Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo simproma pamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) u usevima suncokreta
Prisustvo simproma pamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) u usevima suncokreta

Na terenu RC Sremska Mitrovica, obilaskom useva suncokreta, ustanovljeno je prisustvo biljaka sa simptomima primarnih infekcija plamenjačom suncokreta ( Plasmopara helianthi).

Plamenjača suncokreta je destruktivna bolest koja drastično smanjuje prinos. Bolest se javlja u dva oblika u zavisnosti od vremena infekcije.

Kod biljaka koje se razvijaju iz zaraženog semena simptomi su prisutni na listovima u vidu beličasto-žućkastih polja na licu lista, a na naličju se nalazi beličasta prevlaka od konidja i konidiofora patogena. Biljke su nekoliko puta niže u odnosu na zdrave biljke, a cvetovi ne pokazuju fototropizam, uspravno su postavljeni i seme se ne fomira.

U toku vegetacije sticanjem uslova za sekundarne infekcije (optimalna temperature za klijanje konidija 15°C - 18 °C, uz vlazno zemljiše), na listovima biljka koje su normalne veličine, vide se zeleno-žute pege sa oreolom na licu lista, a na naličju vide se beličaste naslage od reproduktivnih organa patogena. Biljke sa sekundarnim simptomima zaraze ne propadaju i ne utiču značajno na prinos, ali su veoma važne u smislu očuvanja reproduktivnog potencijala patogena u biljnim ostacima ili zemljištu.

Plamenjača suncokreta se održava u obliku oospora u zemljištu i biljnim ostacima, a prenosi i se semenom.

Mere kontrole plamenjače suncokreta podrazumevaju sledee:

1.      Setva zdravog i fungicidom tretiranog semena,

2.      Setva tolerantnih hibrida,

3.      Uklanjanje i uništavanje biljaka sa simptomima,

4.      Primena petogodišnjeg plodoreda naročito na parcelama za proizvodnju semenskog suncokreta (po nekim preporukama čak i sedam godina, naročito na parcelama gde je bilo biljaka sa primarnom infekcijom).

Comments

There are no comments yet for this post.