Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Cikada Metcalfa priunosa
Cikada Metcalfa priunosa

Na području  RC Leskovac, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od puno cvetanje, 50% cvetnih kapica opalo do faze formiranja ploda (BBCH 69-71).  

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze,  registrovano je prisustvo cikade Metcalfa priunosa.

cikada Matcalfa pruinosa

velika slika

Ova izrazito polifagna štetočina ima veoma širok krug domaćina među kojima je veliki broj  broj voćnih vrsta, šumsko i ukrasno drveće, vinova loza, neke zeljaste biljke. Cikada prezimi u stadijumu jaja položenih u pupoljke ili pukotine kore biljaka hraniteljki i razvija jednu generaciju tokom godine.  Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, od kojih su poslednja dva veoma pokretljiva kao i imago. Obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati, i na osnovu koje se može uočiti njeno prisustvo. Odrasle jedinke i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, usled čega dolazi do  slabijeg porasta i iznurivanja biljaka domaćina. Usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica, umanjena je tržišna vrednost napadnutih plodova.

Kao  mere zaštite  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Zbog dobre pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se neometano razvija i održava, hemijske mere ne daju zadovoljavajuće rezultate.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.