Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Zdravstveno stanje strnih žita u regionu Sremske Mitrovice
Zdravstveno stanje strnih žita u regionu Sremske Mitrovice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice koji su posejani u ranim rokovima setve (prva polovina oktobra), nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike(BBCH 30);

usevi pšenice koji su posejani u kasnijim rokovima setve nalaze se u fenofazi bokorenja-tri stabla vidljivo (BBCH23).

Vizuelnim pregledom parcela sa ranim rokovima setve, ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 50-60% biljaka, donji listovi su sasvim požuteli i propadaju. Simptomi sive pegavosti lista pšenice kod useva iz kasnijeg roka setve, prisutni su na 5-10% biljaka.

 

Siva pegavost                                           kasni rok setve

Lisna rđa pšenice (Puccina recondita), prisutna je u nižem procentu, na do 5% biljaka i to u ranim rokovima setve.

Pepelnica žita (Erysiphae gramminis), prisutna je u pšenicama gustog sklopa i u ranim rokovima setve, na oko 10-15% biljaka.

U ječmu su prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 40-60% biljaka kao i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis).

ječam, rani rok setve

Bolesti na ozimim kulturama su dostigle prag za tretman, patogeni su imali povoljne uslove za razvoj u toku jesenjih i zimskih meseci (temperature i padavine).

Međutim, zbog najave padavina, nemogućnosti ulaska mehanizacije na parcele zbog prevelike vlažnosti i niskih tempertura za aktivaciju fungicida, tretman se još ne preporučuje.

Comments

There are no comments yet for this post.