Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 5.3.2021 ‎(1)
Zaštita šljive5.3.2021 10:04Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Novi Pazar, zasadi šljive, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze se u fazi mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

 

Velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), moniloze koštičavog voća (Monilinia sp.), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterioznih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje preventivni tretman, preparatima na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid D 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili,

-Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili

-Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentrsciji 0,2% - 0,35%

 

U cilju suzbijanja prezimelih formi štetočina, preporuka je da se preparati na bazi bakra kombinuju sa nekim od preparata na bazi mineralnog ulja:

 

-Galmin u koncentraciji 3% - 4% ili

-Galmin 800 u koncentraciji 3% - 4%

Preporuka je da se tretman obavi po mirnom vremenu-bez vetra i padavina.

 

 

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 4.3.2021 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća4.3.2021 18:55Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Pirot zasadi koštičavih voćnih vrsta (šljiva, trešnja, višnja) u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: vidljive svetlobraon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama (BBCH 01) do fenofaze kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice odvojene, pupoljci svetlozeleni (BBCH 03).

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada koštičavog voća i sprovođenje mehaničkih mera u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja zasada kao što su orezivanje voćaka  i uklanjanja orezanih grana, sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća, uklanjanje mumificiranih plodova koji su još uvek prisutni na stablima, uklanjanje polomljenih grana.

Nakon rezidbe, a pre otvaranja pupoljaka, u cilju dezinfekcije rana od rezidbe i smanjivanja infektivnog potencijala različitih patogena kao što su prouzrokovači šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), preporučuje se hemijski tretman koštičavog voća nekim od preparata na bazi bakra:

·      Cuproxat (a.m. bakarni  sulfat)  0,2-0,35 %, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8%, Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) 1-1,5%, Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% . 

Uz primenu nekog od navedenih preparata na bazi bakra preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja:

·       Galmin ili Galmin 800 (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4%

u cilju smanjenja brojnosti prezimljavajućih formi štetočina.

Sprovođenje tretmana treba sprovesti po mirnom i lepom sunčanom vremenu, bez vetra, pri dnevnoj temperatura od najmanje 7°C, uz korišćenje zaštitne opreme.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 3.3.2021 ‎(1)
Zaštita šljive3.3.2021 14:45Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Pregledom zasada šljiva, sorte Stenlej i Čačanska Rodna, na teritoriji RC Kosovska Mitrovica, na lokalitetima Velji Breg i Srbovac, utvrđeno je da se zasadi šljive u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka (vidljive svetlo braon ljuspice sa svetloobojenim ivicama) do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasad šljiva i sprovođenje radova u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja voćnjaka kao što su sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća, uklanjanje mumificiranih plodova koji su još uvek na stablima, uklanjanje slomljenih grana i sakupljanje ostataka od rezidbe. Nakon rezidbe, a pre otvaranja pupoljaka, u cilju dezinfekcije rana od rezidbe i smanjivanja infektivnog potencijala različitih patogena kao što su prouzrokovači šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) bakterioznih oboljenja i drugih, preporučuje se hemijski tretman šljive nekim od preparata na bazi bakra:

-          Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili

-          Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

-          Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili

-          Funguran OH (bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha.

Uz primenu nekog od navedenih preparata na bazi bakra preporučuje se i dodavanje preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4%, ili Galmin 800 (mineralno ulje) 3-4% u cilju smanjenja brojnosti prezimljavajućih formi štetočina.

Sprovođenje tretmana treba sprovesti po mirnom i lepom sunčanom vremenu, bez vetra, pri dnevnoj temperatura od najmanje 7°C, uz korišćenje zaštitne opreme.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 2.3.2021 ‎(3)
Zaštita koštičavog voća2.3.2021 22:00Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Monilioza (Monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste (višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH) dok se kajsije zavisno od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fazi od bubrenja, preko pucanja cvetnih pupoljaka, pa do faze vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; ljuspice su neznatno otvorene (51-55 BBCH).

 

Fenofaza višnje, trešnje i šljive

 

Fenofaza kajsije

 

U zasadima koštičavih voćnih vrsta, nakon završene rezidbe a pre otvaranja pupoljaka, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i brojnosti prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman kombinacijom preparata na bazi bakra  i mineralnog ulja:

 

·         Cuproxat (a.m. bakarni  sulfat)  0,2-0,35 %, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8%, Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) 1-1,5%, Bakarni oksihlorid 50 ili Bakarni kreč 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%  

+

·         Galmin (a.m.mineralno parafinsko ulje) 3-4%.

 

Kajsija će ubrzo ući u fazu cvetanja koja je uz vlažne uslove kritična za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka. Proizvođačima preporučujemo da u fazi belih balona i početka cvetanja (59-61 BBCH) urade preventivni tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG  (a.m. ciprodinil) 0,05% .

U zasadima kajsije u kojima još nije došlo do otvaranja pupoljaka može se još uvek primeniti kombinacija bakarnih preparata i mineralnog ulja.

 

Tretmane treba sprovesti pre najavljenih padavina, po mirnom vremenu i u najtoplijem delu dana.

