Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.3.2019 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća od monilioze23.3.2019 9:44Monilioza (monilia laxa)

Na području Srbije, koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena. Registruju se faze od formiranih cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa). Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova. Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

Prema trenutnim prognozama vremena, u pojedinim delovima naše zemlje najavljene su padavine za ponedeljak i utorak. Proizvođačima koštičavog voća se preporučuju redovni pregledi zasada i utvrđivanje faza razvoja biljaka. U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04% - kajsija, breskva, višnja, trešnja, šljiva

Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha – višnja, breskva

Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% - breskva, višnja, šljiva

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Svi regioni
Zaštita koštičavih voćnih vrsta23.3.2019 9:27Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze cvetna loža otvorena­: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

U vreme cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Voćarima se preporučuje da  prate fazu razvoja voća, kao i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, neophodno je obaviti preventivni tretman protiv ovog patogena primenom nekog od navedenih fungicida:

·         Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04%

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.3.2019 ‎(2)
Zaštita breskve22.3.2019 17:53Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Leskovac, breskve i nektarine se zavisno od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od fenofaze vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni, na kratkim peteljkama, zelene ljuspe neznatno otvorene do faze većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon, prvi  cvetovi otvoreni (BBCH 55-59).

faza razvoja breskve

velika slika

Porast dnevnih temperatura ubrzaće razvoj breskve i nektarine. U vreme cvetanja breskva  je osetljiva na infekciju gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Voćarima se preporučuje da  prate fazu razvoja voća, kao i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, neophodno je obaviti preventivni tretman protiv ovog patogena primenom nekog od registrovanih fungicida:

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) 0,03 do 0,05 %

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Leskovac
Zaštita breskve22.3.2019 9:51Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac breskve i nektarine se nalaze u fazi od cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje do većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (57-59 BBCH).

 
 

Toplo vreme koje se najavljuje za naredni period uticaće na rast i razvoj bresaka i nekarina i njihov ulazak u fazu cvetanja. U fazi cvetanja i uz prisustvo padavina može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

Proizvođačima se preporučuje praćenje vremenske prognoze i faze razvoja voća. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena registrovanog fungicida Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

 

Prilikom primene pesticida neophodno je pridržavati se uputstva za upotrebu i sprovesti sve mere zaštite oprašivača.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 21.3.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine21.3.2019 13:51Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji  RC Smederevo, lokaliteti Suvodol, Lunjevac i Vodanj zasadi breskve i nektarine ranog vremena zrenja, nalaze u fenofazi od vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci  do cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje-još uvek zatvoreni (55-57 BBCH).

 

 

Za naredni period predviđa se stabilno vreme sa temperaturama preko 15ºC. Ovakvi uslovi će ubrzati cvetanje i breskva i nektarina će ući u fenofazu kada su najosetljivije na  infekciju  prouzrokovačem sušenja cvetova,  grana igrančica (Monilia laxa).

Ovaj patogen prezimljava u obliku micelije u rak ranama na kori zaraženih grana, kao i u mumificiranim plodovima. Ukoliko dođe i do padavina stvoriće se uslovi za sporulaciju patogena i infekcije koja se ostvaruje preko žiga tučka.

Preporuka voćarima je da prate faze razvoja voća i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

Chorus 50 WG ( a.m. ciprodinil ) 0,03 do 0,05 %

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%.

 

Prilikom primene pesticida neophodno je pridržavati se uputstva za upotrebu i sprovesti sve mere zaštite oprašivača.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 14.3.2019 ‎(1)
Zaštita breskve14.3.2019 14:23Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Vranje, u vizuelno pregledanim zasadima breskve utvrđeno je da se breskva nalazi  u zavisnosti od sortimenta u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze pojave zelenih uskih listića (BBCH 03-09).

 

            sl.1

Pojedini sortimenti gde se registruju faze bubrenja i otvaranja pupoljaka, pogotovo na bočnim pupoljcima, još uvek se nalaze u osetljivoj fazi pa uz povoljne vremenske uslove može doći do ostvarivanja infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje da pred najavljene padavine sprovedu tretman sa nekim od registrovanih fungicida:

 

·         Delan 700 WG (a.m. ditianon) 0,075-0,1% ili

·         Fitociram 75 S ili Ciram S 75 (a.m. ciram) 0,25-0,35%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 12.3.2019 ‎(1)
Zaštita breskve12.3.2019 13:04Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi još uvek zatvoreni (BBCH 57), dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09).

Bočni lisni pupoljci koji kasnije kreću u odnosu na terminalne i dalje se nalaze u fazi kada su osetljivi na napad od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima najavljuju se nestabilne vremenske prilike koje će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane navedenog patogena.

U svim zasadima gde se registruje prisustvo zelene tačke na bočnim pupoljcima, pred najavljene padavine  preporučuje se fungicidni tretman preparatima na bazi aktivne materije ciram: Fitociram 75 S, Ciram S75 u koncentraciji 0,25-0,35%.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.3.2019 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine8.3.2019 11:39Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na terenu RC Subotica zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih uskih listića na vršnim pupoljcima (03-09 BBCH). 

 

 

 

Osetljiva faza breskve i nektarine i najavljene padavine u  narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu  tretman sa nekim od sledećih  fungicida:

 

·         Delan 700 WG (a.m. ditianon) 0,075-0,1% ili

·         Fitociram 75 S ili Ciram S 75 (a.m. ciram) 0,25-0,35%.

Region: Subotica
Zaštita breskve i nektarine8.3.2019 7:36Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na terenu RC Senta zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih uskih listića na vršnim pupoljcima (03-09 BBCH). 

 

 breskva

 

Osetljiva faza breskve i nektarine i najavljene padavine u  narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman sa nekim od sledećih  fungicida:

 

·         Delan 700 WG (a.m. ditianon) 0,075-0,1% ili

·         Fitociram 75 S ili Ciram S 75 (a.m. ciram) 0,25-0,35%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 7.3.2019 ‎(7)
Zaštita breskve i nektarine7.3.2019 15:22Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
 

Na terenu RC Ruma zasadi breskve i nektarine se, zavisno od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih uskih listića na vršnim pupoljcima (03-09 BBCH). 

 

 

Fenofaza breskve velika slika

 

Nestabilne vremenske prilike i padavine najavljene u narednim danima stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

Proizvođačima se preporučuje tretman, pre najavljenih padavina, sa nekim od registrovanih  fungicida:

 

·         Delan 700 WG (a.m. ditianon) 0,075-0,1% ili

·         Fitociram 75 S ili Ciram S 75 (a.m. ciram) 0,25-0,35%.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next