Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica13.8.2018 9:23Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom protekle nedelje registrovane su prve odrasle jedinke azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii) na lovnim klopkama u zasadima šljive na lokalitetu Vodanj.

 

 

Iako je trenutna brojnost niska, zbog velikog potencijala razmnožavanja ove štetočine, veoma brzo može doći do prenamnoženja.

Ova štetočina napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka sa izrazito čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja, a time se i otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Embrionalni razvoj može da traje od svega par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima jagodičastog voća, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

- postavljanje što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetara, otvor koji služi za širenje mirisa prekriven gazom, u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta). Klopke se stavljaju u krošnju drveta na senovito mesto.

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele i održavanje higijene unutar i oko zasada. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, a time prenositi  iz jednog u drugi region. Uništavanje divljeg rastinja, koje može biti domaćin.

 

- hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu

zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 4.8.2018 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drospohila suzukii)4.8.2018 11:51Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac, lovne klopke kojima se prati prisustvo azijske voćne mušice (Drospohila suzukii) postavljene su u zasadima jagode, maline, šljive, višnje, breskve i vinove loze.

Azijska voćna mušica je invazivna štetočina voća I može predstavljati ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Oštećenja na pokožici ploda usled polaganja jaja predstavljaju put za infekcije različitim vrstama patogena. Najveće štete nastaju usled ishrane larvi mesom ploda.

 

Ovonedeljnim pregledom lovnih klopki, registovano je prisustvo imaga ove štetočine u zasadima breskve (lokalitet Leskovac) i šljive (lokalitet Donja Jajina).

 lovna klopka

lovna klopka

 

Trenutno se registruju niske brojnosti. S obzirom na izuzetno visok reprodukcioni potencijal ove štetočine i kartko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-         Postavljanje što većeg broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja, smanjenja trenutnih šteta i redukcije brojnosti populacije za prezimljavanje. Klopke se postavljaju na rastojanju od 2-3m po obodu zasada, a na 5m unutar zasada.

-         Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-         Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-         Sprovođenje sanitarnih mera. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, time i mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-         Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

-         Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova, skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, time i  nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Zaštita breskve4.8.2018 11:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Leskovac, kasne sorte  breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

BBCH 85

velika slika

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi ove štetočine, kao i šteta od azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii) čije se prisustvo registruje u zasadima, preporučuje se primena insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,075-0,1 % ( karenca 7 dana).

U cilju zaštite plodova od prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.) preporučuje se primena fungicida:

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ( karenca 7 dana).

Pri sprovođenju mera zaštite voditi računa o karenci preparata.

Preporučuje se i primena svih raspoloživih mera u cilju kontrole populacije azijske voćne mušice.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 27.7.2018 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)27.7.2018 14:47Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Posednjim pregledom lovnih klopki, registrovano  je prisustvo imaga  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na lokalitetima  Lipnica i Miokovci.  Prisutna je u usevima breskve, jagode i kupine. Trenutno je brojnost dosta niska, ali usled kratkog generacijskog vremena, kao i visoke produkcije jaja, veoma brzo može doći do prenamnoženja.

Plodovi su najosetljiviji  u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice, kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima  bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

·     masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

·     skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

·     održavanje higijene unutar i oko zasada.

·     hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja

 

Region: Čačak
Zaštita breskve i nektarine27.7.2018 13:58Breskvin smotavac (cydia molesta); Tripsi (thrips spp); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području rada RC Čačak, kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi: obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).  

lokalitet Lipnica

·        U toku  je piljenja larvi III  generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi breskvinog smotavca  kao i šteta  od tripsa  i azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) čije se prisustvo registruje u zasadima, proizvođačima se preporučuje  primena insekticida na bazi:

-         a.m. cijantraniliprol -   Exirel - karenca 7 dana

 

·        Vremenski  uslovi pogoduju razvoju i širenju monilioze (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova od ovog patogena preporučuje se fungicidni tretman: 

 

-        a.m.(boskalid + piraklostrobin) – Signum –(0,562 – 0,75 kg/ha) - karenca 7 dana

 Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U zasadima bresaka i nektarina, kao i u zasadima šljiva, vinove loze, malina i kupina, preporučuje se postavljanje što većeg broja klopki sa mirisnim atraktantima (jabukovo sirće i crno vino) radi masovnog izlovljavanja azijske voćne mušice.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 24.7.2018 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine24.7.2018 16:31Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području koji prati RC Kragujevac kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).  

 

Fenofaza razvoja

 

Trenutno je u toku piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

 

Decis 2,5 EC (a.m deltametrin) … 0,05% (karenca 14 dana).

 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara povoljne usove za razvoj i širenje monilioza (Monilinia spp.), pa se u cilju zaštite preporučuje fungicidni  tretman :

 

Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil, fludioksonil) … 0,08-0,1% (karenca 14 dana)

 

Obavezno voditi računa o karenci primenjenih fungicida!

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 22.7.2018 ‎(1)
Zaštita nektarine i breskve22.7.2018 18:26Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Smederevo kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).  

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol)  0,02%  (karenca 14 dana) 

Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu (padavine i visoka temperatura) kao i najavljeno nestabilno vreme pogoduju  pojavi i širenju monilioza (Monilinia spp.) na plodovima. 

U cilju  zaštite  plodova preporučuje se primena fungicida:

Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1% (karenca 14 dana)

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 19.7.2018 ‎(4)
Zaštita breskve i nektarine19.7.2018 23:40Breskvin smotavac (cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanja plodova.

 

velika slika

 

 

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,075 - 0,1% (karenca 7 dana).

 

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima bresaka i nektarina registruje se prisusvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Plodovi oštećeni prilikom polaganja jaja i ishrane larvi ove štetočine su podložni napadu različitih patogena. Može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera u cilju kontrole azijske voćne mušice:

-          masovno izlovljavanje lovnim klopkama, skraćivanje intervala berbe, uklanjanje i uništavanje zaraženih i trulih plodova, uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini, kontrola ambalaže i druge opreme za berbu. 

Navedeni insekticid za breskvinog smotavca delovaće i na ovu štetočinu. 

 

Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu, kao i najavljene nestabilne vremenske prilike pogoduju  pojavi i širenju monilioza (Monilinia spp.) na plodovima.

 

U cilju  zaštite  plodova preporučuje se primena fungicida:

 

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1% (karenca 14 dana)

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Region: Ruma
Zaštita breskve19.7.2018 18:19Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području delovanja RC Leskovac, kasnostasne sorte breskve i nektarine nalaze se u fazi obojavanja ploda (BBCH 81).

obojavanje ploda

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama pogoduju razvoju monilioza (Monilinia spp.).

U cilju zaštite plodova od ovog patogena preporučuje se primena fungicida:

Swich 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1% (karenca 14 dana)

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%  (karenca 14 dana)

Pri primeni hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
Zaštita breskve i nektarine19.7.2018 14:14Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi obojavanja ploda (BBCH 81).

velika slika

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,02%  - karenca 14 dana.

Vremenski uslovi pogoduju pojavi i širenju monilioza (Monilinia spp.) na plodovima. U cilju  zaštite  plodova preporučuje se primena fungicida:

-           Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil)  0,08-0,1% - karenca 14 dana.

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Niš
1 - 10 Next