Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 11.4.2017 ‎(1)
Zaštita šljive11.4.2017 14:22Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)
Na području delovanja RC Bačka Topola šljiva se nalazi u fazi precvetavanja( cvetovi se smežuravaju-većina latica opada do kraja cvetanja-sve latice opale, BBCH 67-69).
 
 
U zasadima šljive registruje se pojava šljivinih osa (Hoplocampa flava/minuta) na belim lepljivim pločama.
Preporuka za proizvođače: u toku je let i pojaganje jaja šljivinih osa. U fazi precvetavanja šljive neophodno je primeniti neki od navedenih insekticida za suzbijanje šljivine ose:
  • Perfekthion (a.m. dimetoat)  0,075-0,1 %
  • Decis (a.m. deltametrin) 0,03-0,05 %
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 10.4.2017 ‎(4)
Zaštita šljive10.4.2017 19:04Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na terenu  RC Senta šljive se nalaze u fenofazi precvetavanja (67-69 BBCH skale).

 

precvetavanje

 

U toku je let i polaganje jaja  crne i žute šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta),te se proizvođačima  preporučuje insekticidni tretman  insekticidima:

  • Perfekthion (a.m. dimetoat) 0,075-0,1% ili
  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,03-0,05%
Region: Senta
Zaštita sljive- šljivina osa10.4.2017 18:59Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na području delovanja RC Beograd zasadi šljive se nalaze u fenofazi cvetovi se smežuravaju-većina latica opada, kraj cvetanja-sve latice opale (BBCH 67-69).

Slika 1. fenofaza šljive

Na belim lepljivim klopkama registrovana su imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Slika 2. šljivina osa

Preporuka proizvođačima je da izvrše insekticidni tretman u zasadima koji su u fazi kraj cvetanja- sve latice opale, jednim od registrovatih insekticida:

Decis 2,5 EC ( a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05%

Perfekthion (a.m. dimetoat) u koncentraciji 0,075- 0,1%

Region: Beograd
Zaštita šljive10.4.2017 14:50Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi ranih sorata šljive se nalaze u fazi precvetavanja (BBCH 69).
 
Pošto je na klopkama registrovano prisustvo imaga žute I crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta), proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman  nekim od registrovanih insekticida:
  • Perfekthion (a.m. dimetoat) 0,075-0,1% ili
  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,03-0,05%

  

    fenofaza šljive                                 BBCH 69

Region: Kikinda
Zaštita šljive10.4.2017 14:13Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na  području koje pokriva  RC Smederevo  najzastupljenije sorte šljive se nalaze  u fazi precvetavanja – BBCH 67-69. 

šljiva Čačanska lepotica

 Na  lepljivoj klopki registrovana su imaga crne šljivine ose  Hoplocampa minuta. U cilju suzbijanja  ove  značajne  štetočine  obaviti zaštitu nekim od preparata:

Perfekthion (a.m.dimetoat) u dozi 0,1% ili

Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin) u dozi  0,03-0,05%

U cilju  zaštite od plamenjače šljive koju izaziva gljiva  Polystigma rubrum  obaviti preventivni tretman  upotrebom preparata

 Mankogal 80 (a.m. mankozeb) u dozi  0,2-0,25%

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 8.4.2017 ‎(2)
Zaštita šljive 8.4.2017 14:41Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na području RC Užice, lokalitet Sevojno, opština Užice, zasad šljive sorte Čačanska rodna se nalazi u fazi precvetavanja (faza 66-70 po BBCH skali).
 

U ovom zasadu je praćena pojava i brojnost šljivinih osa (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). Registrovana je pojava i žute i crne šljivine ose u značajnom broju. U zasadima šljive je potrebno izvršiti zaštitu jednim od registrovanih insekticida i to: Perfekthion ili Dimetogal (a.m. dimetoat) 0,1% ili Decis (a.m. deltametrin) 0,05%.

