Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.3.2018 ‎(2)
Kovrdžavost lista breskve14.3.2018 23:56Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

 

Na terenu RC Ruma breskva i nektarina se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka i pojave “zelene tačke” pa do vidljivih zelenih uskih listića na  terminalnim pupoljcima (03 -09 BBCH).

 

 

Kaldezi (09 BBCH) 

 

S obzirom da su i u narednom periodu najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama, a breskva i nektarina su i dalje u fazi osetljivoj na infekciju  gljivom Taphrina deformans, preporučuje se fungicidni tretman preparatom na bazi a.m. ditianon (Delan 700 WG 0,075-0,1%) ili a.m. ciram (Fitociram 75 S, Ciram S 75 0,25-0,35%).

Region: Ruma
Zaštita breskve 14.3.2018 0:45Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Sombor, breskve se u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi  od bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (BBCH 01– 09).

 

U ovim fazama razvoja može doći do infekcije mladog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans).

 

U zasadima u kojima se breksve nalaze u fazi bubrenja pupoljaka, a pre najavljene kiše, preporučuje se fungicidni tretman preparatima na bazi bakra:

 

Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,5% ili  Kocide 2000 (a.m.bakarhidroksid) 0,25-0,35%

ili Everest (a.m.bakar hidroksid) 0,6-0,8%

Kod sorti kod kojih je došlo do pojave zelene tačke preporučuje se primena sledećih fungicida:

Syllit 400 SC (a.m. dodin)   0,15-0,25%   ili  Ciram S 75 (a.m. ciram)  0,25-0,35%.

 

pupoljci breskve

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.3.2018 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine13.3.2018 14:21Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području rada RC Čačak, zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fenofazi od bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (BBCH 01– 09).

Sl. Faza razvoja nektarine Kaldezi

 

U narednom periodu očekuje se porast dnevnih temperatura praćen padavinama što će stvoriti povoljne uslove za  infekciju prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

U zasadma koji se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka, pre najavljene kiše, preporučuje se fungicidni tretman preparatima na bazi bakra:

 

- Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,5%

 

- Kocide 2000 (a.m.bakarhidroksid) 0,25-0,35%,

- Everest (a.m.bakar hidroksid ) 0,6-0,8%

Kod sorti kod kojih je došlo do pojave zelene tačke primeniti neki od sledećih fungicida:

- Syllit 400 SC (a.m. dodin)  u koncentraciji 0,15-0,25% 

- Ciram S 75 (a.m. ciram) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 12.3.2018 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine12.3.2018 14:10Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na terenu RCSenta breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi od bubrenja pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (01-09 BBCH). 

 

faza "zelene tačke"

Najavljeni vremenski uslovi pogodni su za ostvarenje infekcija prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Kod sorata koje se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka primeniti neki od preparata na bazi bakra :

- Funguran OH 0,2-0,3% ili Kocide 2000 0,25-0,35% ili Everest 0,6-0,8%.

Kod sorata kod kojih je došlo do pojave "zelene tačke" primeniti neki od sledećih fungicida :

- Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,2% ili

- Fitociram 75 S, Ciram S 75 (ciram) 0,25-0,35%.
Region: Senta
Zaštita breskve12.3.2018 13:12Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

RC Subotica-breskva i nektarina

Vizuelnim pregledom utvrđeno je da se breskve i nektarine nalaze u fazi od bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (BBCH od 01 do 09).

 

 

U narednom periodu očekuje se porast dnevnih temperatura i nestabilno vreme, tako da breskve i nektarine treba zaštititi od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve - Taphrina deformans.

Preporuka:

Preventivni tretman

-sorte koje se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka sa nekim od preparata na bazi bakra:

bakar-hidroksid Funguran OH 0,2-0,3 / Kocide 2000 0,25-0,35 %/Everest 0,6-0,8 %.

-sorte kod kojih je došlo do pojave zelene tačke sa nekim od sledećih fungicida na bazi:

- dodin   Syllit 400 SC  0,15-0,25%  ili

- ciram  Ciram S 75/Fitociram 75 S 0,25-0,35%.

Tretman izvesti pre najavljenih padavina po tihom i mirnom vremenu.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 9.3.2018 ‎(6)
Zaštita breskve i nektarine9.3.2018 18:39Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Niš  breskve i nektarine se u zavisnosti  od lokaliteta i sotimenta nalaze u fazi od bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (BBCH 01– 09).  

breskva - fenofaza razvoja

U narednom periodu očekuje se porast dnevnih temperatura praćen padavinama što će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije fitopatogenom gljivom Taphrina deformans, prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve.

