Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.7.2019 20:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Azijska voćna mušica17.7.2019 9:24Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji rada RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Divoš, Molovin, Erdevik, Grgurevci, Šuljam, Ljuba i Mačvanska Mitrovica, na lovnim klopkama, koje su postavljene u zasade vinove loze, maline i trešnje, registruju se ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljaka. Ženke ove štetočine, svojom čvrstom testerastom legalicom, polažu jaja u zrele plodove. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 

U ovom momentu, preporučuju se sve raspoložive mere kontrole radi sprečavanja podizanja populacije i mogućnosti nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         postavljanje klopki sa atraktantom (mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove). Klopke se postavljaju u zasade na rastojanju 2-3 m na rubnim delovima parcele i oko 5m u unutrašnjem delu parcele

·         skratiti interval berbe plodova

·         uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi

·         krčenje uvratina i kanala koji se nalaze pored parcele, a na kojima se nalaze samonikle biljke koje mogu biti domaćini ovoj štetočini (divlja kupina, zova, dženarika i dr.)

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice16.7.2019 7:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(2)
Zaštita šljive15.7.2019 12:41Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Valjevo zasadi šljive se nalaze u fazi plod oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (78-81 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

 

Proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove primene insekticid: Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03% (karenca 14 dana).

 

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

 

U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

 

 

 

velika slika

Region: Valjevo
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)15.7.2019 12:25Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U regionima Kraljevo, Leskovac, Niš i Novi Sad  registovani su prvi ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama postavljenim u zasade koštičavog, bobičastog voća i vinove loze. U toku ove nedelje očekuju se pojava ove štetočine i u drugim regionima naše zemlje.

 

Sada je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

 

MERE KONTROLE

 

1.    Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke treba postaviti prventsveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

2.     Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

3.     Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

4.     Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 14.7.2019 ‎(1)
Zaštita šljive14.7.2019 16:22Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području RC Smederevo, u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od  plod oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda.                 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove sprovedu tretman preparatom:

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,03%  (karenca 14 dana).

 

Nestabilne vremenske prilike najavljene za narednu nedelju mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). 

 

U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

 

Preporučene hemijske mere zaštite moguće je primeniti samo u zasadima sa kasnim sortimentom zbog karence navedenih preparata. U zasadima sa ranim i srednjim sortama ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(1)
Zaštita šljive12.7.2019 13:08Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Zasadi šljive, na lokalitetu Lipnica , nalaze se zavisno od sortimenta u fazama plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida :

 

  • a.m. lambda cihalotrin (Grom) 0,03% (karenca 14 dana)

Najavljene padavine za naredne dane pogodovaće razvoju gljiva prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman:

 

  • a.m.ciprodinil (Ciprodex) 0,05% (karenca 14 dana)
Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(2)
Zaštita šljive11.7.2019 16:16Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Miloševo zasadi šljive nalaze se u fazi od plod oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (BBCH 78-81).

Vizuelnim pregledom zasada šljive uočena su ispiljena jaja kao i jaja pred piljenje II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove primene insekticid:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

Grapholita funebrana

velika slika

Region: Negotin
Zaštita šljive11.7.2019 15:38Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Ruma zasadi šljive se nalaze u fazi plod oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda (78-81 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

 

Jaje pred piljenje

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03% (karenca 14 dana).

 

Nestabilne vremenske prilike najavljene za vikend mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). 

 

U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 9.7.2019 ‎(2)
Zaštita šljive9.7.2019 14:29Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Šabac zasadi šljive se nalaze u fenofazi plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 

Trenutno je u toku intenzivno piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju zaštite plodova, preporučuje se insekticidni tretman:

 

  • a.m. lambda cihalotrin (Grom)  0,03% (karenca 14 dana)

 

Za naredne dane najavljuju se padavine koje će pogodovati razvoju gljiva prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman:

 

  • a.m.ciprodinil (Ciprodex)  0,05% (karenca 14 dana)

velika slika

Region: Šabac
1 - 10 Next