Obzirom da postoje povoljni uslovi za razvoj gljive Polystigma rubrum prouzrokovača  plamenjače šljive, potrebno je obaviti  fungicidni tretman primenom preparata na bazi a.m. mankozeb (Mankogal 80 ili Dithane M45)  u koncentraciji 0,20 do 0,25 %.

Radi zaštite insekata oprašivača pre izvođenja ovog prskanja obavezna je kosidba trave i korova u zasadu šljive koji u tom trenutku cvetaju (maslačak, mrtva kopriva i sl.) Tako se sprečava da pčele i drugi oprašivači sleću na iscvetali korov na koji pada zaštitno sredstvo. Zaštitu obaviti u večernjim satima i obavestiti pčelare.
Region: Užice
Zaštita šljive8.4.2017 13:14Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na području delovanja RC Kragujevac, šljiva se nalazi u fenofazi precvetavanja ( 67-69 BBCH ).  Ovih dana je registovano prisustvo štetočine Hoplocampa minuta-  crna šljivina osa.  Zasade šljiva koji se nalaze u fenofazi precvetavanja potrebno je zaštiti registrovanim insekticidima protiv ove štetočine.  Naša preporuka je :

Perfekthion (a.m. dimetoat) 0,075-0,1%

Takođe je u ovom periodu potrebno obaviti hemijsku zaštitu protiv bolesti plamenjanjače šljive čiji je prouzrokovač gljiva Polystigma rubrum,  nekim od registrovanih fungicida. Naša preporuka je:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%.

 

 

šljiva u precvetavanju

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 7.4.2017 ‎(2)
Zaštita šljive7.4.2017 22:49Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi šljive se (u zavisnosti od  sorte) nalaze  u fenofazi cvetovi se smežuravaju - većina latica opada, kraj cvetanja - sve latice opale ( BBCH 67 – 69 ).

Pregledom belih lepljivih ploča  registrovano je prisustvo imaga šljivinih osa (Hoplocampa minuta / flava). U fazi precvetavanja ženke šljivinih osa polažu jaja u čašične listiće. Njihove larve nanose štete tek zametnutim plodovima.

Preporuka proizvođačima je da izvrše insekticidni tretman u zasadima u fazi kraj cvetanja – sve latice opale, jednim od registrovanih insekticida :

Perfekthtion ( a.m. dimetoat ) u koncentraciji 0,1% ili

Decis 2,5 EC ( a.m. deltametrin ) u koncentraciji 0,03 – 0,05%

Za suzbijanje prouzrokovača  plamenjače šljive ( Polystigma  rubrum ) potrebno je izvršiti fungicidni tretman preparatom na bazi a.m. mankozeb ( Mankogal 80, Dithane M 45 ) u koncentraciji 0,2 – 0,25%.

faza razvoja šljive

faza razvoja šljive

Region: Leskovac
Zaštita šljive7.4.2017 12:19Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi šljive  se u zavisnosti od sorte nalaze u fazi od precvetavanja (67-69 BBCH, Čačanska lepotica,Čačanska rodna ) do punog cvetanja  (BBCH 65, Stenlej).

faza razvoja

Na belim lepljivim pločama registrovani su  ulovi crne šljivine ose (Hoplocampa minuta), te se proizvođačima preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

 Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin)0,03-0,05% ili

 Perfekthion (a.m.dimetoat) 0,075-0,1%

Tretman izvršiti samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja.

Za suzbijanje  prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum) kod osetljivih sorata  potrebno je izvršiti i fungicidni tretman pred padavine preparatom:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%  ili

Dithane M 45(a.m. mankozeb) 0,2-0,25%

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 6.4.2017 ‎(4)
Zaštita šljive6.4.2017 15:01Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području RC Požarevac, zasadi šljive se nalaze u fazi precvetavanja( 67-69 BBCH ).

slika 1.

