Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.7.2020 ‎(2)
Zaštita šljive6.7.2020 14:40Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na teritoriji RC Valjevo, zasadi šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).
 

Vizuelnim pregledom plodova utvrđeno je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca.

Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02% (karenca 14 dana).

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj infekcije prouzrokovačem truleži (Monilinia sp).

U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida:

Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05% (karenca 14 dana).

Region: Valjevo
Preporuke za kontrolu azijske voćne mušice6.7.2020 12:12Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetu Divoš, u zasadu trešnje, u  klopkama na bazi mirisnog atraktanta (crno vino, jabukovo sirće) registrovani su prvi ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušce (Drozophila suzukii).

Štetočina ima veći  broj generacija u toku godine u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Čitav životni ciklus se završava za jednu do dve nedelje. Važno je napomenuti da mužjaci D.suzukii na temperaturama iznad 30°C, postaju sterilni.

U toku životnog ciklusa ženka položi od 300 do 600 jaja, u proseku 60 jaja na dan.

Ženka karakterističnom testerastom legalicom, zaseca pokožicu zrelog ploda  (najčeše traži plodove sa tankom pokožicom) i tu položi jaja. Ispiljene larve se hrane mezokarpom  ploda, u jednom plodu se može naći veći broj larvi. Oštećeni plodovi su ulazna mesta za razvoj biljnih patogena, prouzrokovača truleži.

 

legalica ženke

 

Štetočina se nalazi na EPPO  A2 karantinskoj listi.

Česte padavine i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha u predhodnom periodu pogodovale su razvoju azijske voćne mušice na našem terenu.

U cilju rane detekcije i izlovljavanja, kao mere borbe, preporuka proizvođačima je postavljanje klopki sa atraktantom  u  zasade:

- koštičavog voća (breskva, trešnja, šljiva)

-vinove loze

-jagodičasto i bobičasto voće (remontantne sorte maline, kupina, borovnica, aronija, ribizla).

Klopke se postavljanju  po sledećem rasporedu: na obodne delove parcele postaviti na svakih 2  do 3 m  a u središnjim redovima na rastojanju od 5 m.

Pored izlovljavanja klopkama sa atraktantom, ostale mere borbe na našim prostorima su uglavnom higijensko-sanitarne mere:

-sakupljanje zrelih otpalih plodova u hermetički zatvorene posude koje se ne otvaraju 7 dana

- skraćivanje intervala berbe

-uništavanje divljih vrsta domaćina štetočine (divlja kupina,zova, divlja vinova loza) oko proizvodnih zasada

Hemijske mere borbe, daju slabiji rezultat, zbog biologije štetočine i vremena pojave (polaže jaja u poluzreli plod).

Od ugroženih voćnih vrsta, trenutno je na terenu RC Sremska Mitrovica u toku berba bresaka. Aktuelna je zaštita srednjeg i kasnog sortimenta od breskvinog smotavca i tripsa, a preporučeni insekticid (Exirel-a.m.cijanotraniliprol, u koncentraciji 0,075%) delovaće i na azijsku voćnu mušicu.

Pored toga, mogu se koristiti i preparati na bazi kalcijuma za ojačavanje pokožice ploda. Primena kalcijumovih preparata je pred početak obojavanja ploda.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 4.7.2020 ‎(1)
Zaštita šljive4.7.2020 14:45Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području RC Smederevo šljiva se nalazi u fenofazi od plod oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (78-81 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine. Preporuka proizvođačima je da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove sprovedu tretman preparatom:                                                              Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02% (karenca 14 dana).

Najavljene nestabilne vremenske prilike mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). Za suzbijannje prouzrokovača truleži, u zasadima šljiva, registrovan je sledeći fungicid: Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05% (karenca 14 dana).

 

Obavezno treba voditi računa o karenci preparata! Ne treba vršiti tretmane gde je berba u toku ili se planira u narednim danima.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 3.7.2020 ‎(2)
 Zaštita šljive3.7.2020 12:41Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od plod oko 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 77-81).

Na plodovima su registrovana položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%.

Region: Niš
Zaštita šljive3.7.2020 12:33Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Obična grinja (tetranychus urticae)
Na području RC Kragujevac zasadi šljive se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazi od početak obojavanja ploda (BBCH 81) do obojavanje skoro završeno (BBCH 85). Na pojedinim parcelama sa ranim sortimentom (Čačanska rana) berba je već otpočela.
 
Vizuelnim pregledom plodova ustanovljeno je prisustvo položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
 
 
U ovom trenutku, u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. Kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove, preporuka je upotreba insekticida ovicidno-larvicidnog dejstva:
 
Coragen 20 SC (a.m hloratraniliprol) … 0,016-0,02%
 
Takođe je, u pojedinim zasadima, uočeno i prisustvo grinja (Tetranychus urticae), pa se proizvođačima može preporučiti pregled zasada i u slučaju da se one registruju, uključivanje nekog od akaricida u zaštitu.
 
Prilikom primene pesticida voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana, a tamo gde je berba počela, hemijske mere se ne preporučuju.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 2.7.2020 ‎(3)
Zaštita šljive2.7.2020 9:31Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja šljive: plodovi od 70% krajnje veličine (BBCH 77) do početka obojavanja ploda (BBCH 81).
 
Jaje šljivinog smotavca na plodu
 
Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo položenih jaja i tek ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi   druge generacije ove štetočine.
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:
  • Coragen 20 SC (hloratraniliprol): 0,016-0,02%.
Region: Vršac
zaštita šljive2.7.2020 9:04Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod 70 % krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda, (BBCH 77-81).

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive, na plodovima je registrovano prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), u različitim embrionalnim fazama razvoja, u indeksu napada 1,75.

velika slika

 

 

U toku je intenzivno polaganje jaja kao i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca proizvodjačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02 %

 

Region: Kraljevo
Zaštita šljive2.7.2020 0:19Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi šljive se nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do plod dostigao 70% krajnje veličine (BBCH 75 - 77).

Vizuelnim pregledom  plodova šljive registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), od sveže položenih jaja do jaja pred piljenje. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije navedene štetočine.

šljiva-Grapholita jaje

velika slika

Proizvođačima se preporučuje, radi sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove, insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol)  0,02%.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 30.6.2020 ‎(3)
Zaštita šljive30.6.2020 13:09Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na terenu RC Pirot zasadi šljive se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi plodovi od 78% krajnje veličine do početak obojavanja plodova (78-81 BBCH).

 

Vizuelnim pregledima plodova u zasadima šljive na punktu Izvor-Rakovica i Bela Palanka-Nad breg, registrovana su sveže položena jaja druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), a sam početak piljenja larvi se očekuje krajem ove nedelje.

U cilju zaštite plodova, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

·      Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji  0,016 - 0,02%.

Region: Pirot
Zaštita šljive30.6.2020 11:19Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Vranje šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta  nalazi u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine do početka obojavanja plodova(BBCH 77-81).

Tokom vizuelnih pregleda šljive registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca ( Grafolita funebrana ) u različitim embrionalnim fazama razvoja. U toku je intenzivno polaganje jaja druge generacije ove štetočine a započeo je i proces piljenja larvi.

Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( lorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%.

 

Region: Vranje
1 - 10 Next