 ‎(3)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta3.11.2022 14:45Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Kragujevac koštičave voćne vrste se u zavisnosti od vrste, sorte, primenjenih agrotehničkih mera i mera zaštite nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja-od početka opadanja lišća (BBCH 93) do svo lišće opalo (BBCH 97).

 

 

U trenutku kada opadne bar 70% lišća preporučuje se fungicidni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakarni oksihlorid)  ...0,75%  ili

Cuproxat (a.m.bakar sulfat) … 0,25-0,35 % ili neki od registrovanih bakarnih preparata.

 

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala za narednu sezonu različitih prouzrokovača gljivičnih oboljenja - kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans); rogača šljive (Taphrina pruni); sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.); šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), ali i bakterioznih oboljenja.

 

Preporučuje se korišćenje veće količine vode (“kupanje” biljaka) sa naročitim fokusom na pregibe grana i slična skrovita mesta. Tretman je optimalno izvršiti u najtoplijem delu dana (na temperaturama većim od 7°C), po mirnom vremenu bez vetra.

 

Uoči tretmana potrebno je ukloniti mumificirane plodove, oštećene i obolele biljne delove.

Region: Kragujevac
Jesenji tretman koštičavog voća3.11.2022 13:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi starenja i opadanja lišća (BBCH 93-96).

Proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za narednu vegetaciju poput prouzrokovača rak-rana i  bakterioznog izumiranja koštičavog voća (Pseudomonas syringe pv.syringe), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i dr, preporučuje tretman sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

Sprovođenje tremana se preporučuje kada opadne oko 70 % lisne mase, po mirnom i tihom vremenu sa većom količinom tečnosti po jedinici površine, tzv.,,bakarno kupanje voća,,

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·       a.m. bakarni oksihlorid, preparat Bakar oksihlorid 50 u konc.0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar oksihlorid + bakar hidroksid, preparat Grifon u količini 4l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar sulfat, preparat Cuproxat u koncentraciji 0,25-0,35 % (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

  • a.m. bakar hidroksid, preparat Everest u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)  ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita koštičavog voća3.11.2022 9:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fenofazi opadanja listova (93-96 BBCH).

 

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta, kada opadne najmanje 70% lisne mase. Tretman se izvodi primenom bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i drugih patogena.

Orezivanjem i uklanjanjem suvih, obolelih grana i uništavanjem mumificiranih plodova u velikoj meri smanjujemo infektivni potencijal navedenih prouzrokovača bolesti.

Registrovani preparati na bazi bakra:

Ø  Bakar oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75%

Ø  Everest (bakar hidroksid) u koncentraciji  0,6-0,8%

Ø  Cuproxat (bakar sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%

Ø  Grifon (bakar oksihlorid+bakar hidroksid) u dozi od 4 l/ha.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se po suvom, mirnom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 2.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta2.11.2022 9:03Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Čačak zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i primenjene agrotehnike nalaze u fazama razvoja od lišće počinje da opada do faze 70 % lišća opalo (BBCH 93-96).

 

Faza razvoja breskve Faza razvoja breskve

velika slika                       velika slika

 

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje, u fazi kada otpadne oko 70% lisne mase, sprovođenje hemijskog tretmana preparatima na bazi bakra.

Ovam tretmanom smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača bolesti kao što su: sušenje grana i grančica i trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznih oboljenja i dr.

Tretiranje treba sprovesti po suvom vremenu, bez vetra, sa većom količinom vode. Preporuka je koristiti neki od sledećih registrovanih preparata:

·        Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini primene 4 l/ha,

·        Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji primene 0,6% - 0,8%,

·        Bakarni oksihlorid-50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75%,

·        Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji primene 0,25% - 0,35%.

