Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman voća30.10.2019 11:14Monilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.10.2019 ‎(2)
Jesenji tretman koštičavog voća28.10.2019 11:58Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Kada opadne 70% lisne mase, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena: šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i drugih, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

• Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

• Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25 -0,35%.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

 

 zasad šljive

Region: Valjevo
Jesenji tretman u zasadima voća28.10.2019 11:29Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Niš zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća, preparatima na bazi bakra ,preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 27.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u voćnjacima27.10.2019 11:45Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

voće-faza starenja

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 23.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća23.10.2019 13:00Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

 

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do 50% lišća žuto i opalo (92-95 BBCH).

 

Breskva, višnja, šljiva- velika slika

 

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena (Monilinia spp.- sušenje cvetova i grančica i mrka trulež ploda, Stigmina carpophila- šupljikavost lista koštičavog voća, bakterioze i dr.), u fazi kada opadne 70% lisne mase, preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra, kao što su:

 

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ili Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili

Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 22.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća22.10.2019 7:59Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Zasadi koštičavog voća na teritoriji RC Pančevo se nalaze u različitim fenofazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

 

 

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje jesenji tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr.

 

Preporučuje se primena nekog od preparata:

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili

Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.10.2019 ‎(2)
Jesenja zaštita koštičavog voća18.10.2019 14:32Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Mladenovac zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 50% listova opalo  (BBCH 92-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase preporučuje se  tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra. Na taj način obaviće se dezinfekcija stabala i smanjiće se infektivni potencijal prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), bakterioznih oboljenja i dr.

    Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%.
Region: Mladenovac
Jesenji tretman koštičavog voća18.10.2019 12:46Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavog voća se nalaze u fazama razvoja od početka obezbojavanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 92-95). 

Picture
 
Picture
 

Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,25-0,35%
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 30.7.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine30.7.2019 20:26Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području RC Smederevo kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fenofazi od početka obojavanja do obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH). 

 

Pregledom postavljenih klopki, na kontrolnim punktovim u selu Vodanj, Lunjevac i Selevac nije registrovano prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), ali se uskoro očekuje njena pojava s obzirom na period godine i fazu razvoja pre svega koštičavog voća i vinove loze.

Ova voćna mušica  je veoma invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

-Postavljanje lovnih klopki u cilju izlovljavanja odraslih jedinki (za izradu klopki mogu se koristiti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice.

Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m).

Uklanjanje  prezrelih plodova

Skraćivanje intervala između berbe plodova

Uništavanje divljih voćnih vrsta oko zasada

 

 

 

U periodu sazrevanja može doći do infekcija ploda prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), posebno zbog stalnog prisustva lokalnih padavina.  U cilju zaštite plodova koji su u fazi sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)   ili

Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana).  

 

Ukoliko se uoče plodovi sa simptomima truleži u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena, preporučuje se uklanjanje plodova sa simptomima.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 27.7.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine27.7.2019 13:06Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš, kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi početak obojavanja do obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH).

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux,  Futocis EC 25 (a.m.deltametrina) 0,05% (karenca 14 dana).

U periodu sazrevanja može doći do infekcija ploda prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), posebno zbog stalnog prisustva lokalnih padavina.  U cilju zaštite plodova koji su u fazi sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) 0,04-0,045 % (karenca 3 dana)  ili

Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)   ili

Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana)  ili

Switch 62,5 (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana).

U zasadima gde se registruju plodovi sa simptomima truleži u cilju smanjenja infektivnog potencijala i daljeg širenja patogena, preporučuje se uklanjanje plodova sa simptomima.

Region: Niš
1 - 10 Next