Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Pojava cikade Reptalus panzeri
Pojava cikade Reptalus panzeri

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na području delovanja RC Leskovac,  registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

cikada Reptalus panzeri

velika slika

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje i vektor je stolbur fitoplazme prourokovača bolesti crvenilo kukuruza. Prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i  odlaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

U borbi protiv ove štetočine ne reporučuje se primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje njena brojnost.

Comments

There are no comments yet for this post.