Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > šljiva  

Web Part Page Title Bar image
šljiva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita šljive1.8.2017 10:43Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom zasada šljive (sorta: Stenlej), koji se nalazi u fazi razvoja BBCH 81 (početak obojavanja ploda), registrovana su jaja pred piljenje šljivinog smotavca - Grapholita funebrana u indeksu napada 4,5. U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije ove štetočine.
 
Picture
 
Picture 
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled plodova i hemijski tretman sa insekticidom:
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,03%

Karenca pomenutog preparata za šljivu iznosi 14 dana. Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima sa kasnim sortama, dok tretman treba obaviti u večernjim satima.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 26.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive26.7.2017 14:29Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Zasadi šljive Stenlej, na području PSSS Čačak, nalaze se u fenofazi porasta plodova (BBCH 81-85) - početak obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno .

Sl.1 Faza razvoja šljive Stenlej 

-        U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca ( Grafolita funebrana).

 

Preporuka proizvođačima:

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove izvršiti insekticidni tretman preparatom

-         a.m. hlorantraniliprol - Coragen 20SC  (0,02%)

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 25.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive25.7.2017 18:21Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja  RC Kruševac, sorte  šljiva  kasnog vremena zrenja (Stanley) nalazi se u fenofazi porasta plodova (BBCH 81-85) - početak obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno .

 fenofaza šljive

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Preporuka proizvodjačima  je da izvrše insekticidni tretman u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove  preparatom

Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%  -  karenca 14 dana.

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 24.7.2017 ‎(1)
Zaštita zasada šljive24.7.2017 13:58Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na teritoriji RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada  šljive utvrdjeno je  da  se sorta  kasnog vremena zrenja (Stanley) nalazi u fenološkoj fazi porasta  plodova, početak obojavanja ploda do obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).  U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca(Grapholita funebrana).

Preporuka voćarima je da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove  izvrše insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02% (karenca 14 dana).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 23.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive23.7.2017 14:17Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Smederevo, vizuelnim pregledom zasada  šljive utvrdjeno je  da  se sorte  srednjeg i kasnog vremena zrenja nalaze u fenološkoj fazi porasta  plodova, 10-30% pokriveni  dopunskom  bojom do obojavanje plodova skoro završeno ( BBCH 79 -85). Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jaja kao i ispiljene larve šljivinog  smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca.

Preporuka voćarima je da na kasnim sortama šljive (u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u plodove) izvrše insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%

 

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(2)
Zaštita šljive21.7.2017 15:19Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Gudurički put, sorta Stenlej, registrovana su položena jaja III generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Šljive se nalaze u fazi sazrevanja ploda- obojavanje skoro završeno.
 
 Jaje šljivinog smotavca
 
U ovom periodu se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniloprol) 0,2 l/ha u cilju sprečavanja ubušivanja gusenica u plodove. Kod sorti šljive koje se ranije beru, treba  imati u vidu karencu  ovog insekticida od 14 dana.
Region: Vršac
Tretman u šljivi-III generacija šljivinog smotavca21.7.2017 12:48Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu u Mihajlovu  uočeno je da se plodovi nalaze u fazi početka obojavanja plodova – obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Tokom pregleda registrovana su sveža i zrela jaja III generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) na 8% pregledanih plodova.

S obzirom da se berba neće obaviti u naredne dve nedelje, a da bi se sprečilo ubušivanje ispiljenih larvi u plodove, preporuka je primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02% (karenca 14 dana).

jaje šljivinog smotavca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(3)
Šljivin smotavac(Grapholita funebrana)20.7.2017 13:46Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Pančevo, punkt  Starčevo, zasadi  šljive se nalaze u fenološkoj fazi porasta  plodova, 10-30% pokriveni  dopunskom  bojom do obojavanje plodova skoro završeno ( BBCH 81-85). Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jaja kao i ispiljene larve šljivinog  smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 4,5.

Trenutno  je u toku polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca.

Voćarima preporučujemo da  na kasnim sortama šljive (u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u polodove) izvrše insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%

Region: Pančevo
Zaštita šljive20.7.2017 11:05Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Zasadi  šljive na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od početka obojavanja ploda do obojavanje ploda skoro završeno ( BBCH 81-85).
Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), kao i jaja u fazi"crna glava", u indeksu napada od 1,75.  Trenutno je u toku polaganje jaja treće generacije šljivinog smotavca i sam početak piljenja larvi.
 
 
Preporuka za proizvođače: u cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinog smotavca u polodove, a isključivo kod kasnijih sorti šljive, neophodno je izvršiti primenu insekticida:
  • Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%
Region: Bačka Topola
Zaštita šljive20.7.2017 0:21Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
 

Na terenu RC Ruma, zasadi šljive se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli 90% krajnje veličine, preko faze početak obojavanja ploda, pa do faze obojavanje skoro završeno (79-85 BBCH). 

