Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.9.2020 ‎(1)
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)16.9.2020 22:35Dudovac (hyphantria cunea)
Na području delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledima voćnih zasada šljive, na pojedinim lokacijama i na pojedinačnim stablima, registrovano je prisustvo zapredaka od gusenica II generacije dudovca (Hyphantria cunea).
 
 
Ova štetočina je polifag i napada veliki broj voćnih vrsta, a najveće štete prouzrokuje na dudu, šljivi, trešnji, višnji, jabuci i u zasadima krušaka.
 
Štete izazivaju gusenice koje luče leplivu masu, stvaraju paučinaste niti, povezuju lišće i stvaraju gnezda unutar kojih se hrane lisnom masom. Pri jačem napadu, naročito kod mladih zasada, može doći do golobrsta.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak voćnih zasada i pregled stabala na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se uoče pojedinačna gusenična gnezda preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Ukoliko se registruje jači napad, a prag štetnosti je  2-3 gusenična gnezda po stablu i kod mladih voćaka gde su zahvaćena ćitava stabla,  preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 11.9.2020 ‎(1)
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)11.9.2020 14:36Dudovac (hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada šljive, na nekoliko lokaliteta, na pojedinačnim stablima registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od larvi druge generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Zapredak sa gusenicama

Dudovac je polifagna štetočina sa velikim brojem  biljaka domaćina,  a najveće štete pričinjava na dudu, orahu i koštičavom voću: šljivi, kajsiji, višnji i trešnji.

Štete prave  gusenice, koje se hrane lišćem, upredaju ga i skeletiraju. Gusenice  luče paučinaste  niti kojima  povezuju listove i prave gnezdo. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko uoče prisustvo pojedinačnih zapredaka sprovedu njihovo mehaničko uklanjanje. Ukoliko se uoči veći broj guseničnih gnezda, 2-5 guseničnih gnezda po jednom stablu, preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 10.9.2020 ‎(1)
Dudovac u zasadima voća 10.9.2020 8:39Dudovac (hyphantria cunea)

Na području delovanja RC KIkinda u toku je aktivnost gusenica II generacije dudovca (Hyphantria cunea).  Vizuelnim pregledom intenzivnih zasada koštičavog voća, na lokalitetu Kikinda, uočena je sporadična aktivnost pomenute štetočine, dok je prisustvo dudovca znatno izraženije u ekstenzivnim zasadima voća (okućnice, bašte, vikendice), što je posledica znatno manje primene hemijskih sredstava.

 

Dudovac je izuzetno polifagna štetočina i do danas je identifikovano oko 250 biljnih vrsta u statusu hranidbenog domaćina ovoj štetočini. Dudovac ima dve generacije godišnje (ređe 3), a štetnost vrste je uslovljena prvenstveno vremenskim prilikama i prisustvom prirodnih neprijatelja, pre svega ptica. Štete prave gusenice koje se tokom čitavog razvoja hrane lišćem. Mlade gusenice žive zajedno u guseničnim gnezdima, koja grade lučenjem paučinastih niti kojima povezuju okolne listove. Najpre skeletiraju lišće, tj. izgrizaju donji epidermis i mezofil, ostavljajući nerve i gornji epidermis, a kasnije ostavljaju samo lisne nerve. Starije gusenice se razilaze, žive samostalno i brste celu lisnu masu (golobrst). Napad se vrlo lako prepoznaje po zapredenim granama, golobrstu i gusenicama sa specifičnim smeđim bradavicama iz kojih rastu dugačke dlake.

 

Picture
 
Picture
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i sprovođenje mera suzbijanja ukoliko registruju prisustvo pomenute štetočine.

Pri slabijem napadu, dobri rezultati se postižu mehanički - odsecanjem i spaljivanjem guseničnih gnezda. Ukoliko se pregledom ipak utvrdi prisustvo većeg broja guseničnih gnezda (2-5) po pojedinačnom stablu, preporučuje se sprovođenje hemijskog suzbijanja nekim od registrovanih insekticida.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 8.9.2020 ‎(2)
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)8.9.2020 14:38Dudovac (hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive i jabuke registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica  II generacije dudovca (Hyphantria cunea). Gusenična gnezda uočena su na pojedinačnim stablima u voćnjacima, na stablima u okućnicima i u zasadima voća manjih površina.

Dudovac je polifagna štetočina. Hrani se na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete pričinjava na dudu, orahu, šljivi, kajsiji, višnji i trešnji. Štete pričinjavaju gusenice, koje se hrane lišćem, upredaju ga i skeletiraju. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo pojedinačnih zapredaka njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

Ukoliko se vizuelnim pregledima zasada registruju veće brojnosti guseničnih gnezda (prag štetnosti je 2-3 gusenična gnezda po stablu) i u mlađim zasadima gde su zahvaćena čitava stabla, preporučuje se spovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

     

 zapredak sa gusenicom

Region: Zrenjanin
Dudovac (Hyphantria cunea)8.9.2020 14:27Dudovac (hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada šljive, oraha, jabuke i na stablima voća na okućnicama, registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea).

 

Dudovac je izraziti polifag, a štete prave larve koje zapredaju lišće praveći gusenična gnezda u kojima se ishranjuju lisnom masom. Pri većim brojnostima usled ishrane larvi može doći do golobrsta.

