Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.11.2020 ‎(3)
Jesenji tretman koštičavog voća4.11.2020 14:02Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac koštičave voćne vrste se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do 50% lišća je žuto i opalo (BBCH 92-95), u zavisnosti od vrste, sorte, lokaliteta, ali i zdravstvenog stanja i kvaliteta zaštite u toku vegetacije. Zapaženo je da je u pojedinim zasadima gde zaštita nije vršena na vreme i na odgovarajući način i koji su bili lošijeg zdravstvenog stanja, u većoj meri opalo lišće nego kod ostalih. To je naročito primetno kod višnje (vidi prilog od 31.10) gde je prisutna pojava prevremene defolijacije.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman bakarnim preparatima u trenutku kada sa krošnji opadne bar 70% lišća, kako bi se preventivno delovalo u pravcu suzbijanja prezimljujućih formi patogena i dezinfekcije ranica koje nastaju nakon što list opadne. Tretman je moguće izvesti nekim od sledećih preparata:

Funguran OH (a.m bakar hidroksid) …  0,2-0,3%

Everest (a.m bakar hidroksid) …  0,6-0,8%

Cuproxat (a.m  bakar sulfat) …  0,25-0,35%

Bakarni oksihlorid 50 (a.m  bakar oksihlorid) …  0,75%

Ovim tretmanom smanjuje se infektivni potencijal, za narednu sezonu,  različitih fitopatogenih bakterija, zatim gljiva prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) itd.

Tretman se preporučuje kada su temperature u plusu (kad nema skore najave mraza), po mirnom vremenu bez padavina i sa utroškom nešto veće količine vode kako bi voćke bile temeljno prekrivene fungicidom koji bi na taj način dospeo do skrovitih mesta na kojima se prouzrokovači bolesti najčešće zadržavaju (pukotine kore, pregibi grana, udubljenja i sl.).

Takođe, potrebno je obratiti pažnju na eventualno prisustvo obolelih biljnih delova, mumificiranih i trulih plodova koje treba ukloniti iz voćnjaka i uništiti.

velika slika

Region: Kragujevac
Zaštita koštičavog voća4.11.2020 11:34Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Smederevo zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

 

 

 

Jesenji tretman zasada koštičavog voća treba sprovesti u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, nekim od preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

Tretman treba sprovesti  po mirnom i suvom vremenu. Cilj ovog tretmana je dezinfekcija stabala i smanjivanje infektivnog potencijala patogena koji prezimljavaju u voćnjaku, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova i grančica i truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača bakterioznih oboljenja i drugih.

Kako bi depozit primenjenog preparata dospeo do svih mesta prezimljavnja patogena prilikom tretmana preporučuje se korišćenje velike količine vode.

 

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka.

 

Region: Smederevo
Jesenji tretman koštičavog voća4.11.2020 10:28Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na teritoriji rada RC Valjevo, zasadi koštičavog voća se, u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Velika slika

U fazi kad opadne minimum 70% lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman  zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra.

Jesenjim tretmanom zasada koštičavog voća smanjuje se infektivni potencijal patogena u narednoj vegetaciji, kao što su: prouzrokovači sušenja grana i grančica i trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), kovrdzavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovači bakterioznih oboljenja i drugi.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25 -0,35% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, praktično voće treba "okupati", kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera, preporučuje se i održavanje higijene voćnjaka koje podrazumeva:

·         skupljanje opalog lišća,

·         uklanjanje polomljenih i obolelih grana,

·         uklanjanje mumificiranih plodova.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 3.11.2020 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća3.11.2020 7:54Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama razvoja, od početka obezbojavanja lišća do 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

 

 

U fazi kada opadne minimum 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje jesenji tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i truleži ploda koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača bakterioznih oboljenja i drugih.

 

Preporučuje se primena nekog od preparata:

·        Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 30.10.2020 ‎(2)
Jesenji tretman koštičavog voća30.10.2020 12:46Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama starenja i opadanja lišća, od početak opadanja lišća do 50% lišća je žuto i opalo ( BBCH 93-95).

Zasad višnje

Raznolikost u fazama starenja i opadanja lišća koštičavog voća je uslovljena biljnom vrstom, lokalitetom i predhodno primenjenim pomotehničkim merama (đubrenje i zaštita fungiciima u toku vegetacije).

Preporuka proizvođačima je tretman fungicidima na bazi bakarnih jedinjenja, u cilju dezinfekcije i smanjenja infektivnog potencijala različitih vrsta patogena u narednoj vegetaciji, kao što su prouzrokovači: sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monillinia spp), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i drugi.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne minimum 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu bez vetra i sa većom količinom tečnosti po jedinici površine, nekim od preparata:

  • a.m.bakar-oksihlorid, preparat Bakar oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% ili
  • a.m. bakar-sulfat, preparat Cuproxat u koncentraciji 0,25-0,35% ili
  • a.m. bakar-hidroksid, preparat Everest u koncentraciji 0,6-0,8%.

