Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Prisustvo jaja sovice gama u usevima paprike
Prisustvo jaja sovice  gama u usevima paprike

Na području delovanja RC Niš usevi paprike se nalaze u fazi od  7 do  9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva paprike na naličju listova registrovano je prisustvo jaja gama sovice (Autographa gamma) na do 10% biljaka.

velika slika

Let imaga ove štetočine na našem regionu se prati pomoću svetlosnih lovnih lampi.

Ženka gama sovice polaže oko 500 jaja, obično po jedno, a ređe 2-3 jaja sa naličja lista. Embrionalno razviće traje 3-7 dana, a ispiljene gusenice u prvom uzrastu traže visoku vlažnost, tako da se posebna pažnja treba obratiti u usevima koji se navodnjavaju,  kod gustog sklopa biljaka koji zadržavaju vlagu i intenzivno se đubre azotom. Na temperaturi od 20°C gusenice završavaju razviće za tri nedelje. U toku vegetacije preobražaj lutke odvija se na biljkama u belim prozirnim paučinastim kokonima. Stadijum lutke traje od 6-13 dana. Za razvoj jedinki gama sovice od jajeta do leptira je potrebno 25 – 45 dana, u zavisnosti prvenstveno od temperature. 

Štete pričinjavaju gusenice ovog leptira koje su polifagne i to na lišću mnogih gajenih biljaka: lucerke, deteline, šećerne repe, paprike, duvana, kupusa i krompira, kao i biljakama iz spontane flore. Gusenice mogu izazvati golobrst useva, a zakorovljeni usevi su podložniji napadu. Odrasle  jedinke lete noću, a hrane se nektarom iz cvetova.

RC Niš nastavlja sa daljim praćenjem ove štetočine u usevu paprike.  Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Comments

There are no comments yet for this post.