Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza ranih hibrida pred berbu
Monitoring merkantilnog kukuruza ranih hibrida pred berbu

Na području delovanja RC Leskovac, usevi merkantilnog kukuruza iz ranih FAO grupa zrenja se nalaze u fazi berbe, dok se kukuruzi iz kasnijih FAO grupa zrenja nalaze u fazi pune zrelosti.  

Sušni period u ovoj proizvodnoj sezoni u vreme cvetanja i nalivanja zrna, praćen visokim temperaturama i nedostatkom padavina uticao je na pojavu sterilnih klipova, klipova sa manjim brojem zrna kao i sterilnih biljaka, što se odrazilo i na smanjeni prinos kukuruza u ovoj godini.

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza pred berbu na našem regionu registrovana su najveća oštečenja naročito na klipovima od gusenice kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i oštećenja od gusenica kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i simptomi infekcije fitopatogenim gljivama iz rodova: Fusarium, Cladosporium, Penicillium i Aspergillus. 

Rezultati vizuelnih pregleda ranih hibrida su sledeći:

.      bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata 62-87 % klipova

.      oštećenja od insekata na 10–22 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Fusarium na 1–14 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Penicillium na 0-1 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Aspegillus na 1-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Clodosporium 3-15 % klipova,

·      kombinovana oštećenja na 1-13 % klipova.

 
Fusarium i oštećenje od insekata
Cladosporium
Cladosporium - Penicillium

Comments

There are no comments yet for this post.