Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Cercospora beticola u usevima šećerne repe
Cercospora beticola u usevima šećerne repe

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (35-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na pojedinim parcelama je registrovano prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega. Procenat napadnutih biljaka se kreće do 2%.

 

velika slika

 

S obzirom na uslove u kojima se odvija proizvodnja šećerne repe (učestale padavine, visoka relativna vlaga, optimalne temperature) i da je u okviru pega došlo do sporulacije, u narednom periodu se očekuje dalje širenje simptoma.

 

RC Ruma  nastavlja sa praćenjem ovog patogena i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

 

Comments

There are no comments yet for this post.