Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.6.2022 ‎(2)
Zaštita šljive28.6.2022 11:23Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Negotin zasadi šljiva se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od plod je oko 70% krajnje veličine do faze plod je oko 90% krajnje veličine (BBCH 77-79).

faza razvoja BBCH 79

faza razvoja BBCH 79

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubšivanja larvi šljivinog smotavca, proizvođačima se preporučuje  primena insekticida:

Affirm Opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana)

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim satima.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Region: Negotin
Zaštita šljive28.6.2022 8:14Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Novi Pazar, zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine  nalaze u različitim fazama razvoja ploda, od faze plodovi od polovine krajnje veličine do faze plodovi oko 80% krajnje veličine (BBCH 75-78).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove  poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje insekticidnog  tretmana:

Affirm Opti (a. m. emamektin-benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Hemijski tretman treba sprovesti u večernjim časovima zbog visokih temperatura.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(4)
Zaštita šljive27.6.2022 13:46Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi šljive se nalaze, u zavisnoti od lokaliteta i sortimenta, u fazi od plod oko polovine krajnje veličine, do faze početak obojavanja ploda (BBCH 75-81).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-          Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca preparata 7 dana).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Prilikom odabira preparata pridržavati se karence preparata.

Region: Požarevac
Zaštita šljive27.6.2022 13:12Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod oko polovine do 70% krajnje veličine (BBCH 77).
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada šljive registrovano je prisustvo jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). 
U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije pomenute štetočine.
 
 
velika slika                        velika slika
     
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2,5kg/ha (karenca 7 dana) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi.
 
Preporuka je da se hemijski tretmani zbog visokih dnevnih temperatura sprovode u večernjim satima!
Region: Kikinda
Zaštita šljive27.6.2022 9:19Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljive se nalaze u fazi plodovi od polovine krajnje veličine do oko 70% krajnje veličine (75-77 BBCH).

velika slika

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm Opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha.

Usled visokuh dnevnih temepartura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Niš
Zaštita šljive27.6.2022 8:08Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi šljiva se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja ploda; od faze plod oko 70% do plod oko 90% krajnje veličine (BBCH 77-79).

 
 
 

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u različitim fazama embrionalnog razvoja. Na teritoriji Pirota trenutno je u toku početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

  • Affirm opti (a.m. emmektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(2)
Zaštita šljive24.6.2022 14:57Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo ispiljenih kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavaca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

 U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida Affirm opti (emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Zbog visokih dnevnih temepartura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Region: Novi Sad
Zaštita šljive24.6.2022 11:46Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na terenu RC Senta, šljive se nalaze u fazi razvoja ploda (75-77 BBCH).

 

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi ove štetočine.

 

U cilju zaštite ploda od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje da sprovedu  tretman primenom insekticida:

 

-Affirm Opti (. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha

 

Hemijske tretmane treba sprovoditi u večernjim časovima zbog visokih temperatura!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 23.6.2022 ‎(1)
Zaštita zasada voća nakon grada u regionu Kragujevca23.6.2022 7:58SVI

Deo regije koji prati RC Kragujevac, delove opština Topola, Rača i Aranđelovac (Junkovac, Šume, Saranovo, Natalinci, Krćevac, Zagorica, Žabari...) tokom prethodne večeri zahvatilo je jako olujno nevreme praćeno gradom i snažnim vetrom koje je načinilo veliku štetu kako na usevima i zasadima, tako i na objektima i infrastrukturi.

 

Proizvođačima se može preporučiti što hitnije uklanjanje ozleđenih biljnih delova, a zatim i izvođenje hemijske zaštite sa ciljem da se spreči gljivična i/ili bakterijska kolonizacija tkiva na mestima sa mehaničkim oštećenjima nastalim od grada i vetra.

 

Kad je reč o šljivi, berba ranih sorti (Čačanska rana) započeće početkom sledeće nedelje, a na pojedinim parcelama počela je ovih dana. U zasadima gde je berba u toku hemijske mere se ne preporučuju, a na ostalima preporuka je hemijski tretman:

 

Flux (a.m fludioksonil)...1 l/ha (karenca 3 dana)

 

Kod kasnijeg sortimenta, preporuka je fungicidni tretman:

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) … 0,05% (karenca 14 dana)  ili

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) … 0,3-0,5 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Diverto (a.m ciprodinil)...0,5-0,75 l/h (karenca 7 dana) ili

