Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Smeđi listojed (Phyllobius oblongus)
Smeđi listojed (Phyllobius oblongus)

Vizuelnim pregledom zasada jabuka (Punkt Šestovo), registrovano je prisustvo smeđeg listojeda,

Phyllobius oblongus, kao i oštećenja na listu usled njegove ishrane (ivice lista su izgrižene).

 

 

Ovaj listojed spade u grupu polifagnih vrsta, hrani se lišćem šljive, breskve, trešnje, kruške i    jabuke.

Najveće štete nanosi imago koji se javlja na početku vegetacije. U godinama sa većom brojnošću (5-6 imaga po listu) može na početku vegetacije da ošteti značajne površine lisne mase. Oštećenja koja imago nanosi kasnije, u toku vegrtacije, su neznatna i zato se ne smatra ekonomski značajnom štetočinom.

Smeđi listojed ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao polno nezreli imago u zemljištu. Imago izlazi iz zemlje u vreme formiranja lisnih pupoljaka, početka listanja i naseljava lisne pupoljke. Dopunska ishrana traje 10-15 dana uglavnom noću. Ženka polaže 15-ak jaja uglavnom u grupice. Ispiljene larve se hrane humusom i žilama biljaka. Odrasle larve prave u zemlji komoru u kojoj se preobražavaju u lutku  i imaga.

Comments

There are no comments yet for this post.