Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.7.2020 ‎(1)
Preporuke za kontrolu azijske voćne mušice6.7.2020 12:12Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetu Divoš, u zasadu trešnje, u  klopkama na bazi mirisnog atraktanta (crno vino, jabukovo sirće) registrovani su prvi ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušce (Drozophila suzukii).

Štetočina ima veći  broj generacija u toku godine u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Čitav životni ciklus se završava za jednu do dve nedelje. Važno je napomenuti da mužjaci D.suzukii na temperaturama iznad 30°C, postaju sterilni.

U toku životnog ciklusa ženka položi od 300 do 600 jaja, u proseku 60 jaja na dan.

Ženka karakterističnom testerastom legalicom, zaseca pokožicu zrelog ploda  (najčeše traži plodove sa tankom pokožicom) i tu položi jaja. Ispiljene larve se hrane mezokarpom  ploda, u jednom plodu se može naći veći broj larvi. Oštećeni plodovi su ulazna mesta za razvoj biljnih patogena, prouzrokovača truleži.

 

legalica ženke

 

Štetočina se nalazi na EPPO  A2 karantinskoj listi.

Česte padavine i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha u predhodnom periodu pogodovale su razvoju azijske voćne mušice na našem terenu.

U cilju rane detekcije i izlovljavanja, kao mere borbe, preporuka proizvođačima je postavljanje klopki sa atraktantom  u  zasade:

- koštičavog voća (breskva, trešnja, šljiva)

-vinove loze

-jagodičasto i bobičasto voće (remontantne sorte maline, kupina, borovnica, aronija, ribizla).

Klopke se postavljanju  po sledećem rasporedu: na obodne delove parcele postaviti na svakih 2  do 3 m  a u središnjim redovima na rastojanju od 5 m.

Pored izlovljavanja klopkama sa atraktantom, ostale mere borbe na našim prostorima su uglavnom higijensko-sanitarne mere:

-sakupljanje zrelih otpalih plodova u hermetički zatvorene posude koje se ne otvaraju 7 dana

- skraćivanje intervala berbe

-uništavanje divljih vrsta domaćina štetočine (divlja kupina,zova, divlja vinova loza) oko proizvodnih zasada

Hemijske mere borbe, daju slabiji rezultat, zbog biologije štetočine i vremena pojave (polaže jaja u poluzreli plod).

Od ugroženih voćnih vrsta, trenutno je na terenu RC Sremska Mitrovica u toku berba bresaka. Aktuelna je zaštita srednjeg i kasnog sortimenta od breskvinog smotavca i tripsa, a preporučeni insekticid (Exirel-a.m.cijanotraniliprol, u koncentraciji 0,075%) delovaće i na azijsku voćnu mušicu.

Pored toga, mogu se koristiti i preparati na bazi kalcijuma za ojačavanje pokožice ploda. Primena kalcijumovih preparata je pred početak obojavanja ploda.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 4.7.2020 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine4.7.2020 13:54Tripsi (thrips spp); Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Smederevo  se završava berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi do početka obojavanja ploda (BBCH 81).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). U toku je piljenje larvi II generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

 

 

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

 

Na pojedinim plodovima, kod osetljivih sorata,  registruju  se simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var.persicae) u vidu puderasto bele navlake što su ustvari sporonosni organi ove gljive.

 

 

Vizuelnim pregledima zasada registrovano je i prisustvo simptoma truleži (Monilinia spp.) na plodovima.

 

 

Nestabilno vreme koje je najavljeno za naredni period sa povremenim padavinama i prisutan infektivni materijal mogu dovesti do razvoja i daljeg širenja ovih patogena.

 

U cilju zaštite breskve i nektarine od navedenih patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,5 l/ha  ( karenca 7 dana) ili

 

Embrelia 140 SC (a.m.  izopirazam+difenokonazol) 0,1%  (karenca 7 dana).

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku ili će uskoro početi berba ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Region: Smederevo
Zaštita breskve i nektarine4.7.2020 8:55Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kruševac, u toku je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od plod oko 70% krajnje veličine, do faze početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

Vizuelnim pregledom listova, registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija - 0,05% (karenca 14 dana). 

 

S obzirom da je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite plodova od prouzrokovača monilioza na plodu (Monilinia spp.), preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

 

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol) 0,1% (karenca 7 dana)   ili

 

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil)  0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Kako bi se smanjio infektivni potencijal i rizik od infekcija, preporučuje se i uklanjanje plodova sa simptomima truleži.

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 3.7.2020 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine3.7.2020 15:26Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Senta kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi; veličine ploda oko 70% od krajnje veličine do početka obojavanja ploda (77-81 BBCH). Rane sorte su u toku berbe.

