Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.8.2019 ‎(1)
Azijska voćna mušica14.8.2019 9:25Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Valjevo, pomoću lovnih klopki,  azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se na više lokacija, i to u zasadima kupine, maline, šljive i vinove loze. Za sada se njeno prisustvo registruje u jako niskim brojnostima samo u zasadima malina sorte Vilamet, čija je berba završena.

 

U narednom periodu, štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine, remontantnih sorata maline (Polka, Polana), šljive i vinove loze kod kojih je u toku sazrevanje i berba plodova. Na području Kolubarskog okruga, zasadi malina sa stalno rađajućim sortama je sve manje, jer se zasadi ovih sorti sve ređe zasnivaju ili se krče. U zasadima šljiva autohtonih ranih sorti, poput Crvene ranke (piskavac ili ranovača), Čačanska rana, Čačanska lepotica i Čačanska najbolja berba je završena, dok je u zasadima sa sortama Stenlej i Čačanska rodna u toku sazrevanje plodova.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta, u ovom momentu je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole. Proizvođačima maline, šljive i vinove loze sa sortama koje su u fazi sazrevanja i berbe plodova preporučuju se sledeće mere (klikni ovde).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 6.8.2019 ‎(1)
Zaštita šljive6.8.2019 12:05Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Užice zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine nalaze u fazi  od početka sazrevanja ploda do tehnološke zrelosti (BBCH 80-87).

 

Fenofaze razvoja

 

Trenutno je u toku kraj piljenja larvi II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i počinje polaganje jaja III generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

 

        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,05% (a.m. deltametrin) - karenca 14 dana.

 

 U pojedinim zasadima šljive, vizuelnim pregledom uočavaju se simptomi truleži na plodovima (Monilinia spp.).

Proizvođačima se preporučuje zaštita plodova registrovanim fungicidima za suzbijanje prouzrokovača truleži, uz obavezno poštovanje karenci:

 

        Ciprodex 0,05% (a.m. ciprodini) - karenca 14 dana ili

        Kubik exstra 2-2,5l/ha (a.m.iprodion+tiofanat-metil) - karenca 7 dana.

 

U zasadima gde je u toku berba ili se ona uskoro očekuje, hemijske mere zaštite se nikako ne preporučuju!

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 30.7.2019 ‎(3)
Zaštita šljive30.7.2019 23:57Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljiva se nalaze u različitim fazama obojavanja ploda (BBCH 81-85).

U toku je kraj piljenja larvi II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i početak polaganja jaja III generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzuija, Polux (a.m. deltametrin) 0,05% - karenca 14 dana.

Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi truleži plodova (Monilinia spp).

U cilju zaštite plodova u fazama sazrevanja, preporučuje se primena fungicida:

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05% - karenca 14 dana.

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju u zasadima u kojima je berba u toku ili se uskoro očekuje.

Region: Niš
Zaštita šljive30.7.2019 19:45Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Leskovac kasnostasne i srednjestasne sorte šljiva nalaze se u fazi od početak obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

sazrevanje ploda

velika slika

Trenutno je pri kraju piljenje larvi II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i početak polaganja jaja III generacije ove štetočine.

 U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzuija, Polux (a.m. deltametrin) 0,05% (karenca 14 dana).

U pojedinim zasadima,uočavaju se simptomi truleži plodova (Monilinia spp).

U cilju zaštite plodova u fazama sazrevanja, preporučuje se primena fungicida:

 

 Kubik ekstra (a.m. iprodion+tiofanat-metil)  2-2,5 l/ha (karenca 7 dana).

 

Takođe, preporučuje se i mehaničko uklanjanje zaraženih plodova kako bi se smanjio infektivni potencijal patogena.

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je berba u toku ili se uskoro očekuje nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

 

Region: Leskovac
Zaštita šljive30.7.2019 10:30Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi šljive sorte Stenlej, nalaze se u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Trenutno je u toku je kraj piljenja larvi II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i počinje polaganje jaja III generacije ove štetočine.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

 Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,05% (a.m. deltametrin) - karenca 14 dana.

 

 

U pojdinim zasadima šljive, vizuelnim pregledom uočavaju se simptomi truleži na plodovima (Monilinia spp.).

