Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)
Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na području delovanja RC Niš, usevi kukuruza se nalaze u fazi nicanja do formiranja 3 lista (BBCH 09-13).  

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su oštećenja od ishrane sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis), na mladim listovima kukuruza.  Oštećenja su posledica ishrane imaga u vidu izgrizanja mladih listova, što dovodi do poremećaja u razvoju i rastu biljaka. Štete  na usevima kukuruza mogu biti naročito velike ako masovna pojava pipe usledi u periodu nicanja kukuruza i obrazovanja njegova prva dva do četiri lista.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela na kojima je posajan kukuruz i praćenje prisustva sive repine pipe u periodu kada počinje nicanje kukuruza. Ukoliko se u fazi klijanaca utvrdi prisustvo 1 imaga pipe na metar kvadratni ili nekoliko dana posle nicanja od 3 do 5 imaga sive kukuruzne pipe po metru kvadratnom, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prema EPPO standardu PP 2/17(1) u cilju suzbijanja sive kukuruzne pipe mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine u usevima kukuruza i ukoliko bude potrebno daće signal za hemijske mere zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.