Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća9.11.2021 9:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Smederevo, obilaskom terena, konstatovano je da se zasadi koštičavog voća nalaze u različitim fazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

 

Pravo vreme za obavljanje jesenjeg tretmana zasada koštičavog voća je u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase. Za naredne dane očekuje se stabilizacija vremenskih prilika i period bez padavina.

 

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman upotrebom preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuprablau (Cu iz bakar oksihlorida) 1.8 kg/ha ili
  • Nordox (Cu iz bakar oksida) 0,3% ili
  • Everest (Cu iz bakar hidroksida) 0,6-0,8% ili
  • Funguran OH, Kocide 2000 (Cu iz bakar-hidroksida) 0,2 -0,3%.

Tretman obaviti po mirnom i suvom vremenu, i u najtoplijem delu dana.

 

Obavljanje jesenjeg tretmana je od izuzetne važnosti jer se na taj način vrši dezinfekcija stabla i smanjivanje infektivnog potencijala patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni) kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja.

Razlog zašto je preporučljivo sprovođenje ovog tretmana leži u činjenici što navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, pupoljcima i svim skrovitim mestima pa prilikom tretmana treba koristiti velike količine vode kako bi preparat dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla tako da se dobije utisak da su biljke ,,okupane“.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 8.11.2021 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća 8.11.2021 9:53Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Sombor, koštićavo voće (šljiva, trešnja, višnja, kajsija, breskva) se u zavisnosti od voćne vrste i lokaliteta kao i same kondicije zasada, nalazi u fenofazi od lišće počinje opadati do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

   

breskva                       šljiva 

trešnja

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje tretman koji za cilj ima smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su:

-prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), 

-bakterioznog raka i izumiranja grana  (Pseudomonas syringae) i dr.

S obzirom da ovi patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima prilikom tretmana je potrebno koristiti veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo na sve delove stabla. Tretman je potrebno sprovesti po suvom i mirnom vremenu, bez vetra i u najtoplijem delu dana.

Za tretman se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili,

-Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%   ili,

-Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%   ili,

-Nordox (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 29.10.2021 ‎(3)
Bakarni tretman u koštičavom voću29.10.2021 13:27Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi koštičavog voća se nalaze u fenofazama starenja i početka mirovanja: od početak obezbojavanja do 50 % lišća je žuto i opalo (BBCH 93-95).

 

višnja                          trešnja

 

šljiva                          breskva

kajsija

Preporuka proizvođačima je tretman preparatima na bazi bakarnih jedinjenja, u fazi kada u voćnjaku opadne oko 70% lisne mase:

a.m.bakar-oksihlorid, preparat Bakar oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% ili

a.m. bakar-sulfat, preparat Cuproxat u koncentraciji 0,25-0,35% ili

a.m. bakar-hidroksid, preparat Everest u koncentraciji 0,6-0,8%.

Tretman se sprovodi u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monillinia spp.) i drugih.

Tretman izvesti po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti po jedinici površine.

Prouzrokovač rak rana i bakterioznog izumiranja voća (Pseudomonas syringe) je patogen koji se u 50-70% slučajeva prenosi u toku orezivanja voća, pomotehničke mere koja se izvodi nakon opadanja lišća.

Važno je naglasiti da se pre početka rezidbe izvrši dezinfekcija alata i pribora koji se koristi u toku rada.

Region: Sremska Mitrovica
Jesenji tretman bakrom koštičavih voćnih vrsta29.10.2021 12:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na terenu RC Kragujevac koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta, primenjene zaštite i lokaliteta nalaze u fazi od početak opadanja lišća (BBCH 93) do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

U trenutku kad bude opalo bar 70% lišća preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra:

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) … 0,75% ili

Cuproxat (a.m. bakar sulfat) … 0,2 - 0,35% ili

Everest (a.m bakar- hidroksid) … 0,6 - 0,8 % ili

Fungohem SC (a.m.bakar- hidroksid) … 1 - 1,5% ili

Nordox (a.m. bakar-oksid) … 0,3%

Ovaj tretman ima za cilj dezinfekciju ranica nastalih nakod opadanja listova kao i grana, stabla i ostalih biljnih delova od prezimljujućih formi gljiva prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i prouzrokovača bakterioza.

Tretman se preporučuje u najtoplijem delu dana (na temperaturi iznad 7°C), po mirnom vremenu, bez vetra, sa povećanom količinom vode kako bi svi biljni delovi bili kvalitetno pokriveni. Naročito je potrebno obratiti pažnju na pregibe grana i druga skrovita mesta. Takođe, pre tretmana potrebno je ukloniti mumificirane plodove, sve oštećene i obolele biljne delove i ukloniti ih iz voćnjaka.

Region: Kragujevac
Jesenji tretman koštičavog voća29.10.2021 10:23Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Bačka Topola koštičavo voće se nalazi u fazi od lišće počinje opadati do  50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95), u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta.

