Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i lisne vaši (Aphididae ) u usevima kukuruza
Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i lisne vaši (Aphididae ) u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Niš, usevi kukuruza se nalaze u fazi 6 do 9 i više razvijenih listova (16-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na naličju listova registrovano je prisustvo  sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u vrlo niskom indeksu napada od 1. U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja I generacije ove štetočine.

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  krilatih i beskrilnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) u indeksu napada 4,25.

velika slika

Povoljni uslovi u ovoj vegetaciji  doprineli su razvoju i razmnožavanju lisnih vaši koje pričinjavaju direkne štete sisajući sokove, što dovodi do deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu i smanjenja prinosa. Indirektne štete se ogledaju u prenošenju virusih oboljenja, čime pričinjavaju značajnije štete. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus utiče na smanjenje prinosa, kvalitet zrna i kvalitet lista kod silažnog kukuruza.

RC Niš nastavlja sa praćenjem pomenutih štetočina  i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.