Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Monitoring klipova merkantilnog kukuruza u regionu Jagodine
Monitoring klipova merkantilnog kukuruza u regionu Jagodine
Na području rada RC Jagodina sproveden je monitoring klipova merkantilnog kukuruza.
Monitoring je sproveden na čitavom regionu Jagodine, kod ranih i kasnih hibrida u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja kukuruza pred berbu.
 
Vizuelni pregledi su pokazali sledeće:
 
 - oštećenja od insekata: Ostrinia nubilalis  (kukuruzni plamenac) i Helicoverpa armigera (kukuruzna/pamukova sovica) na 7 % do 60 % klipova,
- simptomi infekcije gljivama iz roda Fusarium na 5 % do 27% klipova,
 - simptomi infekcije gljivama iz roda Aspergillus na 0% do 6,6% klipova,
 - simptomi infekcije gljivama iz roda Cladosporium na 0% do 3 % klipova,
 - simptomi infekcije gljivama iz roda Penicillium na  0% do 3 % klipova. 
 - sve kombinacije oštećenja na 3% do 19% klipova.
 
 
 
 
 
 
Tokom vizuelnih pregleda, na lokalitetima Dragocvet, Glavinci i Balajnac, na klipovima je uočeno prisustvo žiška (Sitophilus zeamais-kukuruzni žižak i Sitophilus oryzae - pirinčani žižak) kao i štete usled njihove ishrane. Žižak je prvenstveno skladišna štetočina, međutim zbog toplih zima (nedovoljna redukcija brojnosti) i mogućnosti da leti, može se naći i u polju na klipovima kukuruza odakle se unosi u skladišta. Zbog toga se na navedenim područjima preporučuje poseban oprez prilikom skladištenja kukuruza zbog mogućnosti unošenja štetočine sa polja u skladišta.
 
 
 
Vizuelnim pregledima, na pojedinim lokacijama registrovano je prisustvo mehuraste gari (Ustilago maydis) na malom broju biljaka.
 

Comments

There are no comments yet for this post.