Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.6.2017 ‎(1)
Dudovac u zasadima šljive(hyphantria cunea)22.6.2017 15:48Dudovac (hyphantria cunea)

Vizuelnim pregledom  šljive, oraha i jabuke, (Starčevo, Pančevo, Debeljača) registrovani su  zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea).

Dudovac je izraziti polifag. Gusenice dudovca oštećuju lišće, tako što ga skeletiraju i zapredaju.

 

Stariji larveni stadijum dudovca na sljivi

 

Preporučujemo proizvođačima na manjim površinama i na okućnicama  da se zapreci mehanički skinu, iznesu iz zasada i unište pre nego što do dođe do oštećenja i golobrsta.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 21.6.2017 ‎(2)
Zaštita šljive21.6.2017 12:49Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Zasadi šljive na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo sveže položenih kao i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), u toku je i početak piljenja larvi druge generacije ovog štetnog organizma.
 
 
Preporuka za proizvođače: suzbijanje uraditi primenom preparata:
  • Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%
 
Region: Bačka Topola
Zaštita šljive21.6.2017 9:11Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Mladenovac, šljiva se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi  BBCH 75-77 porast plodova - plodovi 50-70%  krajnje veličine.

Vizuelnim pregledom  zasada  na punktu Dubona registrovana su sveže položena jaja kao i  jaja pred piljenje šljivinog smotavca i ubušenja– Grapholita funebrana.

Sl 1 Fenofaza šljive

 

Sl 2 Sveža i ispiljena jaja

U toku je početak piljenja larvi druge generacije šljivinog  smotavca.

Radi sprečavanja ubušivanja larvi u plodove neophodno je obaviti  tretman zaštite preparatom:

Coragen 20SC –a.m.hlorantranilprol – u dozi 0,02%

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 20.6.2017 ‎(1)
Zaštita šljive20.6.2017 10:19Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Smederevo šljiva se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi  BBCH 75-77 porast plodova - plodovi 70%  krajnje veličine.

Vizuelnim pregledom  zasada  na lokalitetu Suvodol registrovana su sveže položena jaja kao i  jaja pred piljenje šljivinog smotavca – Grapholita funebrana.

sveže jaje 

U toku je početak piljenja larvi druge generacije šljivinog  smotavca.

Radi sprečavanja ubušivanja larvi u plodove neophodno je obaviti  tretman zaštite preparatom:

Coragen 20SC –a.m.hlorantranilprol – u dozi 0,02%

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 19.6.2017 ‎(5)
Zaštita šljive19.6.2017 17:45Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Kruševac, šljiva se nalazi u fenofazi (BBCH 75 - 77) porast  plodova, plod oko 70 % svoje veličine.

fenofaza šljive

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovana su zrela jaja, jaja  pred samo piljenje „crna glava“ šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ).

U toku je  početak  piljenja larvi druge generacije šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ).

zrelo jaje

jaje pred piljenje - crna glava

Proizvođačima se preporučuje primena preparata:

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol) 0,02 %

 

 

Region: Kruševac
Tretman u šljivi- šljivin smotavac19.6.2017 17:17Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Vizuelnim pregledom zasada šljive lokalitet Mihajlovo uočeno je da su  plodovi do 70% krajnje veličine  (BBCH 77). 

Tokom pregleda registrovana zrela i ispiljena jaja (preklapanje prve i druge generacije), i  sveže položena jaja II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Preporuka proizvođačma je obavezan insekticidni tretman radi sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preparatom:

-          Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) 0,02 %

 

       

sveže jaje šljivinog smotavca                                   

                                

Region: Zrenjanin
 Dudovac u zasadima šljive19.6.2017 16:56Dudovac (hyphantria cunea)

Vizuelnim pregledom zasada šljive (lokalitet Mihajlovo, Lukićevo) registrovani su  zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea). Takođe, zapretci su registrovani i na orahu, kajsijama i jabukama.

Ukoliko je napad dudovca manjeg intenziteta, preporučuje se mehaničko uklanjanje zapredenih listova sa granama.

