Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 8.11.2022 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta8.11.2022 7:55Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·        Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

·        Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·        Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)

ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu na temperaturi vazduha iznad 7°C.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 7.11.2022 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća7.11.2022 13:08Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje opadati do 70% listova opalo (BBCH 93-97).

       

     Zasad šljive                  Fenofaza razvoja šljive

Proizvođačima se preporučuje da kada opadne 60 % do 70 % lisne mase sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja);

Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oskihlorid) 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija);

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6-0,8% (breskva, šljiva);

Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) 4l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija).

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti kao što su: sušenje cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Pseudomonas spp.) i dr.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, uz primenu velike količine vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Pored hemijskih mera zaštite, proizvođačima se preporučuje  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana iz voćnjaka i tamo gde je to moguće, sakupljanje i uništavanje opalog lišća i mumificiranih plodova.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.11.2022 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 4.11.2022 10:16Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Sombor koštičave voćne vrste (šljiva, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi starenja i opadanja lišća (BBCH 93-96).

   

velika slika                                                  velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da kada opadne oko 70 % lisne mase, sprovedu preventivni treman koji za cilj ima smanjenje infektivnog potencijala patogena: prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp) , šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) kao bakteriozih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr.

Za tretman se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakar oksihlorid 50(a.m. bakar oksihlorid) 0,75 % ili

-Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) 0,25-0,35% ili

-Grifon ( a.m.bakar-oxihlorid+bakar-hidroksid) 4 l/ha .

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 7°C, sa velikim utroškom vode.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sakupljanje opalog lišća, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 3.11.2022 ‎(4)
Zaštita koštičavih voćnih vrsta3.11.2022 14:45Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Kragujevac koštičave voćne vrste se u zavisnosti od vrste, sorte, primenjenih agrotehničkih mera i mera zaštite nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja-od početka opadanja lišća (BBCH 93) do svo lišće opalo (BBCH 97).

 

 

U trenutku kada opadne bar 70% lišća preporučuje se fungicidni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakarni oksihlorid)  ...0,75%  ili

Cuproxat (a.m.bakar sulfat) … 0,25-0,35 % ili neki od registrovanih bakarnih preparata.

 

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala za narednu sezonu različitih prouzrokovača gljivičnih oboljenja - kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans); rogača šljive (Taphrina pruni); sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.); šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), ali i bakterioznih oboljenja.

 

Preporučuje se korišćenje veće količine vode (“kupanje” biljaka) sa naročitim fokusom na pregibe grana i slična skrovita mesta. Tretman je optimalno izvršiti u najtoplijem delu dana (na temperaturama većim od 7°C), po mirnom vremenu bez vetra.

 

Uoči tretmana potrebno je ukloniti mumificirane plodove, oštećene i obolele biljne delove.

Region: Kragujevac
Jesenji tretman koštičavog voća3.11.2022 13:07Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi starenja i opadanja lišća (BBCH 93-96).

Proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena za narednu vegetaciju poput prouzrokovača rak-rana i  bakterioznog izumiranja koštičavog voća (Pseudomonas syringe pv.syringe), sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i dr, preporučuje tretman sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

Sprovođenje tremana se preporučuje kada opadne oko 70 % lisne mase, po mirnom i tihom vremenu sa većom količinom tečnosti po jedinici površine, tzv.,,bakarno kupanje voća,,

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·       a.m. bakarni oksihlorid, preparat Bakar oksihlorid 50 u konc.0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar oksihlorid + bakar hidroksid, preparat Grifon u količini 4l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·       a.m.bakar sulfat, preparat Cuproxat u koncentraciji 0,25-0,35 % (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

  • a.m. bakar hidroksid, preparat Everest u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)  ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.
Region: Sremska Mitrovica
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta3.11.2022 12:19Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaze koštičavog voća: od početka obezbojavanja lišća do 70 % listova opalo.
 
U zasadima koštičavog voća kada je 60-70 % lisne mase opalo preporučuje se primena preparata na bazi bakra. Cilj ovog tretmana je smanjenje infektivnog potencijala patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (stigmina carpophila), pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae).
 
 
 
 
Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i mirnom vremenu bez vetra sa većom količinom vode, nekim od sledećih registrovanih preparata:
  • Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid)-0,75 %(šljiva, trešnja, višnja, kajsija)
  • Cuproxat (bakar-sulfat)-0,2-0,35 % (šljiva, trešnja, višnja)    
  • Everest (bakar-hidroksid)-0,6 % (šljiva, višnja)
  • Grifon (bakar-oksihlorid)-4 l/ha (šljiva, trešnja, kajsija).