 

Registrovani su  ulovi crne šljivine ose, Hoplocampa minuta. Zasade koji su u precvetavanju zaštiti primenom  registrovanih insekticida:

Perfekthion(a.m.dimetoat), 0,075-0,1%

Za suzbijanje  prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum),  kod osetljivih sorata,  koristiti preparate na bazi   a.m. mankozeb – Mankogal 80 (0,2-0,25%)

Region: Požarevac
Zaštita šljive6.4.2017 14:51Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Međureč u zasadu šljive ustanovljeno je da se šljiva po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 67-69 (cvetovi se smežuravaju, većina latica opada, kraj cvetanja sve latice opale).
 
U zasadu na belim lepljivim klopkama registrovano je prisustvo imaga šljivine ose Hoplocampa minuta.
Za suzbijanje šljvine ose u ovoj fazi razvoja šljive, poljoprivrednim proizvođačima se savetuje primena preparata:
 
a.m (dimetoat) - PERFECTION 0,01%ž
 
Faza razvoja
 
Šljivina osa
 
Region: Jagodina
Zaštita šljive-šljivine ose 6.4.2017 14:12Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)
 Rane sorte šljiva (čačanska lepotica) se nalaze u fazi precvetavanja- sve latice opale (BBCH 69) dok su kasnije sorte (stenlej) u fazi punog cvetanja do cvetovi se smežuravaju (BBCH 65-67).
 U fazi precvetavanja ženke šljivinih osa (Hoplocampa flava/minuta) ubacuju jaja u čašične listiće.Štete prave larve u tek zametnutim plodovima.
 
 Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida u zasadima koji su u fazi precvetavanja-sve latice opale:
  • a.m. dimetoat - Perfekthion 0,075-0,1% ili
  • a.m. deltametrin - Decis 2,5 EC 0,03-0,05%
 Faza precvetavanja šljive
Region: Vršac
Zaštita šljive 6.4.2017 11:15Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na području RC Negotin, KO Miloševo, zasadi šljive se nalazi po BBCH skali u fenofazi  66 (cvetovi se smežuravaju- većina latica opada). Vizuelnim pregledom belih lepljivih klopki uočeno je prisustvo crne šljivine ose  Hoplocampa minuta. Larve ovog insekta izazivaju štete ubušivanjem u mlade plodove koji pritom propadaju. U cilju suzbijanja pomenutog insekta  proizvodjačima se preporučuje da u fazi precvetavanja(kada ne postoji opasnost od trovanja pčela) izvrše tretman jednim od nsekticida : Dimetogal (a.m.dimetoat) 0,075-0,1% ili DECIS MEGA (a.m. deltametrin 25 g/l) 0,015-0,025%

Šljivina osa

 

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 5.4.2017 ‎(3)
Zaštita šljive od šljivine ose5.4.2017 15:57Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na području delovanja RC Zrenjanin (lokaliteti Mihajlovo i Lukićevo), šljiva se nalazi u fenofazi BBCH 66: Cvetovi se smežuravaju: većina latica opada.

Pregledom klopki (žute lepljive ploče) registrovano je prisustvo imaga šljivinih osa (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). Pošto je piljenje larvi najveće u periodu precvetavanja, preporuka proizvođačima je da izvrše insekticidni tretman preparatima na bazi:

 Perfekthion(a.m. dimetoat ) u koncentraciji 0,1%.

Slika 1:faza  šljive

velika slika

Region: Zrenjanin
 Zaštita šljive5.4.2017 14:32Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Na teritoriji RC Niš pregledom zasada šljiva gde dominira sorta Stenley, utvrđeno je da se većina zasada nalazi u fazi BBCH 67 – večina latica opada. Na lepljivim klopkama je utvrđeno i prisustvo imaga šljivine ose (Hoplocampa flava/minuta). U ovom periodu šljivina osa počinje sa polaganjem jaja čije larve kasnije oštećuju plod.

Preporuka u fazi  BBCH 69 - sve latice opale  primeniti  insekticid Perfektion (a.m. dimetoata) 0,1%.

Za ovaj tretman voditi računa da su sva stabla precvetala i da se pčele ne nalaze u zasadu.