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled voćnih zasada na prisustvo guseničnih gnezda dudovca. Na manjim površinama i na okućnicama, kao i u zasadima voća gde se registruju pojedinačna gusenična gnezda  preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

Ukoliko se registruju veće brojnosti guseničnih gnezda (prag štetnosti je 2-3 gusenična gnezda po stablu) preporučuje se spovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 14.8.2020 ‎(1)
Zaštita šljive14.8.2020 9:35Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području rada RC Užice u toku je berba ranih sorti šljive, dok se kasne sorte nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom plodova  na lokalitetu Sevojno uočena su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
U toku je početak polaganja jaja, a u narednim danima se očekuje i piljenje larvi treće generacije  ove štetočine. Lokalitet Sevojno je lokalitet sa najvećim ulovima šljivinog smotavca u regionu Užica. Na tom području berba kasnih sorti šljive neće početi za još dve nedelje, te se u
cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, isključivo kod kasnog sortimenta, preporučuje  primena insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol), u koncentraciji  0,06%.

Prilikom primene preparata strogo treba voditi računa o propisanoj karenci. Hemijske mere se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku ili se planira u narednih desetak  dana!

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.8.2020 ‎(1)
Zaštita od azijske voćne mušice-Drosophila suzukii9.8.2020 14:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na terenu RC Kragujevac na klopkama sa mirisnim atraktantima postavljenim u zasad kupine, uhvaćene su prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) za ovo područje.
 
U pitanju je veoma opasna štetočina, čija se destruktivnost ogleda u činjenici da je u stanju u potpunosti da uništi plod, da se javlja pred samu berbu, ima veliki broj generacija, jak reprodukcioni potencijal i široki krug domaćina. Osim toga, svojom aktivnošću utire put i različitim patogenima prouzrokovačima truleži ploda.
 
Naime, ženka polaže jaja moćnom testerastom legalicom (na slici) u zreo plod zasecajući epidermis. U plodu se razvijaju larve pretvarajući pulpu ploda u kašu.
 
 
U ovom trenutku na našem terenu je pri kraju berba ili je u toku kod kasnih sorti šljiva, srednjih sorti bresaka i nektarina, dok se kod kasnih sorti breskve i nektarine, kao i u vinovoj lozi berba tek očekuje. Osim njih napadu su izložene i druge voćne vrste mekog ploda poput maline, kupine i dr.
 
U svakom slučaju, sve pomenute voćne vrste ekonomski značajne za naš region su u opasnosti zbog mogućnosti da budu napadnute od pomenute štetočine. Proizvođačima se preporučuje masovno izlovljavanje u cilju smanjenja populacije ove štetočine i to postavljanjem lovnih klopki (plastične flaše na kojima se izbuše rupice pri sredini, za ulaz mušice, dok se bliže grliću načini otvor koji se prekrije gazom, odakle isparava atraktant koji privlači insekte. Sam atraktant se pravi od mešavine jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1, uz nekoliko kapi detergenta).
 
Klopke se postavljaju nešto gušće ivicom parcele, na 2-3 m jedna od druge, a u malo ređem rasporedu što se zalazi dublje u unutrašnjost voćnjaka, na svakih 5 m.
 
Takođe se preporučuje uništavanje ili uklanjanje prezrelih i natrulih plodova, kako opalih tako i onih na granama, kao i skraćivanje perioda berbe. Potrebno je uništiti sve potencijalne biljke domaćine (divlja kupina, dženarika, zova i dr.) u okolini parcele. Zapušteni i neodržavani voćnjaci osetljivih vrsta su mesta gde se nesmetano odvija razvoj svih pa tako i ove štetočine pa se preporučuje njihovo krčenje.
 
Zbog skrivenog načina života i vremena kad se pojavljuje (uoči berbe), upotreba hemijskih sredstava je teško izvodljiva pa se prednost daje pomenutim mehaničkim i higijenskim merama.
 
 
 
 
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(2)
Pojava azijske voćne mušice - mere kontrole7.8.2020 17:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Kruševac azijska voćna mušica, Drosophila suzukii, prati se  pomoću  lovnih klopki sa mirisnim atraktantima u zasadima kupine, vinove loze, šljive na više lokaliteta, kao  i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja imaga iz njih.

U lovnim klopkama, u toku ove nedelje, registrovani su prvi ulovi odraslih jedinki u  zasadima kupine, dok se u vinovoj lozi njena pojava može očekivati uskoro.

Plodovi su na napad od ove štetočine najosetljiviji  u vreme zrenja. Ženke polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice, kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta, proizvođačima  bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

·      Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta.

·      Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

·      Održavanje higijene unutar i oko zasada (uništavanje divljih vrsta-kupina, zova, džanarika), odlaganje prezrelih plodova u posude koje se ne otvaraju nedelju dana

·      Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Kruševac
Zaštita šljive7.8.2020 7:50Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Kraljevo berba srednje ranih sorti šljive je završena ili je pri kraju dok se kasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja ploda do faze obojavanje skoro završeno, (BBCH 81-85).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

velika slika

 

U toku je početak polaganja jaja treće generacije ove štetočine a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·   Exirel (aktivna materija cijanotraniprol) u koncentraciji 0,06%

 

Mere suzbijanja treba sprovoditi samo u zasadima sa kasnim sortimentom!

U zasadima kod kojih je berba u toku ili se ona očekuje u narednih desetak dana hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 6.8.2020 ‎(1)
Zaštita šljive6.8.2020 14:12Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

     Na području delovanja RC Pirot, šljive se nalaze u različitim fazama obojavanja plodova, od početak obojavanja ploda do obojavanje je skoro završeno (BBCH 81-85)

 

(velika slika)

     Vizuelnim pregledom zasada, lokalitet Izvor-Rakovica, registrovana su jaja treće generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U narednim danima očekuje se i početak piljenja larvi ove štetočine. U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, samo kod kasnog sortimenta, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Exirel (aktivna materija cijantraniprol) u koncentraciji 0,06%

 

     Hemijske mere zaštite se ne preporučuju u zasadima u kojima je berba u toku ili se planira u narednih deset dana.

Region: Pirot
1 - 10 Next