 

Fenofaza šljive (velika slika)

 

Vizuelnim pregledom zasada uočavaju se sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U ovom momentu u toku je  polaganja jaja III generacije (15-20%) i sam početak piljenja.

 

Kod kasnijih sorata koje se neće još brati, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se insekticidni tretman preparatom kao što je Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02% (karenca 14 dana).

 

Tretman obaviti u večernjim časovima.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 19.7.2017 ‎(1)
Šljivin smotavac, tretman!19.7.2017 13:46Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Vrbasu i Ruskom Krsturu, kasnije sorte šljive nalaze se u fenofazi po BBCH skali 81(početak obojavanja ploda). Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jaja šljivinog smotavca, Grapholita funebrana, u indeksu napada 1,25. Nalazimo se na početku polaganja jaja treće generacije šljivinog smotavca na ovom lokalitetu i potrebno je uraditi insekticidni tretman da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove. Preporučeni insekticid je Coragen 20 SC(a.m.hlorantraniliprol), 0,02%. Tretman raditi u večernjim časovima.

 

jaje šljivinog smotavca

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 18.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive18.7.2017 13:53Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom zasada šljive (sorta: Stenlej), koji se nalazi u fazi razvoja BBCH 79 (plodovi dostigli 90% krajnje veličine), registrovana su jaja pred piljenje šljivinog smotavca - Grapholita funebrana u indeksu napada 2,75. U toku je let leptira III generacije ove štetočine i polaganje jaja.
 
Picture
 
Proizvođačima se preporučuje pregled plodova i hemijski tretman sa insekticidom:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,02%

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima sa kasnim sortama.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 15.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive15.7.2017 4:00Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Niš zasadi šljive nalaze se u fazi: plod oko 80% krajnje veličine (BBCH 78).

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja svih razvojnih stadijuma i tek ispiljene larve.

Preporuka proizvođačima je insekticidni tretman preparatom Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03% u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove.

velika slika

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 14.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive14.7.2017 10:24Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Donja Jajina, zasad šljive sorta Stenley, nalazi se u fazi razvoja plodova, plodovi dostigli  80% krajnje veličine (BBCH 78).

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u polodove proizvođačima se preporučuje da izvrše insekticidni tretman preparatom:

Grom ( a.m. lambda-cihalotrin ) 0,03%

jaje na plodu

jaje na plodu

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 13.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive13.7.2017 16:28Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Zasadi šljive Stenlej, na području RC Čačak, nalaze se u fenofazi  77-78 po  BBCH skali ( plodovi dostigli 70-80 % krajnje veličine).

Sl.1 Faza razvoja šljive Stenlej

 

-        U toku je intenzivno piljenje  larvi druge generacije šljivinog smotavca ( Grafolita funebrana). Na plodovima se registruja jaja svih razvojnih stadijuma i tek ispiljene larve.

 

Preporuka proizvođačima:

 

Primeniti insekticid  kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove na bazi

-        a.m.lambda-cihalotrin  - Grom (0,03%).

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 12.7.2017 ‎(1)
Zaštita zasada šljive12.7.2017 10:41Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na teritoriji RC Valjevo, punkt  Babina Luka, zasad šljive sorte Čačanska lepotica nalazi se u fenofazi BBCH 78 (plod oko 80% krajnje veličine). 

 

U toku je intenzivno piljenje larvi II generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

Preporuka proizvođačima je da izvrše tretman u narednom periodu, posle najavljenih padavina  kada se očekuje i  pad srednjih dnevnih temeperatura vazduha preparatima na bazi a.m. lambda-cihalotrin (Grom) u koncentraciji od 0.03%. Karenca za navedeni insekticid iznosi 14 dana.

 

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 6.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive6.7.2017 12:35Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Mladenovac, punktovi Dubona i Koraćica, vizuelnim pregledom zasada šljive utvrđeno je da se zasadi u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta (Stenlej i Čačanska lepotica), nalaze u fenofazi po BBCH skali 77 (plodovi 70% krajnje veličine).

Pregledom plodova pod binokularom registrovana su  jaja druge generacije Grapholita funebrana-šljivin smotavac. U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

 

 

 

Sl 2 jaje š. smotavca

 

Preporuka proizvođačima je tretman preparatima na bazi a.m. lambda-cihalotrin (Grom) u konc. od 0.03%.