Hemijsko suzbijanje se vrši samo u slučaju jačeg napada dudovca i to gusenica mlađeg larvenog stadijuma, preparatima:

Fastac 10SC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,01-0,012%

Pyrinex 48 EC (a.m. hlorpirifos) 0,1-0,15%

 

zapredak na grani šljive

zapredak na kajsiji

stariji larveni stadijum dudovca na šljivi

Region: Zrenjanin
Zaštita šljive19.6.2017 15:27Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na terenu RC Senta šljiva se nalazi u fenofazi plodovi od 50% do 70%  krajnje veličine ( 75 - 77 BBCH skale). 

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Čoka i Horgoš na plodovima se registruju sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), kao i sveža ubušenja. U toku je kraj piljenja larvi prve generacije i polaganje jaja druge generacije šljivinog smotavca.

 

sveže jaje

sveže ubusenje

 

Proizvođačima se preporučuje primena preparata:

  • Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) 0,02 %
Region: Senta
Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)19.6.2017 14:11Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Vizuelnim pregledom šljive na lokalitetu Starčevo, koja je u fenološkoj fazi po BBCH 77 (plod je oko 70% krajnje veličine) registrovana su sveže položena jaja kao i ispiljena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je  početak  piljenja larvi  druge generacije šljivinog smotavca.

Da bi sprečili  piljenje i ubušivanje larvi, primeniti insekticid:

Coragen  20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.6.2017 ‎(1)
Zaštita šljive17.6.2017 1:44Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
 

Na terenu RC Ruma  šljiva se nalazi u fenofazi plodovi do 70% krajnje veličine (75 - 77 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Irig registruju se sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana)kao i ispiljena jaja. U toku je kraj piljenja larvi prve generacije i polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

 

sveže i ispiljeno jaje (velika slika)

 

U cilju zaštite plodova proizvođačima se preporučuje primena preparata:

  • Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) 0,02 %

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(2)
Zaštita šljive16.6.2017 14:34Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području  RC Vrbas, na lokalitetu u Vrbasu, šljiva se nalazi u fenofazi po BBCH skali 77 ( plodovi 70% krajnje veličine). Vizuelnim pregledom zasada šljive sa ovog lokaliteta, registruju se   sveže položena jaja šljivinog smotavca, Grapholita funebranakao i jaja pred piljenje . Trenutno se nalazimo na kraju piljenja prve generacije šljivinog smotavca i početku polaganja jaja druge generacije šljivinog smotavca . Da bi se sprečilo  piljenje i ubušivanje larvi ,sprovesti mere zaštite primenom insekticida Coragen  20 SC (a.m. hlorantraniliprol), 0,02%

 

plodovi sa položenim jajima šljivinog smotavca

Region: Vrbas
Zaštita šljive16.6.2017 13:17Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljive se nalaze u fenofazi  porasta  plodova, plod oko 70 % svoje veličine  ( BBCH 75 - 77 ).
 
 
            BBCH 75-77
 
Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovana su zrela jaja, jaja  pred samo piljenje ( ,,crne glave ,, )kao ispiljena jaja šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ).
 
 
 
      ispiljeno jaje
 
U cilju zaštite plodova šljive, preporuka proizvođačima je da izvrše insekticidni tretman preparatom :
  • Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) u koncentraciji 0,02 %
 
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 15.6.2017 ‎(1)
Zaštita zasada šljive15.6.2017 11:55Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

 

Na teritoriji RC Valjevo, punkt Babina Luka, zasad šljive sorte Čačanska lepotica nalazi se u fenofazi BBCH 76 (razvoj ploda). Vizuelnim pregledom plodova šljive registrovana su zrela i ispiljena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi I generacije.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporuka proizvođačima je da izvrše insekticidni tretman preparatom:

Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0, 03 %

 

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Tretman šljive 7.6.2017 17:20Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Zrenjanin (lokalitet Mihajlovo) zasadi šljive nalaze se u fazi razvoja ploda (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom plodova šljive registrovana su zrela i ispiljena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi I generacije.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporuka proizvođačima je da izvrše insekticidni tretman preparatom:

Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0, 03 %

ispiljeno jaje šljivinog smotavca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.6.2017 ‎(1)
Zaštita šljive5.6.2017 14:07Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi  porasta  plodova, plod oko polovine krajnje veličine  (BBCH 75).
 
