Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.3.2018 ‎(7)
Zaštita šljive15.3.2018 18:09Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada šljive utvrđeno je da se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, šljive nalaze u fazi razvoja početak bubrenja - kraj bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03). 

 

velika slika

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.),  prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi bakra:

Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar oksihlorid) 0,75% ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2 – 0,35%,

 uz dodatak mineralnog ulja Galmin u koncentraciji   3% u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

 

Region: Niš
Zaštita šljive15.3.2018 16:41Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

Na području delovanja RC Leskovac šljiva se u zasvisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u fenofazi od početka do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

šljiva - faza razvoja

šljiva - faza razvoja

U cilju smanjenja infektivnog potencijala  prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni)  i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje preventivni tretman preparatima na bazi bakra:

 

·   Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% ili

 

·   Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2 – 0,35%

 

Uz  ove preparate u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina dodati preparat na bazi mineralnog ulja Galmin 3% .

 Tretman raditi po mirnom vremenu bez vetra i padavina i na temperaturi iznad 5°C.

Region: Leskovac
Zaštita šljive15.3.2018 14:56SVI

Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01). U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterioznih oboljenja,  proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od sledećih preparata:

 

- Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

- Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 – 0,35%

 

Radi suzbijanja prezimelih formi štetočina predhono pomenutim preparatima treba dodati i preparat na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji  3%
 
fenofaza šljive
 
 
 
Region: Vrbas
Zaštita šljive15.3.2018 10:56Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, KO Karbulovo, zasadi šljive se nalaze, u zavisnosti od sortimenta, u  fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od sledećih preparata:

-Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

 -Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 – 0,35%

Radi suzbijanja prezimelih formi štetočina predhono pomenutim preparatima treba dodati i preparat na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji  3%. Tretman raditi po mirnom vremenu bez vetra i padavina i na temperaturi iznad 5°C.

 

Šljiva-bubrenje pupoljaka

velika slika

Region: Negotin
Zaštita šljive15.3.2018 10:11Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Vizuelnim pregledom zasada šljive, na teritoriji koju pokriva RC Vršac, utvrđeno je da se šljiva nalazi u fenofazi početka bubrenja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03) u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta.
U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterioznih oboljenja, preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra.
 
  • Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili
  • Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 - 0,35%
 
uz dodatak mineralnog ulja Galmin 3-4%, radi suzbijanja prezimljavajućih formi štetočina.
 
fenofaza šljive
Region: Vršac
Zaštita šljive15.3.2018 9:57Bakteriozna trulež salate (pseudomonas spp, xanthomonas spp, pectobacterium carotovorum); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

 

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Dubona i Koraćica, zasadi šljiva, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta (Stenlej i Čačanska lepotica), nalaze se u fenofazi od početka do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

 

 

Sl 1 Zasad šljive

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena prouzrokovača monilioza (Monilinia spp), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni)  i bakterioznih oboljenja  proizvođačima se preporučuje preventivni tretman preparatima na bazi bakra:

 

·         Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

 

·         Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 – 0,35% ili

 

 

 uz dodatak mineralnog ulja Galmin u koncentraciji   3-4% (za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina).

Region: Mladenovac
Zaštita šljive15.3.2018 1:27Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)
 

Na terenu RC Ruma zasadi šljive se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka .

 

Fenofaza šljive

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena prouzrokovača monilioza, šupljikavosti lista, rogača šljive  i bakterioza (Monilia spp., Clasterosporium carpophilum, Taphrina pruni, Pseudomonas spp.), proizvođačima se preporučuje preventivni tretman preparatima na bazi bakra:

·         Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

·         Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 – 0,35%  

uz dodatak mineralnog ulja Galmin u koncentraciji   3-4% (za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina).

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 14.3.2018 ‎(2)
Zaštita šljiva14.3.2018 12:37Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Majur, vizuelnim pregledom zasada šljive utvrđeno je da se u zavisnosti od sorte, šljive nalaze u fazi razvoja početak bubrenja - kraj bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).
 
U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača monilioza koštičavog voća Monilinia spp. prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća Stigmina carpophila, rogača šljive Taphrina pruni i bakterioznih oboljenja proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi bakra:
 
a.m (bakar oksihlorid) BAKAR OKSIHLORID 50 0,75%
a.m (bakar sulfat) CUPROXAT 0,2-0,35%
 
Uz ove preparatecilju smanjenja prezimljujućih formi štetočina dodati i preparat na bazi mineralnog ulja GALMIN 3%.
 
Faza razvoja šljive
Region: Jagodina
Zaštita šljive14.3.2018 11:12Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo, šljiva se nalazi u fazi:  od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Slika 1 faza šljive

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.), bakterioza (Pseudomonas spp.), šupljikavosti lista voćaka (Stigmina carpophila) i rogača (Taphrina pruni) primena preparata na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili

Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2 - 0,35%  uz dodatak

mineralnog ulja Galmin 3-4% - za suzbijanje prezimljujućih formi štitastih vaši .

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.3.2018 ‎(3)
Zaštita šljive13.3.2018 14:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac, vizuelnim pregledom zasada šljive utvrđeno je da se šljiva nalazi u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka po BBCH skali (00-01).

U narednom periodu imamo najavljene padavine. Preporuka proizvođačima šljive je da posle rezidbe urade hemijski tretman radi smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena, prouzrokovača monilioza (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) ,rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterioznih oboljenja, preparatima na bazi bakra: 

 Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) 0,2-0,35%

Za  zaštitu šljive od  prezimljujućih formi štetočina, potrebno je  ovom preparatu dodati  mineralno ulje Galmin  3- 4%.

 Tretman raditi po mirnom vremenu bez vetra i padavina i na temperaturi iznad 5°C.

Region: Kruševac
1 - 10 Next