Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Prisustvo tripsa u zasadima breskve i nektarine
Prisustvo tripsa u zasadima breskve i nektarine

Na terenu RC Ruma zasadi bresaka i nektarina se nalaze u u različitim fazama cvetanja i precvetavanja.

 

Pregledom zasada breskve i nektarine, vizuelno i metodom otresanja grančica, kao i pregledom spontane korovske flore u zasadima registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). 

 

velika slika

 

 

Sa cvetanjem dolazi do migracije tripsa sa biljaka spontane flore na cvetove voća. Štete od tripsa nastaju usled ishrane odraslih jedinki i larvi i samog čina polaganja jaja na cvetovima i tek zametnutim plodovima. Kao posledica, dolazi do odbacivanja cvetova, a kasnije do pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju usled ishrane larvi na tek zametnutim plodovima. Napadnuti plodovi nekrotiraju i deformišu se. Sa porastom plodova dolazi do njihovog pucanja i iz njih može curiti smola. 

 

Suzbijanje tripsa je otežano jer  primena insekticida nije dozvoljena u vreme njihove pojave u fazi cvetanja, zbog prisustva polinatora. Sa hemijskim merama borbe protiv ove štetočine se otpočinje u fazi precvetavanja i početka formiranja plodnika, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem aktivnosti tripsa i na vreme će dati signal za insekticidni tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.