Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.11.2017 ‎(1)
Jesenji tretman u breskvama1.11.2017 14:19Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, breskva(većina sorata na svim lokalitetima gajenja), nalazi se u fazi opalog lista 60-80%.
 
Upravo je to vreme za tretman preparatima na bazi bakra - plavo prskanje breskve.
Plavo prskanje se izvodi u cilju suzbijanja patogena koji prezimljavanju na ili u pupoljcima breskve.
Vreme nakon opadanja 70 % lisne mase je idealno za treman,  rane koje nastaju usled opadanja lista predstavljaju ulazna vrata za veći broj patogena breskve kao što su Pseudomonas syringae pv.syringe, Cythospora cincta ,Stigmina carpophila  i Taphrina deformans.
Za jesenji tretman koriste se bakarni preparati u preporučenim dozama.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 7.7.2017 ‎(1)
Zaštita breskve 7.7.2017 15:56Breskvin smotavac (cydia molesta); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Obična grinja (tetranychus urticae)

RC Subotica-breskva i nektarina

U toku je berba ranih sorata bresaka i nektarina, dok se srednje sorte nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81), a kasne u fazi plod 80% od krajnje veličine (BBCH 78).

 

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca –Cydia molesta.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove i vrhove mladara, preporučuje se primena insekticida na bazi alfa-cipermetrina Fastac 10 EC u koncentraciji 0,015%.

 

U nekim zasadima je zabeleženo prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae). Navedeni insekticid za breskvinog smotavca delovaće i na vaši.

 

Takođe, u pojedinim zasadima na naličju listova beleži se prisustvo kolonija običnog paučinara -Tetranychus urticae. Zasade treba kontrolisati i ukoliko se utvrdi prisustvo običnog paučinara primeniti preparat na bazi abamektina Abastate/Vertimec 018 EC/ Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,1%.

Zbog visokih temperatura, tretmane izvršiti u večernjim časovima. U zasadima u kojima je berba u toku ne primenjivati mere zaštite.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 2.7.2017 ‎(1)
Zaštita breskve2.7.2017 20:33Paučinari (tetranychidae); Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području  RC Smederevo  breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi plod dostigao 90% veličine srednje stasne sorte, dok su kasne sorte u fazi početka dobijanja dopunske  boje  plodova -  79- 85 po BBCH.

U toku je piljenje larvi II generacije  breskvinog smotavaca (Cydia molesta) te se preporučuje primena preparata:

 

Fastac 10 EC  a.m -  alfa-cipermetrin u koncentraciji  0,012-0,015% (karenca 14 dana).

 

Na naličju listova i na pojedinim plodovima, kod osetljivih sorata,  registruju  se simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) u vidu puderasto bele navlake što su ustvari sporonosni organi gljive. Za zaštitu takvih zasada koristiti preparat:

Akord- a.m.tebukonazol u dozi   0,75 l/ha  (karenca 7 dana).  simptom pepelnice na listu

simptom pepelnice na plodu

U pojedinim zasadima na naličju listova beleži se prisustvo običnog paučinara - Tetranychus urticae . Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju ove štetočine. Preporuka proizvođačima je da ukoliko registruju prisustvo kolonija običnog paučinara urade tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije abamektin:

Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW u dozi 0,1%.

grinje na listu

Tretman zaštite obaviti u večernjim časovima.U zasadima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 21.6.2017 ‎(2)
Zaštita breskve21.6.2017 17:40Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Kruševac rane sorte bresaka i nektarina su u fazi plodovi zreli za berbu, dok se srednje i kasne sorte  nalaze  u fenofazi pocetka dobijanja dopunske boje plodova (BBCH 81 – 85).

fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada breskve registrovano je prisustvo jaja  breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je polaganje jaja i početkak piljenja larvi II generacije ove štetočine.

Preporučuje  se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,02% .

Takođe, na naličju listova i na pojedinim plodovima, kod osetljivih sorata,  registruju  se simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) u vidu beličaste navlake od sporonosnih organa gljive.

 

Proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Akord (a.m.tebukonazol) 0,75 l/ha (karenca 7 dana). 

Voditi računa o karenci preparata jer je berba ranih sorata bresaka i nektarina u toku.