 
Pregledom plodova šljiva registrovana su jaja svih razvojnih stadijuma šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), od sveže položenih do ispiljenih.
U toku je piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca.
 
          
 
  
velika slika                                 velika slika
 
 
Proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Tonus extra u koncentraciji 0,03%) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Zaštita šljive2.6.2017 8:47Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Zasadi šljive na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo različitih stadijuma razvoja jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), a u toku je i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
 
 
Preporuka za proizvođače: suzbijanje šljivinog smotavca uraditi sa insekticidom:
  • Tonus extra (acetamiprid) 0,03%

U predstojećem periodu očekujemo nestabilne vremenske prilike (padavine), te će se stvoriti povoljni uslovi za nastanak infekcija prouzrokovačem šupljikavosti lišća (Stigmina carpophila). Protiv ovog patogena  uraditi preventivni tretman sa nekim od preparata na bazi a.m. kaptan (Merpan 50WP, Metod 480 SC, Captan 50WP) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 29.5.2017 ‎(1)
Zaštita šljive29.5.2017 15:10Šljivina brašnjava vaš (Hyalopterus pruni); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na lokalitetu u Vrbasu u zasadu šljive, registrovane su prve kolonije lisnih vaši, Aphididae - Hyalopterus pruni . Na pregledanim plodovima šljive, uočena su novopoložena jaja šljivinog smotavca, Grapholita funebrana u indeksu napada 5. Šljiva se nalazi u fenofazi po BBCH skali 75(plod oko polovine krajnje veličine). Preporučuje se  proizvođačima koji nisu uradili tretman protiv šljivinog smotavca, da tretman urade registrovanim insekticidom na bazi a.m. hlorpirifos, koji će ujedno delovati  i na formirane kolonije lisnih vaši.

kolonije lisnih vaši
 
 
sveže položeno jaje šljivinog smotavca
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.5.2017 ‎(1)
Šljivin smotavac27.5.2017 14:12Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području Zlatiborskog okruga, zasadi šljive sa sortama Čačanska rodna i Stenlej su u fenofazi,  plodovi do polovine svoje veličine, drugo opadanje plodova (faza 73 do 75 po BBCH skali).

Šljiva Čačanska rodna, razvoj plodova do polovine svoje veličine

 

U zasadima u kojima je praćen šljivin smotavac (Grapholita funebrana) pregledom plodova uočena su jaja ove štetočine koja su neposredno pred piljenje, kao i ispiljena jaja. Preporuka voćarima je da se izvrši insekticidni tretman u zasadima šljive primenom insekticida Pyrinex 25 CS (a.m. hlorpirifos) u koncentraciji 0,25%.

Promenljivi vremenski uslovi, koji se očekuju u narednom periodu, praćeni čestom smenom kišnog i sunčanog perioda u toku dana pogodni su za nastanak infekcije gljivom Stigmina carpophyla, uzročnika šupljikavosti lista. Preporučuje se preventivni tretman fungicidima Captan 50WP ili Metod 480 SC ili Merpan 50WP (a.m. captan) u koncentraciji od 0,2 do 0,3%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 25.5.2017 ‎(1)
Zaštita šljive25.5.2017 13:36Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području koje pokriva RC Smederevo zasadi šljive se nalaze u fazi drugog opadanja plodova - plod do polovine  krajnje veličine  (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom plodova šljive  registrovano je  prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita  funebrana) kao i ispiljena jaja. U toku je piljenje larvi prve generacije.

položeno jaje na plodu

.

 ispiljena larva

Za suzbijanje koristiti insekticid:

 Pyrinex 25 SC  - (a.m. hlorpirifos) u konc. 0,25%

Nestabilni vremenski uslovi sa čestim padavinama pogoduju razvoju patogena prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophilla). Za suzbijanje ovog patogena preporučuje se primena fungicida:

Merpan 48 SC ili Metod - (a.m. kaptan) u konc. 2-3 l/ha

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 24.5.2017 ‎(1)
Zaštita šljive24.5.2017 13:27Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Pančevo, punkt  Starčevo, zasadi  šljive se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo sveže položenih jaja kao i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada od 5,5%.

