Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.7.2019 20:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice16.7.2019 7:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(3)
Zaštita breskve i nektarine15.7.2019 23:23Obična grinja (tetranychus urticae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Leskovac, kasnostasne sorte bresaka i nektarina nalaze se u fazi od plod oko 90% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 79-81). U toku je berba srednjestasnih sorti.

BBCH 81

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

grinje na breskvi

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo ove štetočine primena akaricida Borneo (a.m. etoksazol) u količini 0,375-0,625 l/ha (karenca 14 dana).

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova, u zasadima koji su u fazama sazrevanja plodova, preporučuje se primena fungicida:

 Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana)

U zasadima u kojima je u toku berba ili predstoji u skorije vreme te se ne može ispoštovati karenca preporučenih preparata, ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Leskovac
Zaštita breskve i nektarine15.7.2019 22:19Obična grinja (tetranychus urticae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš, zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od plodovi dostigli oko 90% krajnje veličine do faze početka obojavanja ploda (BBCH 79 – 81).

Vizuelnim pregledom na naličju listova registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

velika slika

Suvo i toplo vreme u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju grinja. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko registruju prisustvo običnog paučinara primena akaricida: Borneo (a.m. etoksazol) 0,375-0,625 l/ha (karenca 14 dana).

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin)  0,0562-0,075%  (karenca 7 dana) ili

Switch (a.m. ciprodinil + fludioksinil)   0,08-0,1%   (karenca 14 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Niš
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)15.7.2019 12:25Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U regionima Kraljevo, Leskovac, Niš i Novi Sad  registovani su prvi ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama postavljenim u zasade koštičavog, bobičastog voća i vinove loze. U toku ove nedelje očekuju se pojava ove štetočine i u drugim regionima naše zemlje.

 

Sada je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

 

MERE KONTROLE

 

1.    Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke treba postaviti prventsveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

2.     Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

3.     Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

4.     Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(2)
Zaštita breskve i nektarine12.7.2019 13:29Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od plodovi dostigli oko 90% krajnje veličine do faze početka obojavanja ploda (BBCH 79 – 81).

U toku je polaganje jaja treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta), a početak piljenja larvi se očekuje za par dana.

U cilju zaštite plodova, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02% (karenca 14 dana).

Najavljeno nestabilno sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin)  u koncentraciji 0,0562-0,075%  (karenca 7 dana) ili

Switch (a.m. ciprodinil + fludioksinil)  u koncentraciji 0,08-0,1%   (karenca 14 dana).

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Subotica
Zaštita breskve i nektarine12.7.2019 8:58Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kruševac, kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi od početka obojavanja ploda do obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 81 – 85). U toku je berba srednjestasnog sortimenta.

U narednih nekoliko dana očekuje se polaganje jaja i početak piljenje larvi III generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju zaštite plodova, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,02% - karenca 14 dana.

U narednom periodu najavljeno je nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, tako da se proizvođacima preporučuje primena fungicida za suzbijanje monilioza na plodu (Monilinia spp.). Za sprečavanje pojave truleži ploda preporučuje se primena nekog od fungicida:

 Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,0562-0,075% - karenca 7 dana    ili

 

 Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksinil)  0,08-0,1% - karenca 14 dana

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku ili će uskoro početi berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(1)
Zaštita breskve i nektarine11.7.2019 23:35Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

 

Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi plodovi dostigli oko 90% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (79- 81 BBCH),  dok je berba srednjestasnih sorti blizu ili u toku.

 

81 BBCH

 

U toku je polaganje jaja treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U narednih nekoliko dana očekuje se početak piljenja larvi . U cilju sprečavanja njihovog ubušivanja u plodove i mladare preporučuje se primena insekticida Coragen (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,2 l/ha (karenca 14 dana).

 

 

Za kraj nedelje je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, što može stvoriti povoljne uslove za infekciju različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

 

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana)

 

U zasadima u kojima je berba blizu ili u toku, ne primenjivati hemijske mere zaštite!

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 9.7.2019 ‎(2)
Zaštita breskve9.7.2019 12:40Breskvin smotavac (cydia molesta); Tripsi (thrips spp); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Mladenovac i RC Beograd kasnostasne sorte bresaka i nektarina nalaze se u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera). Takođe, u toku je piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina sprovođenje hemijskih mera zaštite insekticidom:

 

Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

 

Obzirom da je najavljeno nestabilno vreme sa pojavom kiše, proizvođačima se preporučuje primena fungicida za suzbijanje monilioza na plodu (Monilinia spp.)  primenom nekog od fungicida:

Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana)

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Mladenovac
Zaštita breskve i nektarine9.7.2019 10:12Breskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, breskva i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fazi od plodovi dostigli oko 90% krajnje veličine do faze početka obojavanja ploda (BBCH 79 – 81).

 
 

U zasadima je u toku polaganje jaja III generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Početak piljenja larvi očekuje se u narednih nekoliko dana.

U cilju zaštite plodova, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida na bazi:

a.m. hlorantraniliprol, preparat Coragen 20 SC u koncentraciji 0,02% - karenca 14 dana.

U narednom periodu najavljeno je nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, tako da se proizvođacima preporučuje primena fungicida za suzbijanje monilioza na plodu (Monilinia spp.). Za sprečavanje pojave truleži ploda preporučuje se primena nekog od fungicida:

a.m. boskalid + piraklostrobin, preparat Signum u koncentraciji 0,0562-0,075% - karenca 7 dana

 

a.m. ciprodinil + fludioksinil), preparat Switch 62,5 WG u koncentraciji 0,08-0,1% - karenca 14 dana

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next