Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(1)
Zaštita breskve24.6.2022 9:37Breskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (thrips spp); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Subotica zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi  od plod oko 70% krajnje veličine do početak obojavanja ploda (BBCH 77-81). U toku je berba ranih sorti bresaka.

velika slika

Nestabilno vreme sa mogućim  padavinama koje se prognozira za subotu može stvoriti povoljne uslove za infekciju plodova prouzrokovačem truleži plodova (Monilinia spp.). Obzirom da se breskva nalazi u fenofazi kada je najosetljivija na navedene patogene, proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite plodova sprovedu tretman fungicidima:

-       a.m. boskalid+piraklostrobin (Signum) u količini 0,562-0,75 kg/ha – karenca 7 dana ili

-       a.m. tebukonazol (Akord, Lira) u količini 0,5 l/ha – karenca 7 dana ili

-       a.m. izopirazam+difenokonazol (Embrelia 140 SC) u koncentraciji 0,1% - karenca 7 dana ili

-       a.m. ciprodinil + fludioksolin (Switch 62,5 WG) u količini 0,8-1 kg/ha – karenca 14 dana

U zasadima bresaka u toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju suzbijanja navedene štetočine i sprečavanja ubušivanja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-       a.m.hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) u koncentraciji 0,016-0,02%  - karenca 14 dana.

U pojedinim zasadima uočeno je prisustvo tripsa (Thysanoptera),. Proizvođačima se preporučuje pregled bresaka i nektarina na prisustvo tripsa otresanjem grana na belu podlogu. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

-       a.m.cijantraniliprol (Exirel) u koncentraciji 0,06% - karenca 7 dana. Navedeni insekticid delovaće i na suzbijanje breskvinog smotavca.

Upozoravaju se proizvođači  izvozno orijentisani  da su sve gore navedene štetočine na karantinskoj listi Ruske federacije, i da je veoma važno da blagovremeno primene hemijske mera za njihovo suzbijanje.

Kod sortimenta gde je berba u toku ili se ona očekuje u narednim danima ne primenjivati hemijske mere zaštite!

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 23.6.2022 ‎(1)
Zaštita zasada voća nakon grada u regionu Kragujevca23.6.2022 7:58SVI

Deo regije koji prati RC Kragujevac, delove opština Topola, Rača i Aranđelovac (Junkovac, Šume, Saranovo, Natalinci, Krćevac, Zagorica, Žabari...) tokom prethodne večeri zahvatilo je jako olujno nevreme praćeno gradom i snažnim vetrom koje je načinilo veliku štetu kako na usevima i zasadima, tako i na objektima i infrastrukturi.

 

Proizvođačima se može preporučiti što hitnije uklanjanje ozleđenih biljnih delova, a zatim i izvođenje hemijske zaštite sa ciljem da se spreči gljivična i/ili bakterijska kolonizacija tkiva na mestima sa mehaničkim oštećenjima nastalim od grada i vetra.

 

Kad je reč o šljivi, berba ranih sorti (Čačanska rana) započeće početkom sledeće nedelje, a na pojedinim parcelama počela je ovih dana. U zasadima gde je berba u toku hemijske mere se ne preporučuju, a na ostalima preporuka je hemijski tretman:

 

Flux (a.m fludioksonil)...1 l/ha (karenca 3 dana)

 

Kod kasnijeg sortimenta, preporuka je fungicidni tretman:

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) … 0,05% (karenca 14 dana)  ili

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) … 0,3-0,5 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Diverto (a.m ciprodinil)...0,5-0,75 l/h (karenca 7 dana) ili

Neon (a.m. ciprodinil) … od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Kad je u pitanju breskva i nektarina, berba u ranom sortimentu (Marija Lucija) planira se za sledeću nedelju. Tu se može preporučiti primena preparata sa kraćom karencom:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) ...0,1% (karenca 7 dana)   ili

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil)  … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U ostalom sortimentu, preporuka je fungicidni tretman:

