Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi)
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi)

Na području delovanja RC Niš izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu ranih grupa zrenja na 10 parcela.  

Vizuelnim pregledom klipova je uočeno prisustvo simptoma infkeicje gljivama Fusarium spp.,  Penicillium spp., Aspergillus spp. i Cladosporium spp., kao i oštećenja od insekata i to od kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

Na pregledanim parcelama dominantno je prisustvo gljiva Fusarium spp. i Cladosporium spp.,  kao i štete od insekata.

Prisustvo oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalisHelicoverpa armigera) registrovano je na 10 – 32 % klipova.

Prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium registrovano je na 15 – 41 % klipova.

Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus registrovano je na 0-5 % klipova.

Prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium registrovano je na 0-8 % klipova.

Prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium registrovano je na 0-29 % klipova.

Klipovi bez vidljivih oštećenja su utvrđeni na 33-68 %.

Kako je na pojedinim parcelama uočeno prisustvo klipova sa simptomima infekcije gljivama iz rodova Fusarium, Aspergillus i Penicilliumkoje u specifičnim uslovima imaju sposobnost sinteze mikotoksina, preporuka je da se jako zaraženi klipovi pri skladištenju odbace i  ne koriste za ishranu stoke.

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.