Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.7.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine30.7.2019 20:26Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području RC Smederevo kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fenofazi od početka obojavanja do obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH). 

 

Pregledom postavljenih klopki, na kontrolnim punktovim u selu Vodanj, Lunjevac i Selevac nije registrovano prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), ali se uskoro očekuje njena pojava s obzirom na period godine i fazu razvoja pre svega koštičavog voća i vinove loze.

Ova voćna mušica  je veoma invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

-Postavljanje lovnih klopki u cilju izlovljavanja odraslih jedinki (za izradu klopki mogu se koristiti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice.

Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m).

Uklanjanje  prezrelih plodova

Skraćivanje intervala između berbe plodova

Uništavanje divljih voćnih vrsta oko zasada

 

 

 

U periodu sazrevanja može doći do infekcija ploda prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), posebno zbog stalnog prisustva lokalnih padavina.  U cilju zaštite plodova koji su u fazi sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)   ili

Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana).  

 

Ukoliko se uoče plodovi sa simptomima truleži u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena, preporučuje se uklanjanje plodova sa simptomima.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 27.7.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine27.7.2019 13:06Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš, kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi početak obojavanja do obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH).

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux,  Futocis EC 25 (a.m.deltametrina) 0,05% (karenca 14 dana).

U periodu sazrevanja može doći do infekcija ploda prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), posebno zbog stalnog prisustva lokalnih padavina.  U cilju zaštite plodova koji su u fazi sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) 0,04-0,045 % (karenca 3 dana)  ili

Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)   ili

Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana)  ili

Switch 62,5 (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana).

U zasadima gde se registruju plodovi sa simptomima truleži u cilju smanjenja infektivnog potencijala i daljeg širenja patogena, preporučuje se uklanjanje plodova sa simptomima.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 26.7.2019 ‎(3)
Zaštita breskve26.7.2019 18:39Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Leskovac, kasnostasne sorte bresaka i nektarina nalaze se u fazi od početak obojavanja ploda do obojavenje skoro završeno (BBCH 81-85).

sazrevanje ploda

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux,  Futocis EC 25 (a.m.deltametrin) 0,05% (karenca 14 dana).

 

S obzirom na najavljeno nestabilno vreme sa padavinama u cilju zaštite plodova u fazi sazrevanja od gljiva prouzrokovača truleži (Monilinia spp.), preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

 

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,04-0,045 % (karenca 3 dana)  ili

 Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)   ili

 Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana)  ili

 Switch 62,5 (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana).

  

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku ili će uskoro početi berba nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Leskovac
Zaštita breskve26.7.2019 9:42Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Breskvin smotavac (cydia molesta)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi početak obojavanja do obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH). U toku je berba srednjestasnih sorti.
 
U toku je piljenje larvi III generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).
Za suzbijanje navedene štetočine kod  sorata koje se beru u drugoj polovini avgusta i u septembru može se preporučiti primena nekog od sledećih preparata:
a.m. hlorpirifos, preparat Pyrinex 48 EC u konc. 0,1-0,15% (karenca 28 dana).
Kod sorata koje se beru ranije, može se koristiti preparat na bazi:
a.m. deltametrin , preparat Decis 2,5 EC, Futocid u konc. 0,05% (karenca 14 dana)
ili
a.m. lambda cihalotrin, preparat Karate Zeon u konc. 0,02% (karenca 14 dana).
 
Pregledom zasada uočeni su simptomi pepelnice(Sphaerotheca pannosa var. persicae) na listu i plodu naročito kod nektarina.
 
pepelnica na listu nektarine
 
U periodu pred zrenje postoji visok rizik od infekcija ploda prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), naročito ako su najavljene padavine kao što je trenutna prognoza.  
Za suzbijanje pepelnice i monilioza preporučuje se primena preparata:
a.m. tebukonazol, preparat Akord u konc. 0,05%(karenca 7 dana).
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita breskve26.7.2019 9:04Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Kruševac kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do  obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH).

 

 

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

  

Decis 2,5 EC, Polux,  Futocis EC 25 (a.m.deltametrina) 0,05% (karenca 14 dana).

 

Za vikend i početak naredne nedelje najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite plodova koji su u fazi sazrevanja,od monilioza na plodu (Monilinia spp.), preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida uz obavezno poštovanje karence:

 

Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) 0,04-0,045 % (karenca 3 dana)  ili

 Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)   ili

 Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana)  ili

 Switch 62,5 (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana).

Kako bi se ukolonio infektivni potencijal i smanjio rizik od infekcija, preporučuje se i uklanjanje plodova sa simptomima truleži.