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva sakupljanje opalog lišća, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 1.11.2022 ‎(7)
Zaštita koštičavog voća1.11.2022 15:00Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi koštičavog voća (breskva, nektarina, kajsija i šljiva) se nalaze u fazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

 

 

Nektarina                       Kajsija

 

Šljiva

 

Kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima koštičavog voća se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·         Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha   (breskva, nektarina, kajsija, šljiva)

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   (breskva, kajsija, šljiva)

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35%   (breskva, šljiva)

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%   (breskva, šljiva)

·         Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 2 kg/ha   (breskva, nektarina)   ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

 

Sprovođenjem ovog tretmana se vrši dezinfekcija stabla, kao i smanjenje infektivnog potencijala patogena, kao što su: prouzrokovač  kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovač  sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), prouzrokovač rogača šljive (Taphrina pruni), prouzrokovača bakterijskih oboljenja i dr.

 

Proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

Mumificirani plod breskve

 

U zasadima koštičavog voća se pored hemijskih mera preporučuju i agrotehničke mere. One podrazumevaju uklanjanje mumificiranih plodova iz zasada, kao i orezivanje obolelih grana i grančica i njihovo iznošenje iz zasada i uništavanje.

 

Region: Kraljevo
Jesenji tretman koštičavog voća1.11.2022 14:37Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od voćne vrste (šljiva, trešnja, breskva), sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 80% lišća opalo (BBCH 92-98).

    

Kada opadne najmanje 70 % lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana, po mirnom i suvom vremenu uz veći utrošak vode kako bi depozit preparata prekrio celu površinu biljaka, u najtoplijem delu dana (temperatura iznad 7 oC), nekim od preparata na bazi bakra:

Ø  Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji primene 0,25-0,35% ili

Ø  Grifon (a.m. bakar oksihlorid i bakar hidroksid) u količini primene 4 l/ha ili

Ø  Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Ovim tretmanom se smanjuje infektivni potencijal patogena prouzrokovača ekonomski značajnih bolesti u  voćnim zasadima:

·         kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

·         rogača šljive (Taphrina pruni),

·         pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii),

·         prouzrokovača sušenja cvetova, grana i truleži ploda (Monilinia spp.),

·         šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i

·         prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i drugih.

 

Pored navedenog tretmana, preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera:

-        sakupljanje i uništavanje opalog lišća;

-        orezivanje polomljenih i obolelih grana;

-        uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka

Sprovođenjem ovih mera se uništava mesto prezimljavanja patogena, a samim tim i značajno smanjuje  njihov infektivni potencijal za narednu godinu.

Region: Valjevo
Zaštita breskve i nektarine1.11.2022 13:46Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od  sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od lišće počinje opadati do faze 50 % lišća žuto i opalo (BBCH 93-95). 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača: sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), bakterioza (Pseudomonas syringe) i drugih, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparat:

Everest (a.m. bakar-hidroksid)  0,6% ili

Bakar oksihlorid-50 (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75% ili

Cuproxat (a.m.bakar-sulfat)  0,2%  ili

Grifon (a.m. bakar-oksihlorid i bakar-hidroksid) 4 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak velike količine vode (kupanje stabala).

Mere koje dodatno utiču na smanjenje infektivnog potencijala štetnih organizama je rezidba i uklanjanje  obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje  mumificiranih plodova iz voćnjaka.

Region: Kruševac
Zaštita koštičavog voća 1.11.2022 13:18Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Smederevo, obilaskom terena, konstatovano je da se zasadi koštičavog voća nalaze u različitim fazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 80% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

 

 

Pravo vreme za obavljanje jesenjeg tretmana zasada koštičavog voća je u fazi kada opadne minimum 70 % lisne mase. Proizvođačima se preporučuje da spovedu tretman upotrebom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Grifon (Cu iz bakar oksihlorida) 4 l/ha ili
  • Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar oksihlorida) 2 kg/ha ili
  • Everest (Cu iz bakar hidroksida) 0,6-0,8% ili
  • Funguran OH, Kocide 2000 (Cu iz bakar-hidroksida) 0,2 -0,3%

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu.

 

Sprovođenje jesenjeg tretmana je od velike važnosti jer se na taj način vrši dezinfekcija stabla i smanjenje infektivnog potencijala u narednoj vegetaciji prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja i dr.

 

 

Prilikom sprovođenja tretmana treba koristiti velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla tako da se dobije utisak da su biljke ,,okupane“.

 

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka.

Region: Smederevo
1 - 10 Next