Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.8.2021 ‎(1)
Zaštita šljive18.8.2021 9:59Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi šljive nalaze se u fazi početak obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada uočena su položena jaja i ispiljene larve šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi III generacije ove štetočine.

Radi zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se hemijska zaštita, ali samo u zasadima sa kasnijim sortimentom gde se berba ne očekuje u narednim danima. Proizvođačima se preporučuje upotreba sledećeg insekticida:

-Affirm opti (a.m.emamektin benzoat) u količini 2,5kg/ha (karenca 7 dana).

Hemijski tretman treba obaviti u večernjim satima kad temperatura vazduha padne i obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima gde je u toku berba ili se ona uskoro očekuje ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(2)
Zaštita useva i zasada od braon mramoraste stenice12.8.2021 12:25Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Tokom ove proizvodne sezone, u nekoliko navrata smo vas obavestili o prisustvu braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u različitim usevima i zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite (link 1, link 2, link 3, link 4).

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta od ove invazivne stenice postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, u zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i u usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. U pojedinim usevima soje trenutno se registruje njeno veoma intenzivno prisustvo.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Karenca

Usev/zasad

Scatto

deltametrin

0,18-0,42 l/ha

3 dana

paprika

paradajz

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

malina

leska

Plures

deltametrin

0,3-0,5 l/ha

14 dana

vinova loza

Kozak

lambda-cihalotrin

0,15 l/ha

14 dana

boranija

 

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Zaštita šljive12.8.2021 9:29Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi šljive se nalaze u fazi od početka obojavanja do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

 

(velika slika)

Vizuelnim pregledom zasada registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite ploda od ubušivanja larvi, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha (7 dana karenca).

Prilikom primene insekticida strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. Takođe, hemijske mere zaštite se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku ili se ona očekuje u narednim danima.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 11.8.2021 ‎(3)
Zaštita šljive11.8.2021 10:41Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Vranje zasadi šljiva se kod poznih sorti nalaze u fazi početak sazrevanja ploda i semena i početak obojavanja do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

 
 

Vizuelnim pregledom zasada šljive registrovano je prisustvo položenih jaja ali i ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi prisutne štetočine samo u zasadima sa kasnim sortimentom gde je moguće ispoštovati propisanu karencu preparata, preporuka je sprovođenje hemijskog tretmana insekticidom:

Affirm opti (emamektin benzaoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Hemijske mere se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku ili se uskoro očekuje.

Region: Vranje
Zaštita šljive11.8.2021 10:18Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Negotin zasadi šljive se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od početak obojavanja plodova do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo položenih jaja i tek ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intezivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi navedene štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Hemijske mere se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku i gde se berba očekuje u narednim danima!

Region: Negotin
Zaštita šljive11.8.2021 9:27Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početka obojavanja do faze plod zreo za branje (BBCH 81-87).

Vizuelnim pregledom zasada registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije pomenute štetočine.

Proizvođačima se u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje primena insekticida:

Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha, karenca 7 dana.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju u zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednim danima!

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.8.2021 ‎(1)
Zaštita šljive 10.8.2021 8:04Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja u toku je berba ranijih sorti šljiva, dok se kasne sorte nalaze u fenofazi plod počinje da poprima boju do plodovi imaju boju karakterističnu za kultivar (BBCH 81- 85).

Vizuelnim pregledom šljiva, registrovano je prisustvo položenih jaja kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), na do 10% plodova. U toku je piljenje larvi III generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima u čijim zasadima je zastupljen kasni sortiment,  preporučuje se u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, primena insekticida:

  • Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene insekticida voditi računa o karenci.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 9.8.2021 ‎(1)
Zaštita šljive9.8.2021 8:42Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Novi Pazar u toku je berba ranih sorti šljive, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početak obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita  funebrana). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine. Zbog najavljenih visokih temperatura, u narednih nekoliko dana se očekuje piljenje larvi.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporuka je primena insekticida:

-        Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat)  2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida. Hemijske mere se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku i gde se berba očekuje u narednim danima!

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 6.8.2021 ‎(7)
Zaštita šljive6.8.2021 14:34Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi šljive se  kod srednjestasnih i poznih sorti nalaze u fazi početak sazrevanja ploda i semena: početak obojavanja do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).
 
 
Na našem području u toku je intenzivno polaganje jaja i  intenzivno piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
 
U cilju zaštite plodova od ove štetočine i sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:
 
 - Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).
 
U zasadima gde nije moguće ispoštovati karencu, primena hemijskih mera se ne preporučuje!
Region: Jagodina
Zaštita šljive6.8.2021 14:02Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi šljiva se nalaze u fazi od početak obojavanja plodova do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

jaje Grapholita funebrana sl.7

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada šljiva, registrovano je prisustvo ispiljenih larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), kao i jaja pred piljenje. U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije navedene štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca, samo u zasadima sa kasnim sortma gde je moguće ispoštovati karencu, preporuka je primena insekticida:

·        Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Leskovac
1 - 10 Next