Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Trulež plodova šljive (Monilinia spp.)
Trulež plodova šljive (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš, zasadi šljiva se nalaze u fazi od obojavanje skoro završeno do faze plod zreo za branje (BBCH 85-87).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva, registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.).

velika slika

Vremenske prilike u prethodnom periodu pogodovale su ostvarivanju infekcije i razvoju ovog patogena, naročito u  zasadima gde nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.

Razvoju ovog patogena doprinose oštećenja na plodovima koja nastaju od insekata i oštećenja nastala gradom, kao i međusobno dodirivanje zdravih i inficiranih plodova.

Na zaraženim plodovima na mestu prodora patogena pojavljuju se simptomi u vidu mrkih pega, a daljim razvojem patogena dolazi do razmekšavanja tkiva i sporulacije gljive u vidu krugova na površini plodova.  Vremenom se količina vode u zaraženim plodovima smanjuje, plodovi mumificiraju i suše se. Ovi plodovi najčešće ostaju na granama ili opadaju na zemlju, gde predstavljaju  izvor infekcije za narednu godinu.

Suzbijanje ovog patogena podrazumeva primenu agrotehničkih i hemijskih mera:

- Preventivne mere podrazumevaju pravilno postavljanje redova i podizanje zasada na terenima na kojima je obezbeđeno dobro provetravanje;

- Redovna rezidba;

- Uklanjanje i uništavanje zaraženih biljnih delova iz zasada (grančica i mumificiranih plodova) koji predstavljaju izvor zaraze;

- Primena hemijskih mera podrazumeva primenu fungicida u najosetljivijim fazama razvoja ove voćne vrste (faza cvetanja i obojavanja plodova), kao i primena insekticida u cilju suzbijanja štetnih insekata, kako bi se mogućnost oštećenja plodova svela na minimum.

Comments

There are no comments yet for this post.