Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo štetočina u usevima kukuruza
Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi kukuruza se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine i rokova setve od faze dva lista razvijeno do faze četiri lista razvijeno (BBCH 12-14).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 3 % biljaka.

Lisne vaši nanose direktne i indirektne štete. Direktne štete nastaju ishranom lisnih vaši (isisavanjem sokova) što dovodi do različitih deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu biljaka i smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u tome što veliki broj lisnih vaši su vektori biljnih virusa od kojih je najznačajniji virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus-MDMV).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je i prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta spp.) na 8% biljaka.

Buvači nanose štete u početnim fazama razvoja kukuruza. Suvo i toplo vreme pogoduje većoj aktivnosti ove štetočine.

Odrasle jedinke prave štete izgrizajući listove i praveći na njima oštećenja u vidu rupica. Oko tih oštećenja tkivo u početku požuti a kasnije nekrotira. Usled jakog napada može doći  do sušenja biljaka.

Trenutna brojnost navedenih štetočina ne predstavlja opasnost za useve kukuruza.

 

RC Novi Pazar  nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.