Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma usevi kukuruza se zavisno od rokova setve  nalaze u različitim fazama razvoja: semenski i merkantilni kukuruz- 6 do 9 listova razvijeno (16-19 BBCH), kukuruz šećerac- 9 i više listova razvijeno do faze metlica u cvetanju, svila potpuno razvijena (19-65 BBCH). .

 

 Faze razvoja kukuruza šećerca

 

Pregledom useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka. U toku je početak polaganja jaja prve generacije ove štetočine. U usevima semenskog i merkantilnog kukuruza za sada nije uočeno njihovo prisustvo.

 

 Jajno leglo

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog i semenskog kukuruza na terenu RC Ruma registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 3% pregledanih biljaka, dok njihovo prisustvo u usevima paprike za sada nije uočeno.

 

U toku je početak polaganja jaja druge generacije ove štetočine. U narednim danima se očekuje pojačana aktivnost ove štetočine i intenzivnije polaganje jaja.

 

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

 

S obzirom da prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5%  biljaka sa položenim jajnim leglima, u ovom momentu se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

 

Azijska voćna mušica

 

Na terenu RC Ruma (opštine: Ruma, Irig, Inđija),  monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši na 11 lokaliteta pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog, koštičavog voća i vinove loze.

 

Pri poslednjim nedeljnim pregledima (16.07. i 23.07.) sadržaja lovnih klopki, registrovani su pojedinačni ulovi imaga  u zasadima kupine (lokaliteti: Ruma i Slankamenački Vinogradi), dok se u klopkama postavljenim u zasadima breskve, maline, jagode, višnje i vinove loze trenutno ne beleže ulovi. U narednom periodu se očekuje podizanje populacije ove štetočine i njena pojava na celoj teritoriji RC Ruma.

 

Azijska voćna mušica može biti ozbiljan problem u proizvodnji jagodičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Ženke polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 Ženka azijske voćne mušice

 

Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja, tako da su trenutno najugroženije voćne vrste koje se nalaze u fazama sazrevanja i kod kojih je berba u toku ili se očekuje u narednom periodu. Prvenstveno u takvim zasadima (kupina, malina, borovnica, breskva) u ovom momentu se preporučuje  primena svih raspoloživih mera kontrole:

 

1. masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetra i otvorom za širenje mirisa koji se prekriva gazom; kao mirisni atraktant se koristi mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta); klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

2. skraćivanje intervala berbe u cilju što bržeg sklanjanja plodova sa parcele;

 

3. uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

4. higijena okoline parcela: uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i i predstavlja mesto njenog umnožavanja i prezimljavanja; krčenje napuštenih zasada;

 

5. kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom;

 

6. hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja, pa su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki.

 

Kod proizvođača čiji su zasadi ugroženi od strane ove štetočine, preporučuje se primena sledećih insekticida:

kupina: Karate zeon (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha  /karenca 7 dana/,

malina: Plures (deltametrin) 0,5-0,75 l/ha  /karenca 14 dana/.

borovnica: Plures (deltametrin) 0,5 l/ha  /karenca 7 dana/,

breskva: Exirel (cijantraniliprol) 0,075%  /karenca7 dana/.

 

U svetu se za suzbijanje azijske voćne mušice u zasadima maline, kupine i borovnice koristi i insekticid na bazi a.m. spinosad (Laser 240 SC, 0,04%, karenca 3 dana).

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci preparata! U zasadima u kojima se zbog vremena berbe  ne može ispoštovati karenca, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

Prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva merkantilnog, semenskog  i kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% pregledanih biljaka. U toku je početak polaganja jaja prve generacije ove štetočine.

 

Tabelarni prikaz monitoringa:

 

Datum pregleda:

Merkantilni kukuruz /Ruma

Merkantilni kukuruz /Rivica

Semenski kukuruz/ Ruma -Fišer

Kukuruz šećerac/ Dobrinci

Kukuruz šećerac/ Kraljevci

04.06.

0

0

0

0

0

08.06.