Jaje šljivinog smotavca

U toku je piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca, te se voćarima preporučuje primena insekticida:

Pyrinex 25 CS (a.m.hlorpirifos) 0,25%.

Za naredni period meteorolozi najavljuju promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, pa se takođe preporučuje i tretman  fungicidima za suzbijanje patogena prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila):

 

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (kaptan)  0,2-0,3%

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.5.2017 ‎(2)
Zaštita šljive 22.5.2017 23:02Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se nalazi u fenofazi od drugo opadanje plodova do  plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

fenofaza razvoja šljive

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive, registrovali smo prisustvo sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca Grapholita funebrana

jaje šljivinog smotavca

S obzirom da se nalazimo na početku piljenja larvi I generacije šljivinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida Pyrinex 25 SC (a.m. hlorpirifos) u koncentraciji 0,25%.

 

Period nestabilnog vremena se nastavlja pa se u cilju zaštite zasada  od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla) proizvođačima se preporučuje primena fungicida Captan 50 WP ili Merpan 50 WP  ili Metod 480 SC  (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

 

 

Region: Sombor
Zaštita šljive,breskve i kajsije22.5.2017 16:45Breskvin smotavac (cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do plodovi dostigli 50% krajnje veličine (73-75  BBCH).

 

U narednom periodu su najavljene padavine, te se u zasadima koštičavog voća u  cilju sprečavanja infekcija od prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) preporučuje preventivni tretman sa nekim od sledećih fungicida:

Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ,Captan 50 WP (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) i šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

jaje sljivinog smotavca pred piljenje

 

U cilju suzbijanja larvi ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Pyrinex 25 CS (hlorpirifos) u koncentraciji od 0,25%.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća20.5.2017 16:15Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Breskvin smotavac (cydia molesta); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste se nalaze u fazi 73-77  BBCH: od drugog opadanja plodova (breskva, nektarina) pa do faze plodovi dostigli 50-70% krajnje veličine (kajsija, šljiva).

 

Fenofaze

 

S obzirom na najavljene padavine u narednom periodu u zasadima koštičavog voća se preporučuje preventivni tretman primenom fungicida na bazi a.m. kaptan (Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ili Captan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%) u  cilju zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

 

U zasadima breskve i šljive u toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog (Cydia molesta), odnosno šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju suzbijanja larvi ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi a.m. hlorpirifos (Pyrinex 25 CS u koncentraciji 0,25%).

 

Jaje šljivinog smotavca

 

 

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 19.5.2017 ‎(3)
Tretman u šljivi i kajsiji19.5.2017 16:00Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

U regionu Srednjeg Banata koštičave voćne vrste se nalaze u sledećim razvojnim fazama:

Kajsija – plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75)

faza kajsije

Šljiva – plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77)

faza šljive

S obzirom na najavljene nestabilne vremenske prilike zasade treba zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lišća voćaka (Stigmina carpophila) nekim od preparata na bazi kaptana:

Merpan 50-WP,Captan 50-wp, Metod 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%.

U zasadima šljiva u toku je piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca. RC Zrenjanin je pre tri dana signalizirao neophodnost sprovođenja hemijskih mera zaštite. Ukoliko primena insekticida  do sada nije izvršena, pogledati preporuku od 16.5.

Region: Zrenjanin
Zaštita šljive19.5.2017 15:31Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi  od drugo opadanje plodova do  plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).
 
  
       BBCH 73-75
 
Pregledom plodova šljiva registrovana su sveže položena jaja kao i jaja sa ,, crnom glavom,, (neposredno pred piljenje larvi) šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
 
  
       ,, crna glava ,,
 
U cilju zaštite plodova šljiva od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida Pyrineks 25 SC (a.m. hlorpirifos) u koncentraciji 0,25%.
 
Najavljene padavine  za dane vikenda  pogoduju razvoju prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla) pa je potrebno u zasadima primeniti fungicid na bazi aktivne materije kaptan - Captan 50 WP;   Merpan 50 WP; Metod 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%.
Region: Kikinda
(More Items...)