Pored hemijskih mera od velikog su značaja i mehaničke mere koje takođe imaju za cilj smanjenje infektivnog potencijala padogen: sakupljanje i uništavanje opalog lišća, uklanjanje mumificiranih plodova, orezivanje polomljenih i obolelih grana.

Region: Vršac
Zaštita koštičavog voća3.11.2022 9:44Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na terenu RC Senta zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fenofazi opadanja listova (93-96 BBCH).

 

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta, kada opadne najmanje 70% lisne mase. Tretman se izvodi primenom bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i drugih patogena.

Orezivanjem i uklanjanjem suvih, obolelih grana i uništavanjem mumificiranih plodova u velikoj meri smanjujemo infektivni potencijal navedenih prouzrokovača bolesti.

Registrovani preparati na bazi bakra:

Ø  Bakar oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75%

Ø  Everest (bakar hidroksid) u koncentraciji  0,6-0,8%

Ø  Cuproxat (bakar sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%

Ø  Grifon (bakar oksihlorid+bakar hidroksid) u dozi od 4 l/ha.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se po suvom, mirnom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 2.11.2022 ‎(6)
Jeseni tretman šljive i trešnje2.11.2022 13:03Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Požarevac koštičavo voće (šljiva i trešnja) se nalaze, u zavisnosti od vrste, lokaliteta i sortimenta, u fazi od lišće počinje opadati do 50% lišća je žuto i opalo (BBCH 93-95).

Proizvođačima se preporučuje jesenji tretman koštičavog voća, kada opadne 70% lisne mase, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

-          Everest (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji  0,6-0,8% ili

-          Cuproxat (a.m. bakar sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

-          Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4l/ha.

Ovim tretmanom smanjuje se infektivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr.

Izvođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu, na temperaturi vazduha iznad 7°C, sa velikim utroškom vode kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera zaštite treba sprovesti i agrotehničke mere kao što su rezidba i ukljanjanje zaraženih grana, sakupljanje i uništavanje opalog lišca i mumificiranih plodova, jer su to mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Region: Požarevac
Jesenji tretman koštičavog voća2.11.2022 11:01Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi koštičavih voćnih vrsta (kajsija, šljiva, višnja) nalaze se u fazi od lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta, u fazi kada opadne najmanje 70% lisne mase , primenom bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr.

Takođe, orezivanjem i uklanjanjem suvih, obolelih grana i sakupljanjem i uništavanjem mumificiranih plodova u velikoj meri smanjujemo infektivni potencijal navedenih prouzrokovača bolesti.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti primenom nekog od sledećih registrovanih preparata na bazi bakra:

·         Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar oksihlorid) u konc. 0,75% (kajsija, šljiva, višnja),

·         Cuproxat (a.m. bakar sulfat) u konc. 0,25-0,35% (šljiva, višnja),

·         Grifon (a.m. bakar oksihlorid+kakar hidroksid) u dozi od 4 l/ha (kajsija, šljiva).

Sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se po suvom, mirnom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode (zbog što bolje pokrivenosti biljaka).

Region: Bačka Topola
Jesenji tretman šljive2.11.2022 10:32Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području rada RC Užice zasadi šljive se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od obezbojavanje lišća do 50% lišća žuto i opalo (BBCH 92-95).


Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, kada sa stabla opadne oko 70 % lišća, sprovedu jesenji tretman preparatima na bazi bakra. Ovo je veoma važan tretman jer se njime sprečavaju infekcije koje nastaju na mestu oštećenja, pukotina, ranica, tokom kasne jeseni i blagih zimski meseci. Takođe, vrši se i smanjenje infektivnog potencijala različitih patogena za narednu godinu, na mestu njihovog prezimljavanja, od kojih su najznačajniji prouzrokovači sušenja cvetova i grančica i trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća  (Stigmina carpophila) i rogača šljive (Taphrina pruni).

Preporuka je sprovesti tretman nekim od registrovanih preparata:

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
-Everest (a.m bakar hidroksid)  u koncentraciji 0,6-0,8% ili
-
Grifon ( bakar oksihlorid i bakar hidroksid) u koncentraciji 4 l/ha

-Cuproxat (a.m.  bakar sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Tretman treba sprovesti kada je temperatura vazduha iznad 7 °C, po suvom i mirnom vremenu i sa većom količinom vode, kako bi stabla bila što bolje “okupana“.

Pored hemijskih mera, značajne su i agrotehničke mere, kao što su:  sakupljanje opalog lišća, mumificiranih plodova iz krošnje i sa površine zemlje, uklanjanje obolelih i polomljenih grana i njihovo uništavanje.

Region: Užice
1 - 10 Next