Region: Kruševac
Zaštita breskve21.6.2017 12:41Breskvin smotavac (cydia molesta); Breskvina zelena vaš (Myzus persicae); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada registruju se jaja pred piljenje, kao i ispiljena jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove i vrhove mladara, preporučuje se primena insekticida Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u  koncentraciji 0,015%.

Takođe, u zasadima se registruje i prisustvo kolonija zelene breskvine vaši (Myzus persicae). Navedeni insekticid za breskvinog smotavca delovaće i na vaši.

U pojedinim zasadima na naličju listova beleži se prisustvo kolonija običnog paučinara (Tetranychus urticae).

Suvo i toplo vreme pogoduje brzom razvoju ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo kolonija običnog paučinara neophodno je da urade tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije abamektin: Abastate, Vertimec 018 EC, Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,1%.

Tretman je neophodno uraditi u večernjim časovima. U zasadima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 20.6.2017 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine 20.6.2017 9:55Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području delovanja RC Pancevo zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta nalaze se na pocetku dobijanja dopunske boje plodova po  BBCH 81 - 85.

 

S obirom da se breskvin smotavac (Cydia molesta) nalazi u fazi piljenja larvi i ubušivanja u plodove, preporučujemo primenu insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,02% .

 

Voditi računa o karenci preparata jer se očekuje berba ranih sorti bresaka i nektarina.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 19.6.2017 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine19.6.2017 14:03Breskvin smotavac (cydia molesta)

RC Subotica-breskva i nektarina

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se većina sorti na području RC Subotica nalaze u fenofazi po BBCH 77/ plod 70 % od veličine( srednje kasne sorte).

U breskvicima je u toku polaganje jaja i piljenje larvi II generacije breskvinog smotavca- Cydia molesta. 

Preporuka:

Za suzbijanje breskvinog smotavca  preporučuje se primena insekticida na bazi a.m. hlorantraniliprol Coragen 20 SC 0,02 %.

Obratiti pažnju na karencu u zasadima sa ranijim sortama!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 8.6.2017 ‎(1)
Zaštita breskve8.6.2017 15:40Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81) do faze plod zreo za branje (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta) u različitim embrionalnim fazama razvoja.

 

Ovih dana se očekuje sam početak piljenja larvi ove štetočine. U cilju zaštite plodova i mladara od ubušivanja larvi breskvinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

Takođe, na naličju listova se registruju simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) u vidu beličaste micelije.

 

U cilju zaštite lisne mase od prevremene defolijacije proizvođačima se preporučuje primena fungicida Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da se u narednom periodu očekuje berba ranih sorti bresaka i nektarina.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 25.5.2017 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine25.5.2017 11:04Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području Srbije, breskve i nektarine se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do plod dostigao polovinu krajnje veličine.

Breskvin smotavac (Cydia molesta) je najznačajnija štetočina breskve i nektarine, a može prouzrokovati štete i na šljivama, kajsijama, jabukama, kruškama i dunjama.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove. Prisustvo ove štetočine u plodovima voća može da ograniči izvoz, jer je breskvin smotavac karantinska štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće.

 

Na području Srbije u toku je intenzivno piljenje larvi breskvinog smotavca. U zavisnosti od regiona, registruje se 30 do 50% piljenja larvi prve generacije.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, u zasadima bresaka i nektarina preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda cihalotrin (Karate Zeon, Grom 0,02%, Nagan Me 0,005%, Šakal 0,04%).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 24.5.2017 ‎(1)
Zaštita breskve24.5.2017 11:43Breskvin smotavac (cydia molesta); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U zasadima gde do sada nisu sprovedene mere zaštite od ove štetočine, registruju se oštećenja na plodovima i lastarima.  

U cilju sprečavanja ubušenja larvi breskvinog smotavca u plodove i lastare,  preporučuje se primena insekticida Karate Zeon (lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02%.

U zasadima bresaka i nektarina registruju se simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae). Ovaj patogen napada sve zeljaste organe na kojima se javlja pepeljasta prevlaka od reproduktivnih organa gljive.

U cilju suzbijanja pepelnice breskve proizvođačima se preporučuje primena fungicida Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha.

Region: Novi Sad
(More Items...)