 

Najavljene padavine u narednim danima mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena. Proizvođačima se preporučuje zaštita plodova registrovanim fungicidima za suzbijanje prouzrokovača truleži, uz obavezno poštovanje karenci:

 

        Ciprodex 0,05% (a.m. ciprodini) - karenca 14 dana.

 

U zasadima gde je u toku berba ili se ona uskoro očekuje, hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 29.7.2019 ‎(2)
Zaštita šljive29.7.2019 13:49Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Na području delovanja RC Vršac, kasnostasne sorte šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).
 
Vizuelnim pregledom plodova šljive registruju se položena jaja III generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove kasnostasnih sorti šljiva, preporučuje se primena insekticida:
  • Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (a.m.deltametrin) 0,05% (karenca 14 dana).

Vizuelnim pregledom, uočeni su i simptomi truleži ploda šljive (Monilinia spp.).

Simptom truleži ploda
 
 
U cilju zaštite plodova u periodu sazrevanja, preporučuje se primena fungicida:
  •  Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05% (karenca 14 dana).

Prilikom izbora preparata obavezno treba voditi računa o karenci.

U zasadima gde je berba u toku ili blizu, ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite!

Region: Vršac
Zaštita šljive29.7.2019 10:47Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Zasadi šljiva sa sortom Stenlej, na lokalitetu Lipnica, nalaze se u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 

lokalitet Lipnica

 

U regionu Čačka, u toku je kraj piljenja larvi II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i počinje polaganje jaja III generacije ove štetočine.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

-       a.m. deltametrin - Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,05% (karenca 14 dana).

 

 

Vizuelnim pregledom  zasada uočavaju se simptomi truleži na plodovima (Monilinia spp.).

 

Najavljene padavine u narednim danima mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena. Proizvođačima se preporučuje zaštita plodova registrovanim fungicidima za suzbijanje prouzrokovača truleži, uz obavezno poštovanje karenci:

 

       -       a.m. ciprodinil - Ciprodex 0,05% (karenca 14 dana).

 

U zasadima gde je u toku berba ili se ona uskoro očekuje, hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 27.7.2019 ‎(1)
Zaštita šljive27.7.2019 21:43Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Miloševo, zasadi šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom plodova šljive uočena su položena jaja kao i jaja pred piljenje III generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U zasadima u kojima  se berba ne očekuje u narednih 14 dana, radi  sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se  primena nekog od insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m deltametrin) u koncentraciji 0,05%    (karenca 14 dana).

šljivin smotavac III generacija

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 26.7.2019 ‎(3)
Zaštita šljive26.7.2019 14:48Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Kragujevac kasne sorte šljive se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81), dok je kod ranih i srednjih u toku berba ili će otpočeti u narednim danima.

 

Stenlej

 

Trenutno je pri kraju piljenje larvi II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i počinje polaganje jaja III generacije ove štetočine.

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje  insekticidni tretman:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m deltametrin) … 0,05% (karenca 14 dana).

Kako se za naredne dane najavljuju padavine, preporučuje se tretman protiv gljiva prouzrokovača truleži (Monilinia spp.) uzimajući u obzir karence fungicida.

 

U zasadima gde je u toku berba ili se uskoro očekuje, hemijske mere se ne preporučuju!

 

 

Region: Kragujevac
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii )26.7.2019 14:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Šabac, azijska voćna mušica, Drosophila suzukii, prati se  pomoću  lovnih klopki koje su postavljene u zasadima remotantne maline, kupine, smokve, vinove loze i šljive na više lokaliteta. 

 

klopka u zasadu šljive

Pregledom postavljenih klopki na području delovanja RC Šabac nije registrovano prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice, ali se uskoro očekuje njena pojava s obzirom na period godine i fazu razvoja pre svega koštičavog i jagodičastog voća i vinove loze.

Ova voćna mušica  je veoma invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

- Postavljanje lovnih klopki u cilju  izlovljavanje odraslih jedinki

Za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

- Uklanjanje  prezrelih plodova

- Skraćivanje intervala između berbe  plodova

- Uništavanje spontane flore oko zasada.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena svih pomenutih zaštitnih mera na području celog regiona.

Region: Šabac
1 - 10 Next