Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Zelena povrtna stenica na papirici i paradajzu (Nezara viridula)
Zelena povrtna stenica na papirici i paradajzu (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom useva paprika i paradajza registrovano je prisustvo zelene povrtne stenice (Nezara viridula) u baštama i okućnicama sa ekstenzivnim načinom proizvodnje. U narednom periodu, kada krene zrenje paprike i paradajza na otvorenom polju, očekuje se njihova migracija ka intenzivnim proizvodnjama.

zelena povrtna stenica
larva zelene povrtne stenice

Zelena povrtna stenica prezimljava kao odrasli insekt. Na naličju lista biljke domaćina polažu jaja u grupama, tek položena jaja su bele boje a jaja pred piljenje dobijaju narndžastu boju. Odrasle jedinke i larve se hrane biljnim sokovima, i prilikom uboda na mestima na plodu dolazi do  diskoloracije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus, i gube tržišnu vrednost.

Za suzbijanje ove štetočine  u proizvodnji paradajza i paprike u zaštićenom prostoru, registrovan je insekticid na bazi aktivne materije deltametrin - Scatto 0,18-0,42 l/ha, čija je karenca 3 dana u navedenim usevima. Najjači  napadi obično budu u fazi sazrevanja plodova, te strogo treba voditi računa o karenci primenjenog insekticida. Na manjim površinama pod povrćem mogu se i ručno sakupiti jedinke ili izlovljavati sa lepljivim klopkama crvene boje.

Comments

There are no comments yet for this post.