Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.8.2020 ‎(1)
Zaštita kasnih sorata breskve20.8.2020 14:00Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi breskve sa kasnijim sortimentom (Krest Heven, Samerset,Fajet ) nalaze se fenofazi obojavanje je skoro završeno (BBCH 85).

Faza razvoja - sorta Samerset

Vremenske prilike praćenje visokim temperaturama  i visokom relativnom vlažnošću vazduha stvaraju povoljne uslove za razvoj pepelnice breskve (Sphaeroteca pannosa var.persicae), koja se kod kasnostasnih sorata bresaka više razvija na površini ploda ali i lista.

Preporuka proizvođačima je tretman preparatom na bazi:

a.m. tebukonazol, preparat Akord u koncentraciji 0,5-0,075%- karenca preparata je 7 dana.

U toku je piljenje larvi III generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju suzbijanja ove štetočine preporuka proizvođačima je tretman insekticidom na bazi:

a.m. deltametrin, preparat Decis 2,5 EC u koncentraciji 0,05%, karenca preparata je 14 dana.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 9.8.2020 ‎(1)
Zaštita od azijske voćne mušice-Drosophila suzukii9.8.2020 14:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na terenu RC Kragujevac na klopkama sa mirisnim atraktantima postavljenim u zasad kupine, uhvaćene su prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) za ovo područje.
 
U pitanju je veoma opasna štetočina, čija se destruktivnost ogleda u činjenici da je u stanju u potpunosti da uništi plod, da se javlja pred samu berbu, ima veliki broj generacija, jak reprodukcioni potencijal i široki krug domaćina. Osim toga, svojom aktivnošću utire put i različitim patogenima prouzrokovačima truleži ploda.
 
Naime, ženka polaže jaja moćnom testerastom legalicom (na slici) u zreo plod zasecajući epidermis. U plodu se razvijaju larve pretvarajući pulpu ploda u kašu.
 
 
U ovom trenutku na našem terenu je pri kraju berba ili je u toku kod kasnih sorti šljiva, srednjih sorti bresaka i nektarina, dok se kod kasnih sorti breskve i nektarine, kao i u vinovoj lozi berba tek očekuje. Osim njih napadu su izložene i druge voćne vrste mekog ploda poput maline, kupine i dr.
 
U svakom slučaju, sve pomenute voćne vrste ekonomski značajne za naš region su u opasnosti zbog mogućnosti da budu napadnute od pomenute štetočine. Proizvođačima se preporučuje masovno izlovljavanje u cilju smanjenja populacije ove štetočine i to postavljanjem lovnih klopki (plastične flaše na kojima se izbuše rupice pri sredini, za ulaz mušice, dok se bliže grliću načini otvor koji se prekrije gazom, odakle isparava atraktant koji privlači insekte. Sam atraktant se pravi od mešavine jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1, uz nekoliko kapi detergenta).
 
Klopke se postavljaju nešto gušće ivicom parcele, na 2-3 m jedna od druge, a u malo ređem rasporedu što se zalazi dublje u unutrašnjost voćnjaka, na svakih 5 m.
 
Takođe se preporučuje uništavanje ili uklanjanje prezrelih i natrulih plodova, kako opalih tako i onih na granama, kao i skraćivanje perioda berbe. Potrebno je uništiti sve potencijalne biljke domaćine (divlja kupina, dženarika, zova i dr.) u okolini parcele. Zapušteni i neodržavani voćnjaci osetljivih vrsta su mesta gde se nesmetano odvija razvoj svih pa tako i ove štetočine pa se preporučuje njihovo krčenje.
 
Zbog skrivenog načina života i vremena kad se pojavljuje (uoči berbe), upotreba hemijskih sredstava je teško izvodljiva pa se prednost daje pomenutim mehaničkim i higijenskim merama.
 
 
 
 
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 29.7.2020 ‎(1)
Azijska voćna mušica – mere kontrole29.7.2020 1:09Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, na nedeljnom nivou tokom cele godine. Klopke su postavljene u zasadima koštičavog i jagodičastog voća i vinove loze.

Prvi ulovi imaga su registrovani na višnji, dok je protekle nedelje registrovan ulov imaga na breskvi,višnji i vinovoj lozi.

Ženke Drosophila suzukii polažu jaja direktno u plod. Za razliku od drugih voćnih mušica ova vrsta napada zdrave plodove voća u fazi zrenja. Ženke svojom veoma snažnom legalicom probijaju površinu ploda gde polažu jaja. Za vrlo kratko vreme, plodovi usled ishrane ispiljenih larvi u potpunosti propadaju.

Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim vrstama patogena. Mužjak azijske voćne mušice je prepoznatljiv po karakterističnim crnim pegama na krilima i dva češlja na prednjim nogama.

Drosophila suzukii-mužjak

velika slika

Za zaštitu ugroženih voćnih vrsta, preporuka je da se  sprovedu sledeće mere kontrole:

-          Postaviti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada na rastojanju od 2-3 metara, a unutar parcele na 5 metara.

Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 mm. Takođe, potrebno je napraviti otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i dodati par kapi deterženta za sudove.

-          Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa njive.

-          Redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme gde se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

-          Obavezna higijena ivica parcela na kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Hemijske mere kontrole mogu doprineti smanjenju odraslih jedinki, ali ne i jaja i larve koji su zaštićeni u plodu. Takođe, ova štetočina polaže jaja u zrele plodove što ograničava upotrebu insekticida zbog karence. U našoj zelji ne postoje registrovani insekticidi za suzbijanje Drosophila suzukii.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba sprovoditi na području celog regiona jer kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabije rezultate.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 27.7.2020 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice i mere kontrole27.7.2020 9:41Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Senta monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši lovnim klopkama i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja imaga iz njih. Prve ulove ove štetočine na lovnim klopkama smo registrovali u Senti 27.07.

 

Azijska voćna mušica napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka sa izrazito čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja. Embrionalni razvoj traje od par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

Ova vrsta ima širok temperaturni opseg za svoj razvoj, a može da razvije do 15 generacija godišnje.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše  sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta

- skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti     

  transportom 

- postavljanje zaštitnih mreža oko zasada.

- krčenje napuštenih zasada.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 24.7.2020 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice- Drozophila suzukii24.7.2020 13:35Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC  Šabac vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 4 lokacije pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog, koštičavog voća i vinove loze, kao i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja imaga iz njih.

 

Analizom sadržaja lovnih klopki sa mirisnim atraktantom 21.7, na lokalitima Majur i Mrđenovac, postavljenim u zasade kupine i breskve, registrovani su prvi ulovi azijske voćne mušice. U lovnim klopkama na lokalitetima Petlovača i Bela Reka se za sada ne beleže ulovi ove štetočine. U narednom periodu očekuje se povećanje brojnosti azijske voćne mušice i njena pojava na celoj teritoriji RC Šabac.

 

 

 

imago D.suzukii

 

Ženke azijske voćne mušice pomoću čvrste testeraste legalice polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova u fazama njihovog sazrevanja. Razvojem larvi unutar ploda vrlo brzo dolazi do njihovog propadanja.

Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja, tako da su trenutno najugroženije voćne vrste kod kojih je berba u toku ili se očekuje u narednom periodu. Trenutno su najugroženiji zasadi kupina, remotantnih sorti malina i  kasnijih sorti bresaka.  

 

S obzirom na visok reproduktivni potencijal , u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice preporučuju se sve raspoložive mere kontrole:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta; klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju njihovog što bržeg sklanjanja sa parcele;

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika i drugi) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja;

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

 

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine su ograničene. Tretmani se zasnivaju na suzbijanju odrasih jedinki, dok se jaja i larve nalaze unutar plodova  i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. Takođe, zbog polaganja jaja u zrele plodove upotreba insekticida je ograničena zbog karence.

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 23.7.2020 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine23.7.2020 18:06Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kruševac kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do  obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo sveže položenih jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je polaganje jaja, a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Coragen (a.m.hlorantraniliprol) 0,16 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana). 

 

Za vikend je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, te se u cilju zaštite plodova koji su u fazi sazrevanja od prouzrokovača različitih vrsta truleži (Monilinia spp.), preporučuje primena nekog od navedenih fungicida uz obavezno poštovanje karence:

 

Switch 62,5 (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Akord (a.m.tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Kako bi se ukolonio infektivni potencijal i smanjio rizik od infekcija, preporučuje se i uklanjanje plodova sa simptomima truleži.

U zasadima u kojima je berba blizu ili u toku, ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Kruševac
Zaštita breskve i nektarine23.7.2020 11:36Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac berba ranih sorti breskve i nektarine je završena ili se privodi kraju, dok se kasne sorte nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 

Trenutno je u toku početak piljenja larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta) treće generacije. Radi sprečavanja ubušivanja larvi u biljno tkivo, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

Coragen (a.m. hlorantraniliprol) … 0,16 - 0,2 l/ha (karenca 14 dana).

