Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u višegodišnjim zasadima
Prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u višegodišnjim zasadima

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registruje se prisustvo braon mramoraste stenica (Halyomorpha halys), invazivne štetočina koja može ugroziti rod i kvalitet grožđa. Na listovima i grozdovima se registruje prisustvo odraslih jedinki, jajnih legala i ispiljenih larvi navedene štetočine.

odrasla jedinka Halyomorpha halys
larva Halyomorpha halys
jajno leglo . larve

Odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice svojom ishranom probijaju površinu bobica gde se otvara mogućnost infekcije gljivom prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), što može dovesti do smanjenog prinosa i lošijeg kvaliteta vina.

Takođe, u zasadu krušaka na okućnici, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramorase stenice.

jajno leglo . larve Halyomorpha halys

jajno leglo - larve

U ptoteklih nekoliko dana vizuelim pregledom ulova sa svetlosnih lovnih klopki, registuje se prisustvo odraslih jedinki braon mramorase stenice.

odrasla jedinka
odrasla jedinka

Ova štetočina je poreklom iz Azije, u Evropi je prvi put uočena 2007. godine, a kod nas u zemlji 2015. godine. Porast njene brojnosti predstavlja potencijal da postane ekonomski značajna štetočina velikog broja gajenih biljaka u našoj zemlji. Ova štetočina je izraziti polifag, registrovana je na velikom broju biljnih vrsta među kojima je veliki broj poljoprivrednih kultura. Ova štetočina u našoj zemlji registrovana je na usevima kukuruza, soje, paprike, paradajza, krompira, kao i u zasadima jabuka, krušaka, bresaka, trešanja, višanja, oraha, leske, maline i vinove loze.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i zasade i ukliko uoče prisustvo braon mramoraste stenice, u cilju sprečavanja šteta koje mogu izazvati na plodovima svojom ishranom, primene hemijske mere zaštite. Kod nas u zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje braon mramoraste stenice. Preparati iz grupe piretroida pokazali su dobru efikasnost u njenom suzbijanju, s tim da odabrani preparati moraju imati kraću karencu:

-          Plures (a.m. deltametrin) 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 14 dana) vinova loza,

-          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 14 dana) kruška.

U pojedinim voćnim vrstama berba je u toku ili se očekuje u narednim danima, zato treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Comments

There are no comments yet for this post.