2

2

0

0

1

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Ljukovo) registrovana su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Takođe, registrovano je i parazitirano jajno leglo (od parazitne osice Trichogramma sp.). Monitoringom dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca u Sistemu PIS-a, uočena je na pojedinim lokalitetima visoka stopa parazitizma od strane osica Trichogramma, čak do 90% jajnih legala je bilo parazitirano. Iz tog razloga, prilikom suzbijanja kukuruznog plamenca, preporuka je da se obavezno vodi računa o selektivnosti insekticida na korisne organizme.

Sveže položeno i parazitirano jajno leglo

 

U usevima merkantilnog kukuruza  (lokalitet Ruma/Fišer), semenskog kukuruza (lokalitet Jarkovci) i paprike (lokalitet Buđanovci) za sada nije uočeno prisustvo jajnih legala ove štetočine.

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca

 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokaliteti: Ruma/Fišer i Ljukovo; faza: 9 do 10 listova razvijeno) i useva semenskog kukuruza (lokalitet: Jarkovci; faza: 7 do 8 listova razvijeno) registrovana su prva jajna legla prve generacje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

 

 velika slika

 

Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

 

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
 

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog i semenskog kukuruza registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 do 3% pregledanih biljaka. U toku je sam početak polaganja jaja druge generacije ove štetočine.

 

velika slika

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca
 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet: Ruma/Fišer, faza: 8 do 9 listova razvijeno) i useva paprike (lokalitet: Buđanovci, faza: 9 i više listova na glavnom stablu razvijeno) registrovana su prva jajna legla prve generacje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Početak polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

 

Pregledom useva  paprike, merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca registrovan je početak polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):

 

Usev/lokalitet

Merkantilni kukuruz

(Ruma/Fišer)

Semenski kukuruz (Ruma/Zlatica)

Kukuruz šećerac

(Voganj)

Paprika

(Buđanovci)

Hibrid/Sorta

ZP 341

NS 7020

ZP 735

Enterprise F1

Bobita

Datum

% biljaka sa novopoloženim jajnim leglima

14.07.

0%

1%

0%

0%

0%

17.07.

1%

1%

3%

1%

1%

Ukupno:

1%

2%

3%

1%

1%

          

           Kukuruz                        Paprika

                              velika slika

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva kukuruza i paprike u narednom periodu u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala.

 

 

Metcalfa pruinosa
 

Na terenu RC Ruma prisustvo larvi cikade Metcalfa pruinosa (bela ili medena cikada) registrovano je početkom jula, najpre na ukrasnom bilju i spontanoj korovskoj flori. Nakon toga, uočava se na sve većem broju domaćina (vinova loza, jabuka, trešnja, malina,…). Prisustvo ove štetočine se registruje uglavnom u baštama i okućnicama, kao i u zasadima i usevima u kojima se ne primenjuju redovne mere zaštite. Poslednjih nekoliko dana uočava se i pojava imaga.

 

Larve na ukrasnom bilju

 

 

   

Larve i imago na v. lozi            Larve i imago na jabuci

 

 

  

Larve na trešnji                        Larve na malini

 

 

Ova cikada  potiče iz Severne i Srednje Amerike. U Srbiji je prvi put zabeležena 2006. godine (Beograd, Košutnjak). Izraziti je polifag. Domaćini su joj brojne vrste šumskog i ukrasnog drveća, voćke, vinova loza, mnoge žbunaste i neke zeljaste biljke. Najveći rizik za širenje ove cikade predstavlja  trgovina ukrasnim biljkama, odnosno prevoz sadnog materijala u kojem su položena  jaja. 

 

Ima  jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina. Larve obilno luče belu voštanu prevlaku, po čemu se lako uočava njihovo prisustvo. Direktne štete  nastaju usled ishrane larvi i imaga sisanjem biljnih sokova, što dovodi do slabijeg porasta i  iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice, usled čega plodovi gube tržišnu vrednost.

 

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje parloga, jer je uočeno da je tamo najbrojnija. Hemijske mere kontrole ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i zbog prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i održava. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

1 - 10 Next