Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Krompirov moljac (Phthorimea operculella)
Krompirov moljac (Phthorimea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, rane sorte krompira su izvađene, dok je kod kasnijeg sortimenta krompira vađenje u toku. Na lokacijama  Navalin, Donje Stopanje i Aerodrom na usevu krompira prati se brojnost krompirovog moljaca (Phthorimea operculella). Na feromonskim klopkama se registruju povećani ulovi odraslih jedinki te štetočine, jer je u toku preklapanje leta leptira četvrte i pete generacije.

Na parclama gde krompir nije izvađen, postoji rizik da navedena štetočina položi jaja na krtole, a ispiljene larve pričine štetu ubušivanjem u krtole praveći hodnike ispod pokožice. Takve krtole unešene u skladišta u kojima se ne može regulisati temperatura ispod 10°C, ova štetočina nastavlja svoj dalji razvojni ciklus, a oštećene krtole gube tržišnu vrednost.

oštećenja od krompirovog moljca

velika slika

Na parcelama krompira gde je vađenje u toku ili se uskoro planira, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

-          Izvađene krtole krompira u što kraćem roku treba skloniti sa parcele i uneti u skladište;

-          Krompir treba smestiti i čuvati u skladištima koja su  obezbeđena mrežama na svim otvorima;

-          Temperaturu u skadištima treba održavati ispod 10°C.

skladište sa kontrolisanim uslovima

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.