Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Običan paučinar u usevima paradajza
Običan paučinar u usevima paradajza

Na području delovanja RC Niš, registrovana su oštećenja izazvana ishranom običnog paučinara  (Tetranychus urticae) kao i jaja, larve i imago na naličju listova paradajza u plasteničkoj proizvodnji.

velika slika

T. urticae je polifagna štetočina u zatvorenim objektima i na polju. Nepovoljne klimatske uslove preživljavaju u stadijumu odrasle ženke skriveni na zaklonjenim mestima, kao što su konstrukcije plastenika ili delovi biljaka, a kasnije, sa porastom temperature, prelaze na zelene biljne delove, gde počinju sa ishranom i polaganjem jaja. Tokom godine grinje razvijaju veliki broj generacija koje se međusobno poklapaju i za kratko vreme mogu se prenamnožiti.

Štete pričinjavaju imago i larve sisanjem biljnih sokova usled čega lišće gubi zelenu boju. U početku se na lišću pojavljuju sitne, hlorotične pege koje se šire i međusobno spajaju čime se smanjuje asimilaciona površina i listovi se postepeno suše i opadaju. Grinje žive pretežno na naličju lista.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje uništavanje korova i biljnih ostataka, redovni pregled biljaka, a kada se uoči prisustvo ove štetočine primena akaricida na bazi a.m. abamektin 0,1% (karenca 3 dana). Strogo se treba pridržavati karence primenjenih insekticida u plastenicima gde se obavlja intenzivna berba plodova paradajza.

Comments

There are no comments yet for this post.