Zbog visokih dnevnih temperatura, tretman izvršiti u večernjim satima.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 4.7.2017 ‎(3)
Zaštita šljive4.7.2017 21:42Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Kruševac, šljiva se nalazi u fenofazi (BBCH  77)  plod oko 70 % svoje veličine.

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovana su zrela jaja, jaja  pred samo piljenje „crna glava“ šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ).

 

velika slika

U toku je  piljenja larvi druge generacije šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ). Nalazimo se na oko 40 %  piljenja larvi II generacije ove štetočine.

 Preporuka proizvodjačima, kako  bi se sprečilo  ubušivanje larvi u plodove, primeniti  insekticid

Grom (a.m.lambda-cihalotrin)  0,03%

 

Region: Kruševac
Zaštita šljive4.7.2017 20:06Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na terenu  RC Senta zasadi šljive se nalaze u fenofazi: plod oko 70% krajnje veličine (77 BBCH skale).

Vizuelnim pregledima plodova registrovano je prisustvo jaja i larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

jaje na plodu

U toku je piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca, te za suzbijanje primeniti

Grom (lambda-cihalotrin) u koncentraciji od 0,03%

Region: Senta
Tretman u šljivi4.7.2017 17:09Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na lokalitetu Mihajlovo, zasadi šljive se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 77 – plod oko 70 % krajnje veličine).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom plodova registrovana su jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 5 (zrela jaja pred piljenje - crna glava).

jaje - crna glava

S obzirom da je u toku piljenje larvi II generacije ove štetočine, preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite od ubušivanja larvi u plodove, tretman izvrše insekticidom:

Grom (a.m. lambda – cihalotrin) u koncentraciji 0, 03 %.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive3.7.2017 15:01Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Zasadi šljive , na području delovanja RC Bačka Topola , nalaze se u fazi: plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo jaja i larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
 
 
 Preporuka za proizvođače: s obzirom da je u toku piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca, za suzbijanje primeniti sl. insekticid :
  • Grom ( a.m. lambda-cihalotrin) 0,03%
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.7.2017 ‎(1)
Zaštita šljive2.7.2017 14:49Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

 

Na terenu RC Ruma  zasadi šljive se nalaze u fenofazi plodovi do 70% krajnje veličine (77 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom zasada registruju se sveže položena, kao i ispiljena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U ovom momentu se nalazimo na oko 50 % piljenja larvi II generacije ove štetočine.

 

Sveže i ispiljeno jaje (velika slika)

 

 

U cilju sprečavanja  ubušivanja larvi u plodove  preporučuje se tretman primenom insekticida Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03%. 

 

Tretman izvesti u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 30.6.2017 ‎(3)
Šljivin smotavac(Grapholita funebrana)30.6.2017 16:42Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Vizuelnim pregledom šljive na lokalitetu Starčevo, koja je u fenološkoj fazi porasta  plodova (plod oko 70% svoje veličine - BBCH 77), registrovana su sveže položena jaja kao i ispiljena larve šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je piljenje  larvi  druge generacije šljivinog smotavca.

Da bi se sprečilo  ubušivanje larvi u plodove, primeniti insekticid:

Grom ( a.m. lambda - cihalotrin ) 0,03 %

Voćarima preporučujemo zbog visokih temperatura da tretman izvedu u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

Region: Pančevo
Šljivin smotavac30.6.2017 14:16Šljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u zasadu šljive , koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 77 (plod 70% krajnje veličine), vizuelnim pregledom plodova registrovana su jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 5,5. Takođe, registrovano je i prisustvo tek ispiljenih larvi.

U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine, pa se preporučuje tretman insekticidom na bazi a.m. lambda-cihalotrin (Grom) 0,03%. 

Tretman sprovesti na temperatiri ispod 25 °C (za dane vikenda najavljuje se pad temparture).

jaje šljivinog smotavca
Region: Vrbas
Zaštita šljive30.6.2017 12:19Šljivin smotavac (grapholita funebrana)
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom zasada šljive registrovano je da se šljive nalaze  u fenofazi  porasta  plodova, plod oko 70 % svoje veličine ( BBCH 77 ).
 
  
 
           BBCH 77
 
Pregledom zasada  u Kikindi i Novom Kneževcu na plodovima su registrovana položena jaja šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ) pred piljenje u fazi ,, crne glave ,,.
 
  
        ,, crna glava ,,
 
U toku je piljenje larvi II generacije šljivinog smotavca pa je zasade šljiva neophodno zaštititi od ubušivanja larvi u plodove navedenim insekticidom :
  • Grom ( a.m. lambda - cihalotrin ) u koncentraciji 0,03 %

Zbog izrazito visokih temperatura preporuka proizvođačima je da se tretman izvede u večernjim satima.

Region: Kikinda
(More Items...)