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo položenih jaja i tek ispiljenih gusenica breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

- Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux ( deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

 

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama koje se najavljuju u narednom periodu i prisutni inokulum gljiva prouzrokovača različitih vrsta truleži (Monilinia spp.) mogu stvoriti visok rizik za ostvarenje uslova za nove infekcije ovim patogenima. U cilju zaštite plodova preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

  • Akord ( tebukonazol) u dozi od 0,5 l/ha  ( karenca 7 dana) ili
  • Geoxe 50 WG (fludioksonil) u dozi 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata !

Region: Senta
Zaštita breskve i nektarine3.7.2020 15:06Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (cydia molesta)
Na terenu RC Kragujevac berba ranih sorti breskve i nektarine je u toku, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81) do obojavanje skoro završeno (BBCH 85).
 
Vizuelnim pregledom primećeno je prisustvo plodova sa simptomima karakterističnim za monilioznu trulež.
 
 
Budući da se prognozira promenljivo vreme sa padavinama, uz korićenje svih preventivnih i nepesticidnih mera (videti prilog), proizvođačima se može preporučiti fungicidni tretman protiv gljiva prouzrokovača truleži ploda (Monilinia spp.) vodeći računa o karenci preparata i momentu berbe:
 
Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) ... 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili
Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) …0,1%  (karenca 7 dana)  
 
Trenutno je u toku piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju sprečavanja  ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman:
 
Fastac 10 EC (a.m alfa-cipermetrin) ... 0,015% (karenca 14 dana)
 
U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednim danima hemijske mere se ne preporučuju.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 2.7.2020 ‎(5)
Zaštita breskve i nektarine2.7.2020 23:11Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (cydia molesta); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

 

Na terenu RC Ruma srednjestasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi obojavanje skoro završeno (85 BBCH) ili je berba je u toku, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi plod oko 70% krajnje veličine do početak obojavanja ploda (77-81 BBCH).

 

velika slika

 

Za  naredne dane je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, što može stvoriti povoljne uslove za infekciju različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). Da bi se plodovi zaštitili u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

·         Embrelia 140 SC (a.m.  izopirazam+difenokonazol) 0,1%  /karenca 7 dana/  ili

 

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha /karenca 3 dana/

 

U zasadima je u toku piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)U cilju sprečavanja njihovog ubušivanja preporučuje se primena insekticida na bazi alfa-cipermetrina (Fastac 10 EC, Bevestak) u koncentraciji 0,015% (karenca 14 dana). Ukoliko se u zasadima registruje prisustvo vaši (Aphididae) navedeni preparati će delovati i na njih.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretmani sprovode u večernjim časovima.

 

Region: Ruma
Zaštita breskve2.7.2020 14:15Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Pančevo u toku je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).

 

Vizuelnim pregledom voćnjaka registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine. 

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin :

Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija - 0,05% (karenca 14 dana). 

 

Za naredne dane se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za širenje i razvoj različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

U cilju zaštite plodova od ovih patogena, u fazama sazrevanja, proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata:

 

Signum(a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG(a.m.ciprodinil + fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana).

 

U zasadima u kojima je u toku berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite! Prilikom hemijske zaštite treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Pančevo
Zaštita breskve i nektarine2.7.2020 13:28Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Subotica u toku je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od plod oko 70% od krajnje veličine do početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo ispiljenih gusenica breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine.

simptom ubušenja larve

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Najavljuje se nestabilno vreme sa lokalnim padavinama I nevremenom, koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova, u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,5 l/ha  ( karenca 7 dana) ili

Geoxe 50 WG (fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod srednjestasnog sortimenta gde je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Subotica
Zaštita breskve2.7.2020 11:13Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na podučju delovanja RC Kraljevo berba ranih sorti bresaka je u toku, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja plodova do faze obojavanje skoro završeno, (BBCH 81-85).

 

velika slika

 

U zasadima se, usled povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu (česte padavine i povoljne temeparture), registruje prisustvo simptoma truleži na plodovima (Monilinia spp.). Na zaraženim plodovima se nalazi obilje spora gljive koje mogu vršiti nove infekcije. S obzirom na prisustvo inokuluma u zasadima i prognozirano nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite plodova od prouzrokovača truleži, preporučuje se primena fungicida:

 

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana).

 

U toku je polaganje jaja druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Uskoro se očekuje i piljenje larvi.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,2 l/ha (karenca 14 dana).

 

U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednim danima hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja obavezno terba voditi računa o karenci preparata!

Region: Kraljevo
Zaštita breskve i nektarine2.7.2020 9:02Breskvin smotavac (cydia molesta); Obična grinja (tetranychus urticae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od plod oko 70% od krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Takođe, vizuelnim pregledom na naličju listova registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

Suvo i toplo vreme u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo običnog paučinara primena akaricida Uranus (etoksazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

U narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova, u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana)

ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod srednjestasnog sortimenta gde je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Novi Sad
1 - 10 Next