Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Cigaraš (Byctiscus betulae)
Cigaraš (Byctiscus betulae)

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

cigaraš (Byctiscus betulae)

velika slika

Tokom proleća javljaju se imaga navedene štetočine čije se prisustvo jasno uočava po simptomima uvijenih listova u obliku cigare. Hrane se lišćem praveći oštećenja, uzdužne pruge sa lica lista. Nakon kopulacije ženka preseca petljku lista koji vene, i potom nogama uvija list u obliku cigare. Unutar uvijenog lista ženka polaže jaja, a ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje. Štete koje pričinjava navedena štetočina se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja položenih u uvijenim listovima.

Preporučuje se mahaničko uklanjanje i uništavanje uvijenih listova koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine za narednu vegetacionu sezonu.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Comments

There are no comments yet for this post.