U zasadima u kojima je berba blizu ili u toku, ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 25.7.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine25.7.2019 20:56Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

 

Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do  obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH).

 

81-85 BBCH

 

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida na bazi deltametrina , kao što su Decis 2,5 EC, Polux ili Futocis EC 25, u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

 

U pojedinim zasadima se uočavaju plodovi sa simptomima truleži (Monilinia spp.), usled izuzetno povoljnih uslova za razvoj ovog patogena u proteklom periodu.

 

Monilinia spp.

 

S obzirom da je za vikend i početak naredne nedelje najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite plodova u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida uz obavezno poštovanje karence:

 

·         Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) 0,04-0,045 % (karenca 3 dana)

·         Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)

·         Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana) ili

·         Switch 62,5 (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana)

Kako bi se ukolonio infektivni potencijal i smanjio rizik od infekcija, preporučuje se i uklanjanje plodova sa simptomima truleži.

U zasadima u kojima je berba blizu ili u toku, ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 24.7.2019 ‎(2)
Pojava azijske voćne mušice24.7.2019 23:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

 

RC Ruma tokom cele godine vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 17 lokacija (opštine: Ruma, Irig, Inđija), pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog  i koštičavog voća (jagoda, kupina, malina, breskva, višnja), kao i vinove loze.

 

Pri poslednjem nedeljnom pregledu sadržaja lovnih klopki (za period od 17.7. do 23.07.) registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine, na lokalitetu Inđija u zasadu maline.

 

Ženka i mužjak azijske voćne mušice

 

U lovnim klopkama na lokalitetima Ruma, Irig, Rivica, Neradin, Maradik, Krčedin, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi i Ljukovo se za sada ne beleže ulovi ove štetočine, ali se  ubrzo očekuje njena pojava na celoj teritoriji RC Ruma.

 

Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji jagodičastog / bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere kontrole, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta; klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele;

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja;

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Zaštita breskve i nektarine24.7.2019 14:06Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Subotica kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno  (BBCH 85). Berba srednjestasnih sorti je u toku.

 

BBCH 85, breskva 

 

Za kraj nedelje su najavljene padavine i da bi se sprečila infekcija plodova prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), preporučuje se tretman sa nekim od preparata:

Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) u koncentraciji 0,04-0,045 % (karenca 3 dana);

Akord (tebukonazol) u koncentraciji  0,05 % (karenca 7 dana);

Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) u koncentraciji  0,0562-0,075 % (karenca 7 dana).

U zasadima gde se berba uskoro očekuje, hemijske mere zaštite se ne preporučuju! Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati propisanih karenci!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 23.7.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine23.7.2019 16:55Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na teritoriji RC Kragujevac kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno  (BBCH 85). Berba srednjestasnih sorti je u toku.
 
 

Trenutno je u toku polaganje jaja i početak piljenje larvi III generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

Decis 2,5 EC, Polux, Futocis EC 25 (a.m deltametrin) … 0,05% (karenca 14 dana). 

 

Kako se za kraj nedelje najavljuju padavine, preporučuje se tretman protiv gljiva prouzrokovača truleži (Monilinia spp.) uzimajući u obzir karence fungicida:

 

Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)

Akord (tebukonazol) … 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Embrelia 140 SC (a.m izopirazam, difenokonazol)... 0,1% (karenca 7 dana)

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U zasadima gde je berba u toku ili se uskoro očekuje, hemijske mere zaštite se ne preporučuju! Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati propisanih karenci!

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 22.7.2019 ‎(2)
Zaštita breskve22.7.2019 14:06Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Pančevo kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi pocetak obojavanja ploda BBCH 81.

 

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi deltametrina (Decis 2,5 EC, Polux, Futocis EC 25) 0,05% (karenca 14 dana).

 

 

Takođe, zbog izuzetno povoljnih uslova u proteklom periodu, čestih i obilnih kiša, uočeni su simptomi truleži (Monilinia spp.) na plodovima bresaka i nektarina. Takvi plodovi nisu uklonjeni sa parcela i predstavljuju izvor inokuluma za nove zaraze. Kako se u zasadima bresaka i nektarina na našem području uglavnom nalazi mešani sortiment, u narednom periodu treba, ukoliko se najave padavine, zaštititi kasne sorte od novih infekcija obavezno vodeći računa o karenci primenjenih preparata.

 

Za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova registrovani su sledeći preparati:

Akord (tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) 0,1% (karenca 7 dana)

Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

Switch 62,5 (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana)

Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Region: Pančevo
1 - 10 Next