Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica 17.8.2018 10:40Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području RC Užice, na lovnim klopkama je registrovana pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Brojnost ovog štetnog organizma je trenutno veoma niska, ali ako vremenski uslovi budu povoljni može se očekivati povećanje populacije. U zasadima sitnog i jagodastog voća berba je uglavnom završena. Štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine i remontantnih sorata maline (Polka, Polana), kod kojih je u toku zrenje i berba plodova.

 

Kupina u fazi zrenja, skratiti interval ubiranja plodova

 

U zasadima šljive, kod ranijih sorata berba je završena, dok je kod sorata Čačanska rodna i Stenlej u toku sazrevanje i berba, koja se na nižim područjima regiona uskoro završava.

 

U napadnutim plodovima se može naći veći broj larvi, a to inicira njihovo ubrzano propadanje i truljenje.

 

U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada. U zasadima kupine gde je berba prekinuta preporučuje se uklanjanje starih rodnih izdanaka koji na sebi imaju zrele i poluzrele plodove i njihovo spaljivanje.  U zasadu rasporediti što veći broj posuda za masovno izlovljavanje štetočine. Posude se mogu praviti od plastičnih flaša- pet ambalaže u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

Preporučuje se obavezna higijena ivica parcela i uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavljati mesto njenog umnožavanja.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 13.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica13.8.2018 9:23Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom protekle nedelje registrovane su prve odrasle jedinke azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii) na lovnim klopkama u zasadima šljive na lokalitetu Vodanj.

 

 

Iako je trenutna brojnost niska, zbog velikog potencijala razmnožavanja ove štetočine, veoma brzo može doći do prenamnoženja.

Ova štetočina napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, jer ženka sa izrazito čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja, a time se i otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Embrionalni razvoj može da traje od svega par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima jagodičastog voća, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

- postavljanje što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetara, otvor koji služi za širenje mirisa prekriven gazom, u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta). Klopke se stavljaju u krošnju drveta na senovito mesto.

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele i održavanje higijene unutar i oko zasada. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, a time prenositi  iz jednog u drugi region. Uništavanje divljeg rastinja, koje može biti domaćin.

 

- hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu

zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 4.8.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drospohila suzukii)4.8.2018 11:51Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac, lovne klopke kojima se prati prisustvo azijske voćne mušice (Drospohila suzukii) postavljene su u zasadima jagode, maline, šljive, višnje, breskve i vinove loze.

Azijska voćna mušica je invazivna štetočina voća I može predstavljati ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Oštećenja na pokožici ploda usled polaganja jaja predstavljaju put za infekcije različitim vrstama patogena. Najveće štete nastaju usled ishrane larvi mesom ploda.

 

Ovonedeljnim pregledom lovnih klopki, registovano je prisustvo imaga ove štetočine u zasadima breskve (lokalitet Leskovac) i šljive (lokalitet Donja Jajina).

 lovna klopka

lovna klopka

 

Trenutno se registruju niske brojnosti. S obzirom na izuzetno visok reprodukcioni potencijal ove štetočine i kartko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-         Postavljanje što većeg broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja, smanjenja trenutnih šteta i redukcije brojnosti populacije za prezimljavanje. Klopke se postavljaju na rastojanju od 2-3m po obodu zasada, a na 5m unutar zasada.

-         Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-         Skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-         Sprovođenje sanitarnih mera. Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, time i mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-         Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

-         Hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova, skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, time i  nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 24.7.2018 ‎(1)
Zaštita šljive24.7.2018 16:46Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na terenu koji prati RC Kragujevac šljiva se nalazi u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

fenofaza razvoja šljive

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 2,5. U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje tretman u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove:

 

Decis 2,5 EC (a.m deltametrin) … 0,05% (karenca 14 dana).

U zasadima u kojima sledi berba ili je berba u toku, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 22.7.2018 ‎(1)
Zaštita šljive22.7.2018 18:53Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području RC Smederevo šljiva se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalazi u fenofazi početak obojavanja ploda do obojavanje ploda  skoro završeno (BBCH 81-85).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove sprovedu tretman preparatom:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,03-0,05% (karenca 14 dana).

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 21.7.2018 ‎(1)
Zaštita šljive21.7.2018 10:11Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Niš, kasnostasne sorte šljiva nalaze se u fazi početak obojavanja ploda, dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi obojavanje ploda  skoro završeno (BBCH 81-85).

velika slika

Registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U narednim danima se očekuje piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

velika slika

Na početku piljenja larvi, u cilju sprečavanja njihovog ubušivanja u plodove, preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%.

U zasadima u kojima predstoji berba ili je u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 20.7.2018 ‎(1)
Zaštita šljive20.7.2018 20:58Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

 Na području delovanja RC Leskovac, kasnostasne sorte šljiva nalaze se u fazi početak obojavanja ploda, dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi obojavanje ploda  skoro završeno (BBCH 81-85).

obojavanje ploda

velika slika

Vizuelnim pregledom plodova šljive registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

jaja G. funebrana

velika slika

U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine. Početak piljenja larvi očekuje se u narednim danima.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,02%

U zasadima u kojima predstoji berba ili je u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 19.7.2018 ‎(3)
Zaštita šljive19.7.2018 15:49Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
 

Na terenu RC Ruma kasnostasne i srednjestasne sorte šljive  se nalaze u fazi od početka obojavanja plodova do obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH).

 

Pregledom zasada šljive na lokalitetu Irig uočava se prisustvo jaja  šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine. 

 

 Jaje šljivinog smotavca

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida na bazi a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Ruma
Zaštita šljive19.7.2018 14:02Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na terenu koji pokriva RC Vršac kasnostasne sorte šljive se nalaze u fazi početak obojavanja ploda dok se srednjestasne sorte  nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 81-85).
 
Vizuelnim pregledom plodova šljive registrovano je prisustvo jaja treće generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine. 
 
 
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida :
  • a.m deltametrin (Decis 2,5 EC,Konfuzija)-0,05 % (karenca 14 dana)

Voditi računa o karenci preparata!

Region: Vršac
Zaštita šljive19.7.2018 9:23Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kruševac, kasnostasne sorte šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 81-85).
 
 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Da bi se sprečilo  ubušivanje larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,05% (karenca 14 dana).

Prilikom zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kruševac
1 - 10 Next