Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Stanje u usevima ječma
Stanje u usevima ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve i ostalih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi razvijeno četiri lista do početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 14-21).

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Simptomi su prisutni na oko 30% biljaka. Na parcelama su prisutni i simptomi pepelnice žita(Erysiphae graminis) u veoma malom procentu, na 1-2 % biljaka.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara nije uočeno kao ni prisustvo štetnih insekatskih vrsta.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćem stanja u usevima ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.