Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo stenica u zasadima tokom vegetacije u regionu Sremske Mitrovice
Prisustvo stenica u zasadima tokom vegetacije u regionu Sremske Mitrovice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u velikom broju voćnih zasada uočeno je tokom vegetacije prisustvo stenica i to najčešće: braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Međutim, najveće štete su uočene u zasadima jabučastog voća i leske.

Stenice su polifagne štetočine, njihovo prisustvo se registruje kako na biljkama spontane flore, tako i na velikom broju gajenih voćnih vrsta (breskva, jabuka, kruška, trešnja, vinova loza, orah,leska). Prisutne su i na većini ratarskih i povrtarskih kultura. 

Intenzitet njihovog prisustva u zasadima zavisi od prethodno primenjivanih insekticida, usmerenih kako na suzbijanje pomenutih stenica tako i na suzbijanje drugih štetočina primarno, ali i sa delovanjem i na stenice.

Na našem terenu najčešće su prisutne u zasadima leske, kruške i jabuke. Štete su na pojedinim zasadima veoma velike.

Stenice imaju usni aparat za bodenje i sisanje, sa rilicom koju zabadaju u plodove i tako dolazi do promene boje ploda, plodovi su deformisani, sitni, dehidrirani, gorkog ukusa, tvrdi na mestima uboda što sve utiče na njihov kvalitet i tržišnu vrednost. Obim štete je u korelaciji sa vremenom pojave, odnosno ukoliko su plodovi manji, štetnost je veća.

Plodovi kruške i jabuke imaju ulegnuća u vidu  promene površinskog dela mezokarpa koji je tvrd a  boja  pokožice je izmenjena u odnosu na  zdravi deo ploda. Plodovi leske su uglavnom sa šturim i tamnim unutrašnjim delom.

Ženka polaže jaja u grupama, ispiljene larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Prvi i drugi larveni stupanj se hrani na mestu piljenja. Larve trećeg, četvrtog i petog stupnja su veoma pokretne i doprinose brzom širenju štetočine u usevu/zasadu. Odrasle jedinke su veoma dobri letači i u kratkom perodu mogu da nasele široko područje.

 

leska                                   orah

 

kruška

Suzbijanje pomenutih stenica je veoma otežano, pre svega jer izrazita mobilnost, dnevna i noćna aktivnost, kamuflaža i sakrivanje na nepristupačnim mestima značajno otežavaju utvrđivanje nivoa njihove populacije na samim parcelama. Pored toga, suzbijanje ove dve vrste štetočina je veoma otežano jer se najčešće nalaze na biljkama koje su u različitim fazama zrenja plodova, kada je primena insekticida veoma ograničena. Ipak, još uvek, osnovna mera njihove kontrole je primena hemijskih mera zaštite insekticidima iz grupe piretroida.

Comments

There are no comments yet for this post.