Neon (a.m. ciprodinil) … od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Kad je u pitanju breskva i nektarina, berba u ranom sortimentu (Marija Lucija) planira se za sledeću nedelju. Tu se može preporučiti primena preparata sa kraćom karencom:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) ...0,1% (karenca 7 dana)   ili

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil)  … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U ostalom sortimentu, preporuka je fungicidni tretman:

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi (a.m. kaptan) ... 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Kod jabučastog voća ovakvi uslovi mogu uticati na širenje bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Preporučuje se mehaničko uklanjanje grančica sa simptomima (rez tridesetak santimetara u zdravo tkivo, dezinfekciju makaza pre svakog novog reza, uklanjanje iz voćnjaka zaraženog biljnog materijala i njegovo uništavanje), a potom tretman preparatima na bazi fosetil aluminijuma ili bakra u smanjenoj koncentraciji:

 

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,05%   ili

Aliette flash, Legat SP  (a.m. fosetil-aluminijum) ... 0,4%   ili

Erwix (a.m Bacilus subtilis) ... 10 l/ha.

 

U vinovoj lozi mehaničke ozlede bobica mogu u uslovima vlažnosti doprineti pojavi infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Stoga se preporučuje tretman:

 

Pehar, Botus SC 400 (a.m pirimetanil) ... 2l/ha ili

Bosco, Corvet WG (a.m boskalid) ... 1-1.2 kg/ha

 

Prilikom odabira preparata obavezno treba obratiti pažnju na karencu!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(3)
Zaštita zasada posle grada22.6.2022 13:52SVI

Deo regije koji prati RC Kragujevac, delove opština Topola, Rača i Aranđelovac (Junkovac, Šume, Saranovo, Natalinci, Krćevac, Zagorica, Žabari...) tokom prethodne večeri zahvatilo je jako olujno nevreme praćeno gradom i snažnim vetrom koje je načinilo veliku štetu kako na usevima i zasadima, tako i na objektima i infrastrukturi.

 

Proizvođačima se može preporučiti što hitnije uklanjanje ozleđenih biljnih delova, a zatim i izvođenje hemijske zaštite sa ciljem da se spreči gljivična i/ili bakterijska kolonizacija tkiva na mestima sa mehaničkim oštećenjima nastalim od grada i vetra.

 

Kad je reč o šljivi, berba ranih sorti (Čačanska rana) započeće početkom sledeće nedelje, a na pojedinim parcelama počela je ovih dana. U zasadima gde je berba u toku hemijske mere se ne preporučuju, a na ostalima preporuka je hemijski tretman:

 

Flux (a.m fludioksonil)...1 l/ha (karenca 3 dana)

 

Kod kasnijeg sortimenta, preporuka je fungicidni tretman:

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) … 0,05% (karenca 14 dana)  ili

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) … 0,3-0,5 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Diverto (a.m ciprodinil)...0,5-0,75 l/h (karenca 7 dana) ili

Neon (a.m. ciprodinil) … od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Kad je u pitanju breskva i nektarina, berba u ranom sortimentu (Marija Lucija) planira se za sledeću nedelju. Tu se može preporučiti primena preparata sa kraćom karencom:

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam, difenokonazol) ...0,1% (karenca 7 dana)   ili

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil)  … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U ostalom sortimentu, preporuka je fungicidni tretman:

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi (a.m. kaptan) ... 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

Kod jabučastog voća ovakvi uslovi mogu uticati na širenje bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Preporučuje se mehaničko uklanjanje grančica sa simptomima (rez tridesetak santimetara u zdravo tkivo, dezinfekciju makaza pre svakog novog reza, uklanjanje iz voćnjaka zaraženog biljnog materijala i njegovo uništavanje), a potom tretman preparatima na bazi fosetil aluminijuma ili bakra u smanjenoj koncentraciji:

 

Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) ... 0,05%   ili

Aliette flash, Legat SP  (a.m. fosetil-aluminijum) ... 0,4%   ili

Erwix (a.m Bacilus subtilis) ... 10 l/ha.

 

U vinovoj lozi mehaničke ozlede bobica mogu u uslovima vlažnosti doprineti pojavi infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Stoga se preporučuje tretman:

 

Pehar, Botus SC 400 (a.m pirimetanil) ... 2l/ha ili

Bosco, Corvet WG (a.m boskalid) ... 1-1.2 kg/ha

 

Prilikom odabira preparata obavezno treba obratiti pažnju na karencu!

Region: Kragujevac
1 - 10 Next