Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.8.2023 ‎(2)
Zaštita breskve3.8.2023 12:55Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Vranje breskve kasnostasnog sortimenta su u fazi početka obojavanja ploda do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprčavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-          Exirel (cijantraniliprol) 0,075-0,1% (karenca 7 dana) ili

-          Affirm Opti (emamektin benzoate)2,5 kg/ha (karenca 7 dana)

Ukoliko postoje uslovi vlaženja u fazama sazrevanja plodova može doći do ostvarenja infekcije prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.). Zbog toga se pre najavljenih padavina (za dane vikenda za naš region) preporučuje primena nekog od fungicida:

-          Akord (tebukonazol) 0,75l/ha (karenca 7 dana) ili

-          Oligosan 25 EC, Lira (tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

-          Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) 0,1% (karenca 7 dana) ili

-          Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ili se ona uskoro očekuje ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Vranje
Zaštita breskve3.8.2023 7:54Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području rada RC Čačak, kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi:  od početka obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Faza razvoja breskve 

Faza razvoja

 

U toku je intezivno piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi breskvinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·              Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana) ili

·              Affirm Opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha ( karenca 7 dana).

Vremenski uslovi najavljeni za vikend pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova od ovog patogena preporučuje se fungicidni tretman:

·              Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili

·              Lira, Oligosan 25 EC (a.m. tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·              Embrelia 140 SC (a.m. izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana) ili

·              Flux (a.m. fludioksonil) u količini 1 l/ha (karenca 3 dana) ili

·              Geoxe 50 WG (a.m.  fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ili se ona uskoro očekuje ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 1.8.2023 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine1.8.2023 8:37Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na području RC Jagodina zasadi kasnostasnih sorti bresaka i nektarina nalaze se u fazi od početka obojavanja do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).
 
U zasadima bresaka i nektarina u toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
 
 - Exirel (a.m.cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (KARENCA 7 DANA) ili
Affirm opti, Sever, Triton (a.m.emamektin benzoat) 2, 5 kg/ha (KARENCA 7 DANA).
 
Za naredni period u najavi je nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje i širenje infekcije prouzrokovačima truleži ploda (Monilinia spp.) U cilju zaštite plodova proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:
 
 - Akord (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (KARENCA 7 DANA) ili
 - Lira, Oligosan 25 EC (a.m.tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (KARENCA 7 DANA) ili
 - Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (KARENCA 7 DANA) ili
 - Flux (a.m.fludioksonil) u količini 1 l/ha (KARENCA 7 DANA) ili
 - Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (KARENCA 3 DANA), ili neki drugi fungicid iste namene.
 
KARENCA JE VREME KOJE MORA DA PROTEKNE OD POSLEDNJE PRIMENE PESTICIDA DO BERBE. 
 
 
  Monilinia spp.
 
 
Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT).
Zbog visokih dnevnih temperatura hemijski tretman je najbolje sprovoditi u večernjim satima.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 31.7.2023 ‎(1)
Zaštita breskve31.7.2023 10:18Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Subotica kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi sazrevanja plodova:  od početka obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

U zasadima bresaka i nektarina u toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Za zaštitu plodova od ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

-       a.m.cijantraniliprol (Exirel) u konc.0,06% (karenca 7 dana) ili

-       a.m.emamektin benzoat (Affirm opti, Sever) u količ. 2,5 kg/ha (karenca 7 dana)

U fazi sazrevanja plodovi breskve i nektarine su osetljivi na infekciju ploda prouzrokovačima truleži ploda (Monilinia spp.). Za zaštitu plodova preporučuje se primena fungicida:

-       a.m.izopirazam+difenokonazol (Embrelia 140 SC) u konc. 0,1% (karenca 7 dana) ili

-       a.m.boskalid+piraklostrobin (Signum) u količ.0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

-       a.m.fluopiram+trifloksistrobin (Luna sensation) u količ.0,167 l/ha (karenca 7 dana) ili

-       a.m.fludioksonil (Flux) u količ. 1l/ha (karenca 7 dana) ili

-       a.m.piraklostrobin (Image) u količ.0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili

-       a.m.tebukonazol (Akord u količ.0,75 l/ha,Lira,Oligosan u količ.0,5 l/ha) –karenca 7 dana ili

-       a.m.fludioksonil (Geoxe 50 WG) u količ.0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana)

Na suzbijanje ovih štetnih organizama posebnu pažnju treba da obrate proizvođači izvozno orijentisani, jer breskvin smotavac i pojedine vrste gljiva iz roda Monilinia imaju karantinski status u zemljama uvoznicama našeg voća.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.7.2023 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine28.7.2023 22:24Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Senta kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi od početka obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

U zasadima breskve i nektarine u toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 • Exirel (a.m.cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana)

 

Vremenski uslovi u prethodnom periodu bili su povoljni za razvoj i širenje različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.) i najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu dovesti do ostvarenja novih povoljnih uslova za infekcije plodova.