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi (a.m. kaptan) ... 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Kod jabučastog voća ovakvi uslovi mogu uticati na širenje bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Preporučuje se mehaničko uklanjanje grančica sa simptomima (rez tridesetak santimetara u zdravo tkivo, dezinfekciju makaza pre svakog novog reza, uklanjanje iz voćnjaka zaraženog biljnog materijala i njegovo uništavanje), a potom tretman preparatima na bazi fosetil aluminijuma ili bakra u smanjenoj koncentraciji:

 

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,05%   ili

Aliette flash, Legat SP  (a.m. fosetil-aluminijum) ... 0,4%   ili

Erwix (a.m Bacilus subtilis) ... 10 l/ha.

 

U vinovoj lozi mehaničke ozlede bobica mogu u uslovima vlažnosti doprineti pojavi infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Stoga se preporučuje tretman:

 

Pehar, Botus SC 400 (a.m pirimetanil) ... 2l/ha ili

Bosco, Corvet WG (a.m boskalid) ... 1-1.2 kg/ha

 

Prilikom odabira preparata obavezno treba obratiti pažnju na karencu!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(2)
Zaštita zasada posle grada22.6.2022 13:52SVI

Deo regije koji prati RC Kragujevac, delove opština Topola, Rača i Aranđelovac (Junkovac, Šume, Saranovo, Natalinci, Krćevac, Zagorica, Žabari...) tokom prethodne večeri zahvatilo je jako olujno nevreme praćeno gradom i snažnim vetrom koje je načinilo veliku štetu kako na usevima i zasadima, tako i na objektima i infrastrukturi.

 

Proizvođačima se može preporučiti što hitnije uklanjanje ozleđenih biljnih delova, a zatim i izvođenje hemijske zaštite sa ciljem da se spreči gljivična i/ili bakterijska kolonizacija tkiva na mestima sa mehaničkim oštećenjima nastalim od grada i vetra.

 

Kad je reč o šljivi, berba ranih sorti (Čačanska rana) započeće početkom sledeće nedelje, a na pojedinim parcelama počela je ovih dana. U zasadima gde je berba u toku hemijske mere se ne preporučuju, a na ostalima preporuka je hemijski tretman:

 

Flux (a.m fludioksonil)...1 l/ha (karenca 3 dana)

 

Kod kasnijeg sortimenta, preporuka je fungicidni tretman:

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) … 0,05% (karenca 14 dana)  ili

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) … 0,3-0,5 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Diverto (a.m ciprodinil)...0,5-0,75 l/h (karenca 7 dana) ili

Neon (a.m. ciprodinil) … od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Kad je u pitanju breskva i nektarina, berba u ranom sortimentu (Marija Lucija) planira se za sledeću nedelju. Tu se može preporučiti primena preparata sa kraćom karencom:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) ...0,1% (karenca 7 dana)   ili

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil)  … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U ostalom sortimentu, preporuka je fungicidni tretman:

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi (a.m. kaptan) ... 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Kod jabučastog voća ovakvi uslovi mogu uticati na širenje bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Preporučuje se mehaničko uklanjanje grančica sa simptomima (rez tridesetak santimetara u zdravo tkivo, dezinfekciju makaza pre svakog novog reza, uklanjanje iz voćnjaka zaraženog biljnog materijala i njegovo uništavanje), a potom tretman preparatima na bazi fosetil aluminijuma ili bakra u smanjenoj koncentraciji:

 

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,05%   ili

Aliette flash, Legat SP  (a.m. fosetil-aluminijum) ... 0,4%   ili

Erwix (a.m Bacilus subtilis) ... 10 l/ha.

 

U vinovoj lozi mehaničke ozlede bobica mogu u uslovima vlažnosti doprineti pojavi infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Stoga se preporučuje tretman:

 

Pehar, Botus SC 400 (a.m pirimetanil) ... 2l/ha ili

Bosco, Corvet WG (a.m boskalid) ... 1-1.2 kg/ha

 

Prilikom odabira preparata obavezno treba obratiti pažnju na karencu!

