Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Prisustvo plamenjače i truleži plodova koštičavog voća u zasadima šljiva
Prisustvo plamenjače i truleži plodova koštičavog voća u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Leskovac, u zasadima šljiva ranog sortimenta berba je u toku, dok se zasadi kasnog sortimenta nalaze u fazi obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i truleži plodova koštičavog voća  (Monilinia spp).

Simptomi plamenjače šljive vidljivi su samo na lišću. Obrazuju se pege koje su u početku žute boje, kasnije prelaze u narandžstu, a na kraju dobijaju crvenu boju. Kod ostljivih sorti Čačanskih selekcija (Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rodna i dr) usled jačeg napada može doći do prevremenog opadanja lišća u toku vegetacije i retrovegetacije zbog čega se biljke iscrpljuju i nespremne ulaze u zimski odmor.

plamenjača šljive(Polystigma rubrum)

plamenjača šljive

U cilju suzbijanja plamenjače šljive, od faze početka listanja, preporučuju se hemijske mere zaštite pred najavljene padavine fungicidima na bazi aktivne materije:

-          mankozeb ( Dithane M45, Mankogal 80 i Mankogal ekstra),

-           flopet (Folpan 50 WP/ Magenta),

-           kaptan (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Metod 480 SC,Capi).

Takođe u fenofazi obojavanja, na plodovima su registovani simptomi truleži ploda koštičavog voća (Monilinia spp). Simptomi su dominantno uočeni na plodovima gde je ubušena larva šljivinog smotavca i na takvim plodovima je uočljiva smola koja curi iz ploda kao posledica ubušenja.

Zaraženi plodovi u kontaktu sa zdravim šire infekciju, te se plodovi suše i mumificiraju, najčešće ostajući na granama, retko opadaju. Takvi plodovi predstavljaju infektivni potencijal navedenog patogena za narednu vegetaciju. Zaražene plodove treba sakupiti i uništiti.

truleži plodova (Monilinia spp)

trulež plodova

U cilju sprčavanja truleži plodova koštičavog voća takođe se prporučuju hemijske mere zaštite fungicidima na bazi aktivne materije ciprodinila (Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG) koji imaju karencu od 14 dana.

Comments

There are no comments yet for this post.