U cilju zaštite preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

 • Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Lira, Oligosan 25 EC (a.m. tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Embrelia 140 SC (a.m. izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana) ili
 • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili
 • Image (a.m. piraklostrobin) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Flux (a.m. fludioksonil) u količini 1 l/ha (karenca 3 dana) ili
 • Geoxe 50 WG (a.m.  fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! U zasadima gde je berba u toku ili se ona uskoro očekuje ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Senta
Zaštita breskve i nektarine28.7.2023 10:49Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na lokalitetu Grocke i Sopota  berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina je u toku, dok se breskve i nektarine kasnog sortimenta nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

 U zasadima  bresaka i nektarina u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

 Sa ciljem zaštite plodova od ove štetočine, preporuka je  sprovesti hemijske mere zaštite sa  nekim od insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji primene 0,06% (karenca 7 dana) ili

Affirm opti, Sever u količini primene 2,5kg/ha,

Triton u koncentraciji primene 0,25-0,30% (a.m. emamektin-benzoat) (karenca 7 dana).

 

U fazi sazrevanja plodova breskve i nektarine su osetljive na infekcije ploda gljivama prouzrokovačima truleži ploda (Monilinia spp.). Preporuka je sprovođenjhe hemijske zaštite plodova primenom jednog od fungicida:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam i difenokonazol) u koncentraciji primene 0,1% (karenca 7 dana ) ili

Flux (a.m.fludioksonil) u količini primene 1L/ha (karenca 3 dana) ili

Signum (a.m. boskalid i a.m. piraklostrobin) u količini primene 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Na sprovođenje ovog tremana posebnu pažnju treba da obrate proizvođači koji su orjentisani ka izvozu, jer breskvin smotavac i pojedine vrste gljiva iz roda Monilinia imaju karantinski status u nekim državama gde se izvozi naše voće.

 

Prlikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci  primenjenih preparata.

 

U zasadima bresaka u kojima je berba u toku ili se ona uskoro očekuje ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

 

slika1. Fenofaza nektarine

velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 26.7.2023 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine26.7.2023 9:39Breskvin smotavac (Cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Kragujevac zasadi breskve i nektarine nalaze se u fazi od plodovi imaju skoro specifičnu boju za kultivar (BBCH 85) do plod zreo za branje, tehnološka zrelost (BBCH 87).

Trenutno je u toku polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) pa se u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plod proizvođačima preporučuje insekticidni tretman:

Exirel (a.m.cijantraniliprol) … 0,06% (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Affirm opti, Sever (a.m emamektin-benzoat) … 2,5 kg/ha (karenca 7 dana) ili

 

Triton (a.m emamektin-benzoat) … 0,25-0,30% (karenca 7 dana)

 

Važno je naglasiti da pomenuta štetočina ima karantinski status u Rukoj Federaciji kojoj je u najvećoj meri okrenut izvoz brekve i nektarine sa našeg terena. Pored ovog organizma i Monilinia fructicola, prouzrokovač truleži koštičavog voća, takođe ima karantinski status u Ruskoj Federaciji pa se proizvođačima može preporučiti fungicidni tretman:

 

Flux (a.m. fludioksonil) … 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2-3) ili

Embrelia 140 SC (a.m izopirazam, difenokonazol) ... 0,1% (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) ... 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

 

Takođe, poslednjih nedelja beleži se porast ulova imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na klopki sa hranidbenim atraktantom postavljenoj u zasadu nektarine.

 

velika slika

 

Insekticidi koji se koriste u borbi protiv breskvinog smotavca imaće efekta i u suzbijanju ove štetočine. Mogu se preporučiti i nepesticidne mere:

·         Klopke za masovno izlovljavanje

·         Skraćenje perioda branja plodova.

·         Higijenske mere u samom zasadu-uklanjanje zaraženih plodova, uništavanje korova i spontane flore koja pruža skrovište mušici.

·         Higijena ambalaže i opreme tokom berbe.

U zasadima gde je berba u toku ili se uskoro planira hemijske mere se ne preporučuju. Prilikom odabira preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana (MBT).

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 25.7.2023 ‎(2)
Azijska voćna mušica25.7.2023 11:03Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Registruje se povećanje brojnosti odraslih jedinki azijske voćne mušice na lovnim klopkama

 

Tokom protekle dve nedelje, na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice došlo je do naglog povećanja ulova odraslih jedinki u odnosu na period pre toga. Na klopkama koje su postavljene u zasade bresaka, nektarina, malina, kupina i vinove loze se beleži ulov od preko 100 odraslih jedinki na nedeljnom nivou.

