Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvojene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57 ).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

S. titanus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pojavljuju tokom maja meseca, a odrasle jedinke tokom juna i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Ova  cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. Cikada postaje infektivna ishranom na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati, a posle inkubacionog perioda (21 dan). Tu sposobnost imaju larve trećeg razvojnog stadijuma i zadržavaju je do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja s obzirom da su larve trećeg larvenog stadijuma infektivne i svojom ishranom prenose zarazu na zdrave čokote vinove loze.

RC Niš nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.