Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 2 do 3 stabla vidljivo (BBCH 22-23).

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti – rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnie žita (Erisyphae gramminis). Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae).

Tokom vizuelnih pregleda primećene su rupe od glodara na više lokacija, pa se proizvođačima može preporučiti da redovno obilaze parcele i ukoliko se registruje prisustvo preko 10 aktivnih rupa od glodara po hektaru primene neki od registrovanih  rodenticida (gotovi mamci) uz obavezno zatrpavanje rupa nakon primene mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.