Nakon opadanja lišća primenjuje se jedna od veoma važnih pomotehničkih mera, zrela rezidba voćnih zasada.  Proizvođačima se preporučuje dezinfekcija alata (makaze, testere)  u cilju sprečavanja prenošenja patogenih mikroorganizama iz voćnjaka u voćnjak ili sa bolesnih na zdrava voćna stabla.

Takođe, prilikom rezidbe treba izneti iz voćnjaka i spaliti grane na kojima je bilo simptoma bolesti, kao i mumificirane plodove.

Region: Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavog voća30.10.2020 9:11Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području RC Subotica koštičave voćne vrste (trešnja, višnja, kajsija, breskva, šljiva) se, u zavisnosti voćne vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 50% lišća opalo (93-95 BBCH).

U fazi kada opadne minimum 70% lišća proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijske mere zaštite nekim od preparata na bazi bakra:

- Funguran oh (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,2-0,3% ili

- Bakarni oksihlorid 50  (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Ovom merom smanjuje se infektivni potencijal različitih patogena koji prezimaljvaju u voćnjaku, kao što su: prouzrokovač sušenja grana i grančica i trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr.

Sprovođenje tretmana se preporučuje  po mirnom i suvom vremenu, na temperaturama iznad 5 ˚C, sa većom količinom vode u cilju „kupanja“ biljaka i nanošenja depozita preparata na sva mesta prezimljavanja patogena.

Pored hemijskih mera, preporučuje se i orezivanje i uklanjanje zaraženih i polomljenih grana, mumificiranih plodova i opalog lišća.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 29.10.2020 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća29.10.2020 14:37Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Rogač šljive (taphrina pruni)
Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se zavisno od voćne vrste, sortimenta, lokaliteta  i kondicije zasada nalaze u fazi od početka opadanja lišća do 70% lišća žuto i opalo (93-96 BBCH).

 

 Breskva i šljiva

 

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena (Monilinia spp.- sušenje cvetova i grančica i mrka trulež ploda, Stigmina carpophilašupljikavost lista koštičavog voća, Taphrina deformans- kovrdžavost lišća breskve, Taphrina pruni- rogač šljive,  bakterioze i dr.), u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase, preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra, kao što su:

 

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ili Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35% ili
  • Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,6-0,8%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljaka. 

 

Pored hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera: uklanjanje opalog lišća, mumificiranih plodova i obolelih i polomljenih grana.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 28.10.2020 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća28.10.2020 9:50Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Vranje koštičavo voće (šljiva, breskva, kajsija, višnja, trešnja i dr.) se u zavisnosti od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 70% lišća opalo.

 

Šljiva                                    Breskva

Proizvođačima koštičavog voća se u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja grana i truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. preporučuje hemijski tretman preparatima na bazi bakra.

Preporuka je koristiti neki od sledećih preparata:

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakrar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% ili

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%

Kada opadne oko 70% lišća treba sprovesti tretman po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode kako bi se prekrila celokupna površina stabla i krošnje.

Mumificirani plodovi šljive  Mumificirani plodovi breskve

Preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što je orezivanje polomljenih i obolelih grana, uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za sledeću vegetacionu sezonu.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 27.10.2020 ‎(2)
Jesenji tretman koštičavog voća 27.10.2020 12:24Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste, se u zavisnsoti od vrste, sorte  i lokaliteta, nalaze u fenofazi od lišće počinje da gubi boju do faze 70% lišća opalo.

breskva-punkt Kupusina

trešnja-punkt Karavukovo

Jesenji tretman koštičavog voća preparatima na bazi bakra ima za cilj dezinfekciju stabala i smanjenje infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i truleži plodova kpštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr.  

Sprovođenje tretmana se preporučuje po opadanju minimum 70% lisne mase po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, primenom nekog od preparata:

·       Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida)  u koncentraciji 0,75% ili

·       Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je da se u zasadima sprovede orezivanje i uklanjanje obolelih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka radi smanjenja infektivnog potencijala štetnih organizama.

Region: Sombor
Zaštita koštičavog voća27.10.2020 8:41Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 70%  lišća žuto i opalo (92-96 BBCH).

 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena, kao što su:  monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), pruzrokovači bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae i dr.),  preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

 

·      Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

·       Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,25-0,35% ili

·       Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,6-0,8%.

 

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperature iznad 5°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite bitne su i mehaničke  mere kontrole, kao što su ukloajanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova 

Region: Senta
1 - 10 Next