Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.3.2023 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine21.3.2023 13:43Monilioza (Monilia laxa)

Na teritoriji RC Pančevo, breskve i nektarine se  nalaze u različitim fazama cvetanja, od cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele ili roze boje, još uvek zatvoreni do početak cvetanja, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-59).

 Kako su za region Pančeva najavljene padavine, od vikenda, koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije cveta gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) i kako se breskva nalazi u fazi cvetanja koja je najosetljivija za prodor ovog patogena, proizvođačima se preporučuje da izvrše hemijski tretman nekim od registrovanih fungicida :

·       Pehar (a.m.pirimetanil) u količini 2 l/ha ili

·       Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili

·       Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil9 u količini 0,3-0,5 kg/ha  ili

·       Neon ili Ciprodex (a.m.ciprodinil) u količini 0,05%.

 

Tretman treba sprovesti pre najavljenih padavina.

 

U periodu cvetanja voća zabranjena je primena insekticida!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 20.3.2023 ‎(3)
Zaštita zasada bresaka20.3.2023 19:38Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi bresaka nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 55-61).

 

 

Na području Kolubarskog okruga za vikend se najavljuju padavine. Zasadi se nalaze u osetljivoj fazi razvoja, fazi cvetanja, kada najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije cveta patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

 U cilju zaštite zasada poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, pre najavljenih padavina, sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata:

 

·         Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji primene 0,05% ili

 

·         Chorus 50 WG ( a.m. ciprodinil) u koncentraciji primene 0,03 do 0,05 % ili

 

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili

 

·         Neon (a.m.ciprodinil) u koncentraciji primene 0,05%.

 

 

 

U cilju zaštite oprašivača strogo se treba pridržavati uputstva za upotrebu pesticida. Primena insekticida je zabranjena u periodu cvetanja voća!

Region: Valjevo
Zaštita breskve i nektarine20.3.2023 14:59Monilioza (Monilia laxa)
Na području RC Jagodina zasadi bresaka i nektarina  se zavisno od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 57-61).
 
 
  faza razvoja
 
Period cvetanja je osetljiva fenofaza razvoja breskve i nektarine kada može doći do infekcije fitopatogenom gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Do ostvarivanja infekcije dolazi u vlažnim uslovima preko žiga tučka. Kako su za naš region, za naredni period, u najavi moguće padavine, proizvođačima se preporučuje da pre padavina u ovoj osetljivoj fazi cvetanja sprovedu preventivni fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:
 
 - Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili
 - Pehar (a.m.pirimetanil) u količini 2 l/ha ili
 - Neon ili Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil9 u količini 0,3-0,5 kg/ha.
 
Prilikom primene preparata treba se pridržavati uputstva proizvođača o njihovoj primeni, vodeći računa o zaštiti polinatora.
Primena insekticida u periodu cvetanja voća je zabranjena!
Region: Jagodina
Zaštita breskve i nektarine20.3.2023 12:51Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi breskve i nektarine su u različitima fazama cvetanja (BBCH 55-61).

 

 

U periodu cvetanja i u vlažnim uslovima, može doći do ostvarenja uslova za infekcije cveta breskve i nektarine gljivom koja prouzrokuje sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

Sa ciljem zaštite breskve i nektarine od nevedenog patogena proizvođačima se preporučuje da, u zasadima koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina, sprovedu preventivni tretman primenom nekog od registrovanih fungicida:

 

Chorus 50 WG ( a.m. ciprodinil) 0,03 do 0,05 % ili

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05% ili

 

Neon (a.m.ciprodinil) 0,05% ili

 

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha.

 

Prilikom primene pesticida treba se strogo pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

U periodu cvetanja voća zabranjena je primena insekticida.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 19.3.2023 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine19.3.2023 19:50Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi breskve i nektarine su u različitima fazama cvetanja (BBCH 55-61).

Prognozirane padavine, predstavljaju rizičan momenat u proivodnji bresaka i nektarina od infekcija patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Ukoliko je u zasadima bresaka i nektarina počelo cvetanje, preporučuje se preventivna zaštita pre padavina sa jednim od fungicida:

Boskalid i piraklostrobin

Signum  u količini primene 0,562-0,75 kg/ha .

 

Ciprodinil

Chorus 50WG u količini primene 0,3-0,5 kg/ha ili

Ciprodex u koncentraciji primene 0,05% ili

Neon u količini primene 0,5 l/ha.

 

Pirimetanil

Pehar u količini primene 2l/ ha.

 

Tebukonatol

Akord u količini primene 0,75 l/ha.

