Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.5.2019 ‎(3)
Zaštita šljive24.5.2019 11:48Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi plodovi dostigli oko polovne krajnje veličine (75 BBCH).
 
Velika količina padavina doprinose stvaranju povoljnih uslova za razvoj patogena prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).
 
Preporuka proizvođačima je tretman preparatom na bazi:
 
a.m.folpet, preparat Folpan 50 WP u koncentraciji 0,2%
 
Vizuelnim pregledom, na plodovima šljiva, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
Takođe, na vrhovima grana, uočene su kolonije lisnih vašiju (Aphididae).
 
 
 
U cilju suzbijanja ovih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi:
a.m. acetamiprid, preparat Tonus ekstra u koncentraciji 0,02-0,025%.
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita šljive24.5.2019 10:12Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Zasadi šljive, na lokalitetu Lipnica, nalaze se zavisno od sortimenta, u fazama od plod oko polovine krajnje veličine  do plod oko 70% krajnje veličine (75-77 BBCH).

 

lokalitet Lipnica

 

-       Vremenski uslovi  pogoduju ostvarenju   infekcije patogenima lista, prouzrokovača šupljikavosti  lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum) . 

-         U zasadima šljiva u toku je piljenje prve generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U cilju zaštite lisne mase proizvođačima  se preporučuje primena fungicida:

 Folpan 50 WP (a.m. folpan) u koncentraciji 0,2%

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove šljive  preporučuje se primena insekticida :

Grom (a.m.lamda -cihalotrin) u koncentraciji 0,03%

Region: Čačak
Zaštita šljive24.5.2019 9:17Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75), do faze plod oko 70% krajnje veličine.

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje, kao i tek ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Takođe, na listovima i plodovima se registruje i prisustvo kolonija vaši (Aphididae).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina preporučuje se primenana insekticida Grom (lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(2)
Zaštita šljive23.5.2019 15:17Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području koje pokriva RC Kragujevac zasadi šljiva nalaze se u fazi plod oko polovine krajnje veličine (75 BBCH).

 

Učestale kiše odgovaraju razvoju gljiva prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i  plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

 

U cilju zaštite lisne mase od pomenutih patogena preporučuje se fungicidni tretman:

 

Folpan 50 WP (a.m folpet) … 0,2%

 

Na plodovima su registrovana jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Takođe,  registrovano je i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida: 

Tonus ekstra (a.m acetamiprid) … 0,02-0,025%.

 

Region: Kragujevac
Zaštita šljive23.5.2019 7:39Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
 
Vizuelnim pregledom plodova registrovana su položena jaja šljivinog smotavca u različitim fazama razvoja (Grapholita funebrana). U zasadima šljiva u toku je piljenje prve generacije pomenute štetočine.
 
 
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove šljive, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Grom (a.m.lamda -cihalotrin) u koncentraciji 0,03%.
 
Uslovi u proizvodnji pogoduju ostvarenju infekcije patogenima lista kao što su plamenjača (Polystigma rubrum) i šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida Folpan 50 WP (a.m. folpan) u koncentraciji 0,2% u cilju zaštite lisne mase.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(3)
Zaštita šljive18.5.2019 23:11Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljive se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

velika slika

Vremenski uslovi pogoduju razvoju  infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

 U cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

Merpan 50 WP , Metod 480 SC, Captan 50 WP (a.m. kaptan) 0,3%. 

Na plodovima su registrovana jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Takođe,  registrovano je i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) na naličju mladih listova.  

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Pyrinex 25 SC (a.m. hlorpirifos) 0,25%.

Region: Niš
Zaštita šljive18.5.2019 15:49Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi šljiva nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom plodova registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

jaje G.funebrana

velika slika

U toku je početak piljenja larvi ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Pyrinex 25 SC (a.m. hlorpirifos) 0,25%

U cilju zaštite lisne  mase od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3%

Region: Leskovac
Zaštita šljive 18.5.2019 12:36Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Rogač šljive (taphrina pruni); Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Užice, zasadi šljive se nalaze u fazi od zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Šljiva faza razvoja

 

Vremenski uslovi koji karakterišu česte kišne padavine i porast dnevne temperature pogoduju razvoju  gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

 

U cilju zaštite lisne mase preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP , Metod 480 SC, Captan 50 WP) u koncentraciji 0,3%.

 

U zasadima su registrovana jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Vizuelnim pregledom uočeno je i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) na vršnom delu letorasta i na naličju mladih listova.  

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije hlorpirifos (Pyrinex 48 EC) u koncentraciji 0,1-0,15%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 10.5.2019 ‎(6)
Zaštita šljive10.5.2019 15:16Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)
Na teritoriji RC Kragujevac šljiva se nalazi u fazi razvoja ploda, drugo opadanje plodova (73 BBCH).
 
 
Vizuelnim pregledom plodića registrovano je prisustvo položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Trenutno je piljenje larvi ove štetočine na početku, pa se proizvođačima preporučuje insekticidni tretman u cilju sprečavanja njihovog ubušivanja u plod:
 
Pyrinex 25 SC (a.m.hlorpirifos) … 0,25%
 
Promenljivo vreme s padavinama pogoduje razvoju gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum), naročito na osetljivom sortimentu.
 
U cilju zaštite od navedenih patogena preporučuju se hemijske mere zaštite:
 
Captan 50-WP, Merpan 50-WP, Metod 480-SC, (a.m. kaptan) ...0,2-0,3%.
Region: Kragujevac
Zaštita šljive10.5.2019 14:39Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Šabac  zasadi šljive  nalaze se u fazi od zeleni plodnik  okružen sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

faza razvoja šljive 

Vizuelnim pregledom plodova šljiva, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje tretman insekticidom:

Pyrinex 25 SC (a.m.hlorpirifos) 0,25%.

U cilju zaštite lisne mase od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman nekim od fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Metod 480 SC, Merpan 50-WP, Captan 50-WP) u koncentraciji 0,2 - 0,3%a.

Region: Šabac
1 - 10 Next