Region: Kragujevac
Zaštita breskve22.6.2022 11:40Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Vranje zasadi breskve sa srednjim i kasnim sortimentom se nalaze u fazi  od plod oko 70% krajnjne veličine (BBCH 77) do početak obojavanja ploda (BBCH 81). Kod ranih sorti je berba u toku.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U zasadima bresaka u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije breskvinog smotavca. Sa ciljem zaštite od ove štetočine preporuka je primena insekticida:

·         Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 7 dana)

Nestabilno vreme sa mogućim  padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju plodova gljivama iz roda Monilinia koje  prouzrokuju trruleži. U periodu sazrevanja kada je breskva osetljiva na pojavu truleži preporuka je pre padavina primena nekog od fungicida:

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·         Akord, Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili

·         Lira (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·         Embrelia 140 SC izoprizam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana)

Preporuka je sprovođenje hemijskog tretmana u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura i obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine21.6.2022 14:38Breskvin smotavac (Cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Negotin zasadi breskve i nektarine se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od plod je oko 90% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 79-81). Berba ranog sortimenta je započela.

faza razvoja BBCH 81

faza razvoja BBCH 81

Za region Negotin prognozirane padavine za četvrtak mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije plodova različitim prouzrokovačima truleži ploda (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova od navedenog patogena, kod srednjeg i kasnog sortimenta, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

Embrelia 140 SC (a.m. izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana) ili

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta) u različitim embrionalnim fazama razvoja. U toku je piljenje larvi breskvinog smotavca.

Sa ciljem zaštite od te štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 7 dana).

Prilikom hemijske zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Kod ranog sortimenta gde je berba u toku ili se očekuje u narednim danima, ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 20.6.2022 ‎(1)
Zaštita breskve20.6.2022 13:10Breskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (thrips spp); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početak obojavanja ploda do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta) u različitim embrionalnim fazama razvoja. U toku je početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. 

Takođe, vizuelnim pregledom plodova je uočeno i prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

U fazama sazrevanja plodovi su osetljivi na infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U narednim danima se najavljuje nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane navedenih patogena. U cilju zaštite plodova, kod srednjestasnih i kasnijih sorti, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·        Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Lira (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Zbog karantinskog statusa koje breskvin smotavac, pojedine vrste tripsa i prouzrokovači truleži iz roda Monilinia imaju u zemljama u koje se izvozi naše voće, posebnu pažnju na prisustvo ovih štetnih organizama treba da obrate proizvođačima orijentisani upravo ka izvozu.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod ranog sortimenta gde je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.6.2022 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine15.6.2022 13:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

 

 

Breskva                       Nektarina

 

Faza sazrevanja plodova bresaka i nektarina predstavlja osetljiv period za infekcije prouzrokovačima truleži plodova (Monilinia spp.).

Nestabilni vremenski uslovi sa padavinama u danima za nama pogodovali su razvoju pomenutih patogena. Kako se slične vremenske prilike očekuju i u petak, proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od fungicida:

 

·         Embrelia 140 SC (a.m. izopirazan+difenokonazol) u koncentraciji 0,1%  (karenca 7 dana)   ili

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,5-0,75 kg/ha  (karenca 7 dana)   

 

U zasadima bresaka i nektarina u toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju suzbijanja navedene štetočine, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog insekticida:

 

·         Coragen 20 SC (a.m. hlortraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%  (karenca 14 dana)

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Region: Kraljevo
Zaštita breskve i nektarine15.6.2022 10:43Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na teritoriji RC Beograda i Mladenovca breskve i nektarine su u fazi od plod oko 70% krajnje veličine do obojavanje skoro završeno  BBCH 77-85. Kod najranijeg sortimenta je započela berba.

