Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Štetočine u kukuruzu u regionu Pančeva
Štetočine u kukuruzu u regionu Pančeva

Vizuelnim pregledom kukuruza  uočeno je prisustvo kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera var.virgifera, cikade Reptalus panzer na do 6 % i odraslih jedinki zelene povrtne stenice Nezara viridula i braon mramoraste stenice  Halyomorpha halys na do 10 % biljaka.

 

Cikada Reptalus panzeri je opasna za kukuruz kao vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju a često se i cela biljka suši.

Mere borbe protiv ove štetočine su preventivne, a to podrazumeva izbegavanje setve ozime pšenice posle kukuruza, s obzirim da larva prezimljava na korenu pšenice pa se na taj način prekida njen ciklus razvoja.

 

Stenice Nezara viridula i  Halyomorpha halys prave štete na kukuruzu sisanjem sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi napada su najpre sitni beličasti okrugli ubodi koji mogu prerasti u nekrotične pege. Mesta uboda predstavljaju otvore za prodor sekundarnih patogena koji dovode do propadanja klipova i gubljenja njihove tržišne vrednosti i prinosa.

Mere borbe su primena insekticida na bazi piretroida u slučaju pojave veće brojnosti  kao i mehaničko sakupljanje na manjim površinama.

 

Kukuruzna zlatica  Diabrotica virgifera oštećuje kukuruz tako što se larve hrane na korenu i ubušuju u njega pri čemu se korenov vrat povija, biljke poležu I dobijaju karakterističan izgled u vidu “ guščijeg vrata” .

Mere borbe: smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postižu se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored (ne sejati kukuruz u monokulturi), đubrenje, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Comments

There are no comments yet for this post.