Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.6.2023 ‎(1)
Zaštita šljive9.6.2023 18:01Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području delovanja RC Niš zasadi šljiva se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) 0,025%.

Navedeni insekticid delovaće i na lisne vaši (Aphididae) čije se prisustvo registruje u zasadima.

U narednim danima mogući su lokalni pljuskovi koji će povećati rizik za infekciju gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum). 

U cilju zaštite lisne mase od pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:  

Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal ekstra (a.m.mankozeb)  0,25% ili

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC (a.m.kaptan) 0,2-0,3%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(2)
Zaštita šljive8.6.2023 12:53Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza: Plod oko plovine  do 70 % krajnje veličine (BBCH 75-77).
 
Vizuelnim pregledom zasada šljive na plodovima se registuju položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) koja su u različitim fazama embrionalnog razvića. U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
Pored ove štetočine u zasadima se registruje i prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae).
 
 
 
Velika slika                           Velika slika
 
U cilju zaštite šljive od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
  • Tonus Extra (a.m. acetamiprid)-0,02-0,025 %.

S obzirom da se za naredni period najavljuju nestabilne vremenske prilike praćene padavinama koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), preporučuje se i primena fungicida:

    • Merpan 50 WP,Captan 50 WP,Venturion,Capi (a.m. kaptan)- 0,2-0,3 %.
Region: Vršac
Zaštita šljive 8.6.2023 5:09Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se nalazi u fenofazi razvoja ploda-od plod oko polovine krajnje veličine do plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U pojedinim zasadima uočeno je prisustvo vaši (Aphididae).

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove i suzbijanja lisnih vaši, poljoprivrednim porizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman insekticidom:

·       Tonus extra (a.m.acetamiprid) 0,025%.

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla), pa se u cilju zaštite lisne mase proizvođačima preporučuje primena fungicida:

·       Mankogal 80; Dithane M-45 (mankozeb)  0,2-0,25%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 7.6.2023 ‎(6)
Zaštita šljive7.6.2023 14:56Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)
 
Na području RC Jagodina zasadi šljiva se nalaze u fazi razvoja ploda, od plod oko polovine krajnje veličine do plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).
 
 
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
 
 
   položeno jaje
 
 U toku je polaganje jaja i intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju zaštite plodova i sprečavanja ubušivanja larvi u plodove šljive, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
 
 - Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat) u količini 2,5 kg/ha.
 
Nestabilno vreme praćeno višednevnim obilnim padavinama u prethodnom periodu stvaralo je povoljne uslove za ostvarivanje infekcije fitopatogenom gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum). Kako se period nestabilnog vremena nastavlja, proizvođačima se preporučuje da u ovom periodu sprovedu i fungicidni tretman primenom nekog od navedenih preparata:
 
 - Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.
 
 
 
Region: Jagodina
Zaštita šljive7.6.2023 13:17Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi šljive se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazama plod oko 60% krajnja veličine do plod oko 90 % krajnje veličine (BBCH 76-79).

Obilaskom zasada uočeno je prisustvo lisnih vašiju(Aphididae) kao i šljivinog smotavca (Grafolita funebrana) koji je u fazi polaganja jaja i piljenja larvi.

 

velika slika

Preporuka je primena insekticida

za suzbijanje  šljivinog smotavca:

a.m. emamektin benzoat, preparat Affirm u količini 2,5 kg/ha

za suzbijanje vašiju:

a.m. deltametrin, preparat Konfuzija u komc.0,03-0,05%.

Takođe,  zbog i dalje nestabilnih vremenskih prilika sa kišom, preporuka proizvođačima je zaštita lista koji je i dalje osetljiv na patogena prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila). Preporučuje se fungicidni tretman preparatima na bazi:

a.m. kaptan, preparati: Capi, Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC u količini 0,2-0,3%.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita šljive 7.6.2023 9:27Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na terenu RC Kragujevac zasadi šljive nalaze se u fazi od plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Trenutno je u toku polaganje jaja i intenzivno piljenje larvi prve generavije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Vizuelnim pregledom registruju se položena jaja ove štetočine. 

velika slika

Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman:

Affirm opti (a.m.emamektin benzoat) … 2,5 kg/ha ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) … 0,03%

U prethodnom periodu nestabillno vreme s padavinama pogodovalo je infekciji gljivama prouzrokovačima šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum). Kako je slično vreme u najavi i za naredne dane, proizvođačima se može preporučiti tretman:

Captan 50 WP, Capi, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Venturion (a.m. kaptan) … 0,2-0,3%.

Region: Kragujevac
Zaštita šljive7.6.2023 9:14Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Smederevo šljiva se nalazi u fenofazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

 

Vizuelnim pregledom šljive registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm opti (a.m.emamektin benzoat) 2,5 kg/ha

 

Predhodni period obeležilo je izuzetno nestabilno, kišovito vreme. Kako se takvo vreme očekuje i u narednom periodu, postoji rizik od infekcija gljivičnih bolesti, pre svega prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Preporuka je da se uz zaštitu od smotavca, sprovede i zaštita od bolesti primenom nekog fungicida:

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi (a.m.kaptan) 0,2-0,3%

Region: Smederevo
Zaštita šljive7.6.2023 9:01Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi šljive se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove šljive, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha

 

 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama u danima pred nama može stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

U cilju zaštite šljive od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

 

·         Merpan 50 WP, Captan 50 WP ili Venturion (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%

 

Region: Kraljevo
Zaštita šljive7.6.2023 8:32Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Loznica zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

Faza razvoja šljive

U toku je piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U zasadima gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite može se uočiti prisustvo larvi u plodovima. Na plodovima se i dalje registruje prisustvo jaja u svim fazama razvoja.

Sa ciljem suzbijanja ove štetočine i sprečavanja ubišivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

-Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) u količini 2,5 kh/ha.

Za naredne dane se i dalje prognozira nestabilno vreme sa padavinama. Ovakve vremenske prilike uz najavljene temperature mogu stvoriti povoljne uslove za ostarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum). Proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena primene neki od fungicida:


- a.m.kaptan (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC u koncentraciji primene 0,2-0,3%)

ili

- a.m. mankozeb ( Mankogal 80, Dithane M 45 u koncentraciji primene 0,2 – 0,25%).

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 6.6.2023 ‎(7)
Zaštita šljive6.6.2023 18:00Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi šljiva nalaze se u fenofazi plod oko polovine krajnje veličine do faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

Pregledom plodova šljive registrovano je prisustvo sveže položenih jaja i  jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

jaje šljivinog smotavca

 

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove primenom insekticida:

  -                 Tonus extra (a.m.acetamiprid), u koncentraciji 0,025%.

Navedeni preparat delovaće i na suzbijanje lisnih vaši, ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi njihovo prisustvo.

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla), pa se u cilju zaštite lisne mase preporučuje primena fungicida :

-        Mankogal 80; Dithane M-45 (mankozeb), u koncentraciji 0,2-0,25%.

Region: Vrbas
1 - 10 Next