Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Stanje u usevima pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Stanje u usevima pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi bokorenja do drugo sekundarno stablo vidljivo ( BBCH 20-22).

Obilaskom useva na pojedinim parcelama, naročito na onim iz ranijih rokova setve, uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima bolesti, patogena prouzrokovača žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10 % biljaka.

Velika slika

Mikroskopskim pregledom uočeno je prisustvo konidija navedenog patogena.

Velika slika

Pregledima useva pšenice uočeno je i prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na do 30% biljka.

Velika slika

Za sada se ne preporučuju mere hemijskog suzbijanja patogena, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.