Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.5.2019 ‎(1)
Zaštita breskve24.5.2019 11:01Breskvina zelena vaš (Myzus persicae); Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, breskva se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi plodovi od 50 do 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

Faza razvoja

Konstantne padavine u predhodnom  periodu kao i najavljene padavine pred nama, mogu dovesti do infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Preporuka proizvođačima je tretman zasada breskve preparatima na bazi:

a.m. kaptan, preparati Merpan 50WP, Metod 480 SC, Captan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Na plodovima su registrovana jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U zasadima šljiva u toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe,  registrovano je i prisustvo kolonije zelene breskvine vaši (Myzus persicae).

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

a.m. lambda-cihalotrin, preparat Grom u koncetraciji 0,03% (karenca 14 dana)

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(3)
Zaštita breskve i nektarine23.5.2019 23:51Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta); Breskvina zelena vaš (Myzus persicae)


Na terenu RC Ruma zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do
plod oko polovine krajnje veličine (73-75 BBCH).

 

Fenofaza breskve

 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama pogoduje razvoju prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

U cilju zaštite lisne mase preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan ( Captan 50 WP, Merpan 50 WPMetod 480 SC ili Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan).

 

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U zasadima se registruje i prisustvo kolonija zelene breskvine vaši (Myzus persicae).

 

U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se primena  insekticida Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

 

 Kod ranog sortimenta voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Region: Ruma
Zaštita breskve i nektarine23.5.2019 8:50Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području rada RC Čačak, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

lokalitet Lipnica

-        Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za  infekciju od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lišća kaštičavog voća (Stigmina carpophila) .

 

U cilju zaštite lisne mase, proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP,  Merpan 50 WP (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan).

 

-        U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove, preporučuje se primena insekticida:

Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02%  (karenca14 dana).

Prilikom hemijske zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Čačak
Zaštita breskve23.5.2019 7:44Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Kruševac breskve i nektarine se nalaze  u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larve prve generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada.  Ukoliko se registruju prisustvo navedene štetočine, u cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove preporučuje se primena insekticida:

 Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin)  0,02% (karenca14 dana)

Nestabilne vremenke prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije  prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida:

Merpan 50 WP, Captan 50 WP (a.m. kaptan)   0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(3)
Zaštita breskve22.5.2019 14:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi bresaka i nektarina nalaze se u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

faza razvoja ploda

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larve prve generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada.  Ukoliko se registruju prisustvo navedene štetočine, u cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove preporučuje se primena insekticida:

 Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02% (karenca14 dana)

Nestabilne vremenke prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije  prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida:

Merpan 50 WP, Captan 50 WP (a.m. kaptan)  u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
Zaštita breskve i nektarine22.5.2019 8:49Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na području RC Kragujevac zasadi breskve i nektarine nalaze se u fazi  plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
 
U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ako se registruje prisustvo pomenute štetočine, insekticidni tretman:
 
Karate Zeon (a.m lambda-cihalotrin) … 0,02% (karenca 14 dana)
 
U cilju zaštite lisne mase od gljive prouzrokovača šupljikavosti lišća kaštičavog voća (Stigmina carpophila), proizvođačima se, pre najavljenih padavina, preporučuje fungicidni tretman:
 
Captan 50 WP, Merpan 50 WP (a.m kaptan) ...0,2-0,3% (karenca 21 dan).
 
Voditi računa o karenci primenjenih preparata, naročito kod ranih sorti breskve i nektarine!
Region: Kragujevac
Zaštita breskve i nektarine22.5.2019 0:20Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Niš zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registrovana su jaja pred piljenje kao i ispiljena jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije navedene štetočine.

U cilju sprečavanja ubušenja larvi u lastare i plodove preporučuje se primena insekticida:

Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02%.

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća kaštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP,  Merpan 50 WP (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 21.5.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine21.5.2019 13:23Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine, BBCH 75.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo  jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine primena insekticida:

Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,02% (karenca 14 dana).

Takođe, prilikom vizuelnog pregleda uočeno je prisustvo kolonija  lisnih vaši (Aphididae). Navedeni  insekticid za suzbijanje breskvinog smotavca, delovaće i na vaši.

 

Proizvodni uslovi su izuzetno povoljni za razvoj patogena lista, prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Kako su u najavi nove padavine, preporučuje se primena preparata na bazi a.m. kaptan:

Merpan 50 WP, Captan 50 WP 0,2-0,3% (karenca 21 dan).

Kod ranog sortimenta obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(1)
Zaštita breskve20.5.2019 9:30Breskvin smotavac (cydia molesta); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75), do faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine preporučuje se primenana insekticida Karate Zeon (lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

U narednom periodu se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lišća kaštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP, Captan 50 WP) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan).

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine17.5.2019 16:36Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na teritoriji RC Smederevo zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH73).

 

 

 

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju patogena te voće treba zaštititi od prouzrokovača  šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), prouzrokovača pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) kao i različitih prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.).

Preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:

Captan 50 WP (kaptan) 0,2-0,3%

+

Akord (a.m.tebukonazol) 0,75 l/ha.

 

U cilju sprečavanja ubušenja larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta) u plodove i lastare, preporučuje se primena  insekticida: .

Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,02%.

Region: Smederevo
1 - 10 Next