Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 31.3.2020 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća31.3.2020 15:11Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Pančevo koštičave voćne vrste: breskva, šljiva i trešnja, se nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze prvi cvetovi otvoreni do punog cvetanja (BBCH 60- 65).

U fazama cvetanja i u uslovima  visoke vlažnosti, koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da redovno obilaze svoje voćnjake i da pred padavine,  u fazama cvetanja koštičavog voća, sprovedu tretman primenom nekog od fungicida:

 

  • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili
  • Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 30.3.2020 ‎(4)
Zaštita koštičavog voća30.3.2020 17:08Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do punog cvetanja (BBCH 65).

U fazama cvetanja i u vlažnim uslovima koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). Proizvođačima se preporučuje redovno praćenje fenofaza razvoja koštičavog voća, kao i vremenske prognoze. Hemijske mere zaštite neophodno je sprovesti pre najavljenih padavina primenom nekog od registrovanih fungicida:

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida treba se pridrzavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Zaštita koštičavih voćnih vrsta30.3.2020 15:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na teritoriji RC Kragujevac koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja.
 
Breskve i nektarine su u punom cvetanju (BBCH 65), šljive se u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazama od prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59) do početak cvetanja (BBCH 61). Višnje su u fazi pucanja pupoljaka (BBCH 53).
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada koštičavog voća i utvrđivanje fenofaze razvoja, kao i paraćenje vremenske prognoze. U cvetanju, u slučaju povoljnih uslova, odnosno padavina, može doći do ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem monilioze ili sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). U cilju preventivne zaštite uoči predviđenih padavina, preporuka je fungicidni tretman nekim od preparata:
 
Ciprodex (a.m ciprodinil) … 0,05%
Signum (a.m.boskalid, piraklostrobin) ... 0,5-0,75kg/h
 
Prilikom hemijskih tretmana potrebno je pridržavati se uputstva za upotrebu pesticida i sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.
Region: Kragujevac
Zaštita koštičavog voća30.3.2020 15:00Monilioza (monilia laxa)

Na području rada RC Valjevo koštičave voćne vrste (breskva, šljiva i trešnja) nalaze se u različitim fazama cvetanja.

Faza razvoja breskve

U fazama cvetanja i u uslovima visoke vlažnosti može doći do infekcije koštičavog voća prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite u fazama cvetanja koštičavog voća, pre najavljenih padavina, primenom nekog od fungicida:

·       Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili

·       Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Valjevo
Zaštita breskve i nektarine30.3.2020 12:17Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Mladenovac i Beograd zasadi breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama cvetanja. Preovladava faza puno cvetanja po skali BBCH 65.

Obzirom da su u ovoj fazi breskve i nektarine ostljive na prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica koštičavog voća (Monilia laxa) proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, u ovoj fazi voća, obave preventivni tretman sa jednim od navedenih fungicida:

Ciprodex u koncentraciji od 0,05%, Chorus 50WG u količini  0,3 kg/ha (a.m.ciprodinil) ili

Signum (a.m. boskalid i piraklostrobin) u količini od 0,562-0,75 kg/ha.

Tretman  treba obaviti u najtoplijem delu dana i po mirnom vremenu. Takođe, strogo se treba pridržavati uputstva za upotrebu pesticida i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Slika. Fenofaza breskva

velika slika

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 29.3.2020 ‎(1)
Zaštita breskve i kajsije  29.3.2020 23:57Monilioza (monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma zasadi breskve, nektarine i kajsije  se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

Zasad breskve

 

U ovoj osetljivoj fenofazi najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

 

Pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena preventivnih fungicida: 

 

 (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG 0,05% ili

 

(a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 28.3.2020 ‎(4)
Zaštita breskve i nektarine28.3.2020 16:36Monilioza (monilia laxa)
Na području rada RC Čačak, zasadi bresaka i nektarina, zavisno od sorte i lokaliteta, nalaze se u različitim fazama cvetanja.
 

-       Cvetanje  je osetljiva  faza  bresaka i nektarina na   infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

Proizvođačima se preporučuje redovno praćenje faza razvoja voća i pred najavljene padavine  sprovođenje preventivnog tretmana nekim  od registrovanih fungicida:

-       Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04%

-       Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) 0,03 do 0,05 %

-       Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Čačak
Zaštita kajsije, breskve, nektarine28.3.2020 14:40Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Vranje, zasadi kajsije, breskve i nektarine se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 56-60).

            sl.1                        sl.2

U ovoj fenofazi pomenute kulture su  najosetljivije na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

 

Proizvođačima se preporučuje da u fazi cvetanja  i pred najavljene padavine  sprovedu preventivni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

   Chorus 50 WG, (a.m. ciprodinil) 0,05%   ili

   Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha.

    Ciprodex (a.m.  ciprodinil)  0,05%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Vranje
Zaštita breskve28.3.2020 14:36Monilioza (monilia laxa)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šuljkovac, breskva se nalazi u fazama cvetanja (BBCH 61-65).
 
U fazi cvetanja, u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa). Infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.
 
Da bi se sprečila infekcija ovim patogenom, voćarima se preporučuje zaštita fungicidima u fazi cvetanja a pred najavljene padavine nekim od sledećih preparata:
 
a.m. ciprodinil CIPRODEX 0,5 l/ha
a.m. ciprodinil CHORUS 50WG 0,3-0,5 kg/ha
a.m. ciprodinil NEON 0,5l/ha
a.m. boskalid+piraklostrobin SIGNUM 0,56-0,75 kg/ha.
Prilikom tretiranja treba preduzeti sve mere u cilju zaštite polinatora.
 
breskva
Slika-faza razvoja breskve
Region: Jagodina
Zaštita koštičavog voća od monilioze28.3.2020 12:45Monilioza (monilia laxa)

Koštičavo voće se nalazi u različitim fazama cvetanja kada u uslovima visoke vlažnosti može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa). U prisustvu vlage micelija gljive sporuliše i infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Ukoliko dođe do ostvarenja infekcije nemoguće je sprečiti dalji razvoj gljive primenom fungicida, te su preventivne mere zaštite od ključnog značaja.

Proizvođačima se preporučuje praćenje faza razvoja voća i vremenskih uslova. U fazama cvetanja i pred najavljene padavine preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida: Ciprodex 0,05%, Neon 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Signum 0,562-0,75 kg/ha ili dr.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next