(velika slika)

 

Region: Niš
Zaštita šljive5.4.2017 13:33Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području RC Vrbas, rane sorte šljive se nalaze u fazi precvetavanja( 67-69 BBCH ).

Registrovani su prvi ulovi crne šljivine ose, Hoplocampa minuta. Štetu prave pagusenice, koje se ubušuju u mlade plodove. Jedna pagusenica može uništiti 4-5 plodova. Zasade koji su u precvetavanju zaštiti primenom  registrovanih insekticida: Perfekthion(a.m.dimetoat), 0,075-0,1% ili Decis 2,5 EC(a.m.deltametrin),0,03-0,05%  

precvetavanje šljive

crna šljivina osa, Hoplocampa minuta

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 4.4.2017 ‎(2)
Zaštita šljive4.4.2017 17:07Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Zasadi šljive Čačanska lepotica, na lokalitetu Lipnica , nalazi se u fazi : 65 BBCH (puno cvetanje; najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice otpale ) do 66 BBCH ( cvetovi se smežuravaju: većina latica otpada).

Sl.1 Faza razvoja šljive

 

-        Na belim lepljivim klopkama uočeni su prvi ulovi imaga  šljivinih osa (Hoplocampa flava i H. minuta). Pojava imaga je više vezana za klimatske  uslove, a manje je sortno uslovljena. Ženka polaže samo jedno jaje, zarezujući sa strane čašične listiće. Ispiljena larva izgriza tkivo ploda, prelazi sa ploda na plod I jedna larva može da ošteti 4-5 plodova. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u tankoj čauri u zemljištu na dubini oko 10 cm.

 

-       Najavljene padavine, tokom narednih dana, stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače šljive ( Polystigma rubrum).

 

Preporuka proizvođačima:

 

U zasadima u kojima  šljive precvetavaju, sprovesti tretman kombinacijom preparata na bazi :

 

-       a.m. dimetoat – Perfektion ( 0,1%) – za šljivinu osu

-     a.m. mankozeb – Mankogal 80 (0,2-0,25%) - za plamenjaču šlive

 

 

 

 

  

 

 

 

Region: Čačak
Zaštita šljive4.4.2017 9:37Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Pregledom zasada šljive sorte Čačanska lepotica na teritoriji RC Valjevo – punkt Babina Luka, utvrđeno je da se zasad nalazi u BBCH 66 – cvetovi se smežuravaju; većina latica opada.

Na žutim lepljivim klopkama registruju se ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa flava i H. minuta).

Obzirom da su u narednom periodu najavljenje padavine i povoljne temperature koje mogu uticati na ostvarivanje infekcije, kod osetljivih sorata kao što je Požegača, patogenom gljivom Polystigma rubrum – prouzrokovač plamenjače šljive, proizvođačima se preporučuje tretman sledećim preparatima:

a.m. dimetoat  (Perfekthtion 0,1%) - za šljivine ose (samo za sorte koje su precvetale)

+

a.m. mankozeb (Mankogal-80 0,2-0,25%) - za plamenjaču šljive

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća31.3.2017 12:55Monilioza (monilia laxa)

Na području Srbije koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja, od početka cvetanja do precvetavanja.

Tokom cvetanja koštičavog voća, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa).

Najavljene su padavine na području cele zemlje (u zavisnosti od regiona padavine se prognoziraju od utorka do petka). Preporučuje se proizvođačima da zaštite svoje zasade neposredno pred padavine registrovanim fungicidima prema biljnoj vrsti.

 

  

breskva                              šljiva

Region: Svi regioni
Zaštita šljive31.3.2017 10:59Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Milutovac, vizuelnim pregledom zasada šljive ustanovljeno je da se šljiva u zavisnosti od sorte i lokaliteta  nalazi  u fenofazi  61-65 BBCH (Početak cvetanja do puno cvetanje).