Od sutra se najavljuje pad temperatura vazduha i padavine koji će uz povišene vrednosti relativne vlažnosti vazduha uticati na brz razvoj i razmnožavanje azijske voćne mušice, te se očekuje povećanje njene brojnosti, a samim tim se povećava i rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, kasnih sorti bresaka i nektarina i vinovoj lozi.

Sa ciljem smanjenja rizika nastanka šteta od azijske voćne mušice u navedenim zasadima preporučuje se primena svih raspoloživih mera kontrole:

·     Postavljanje velikog broja lovnih klopki sa ciljem njenog izlovljavanja i smanjenja brojnosti. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·     Uništavanje prezrelih plodova.

·     Skraćivanje intervala berbe.

·     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

·     Krčenje napuštenih voćnih zasada.

S obzirom da je u toku berba maline, kupine i borovnice primena hemijskih mera zaštite u ovim zasadima se ne preporučuje. U zasadima bresaka i nektarina sa kasnim sortimentom i vinogradima, gde se berba ne očekuje u narednom periodu, aktuelna je zaštita od breskvinog smotavca, cikade Scaphiodeus titanus i pepeljastog grožđanog moljca te će se primenom insekticida sa ciljem zaštite od ovih štetočina smanjiti i populacija azijske voćne mušice.
 
Region: Svi regioni
Zaštita breskve25.7.2023 7:50Breskvin smotavac (Cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi od obojavanje skoro završeno (BBCH 85) do faze plod zero za branje (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo ispiljenih kao i jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine. Karantinski status ove štetočine u zemljama u koje se izvozi naše voće, zahteva posebnu pažnju kod proizvođača koji su orijentisani ka izvozu.

U cilju suzbijanja navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima bresaka i nektarina, registruju se kontinuirani ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Štete na plodovima nastaju kao posledica samog čina polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju plod i unutar njega ubacuju jaja. Oštećeni plodovi su podložni napadu od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži, a razvojem larvi unutar njih može doći do njihovog potpunog propadanja.

Ulaskom u kasnije faze sazrevanja plodovi postaju privlačniji za ovu štetočinu, te se proizvođačima preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·        Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada

·        Neophodno je skratiti interval branja plodova

·        Redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme, higijena ivica parcela u kojima mogu biti prisutni domaćini ove štetočine iz spontane flore

·        Navedeni insekticid za suzbijanje breskvinog smotavca delovaće i na azijsku voćnu mušicu.

U prethodnih nedelju dana na našem regionu registrovane su velike količine padavina. Takođe i za naredne dane se najavljuje nestabilno vreme koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

U cilju zaštite plodova preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·        Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Lira, Oligosan 25 EC (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana) ili

·        Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Image (piraklostrobin) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,167 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Flux (fludioksonil) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) u količini 4-4,5 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Image (piraklostrobin) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima gde je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 21.7.2023 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine21.7.2023 9:03Breskvin smotavac (Cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

 

Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte  breskve i nektarine se nalaze  u završnim fazama obojavanja i sazrevanja ploda  (85-87 BBCH).

 

 

velika slika

 

 

U zasadima breskve i nektarine u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

 • Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana) ili
 • Delegate 250 WG (a.m.spinetoram) 0,3 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Osim toga, u feromonskim klopkama postavljenim u zasade breskve registruje se prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

 

Sa sazrevanjem plodova rizik od povećanja brojnosti i nastanka šteta od ove štetočine  se povećava, pa se proizvođačima preporučuje i primena svih raspoloživih mera:

 

- izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetra i otvorom za širenje mirisa koji se prekriva gazom; kao mirisni atraktant se koristi mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta);

-  skraćivanje intervala berbe;

-  uklanjanje i uništavanje zaostalih zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu i transport zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti;

- hemijske mere kontrole su složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja, pa su mere usmerene na suzbijanje odraslih jedinki.

 

* Preporučeni insekticidi će delovati i na ovu štetočinu.

 

U fazama sazrevanja plodova najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju različitim prouzrokovača truleži ploda (Monilinia spp.) od kojih neke vrste imaju karantinski status u pojedinim zemljama u koje se izvozi naše voće.

 

U cilju zaštite plodova proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida registrovanih za tu namenu:

 

 • Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Lira, Oligosan 25 EC (a.m. tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Embrelia 140 SC (a.m. izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana) ili
 • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili
 • Image (a.m. piraklostrobin) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Flux (a.m. fludioksonil) u količini 1 l/ha (karenca 3 dana) ili
 • Geoxe 50 WG (a.m.  fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima gde je berba u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite.

 

 

Region: Ruma
1 - 10 Next