Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza kasnih hibrida pred berbu
Monitoring merkantilnog kukuruza kasnih hibrida pred berbu

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza pred berbu hibrida kasnih FAO grupa zrenja, na 10 parcela pregledano je po 100 klipova kukuruza u cilju utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja.

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza kasnih hibrida pred berbu, registrovana su oštećenja na klipovima od gusenica kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i simptomi infekcije fitopatogenim gljivama iz rodova: Fusarium, Cladosporium, Penicillium i Aspergillus.

Rezultati vizuelnih pregleda kasnih hibrida su sledeći:

.      bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata 65-79 % klipova

.      oštećenja od insekata na 17–24 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Fusarium na 2–9 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Penicillium na 0-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Aspegillus na 1-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Clodosporium 6-20 % klipova,

·      kombinovana oštećenja na 4-14 % klipova.

 
larva kukuruznog plamenca
Fusarium
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.