 

Tiofanat-metil

Funomil u koncetraciji primene 0,07%

 

Pri primeni fungicida potrebno je da se proizvođači pridržavaju upustava sa  etikete. Takođe, potrebno je preduzeti sve preventivne mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

slika1

velikas lika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 14.3.2023 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine14.3.2023 13:24Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi breskve i nektarine  se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka, zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09) kod sorata kasnijih faza zrenja, do vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; zelene ljuspice neznatno otvorene (BBCH 55).

U ovoj fazi breskve i nektarine su još uvek osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije.

U cilju zaštite bresaka i nektarina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od fungicida:

               Diziram 76 WG (a.m.ciram) 0,3%ili

        Syllit 400 sc (a.m.dodin) 0,15-0,25% ili

        Agrociram (a.m.ciram) 0,25-0,35%.

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine u najtoplijem delu dana.

 

Region: Kruševac
Zaštita breskve i nektarine14.3.2023 13:17Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na teritoriji RC Smederevo zasadi breskve i nektarine  se, u zavisnosti od sorte (vremena zrenja) i lokaliteta, nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka, zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09) kod sorata kasnijih faza zrenja, do vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; zelene ljuspice neznatno otvorene (BBCH 55).

 

Još uvek se mogu stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije 

prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) te se u cilju zaštite bresaka i nektarina od navedenog patogena proizvođačima preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od fungicida:

Syllit 400 SC (a.m.dodin), 0,15-0,25% ili

Agrociram (a.m.ciram) 0,25-0,35%  ili

Diziram 76 WG (a.m.ciram) 0,3%.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 13.3.2023 ‎(2)
Zaštita kajsije, breskve i nektarine uoči najavljenih padavina13.3.2023 11:21Monilioza (Monilia laxa); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Sa najavljenim padavinama od srede, u zasadima kajsija, bresaka i nektarina koje su u fazi cvetanja postoji mogućnost ostvarenja infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grančica i grana koštičavog voća – monilioze (Monilinia laxa). Preporuka je primena preparata na bazi ciprodinila.

U zasadima bresaka i nektarina koje su u fazi bubrenja lisnih pupoljaka i “zelene tačke” sa najavljenim padavinama postoji mogućnost infekcije prozrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Preporuka je primena preparata na bazi ditianona, cirama ili dodina.

Tretman bi trebalo sprovesti pre najavljenih padavina jer kod oba patogena ne postoji mogućnost sprečavanja razvoja bolesti nakon ostvarene infekcije.

Detaljnije informacije po regionima pogledati na linku.

Prilikom primene fungicida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Svi regioni
Zaštita breskve i nektarine13.3.2023 7:47Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza (Monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama razvoja. Sorte srednjih i kasnih grupa zrenja se nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka (BBCH 07-09), dok se sorte ranih grupa zrenja nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 60-61).

Trenutno se u zavisnosti od faze razvoja u kojoj se nalaze, breskve i nektarine osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i gljive prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

S obzirom da se za sredu prognoziraju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenima, proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja faza razvoja.

Kod sorti koje se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka i pojave „zelene tačke, u cilju zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista, preporučuje se primena nekog od fungicida:

·        Syllit 400 sc (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili

·        Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

·        Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3%.

Kod sorti koje su ušle u faze cvetanja preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida u cilju suzbijanja prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća:

·        Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%.

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine u najtoplijem delu dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.3.2023 ‎(1)
Zaštita zasada breskve8.3.2023 14:47Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi breskve se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze od faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze vidljivi zeleni uski listovi (BBCH 03-09).

Za područje Kolubarskog okruga se od petka najavljuje nestabilno vreme sa padavinama. Zasadi breskve se sada nalaze u osetljivoj fazi razvoja, a padavine koje se očekuju mogu stvoriti povoljne uslove  za ostvarivanje infekcije patogenom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana, u cilju zaštite zasada od navedenog patogena, nekim od preparata:

·         Syllit 400 SC (a.m. dodin) u koncentraciji primene 0,15% -0,25% ili

·         Delan 700 WG, Galileo ili Fiesta (a.m. ditianon) u koncentraciji primene 0,075% ili

·         Diziram 76 WG (a.m. ciram) u koncentraciji primene 0,3% ili

·         Agrociram (a.m. ciram) u koncentraciji primene 0,25%- 0,35%.

Navedeni tretman bi trebalo sprovesti pre najavljenih padavina u najtoplijem delu dana.

Region: Valjevo
1 - 10 Next