Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 31.3.2020 ‎(5)
Zaštita šljive 31.3.2020 15:00Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Sombor zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59- 60).

 

 

velika slika

U fazama cvetanja i uslovima povećane vlažnosti, koštičavo voće je osetljivo na infekcije gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih zasada u cilju praćenja fenofaze kao i praćenje vremenske prognoze.

 

Primena fungicida se preporučuje na početku cvetanja, a pre najavljenih padavina, nekim  od navedenih fungicida:

-Signum (a.m. boskalid i piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili

-Ciprodex  (a.m. ciprodex) 0,05 % ili

 -Chorus 50 WG  (a.m.ciprodinil) 0,3 kg/ha (a.m.ciprodinil).

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Sombor
 Zaštita šljive31.3.2020 14:24Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Niš, zasadi šljive se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-60).

Velika slika

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičavo voće je osetljivo na infekciju  gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak zasada šljive radi utvrđivanja  faze razvoja, kao i praćenje vremenske prognoze. Takođe se preporučuje primena hemijskih mera zaštite u fazama cvetanja šljive, pre najavljenih padavina, primenom nekog od fungicida:

Ciprodex u koncentraciji od 0,05% (a.m. ciprodinil) ili

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi od 0,562-0,75 kg/ha.

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati upustva za upotrebu i preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Niš
Zaštita šljive31.3.2020 13:58Monilioza (monilia laxa)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se ,u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi pucanja cvetnih pupoljaka do fenofaze beli baloni (BBCH 54-55).
 
 
 
 
U periodu cvetanja i uslovima visoke vlažnosti, šljiva je osetljiva na infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).
 
Proizvođačima se preporučuje da, u fazama cvetanja šljive, pred padavine, sprovedu preventivno tretiranje nekim od fungicida:
  • Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05 % ili
  • Octave (a.m.prohloraz)  u koncentraciji 0,04 %

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Region: Kikinda
Zaštita koštičavog voća31.3.2020 8:57Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Bačka Topola koštičave voćne vrste (šljiva, trešnja)nalaze se  u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama cvetanja: od faze prvi cvetovi otvoreni , do faze  punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

Fenofaza šljive               Fenofaza trešnje

Tokom cvetanja i u vlažnim uslovima koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje redovno praćenje fenofaza razvoja koštičavog voća, kao i vremenskih prilika. Hemijske mere zaštite neophodno je sprovesti pre najavljenih padavina primenom nekog od registrovanih fungicida:

·    Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha

·    Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Bačka Topola
Zaštita koštičavog voća31.3.2020 6:34Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi trešnje, višnje i šljive nalaze se u različitim fenofazama, od faze vidljivi pojedinačno formirani cvetni popoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; zelene ljuspice neznatno otvorene (BBCH 55) do faze cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje (još uvek zatvoreni) (BBCH 57).

Koštičave voćne vrste su u fazi cvetanja osetljive na prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica koštičavog voća (Monilia laxa).  Proizvođačima se preporučuje praćenje faze razvoja voća, kao i vremenske prognoze. U cilju sprečavanja ostvarivanja infekcija, pre najavljenih padavina, u fazi početka cvetanja, preporuka je primena  nekog od navedenih fungicida:

-Signum (a.m. boskalid i piraklostrobin) u dozi od 0,562-0,75 kg/ha ili

-Ciprodex u koncentraciji od 0,05% (a.m.ciprodinil) ili

 -Chorus 50 WG u dozi  0,3 kg/ha (a.m.ciprodinil).

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 30.3.2020 ‎(9)
Zaštita šljive30.3.2020 22:23Monilioza (monilia laxa)
Na teritoriji RC Jagodina, na punktu Majur, zasadi šljive se nalaze, zavisno od sorte, u fazi većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon pa do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).
 
U periodu cvetanja šljiva je osetljiva na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica  koštičavog voća (Monilia laxa). Padavine u vreme cvetanja mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju ovim patogenom.
 
Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina i na samom početku cvetanja sprovedu preventivno tretiranje nekim od sledećih preparata:
 
a.m (ciprodinil) Ciprodex u koncentraciji 0,05% ili
 
a.m (prohloraz) Octave  u koncentraciji0,04%.
 
Prilikom tretiranja treba voditi računa o polinatorima, tretirati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.
 
fenofaza šljive
 
Region: Jagodina
Zaštita šljive30.3.2020 21:26Monilioza (monilia laxa)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi  od pucanja cvetnih pupoljaka do beli baloni (BBCH 54-55).

 

 

fenološka faza šljive

 

Biljke se nalaze u osetljivoj fazi razvoja prema

prouzrokovaču sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom, te je s toga preporuka proizvođačima da pre najavljenih padavina obave fungicidni tretman u svojim zasadima nekim od fungicida:

 

Octave (a.m. prohloraz) – u koncentraciji 0,04%

                                 ili

Ciprodex (a.m. ciprodinil) – u koncentraciji 0,05%.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Zrenjanin
Zaštita trešnje i šljive 30.3.2020 20:37Monilioza (monilia laxa)

 

Na terenu RC Ruma zasadi trešnje i šljive, zavisno od sortimenta i lokaliteta, nalaze se u različitim fazama:

 

Trešnja- od  pucanja cvetnih pupoljaka (ljuspice se odvajaju, vidljivi delovi svetlo zelenih pupoljaka) do početnih faza cvetanja  (53-61 BBCH)

 

velika slika

 

Šljiva- od zatvorenih cvetnih pupoljaka sa neznatno otvorenum zelenim ljuspicama, do početnih faza cvetanja  (55-61 BBCH)

 

velika slika

 

U vlažnim uslovima u periodu cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na infekciju  gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

 

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak zasada radi utvrđivanja  fenofaze razvoja, kao i praćenje vremenske prognoze. Hemijske mere zaštite u periodu cvetanja  neophodno je sprovesti pre najavljenih padavina nekim od registrovanih fungicida:

 

 (a.m. ciprodinil) Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG 0,05% ili

 

(a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562-0,75 kg/ha.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridrzavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

Region: Ruma
Zaštita koštičavog voća30.3.2020 17:08Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do punog cvetanja (BBCH 65).

U fazama cvetanja i u vlažnim uslovima koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). Proizvođačima se preporučuje redovno praćenje fenofaza razvoja koštičavog voća, kao i vremenske prognoze. Hemijske mere zaštite neophodno je sprovesti pre najavljenih padavina primenom nekog od registrovanih fungicida:

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida treba se pridrzavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Novi Sad
Zaštita šljive30.3.2020 16:01Monilioza (monilia laxa)

Na području delovanja RC Kruševac, šljive se u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena, nalaze u fazi pucanja cvetnih pupoljaka, tzv. zeleni do beli baloni (BBCH 54-55).

U periodu cvetanja šljive i u uslovima visoke vlažnosti može doći do infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da prate vremensku prognozu i faze razvoja voća. Na početku cvetanja, pred padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 Octave (a.m.prohloraz) 0,04%    ili

 Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Kruševac
1 - 10 Next