 

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća2.3.2021 13:50Crvena pegavost lista šljive (polystigma rubrum); Monilioza (Monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Na području delovanja RC Prokuplje zasadi višnje i šljive se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze se u fazi mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).
 
 

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala, prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti  lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja i drugih, preporučuje uklanjanje svih zaraženih delova biljaka nakon rezidbe, kao i sprovođenje hemijskih mera nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·       Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar - oksihlorid) u koncentraciji primene 0, 75% ili

·       Everest (a.m. bakar - hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili

·       Cuproxat ( bakar - sulfat )  u koncentraciji primene 0,2% - 0,35%.   

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata preporuka je da se preparatima na bazi bakra doda neki od preparata na bazi mineralnog ulja :

·       Galmin (mineralno ulje) 3-4% ili

·       Galmin 800 (mineralno ulje) 3-4%    

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu.

Region: Prokuplje
Zaštita zasada šljive2.3.2021 10:47Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Valjevo, lokalitet Babina Luka, šljiva sorta Čačanska lepotica, se nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

 

  

 Faza razvoja šljive                    Mumificirani plodovi u zasadu

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, po završetku rezidbe, uklone  inficirane grane i mumificirane plodove iz zasada koji predstavljaju infektivni potencijal za razvoj prouzrokovača bolesti tokom vegetacije.

U cilju dezinfekcije rana nakon rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala patogena: rogača šljive (Taphrina pruni), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) i bakterioza, preporučuje se tretman nekim od navedenih preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

-          Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili

-          Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%.

 

Uz bakarne preparate preporučuje se primena preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4%, za smanjenje brojnosti prezimljavajućih formi štetočina.

 

Tretman treba sprovesti po suvom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana, kada je temperatura iznad 5 °C.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 1.3.2021 ‎(5)
Zaštita koštičavog voća1.3.2021 14:20Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
Na području delovanja RC Zaječar, lokalitet Zaječar (Lubnički put), koštičavo voće (višnja, trešnja i šljiva), u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta se nalaze u sledećim fazama:
 • šljiva – faza mirovanja: lisni pupoljci i deblji cvetni pupoljci zatvoreni pokriveni tamno braon ljuspicama (BBCH 00),
 • višnja - od faze mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01),

 • trešnja - od faze mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

Nakon rezidbe i uklanjanja mumificiranih plodova sa grana, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala biljnih bolesti, prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja i drugih,  proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 • Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 - 0,35% ili

 • Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

 • Everest (bakar-hidroksid) 0,6% ili

 • Fungohem SC (bakar-hidroksid) 1-1,5%

Preporučuje se da se jednom od preparata na bazi bakra doda preparat na bazi mineralnog ulja u cilju smanjenja prezimljujućih formi štetnih insekata,:

 • Galmin (mineralno ulje) 3-4%.

Mere zaštite treba sprovesti u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Region: Zaječar
Zaštita koštičavog voća1.3.2021 12:40Monilioza (Monilia laxa); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavog voća  (kajsija, šljiva, višnja i tršnja) se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

 

 

U zasadima koštičavog voća, pre otvaranja pupoljaka,  preporučuje se sprovođenje tretmana sa preparatima na bazi bakra, u cilju  smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača oboljenja kao što su: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)rogač šljive (Taphrina pruni)pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterijskih oboljenja i drugi. Tretmane treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana sa nekim od sledećih preparata:

 • Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35%
 • Bakarni oksihlorid-50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji od  0,75%
 • Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6%

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preporučuje se i primena preparata Galmin 800 na bazi mineralnog ulja u koncentraciji od 3 do 4%. 

Region: Senta
Zaštita koštičavog voća 1.3.2021 12:36Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Sombor koštičavo voće ( šljiva, višnja, trešnja) se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fazama od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

pupoljci šljive

pupoljci višnje

U pojedinim zasadima, još uvek traje rezidba. Po završetku rezidbe, a pre pucanja pupoljaka, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih  preparata na bazi bakra. Ovaj tretman, koji pored toga što je veoma važan za dezinfekciju rana nastalih tokom rezidbe, veoma je važan i u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) kao i bakterioznih oboljenja.

Za tretman se preporučuje primena nekog od sledećih preparata na bazi bakra: Cuproxat (a.m.bakar-sulfat)  0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75% ili Everest (a.m.bakar-hidroksid)  0,6%.  

Navedenim preparatima, u cilju smanjenja bronosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preporučuje se dodavanje nekog od preparata na bazi meneralnog ulja Galmin 3-4% ili Galmin 800 3-4%.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Sombor
Zaštita šljive1.3.2021 10:46Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području rada RC Užice zasadi šljiva se nalaze u fenofazi od mirovanja do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-03).
 

U voćnjacima gde je završena rezidba i uklonjeni zaraženi biljni delovi iz zasada, preporuka je da se, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala različitih patogena, prouzrokovača: monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja, kao i  smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata, primene hemijske mere zaštite kombinacijom registrovanih preparata na bazi bakra i mineralnog ulja:


- Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
- Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili
- Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,2-0,35%,
+
- Galmin (a.m. mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili
- Galmin 800 (a.m. mineralno ulje) u koncentraciji 3-4%.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, kada je temperatura vazduha preko 5°C.

Region: Užice
1 - 10 Next