 

Vizuelnim pregledom zasada bresaka i nektarine registrovano je prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Osim toga, u toku je piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Zbog prisustva braon mramoraste stenice predlaže se primena nekog od piretroida, ali isključivo u ranim jutarnjim časovima kada su temperature ispod 25°C i kada je insekt neaktivan: 

Decis 2,5EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji primene 0,05% (karenca 14 dana) ili

Fastac 10EC (a.m. alfa-cipermetrin) u koncentraciji primene 0,012%-0,015% (karenca 14 dana).

 

U slučaju najave padavina, predlaže se i zaštita od  prouzrokovača truleži (Monilinia spp.):

Signum (boskalid i piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Swich 62,5 WG (ciprodinil i fludioksolin) u količini 0,8-1,0 kg/ha (karenca 14 dana).

 

Prlikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

U zasadima bresaka u kojima je započela ili se uskoro očekuje berba, ne preporučuje se primena pesticida.

Osim toga, RC Beograd naglašava da je područje Grada Beograda veoma značajan proizvođač i izvoznik voća na strana tržišta. Ističemo, da su oba štetna organizma, i breskvin smotavac (Cydia molesta) i truleži iz roda Monilinia na karantinskoj listi Ruske Federacije. Imajući u vidu sve navedeno, proizvođačima se preporučuje da obrate pažnju na njihovo prisustvo u svojim zasadima i blagovremeno primene hemijske mere u cilju njihovog suzbijanja.

slika1                                     slika2

velika slika                         velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 14.6.2022 ‎(3)
Zaštita breskve i nektarine14.6.2022 13:07Breskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (thrips spp); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Kragujevac zasadi breskve i nektarine, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze se u fazi od plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledima u pojedinim zasadima primećeno je prisustvo tripsa (Thysanoptera). Proizvođačima se može preporučiti pregled zasada na prisustvo ovih insekata i ukoliko se registruju, izvođenje insekticidnog tretmana:

 

 

Exirel (a.m cijantraniliprol) … 0,075-0,1%, karenca 14 dana,  MBT 2

 

Trenutno je piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) na početku na sva tri punkta na kojima se prati populacija ove štetočine. Navedeni preparat za suzbijanje tripsa delovaće i na breskvinog smotavca.

 

U zasadima koji se nalaze u fazama sazrevanja ploda, odnosno gde je počelo obojavanje plodova, preporuka je tretman fungicidima u cilju zaštite od gljiva prouzrokovača truleži (Monilinia spp.):

 

Embrelia 140 SC (a.m izopirazam, difenokonazol) ... 0,1%, karenca 7 dana, MBT 2 ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) ... 0,562-0,75 kg/ha, karenca 7 dana, MBT 2

 

Prilikom odabira preparata obavezno treba voditi računa o karenci!

Region: Kragujevac
Zaštita breskve i nektarine 14.6.2022 10:56Monilioza (Monilia laxa); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi bresaka i nektarina nalaze se u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine, do početak zrenja: pojavljuje se boja karakteristična za kultivar (BBCH 75 - 81).

 

Faza razvoja nektarine   Faya rayvoja breskve

Faza razvoja                     Faza razvoja

U fazama sazrevanja plodovi bresaka i nektarina su osetljivi na infekcije prouzrokovačima truleži ploda (Monilinia spp.). Česte padavine, visoke relativne vlažnosti vazduha i registrovane temperature u predhodnom periodu pogodovale su razvoju pomenutih patogena. Takođe, i od petka se najavljuju moguće padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije gljivama prouzrokovačima truleži plodova.

Sa ciljem zaštite plodova, čim vremenski uslovi dozvole, preporučuje se primena nekog od fungicida:

  • Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana),
  • Lira (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana),
  • Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) 0,1% (karenca 7 dana),
  • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,5-0,75 kg/ha (karenca 7 dana).

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju suzbijanja breskvinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02% (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Čačak
1 - 10 Next