Preporuka proizvođačima:

Šljiva se nalazi u osetljivoj fazi, najavljene padavine u toku  naredne nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.).

Preporukla prizvodjačima je da u narednom periodu pre najavljenih padavina urade preventivni  tretman preparatom:

-        Ciprodex ( a.m.ciprodinil) 0,05%  ili

-         Octave(a.m.prohloraz)0,04%

 

 

Šljiva, sorta stenlej

 

Šljiva,sorta čačanska rodna

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(3)
Zaštita šljive24.3.2017 20:54Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Zasadi šljive Čačanska lepotica, na lokalitetu Izvor-Rakovica , nalazi se u fazi : 57 BBCH cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje, još uvek zatvoreni)

Preporuka proizvođačima:

Obzirom da se narednih dana najavljuju padavine i povoljne temperature koje mogu uticati na ostvarivanje infekcije patogena Monilia spp.(monilioza koštičavog voća) proizvođačima se preporučuje da urade preventivni tretman primenom preparata na bazi  ( a.m. ciprodinil) Ciprodex 0,05%.

Region: Pirot
Zaštita šljive24.3.2017 12:34Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Zasadi šljive Čačanska lepotica, na lokalitetu Lipnica , nalazi se u fazi : 57 BBCH cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje, još uvek zatvoreni).

Sl.1 Faza razvoja šljive

 

Preporuka proizvođačima:

Najava padavina, nestabilno vreme i pad temperature  stvoriće povoljne uslove za infekciju  od prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.).

U zasadim šljiva obaviti preventivni tretman preparatima na bazi :

-        a.m.ciprodinil – Ciprodex (0.05%)

 

Region: Čačak
Zaštita šljive 24.3.2017 9:46Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Valjevo – punkt Babina Luka sorta šljive Čačanska lepotica je u fenofazi BBCH 57 – cvetna loža je otvorena:krunični listići su vidljivi:pojedinačni cvetovi su bele boje ( još uvek zatvoreni).Obzirom da se narednih dana najavljuju padavine i povoljne temperature koje mogu uticati na ostvarivanje infekcije patogena Monilia spp.(monilioza koštičavog voća) proizvođačima se preporučuje da urade preventivni tretman primenom preparata na bazi  ( a.m. ciprodinil) Ciprodex 0,05%.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 21.3.2017 ‎(1)
Zaštita šljive21.3.2017 12:55Monilioza (monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

Na teritoriju RC Vranje šljiva  se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi od početka bubrenja pupoljaka (po BBCH skali  01) pa do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice su odvojene, svetlo zeleni pupoljci, podele su vidljive   (po BBCH skali 03).

  sl.1 faza razvoja

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima  je da izvrše tretman bakarnim preparatima u cilju smanjenja infektivnog potencijala fitopatogenih gljiva (Monilinia spp., Stigmina carpophila, Taphrina pruni) i fitopatogenih bakterija iz roda  Pseudomonas.

 

Preparati:

 

-Cuproxat  (a.m. bakar-oksisulfat) u koncentraciji 0,2-0,35 %

-Bakarni-oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid)  u koncentraciji 0,75 %

 

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.3.2017 ‎(2)
Zaštita šljive17.3.2017 17:36Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Zasad šljive Čačanska lepotica, na lokalitetu Lipnica , nalazi se u fazi : 03 BBCH (kraj bubrenja pupoljaka: ljuspice su odvojene, svetlo zeleni pupoljci, podele su vidljive).

Sl.1 Faza razvoja šljive

 

Preporuka proizvođačima:

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.), bakterioza (Pseudomonas spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) preporučuje se primena preparata na bazi bakra:

-         a.m. bakar-oksihlorid- Bakarni oksihlorid 50 ( 0,75% )

-         a.m. bakar-hidroksid - Blauvit ( 0,5-1%)

-         uz dodatak mineralnog ulja Galmin ( 3-4% )za suzbijanja prezimljujućih formi štitastih vaši.

 

Region: Čačak
(More Items...)