Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze

Vizuelnim pregledima vinove loze na našem regionu registrovani su simptomi zlatastog žutila vinove loze, veoma destuktivnog oboljenja koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

zlatasto žutilo v. loza

velika slika

U ovom delu godine su najizraženiji simptomi navedenog oboljenja koji se uočavaju u promeni boje na listovima vinove loze. Kod crvenih sorata listovi dobijaju tamno crvenu boju, dok se kod belih sorata vinove loze javlja zlatnožuta boja po kojoj je ta bolest i dobila naziv zlatasto žutilo vinove loze. Pored ovih simptoma u promeni boje na listovima dolazi i do nekroze nerava i karakterističnog savijanja ivica lista na dole.

Na žutim lepljivim klopkama koje su postavljene u vinogradima, registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

imago Scaphoideus titanus

velika slika

Ova cikada razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, iz kojih se pile larve, koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Direktene štete koje nastaju usled ishrane larvi i odraslih jedinki su beznačajne, ali indirektne štete koje se ogledaju u ulozi vektora pomenute fitoplazme su veoma značajne.

U cilju kontrole zlatastog žutila vinove loze treba sprovesti sve raspoložive mere, kako pesticidne koje podrazumevaju upotrebu registrovanih insekticida u cilju suzbijanju vektora, tako i nepesticidne mere koje podrazumevaju:

-          Korišćenje sertifikovanog sadnog materijala;

-          Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota;

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada;

-          Uklanjanje divlje loze u blizini zasada;

-          Uništavanje korova.

Comments

There are no comments yet for this post.