Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi merkantilnog kukuruza u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fazi 6 do 9 listova ( BBCH 16-19 ).

jajno leglo

velika slika

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na naličju listova registrovano je prisustvo jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u niskom intenzitetu napada. U toku je polaganje jaja prve generacije navedene štetočine, a piljenje larvi se očekuje u narednim danima.

U proizvodnji semenskog kukuruza i kukuruza šećerca prag štetnosti je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok u proizvodnji merkantilnog kukuruza prag štetnosti iznosi 10%biljaka.

U regionu Leskovca se godinama unazad registruju male brojnosti plamenca na svetlosnim lovnim lampama i prisustvo šteta u usevima, ali RC PIS-a nastavlja sa praćenjem ove štetočine u usevima.

Comments

There are no comments yet for this post.