Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.5.2018 ‎(2)
Zaštita breskve 21.5.2018 13:57Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području  RC Pančevo, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za infekciju od gljiva prouzrokovača pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)  i  šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ). U cilju sprečavanja infekcija i suzbijanje ovih patogena preporučuje se primena kombinacije  fungicida:

Captan 50 WP ( a.m.kaptan) 0,2-0,3%   + Akord ( a.m.tebukonazol) 0,75l/ha

Region: Pančevo
Zaštita breskve21.5.2018 13:57Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)
Na terenu RC Sremska Mitrovica breskve se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze BBCH 75-plod oko polovine krajnje veličine do faze BBCH 81-početak obojavanja.
 
fenofaza breskve
 
U nedelji koja je pred nama očekuje se nestabilno i kišovito vreme te se proizvođačima preporučuje zaštita od šupljikavosti lista Stigmina carpophilla.
Preporučuje se primena preparata na bazi:
a.m. captan-Captan 80 WP, Merpan, Capi u konc. 0,2-0,25%.
Pepelnica breskve Sphaeroteca pannosa takođe ima povoljne uslove za razvoj, naročito su osetljiviji zasadi nektarine.
Preporučuje se primena preparata na bazi :
a.m. tebukonazol-Akord u konc.0,075%.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 20.5.2018 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine20.5.2018 16:12Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)
 

Na terenu RC Ruma breskva i nektarina se nalaze u fazi  plod do oko polovine krajnje veličine.

 

velika slika

 

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama tokom naredne nedelje može stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) i pepelnice breskve ( Sphaerotecha pannosa var.persicae), naročito kod osetljivog sortimenta.

.

Za zaštitu od navedenih patogena proizvođačima  se preporučuje preventivna primena kombinacije fungicida:

 

(a.m. kaptan) Captan 50 WP, Merpan 48 SC, Capi ili Metod 480 SC 0,2 - 0,3% +

(a.m. tebukonazol) Akord 0,75 l/ha

Region: Ruma
Zaštita breskve i nektarine20.5.2018 11:48Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Milutovac  zasadi breskve i nektarine nalaze se u fenofazi   (BBCH 75 – 81)  plod oko polovine krajnje veličine do početak obojavanja ploda.

Nestabilno vreme sa čestim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarivenje infekcije prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotecha pannosa var.persicae) posebno na osetljivim sortama, kao i prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila)

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite od navedenih patogena urade fungicidni tretman kombinacijom preparata:

 Dakoflo 700 SC ( a. m. hlototalonil ) 0,2 %    +

 Kolosul  ( a. m. sumpr )  0,3 – 0,5 %

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine19.5.2018 10:03Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Niš zasadi breskve i nektarine nalaze se u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do početak obojavanja ploda ( BBCH 75 – 81 ).

velika slika

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarivenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var.persicae).

Preporuka proizvođačima  je primena kombinacije fungicida:

-          Dakoflo 700 SC, Odeon (a.m. hlorotalonil) 0,2 %  +

-          Kolosul, Webesan (a.m. sumpor) 0,3 – 0,5 %.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 18.5.2018 ‎(2)
Zaštita breskve18.5.2018 20:46Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi breskve i nektarine nalaze se u fenofazi od plod oko polovine krajnje veličine do početak obojavanja ploda ( BBCH 75 – 81 ).

breskva sl.1

velika slika

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarivenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) i prouzrokovačem pepelnice breskve ( Sphaerotecha pannosa var.persicae).

U cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida:

( a. m. hlototalonil ) Dakoflo 700 SC, Odeon 0,2 % +

( a. m. sumpr ) Kolosul, Webesan 0,3 – 0,5 %

Region: Leskovac
Zaštita bresaka i nektarina18.5.2018 16:21Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Novi Sad breskve i nektarine se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

U narednim danima se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila). Takođe, vremenski uslovi pogoduju daljem razvoju gljive prouzrokovača pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae).

U cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Dakoflo 720 SC, Odeon (hlorotalonil) 0,2% +

·         Kolosul, Webesan (sumpor) 0,3-0,5%

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.5.2018 ‎(3)
Zaštita breskve10.5.2018 20:03Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi razvoja plodova, drugo opadanje plodova ( BBCH 73 ).

BBCH 73

velika slika

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama stvaraju povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem šupljkavosti lišća  koštičavog voća ( Stigmina carpophila ). U cilju zaštite lisne mase preporučuje se primena fungicida:

( a.m. ditianon ) Delan 700 WG, Fiesta 0,075%

U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca ( Cydia molesta ). U cilju sprečavanja ubušenja larvi u plodove i lastare peporučuje se primena insekticida:

( a.m. lambda-cihalotrin ) Karate Zeon 0,02%

Region: Leskovac
Zaštita breskve i nektarine10.5.2018 18:50Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području delovanja RC Niš, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi razvoja ploda (drugo opadanje plodova - BBCH 73).

Vizuelnim pregledom registrovana su jaja pred piljenje kao i ispiljena jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije navedene štetočine. U cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove preporučuje se primena insekticida:

-          Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02%.

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća kaštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida:

-          Delan 700 WG (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,075%.

Region: Niš
Zaštita breskve i nektarine10.5.2018 10:59Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području  RC Pančevo, zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Naredni period karakterisaće  promenljivo  toplo  vreme sa čestom pojavom kiše koje pogoduje  infekciji i širenju patogena prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog  voća (Stigmina carpophila) pa se voćarima preporučuje primena fungicida Delan 700 WG (ditianon) 0,075-0,1% .

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove preporučuje primena insekticida Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,02%.

Region: Pančevo
1 - 10 Next