Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Prisustvo pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprika
Prisustvo pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprika

Vizuelnim pregledom useva paprike na licu lista registrovana su položena jaja pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

Pamukova sovica je izrazito polifagna i migratorna štetočina. Najveće štete nanosi kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji i drugim gajenim kulturama.

Ženke obično polažu jedno, a ređe dva ili tri jaja na lice lista, pupoljke, cvetove, plodove biljaka domaćina. Sveže položena jaja su bele boje, dok jaja pred piljenje imaju smeđu nijansu. Ispiljene larve tokom svoje ishrane pored lisne mase oštećuju i generativne organe biljaka, tako da ozbiljne štete mogu naneti u fazi zametanja plodova. Plodovi u kojma su se ubušile gusenice, svojom ishranom pričine nepopravljivu štetu tako da plodovi gube tržišnu vrednost i podložni su napadu raznih vrsta truleži.

Na feromonskim klopkama se registuju ulovi ove štetočine, kao i prisusto položenih jaja na usevu paprike.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem te štetočine i blagovremeno će dati preporuku za njeno suzbijanje.

Comments

There are no comments yet for this post.