Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Oštećenja od jabukine ose (Hoplocampa testudinea)
Oštećenja od jabukine ose (Hoplocampa testudinea)

Na području RC Niš jabuka se nalazi u fenofazi: razvoj ploda- plodovi dostigli oko 70% do 80% krajnje veličine (77-78 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom  zasada jabuke, registrovana su oštećenja plodova od jabukine ose (Hoplocampa testudinea).

 

velika slika

 

Jabukina osa ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava pagusenica u kokonu koji je u zemlji na dubini 5 do 25 cm. U proleće pagusenice prelaze u lutku, a pred cvetanje jabuke izleće imago. Ženka polaže jaja ispod čašičnih listića ili na cvetnu ložu, prethodno zasecajući čašicu cveta testerastom legalicom. Ispiljene pagusenice se u početku hrane ispod pokožice ploda, a kasnije mogu da se ubuše do semenke. Larve mogu da prelaze i iz ploda u plod.

Karakterističan trag koji larve ostavljaju pored izlaznih otvora na plodu, jeste  površinska brazdasta linija braon boje.

Utvrđivanje brojnosti ove štetočine u zasadu jabuka vrši se pomoću belih lepljivih ploča.

Suzbijanje se vrši u fazi precvetavanja jabuke, kada počinje piljenje larvi, koje nanose štete.

Takođe, redovno obrađivanje zemljišta u zasadu, može smanjiti brojnost populacije ove štetočine.

 

Comments

There are no comments yet for this post.