U prethodnom periodu padavine su pogoodovale ostvarenju infekcije od strane gljiva prouzrokovača truleži (Monilinia spp.) i u zasadima se mogu uočiti plodovi sa simptomima. 

velika slika

Kako je i za neredne dane prognozirano nestabilno vreme s pljuskovima, u cilju zaštite ploda od pomenutih patogena, proizvođačima se može preporučiti fungicidni tretman nekim od preparata:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) …0,1%  (karenca 7 dana)  ili

Akord (a.m. tebukonazol) … 0,75 l/ha (karenca 7 dana)   ili

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

Takođe, u cilju uklanjanja infektivnog materijala gljiva iz roda Monilinia, može se preporučiti i uklanjanje zaraženih plodova iz zasada i njihovo uništavanje. Na taj način se smanjuje infektivni potencijala patogena i za ovu sezonu kod kasnog sortimenta, ali i za naredne sezone.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 22.7.2020 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine22.7.2020 11:44Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području RC Smederevo kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

 
 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje, kao i tek ispiljenih larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta).  U toku je početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Coragen (a.m.hlorantraniliprol) 0,16 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana). 

 

 

U periodu sazrevanja može doći do infekcija ploda prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), posebno zbog stalnog prisustva lokalnih padavina.  U cilju zaštite plodova koji su u fazi sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Akord (a.m. tebukonazol) 0,05 % (karenca 7 dana)   ili

Signum (a.m boskalid+piraklostrobin) 0,0562-0,075 % (karenca 7 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! 

 

Ukoliko se uoče plodovi sa simptomima truleži, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena u zasadu i sprečavanja daljeg širenja zaraza, preporučuje se uklanjanje plodova sa simptomima i njihovo uništavanje.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 21.7.2020 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine21.7.2020 12:06Breskvin smotavac (cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

 

Na terenu RC Ruma  kasnostasne sorte sorte bresaka i nektarina se nalaze u početnim fazama obojavanja plodova (81 BBCH).

 

 

velika slika

 

U zasadima je u toku let i polaganje jaja treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).  Zavisno od lokaliteta, proces piljenja je na samom početku ili se očekuje u narednim danima.

 

 U ovom momentu, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida Coragen (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,16 - 0,2 l/ha (karenca 14 dana). Može se primeniti i  insekticid Exirel (a.m. cijanotraniprol)  u koncentraciji 0,075 % (karenca 7 dana) koji bi delovao i na eventualno prisutne tripse i azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii), čiji se ulovi registruju od prošle nedelje. U cilju kontrole populacije ove štetočine preporučuje se  primena svih raspoloživih mera kontrole (preporuka od 16.07.). 

 

Obilne padavine proteklog vikenda i najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za predstojeći  vikend mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). Da bi se plodovi zaštitili u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida, vodeći pri tome računa o karenci preparata:

 

·         Switch 62,5 WG  (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana)

·         Akord (a.m. tebukonazol) 0,75 l/ha, Embrelia 140 SC (a.m.  izopirazam+difenokonazol) 0,1% ili Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana ) 

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 20.7.2020 ‎(2)
Zaštita breskve20.7.2020 17:16Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Pančevo kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi početak obojavanja ploda( BBCH 81).

 Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo sveže položenih jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta) a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine. 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Coragen (hlorantraniliprol) 0,16 – 0,2 l/ha (karenca 14 dana). 

 

Takođe, zbog izuzetno povoljnih uslova u proteklom periodu, čestih  kiša, uočeni su simptomi truleži (Monilinia spp.) na plodovima bresaka i nektarina. Takvi plodovi nisu uklonjeni sa parcela i predstavljuju izvor inokuluma za nove zaraze. Kako se u zasadima bresaka i nektarina na našem području uglavnom nalazi mešani sortiment, u narednom periodu treba, ukoliko se najave padavine, zaštititi kasne sorte od novih infekcija obavezno vodeći računa o karenci primenjenih preparata.

 

Za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova registrovani su sledeći preparati:

Akord (tebukonazol) 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) 0,1% (karenca 7 dana)

Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

Switch 62,5 (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana)

Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana).
Region: Pančevo
1 - 10 Next