U narednom periodu, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje jesenji tretman koštičavog voća, u cilju smanjenja infektivnog potencijala raznih patogena prouzrokovača biljnih bolesti.

Najznačajniji patogeni za koje se sprovode mere kontrole u ovom periodu su: prouzrokovači monilioza (Monilinia spp.), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), i bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae).

Hemijske mere zaštite sprovesti primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili,

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%   ili,

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%   ili,

·         Nordox (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%.

Prilikom aplikacije fungicida neophodno je primeniti veću količinu vode kako bi se omogućilo da depozit preparata dospe na celokupnu površinu krošnje i stabla.

 

Takođe, uz primenu hemijskih mera, u voćnjacima je neophodno  i sprovođenje agrotehničkih mera (uklanjanje mumificiranih plodova, obolelih i polomljenih grana i dr.).

 

Mumificirani plodovi šljive

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 28.10.2021 ‎(6)
Jesenji tretman koštičavog voća28.10.2021 15:15Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi koštičavog voća se nalaze u sledećim fazama razvoja:

Zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja:  

sorta Čačanska lepotica se nalazi u fazi gde je 50% listova je opalo i žuto (BBCH 95),

sorte Stenlej i Čačanska rodna su u fenofazi početak opadanja listova (BBCH 93),

dok se sorta  Požegača nalazi u fenofazi početak obezbojavanja listova (BBCH 92). 

 

Zasadi trešanja se nalaze u fazi razvoja od početak obezbojavanja listova do početak opadanja listova (BBCH 92-93).

 

 

Zasadi bresaka se nalaze u fazi razvoja od početak obezbojavanja listova do početak opadanja listova (BBCH 92-93).

Proizvođačima se preporučuje uklanjanje mumificiranih plodova, kao i polomljenih i obolelih biljnih delova iz voćnjaka. Nakon sprovedenih agrotehničkih mera, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase:

·         Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·         Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Sprovođenjem ovog tretmana smanjuje se infektivni potencijal patogena prouzrokovača monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila),   rogača šljive (Taphrina pruni), kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) i drugih patogena koji prezimljavanju na kori stabala i grana, rak ranama, pupoljcima i drugim skrivenim mestima.

Tretman bi trebalo sprovesti kada je temperatura iznad 7°C, po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo na sve biljne delove.

Region: Valjevo
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta 28.10.2021 14:03Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·       Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili

·       Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%   ili

·       Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%   ili

·       Nordox (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%

 

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana  (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa je tretman neophodno sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite neophodno je i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

 

Region: Novi Sad
Jesenji tretman koštičavog voća28.10.2021 10:57Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 70%  lišća žuto i opalo (92-96 BBCH).

 

 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena, kao što su:  monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), pruzrokovači bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae i dr.),  proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase:

 

·     Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

·       Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,25-0,35% ili

·       Nordox ( Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,3% ili

·       Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,6-0,8%

 

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite bitne su i mehaničke mere kontrole, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova.

Region: Senta
Zaštita koštičavog voća28.10.2021 10:50Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Vranje koštičavo voće (šljiva, breskva, višnja, trešnja, kajsija i dr.) se u zavisnosti od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 70% lišća opalo (BBCH 92-97).

Proizvođačima se preporučuje da kada opadne 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman na bazi bakra. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabla i smanjuje se infektivni potencijal patogena u voćnim zasadima: prouzrokovača sušenja cvetova, grana i truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Pseudomonas sp.) i dr.

Preporuka je primena nekog od sledećih preparata:

- Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% ili

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

- Nordox (Cu iz bakar oksida) u koncentraciji 0,3%

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak veće količine vode kako bi depozit primenjenog preparata prekrio celokupnu površinu biljaka i u najtoplijem delu dana na temperaturi vazduha iznad 7 oC.

Preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što je orezivanje polomljenih i obolelih grana, uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za sledeću vegetacionu sezonu.

 

Region: Vranje
Zaštita koštičavog voća28.10.2021 8:38Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi koštičavog voća (breskva, nektarina, kajsija i šljiva) se, u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća, od faze početak obezbojavanja lišća do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).

 

 

Breskva                                      Nektarina

 

 

Kajsija                                         Šljiva

 

Poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća se preporučuje da, kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%   ili

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%   ili

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%   ili

·         Nordox (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%

 

 

Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabla i smanjenje infektivnog potencijala biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), monilioze koštičavog voća (Monilinia spp), rogač šljive (Taphrina pruni), bakterijskih oboljenja i drugih.

 

Preporuka je da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana, uz veći utrošak vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

 

Mumificirani plod breskve         Mumificirani plod šljive

 

Pored  hemijskih mera zaštite, preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera. One podrazumevaju uklanjanje mumificiranih plodova iz zasada, kao i orezivanje obolelih grana i grančica i njihovo uklanjanje iz zasada i uništavanje.

Region: Kraljevo
1 - 10 Next