Preporučuje se preventivni tretman kod sorti koje se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka nekim od preparata na bazi bakra:

-          Funguran OH  (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3% ili

-          Kocide 2000 (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

-          Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%.

Kod sorti kod kojih je došlo do pojave zelene tačke primeniti neki od sledećih fungicida:

-          Syllit 400 SC (a.m. dodin)  u koncentraciji 0,15-0,25%  ili

-          Ciram S 75 (a.m. ciram) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Region: Niš
Zaštita breskve i nektarine9.3.2018 15:03Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad, breskve i nektarine ranih grupa zrenja nalaze se u fazi zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09), dok je kod sorti srednjih i kasnih grupa zrenja došlo je do razmicanja pupoljaka i pojave „zelene tačke“.

Breskve i nektarine se i dalje nalaze u osetljivoj fazi u kojoj može doći do infekcija od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Pred najavljene padavine koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman preparatom na bazi aktivne materije ciram: Fitociram 75 S, Ciram S 75 – u koncentraciji 0,25-0,35%.

Region: Novi Sad
Zaštita breskve9.3.2018 14:48Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Leskovac breskve se zavisno od lokaliteta i sotimenta nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (BBCH 01– 09).  

breskva - faza razvoja

breskva - faza razvoja

U narednom periodu očekuje se porast temperature što će ubrzati kretanje vegetacije, ali i  nestabilne vremenske prilike što će stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije pupoljaka gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Kod sorata koje se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka preporučuje se primena preparata na bazi bakra:

Funguran OH ( a.m. bakar-hidroksid ) 0,2-0,3%,

Kocide 2000 ( a.m. bakar-hidroksid) 0,25-0,35% ili

Everest ( a.m. bakar-hidroksid ) 0,6 -0,8%.

Kod sorata kod kojih je došlo do kretanja vegetacije preporučuje se primena fungicida:

Syllit 400SC ( a.m. dodin ) 0,15 – 0,2%  ili

Ciram S 75 ( a.m.ciram ) 0,25 -0,35%

Region: Leskovac
Zaštita breskve 9.3.2018 13:15Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada bresaka na punktu Šuljkovac, ustanovljeno je da se sorte nalaze od faze početka bubrenja pupoljaka (ljuspice odvojene, podele vidljive) BBCH (01-03) do faze BBCH (09) zeleni uski listići vidljivi - ljuspice opale, pupoljci zatvoreni sa svetlozelenim ljuspicama.
 
Najavljeno nestabilno vreme sa porastom dnevne temperature i padavinama stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve Taphrina deformans. Pri stabilizaciji vremena kod sorata koje su još u fazi mirovanja i početka bubrenja pupoljaka primeniti preparate na bazi:
 
a.m (bakar hodroksid) FUNGURAN OH 0,2-0,3%
 
Kod sorata kod kojih je došlo do pojave zelene tačke izvršiti fungicidni tretman preparatima na bazi:
 
a.m (dodin) SYLLIT 400 SC 0,15-0,25%
a.m (ciram) CIRAM S 75 0,25-0,35%
 
 
 
Region: Jagodina
Zaštita breskve i nektarine9.3.2018 12:15Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Za naredni period predviđa se nestabilno vreme sa padavinama i temperaturom koja prelazi 15°C. Ovakvi uslovi su pogodni za infekciju pupoljaka breskve i nektarine gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijske mere zaštite: 

 

Za rane sorte breskve i nektarine koje se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze pucanja pupoljaka gde se vide zeleni listići-pojava zelene tačke (BBCH 03-07) koristiti preparate na bazi dodina i cirama:

Ciram S 75 (a.m. ciram) 0,25-0,35%

Syllit 400-SC (a.m. dodin) 0,15-0,25%

Agrociram (a.m. ciram) 0,25-0,35%

 

Kod kasnijih sorti koje se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01) koristiti preparate na bazi bakra:

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) 0,2-0,3%

Kocide 2000 (a.m. bakar-hidroksid) 0,25-0,35%

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8%

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75 %

Cuproxat (a.m. bakar-oksisulfat) 0,25-0,35 %

 

fenofaza nektarine Morsijani
Region: Smederevo
1 - 10 Next