Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Stanje u zasadima krušaka
Stanje u zasadima krušaka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazama:

Najranije sorte (Junska lepotica) su u fenofazi  cvetovi venu, većina latica opada (BBCH 67);

Srednje cvetajuće  sorte (Kiferov sejanac, Santa Marija, Karmen, Turandot) su u fenofazi puno cvetanje, najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice opadaju (BBCH65);

Sorte poput Viljamovka i Pakams Triumf su u fenofazi oko 30 % cvetova je otvoreno (BBCH63).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, ustanovljeno je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta) koja se hrani delovima cveta. Za njenu kontrolu se preporučuje postavljanje lovnih klopki bele i plave boje za masovno izlovljavanje u koje se pored vode doda i neki mirisni atraktant poput negro bombona ili voćnog sirupa.

U zasadima gde nisu adekvatno sprovedene mere zaštite, konstatovano je intenzivno prisustvo larvi  obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

velika slika

Tretman insekticidom se u fenofazi cvetanja se ne preporučuje, zbog štetnog uticaja na pčele i druge oprašivače.

Sa suzbijanjem obične kruškine buve treba sačekati da prođe cvetanje.

Comments

There are no comments yet for this post.